Godhetens självmotsägelser – Lista på speciellt dumma politiska oxymoroner

Nedan har jag tagit upp sju oxymoroner. Anledningen att jag tar upp fenomenet oxymoroner, d.v.s. självmotsägelser, är ett Youtubeklipp från SwebbTV där Karl-Olov Arnstberg, professor i Etnologi, Jan Tullberg, Docent i Företagsekonomi och Jan Sjunnesson, fri skribent och folkbildare, med intressanta internationella erfarenheter, mycket hövligt poängterar några oxymoroner i svensk politk. Även ett Youtube-klipp om […]

Demokrati – Några tankar om Marx citat om den dödliga faran för livet, friheten och förändring

Jag har tidigare skrivit om Karl Marx och var intresserad av vad han ansåg om demokrati. Först letade jag efter citat om demokrati från Karl Marx på Wikiquote, men fann märkligt nog, enbart citat om frihet och förändring. Eftersom demokrati handlar om att folket tillsammans styr balansen mellan olika friheter och att folket kan skapa […]

Godheten – En film med en lösning på Skolpolitikens misslyckande

Se filmen Godheten av Stefan Jarl på Youtube och inse att Vetenskapliga partiet och Vänsterpartiet idag defacto förmodligen är de enda två vägarna till en bättre skolpolitik! http://www.youtube.com/watch?v=YIxQxkTN-S4 Vetenskapliga partiet anser att EU-medlemskapet är grunden till det förfall som påbörjats. Det humana vi bör göra om man nu vill kalla sig humanist i ljuset av […]