Fejkade Nyheter – DN vägrar ge replik mot felaktiga uppgifter om svensk läkarorganisation för mänskliga rättighetere

Läkaren Anders Romelsjö, vice ordförande i SWEDHR (Swedish Doctors for Human Rights), professor emeritus Karolinska Institutet och Stockholms universitet anklagar DN för att han inte får replikera och vederlägga falsk information om organisationen SWEDHCR.


Bild på läkaren Anders Romelsjö

Jag anser att DN visar tecken på mental underlägsenhet, d.v.s. feghet att ta diskussionen, förutom psykopatiska tendenser. DN:s ansvariga måste i sammanhanget anses klandervärda ur en demokratisk synvinkel och jag vill därför publicera bilderna på de ansvariga, fastän jag anser att de förstör den konstnärliga estetiken på hemsidan med en känsla av ödlelik kyla och likgiltighet:


Bild på chefredaktör, Peter Wolodarski som verkar fly intervjuer .

Bild på redaktionschefen Caspar Opitz som bor i Bromma enligt Hitta.se

Bild på Mikael Delin som bor i Stockholm enligt Facebook.

Bild på Mattias Carlsson som arbetar på DN i Stockholm

Romelsjö anser att och som skrivit artikeln på DN har rapporterat direkta felaktigheter och undanhåller viktiga fakta, samt att DN:s redaktionschef Caspar Opitz bryter mot tidningens egna officiella regler:

”Dagens Nyheter har vägrat en replik som kan korrigera DN:s i viktiga avseenden felaktiga uppgifter.”

DN:s publiceringspolicy
”Har vi gjort fel ska det rättas skyndsamt, på ett tydligt och ärligt sätt” står det bl.a. i DN:s publiceringspolicy Jag har via mail varit i kontakt med DN:s redaktionschef Caspar Opitz, men denne vägrar replik, trots att jag anfört DN:s publiceringspolicy. En avgörande orsak till att viktiga uppgifter bara finns i sociala medier är att etablerade media alltför ofta inte är intresserade av alternativa, viktiga fakta. DN:s inställning i denna fråga är representativ.

Jag tror personligen att dessa ”skribenter” och redaktionschefen INTE vill följa journalismens yrkesetiska regler, om att försöka förmedla en objektiv bild av verkligheten i denna fråga. Jag tror således att detta rör sig om medveten lögn och undanhållande av fakta för att följa en fastslagen agenda från chefredaktören och från DN:s ägare, Bonnierfamiljen.

Sannolikt beror detta på att de, tillsammans med andra familjemedlemmar i väst, USA, Saudiarabien, Turkiet och Israel, med samma monopolkapitalistiska intresse, på något vis har gemensamma intressen av fortsatt konflikt genom terrorismen, krigsbrottsligheten och människorättsbrotten och ett ekonomiskt intresse av att störta Syriens demokratiskt valde president Bashar al-Assad.

Kanske har de ägarandelar i det militärindustriella komplexet, kanske är de inblandade i lukrativ människosmuggling, kanske egenintresse i asylbaron-industri och/eller försvagningen av demokratin i Syrien? Kanske har de ett personligt intresse i Golanhöjdernas olja eller Israels fortsatta expansion och apartheid i strid med FN:s regler?

Det är svårt att exakt veta hur det ligger till när människor medvetet agerar illusionister och beter sig moraliskt klandervärt, enligt normala hederliga människors normer. Men med tanke på att vi i Sverige numera har ”mångkultur” får vi kanske acceptera att lögnen är en helt normal del av den massmediala verkligheten genom DN?

Den 24/4 kom en artikel ut på Läkartidningens nätupplaga som hette: Okänd svensk läkargrupp ifrågasätter gasattack i Syrien. Anders Romelsjös replik till den kan du läsa under rubriken ”Min replik” i hans redogörelse om saken.

Jag har via Wikipedia funnit DN:s artikel om saken. Till skillnad från irrelevanta medier som DN, vars chefredaktör blev utsedd till årets förvillare 2016, kan vem som helst posta en länk till sina artiklar i ämnet eller replikera här nedan om så önskas. Anders Romelsjö är heller inte rädd för repliker.

DN:s lögnare får givetvis även gärna hänvisa till både religionsfrihet och mångkultur om de vill fortsätta ljuga. Jag tvivlar att de tror på den senaste uppfunna guden, Demiurgen, eller att religioner är raser, som många nazistiska israeler verkar göra, men kanske tror de ändå på vissa strofer från gamla lastgamla religioner?

”Baba Kamma 113a: Jews may use lies to circumvent a gentile [Judar får använda lögn för att överlista en hedning].”

…men vi kommer naturligtvis försöka avslöja den lögnen i så fall, om vi kan det, hedningar som vi är, eftersom vi vetenskapare oftast är ateister och religionskritiker.

Enligt Romelsjö har även andra medier, bl.a. Aftonbladet, Expressen, Göteborgsposten, TT, Metro och Västerbottens-Kuriren, som likt DN förmodligen har tvivelaktiga ägarförhållanden, alltför snabbt och utan att följa de journalistiska yrkesetiska reglerna m.a.p. att källgranska, därför följaktligen återgett de fejkade nyheterna som DN publicerat.

De Sverigefientliga och demokratifientliga tidningarna har därför, med gott evidens, gett en oriktig bild av SWEDHR (Swedish Doctors for Human Rights) och organisationens uppfattning gällande bl.a. gasolyckan i Syrien.

De senare medierna verkar har tillåtit Romelsjö att replikera, vilket är det minsta man kan göra och ett erkännande av misstaget och en upprättelse för Läkarorganisationen SWEDHR. DN:s journalister och andra ansvariga bör i detta läge kanske anmälas till pressombudsmannen eller rentutav polisanmälas för förtal?

Läkarorganisationen SWEDHR har noterat att:

”experter från USA som säkerhetsexperten professor Postol vid ansedda MIT och 27 experter med arbetslivserfarenhet från olika organ inom säkerhetstjänsten i USA menar att det inte finns några belägg för att Syriens regering är ansvarigt och att rapporten från Vita Huset (WHR) är undermålig.”

Läkarorganisationen SWEDHR har även påtalat att:

”Folkrättsexperter som Hans Blix och professorn i internationell rätt Martti Koskenniemi påpekar att USA:s angrepp på Syrien 7/4 är ett brott mot folkrätten. (https://svenska.yle.fi/artikel/2017/04/07/professor-om-usas-angrepp-mot-syrien-folkrattsligt-oacceptabelt)”.

Romelsjö menar att:

”…etablerade media alltför ofta inte är intresserade av alternativa, viktiga fakta. DN:s inställning i denna fråga är representativ.”

Romelsjö menar också att Frankrikes senaste framlagda ”bevis” för gasattacken i Syrien:

”pekar på terroristerna”.

En relevant frågeställning i sammanhanget är kanske återigen: – Vad är ett rimligt straff för mediernas och journalisternas medansvar för massmordet i Syrien?

Läkarna från SWEDHR meddelar hela världen om de massmediala missförhållandena i Sverige via nättidningen The Indicter:
http://theindicter.com/libellous-attack-by-mainstream-journalists-angered-by-swedhr-denounce-of-unethical-anti-syria-propaganda/
http://theindicter.com/the-fake-news-attack-by-dagens-nyheter-on-swedish-doctors-for-human-rights/

Lars Bern frågar sig om det rör sig om en judisk konspiration och beskriver vad han tror är orsaken till att DN väljer att vilseleda, samt den oönskade konsekvensen:

”Grundstrategin är att bygga upp en dominerande position på den globala marknad där man avser att göra affärer.”

Detta är grundläggande kunskap inom företagsekonomi. Monopolkapitalismen undergräver på så vis en sund nivå av kapitalism som bygger på rättvis konkurrens.

”På senare år har dock globalismens baksida blivit allt mer uppenbar för mig och jag har blivit övertygad om att den, om den fortsätter som nu, innebär slutet för demokratin.”

Romelsjös mailkonversation med DN:
http://jinge.se/allmant/dn-desinformerar-friskt-och-fornekar-sin-policy.htm

[Edit: Ett år efter händelsen noterar jag att Anders Romelsjö och SWEDHR ännu INTE fått någon upprättelse av DN, Expressen och Aftonbladet]

[Edit: Ett år efter händelsen noterar jag att Anders Romelsjö och SWEDHR ännu INTE fått någon upprättelse av DN, Expressen och Aftonbladet]

Annonser

Klandervärd tabloidblaska skrämmer slag på barnfamilj och hänger ut kritiskt tänkande medborgare

Vi har länge bojkottat monopolkapitalismens journalister som säljer sig alltför billigt till sina utländska ägares globala intressen. Vi har länge vetat att Expressen och andra tidningar är i stort sett irrelevanta för varje människa som söker information om vad som verkligen pågår i världen eller ens i Sverige.

Vi hade ärligt talat nästan glömt bort den klandervärda tabloidblaskan som innehåller bedrövligt dålig journalistik. Nu måste vi ändå tyvärr nämna tidningen indirekt även om vi inte tänker länka eller läsa den eftersom vi skulle känna djup skam om vi på minsta vis skulle ge trafik eller pengar till en sådan bedrövlig och klandervärd tidning.

Anledningen att de nu ändå bör nämnas är att chefredaktören för tabloidblaskan, Thomas Mattsson, nu på fullt allvar, enligt Nordiska Motståndsrörelsen, låtit underhuggaren Diamant Salihu försöka tränga sig in oinbjuden i Fabian Fjälling hem och försökt skrämma slag på hans familj. Varför? – Jo. För att Fjälling granskat Expressens undermåliga journalistik anonymt visa Granskning Sverige. Är det sant? Jo det är sant. All tabloidjournalistik som glimmar i tidningshyllorna är verkligen inte värda dina diamanter. Skiten de skriver tål inte ens granskning. Läs mer om saken!

Erik från Granskning Sverige talar ut i en intervju med Nordiska Motståndsrörelsen.

Men det är talande att se att just läsandet och granskandet av lögnmedia resulterat i att Fabian Fjälling använder ordet ”bolsjevism” på ett nedsättande sätt precis som lögnmedia gör:

”Jag minns när den friande domen mot Mattsson offentliggjordes, då tänkte jag att detta är ren och skär bolsjevism.”

”Bolsjevism” betyder ”majoritetsman” och var en beteckning på den grupp som var i majoritet i den kommunistiska enpartidemokratin under Lenins ledarskap. De andra, minoriteten, kallades för ”mensjeviker”. Anledningen att ordet ”bolsjevik” gjorts till ett negativt ord i borgerlig press är uppenbar. Tanken på en nationell socialistisk arbetardemokrati är naturligtvis alls inte i monopolkapitalisternas intresse. Men Fjälling har helt rätt när han säger:

”Jag tror sättet att komma åt tidningen är via deras annonsörer. Man borde ringa upp dem och fråga om de verkligen vill samarbeta med en tidning som sysslar med moderna häxjakter och meddela att man inte under några omständigheter kommer att handla deras varor och tjänster förrän de drar tillbaka sina annonser.”

Men samtidigt är ju frågan om någon skulle annonsera om tidningen helt saknade läsare? Så frågan är idag om granskningen av medierna ens är intressant eller ens produktiv? Hela svenska folket vet att de förvillar, vilseleder och ljuger, så vad är anledningen att egentligen betrakta de nyheter som utgör den bedrövliga distraktion som förleder oss från viktigare nyheter?

Vi kan läsa viktigare texter och tänka viktigare tankar.
Vi kan läsa en media som skapar enhet mellan hederliga medborgare i Sverige på alla möjliga plan. Byt medier, gott folk! Läs nyheter som du känner att du kan lita mer på!

Mer intressant:
Peter Wahlbeck – Sluta kalla Expressen för hortidingen!
Tio sätt hur du blir manipulerad av eliten
Har journalister rätt att kräva svar?
Newsvoice -Intervjuar Fabian Fjälling

Sverige en oligarki? – Hur stort är egentligen det riktigt Sverigevänliga ägandet av massmedierna?

Gissning: ca 2,5%. Frågan om Sverige är en oligarki eller en demokrati är således relevant. I bloggposten DN och Bonnierkoncernens nätverk som hotar Sverige samt i Sigge J-ssons kommentar av samma bloggpost läser jag att konkurrensen i medievärlden nästan helt slagits ut i Sverige:

År 2000 ägde Bonnier ca 30 procent av den svenska mediemarknaden och där ingår bl.a. dagstidningarna Expressen, Sydsvenskan, Göteborgs-Tidningen, Dagens Nyheter, Trelleborgs Allehanda, City Lund, City Kristianstad, Ystads Allehanda, Kristianstadsbladet och magasinen Aktiv Träning, Gör det själv, I Form, Illustrerad Vetenskap, Allt om Historia, PC Tidningen och Digital foto samt en hel rad andra tidningar. De äger helt eller delar av TV 4, Svensk Filmindustri, Wigelius TV bokförlag och bokförlagen Albert Bonniers Förlag, Wahlström & Widstrand, Kartago Förlag, 2244, Bonnier Audio, Bonnier Carlsen, Bonnier Fakta, Bonnier pocket, Bonnier Utbildning, Forum Bokförlag, Bokförlaget Max Ström, Mix Förlag, Månpocket, Rebus och Bokförlaget Semic.

Bonniers Tidskriftsförlag ger ut tidningarna Mama, Vi föräldrar, Första året, Gravid, 101 idéer, Antik-katalogen, Allt i Hemmet, Fritidshus, Living, Gård & Torp, Hem & Antik, Sköna hem, Sköna hem Country, Sköna hem skapa stilen, Alla bilar, Allt om mat, Allt om resor, Trädgård, Amelia, Klassiska bilar, Teknikens värld, Tjänstebilen, Begbilboken, ett antal korsordstidningar som exempelvis Sudoku, Knep & Knåp, Kors & Tvärs, Krysset och Krysstidningen med andra ord. De ger också ut tidningarna Nya affärer, Placeringsguiden, Privata affärer, Resumé, Veckans affärer, Damernas värld, Styleby, Visage, C Mode, Icon, M-magasin, S, Tata, ToppHälsa, VeckoRevyn och ett antal andra tidningar. De äger också delar av distributionsföretaget Tidsam.

Bonnierkoncernen äger svensk Filmindustri som producerar nästan alla stora svenska filmer. Genom det Bonnierägda bolaget SF Bio AB äger de Sveriges största biografkedja med 34 biografer och 220 biosalonger på 22 orter. Bonnier har också med Sverige som bas spridit ut sina tentakler till våra nordiska grannländer där de också äger delar av biografverksamheten (samt delar av pressen). Bonniers har under åren helt enkelt köpt upp verksamheter som de inlemmat i sin koncern för att kunna dominera hela branscher. Det senaste stora biografuppköpet gjordes år 2004 då man köpte Sandrew Metronomes 22 biografer med 90 salonger på 15 orter.

Sigge J-ssons kommentar i bloggpostens kommentarsfält är ännu mer avslöjande om problemet med fulmedia eftersom den avslöjar att det inte enbart handlar om 30% av media-marknaden, men hela 95% ägande med exakt samma upplägg och agenda:

• Familjen Hjörne
• Koncernen Schibsted [Schibstedt] Media Group
Även dessa båda är i judisk ägo. Utåt sett verkar visserligen Schibsted vara ett ”norskt” företag, men aktiemajoriteten och därmed kontrollen innehas av några mkt stora ”amerikanska” judiska banker!
Tillsammans med Bonnier har dessa tre media-oligarker fullständig (ca 95%) tillika ensidig kontroll över mediautbudet i vårt land!

Jaha. 5% kontrollerar de ej. är det då rimligt att anta att kanske 2,5% av resterande media är Sverigevänlig på riktigt, d.v.s. både för välfärd och för Sverige samtidigt? Ja. Det är min gissning.

Är det en rimlig hypotes att detta kan vara orsaken till fulmedias flod av lögner vid ex. Ukraina-krisen och vid Saudiarabiens/Qatar/USA/Israel/Nato-ledda terrorist-invasion av Syrien? Är det orsaken till att dessa medier bedriver en skrämselkampanj mot det svenska folket om det ryska folket.

Är det orsaken till att Kent Ekeroth med judisk bakgrund i högerpartiet Sverigedemokraterna bespottas med ”rasism” så frenetiskt på bästa sändningstid och med bästa media-övervakning, medan Avpixlat bespottar vänstern med ”rasism”, medan andra alternativ som ex. det Sverigevänliga vänsteralternativet Nordiska Motståndsrörelsen där Jörgen Kroman, f.d. FNL:are får uttrycka sig, mörkas helt genom att inte ens nämnas vid namn, men betecknas allmänt med det nedsättande ”nazism”? Intressant. Mycket intressant.

Min slutsats är att oligarkin är på väg att försvagas med stormkliv genom att den belyses likt ett troll som dragits ut i solen. Trolltyg i tomteskogen är efter en kortare orolig period förmodligen snart ett minne blott. Det är ändå glada nyheter att allt fler ratar lögnmedia på olika vis för bättre källor eller åtminstone enbart läser dem i tragikomiskt syfte.

Prostituerade journalister i väst mot Vladimir Putin

Via Boiling Frogs Post begär William Blum om bevisen för Rysslands inblandning i Ukraina.

Barak Obama visas upp i en karikatyr med lång Pinocchio-näsa, ni vet trädockan som vill bli människa och som får längre näsa varje gång han ljuger.

Nu spekulerar jag, men vad annat finns kvar att göra för att få människor att vakna och verka mer effektivt för fred? Jag tror att publiceringarna i elitens styrda media av de obekräftade uppgifterna kan ha skett i syfte att ge fascismen i Ukraina psykologiskt stöd för folkmord i östra Ukraina.

”Annonseringen” i denna press kan rentutav vara en del av handelsutbytet eller kan det helt enkelt vara individer med stora andelar i det militärindustriella komplexet som vill eskalera alla konflikter i världen för att tjäna pengar på vapenexporten.

Det sista förefaller mig mest logiskt. Torskarna är i så fall de som äger andelar i det militärindustriella komplexet på Wallstreet som gynnas av konflikten och skapar lögnerna. Media som smutskastar Vladimir Putin och Ryssland helt utan rimliga bevis är alltså de prostituerade.

Men kalla nu för Guds skull inte våra journalister eller ex. Expressen för hora eller hortidningen om de skulle efterapa eventuella lögner från USA! Tänk på att dera journalister har villa, volvo, vovve och kanske kottar att tänka på och jobbar man på en bombhögertidning så är det sådant som förväntas i dessa tider! :-)

Tala heller inte om sanningen för bombhögerns journalister! Det kan leda till kognitiv dissonans och inläggning på mentalsjukhus. Ökade vårdkostnader är inte vad Sverige behöver just nu när Sverigedemokraterna stödjer ytterligare en alliansregering i riksdagen.

Här min egna satir av Nobilpristagaren Obama och Nobels fredspris

I ett nytt inspirationsgalleri hos vaken.se finner jag en annan passande satir av Barak Obama – Game of Drones.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Ska vi bojkotta Expressen och Aftonbladet? – Saknar de vanligt folkvett?

När jag klickar på länken till Flashback i min sidopanel verkar det inte bättre.

För det första verkar det som om Expressen inte förstår helt hur man följer svensk lagstifting. OCH om man rent moraliskt dessutom jämför brottet som de avpixlade ”rasisterna” begår när de ”näthatar”, ex. män som våldtagit och mördat svenska kvinnor, bör det givetvis jämföras med det brott en våldtäktsman begår mot en kvinna när han våldtar henne.

Vem som helst kan väl förfalla till fullkomlig ologisk rasism, en obetänksam replik, när man ser sådana nyheter, eller skulle det vara onormalt att bli förbannad utav bara helvete när man ser sådan nyheter? Det handlar inte ens om fördomar utom om direkt reaktion en direkt dom över det man ogillar i ögonblicket.

Ska näthatare avpixlas, men inte våldtäktsmän? Var finns den moraliska balansen? Min klara åsikt är att dessa journalister, deras chefredaktörer, samt de ägare som tillsätter dessa individer, sannolikt är moraliskt imbecilla, dvs. saknar vanligt folkvett.

Att Aftonbladet inte längre förmår skilja på nyheter och reklam är minst sagt oroande och kanske är det förklaringen till att de börjat förhärliga krig också, ex. med amerikaniserat snack om ”våra trupper”. Frågan uppstår ju helt klart om nyheterna i själva verket är köpt reklam. Allt tyder oomkullrunkeligen på det.

Vi kan ju spekulera vad det beror på och jag har mina aningar. Mainstream-media är helt enkelt ägda av fel personer. Det kan vara så att deras framgångar inte beror på mentalt överlägsen kapacitet vad gäller IQ och EQ, men istället beror på fusk, korruption och att de håller varandra om ryggen, samt att vi vanliga medborgare är förblindade av deras media och inte ännu börjat inse att vi vill vakna upp ur vår slummer inför detta faktum. När vi väl gör det, är det sannolikt kört för dem.

Så jag bojkottar dem och länkar till bloggare direkt och till fria forum som Flashback och Vaken.se istället. När alla gör som jag så är spektaklet snart över! Då kommer en ny fantasisk tid av upplysthet och vetenskaplighet. Folkets nya forum är Internet och bloggosfären (undantaget censurerade bloggportaler). Tack till Universum på förhand för att allt kommer gå väl i framtiden.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Forskare varnar för lägre IQ i framtiden – Vetenskapliga partiet ser möjligheterna

Utvecklingspsykologen Helmuth Nyborg besvarar Expressen: Alla lider skada när journalister blandar ihop vetenskap och politik.

”Denna journalistiska behandling är intressant eftersom den ger sig på en vetenskaplig rapport som efter granskning (s k peer-review) offentliggjordes i en internationell facktidning. Det var denna rapport som låg till grund för min artikel i Dispatch International. Om de vetenskapliga observationerna i min artikel är korrekta, som jag menar att de är, borde den svenska allmänheten göras medvetna om dessa. Men det kommer inte att hända så länge Expressen och andra ledande svenska tidningar bara ser rasism och extremism i obekväma vetenskapliga rapporter.”

Jag tycker absolut att vi ska blanda ihop vetenskap och politik, även vad gäller invandringspolitiken, men jag tror tyvärr att Expressens skribenter och dagens riksdagspolitiker  har svårt att platsa i en sådan process, och det ska absolut inte ses som nedvärderande. Det är sannolikt bara en fråga om förmågan att kunna se samband tydligt, dvs. IQ, samt brist på vetenskaplig bildning.

Att bojkotta de andra partierna, Expressen, och andra liknande medier, ex. Aftonbladet, tills en viss nivå av vetenskaplighet är uppnådd, är därför essentiellt, anser jag.

Då kan vi skärpa respekten för det deliberativa samtalet som är essentiellt för en väl fungerande mer vetenskapligt lagd demokrati. Blir vi många som gör det kommer sannolikt en förändring att ske snabbt och det är där jag ser de reella möjligheterna. Makten ligger i vad du väljer att läsa, hur du tänker och hur du agerar. Makten är din så länge vi har yttrandefrihet och demokrati.

En film som driver med ämnet i fråga heter Idiocracy. (Fritt översatt: ”idiokrati”) Väl värd att se en lördagskväll så man kan skratta åt utmaningen.

We need not hide anything from Truth, for it never condemns us, but only wishes to help – Vernon Howard

Positivitet är resultatet av rätt mental aktivitet. ;-)
Vad vill du ha? Vad är motsatsen till Idiokrati? Geniokrati?

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Pga. bloggportalers smygande censur – En informationsvideo från en Vietnamesisk psykolog

[Edit Fejkad propaganda från Nordkorea – Vetenskapliga partiet grundlurade av Slavko Martinov]

Varför skriver jag denna post om censur idag?
-Jo. Jag skriver den för att jag anser att du förtjänar hela sanningen, du förtjänar en media som har reell yttrandefrihet och du förtjänar en demokrati värd namnet.

Så vad är då censur-problemet?
Jo. jag insåg plötsligt att det pågår en smygcensurering som de flesta av oss bloggare inte känner till. Vi pingar olika bloggportaler utan att veta om att det pågår en smygcensurering av dem. Vi antar att alla som vill yttra sig finns med i flödet, men se så är det defacto inte och det är viktigt att vi bloggare känner till detta.

En bloggare på vaken.se informerar:

Censurföretaget Interaktiv Säkerhet i Norden AB … Interaktiv Säkerhet i Varberg modererar, i princip, Sveriges samtliga medier, bloggar och forum på internet, tex: GP, DN, AB, Expressen, SVD, TV4, Dagens Industri, Dalarnas Tidningar, Sydsvenskan, Newsmill, Sveriges Radio, Kamratposten, Familjeliv, Hamsterpaj, Twingly, Bröllopstorget, Bilddagboken, Mötesplatsen, Lunarstorm, Sveriges Radio med flera, med flera. De kontrollerar också annonser, bloggar, bilder och filmer. Dessutom modererar Interaktiv Säkerhet både norska, danska och finska medier, tex norska VG Nett, TV2 och norska Motesplassen.

Infowars.se kommenterar:

SVD, DN, Expressen och Aftonbladet har alla sionistsympatisörer vid rodren. Därmed inte sagt att dom aldrig spottar ur sig en och annan ”riktig” nyhet ibland. Men i 9 fall av 10 är det ren tankepolis-verksamhet. Ett formande av läsarna som allt som oftast försvarar tidningarnas publiceringar utan att ha satt sig in i ägarstrukturer eller i vilka ämnen som ska tystas ner resp blåsas upp. Det ända pålitliga som finns kvar är varje individs sunda förnuft och magkänsla när man tolkar nyhetsutbudet. Den svenska bloggosfären och alternativmedia producerar utan tvekan mer värdefulla nyhetsrapporteringar än all privatägd media gör tillsammans. Så leta nya källor. Debatter i öppna allmänna forum har nästan helt dött ut i Sverige sista 2åren. Mycket av detta beror på dom stora tidningarnas uppfinnesrikedom i infokriget som nu råder. Beslutsfattarna vill inte låta sig exponeras inför folket… Man kan verkligen undra vem och vilka krafter det är som är ”mot demokratin”. Vilken demokrati förresten? Ja…just det.

Jag blev helt omotiverat smyg-censurerad när jag kritiserade Folkpartiets, i mina ögon, vidriga EU-politik.  När jag efter en stund efter mitt ping gick in och kontrollerade publiceringen så fanns jag helt enkelt inte med på denna bloggportal, ingen anledning angavs heller, inget meddelande gick ens ut om att det inte tagits in. Det hela sker i smyg. De vill inte ens att du eller någon annan ska veta om att censurmaskineriet agerar.

Vad är ett rimligt motdrag från oss bloggare?
Jag har några ideer på lösningar för framtidens bloggare.
1. Vi kan sluta läsa dem och sluta länka till de smygcensurerade bloggportalerna.
2. Vi kan länka till varann.
3. Vi kan börja bojkotta politrukbesmittade tidningar och partier som ”äger” de smyg-censurerade bloggportalerna eftersom de, de facto, är ett direkt hot mot rättvis yttrandefrihet och därmed ett hot mot en upplyst demokrati..
4. Vi kan skapa och stödja ocensurerade bloggportaler.
5. När vi blir censurerade ska vi ge dem på pälsen såsom jag gör idag.

Här kommer politruk-pisket för den censurering de så skamligt utför i smyg!

Idag tänker jag ge igen ordentligt för smyg-censuren med
North-Korean Documentary – Western Propaganda – american propaganda documentary som berättar vilka mordiska psykopater vi defacto har att göra med här.

[Edit: Fejkad propaganda från Nordkorea – Vetenskapliga partiet grundlurade av Slavko Martinov]

Jag påstår inte på intet sätt att videon är opartisk, men kan den bli det av ett land och ett folk som fick utstå en sådan psykopatisk folkmördande invasion? Nåväl. Den kan i alla fall väga upp lite grann av den dynga som sprids av en majoritet av svenska journalister i Sverige idag.

I filmen tas dessutom definitionen av demokrati upp, dvs. direktdemokrati, och Noam Chomsky citeras även flitigt. Väl värd att se och begrunda, speciellt för alla politiska bloggare, men även för modebloggare som även de får sig en tankeställare i videon.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Partiet presenteras med hjälp av det utmärkta publiceringsverktyget WordPress.com

Mer intressant:
Anledningen till varför bloggportaler censurerar dig.