Okunniga socialisters och kapitalisters sekteristiska tillbedjan av tillväxt utan att veta vad tillväxt betyder

Välutbildade nationalekonomer likväl som blint troende sektmedlemmar i religioner med lägre utbildningsnivå, men även den normale individen, tillhör i 99,99% av fallen Trögfattareföreningen vad gäller det komplett galna med ständig tillväxt. Oförtrutet svamlar de på om hur viktigt det är med tillväxt, röstar för det och ignorerar ständigt den uppenbara katastrof det oomkullrunkeligen leder till. En matematiklärare om saken:

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett (Citat om Population)

Ja. Så är det. Problemet tillhör i stort sett HELA den mänskliga rasen/raserna. Problemet är, konstigt nog, inte begränsat till fåtalet svamlande tillväxtvurmande religiösa sektmedlemmar i mörkaste afrika som tror att den gudibehaglige Demiurgen löser biffen när det så sakta börjar gå överstyr. Åh Nej. Om det ändå vore så väl, men nej. Oförståndet är väl utbrett och ligger likt en kladdig surdeg som börjat mögla över hela planeten.

Listan kan givetvis göras extremt lång, men låt mig ta några ytterligheter. Jag ser det grava problemet hos en av mina intellektuella vänstervridna favoritbloggare Anders Romelsjös drömmar såväl som i den gamla amerikanska drömmen. Jag ser problemet hos den SD-populäre högervridne nationalekonomen Tino Sanandajis artiklar om ekonomi. Även i det kattsamlande Miljöpartiet, ett parti som man annars skulle kunna tro verkar för ekologi, är problemet lika ekologiskt katastrofalt och utgör en stor fet djävla politisk satir, såväl som en tragikomisk satir för djuren.

Och sorgligt nog är de fåtalet individer som förstått problemet beklämmande inaktiva vad gäller att starta om ekologiskt och göra rätt och väljer till synes istället att åma sig och kroma sig för en person som tillhör en av de mest extrema sekter vi känner till, låter sedan förmodligen skammen göra att han kallar det för ”hackning”, istället för att göra rätt. Skäms inte! Det är förspilld energi! – Inse att i samma ögonblick som du börjar göra rätt så är allt glömt och förlåtet!

Al Bartlett gjorde rätt, men varken högt intellekt, högt IQ, ett rent hjärta eller utbildning är någon som helst garanti för motivationen att se den vetenskapliga och ytterst sannolika realiteten och sedan göra rätt enligt denna insikt.

Ren motivation att nå ökad insikt om vad ordet ”tillväxt” egentligen betyder och vad ”tillväxt” gör mot natur och människa räcker inte!!! Vi måste handla på denna insikt politiskt också om vi vill se resultat! Därför repeterar jag och det bör repeteras ständigt tills en stor majoritet förstått OCH börjat agera!

Dessa små trevliga Youtube-klipp, om det idiotiska med tillväxt, kan få t.o.m. den mest intellektuellt svage att förstå vad tokliberalism och blind religiositet, mot vår egen livsuppehållande planet, kommer leda till:

The Impossible Hamster
Big Heads Small Brains – The End of Easter Island
Fortsätt att upplysa! Skicka vidare! Lär ut! Repetera!

För när inte ens relativt stora välfungerane hjärnor kan förstå problemet med den omöjliga tillväxt-hamstern så måste det prentas in i våra skolor av våra lärare så att det fastnar mellan öronen riktigt ordentligt så att ingen tvekan råder! Tillväxt leder till fullkomligt absurda siffror!

Kungarna som styr, och eventuellt vill belöna schack-spelets uppfinnare, har inte fått ordning på problemet än. Inte ens i Kina där tillväxten oförtrutet växer likt ett kinesistk Babels torn, trots att populationen nu sjunkit något, har Kommunistpartiet fått ordning på saken än.

Citat om popultion av forskare och andra intelligenta människor kan påverka och motivera. Afrikaner som vräker sig in i EU över Medelhavet i överfyllda gummibåtar kan kanske få åtminstone kattsamlarna att vakna upp och förstå problemet, men kanske även afrikanerna, som kan pallra sig hem och lösa sina egna problem, kan förstå. För även afrikaner kan bevisligen förstå:

bernard_chidzero_80x80
”Det är klart jag vet att vår ekonomiska tillväxt inte kan matcha vår befolkningstillväxt [då 3,5%] så naturligtvis vet jag att vi alla blir fattigare tills vi får ner det numret – Berätta det inte för mig, berätta för de andra idioterna!”
/ Bernard Chidzero (Citat om Population)

kofi_annan_80x80
”Tanken att befolkningstillväxt garanterar ett bättre liv – ekonomiskt eller på annat sätt – är en myt att bara de som säljer blöjor, barnvagnar och liknande har någon rätt att tro.”
/Kofi Annan (Citat om Population)

Inte ens de människor som arbetar direkt med de katastrofer och flyktingläger som är resultatet av problemet med tillväxt in-absurdum tycks förstå, även om den forskare som ser djurens minskade habitat naturligtvis förstår:

jane_goodall_80x80
”Det är vår befolkningstillväxt som ligger bakom nästan varenda ett av de problem som vi har tillfogat planeten. Om det endast fanns några få av oss, så skulle de otäcka saker som vi gör egentligen inte spela någon roll och Moder Natur skulle ta hand om det – men det finns så många av oss.”
/ Jane Goodall (Citat om Population)

Sannolikt förstår inte ens 99,99% av Holdomors överlevande ättlingar problemet, förutom att de kanske sjunger om symptomen av resultatet i Eurovisionsschlagerfinalen.

”När främlingar kommer, kommer de till ditt hus, de dödar er alla och säger, vi är inte skyldiga”

Jag börjar väl kanske snart tro att jag, och fåtalet andra som förstått, lever mitt i en stor fet djävla konspirationsteori i vilken alla andra är någon slags djävla machosistiska kannibaler som glädjer sig åt framtida svält, kannibalism och artutrotning?

Det vettlösa svamlandet existerar i precis alla politiska partier och tidningar utom i Vetenskapliga partiet och i en och annan artikel i vetenskapliga tidskrifter, samt en och annan vetenskaplig tv-sändning, eller i en och annan bloggpost från någon intelligent bloggare, trots att problemet är enormt och borde vara huvudfokus tills vi löst det och kommit i balans.

Jaha. Så tråkigt, säger folket framför TV-burkar och smartphones och öppnar sedan nästa påse med ostbågar. Trots att de som undersöker saken vet att vi inte kan fortsätta med tillväxt in-absurdum, men sannolikt behöver NEDVÄXT för att komma i balans med den natur som upprätthåller våra liv, så fortsätter svamlandet i kriget om vem som ska besitta de resurser som är på väg att sina. Kapitalisterna eller folket.

Likt apor som krigar om försvinnande fruktträd i en växande öken av sinande resurser fortsätter kriget mellan apflockens kapitalister, nazister och socialister. Utgången är uppenbar för varje icke-sekteristik individ med en hjärna större än en apas och som är motiverad att titta närmare på saken.

Jorden är rund likt ett äpple som svävar i rymden. Ytan är därför begränsad. Följaktligen kan varken mat eller förnyelsebara resurser tillgodose ständig tillväxt. Hoppet om att de religiösas ömsesidiga slaktande av varann och att deras överkonsumtion ska ersättas av vetenskaplighet är kanske en dröm som inte är mogen att gå i uppfyllelse, åtminstone inte förrän de blint lallande tillväxtförespråkarna startar kärnvapenkrig och kanske en imam med en gudibehaglig insikt kravlar upp ur en brunn någonstans i närheten av civilasationens vagga och plötsligt blir dyrkad som läraren Mahdi av 99,99% av befolkningen.

Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Population i Balans med Naturen – Den 13:e Februari är 250-årsdagen av prästen Thomas Robert Malthus

Vad kan vi lära av den brittiske prästen Thomas Robert Malthus, världens mest kända teoretiker på befolkningstillväxt?

Bild på Thomas Robert Malthus
Befolkning, när den är okontrollerad, ökar med ett geometriskt förhållande [1,2,4,8], Uppehälle, ökar endast i ett aritmetiskt förhållande [1,2,3,4].
/Thomas Robert Malthus
Källa: Citat om population

Malthus var prästen som inspirerade Charles Darwin till tanken om arternas kamp för tillvaron. Medan befolkningsteori har utvecklats står Malthus kvar som en evig röst inom detta ämne och hans tankegångar är fortfarande ofta relevanta. I dag förs den balanserade debatten allt mer av humanistiska vetenskapsmän utan religiös tillhörighet eller av uttalade nyateister.

Undantaget är en mycket uppmärksammad folkligt populär statistiker, Hans Rosling, som fortfarande lockar stora massor med ett behagligt budskap om att allt kommer lösa sig. Hurrarop vid predikan inför religiösa människor som vill förledas säger dock inget om den trovärdiga och mer troliga sanningen. Jag hävdar att sådan predikan rentutav kan vara farlig för barnen.

bertrand_russel_80x80

I sin bekväma prästgård, tänkte han [Thomas Robert Malthus] på den stora majoriteten av mänsklighetens elände med jämnmod, och påpekade vanföreställningar hos de reformatorer som hoppades lindra det.
/Bertrand Russell
Källa: Citat om population

Malthus teori

Malthus levde i en tid när befolkningen ökade snabbt. Gränser för ytterligare produktivitet i jordbruket kunde förutspås men teknologin var knappt utvecklad. Han argumenterade för att tillväxten av befolkningen skulle leda till stigande tillgång på arbetskraft som till slut skulle sänka lönerna. Han trodde att detta skulle leda till fattigdom.

Som en emotionellt korrekt man av sin tid föreslog Malthus därför, i all kristlig välmening, celibat framför giftermål, men även sena giftermål, i syfte att skapa en välmående balans.

Efter Malthus

Malthus fick rätt i att befolkningen ökade då tillgången på mat växte. Storbritannien var på hans tid 10’000’000 människor och världens befolkning var 1’000’000’000. I Sverige bodde då 2’000’000 människor.

Mycket riktigt har produktionen av mat ökat markant som ett resultat av jordbrukets utveckling och industrins framsteg. Befolkningen i Storbritannien är nu över 60’000’000, dvs. 6 gånger fler människor. I världen är det idag 7 gånger fler människor. I Sverige 5 gånger fler människor. Denna tillväxt har understötts med förbättringar av människors hälsa och av hälsovård som kunnat förskona oss från epedemier i Sverige.

Sveriges-befolkningsutveckling-senaste-tusen-åren

Källa: Wikipedia Sveriges demografi

Det är alls inte lika illa med överbefolkningen i Sverige, men när jag vid enstaka tillfällen flugit över Europa har jag sett hur den mänskliga aktiviteten där i stort sett utplånat allt livsrum för naturen. Nästan allt är numera inrutad jordbruksmark. Så illa är det alls inte i Sverige.

Men Maltus hade också fel i sina hypoteser, i alla fall tillfälligt, i England. Den ökade mängden av arbetskraft har inte sänkt lönerna eller välfärden i någon större utsträckning … än. (även om ex. Stefan Löfvén lovar att sänkta löner för ungdomar och invandrare i Sverige).

Att den ökade mängden av arbetskraft inte har sänkt lönerna i någon större utsträckning beror sannolikt på den enorma produktivitetsökning som skapats genom industriell utveckling, speciellt genom exploateringen av jordens olja och kolreserver, men även genom uranbrytning och utfiskning samt uppdämning av floder för elproducerande vattenkraftverk.

På samma vis har intensivt jordbruk hittills sänkt kostnaderna för mat fastän det skett en enorm ökning av efterfrågan. Samtidigt har detta skett på bekostnad av artrikedom och framtidens generationers reserver. Frågan är om vi nu har vi nått toppen på kurvan i detta avseende och börjat nedväxa eller om vi kan fortsätta tillväxa i evighet?

För att som svensk likna det med Olof Palmes skafferital, så har vi kanske befolkningsmässigt tömt skafferiet. Vi har kanske ätit oss genom skafferiväggen, genom gipset, fuktspärren och isoleringen och ut genom fasaden och numera släpar vi kanske den svenska flaggan i rännstenen med kreditkort utställda på framtidens generationer och på vår planets artrikedom. I Sverige är exempelvis frågan om vargens, fjällrävens och järvens rätt att existera i sin naturliga miljö inte en självklarhet för alla människor såsom de vilda djurens rätt inte är alla människors högsta prioritet i Afrika.

jane_goodall_80x80
”Det är vår befolkningstillväxt som ligger bakom nästan varenda ett av de problem som vi har tillfogat planeten. Om det endast fanns några få av oss, så skulle de otäcka saker som vi gör egentligen inte spela någon roll och Moder Natur skulle ta hand om det – men det finns så många av oss.”
/ Jane Goodall
Källa: Citat om population

Malthus hade också rätt i att en begränsning av barnafödande är ett positivt sätt att skapa balans. Nu lever vi i en modern tid. Sena giftermål kan ersättas av moderna preventivmedel. Homosexualitet och barnfrihet som varit stigmatiserat har blivit allt mer accepterat av moderna människor med utbildning mycket tack vare föreningen RSFU.

bertrand_russel_80x80

”Det enda verkliga botemedlet är födelsekontroll – som kommer få människorna i världen att begränsa sig till de siffror som de kan bevara på sin egen mark.”
/Bertrand Russell
Källa: Citat om population

Människor som har en ren kärlek till barn väljer ofta att arbeta med barn på dagis, i skolor, på barnhem eller så väljer de volontärarbeten i barnbyar för att undvika handel med barn. Friheten av att inte bli väckt av barn med kolik eller stressen och ångesten av att föda eller förlora sitt barn är en frihet som allt oftare uppskattas av allt fler människor.

Malthus idag

Malthus förslag att skapa en slags balans verkar ha uppnåtts i en hel del länder i världen, men inte i alla länder, och frågan är om nivån av balans kommer räcka. Population Matters meddelar att folkmängden i Storbritannien ökar.

I världen ökar befolkningen med 80’000’000 per år. Antalet människor har ökat från ungefär 3’000’000’000 till 7’000’000’000 de senaste femtio åren. Ökningen förväntas bli ytterligare 4’000’000’000 till slutet av århundradet, men det är spekulationer. Det kan bli mer eller mindre beroende på hur vi agerar.

gerillamarknadsföring-vetenskapliga-partiet-varningsposter-överbefolkning

Med sinande resurser, minskad naturlig mångfald, klimatförändringar, oavsett om det blir betydligt kallare eller först varmare, fortsatt fattigdom, kriminalitet och konflikt, är förhållandet mellan efterfrågan och tillgång problem som potentiellt kommer leda till utvandring från drabbade områden och kanske fler välvilliga försök att kanalisera migrationen till ett redan överbefolkat Europa.

En balanserad konsumtion handlar inte enbart om en balanserad mängd människor, men det är, helt klart en helt avgörande faktor. Den totala resursåtgången beror givetvis på flera olika faktorer. Ett försök att på ett enkelt sätt beskriva med förenklade formler:

Rtot = Rfos + Rnew – Rcon

Den totala resursmängden som finns på jorden (Rtot) = Ändliga fossila resurser (Rfos) + Förnyelsebara resurser (Rnew) – Konsumerade resurser (Rcon)

Rcon = P x Rcon/p

Konsumerade resurser (Rcon) = Befolkningsmängden (P) x Resurser konsumerade per person (Rcon/p)

Rnew = A x Tp x Tr

Förnyelsebara resurser (Rnew) = Jordens yta (A) x Teknisk förmåga att långsiktigt producera per ytenhet (Tp) x Teknikens förmåga att återvinna resurser till produktion (Tr)

Alla dessa faktorer kan påverkas, men om inte befolkningsmängden (P) balanseras med de andra faktorerna närmar sig mänskligheten en brytpunkt, vilket då sannolikt kommer kunna liknas vid Påsköns öde enligt arkelologen Jared Diamond där nedväxten kom och sänkte populationen genom konflikt, svält och kannibalism. (Tecknad kortfilm om Påsköns öde)

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett
Källa: Citat om population

Organisationen Population Matters uppmanar politiker och opinionsbildare att tillhandahålla medlen för att reducera den höga befolkningsökningen i varje land och att uppmuntra en balanserad familjestorlek både hemma och utomlands.


david_attenborough_80x80
”Som jag ser det behöver mänskligheten snarast minska sin påverkan på jorden och det finns tre sätt att uppnå detta: Vi kan sluta konsumera så många resurser, vi kan ändra vår teknologi och vi kan minska tillväxten av vår befolkning.”
/David Attenborough
Källa: Citat om population

Vetenskapliga partiets centralkomitté är motiverade att hjälpa David Attenborough (här i ett viktigt tal) och organisationen Population Matters att rädda framtidens generationer på ett långsiktigt konsekvent och emotionellt korrekt sätt.

Vi vill rädda vår planet genom en vetenskapligt grundad realpolitik som skapar balans med naturen, både i Sverige och i världen. Om vi klarar av detta tillsammans hänger på andra partiers politiker och på folkets motivation att förstå problemet. Det gäller att agera på sin förståelse och att på valdagen rösta rätt.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Vetenskapliga partiet använder WordPress.com eftersom det baserar sig på öppen källkod, GPL, samt att ägarförhållandena är att föredra framför andra blogg-nätverk och sociala nätverk. Vi medverkar helt enkelt till att kontrollen över yttrandefriheten kontrolleras av rätt slags individer. Vill du undvika annonserna nedan som finansierar denna utmärkta service från WordPress.com, skaffa då en egen gratis WordPress-blogg och länka gärna ofta till oss!

Population i Balans med Naturen – Den 13:e Februari är 250-årsdagen av prästen Thomas Robert Malthus

Vad kan vi lära av den brittiske prästen Thomas Robert Malthus, världens mest kända teoretiker på befolkningstillväxt?

Befolkning, när den är okontrollerad, ökar med ett geometriskt förhållande [1,2,4,8], Uppehälle, ökar endast i ett aritmetiskt förhållande [1,2,3,4].
/Thomas Robert Malthus
Källa: Citat om population

”Vem som helst skulle förvänta sig att Malthus, som lärde de framtida anställda i Ostindiska kompaniet, skulle utnyttja, med sina pessimistiska bevis, den stora, fattiga och fruktsamma befolkningen i Indien. Det finns dock endast förbigående hänvisningar till Hindustan i hans stora Essä om Polulationes Principer.”
/ John Kenneth Galbraith
Källa: Citat om population

Malthus var prästen som inspirerade Charles Darwin till tanken om arternas kamp för tillvaron. Medan befolkningsteori har utvecklats står Malthus kvar som en evig röst inom detta ämne och hans tankegångar är fortfarande ofta relevanta. I dag förs den balanserade debatten allt mer av humanistiska vetenskapsmän utan religiös tillhörighet eller av uttalade nyateister.

Undantaget är en mycket uppmärksammad folkligt populär statistiker, Hans Rosling, som fortfarande lockar stora massor med ett behagligt budskap om att allt kommer lösa sig. Hurrarop vid predikan inför religiösa människor som vill förledas säger dock inget om den trovärdiga och mer troliga sanningen. Jag hävdar att sådan predikan rentutav kan vara farlig för barnen.

bertrand_russel_80x80

I sin bekväma prästgård, tänkte han [Thomas Robert Malthus] på den stora majoriteten av mänsklighetens elände med jämnmod, och påpekade vanföreställningar hos de reformatorer som hoppades lindra det.
/Bertrand Russell
Källa: Citat om population

Malthus teori

Malthus levde i en tid när befolkningen ökade snabbt. Gränser för ytterligare produktivitet i jordbruket kunde förutspås men teknologin var knappt utvecklad. Han argumenterade för att tillväxten av befolkningen skulle leda till stigande tillgång på arbetskraft som till slut skulle sänka lönerna. Han trodde att detta skulle leda till fattigdom.

Som en emotionellt korrekt man av sin tid föreslog Malthus därför, i all kristlig välmening, celibat framför giftermål, men även sena giftermål, i syfte att skapa en välmående balans.

Efter Malthus

Malthus fick rätt i att befolkningen ökade då tillgången på mat växte. Storbritannien var på hans tid 10’000’000 människor och världens befolkning var 1’000’000’000. I Sverige bodde då 2’000’000 människor.

Mycket riktigt har produktionen av mat ökat markant som ett resultat av jordbrukets utveckling och industrins framsteg. Befolkningen i Storbritannien är nu över 60’000’000, dvs. 6 gånger fler människor. I världen är det idag 7 gånger fler människor. I Sverige 5 gånger fler människor. Denna tillväxt har understötts med förbättringar av människors hälsa och av hälsovård som kunnat förskona oss från epedemier i Sverige.

Sveriges-befolkningsutveckling-senaste-tusen-åren

Diagram – Sveriges folkmängd de senaste tusen åren inkl. effekten av digerdöden 1350 – 1400-talet

Källa: Wikipedia Sveriges demografi

Det är alls inte lika illa med överbefolkningen i Sverige, men när jag vid enstaka tillfällen flugit över Europa har jag sett hur den mänskliga aktiviteten där i stort sett utplånat allt livsrum för naturen. Nästan allt är numera inrutad jordbruksmark. Så illa är det alls inte i Sverige.

Men Maltus hade också fel i sina hypoteser, i alla fall tillfälligt, i England. Den ökade mängden av arbetskraft har inte sänkt lönerna eller välfärden i någon större utsträckning … än. (även om ex. Stefan Löfvén lovar att sänkta löner för ungdomar och invandrare i Sverige).

Att den ökade mängden av arbetskraft inte har sänkt lönerna i någon större utsträckning beror sannolikt på den enorma produktivitetsökning som skapats genom industriell utveckling, speciellt genom exploateringen av jordens olja och kolreserver, men även genom uranbrytning och utfiskning samt uppdämning av floder för elproducerande vattenkraftverk.

På samma vis har intensivt jordbruk hittills sänkt kostnaderna för mat fastän det skett en enorm ökning av efterfrågan. Samtidigt har detta skett på bekostnad av artrikedom och framtidens generationers reserver. Frågan är om vi nu har vi nått toppen på kurvan i detta avseende och börjat nedväxa eller om vi kan fortsätta tillväxa i evighet?

För att som svensk likna det med Olof Palmes skafferital, så har vi kanske befolkningsmässigt tömt skafferiet. Vi har kanske ätit oss genom skafferiväggen, genom gipset, fuktspärren och isoleringen och ut genom fasaden och numera släpar vi kanske den svenska flaggan i rännstenen med kreditkort utställda på framtidens generationer och på vår planets artrikedom. I Sverige är exempelvis frågan om vargens, fjällrävens och järvens rätt att existera i sin naturliga miljö inte en självklarhet för alla människor såsom de vilda djurens rätt inte är alla människors högsta prioritet i Afrika.

jane_goodall_80x80
”Det är vår befolkningstillväxt som ligger bakom nästan varenda ett av de problem som vi har tillfogat planeten. Om det endast fanns några få av oss, så skulle de otäcka saker som vi gör egentligen inte spela någon roll och Moder Natur skulle ta hand om det – men det finns så många av oss.”
/ Jane Goodall
Källa: Citat om population

Malthus hade också rätt i att en begränsning av barnafödande är ett positivt sätt att skapa balans. Nu lever vi i en modern tid. Sena giftermål kan ersättas av moderna preventivmedel. Homosexualitet och barnfrihet som varit stigmatiserat har blivit allt mer accepterat av moderna människor med utbildning mycket tack vare föreningen RSFU.

bertrand_russel_80x80

”Det enda verkliga botemedlet är födelsekontroll – som kommer få människorna i världen att begränsa sig till de siffror som de kan bevara på sin egen mark.”
/Bertrand Russell
Källa: Citat om population

Människor som har en ren kärlek till barn väljer ofta att arbeta med barn på dagis, i skolor, på barnhem eller så väljer de volontärarbeten i barnbyar för att undvika handel med barn. Friheten av att inte bli väckt av barn med kolik eller stressen och ångesten av att föda eller förlora sitt barn är en frihet som allt oftare uppskattas av allt fler människor.

Malthus idag

Malthus förslag att skapa en slags balans verkar ha uppnåtts i en hel del länder i världen, men inte i alla länder, och frågan är om nivån av balans kommer räcka. Population Matters meddelar att folkmängden i Storbritannien ökar.

I världen ökar befolkningen med 80’000’000 per år. Antalet människor har ökat från ungefär 3’000’000’000 till 7’000’000’000 de senaste femtio åren. Ökningen förväntas bli ytterligare 4’000’000’000 till slutet av århundradet, men det är spekulationer. Det kan bli mer eller mindre beroende på hur vi agerar.

gerillamarknadsföring-vetenskapliga-partiet-varningsposter-överbefolkning

Anslag – Ett tåg överlastat med människor i en kultur där balans med naturen sannolikt inte är huvudfokus. Vad tänker du? Vart är tåget på väg? Hur tänker du agera?

Med sinande resurser, minskad naturlig mångfald, klimatförändringar, oavsett om det blir betydligt kallare eller först varmare, fortsatt fattigdom, kriminalitet och konflikt, är förhållandet mellan efterfrågan och tillgång problem som potentiellt kommer leda till utvandring från drabbade områden och kanske fler välvilliga försök att kanalisera migrationen till ett redan överbefolkat Europa.

En balanserad konsumtion handlar inte enbart om en balanserad mängd människor, men det är, helt klart en helt avgörande faktor. Den totala resursåtgången beror givetvis på flera olika faktorer. Ett försök att på ett enkelt sätt beskriva med förenklade formler:

Rtot = Rfos + Rnew – Rcon

Den totala resursmängden som finns på jorden (Rtot) = Ändliga fossila resurser (Rfos) + Förnyelsebara resurser (Rnew) – Konsumerade resurser (Rcon)

Rcon = P x Rcon/p

Konsumerade resurser (Rcon) = Befolkningsmängden (P) x Resurser konsumerade per person (Rcon/p)

Rnew = A x Tp x Tr

Förnyelsebara resurser (Rnew) = Jordens yta (A) x Teknisk förmåga att långsiktigt producera per ytenhet (Tp) x Teknikens förmåga att återvinna resurser till produktion (Tr)

Alla dessa faktorer kan påverkas, men om inte befolkningsmängden (P) balanseras med de andra faktorerna närmar sig mänskligheten en brytpunkt, vilket då sannolikt kommer kunna liknas vid Påsköns öde enligt arkelologen Jared Diamond där nedväxten kom och sänkte populationen genom konflikt, svält och kannibalism. (Tecknad kortfilm om Påsköns öde)

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett
Källa: Citat om population

Organisationen Population Matters uppmanar politiker och opinionsbildare att tillhandahålla medlen för att reducera den höga befolkningsökningen i varje land och att uppmuntra en balanserad familjestorlek både hemma och utomlands.


david_attenborough_80x80
”Som jag ser det behöver mänskligheten snarast minska sin påverkan på jorden och det finns tre sätt att uppnå detta: Vi kan sluta konsumera så många resurser, vi kan ändra vår teknologi och vi kan minska tillväxten av vår befolkning.”
/David Attenborough
Källa: Citat om population

Vetenskapliga partiets centralkomitté är motiverade att hjälpa David Attenborough (här i ett viktigt tal) och organisationen Population Matters att rädda framtidens generationer på ett långsiktigt konsekvent och emotionellt korrekt sätt.

Vi vill rädda vår planet genom en vetenskapligt grundad realpolitik som skapar balans med naturen, både i Sverige och i världen. Om vi klarar av detta tillsammans hänger på andra partiers politiker och på folkets motivation att förstå problemet. Det gäller att agera på sin förståelse och att på valdagen rösta rätt.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Vetenskapliga partiet använder WordPress.com eftersom det baserar sig på öppen källkod, GPL, samt att ägarförhållandena är att föredra framför andra blogg-nätverk och sociala nätverk. Vi medverkar helt enkelt till att kontrollen över yttrandefriheten kontrolleras av rätt slags individer. Vill du undvika annonserna nedan som finansierar denna utmärkta service från WordPress.com, skaffa då en egen gratis WordPress-blogg och länka gärna ofta till oss!

Ebola – Frågor och svar – Straffet står definitivt i proportion till brottet

I denna artikel från Globalresearch.ca finner du frekvent förekommande frågor och svar om ebola.

Ebola sprider sig explosionsartat i västafrika enligt wikipeda och dödar majoriteten av de som drabbas… om hela historien är sann, vilket betvivlas av John Virapen. Nåväl. Vi beklagar sorgen för de efterlevande oavsett om det var Ebola eller helt naturlig död. I överbefolkade områden tycks det dessutom vara vist att dessutom pussa och krama sina avlidna anhöriga fulla med Ebolavirus…

Undrar hur den kulturen kom till? Bättre en kort sorg och snabb ebola nu än artutrotning, svält, krig, lång sorg, lidande och kannibalism senare, kanske?

Eller är kulturer med bra immunsystem på lång sikt bättre för stammarna?

I så fall en ganska intelligent kultur måste jag medge, mer intelligent än våra korkade tillväxtförespråkande politiker och trögfattade nationalekonomer. Spaniens och Italiens kultur med pussande på kinderna är ett verkligt hopp för sydeuropas korrumperade och överbefolkade stater.

Nytt för mig var att det finns möjlighet att skapa ett serum mot ebola som utvinns från överlevare, samt att två existerande läkemedel kan vara verksamma mot sjukdomen. Om artikeln är planterad av läkemedlesindustrin återstår att fundera på, men berätta enbart för vetenskapligt lagda människor!

Även om ebolan härjar kan det alltså vara vist att avstå vaccinet eftersom VACCINET KAN GE EBOLA!!! – Jisses. Får man polio av polio-vaccin också? Jodå. Det verkar tyvärr vara så. Hon säger att alla vacciner bör undvikas.

Patent på ebola-viruset finns i USA och frågan är om viruset skapats och spridits medvetet och, i så fall, av vem och i vilket syfte? Är syftet populationsnedväxt är syftet gott, anser jag, för om människor inte har hjärna nog att ta till sig ganska enkel och grundläggande kunskap om exponentiell funktion och balans med naturen från Vetenskapliga partiet eller från ex. Population Matters eller från The Georgia Guidestones och sedan aktivt agera på den kunskapen, då är väl ändå straffet ganska rimligt.

Ja, då står straffet definitivt i proportion till brottet.

Brottet? – Att du själviskt INTE tänkte på framtidens generationer, inte röstade för Vetenskapliga partiet och balans med naturen och därför de facto medverkade till artutrotning och framtidens generationers långa utdragna lidande.

Straffet? – Ebola, dvs. blödande diarré och feber till döds.

Jag önskar från Universum beskydd och ett långt friskt liv till Vetenskapliga partiets hela centralkommitté, samt medlemmarna, samt till de som röstade för oss i valet eller försökte skademinimera i partiets riktning genom taktikröstning.

Till Birger Schlaug och Mr Blueshift önskar jag extra långvarigt och smärtsamt ebola-förlopp. Varför? – Dessa individer har de facto hjärna nog att tänka rätt och långsiktigt, de har energi nog att engagera sig aktivt, men de vägrar envetet att ta debatten med Vetenskapliga partiet och vägrar skapa partier som samverkar för de lösningar som måste till i Sverige och världen. Feghet och ynklighet.

Så här har ni nu en förbannelse till er båda:

Vi kunde tillsammans skrotat korruptionen
skyddat träden i världen och i hela nationen
Det kunde blivit en ståtlig brand
men tyvärr brinner inte öken och sand

Så brinn i helvetet ni hycklare av värsta sort
och må ni i kraftig blödande diarré dyna bort

Och om du tror på Gud där ovan på loftet
åk då direkt till helvetet här i från stoftet
och må du i helvetet ätas likt de ljumma lammen
och skitas ut av hin onde själv i evighet amen!

Folket önskar jag en kortvarigare diarré och mindre lidande. Okunskap och ljummhet är nämligen inget stort brott. Det skulle definitivt se mörkt ut för vaccin-industrin om folket insåg att vacciner i allmänhet tycks skapa mer sjukdom än de motverkar, för tänk om folk får nys om den saken.

Oj oj oj. Då kommer folk vägra ta vaccinet, men det är klart att man kan ta folket i ett svagt ögonblick när de festar till det på krogen, såsom svenska sjuksystrar gjorde sist då svenskarna promt skulle mass-vaccineras mot svininfluensan.

För er som är vakna! Början på slutet kan vara nära nu. Får jag tippa att helvetet brakar löst till våren 2015 då den sprider sig till Europa och USA, inkl. massvaccineringar som orsakar ebola? Vad baserar jag det på? Exponentiell funktion givetvis.

1
2
4
8 (Här började det. 8 stycken åt kanske en död fladdermus.)
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384 (här är vi nu enligt Wikipedia efter ca 11 månader)
32768
65536
131072
262144
524288
1048576
2097152
4194304
8388608
16777216
33554432 (Nästa år 2015 dec?)
67108864
134217728
268435456
536870912
1073741824
2147483648
4294967296 (Juli 2016?)

Frågor till läsaren:
1. Vad blir 10 miljarder människor minus 80%?
2. Räcker det för att nå Georgia Guidestones populations-rekommendation?
3. Förrutom sjukdom vad kan decimera en population?
4. Om man lägger samman alla siffror i talserien ovan utom den sista siffran, blir det mer eller mindre än den sista siffran?
5. Om varje kvinna i en folkgrupp i genomsnitt har 4 barn, A) på hur många generationer fördubblas då befokningen i den populationen? B) på hur många generationer har populationen fyrdubblats?

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Kommer den exponentiella tillväxten av Ebola strax gynna Vetenskapliga partiet?

Det är med skräckblandad förtjusning jag läser om att Ebolautbrottet i västafrika växer exponentiellt.

Samtidigt som jag vädjat till en nedväxtpolitik som ska rädda framtidens generationer, en bön som ignorerats av det svenska folkflertalet, så verkar dock inte naturen ha ignorerat mina böner.

Även om det är en grym lösning är den ändå mindre grym än utrotning av fler arter, utdragen svält, krig och kannibalism, dvs, det som sker enligt arkeologen Jared Diamond om virus som ebola inte gör jobbet.

Får man hoppas lite försynt att alla tillväxtförespråkande parlament drabbas av Ebola i flertalet synkroniserade terrorattacker och avlider så vi får omval och att sedan Vetenskapliga partiet lyckas skrämma vett i folk och kan ta över och rädda Sverige och världen för framtidens generationer genom en vetenskapligt logisk nedväxt för miljön och oss alla? Tack på förhand till Universum.

Jag är helt säker på att några bra vetenskapsmän redan har fått tag på visuset. Gör ert bästa! Påminner mig om filmen de tolv apornas armé.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

”Peak EU”, ”Peak Oil”, ”Peak Uranium”, ”Peak Population” – Det senaste ”Peak Fish”

När man förstått den exponentiella funktionen på riktigt, ex. genom Al Bartletts föreläsning, kallad för ”världens viktigaste video du någonsin sett”, eller en annan video han medverkat till som kallas för ”Det finns ingen morgondag, peak oil, energi, tillväxt & framtiden”, så inser man att allt som tillväxer, efter en viss tidsperiod har fördubblats och sker fördubblingen inom ett begränsat område, ex. ett land, eller en planet, når man ganska snabbt en högsta nivå, dvs. en topp, det som på engelska kallas för ”peak” och sedan kommer antingen nedväxten eller balansen.

Även Arkologen Jared Diamond och Doktor Julian Cribb belyser problemet med tillväxt.

Jag har tidigare berört ämnet ”peak” om olika resurser i mina artiklar: Regeringen struntar i Peak-oil och Peak fracking av skifferolja år 2020 enligt geologen Arthur Berman. Engelska Wikipedia beskriver ämnet peak uranium på ett bra sätt. och här har vi en satir om ”peak population” som heter: ”Historien om hur djuren löste problemet med den mänskliga befolkningselefanten.

Nu får jag nys om att vi redan har haft en ”peak fish” via TED(mp4). Kvinnan som presenterar nyheten heter Jackie Savitz och om Vetenskapliga partiet får styra världen kommer hennes planer att realiseras, framför de planer som kortsiktiga tillväxtpolitiker och tjuvfiskare oftast har.

Nu. Två små citat om att rösta, väl värt att tänka på i EU-valet:

”Röstning är en av de få saker i vilken bojkott i protest klart gör problemet värre snarare än bättre.”
/ Jane Auer (senare Jane Bowles)

”Jag röstar hellre på något jag vill ha även om jag inte får det än att rösta på något jag inte vill ha och få det.”
/ Eugene V Debs

Så hjälp oss att sänka populationen och ät sedan mer fisk istället för miljöovänligt kött och rösta givetvis på en mer vetenskaplig politik så kanske du får det!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS.  ”Peak EU” är förhoppningsvis nått. Tacksamhet på förhand.

Dagens Atlantis ingen explosion utan en exponentiell funktion

Jag ser en film från BBC på Youtube. Den heter fritt översatt ”Atlantis – Slutet på en värld”. I filmen offrar de blint gudstroende religiösa tjurar och till slut människor för att blidka den fruktade Guden. Jag antar att den är baserad på arkeologiska utgrävningar.

På den tiden fanns inte vetenskapen, kunskapen om vulkaner fanns inte och man kan inte lasta dem för bristande intelligens pga. deras blinda tro.

Idag vet vi bättre. Vetenskapliga metoder och metodiker gör att vi vet ganska mycket mer om tingens ordning. Detta gör att vi kan analysera bättre och förutse framtiden bättre. Vi kan mäta och analysera.

Inga människo- eller djuroffer behöver göras för att skydda oss. Ingen huvudvätning behövs, skärandet i barns genitalier kan också upphöra, för vi vet att den afrikan som förmodligen uppfann det hela i en hallucination för tusentals år sedan förmodligen led av Schizofreni. I dag kan vi skapa en human gemensam vetenskaplig kultur tillsammans.

Vetenskapen är slutet på religionerna. Endast de som vill kontrollera mentalt mindre bemedlade eller de som är mentalt dyfunktionella eller de som känner rädsla för repressalier av sina kokobängo familjer lever kvar i religionerna. Det finns de som lever kvar i rädsla för moraliskt förfall också, men ser man till vilka länder idag som toppar i fredlighet så ser man att ateistiska länder verkar vara betydligt mer fredliga.

Men jag vill göra er uppmärksamma på att det idag finns det fler religioner än de vi först tänker på.
Det blinda dyrkandet av styrd media via ex. TVn eller styrda mediers censurerade bloggportaler. Yttermera har vi det blinda dyrkandet av kapitalet, dvs. Mammon och vi har ekonomers blinda dyrkande av tillväxt, dvs. exponentiell funktion som här beskrivs av matematikprofessor Al Bartlett.

Vad är ännu mer intressant är att vi har dyrkandet av politiska partier vars ledningar saknar förmåga att tänka vetenskapligt och långsiktigt och skapar kokobängo politik. De styrda köpta kokobängo medierna fokuserar på dessa scharlataner och eventuellt på de som tar till våldsamma metoder såsom våldsamma kommunister och våldsamma nasister och norska massmördare.

Ursäkta om jag använder benämningar som ogillas av er själva om ni brukar falla under dessa, men så beskriver kokobängo media med kärlek saken. Ni får inte själva deliberativt beskriva er själva och komma till tals på annat sätt i dessa styrda medier och skulle ni hövligt försöka blir ni ignorerade av styrd media, precis som vetenskapliga partiet inte blir uppmärksammade idag.

Dessa religiösa okunniga använder alla möjliga argument som efterliknar religion. Varav ett argument är vi har rätt för vi är fler. Sanningen för den som tänker i en halv sekund på saken är ju att en person kan ha rätt och alla andra kan ha fel. Så har det varit gång efter gång inom vetenskapen.

Skillnaden mellan vetenskap och religion i det här fallet är att sanningen brukar segra inom vetenskapen och nu talar jag definitivt inte om de vetenskapliga sekter såsom VoF som verkar uppstå ex. i ett beslöjat medicinskt kapitalistiskt religiöst intresse. Nej jag talar om riktig vetenskap. Jag talar om riktiga vetenskapsmän som söker sanningen.

Ett annat ofta använt argument ”Vi har rätt för vår bok är väldigt gammal” är inget ovanligt argument. Ett tredje brukar vara att en speciell helig man, en profet, var uppfylld av Gud.

Här har vi en av världens första vetenskapsmän i min mening. Citat av Siddhartha Gautama som jag anser är mycket viktigt, speciellt för religiösa som vill bli några snäpp intelligentare:

Gå inte på uppenbarelse;
Gå inte på tradition;
Gå inte på hörsägen;
Gå inte på auktoriteten av heliga texter;
Gå inte på en grund av ren logik;
Gå inte på  en uppfattning som verkar rationellt;
Gå inte på reflektioner om hur saker framstår;
Gå inte på ett övervägt synsätt för att du håller med om det;
Gå inte med på grund av att personen är kompetent;
Gå inte med eftersom ”eremiten är din lärare.”
Kalamas, när ni för er själva vet: Dessa saker är ohälsosamma; dessa saker är klandervärda; dessa saker är censurerade av de vise; och när åtagna och efterlevda, om dessa saker skapar ont och sjukdom, överge dem…
Kalamas, när ni för er själva vet: Dessa saker är hälsosamma; dessa saker är inte klandervärda; dessa saker är prisade av de vise; och när åtagna och efterlevda, om dessa saker leder till nytta och lycka, efter att ha åtagit sig dem, lyd dem.

Do not go by revelation;
Do not go by tradition;
Do not go by hearsay;
Do not go on the authority of sacred texts;
Do not go on the grounds of pure logic;
Do not go by a view that seems rational;
Do not go by reflecting on mere appearances;
Do not go along with a considered view because you agree with it;
Do not go along on the grounds that the person is competent;
Do not go along because ”the recluse is our teacher.”
Kalamas, when you yourselves know: These things are unwholesome, these things are blameworthy; these things are censured by the wise; and when undertaken and observed, these things lead to harm and ill, abandon them…
Kalamas, when you know for yourselves: These are wholesome; these things are not blameworthy; these things are praised by the wise; undertaken and observed, these things lead to benefit and happiness, having undertaken them, abide in them.

Och Nej, det här är faktiskt ingen religion ovan. Siddharta visar, som jag ser det, ett bra sätt att vakna upp från blind religion och kunna se saker i ett mer tydligt ljus genom mer skepticism.

Och för att återknyta till saken så är Vetenskapliga partiet är inget vanligt parti. Vetenskapliga partiet visar ett bra sätt att vakna upp från blind ideologisk politik för att kunna staka ut en politik baserad på deliberativ diskurs, analys och vetenskaplig metod.

Tyvärr riskerar alla andra röster på riksdagspartier att vara en röst på slutet av vår civilisation, vårt Atlantis, vår undergång,  i alla fall om vi ska tro på arkeologen Jared Diamond, matematikern Al Bartlett och Doctor Julian Cribb. Det här är inte enbart en gigantisk lokal flodvåg i ett hav som medelhavet. Nej. Problemet är betydligt allvarligare. Denna gång handlar det om hela vår globaliserade civilisation.

Vetenskapliga partiet är ingen religiös fantasi. Nedväxt är världens viktigaste politiska fråga i valet till EU och till riksdagen! Undersök själva! Finns det något viktigare?

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. I andra partier finner du massvis med religiösa virrpannor, I Vetenskapliga partiet är du trygg. Här är virrpannorna permanent portade. Välkommen!