EXPO en rasistisk judisk skrämsel-organisation som arbetar för ett rasistiskt Bonnier?

Via Blueshift läser jag verkligt vaken och alternativ journalism om de senaste attackerna mot vår yttrandefrihet som utförs av EXPO och den media som tydligen inte längre kan rapportera objektivt pga. ägarförhållandena. Samma ägarförhållanden som sannolikt gjort vår yttrandefrihet betänkligt handikappad medelst tveksam censurering av material som inte är önskvärd för makten.

Visserligen var David Duke en gång i sin ungdom (ca 30 år sedan) med i det rasistiska Klu Klux Klan, det är sant, men idag belyser han de facto rasismen från sionisterna och i hans rapportering ser jag ingen rasism från hans sida, snarare tvärt om, för han vill att alla olika raser ska få existera och behandlas med respekt.

Men min inledande fråga om huruvida EXPO kan anses vara en rasistisk judisk skrämsel-organisation som arbetar för Bonnier och sionismen synes mig relevant idag. För om EXPO verkligen var emot rasism borde de då inte vara för David Duke i hans exponering av judisk rasism? Följdfrågan om varför de är emot vanlig rasism men inte är emot judisk rasism står tills vidare obesvarad från EXPO. Det är synnerligen märkligt.

Jag tycker det är dags för EXPO att göra en stor anti-rasistisk och anti-sionistisk pudel.

David Duke belyser de facto extrem Israelisk rasism mot kristna och David själv är kristen och det måste väl ändå anses vara berättigat? Nu är visserligen Vetenskapliga partiet emot alla dogmatiska religioner eller ideologier eftersom de motverkar ett modernt vetenskapligt samhälle, men vi har inget emot att människor tyr sig till religion på eget initiativ som ett sags opium i en galen värld, där religiöst tänkande skapar överbefolkning in absurdum som i sin tur skapar resursbrist, svält och krig, men vi anser att verkligheten ses bäst med vakna öppna vetenskapligt lagda ögon.

Religion skapar de problem som människor flyr in i religionen för.

Vi i Vetenskapliga partiet tror att sanningen hjälper oss bäst, inte fantasier. Därför är nedväxt den absolut viktigaste frågan i vår politik i valet 2014, och med tanke på den religiösa infiltration de flesta partier lider av, säger jag därför med uppriktig seriositet och eftertryck att Vetenskapliga partiet är det enda rimliga partiet att rösta på för varje vetenskapligt lagd och mentalt frisk människa.

Kom i håg att en bägare fylls droppe för droppe. Så töm de dåliga bägarna och fyll de goda!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Vi har valt det mest seriösa presentationsverktyget vi kunde finna och det blev WordPress.com. Annonserna du ibland kan se nedan finansierar WordPress.com och har inget speciellt att göra med Vetenskapliga partiet.

Annonser

Jiddu Krishnamurti, Expo, Nationalismen och Internationalismen

Jag anser att det finns balanserad nationalism och balanserad internationalism. Det är därför det är olämpligt att tar en av ismerna till sig och bespotta den andra ismen, för då hamnar man oomkullrunkeligen i obalans.

Jag har idag snubblat över ett citat av Jiddu Krishnamurti som jag översatt till er alla för att poängtera att även enormt medvetna filosofer också kan lägga obalanserade värdeomdömen på ord:

“As human beings living in this monstrously ugly world, let us ask ourselves, can this society, based on competition, brutality and fear, come to an end? … It can only happen, I think, if each one of us recognises the central fact that we, as individuals, as human beings, in whatever part of the world we happen to live or whatever culture we happen to belong to, are totally responsible for the whole state of the world.
We are each one of us responsible for every war because of the aggressiveness of our own lives, because of our nationalism, our selfishness, our gods, our prejudices, our ideals, all of which divide us.”

“Som människor som lever i denna monstruösa fula värld, låt oss fråga oss själva, kan detta samhälle, baserat på konkurrens, brutalitet och rädsla, komma till ett slut? … Det kan endast ske, tror jag, om alla vi känner igen det centrala faktum att vi, som individer, som mänskliga varelser, i vilken del av världen som vi råkar bo eller vilkensomhelst kultur vi råkar tillhöra, är totalt ansvariga för hela världens tillstånd. Vi är varje en av oss ansvariga för varje krig pga. våra egna livs ilskenhet, pga. vår nationalism, vår själviskhet, våra gudar, våra fördomar, våra ideal, vilka alla söndrar oss.

Nu kommer jag gå igenom citatets ord och dissikera vad som sägs.

Inledningsvis vill jag poängtera att mer jämlikhet minskar konkurrensen mellan människor och att vetenskapen kommit fram till att människor är mer lyckliga i jämlika samhällen. Jag är därför stolt över att jämlikhetstanken sannolikt kommer vinna valet 2014.

Jämlikhetstanken representeras ganska väl av Vänsterblocket och faktiskt även av Sverigedemokraterna, trots att de populärt kallas ”högerextrema” av den bittra vänstern som ser dem växa val efter val, men kanske allra bäst representeras faktiskt jämlikhet av partierna Vänsterpartiet, Gröna partiet och Vetenskapliga partiet.

Den brutalitet som Sverige uppvisar idag genom invasionskrig sida vid sida med ett av de mest brutala länderna i världen är något jag skäms för som svensk och fred representeras defacto allra bäst av Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Gröna partiet och Vetenskapliga partiet.

Vem representerar då “rädslan” idag? Den finns nog lite varstans. Expo representerar helt tydligt en rädsla, en rädsla för rasism och nationalism. Många Sverigedemokrater och även jag själv som partiledare för Vetenskapliga partiet kan nog anses vara rädda för den extremreligiösa invandringen av den speciella sekt som skett, ni vet den sekt som låser ute eller tom. dödar familjemedlemmar som ex. slutar tro på de lastgamla fantasierna, ni vet sekten som gladeligen skär i genitalierna på små barn och slaktar djur på ett ganska bestialiskt vis. Jag kallar detta för sekterism även om den extrema sekten i fråga är offantligt stor.

Svenskarnas parti är rädda av rasbiologiska skäl tycks det mig, dvs. att svenskarna inte ska vara blonda och blåögda i framtiden. Sverigedemokraterna däremot har bevisligen människor av andra raser i sitt parti och Sverigedemokraten och riksdagsleamoten Stellan Bojerud som är på tapeten verkar tom. ha en utländsk fru från Thailand och han verkar nog vara mer rädd för att Islam ska ta över och undertrycka han och hans frus religioner, tycks det mig, något som i princip verkat ske överrallt där sekten slagit rot.

Bojerud har dessutom kommenterat oika folkgruppers generella IQ (Jag var tvungen att ta till http://web.archive.org/ för att hitta filerna) och ingen rår ju för sitt IQ, men personligen kan jag nog anses vara rädd för att den allmäna IQ-nivån skall sjunka i Sverige och att det då blir ännu svårare för eleverna i Sverige att till fullo förstå den exponentiella funktionen som verkar vara världens viktigaste matematiska kunskap och den kunskap som kan rädda oss alla från att förstöra vår egen civilisation.

Jag tror det finns ett samband här. Kanske är lägre IQ bra för att överleva vid vissa situationer? Kanske är ett lägre IQ bättre när de blinda ideologierna/religionerna väl skapat överbefolkningen, människorna huggt ner skogarna och blomstrande kulturer förvandlats till ökenlandskap och människorna tvingas äta varann som de gjorde på Påskön enligt arkeologen Jared Diamond och hans skrift The End of Easter Island.

Och kanske är det så att en människa med lågt IQ inte ifrågasätter en brutal religion och överlever på så vis bättre än en ateist med högt IQ i en sådan situation? Och är det sannolikt inte så att i takt med att befolkningsmängden ökar och resurserna sinar så ökar brutaliteten och krigen om resurserna som vi ser runtom i världen och i detta kaos tyr sig sannolikt folken till religionerna igen.

Men jag tycker nog att Krishnamurti har rätt i att vi, i vilken del av världen som vi än råkar bo eller oavsett vilken kultur vi råkar tillhöra, är totalt ansvariga för hela världens tillstånd tillsammans och var för sig. Vi är alla delansvariga, för fredligt eller krigiskt beteende, i hur vi röstar, med vad vi handlar i butiken.

Visst är vi alla ansvariga för ilskenhet, kanske inte om vi svälter pga. överbefolkning och sinande resurser, men om vi redan är välfödda och ändå är ilskna och letar efter något att hata. Då är vi ansvariga för vår egen ilskenhet. Ilskenheten i sig säger då mer om oss själva än om objektet som hatas.
Och kanske är det Expos ideal som söndrar oss, kanske är det Svenskarnas partis ideal som söndrar oss, kanske den extremreligiösa sektens ideal som söndrar oss eller kanske Sverigedemokraternas ideal som söndrar oss?

Och kanske är det så att mitt och Vetenskapliga partiets långsiktiga ideal som söndrar oss? Dvs. idealet att göra det bästa för framtidens generationer, tvärtemot denna kortsiktiga girighet och ilskenhet som flera av dagens politiker uppvisar.

…men kom ihåg att jag försökte i alla fall att ena oss under vetenskapligt flagg.

Och jag anser faktiskt att Krishnamurti har fel när han säger att nationalism söndrar oss. Jag kände mig otroligt populär som svensk i ett av de mest nationalistiska länderna jag någonsin stött på, nämligen Norge. Jag kände aldrig att denna typ av positiv nationalism söndrade någon relation med ett annat land.

Och jag tror att hyllandet av Svenskarnas parti av Sverigedemokraten och riksdagsleamoten Stellan Bojerud skall ses på detta vis. Det är ett positivt enande beröm av något positivt som han sett hos det andra nationalistiska partiet … eller var det månde ett medvetet utspel av SD för att få taktikröster från fler svenskar i valet 2014?.

Nåväl. Jag tror att vi kan hitta positiva saker som enar oss och som tar hänsyn till varann och jag tror att varje politisk organisation kan utvecklas positivt och börja ta hänsyn till andra partier.

När Expo skriver något litet positivt om Sverigedemokraternas utveckling eller Svenskarnas parti, och tvärt om, då kanske vi kan komma nånvart. Detta kan vara det första steget att ena oss i ett deliberativt samtal där ömsesidig respekt kanske kan uppnås.

Sekter, vare sig ideologiskt eller religiöst väldrillade, dvs. de som låst in sig mentalt med skygglappar, har som jag ser det inget att erbjuda ett deliberativt, undersökande och upplysande samtal.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet