Intervju med Thomas Larsson i Direktdemokraterna som ökade 250% trots fulmedias mörkning

Jag har intervjuat Direktdemokraternas talesperson Thomas Larsson. Partiet är för Digital direktdemokrati och flera av medlemmarna funderar nu enligt Larsson på valsamverkan för att höja chansen att få mandat redan nästa val. Självfallet rekommenderade jag då Valsamverkanspartiet där Vetenskapliga partiet ingår.

Sveriges Ekologiska Demokratiska Socialister – En grön spirituell politisk nystart av en munk ur den gröna rörelsen född 1982?

Sveriges Ekologiska Demokratiska Socialister går med i Valsamverkanspartiet. Det är ett parti som är mer spirituellt accepterande än Vetenskapliga partiet. Det är kul att se att partiet tagit efter Vetenskapliga partiet i mångt och mycket vad gäller Sverige, ekologi, demokrati och socialism. Speciellt trevligt är det att de förstått poängen med enhet, samarbete och samverkan om man vill över 4%-spärren. Kanske är det just deras spiritualitet som är grunden för denna förmåga, såsom positiv meditation i balans är min? (Även om negativitet från annat håll existerar.)

Jill Stein kan bli USAs president men då krävs både förnuft och känsla

4. Att Jill Stein motsätter sig deportationen av illegala invandrare stärker Donald Trump som menar att invandringen måste ske på ett ordnat och legalt vis. Jill Steins och de grönas välvilja måste således kombineras med förnuftet om den gröna rörelsen ska ha en rimlig chans i USA. Känslan säger att vi ska hjälpa och förnuftet säger att vi måste hjälpa på ett långsiktigt sätt som är demokratiskt gångbart!

Med samarbetsförmåga kan man de facto penetrera riksdagen

Det är inte utan att man misstänker en konspiration där de större partierna infiltrerar och medelst psykologer skapar negativitet och splittring mellan nya initiativ i Svensk politik, för man vill ju inte tro att människor som startar och driver nya partier är fullkomligt rubbade, men det verkar ju faktiskt inte bättre. För varje intelligent människa […]

”WordPress.com”, ”.se” och seriositet

Hej Andreas, min kära partikollega! Först ordet ödmjuk. Ödmjukhet är en personlig egenskap. En ödmjuk person har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar. Jag är en person som ser möjligheter, inte begränsningar. Procrastination is illogical from every viewpoint. It is like the man who wanted to cross the stream, so he sat […]

Vetenskaplig demokratisering av politiken med full kraft

I sin artikel ”Vetenskapliga Partiet tar första aktiva offentliga steget mot utveckling av viljan till samarbete” bedömer Dordevic och hans projektgrupp att Vetenskapliga partiet är: ”det andra svenska parti som uppfyller kriterier för vilja till politisk inklusisitet.” – Nej Dordevic. Vår bedömning är att Vetenskapliga partiet i dagsläget är DET ENDA PARTI som ens delvis […]