Avrättning med giljotin är kanske mest humanism?

USA-delstater överväger avrättningar med gevärseld skriver DN. Jag vill upplysa om att en människa som fått dödsstraff dör snabbare och humanare i giljotinen, såsom partiet Giljotinera Kvickt förespråkar, men det kanske påminner för många om historien om vad som kan ske med de som idag förtrycker folket och steg för steg tar demokratin ifrån oss […]