Härmed utses Hans Rosling till Årets förvillare

Jag hade helst undvikit denna utnämning, men Hans Rosling har inte förbättrat sina redovisningar, trots mina försök att påverka honom i en mer vetenskaplig riktning. Härmed utses Hans Rosling som årets förvillare. Motivering: 1. För att utge sig vara vetenskapsman och lärare/folkbildare samtidigt som han okritiskt förmedlar åsikter med utvalda och partiska fakta som grund […]