EXPO en rasistisk judisk skrämsel-organisation som arbetar för ett rasistiskt Bonnier?

Men min inledande fråga om huruvida EXPO kan anses vara en rasistisk judisk skrämsel-organisation som arbetar för Bonnier och sionismen synes mig relevant. För om EXPO verkligen var emot rasism borde de då inte vara för David Duke i hans exponering av judisk rasism? Följdfrågan om varför de är emot vanlig rasism men inte är emot judisk rasism står tills vidare obesvarad från EXPO. Det är synnerligen märkligt.