Hotet mot mänskligheten är större än vad plutokraten Nick Hanauer befarar

Jag såg ett videoklipp från en relativt intelligent plutokrat, nämligen Nick Hanauer.

Nick Hanauer ser en fara för sig själv och andra plutokrater, nämligen att de kommer råka ut för det som människorna råkade ut för i Franska revolutionen. Jag gissar att han vaknar upp om natten och tänker på giljotinen, vaknar och hoppas att det sker kvickt om det händer.

När jag postade en kommentar i den blogg som är länkad till inlägget (och som jag hoppas når honom) fann jag samtidigt att de problem jag tidigare poängterat med överbefolkning, konsumtion och hushållning av resurser inte är de enda problemen vi kan ha.

Fysiologen Jared Diamond tar nämligen i detta anförande upp fler problemområden. Han vädjar till allas vår intelligens. Problemet är som vanligt att vetenskapligt lagda inte finner motivationen att agera politiskt.

Lämnar man politiken och ekonoimin till kortsiktiga politiker och ekonomer kan det gå illa för de verkar inte ens förstå de enklaste definitioner av vad de pysslar med och vad det kommer betyda för vår välfärd.

Om ekonomi ur Wikipedia på tal om resurser och hushållning:

Ekonomi … är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov.”

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS.Vi har valt det mest seriösa presentationsverktyget vi kunde finna och det blev WordPress.com Annonserna du ibland kan se nedan finansierar WordPress.com och gynnar inte Vetenskapliga partiet ekonomiskt.

Annonser

Avrättning med giljotin är kanske mest humanism?

USA-delstater överväger avrättningar med gevärseld skriver DN.

Jag vill upplysa om att en människa som fått dödsstraff dör snabbare och humanare i giljotinen, såsom partiet Giljotinera Kvickt förespråkar, men det kanske påminner för många om historien om vad som kan ske med de som idag förtrycker folket och steg för steg tar demokratin ifrån oss och givetvis inte heller vill öka inslagen av deliberativ vetenskaplig direktdemokrati, likt den folket inrättade vid Franska revolutionen?

Vi är inte emot dödstraff av politiker, om folket vill ha det, och ser det mer som dödshjälp sk. Eutanasi. Saken är den att livslång inlåsning, med låg standard och dålig mat, också kan anses inhumant och som ett värre straff för många människor, samt speciellt att de som vill dö, istället för att leva i mer jämlikhet med folket, rimligen borde få göra det.

… och för att skoja till det lite när det är så allvarsamt, tänk att bli tvingad som miljöpolitiker att använda en sådan här slips som Birger Schlaug helt tydligt helt ofrivilligt tvingades bära. Det är inte människovärdigt! Den som tvingade honom borde givetvis ha dödsstraff. Vill Schlaug ha dödshjälp, nu när det ev. känns jobbigt, ska han givetvis få det. :-)

…och om kungen plötsligt inser att djurrättsaktivisterna har rätt om pälsbeklädnad så ska kungen i skam för sin pälsmössa givetvis också kunna tilldelas dödshjälp. :-)

Dessutom kan man resonera kring hur många barn man kan rädda med samma resurser som de som går åt till en livstidsfånge, eller till en politiker i Sveriges riksdag som de facto förstör för framtidens generationer? Här har vi det s.k. ”spårvagnsproblemet”. Giljotinering kan vara moraliskt försvarbart om man ser det så.

Och för den som vill fundera kring brott och straff lite djupare så kan jag rekommendera Dostojevskis Brott och straff.

Med vänlig hälsning

Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet