Olika former av lögn – Del 13 – Gradvisa försämringar

För att få folket att acceptera försämringar införs de alltid gradvis, år efter år. En direkt försämring hade orsakat en kraftfull revolution, men försämringarna accepteras nästan helt utan protester när de införs gradvis. När den psykopatiska eliten försämrar gradvis, ex. höjer pensionsåldern, så uppstår även det fenomen som innebär att människor ex. blir arbetslösa i ett […]