Skattelättnad – 227’400 kronor – Tag en titt på några JÖK-röstare som får rejäl skatteåterbäring!

De s.k. ”Socialdemokraternas” politikeradel avskaffade arvsskatten och gåvoskatten, medan Alliansens politikeradel förändrade fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Värnskatten kommer att avskaffas under 2020, tydligen för att motverka ”Rasismen!”… som växer av outgrundlig anledning… Ojämlikheten i Sverige har ökat i ca tre decennier, med följden att kriminaliteten och motsättningarna ökar, även om man försöker dölja kaoset genom att […]