Glada Nyheter – Danmarks folk röstar Ja till dansk självständighet tre gånger i rad

Via proletären läser jag om en ”Seger för EU-motståndet i Danmark” ”Danska folket har ännu en gång sagt nej till att överföra mer makt till EU. I torsdagens folkomröstning röstade 53 procent av danskarna nej till att överföra makten över rättsväsendet till Bryssel.” … ”Det är tredje gången som danska folket röstar nej till mer […]

Glada Nyheter – Namninsamling – Strax blir det en folkomröstning om EU-medlemskapet

Visserligen röstade Sverige Nej till Euron i förra folkomröstningen, vilket borde lett till ytterligare en omröstning om EU-medlemskapeteller ett utträde ur EU. Detta har hittills inte skett eftersom folket inte varit motiverade att rösta på partier med utträdeskrav ur EU inskrivet i sina partiprogram.

Glada nyheter för Grekland – Ett nytt EU kan skapas genom direktdemokrati

Förslavningen av Europas alla folk och den ökande fattigdomen har skett genom den s.k. ”frihandeln”. Frihandeln har ställt land emot land och EU-medborgare mot EU-medborgare i ett välfärdsrace mot den absoluta välfärdsbottnen, samtidigt som vetenskaplig forsking visar att mer jämlika samhällen har lyckligare medborgare. Så jag gratulerar hela Grekland att de nu har en reell […]

Kristoffer Hells punkter beaktas av Vetenskapliga partiet

Kristoffer Hell ser punkterna i sin bloggpost ”Program söker parti” som ”Första hjälpen” för Sverige. Redan vid första anblicken verkar det ganska väl genomtänkt och kvalitativt, anser jag. Att Kristoffer Hell dessutom på ett visionärt sätt redan ser punkterna som förverkligade efter en valseger under hösten 2014 samt är villig att uppoffra sig att samla […]

EU, krav på ny folkomröstning, krav på ett Svexit, demokrati och välfärd.

Vi anser att EU:s uppbyggnad är roten till det race mot den absoluta välfärdsbottnen som vi har sett alltsedan EU-medlemskapet inleddes. P.g.a. frihandel utan samordnad EU-politik leder detta till krigsförbrytelser, mer transporter, ökad sårbarhet, dålig beredskap, sämre miljö, djurplågeri, social dumpning, rasism mot invandrare och sämre välfärd. Vetenskapliga partiet anser att Sveriges medlemskap i krigsförbrytare-regimernas […]