Anders Persson – Misslyckad inblandning i EU-valet 2016 av USA

Det är mycket snack, utan evidens, mot att ryssar och Vladimir Putin lägger sig i EU:s inre direktdemokratiska angelägenheter, men USA:s påverkansoperation, som var bisarrt storvulen och öppen, uppmärksammas inte av fulmedia, men den psykologiska operationen tycks, enligt Anders Persson, ha slagit helt fel och…

…”började den 21 april med att åtta före detta amerikanska finansministrar i ett brev till “The Times” varnade för konsekvenserna om Storbritannien skulle lämna EU. Det följdes dagen efter av ett uttalande av Barak Obama vid en presskonferens. Den amerikanska presidenten hade varit på statsbesök i Saudi-Arabien och tog vägen hem via London. Efter lunch med drottningen på Windsor Castle framträdde han på 10 Downing Street med premiärministern David Cameron.”
https://www.lindelof.nu/med-sadana-fiender-mer-om-tveeggad-skramsel-propaganda/

Läs mer om teorierna bakom varför den förmodade storvulna påverkansoperationen tros ha slagit helt fel, när den riktades mot britternas direktdemokratiska val! Mycket läsvärt.

Frågan som uppkommer är väl kanske om operationen faktiskt slog fel… eller om USA:s och britternas psykopater faktiskt trodde att britterna skulle låta sig hotas av USA/Obama?

Om syftet var motsatt, nämligen att reta upp britterna att rösta för ett Brexit, så är frågan givetvis vad man ev. nu vill uppnå efter ett Brexit? I så fall gissar jag att man vill skapa någon form av högerpolitik eller konflikt åt bankmaffian, eftersom fascismen och imperialismen lever på konflikt.

Likväl så tror jag att britterna kan få ordning på sin ö bättre nu, om de börjar välja riktiga vänsterregeringar som lägger ner imperialismen och skyddar Storbritannien genom sekularism, populationsmedvetenhet, bättre beteende och protektionism, så att de kan bli ekologiskt hållbara, likt ön Tikopia.

Mer intressant:

Ja till fred – nej till EU:s militära union

Censur – Michael Zazzio – 2000-talets Vetenskap – Förbud mot att kritisera invandring och EU är på gång

Enligt en anonym källa inom EU jobbar bl.a. Tysklands statsminister, Angela Merkel, som är Tysklands förbundskansler och partiordförande för partiet Kristdemokratiska unionen (CDU), för att man skall få till ett lagstadgat förbud mot att kritisera invandringspolitik inom unionen. Denna anonyma källa har delat information, i över ett års tid, till den legitimerade sjuksköterskan och klinikchefen Michael Zazzio, från AudioLaser-Kliniken i Hovmantorp och aktiv i föreningen 2000-Talets Vetenskap.

Den anonyma källan som är advokat har kontakt med en domare inom EU som läcker information och Michael Zazzio menar att källan är mycket trovärdig. Angela Merkel lär i anknytning till det här bl.a. ha sagt att:

”Den fria åsiktsbildningen och yttrandefriheten måste begränsas för att kunna upprätthålla ett fritt samhälle.”

Merkel försöker tycks vilja övertyga människor om att mindre frihet, mer övervakning, fler restriktioner och mer censur skall innebära mer säkerhet och ett fritt samhälle. Det är alltid tvärtom. Men vad är den verkliga anledningen till att man inte får kritisera migrationspolitik eller EU?

Källa: Youtube – Förbud mot att kritisera invandring och EU är på gång (Intervju med Michael Zazzio)


I intervjun efterlyser Zazzio att vi byter ut politikerna och de partier som försöker inskränka yttrandefriheten. Det håller jag med om. Nivån på yttrandefriheten får inte ständigt förskjutas in absurdum eftersom det då leder till att människor kommer gå över till uttryck genom parodi och satir.

Eftersom Zazzio är för lägre skatter, så föreslår jag därför att han organiserar och ansluter ett lågskatte-parti via Valsamverkanspartiet.

Vetenskapliga partiet som medverkar i Valsamverkanspartiet lyssnar nämligen på de metastudier visar att ett mer jämlikt samhälle har lägre mordfrekvens, vilket vi tror är bra för framtidens generationer, så Vetenskapliga partiet är för högre progressiva skatter för att beskatta tillbaka den förmögenhet som har sålts ut av staten de tre senaste decennierna.

Denna progressivt tillbakaskattade förmögenhet skall tillhöra folket gemensamt och nyttjas av folket gemensamt, efter behov och önskemål, där även alternativa behandlingar och alternativa vetenskapliga medicinska studier kan finansieras, om Vetenskapliga partiet får bestämma.

 

Karl-Gunnar Eriksson tror inte att vi behöver ett totalförsvar

Karl-Gunnar Eriksson tror INTE att vi behöver ett totalförsvar mot världens psykopater och deras planer. Jag anser att sådan godtrogenhet mot psykopater är oerhört olycklig och direkt farlig. Låt mig gå djupare in på detta!

Tag ex. vår fredligaste och mest rakryggade statsminister någonsin! Olof Palme. Folket valde en statsminister med mod för fred. Ett intelligent val. Det dåliga personskyddet var givetvis mindre intelligent. Var Palme för en vettlös nedrustning av Sverige, eller svenska krigsförbrytelser, eller för massinvandring av extrema kulturella anti-demokratiska terroristiska element? – Nej. Tvärtom socialdemokratin var intelligent. Palme var en patriot som sade sanningen om sådan psykopati:

Bild på Olof Palme”Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn och det som pågår idag i Vietnam, det är en form av tortyr. Det man nu gör, det är att plåga människor. Plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyń, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden: Hanoi, julen 1972.”
/Olof Palme https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Palmes_uttalande_om_Hanoibombningarna

Ska man lämna öppet mål för psykopatin, eller vårda den på sluten anstalt? Daniel Ellsberg som fick Olof Palmepriset var, likt Olof Palme patriot. Låt mig citera honom:

Bild på Daniel Ellsberg”Det var en dokumentär!”
/ Daniel Ellsberg Ett utrop Ellsberg gjorde till en kollega och regeringstjänsteman, efter att de båda hade tittat på filmen Dr Strangelove. Källa: https://en.wikiquote.org/wiki/Daniel_Ellsberg

Har ni sett filmen Dr. Strangelove och skrattat åt komedin? Gör det! Sätt sedan skrattet i halsen! Ellsberg hade insyn i CIA. Inse att komedin sammanfaller med verkligheten! Det är ingen komedi i realiteten. Låt det sjunka in! Psykopater tänker inte som vanliga goda, hederliga människor alls. Inte alls. De är känslomässigt skadade. Verklighetens Dr. Strangelove bör givetvis vårdas på sluten anstalt!

Det enda vi kan hoppas på, fram tills nästa val, är att psykopaterna, som USA:s folk har valt, värderar att kunna vara utomhus, sola sig, och äta färsk fisk ur havet och filé av olika sorters vilt, tillräckligt mycket för att vilja föra avspänningspolitik och vilja nedrusta, mer än att vilja bedriva avelsfarm i en bunker i 100 år! För USA:s folk, EU:s folk och vårt eget folk är det just nu så här:

Bild på Daniel Ellsberg”Vi var inte på fel sida. Vi är den felaktiga sidan.”
/Daniel Ellsberg Källa: Hearts and Minds (1974), en dokumentär om Vietnamkriget https://en.wikiquote.org/wiki/Daniel_Ellsberg

 

EU flaggan, det stora rövhålet, jämte andra stjärnbilder.

…och en ny stjärnbild blir allt mer tydlig på stjärnhimlen i EU och i världen…

Det är väldigt få amerikaner och svenskar som förstår psykopatin. De röstar på de psykopatiska rövhålen i en oxymoronisk floskelfylld massmedialt inducerad masshysteri där folken hetsas mot varann till att välja mellan två psykopatiska alternativ.

T.o.m. de som röstar på andra partier, som officiellt är på Nej till EU:s sida och för fred, förstår INTE att de gynnar psykopatin, eftersom deras partier INTE är motiverade att valsamverka sig över den 4%-spärr som de odemokratiska psykopaterna i de EU-vurmande partierna har skapat.

Valsamverkande fredliga Svexit-partier hade kunnat ha den goda smaken att ta mandat genom att valsamverka brett, men det finns endast ETT sådant parti som vill ha mandat, tyvärr. 99,9999% av folket röstar däremot i realiteten för fortsatt psykopati, eftersom de alltså INTE stödjer fred i enhet och i handling. Folket låter sig helt enkelt rektalpenetreras av den ljugande psykopatiska eliten och alla som den har lurat med sina lögner.

Bild på Daniel Ellsberg”Det ljögs för den amerikanska allmänheten varje månad [om Vietnamkriget], av varje av dessa fem administrationer [Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon]. Det är en hyllning till den amerikanska allmänheten att deras ledare uppfattar att de måste ljugas för. Det är ingen hyllning till oss att det var så lätt att lura allmänheten.”
/Daniel Ellsberg Källa: Hearts and Minds (1974), en dokumentär av Vietnamkriget [1:17:35 framåt] https://en.wikiquote.org/wiki/Daniel_Ellsberg

Att människor är lättlurade tillhör deras goda godtrogna natur. Det är nämligen svårt för en ärlig god människa att föreställa sig psykopaters sätt att tänka. Psykopaterna utnyttjar hela registret av osanning mot de goda människorna. Man kan göra sig lustig, likt professor Arnstberg om Löfvens massmigration, d.v.s. nedvärdera den politiska motståndaren som naiv, men psykopaten är INTE naiv, även om den kan spela naiv.

Psykopaterna har dessutom sett till att skolan INTE innehåller den utbildning som människorna behöver för att kunna genomskåda psykopaters lögner.

Bild på Bertrand Russell”En av de främsta hindren för intelligens är godtrogenhet, och godtrogenhet kan minskas enormt genom instruktioner i de vanligaste formerna av osanning. Godtrogenhet är ett större ont i nutid än det var tidigare, eftersom, tack vare tillväxten av utbildning, är det mycket lättare än vad det brukade vara att sprida felaktig information, och tack vare demokratin, är spridningen av desinformation viktigare än förr för de som håller i makten.”
/ Bertrand Russell (Källa: citat om demokrati)

Men en kritisk motfråga! Har någon av alla modiga visselblåsare lyckats stoppa det militärindustriella komplexet och de vilseledande medierna, vilka psykopaterna använder sig av för att skapa konflikt? – Nej. De flesta som påstår sig vara för fred, tycks snarare frottera sig med dessa medier, sociala medier, såväl som gammelmedier under deras kontroll. Är det inte knasigt, märkligt och fullkomligt absurt?

Bild på grisar som äter svinfoder som kommer ur en TV

Var finns de intelligenta som granskar och exponerar dessa psykopatiska fulmedier? Var finns alla de intelligenta som ansluter sig och stödjer ett bättre alternativ? Var finns intelligensen för valsamverkan i en bred regnbågsallians för att nå ut till människorna och göra dem aktiva?

olof_palme_80x80”Historien ger många exempel på att demokratin krossats av människor som sagt sig kämpa för ”verklig demokrati” och ”folkets egentliga mening. Insikten härom kan leda oss till en försvarsposition som döljer att demokratin är ett utomordentligt krävande styrelseskick. Det måste ständigt hittas nya vägar till vitalisering, till att nå ut till människorna och göra dem aktiva. Diktaturer bjuder ett maskineri av lydnad, slutet och till det yttre väloljat. Demokrati bygger på lojalitet, öppenhet och pulserande liv. Den måste därför ständigt vinnas på nytt.”
/ Olof Palme

”History provides many examples of democracy crushed by people who said to be the champion of ”genuine democracy” and ”the people’s real meaning”. The realization about this may lead us to a defence position that conceals that democracy is an extraordinarily demanding way of rule. It must constantly find new ways to revitalize, to reach out to people and make them active. Dictatorships offers a machinery of obedience, closed and externally well-oiled. Democracy is based on fairness, openness and pulsating life. Therefore it must constantly be won again.”
/Olof Palme

Demokrati bygger på lojalitet, men INTE blind lojalitet till havererade partier, eller ljugande medier, men lojalitet till dina familjemedlemmar, till dina grannar och till framtidens generationer och till vad demokrati betyder. Vår demokrati behöver vetenskaplig öppenhet och skepticism, öppna kommentarsfält och en öppen deliberativ diskussion, om den skall få ett pulserande liv, inte låsas in i en bubbla kontrollerad av psykopater! Det är upp till var och en av oss att rakryggat vinna demokratin på nytt!

I USA har psykopatin fått motstånd, främst av Tulsi Gabbard. Tror ni att Gabbard kommer få publicitet och väljas till president? Jag tror att det är fullt möjligt, även om hon mörkas av psykopatisk fulmedia. Tror ni att Gabbard väl vid makten kommer starta 8 vidriga krig ihop med icke-nobla terrorister, Israel och Saudiarabien, såsom Nobels fredspristagare Barak Obama? -Jag tror inte det.

Tror ni att Gabbard kommer ljuga om massförstörelsevapen för USA:s folk likt George W. Bush, dansa med svärd i Saudiarabien likt Trump, dra på sig slöja för att underkasta sig arabiska oljeschejker likt svenska ministrar? – Nej. Jag tror inte det.

Tror ni att Gabbard kommer skratta, när krigsförbrytare mördar suveräna staters ledare, likt Hillary Clinton? Tror ni Gabbard kommer mucka gräl med Ryssland eller kommer tvinga EU:s ryggradslösa amöba-politiker till att mucka gräl med Ryssland? Kommer Gabbard göda nazi-sionismens etniska rensningar? – Jag tror inte det.

Kanske är jag naiv, men själv anser jag istället att Gabbards tal, texter och energi utstrålar mod och mental friskhet. Hennes fokus är, likt Vetenskapliga partiets fokus, fred och hennes eget folks överlevnad och goda internationella relationer. Vad är egentligen viktigare, för vilket land som helst?

Bild på Tulsi Gabbard”Vi [USA] måste vara den ledare som världen desperat behöver just nu, för att säkerställa den mänskliga rasens överlevnad. Det är vårt ansvar, som det mäktigaste och mest inflytelserika landet i världen, att utöva den makten för att vara en styrka för det goda, och att rädda världen från katastrofen av ett kärnvapenkrig som vi sovande närmar oss. Det måste vara vårt uppdrag, att se till att det 21:a århundradet för alltid kommer att bli känt som vändpunkten i mänsklig historia, den era i vilken världens stormakter valde att överge konfrontationens väg och krig och enades om att fortsätta samarbetets väg, diplomati och fred.”
/ Tulsi Gabbard Källa: https://www.tulsi2020.com/issues/end-regime-change-wars

“We [USA] must be the leader that the world desperately needs right now, to ensure the survival of the human race. It is our responsibility, as the most powerful and influential country in the world, to wield that power to be a force for good, and to save the world from the calamity of a nuclear war that we are sleepwalking towards. It must be our mission, to ensure that the 21st century will forever be known as the turning point in human history, that era in which the world’s great powers chose to abandon the path to confrontation and war and agreed to pursue the path of cooperation, diplomacy, and peace.”
/ Tulsi Gabbard Source: https://www.tulsi2020.com/issues/end-regime-change-wars

Trots detta tror jag inte att Gabbard kommer nedrusta USA alls, men förmodligen göra om USA:s försvarsstrategi till avspänning, nedrustning av kärnvapen, samt ett defensivt försvar som avskräcker psykopatiska angripare, men utan att hota andra länder eller det egna folket. Gabbard är ex. inte emot att USA:s folk har vapen att försvara sig med, men vill se till att vapnen inte kommer i fel händer.

Finns det någon annan politiker i USA som sätter freden först, såsom Tulsi Gabbard? Kanske en. Jag har funnit en republikan. Richard H. Black, senator i Virginia  som uttrycker förtvivlan att USA nu ska försöka göra Syriens folk fattiga och åsamka dem så mycket lidande som möjligt, i syfte att försvaga Syrien. En känslomässigt frisk reaktion, kan man tycka, men kanske är den spelad, för hur kan man egentligen vara republikan i USA idag?

noam_chomsky_80x80”Båda partierna har växlat ordentligt åt höger, Republikanerna är nästan utanför spektrumet. Den respekterade konservative kommentatorn Norman Ornstein beskrev dem, trovärdigt, som ett ”radikalt uppror” som i stor utsträckning har övergivit parlamentarisk politik. Demokrater är nu mestadels vad som brukade kallas för ”återhållsamma republikaner”. Det finns gott om bevis för att de flesta i befolkningen, i den nedre delen av inkomstspektrumet, effektivt berövas sin rösträtt – deras representanter uppmärksammar inte deras åsikter. Går man uppför inkomststegen ökar inflytandet långsamt, men det är endast vid den verkliga toppen som det har verklig inverkan. Plutokrati maskerad som demokrati.”
/ Noam Chomsky (Källa: Salon.com)

“Both parties have shifted well to the right, the Republicans almost off the spectrum. Respected conservative commentator Norman Ornstein described them, plausible, as a ‘radical insurgency’ that has largely abandoned parliamentary politics. Democrats now are mostly what used to be called ‘moderate Republicans.’ There’s ample evidence that most of the population, at the lower end of the income spectrum, is effectively disenfranchised – their representatives pay no attention to their opinions. Moving up the income ladder, influence increases slowly, but it’s only at the very top that it has real impact. Plutocracy masquerading as formal democracy.”
/ Noam Chomsky (Source: Salon.com)

Den enda anledningen att vara republikan är väl att Trump är protektionist, likt Olof Palme, d.v.s. vill kontrollera internationell handel för att skydda USA:s inhemska intressen, eller att republikanen är korkat religiös, eller INTE tror på vetenskapens rekommenderade NEDVÄXT till balans med naturen, men Trump och senator Black, vill ju INTE att USA:s rikedom skall delas lika människor emellan, såsom Jesus ville och såsom Gabbard vill, men vill ju enbart att rikedomen skall tillhöra de rikaste.

Frågan är väl om USA:s folk kommer välja en politiker med ryggrad för fred och anständighet som Gabbard till president, eller om de kommer fortsätta att välja in bankmaffians psykopater som lever på konflikt? Hittlills är USA:s folk INTE ensamma om att vara godtrogna. Svenskarna och hela EU:s väljarbas är, helt evident, notoriska godtrogna psykopati-väljare också.

Även om nedrustning är logiskt för varje mentalt frisk människa, även för mentalt friska militärer, så måste man ta hänsyn till realiteterna. Godtrogenhet mot psykopater är, som sagt, oerhört olyckligt och farligt. Sveriges försvarsförmåga var ex. vid inledningen av 2:a världskriget alldeles för dålig. Detta fick konsekvensen att politikerna var tvugna att lägga sig platt för psykopaten Hitler och den bankmaffia som låg bakom 56-60 miljoer dödade européer. Samma slags bakmaffia är fortfarande på fri fot.

382 tiggande EU-hundar stödjer Bolivia-diktaturens förtryck och mord åt husse USA

I Bolivia handlar imperialismen om att få ekonomisk kontroll över billigt litium till bilbatterier. Icke-valda USA-lakejer i Bolivia har med största sannolikhet förrått sina egna landsmän (och förmodligen sig själva) för en handfull dollar från Donald Trump.

S.k. ”vita” långnäsade svartkrulliga landsmän, jag gissar ättlingar till spanjorer, har alltså lyckats lura en handfull spanskättlingar till bolivianer, att medelst trångsynt rasism ta till vapen mot Sydamerikas ursprungsbefolkning, som har en solbränna och kroppar som har anpassat sig för livet på hög höjd invid ekvatorn i Bolivia. Hur länga kan detta hålla?

Nu underkastar sig Bryssel Trump och Bolivia-diktaturen, snabbt likt en tiggande hund, sannolikt i hopp om att få en del av det förmodade litium-bytet. Allt detta förstås med gillande från bankmaffians medier som hyllar statskupper, plundringar och massakrer i den s.k. ”demokratins” namn.

Källa: Zoltan Tiroler – EU-parlamentet: 382 hycklare mot Kuba

I EU går det bra att oja sig om ”Rasism!” när folk inte vill öppna sina länder på vid gavel för trångsynta islamister, men vad fan är detta? Lär er skilja på de goda, de onda och de fula!

Mer intressant:
https://svensk-kubanska.se/kuppmakarna-i-bolivia-tar-hjalp-av-israels-valdsapparat/
https://steigan.no/2019/12/ekslusivt-intervju-med-bolivias-president-evo-morales/

Demokrati – Den lojale Socialdemokraten Olle Svenning tänker överge arbetarklassen

Genom Ulf Nilssons ”Vad ska S med arbetarklassen till i Proletären så uppmärksammas jag på Olle Svennings artikel ”Arbetarklassens extrema högersväng” i Aftonbladet.

Svenning tror att:

”Försvaret för demokratin och de mänskliga rättigheterna kan bli socialdemokratins sista stora strid”

Båda artiklarna är intressanta, men jag ska inte återge innehållet här.


Olle Svenning föddes mitt i hitlertysklands ambitioner på världsherravälde 1942, är nu alltså respektabla 77 år. Svenning arbetade åren 1965–1968 i statsrådsberedningen under statsminister Tage Erlander. Åren 1968–1980 var han ledarskribent i Aftonbladet. Därefter arbetade han som utrikeskorrespondent i Paris för tidningen Arbetet. Åren 1989–91 var han press- och kulturråd vid svenska ambassaden i Madrid. Åren 1991–2012 arbetade han på Aftonbladet, bland annat som utrikeskrönikör.


Jag tror att Svenning är ”vilseledd av massmedia” (Palmes ord om Vilhelm Moberg angående en artikel i DN), eller helt enkelt alltför lojal mot de som är ansvariga för Socialdemokraternas fall.

Det är INTE min åsikt att arbetarklassen gör en extrem högersväng. Det är Socialdemokraterna som efter Palmemordet har gjort en extrem högersväng. Det hela började med att Ingvar Carlsson satt i TV ihop med Carl Bildt och berättade för svenska folket hur bra bankirmaffians EU skulle bli för folket. Jag var inte gammal, men som Nej till EU-förespråkare redan då så minns jag chocken. Jag visste ju att Socialdemokraterna var delade i frågan.

Trots att EU-spektaklet har lett till ett välfärds-”race to the bottom” i tre decennier, så har ändå INTE Socialdemokraternas välavlönade kanslihushöger någonsin ens funderat på att byta taktik och nu plockar de även bort sin egen värnskatt i hop med resten av högerpartiernas politikeradel.

Arbetarklassens flykt till Sverigedemokraterna beror på hela vänsterns oförmåga att fånga upp arbetarklassens missnöje trovärdigt och effektivt. En röst på Sverigedemokraterna började som en protest, som möttes med raljanta ”kontrollord” som förorättade och förtalade arbetarklassen. Sossarna har ännu inte insett sitt misstag, än mindre bett om ursäkt.

Nedsättande ord som ”primitiv nationalism” och ”rasism” haglar fortfarande lögnaktigt mot en arbetarklass, av alla möjlig härkomst och bakgrund, som samlas i Sverigedemokraterna. Hur trovärdigt blir det? Kallar någon i Socialdemokraterna Tage Erlander eller Olof Palme, som var vänsternationella, för sådant? Varför inte då? – Enkelt. Det är inte hövligt och helt enkelt inte sanningen. Det är förtal. Ett lagbrott. Därför ska man inte säga det.

Då det är sant att någon är allvarligt drabbad av rasistiska känslor, så bör man heller inte stämpla eller skymfa dem. Varför inte? – Är det inte uppenbart? Det kan bero på ett trauma, ex. våld eller våldtäkt, och de drabbade eller deras familjer och vänner kan lida svårt av dessa känslor. De kan lida så svårt att de luras in i extremhögern, eller vid en extrem inverterad motreaktion, ex. in i extremvänstern, eller in i radikalfeminismen, vilket gynnar den bankmaffia som lever på arbetarklassens interna konflikt.

Socialdemokraterna, och andra i den extrema högern, har unisont och reaktionärt vurmat för finanskapitalets öppna terror mot suveräna stater, t.o.m. deltagit, vilket lett till slaveri och tortyr. Socialdemokraterna har även gullat med sektledare som själva spottar på kvinnors, flickors, apostaters, andra migranters och svenskars mänskliga rättigheter, t.o.m. importerat de som utförde halshuggningarna och kasten av homosexuella från höghus.

Det här är ofta sektledare och sektmedlemmar vars egna kultur är en skymf mot ”skapelsens” ekologiska restriktioner. Socialdemokraterna och V har gått så långt att de har uteslutit sina egna lojala kvinnor för att skydda sekteristerna … och undrar sedan varför de själva överges av arbetarklassen …

”Man bekämpar inte högerextremism genom att imitera den.” sade den franske folkförrädaren Léon Blum som genom sin politik försvagade Frankrike och fick sitta i tyskt koncentrationsläger.

Citatet är ett argumentationsfel som kallas för associationsskuld, även ”nazistargumentet”. Bygger man sitt tänkande på sanningen istället så blir förmodligen även resultatet bättre.

Sanningen är att Socialdemokraterna har försvagat demokratin genom att vara för EU i tre decennier och att Socialdemokraterna har kränkt de mänskliga rättigheterna genom att stödja USA:s krigsförbrytelser i tre decennier. Att köpa in ett föråldrat och dyrt Patriot-robotsystem under Trump-regimens styre är enbart pricken över i.

Fortsätt du vara en lojal sosse, Svenning, men blanda för Guds skull inte ihop det med anständighet, fred, demokrati, socialism, mänskliga rättigheter eller arbetarklass!

 

 

 

Brexit – Intelligent arbetarklass tar nu Storbritannien ut ur EU-bankmaffians våld

Intelligent arbetarklass tar nu Storbritannien ut ur EU direktdemokratiskt och räddar därmed sin demokrati. Inte ens vänster-galjonsfiguren Jeremy Corbyn kunde vilseleda arbetarklassen från att ta det Brexit-steg som var nödvändigt, för att kunna befria dem från EU-bankmaffians alla dumheter. Nästa steg för britterna är naturligtvis att på demokratisk väg välja bra ledare för landet nästa val.

I Sverige ser det mörkare ut för Nej till EU. Svenska folket är inte lika intelligent när det väljer sitt ledarskap, kanske är svenskarna drabbade av en media-inducerad masspsykos som gör att de röstar på något av alla 8 riksdagspartier för EU, eller slänger bort sina röster på icke-valsamverkande minipartier, som inte är motiverade att se de hållbara skälen för valsamverkan. Inte ens en vänstersamverkan utan dryga moderater ser ut att bli verklighet, tyvärr.

 

Kritik – Både Tino Sanandaji och Stefan Löfven är enögda

Visst är det ett intressant tokland vi lever i, där jag inte kan få varken arbete eller stöd från något enda jävla håll, medan bidragssystemen strösslar pengar på en Irakisk försvarsminister

Iraks försvarsminister är svensk medborgare och folkbokförd i Stockholmsförort

Iraks försvarsminister får bidrag från Försäkringskassan – polisen utreder flera brott

”I want to f*ck you sex sex sex” – Här ofredar Iraks försvarsminister den unga svenska mannen

”Kan komma till Sverige och göra vad som helst” – vågade inte vittna mot Iraks försvarsminister

Men jag måste kritisera faktafel från Tino Sanandaji, som av outgrundlig anledning använder CIA:s Zucker-bok. Saddam hade nämligen inga massförstörelsevapen. Källa: Hans Blix.

Massförstörelsevapnen fanns däremot på ”godhetens axelmakters” egna bakgård och utarmat uran-damm spreds till barnen i Irak genom projektiler av ”godhetens axelmakter”, INTE av Saddam Hussein och INTE av denne general som verkligen måste ha haft asylskäl till att börja med.

Att en irakisk general kan lura i Försäkringskassan rövarhistorier, medan Försäkringskassans egna psykopater jagar livet ur sjukpensionärer, såsom grisar jagas i boken Grisjakten av PC Jersild, finner jag inte märkligt, men det faktum att de INTE har lyckats fånga in en uppenbar bidragsfuskare tyder i min mening på någon typ av total inkompetens eller korruption.

Både Tino Sanandaji och Stefan Löfven bör kritiseras för enögdhet

Stefan Löfven har rätt i att samhällen med hög nivå av ojämlikhet skapar hög mordfrekvens/kriminalitet. Detta bekräftar vetenskapliga metastudier, även om Löfven vägrar inse det faktum att kriminella tenderar att vilja byta land, bort från länder där de är kända för polisen, vilket innebär högre andel kriminella bland migranter, vilket syns i statistiken som Löfven försöker dölja.

Tino Sanandaji, däremot, struntar fullkomligt i dessa vetenskapliga metastudier och väljer helt ovetenskapligt att enbart fokusera på det välkända sambandet mellan kriminalitet och migration, därmed gå högerns och Sverigedemokraternas enögda ärenden, som inte lär lösa ojämlikhetsproblemet.

För att lösa HELA problemet måste man lösa båda problemen. Man behöver en nationell politik som stoppar fusk, icke-barn och icke-flyktingar som vackert får utvandra eftersom de har ljugit OCH en politik som är vänster på riktigt, d.v.s. gå ur EU och beskatta monopolkapitalismen och återställa nationen. Alltså det som den globalistiska bankmaffian skulle hata mer än något annat, d.v.s. vänsternationalism, bort från det psykopatiska 8-partiets sjuka EU-vurm.