Dubbelmoral – Svansarna styr hundarna till en märklig tragikomisk jakt på den egna svansen

Ibland anklagas individer för dubbelmoral då de inte lever upp till de moralprinciper de uppmanar andra att följa. Ett annat exempel är personer som förespråkar solidaritet i den politiska debatten, men inte genomför den politik som verkligen skulle kunna skapa mer solidaritet. Dubbelmoral anses ibland vara synonymt med hyckleri.

Jag har en hypotes om att dubbelmoralen har sitt ursprung i de lägre funktionerna i hjärnan, den s.k. “ödlehjärnan” som fungerar på nivån rädsla, flykt eller kamp. En person på den nivån kan ex. komma på att säga eller okritiskt ta till sig något i stil med:

Vad menas egentligen med “islamofobi”? – Vi slår upp en mer rationell förklaring!

Ordet Islamofobi är ett ord sammansatt av ordet “Islam” och ordet “fobi” och används ofta felaktigt i fulmedia och även på Svenska Wikipedia som ett nedsättande ord mot kritiken av Islams doktriner.

Att denna uppenbart felaktiga betydelse vaktas ovetenskapligt av Svenska Wikipedias administratörer kan bero på de utländska ägarförhållandena eller på en irrationell rädsla för något, ex. en rädsla för att de välbetalda uppdragsgivarna på Wiki Media i USA skulle bli sura om USA fick ta emot de islamistiska flyktingar som de själva skapat?