Granskning Sverige – Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) beskriver Expos välkända kopplingar till våldsbejakande extremism

Granskning Sverige skriver att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) beskriver Expos välkända kopplingar till AFA & våldsbejakande extremism. Jag väljer själv att undvika att kalla våldsverkarna för ”vänster”, eftersom de i min mening INTE är ”vänster”, men istället har vilseletts av fascismen för att utgöra dess boxboll.

Har du hemlig elektronik inplanterad i din hjärna? – Fullt möjligt.

Genom den utmärkta svenska Newsvoice , och sedan även genom Vaken.se finner jag en föreläsning från Robert Näslund om mindcontrol. Denna video går in på hur elektroderna kommer in direkt i hjärnan utan att borra hål i skallen. Jag kan personligen bekräfta att denna forskning pågår i Sverige. Jag känner en kvinna som arbetar med […]