Tydligt och väl dokumenterat valfusk i EU-valet som inte beivras enligt brottsbalken?

Vad hindrar folk att registrera sig för röstning i alla möjliga olika EU-länder? Sådant valfusk mot EU:s s.k. ”demokratiska val” beivras tydligen inte, även om samkörning av register vore fullt möjligt, samt att lagar som beivrar valfusk finns i alla länder, i Sverige t.o.m. med upp till 4 års fängelse, enligt brottsbalken. Trots extremt lågt […]

Foto – EU-valet 2019 – Valdagen – Valsamverkanspartiet – Nej till EU

En bild från vallokalen där jag röstade direktdemokratiskt och representerade Valsamverkanspartiet, samt hade en Nej till EU-knapp på tröjan. Nedan en bild på röster som räknas i den vallokal där jag röstade. (Klicka för större bild) Först räknades antalet röster så att de överensstämde med antalet medborgare som hade röstat i valdistriktet. Sedan sprättade de […]