Glada Nyheter – Jämställda partiet valsamverkar nu med Vetenskapliga partiet

Malin Eriksson, ledare för Jämställda partiet, har tillsammans med sina vänner tagit initiativet för jämställdheten genom att ta sitt parti med in i Valsamverkanspartiet.

Hon har tidigare känt sig uppgiven p.g.a. 4%-spärren, men det verkar som om kännedomen om Valsamverkanspartiet förändrade detta i ett nafs.

Det är ord och inga visor när Malin släpper ut sin besvikelse och går ut hårt med massiv kritik mot Feministiskt Initiativ och Gudrun Schyman.

”Allt detta för att en samling lesbiska streberkvinnor som super bort sina hjärnceller och kissar bort sig ur ledarställning inte kan erkänna sina misstag och inte kan acceptera att bli petade ur ledarposition utan att beskylla det motsatta könet. Det är skandal och jag är förbannad, speciellt på Gudrun Schyman!”

Det är hårda ord mot Gudrun Schyman och även mot fler kvinnor i FI. Vi får hoppas att FI kan ta kritiken och förbättra sitt parti och komma igen med positiv och konstruktiv taktik för jämställdhet.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Politisk satir – Birger Schlaug klagar på det Bodströmsamhälle han skapat

Birger Schlaug, eller ska vi kalla honom ”Lisbeth”(en av Birgers sannolika sockpuppets), skriver politisk satir som är så komisk och skamlös att jag knappast kan sluta skratta. Sluta Birger! En människa måste kunna sova utan vakna i skrattsalvor! :-)

Birger menar att Usama bin Laden, skulle skratta i himlen om han skulle se de nya terrorlagarna. Jodå. Detta är sannolikt planen, oavsett om det är från Air Force One eller från ett maskeradparty i vita huset.

Det som gör det hela så vansinnigt komiskt är att Birger Schlaug (och de flesta andra svenska politiker inkl. Feministiskt initiativ och Piratpartiet) genom sin naiva kärleksretorik de facto varit med och skapat kalabaliken som givetvis leder till kriminalitet, nazism, rasism och terrorism. Yttermera intressant är, att på den blogg där han skriver om problemet står det att:

Nya kommentarer är inte tillåtna”.

:-)

Mer satir finner vi på migrationsverket. Det handlar om utvandring, något jag måste citera i sin helhet innan den politiska satiren försvinner:

För dig som ska återvända till Afghanistan

Om du har fått avslag på din ansökan om asyl ansvarar du själv för att planera din resa och ordna resehandlingar för att du ska kunna återvända till ditt hemland. Om du återvänder frivilligt har du möjlighet att få stöd och hjälp av Migrationsverket med att ordna resan till ditt hemland.

Om du har fått ett avslag på din ansökan om asyl och ska återvända till ditt hemland, kan Migrationsverket till exempel hjälpa dig att boka resan hem. Personer från vissa länder kan även få ekonomiskt stöd för den första tiden tillbaka i hemlandet. Du kan läsa mer om det så kallade återetableringsstödet på sidan Stöd till återetablering. Du kan även kontakta din mottagningsenhet om du har frågor om stödet.
Ytterligare stöd för dig som återvänder till Afghanistan

Genom reintegreringsavtal som Migrationsverket har tecknat med IOM, International Organization for Migration, kan du som ska återvända till Afghanistan, få ytterligare stöd och hjälp för att resa hem. Till exempel kan du få stöd för att starta företag i hemlandet eller hjälp att komma in på arbetsmarknaden.
Stöd du kan få

Det stöd du kan få när du återvänder till hemlandet är:

– stöd och assistans att starta eget företag
– utbildning och yrkesutbildning
– hjälpinsatser för att komma in på arbetsmarknaden
– läkarvård.

Om du är intresserad av att ta del av dessa stödinsatser kontaktar du din handläggare på den mottagningsenhet där du är inskriven. Handläggaren hjälper dig att fylla i ansökningsformulär och ger dig ytterligare information om stödet du kan få.

Mer information hittar du i informationsbroschyren nedan.
Information på andra språk
Återvända till Afghanistan

Engelska PDF
Dari PDF
Pashto PDF

Nu ska alltså de unga skäggiga f.d. talibanerna med koranutbildning snällt och fredligt överge sina nya svenska moskéer och gudibehagliga minareter och snäĺlt ta flyget tillbaka till stenåldern? Nåväl. Får man föreslå en sista maskeradfest? På med Piratmössan, DarthVader-hjälmen eller Talibanmössan och må kraften vara med dig, Birger … eller på med burqan ”Lisbeth” får vi väl ändå tillägga! Är man svensk kvinna går det säkert bra med raffsett och en ludrig fjäderboa.

Du, Birger, som regerat tillsammans med Bodströms eget parti har sett till att det hela dessutom kommer filmas i varje gathörn – Grattis! När det hela är över kommer våldsvideor sannolikt inte kunna säljas i vanliga videobutiker mer tack vare övervakningen. Allt ligger på nätet. Chopp-chopp-chopp, som limpskivor! Kommer även våldsporren slås ut? Ja, det är onekligen frågan…

Birger DU är fenomenal! Politisk satir som denna hade jag inte i min vildaste fantasi kunna föreställa mig. :-)

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Meditation – Politiska liknelser med det röda och det blå pillret från filmen Matrix

I Filmen Matrix finns det en episod med ett rött och ett blått piller, här i ett youtube-klipp.

Att ta det röda pillret kan liknas vid Platons grottliknelse där personen är motiverad att vakna upp och se sanningen som den är och befria sig från den mentala sömn som innebär en förslavning av medvetandet. Det blå pillret symboliserar att inte vara motiverad att befria sitt medvetande och leva kvar i illusionen.

Jag ska här göra liknelser med olika politiska partiers möjliga uppvaknanden för att jag tror att detta kan gynna en levande demokrati som når ut till människorna och ökar medvetandet i samhället, en grundförutsättning för en väl fungerande demokrati.

Uppvaknande kan givetvis ske i flera steg. Man kan se det som en trappa, en pyramid, eller likt lager när man skalar en lök djupare och djupare in mot kärnan, och olika uppvaknanden kan bero på personliga erfarenheter och livssituation, helt oavsett om man är högervriden, miljöinriktad eller vänstervriden, eftersom Vetenskapliga partiets grundvärdering, d.v.s. strävandet efter lycka för alla och för framtidens generationer långsiktigt inte alltid är den grundvärdering som alla människor har.

Jag ska därför beskriva några olika möjliga uppvaknanden till några olika politiska inriktningar:

Moderaterna

En egoistisk man från Moderaterna, ex. Carl Bildt som är för globalisering och det internationella kapitalets makt över regeringar, tar det röda pillret och plötsligt vaknar han upp och inser att han levt i en förljugen världsbild och verkat för något han egentligen inte vill ha och anser exempelvis att hans uppvaknande innebär att han måste verka för paleokonservatism och därför startar han ett paleokonservativt parti som valsamverkar sig in i riksdagen. Egoismen är fortfarande kvar inne i löken, ända tills han inser att hans barn skulle vara tryggare i ett mer jämlikt samhälle, men ett yttre skal på löken har s.a.s. skalats bort.

För en person som ex. Mona Sahlin, som säger att hon ”gick med i Olof Palme” och därför hela sitt liv röstat på Socialdemokraterna, kan intaget av det röda pillret innebära att hon vaknar upp och inser att Socialdemokraterna, efter Olof Palmes frånfälle, har fört en ojämlik och odemokratisk politik som går stick i stäv med partinamnet. Uppvaknandet kan innebära att Mona Sahlin går ur ur det störtdykande Socialdemokraterna går över till ex. Vänsterpartiet och går med i organisationen Nej till EU.

Sverigedemokraterna

För en person som ex. Jimmie Åkesson, en man som är för kristna värderingar, en man som tar till bön till Jesus, och känner sig mer trygg omgiven med mer fredligt skrivna religioner, och att det är därför han är med i Sverigedemokraterna, för honom kan intaget av det röda pillret innebära att han vaknar upp och inser att Sverigedemokraterna är ett borgerligt parti som verkar för frihandelsförslavning av det egna folket?

Kanske Jimmie Åkesson inser att Sverigedemokraterna alls inte arbetar enligt de principer han själv innerst inne tror på, för kanske är han inte tror att fåtalet giriga är utvalda av Gud och därför vill han istället verka för att alla olika folk ska dela sina bröd och sitt vin lika mellan sig i mer jämlikhet i sina egna länder, och kanske anser han att alla folk förtjänar att läkas lika utan att de ska behöva underkasta sig den av Gud utvalde helbrägdagöraren likt hundar för smulor?

Kanske är han emot de som genom media och politisk korruption försöker söndra olika folk och härska över dem genom att ge hatet media-utrymme, genom att finansiera terrorism och genom att finansiera båda sidor i olika krig?

Kanske vill inte Jimmie Åkesson längre medverka till det mediala spel som får hans eget folk att hata varann? Och kanske vill han vid ett uppvaknande inte att kapitalismen ska få folk att sätta sig i skuld hos fåtalet giriga som vill förslava dem genom frihandel?

Kanske anser Jimmie Åkesson att alla folk i världen kan anses precis lika utvalda av Gud och ska bevaras och leda sina egna länder, och att vi därför bör gynna fredliga stater och stater som skapar fred i världen, avskaffa frihandeln och införa en tullmur, med välfärd, en välfärd som köper tillbaka en fri media som ägs av det egna folket, med banker som ägs av det egna folket, eller med banker som åtminstone tvingas ansöka om krediter från folket/staten så att dessa krediter gynnar folket istället. Uppvaknandet kan ex. innebära att Jimmie Åkesson blir ateist eller buddhist och går över till att rösta på ex. Vetenskapliga partiet eller skapar en utbrytargrupp med Sverigedemokrater som blir nationella välfärdsdemokrater såsom Olof Palme var?

Vänsterpartiet

För en Vänsterpartist som ex. Jonas Sjöstedt som frågar sig om högern vill begripa vänstern, kan ett uppvaknande ske genom att vända på saken, nämligen att meditera på vetenskapliga rapporter om olika nivåer av känslor inför renhet och auktoritet, vilket sannolikt borde få vänstern att begripa högern bättre?

Kanske Jonas då inser att flera frågor som vänstern driver skapar ilska hos potentiella väljare, en ilska de inte rår för, frågor som, om de vore mer balanserade och tog hänsyn till olika människotypers känslor, skulle kunna stärka en bred vänster, iställer för att splittra den?

Kanske skulle en retorik som var mer patriotisk och liknar att dela brödet och vinet lika kunna locka även en kristen Jimmie Åkesson till Vänsterpartiet? Kanske skulle ordet jämställdhet användas istället för feminism? Detta för att locka de män som alls inte anser att de gynnats jämfört med kvinnor, för de är ganska många.

Och kanske skulle ”renhet” från saker som kan väcka anstöt ingå som en del av en taktik för att bli en bred vänster? Och även om vänstern inte är för en auktoritär hållning kan det kanske behövas en auktoritär framtoning ibland för att locka just dessa väljare? Och kanske skulle Vänsterpartiet gynnas av en valsamverkan med Feministiskt initiativ, ett bra sätt att bjuda upp kvinnorna med en manlighet som verkar för jämställdhet?

Och kanske ett uppvaknade kan ske genom att läsa Per Gahrtons blogg om varför allt fler människor blir Sverigedemokrater? Ett uppvaknande kan även innebära att Jonas inser att vänstern kan behöva fler partier som valsamverkar för att locka in fler människor i en bred vänsterrörelse?

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Välkommen in i Vetenskapliga partiet Göran Greider!

ETCs Göran Greider frågar:

Varför är Miljöpartiet så tyst i dessa frågor? Vänsterpartiet är inte tystade, men de gör inget större väsen av försvars- och Natofrågan.

Det beror på att dessa partier är infiltrerade och förstörda inifrån. Folket har medvetet dummats ner genom vanlig media och folket reagerar generellt sett på sin höjd med en proteströst på Fi, ett medlemskap i det sekteristiskt tokliberala Piratpartiet eller blint stöd på frihandelsivrarna SD.

Dessa partier och deras ljumma medlemmar leds sedan i blindo av infiltratörerna på olika vis för att uppnå frihandel och EU-medlemskap, dvs. det som missgynnar en stor majoritet av folket, dvs. den nya globala världsordningen som gynnar fåtalet globala aktörer och missgynnar välfärd för oss alla.

Att Vänsterpartiet är tystade är helt uppenbart, kanske är det inte infiltrerade och helt förstörda som det borgerliga Miljöpartiet. Kanske har de valt tystnad i Nato-frågan i utbyte mot medialt fokus i den Goldmann-Sach-ägda press som givetvis är helt köpt av Nato-intressen.

Det finns bara ett parti i Sverige som vågar se sanningen som den verkligen är och som kan vara en motkraft. Vetenskapliga partiet. Välkommen in Göran! och duger inte det så starta då en ny vänster som valsamverkar mot 4%-spärren!

MVH
Martin Gustavsson
Partledare
Vetenskapliga partiet

Komedi, tragik eller ett journalistiskt scoop? – Mäns infertilitet och femininitet beror av mjukgörare i plast

Vaken.se meddelar att plastmaterial leder till femininitet och infertilitet. Det handlar om mjukplast som du kanske är i kontakt med i din vardag.

Vilka plaster och från vilka företag går inte Vaken.se in på, men det vore givetvis intressant att ta reda på. Tills vidare uppmanar vi alla vetenskapligt lagda män med högre förmåga att se samband tydligt undviker mjuka plaster helt. Vi talar om riktiga Män som förstår att Vetenskapliga partiets viktigaste fråga verkligen är den viktigaste. Vi talar om riktiga Män som har hjärta nog att dessutom agera på den saken.

Resterande män (och kvinnor och ”hen”s), med ungefärligt värde av lös avföring, uppmanar vi givetvis att äta dessa plaster, samt billigt GMO besprutat med roundup, gärna dagligen för framtidens generationers väl.

Jodå. Det är absolut inget komiskt för den som drabbats och mot sin vilja lider av överdriven femininitet eller lider av överdriven homosexualitet, men ändå kan det givetvis locka till skratt. Det är ungefär som mannen som skulle in på en operation för halsmandlar och kom ut utan pungkulor. Det är väldigt tragiskt, även tragiskt för journalisten som förlorade sitt jobb för att han inte kunde hålla sig för skratt under intervjun.

Kommer vi ha en stackars svensk journalist i TV om plaster snart som tvingas intervjua arga manliga homosexuella feminister med ljus röst från Feministiskt Initiativ? En minst sagt jobbig intervju blir det… som sannolikt aldrig kommer försvinna från youtube. Får man föreslå att Jan Guillo iklädd päls gör intervjun?

Givetvis med gravallvarlig vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Ps. Det är dessutom glädjande att meddela er alla att Vetenskapliga partiets medlemsantal den senaste månaden har fördubblats. Antalet röster var ungefär trefalt större jämfört med tidigare val trots att vi uppmanade människor att rösta på andra partier såsom Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet etc. tills dess att 4% kan uppnås via ex. Valsamverkanspartiet.

Valfusk? – Feministiskt initativ 3,5% på delad plats med Vetenskapliga partiet

Jag noterar att Göran Greider sannolikt fick rätt. Feministiskt initiativ blev en röst på SD och sannolikt på Alliansen. SD är nämligen tungt infiltrerat av gamla moderater. Det är därför Sverigedemokraterna ex. är för frihandel.

Tidigare har jag uppmärksammat att småpartier inte lyckats få rimligt antal röster. Valfusk kan man då tro.

Men nej, så är det sannolikt inte även eftersom varje person som röstar i sin lokala vallokal ändå kan kontrollera om rösten räknas i den rådata som registreras på valmyndighetens hemsida. Det rekommenderas. Där kan man finna alla möjliga trevliga små partier såsom ex. ”Katten Filips parti” etc.

Större partier som Fi finns dessutom med i olika opinionsundersökningar.

Men ett riktigt ”Valfusk” finns ändå inskriven i lagen, anser jag, och är skapad av de större partierna och heter ”fyraprocentspärren”. Och yttermera valfusk finner man i att de stora partierna, som jag ser det, som helt odemokratiskt lurat till sig så att stora partier får fler mandat än små partier.

Så pga. ”valfusket” ovan med ”fyraprocentspärren” blev resultatet delad plats mellan Feministiskt initativ med 0(noll) mandat i riksdagen och Vetenskapliga partiet med 0(noll). 0-0 alltså.

Det påminner mig om en liten ramsa när jag var barn som jag nu får justera lite i feminismens namn.
– Snoppen å snippan spelade boll. Ingen vann. Det blev noll noll.

Katten Filips parti fick också noll och frågan är om inte Katten Filip gjorde helt rätt när han varje dag som ledde fram till valdagen gjorde som alla andra katter gör, nämligen struntade fullständigt i spektaklet. Men man vet aldrig. Kanske Katten Filips soffliggande får konsekvenser för valet av hans kattmat?

Men nu, eftersom jag inte är katt, men ledare med passion…. Efter två val under 4% och efter flera uppbjudningar under åren, bjuder jag återigen upp Feministiskt Initiativ till Valteknisk samverkan eller som det nu heter ”valallians” genom Valsamverkanspartiet.

Hoppas ramsan blir:
– Snoppen å snippan å Katten Filip spelade boll. Alla gjorde mål. Bara absurda tillväxtpartier fick noll.

Kram
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Feminister och alfahannar i samverkan – Människor är överlägsna på samverkan

Människor är överlägsna på samverkan och krig är till övervägande del ett manligt beteende påstår evolutionsbiologen Judith Hand i denna radioshow på engelska från ”Equal time for free thought”.

Krig är tydligen ett särskilt sjukt manligt beteende, enligt Judith Hand. Det som sker är att en särskild typ av mentalt störd xenofobisk alfahanne ordnar en pyramidstruktur, oftas religiös, och startar sedan krig.

Xenofobiker(främlingsfientliga) tenderar, enligt hennes undersökningar, alltså att vara mer benägna att starta krig, så i Sverige får vi anta att Xenofobin tillhör Alliansens, Socialdemokraternas och halva Miljöpartiets alfahannar eftersom det var dessa partier som de facto drog in Sverige i ett religiöst rasistiskt krig mot Afghanistan, inte Vänsterpartiet och inte Sverigedemokraterna.

Enligt Judith Hand används ofta religion eller andra dogmatiska argument av ledaren för att starta kriget i vilket barnen alltid lider. Alfa-hannar som inte är xenofobiska tenderar enligt Judith Hand att vara mer fredliga.

Judith Hand menar alltså att vi måste känna igen den typiske krigslystne religiöse alfa-hannen för det finns nämligen bra fredliga alfa-hannar som verkar för fred och det gäller att kunna känna skillnaden för folket och peta de krigslystna alfahannarna från ledarskapspositionen och installera den fredlige alfa-hannen.

Kvinnorna är nyckeln tror Judith Hand, något som feministerna i Feministiskt Initiativ kommer gilla om de läser detta. Lösningen för att få mer fred är helt enkelt att ha fler kvinnor i maktposition som bryr sig om barn och skolor.

Om vi fredliga människor utan religioner alltså skapar nya politiska partier styrda av fredliga alfahannar och fredliga alfakvinnor, ex. genom Valsamverkanspartiet kan sannolikt alltså fred uppstå i världen.

Så kan ni män och kvinnor inte finna en samverkande kvinna som ni har tillit till, rösta då på framtidens generationers väl genom en samverkande fredlig alfahanne!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet