Olika former av lögn – Del 10 – Självmotsägelser (oxymoroner)

Vad är en självmotsägelse och vad betyder ordet oxymoron? – Oxymoron betyder självmotsägelse och kommer av grekiskans ”oxy” som betyder typ ”skarp” eller ”vass” och ”moron” som betyder typ ”dum” eller slö, och möjligtvis anspelar på europers åsikt om morernas dumhet och givetvis sin egen höga intelligens. I det engelska och spanska språket är ”moron” […]

Jens Ganman – Intervju med tre kvinnor som arbetar på asylboende/HVB-hem för ensamkommande

Jens Ganman har under våren träffat och intervjuat tre kvinnor på olika platser runt om i Sverige. Kvinnorna arbetar på asylboende/HVB-hem för ensamkommande. Deras vittnesmål skildrar det svenska asylsystemet inifrån. Kvinnorna har enligt Ganman valt att medverka anonymt, eller som en kvinnorna uttryckte saken: ”Jag har min inkomst och min familj att tänka på…

Jag har hjärntvättats av massmedia återigen

Plötsligt får jag en insikt. Jag har hjärntvättats. Massmedias hjärntvätt har trängt sig in i min vokabulär via bloggar och forum vars människor tagit till sig vokabulären från massmedia som ägs av utländska girigbukar. jag har inte läst massmedia men påverkats av dem ändå. Det är illa. Tänk efter!