9:e Mars Köpenhamn – Symposium och invigningen av Institutet för Vetenskaplig Frihet

Symposiumet kommer handla om varför det nya institutet behövs, hur medicinska journaler blivit en del av marknadsföringen för läkemedelsindustrin, rättsprocesser som ett instrument för att tysta visselblåsare, hur ett ABC TV-program om depressionspiller ställdes in genom internt grupptryck, lärdomar från kliniska studier om oseltamivir för influensa och HPV-vacciner, hur WHO är hjärnan bakom systemet, hur vaccinologin handskas med fundamentala motsägelser i nuvarande policy, olika former av vetenskaplig censur inom psykiatrin, psykiatrins samvete, mordhot, licenciering, vetenskaplig frihet, akademiskt förtryck, andra hinder, nutrition och en visselblåsares död.

Lördagen den 9:e Mars Köpenhamn. Program och anmälan.

Kortfattat om varför det nya institutet anses behövas för att ersätta Nordic Cochrane Center:

Expulsion from Cochrane

Gøtzsche who had been elected to the Governing Board in 2017[29] was expelled from the Board and the organization after a 6 to 5 vote of the 13-member board at the annual meeting at Edinburgh, Scotland in September 2018.[30] The Board announced the step on September 26 expelling Gøtzsche because of an ”ongoing, consistent pattern of disruptive and inappropriate behaviours …, taking place over a number of years, which undermined this culture and were detrimental to the charity’s work, reputation and members.”[2] The Board had also commissioned a legal review of his activities in the context of his relationship to Cochrane and found transgressions.

Gøtzsche, critical of big pharma and its influence on medicine, expressed concern about ”growing top-down authoritarian culture and an increasingly commercial business model” at Cochrane that ”threaten the scientific, moral and social objectives of the organization””[29] He stated that ”Cochrane no longer lives up to its core values of collaboration, openness, transparency, accountability, democracy and keeping the drug industry at arm’s length.”[31] After the expulsion, four members of the Board resigned and two had to leave to restore a balance between appointed and elected members throwing the organization into turmoil.[30]

Gerd Antes of Cochrane Deutschland interpreted the situation as a ”governance crisis” and called for ”the strict orientation on the objectives and fundamental principles of Cochrane” naming ”(s)cientific rigour, knowledge with minimal bias, maximum trust and consistent safeguarding against interest-driven influence on the evidence” as primary .[32]

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_C._G%C3%B8tzsche#Expulsion_from_Cochrane

Kommentar i all välmening:

Efter egna erfarenheter av föreningar, ex. Miljöpartiet som numera INTE svarar på dessa 14 frågor, samt Direktdemokraterna, som plockade bort grundarnas visioner om öppenhet och transparens, så vill jag föreslå att Institutet för Vetenskaplig Frihet, försöker införa intelligent ledarskap från början och INTE väljer direktdemokratisk interndemokrati som metod för förändringar inom den nya organisationen, men använder centralkommitté och konsensus som metod vad gäller förändringar av föreningen och denna centralkommitté, för annars är psykopatin snabbt tillbaka igen, tror jag. Det är ok att starta om ibland, när psykoatin tagit över, men det är tröttsamt att starta om för ofta.

Dessutom kanske det vore bra att ange kostnaden även i dollar, svenska kronor, norska kronor och euro, samt tänka särskilt på säkerheten kring personerna som medverkar?

Konspirationsteori – Birger Schlaugs väl dolda attack mot den röda och den gröna rörelsen

Senare i denna post återkommer jag till Konspirationsteorin om Birger Schlaug och de bevis som understödjer den, men först något viktigt i sammanhanget:

Anledningen att jag kallar detta för konspirationsteori, vilket i princip betyder en mer eller mindre sannolik hypotes, är att människor, även Birger Schlaug, kan vara omedveten om den skada han åsamkar det han säger sig vilja åstadkomma.

Detta är nämligen ett vanligt fenomen hos oss människor, väl känt inom psykologin. Att motverka det vi säger oss vilja uppnå, dvs. att säga en sak och sedan göra en annan, beror alltså inte alltid på en medveten konspiration, men kan vara ett resultat av att personen är omedveten om vad denne gör pga. ex. för lite meditation, för mycket ekologiskt vin, ett stort ego eller ett ohälsosamt grupptryck, alla saker som alltså kan förhindra medvetenhet.

Grundläggande definition

För att förstå hur Birger Schlaugs borgerliga attack gått till, om den nu varit medveten, måste jag först definiera vad som kan anses vara rött eller grönt och varför det bevisligen är så och inte på något annat sätt.

Så. Vad innebär det egentligen att vara ”röd” eller ”grön”?

Att vara ”röd” kallas ibland för att vara socialistisk eller att man är för jämlikhet mellan människor och det innebär att man i ord och handling verkar för mer jämlikhet i samhället. Det kan aldrig innebära att man är för ett extremkapitalistiskt frihandelsprojekt som ex. EU som bevisligen skapar mer ojämlikhet.

För att vara röd kan man alltså inte vara med i ett parti, eller rösta på ett parti, som är för EU eller är för frihandel. Man kan inte ens stödja ett sådant borgerligt parti i regeringsställning eftersom detta skulle motverka exakt det man säger sig vilja uppnå, dvs. ”röd” politik. Man kan alltså inte föra ”blå” politik och samtidigt kalla sig ”röd” med trovärdighet.

I riksdagen är alltså Vänsterpartiet att anses som ett rött parti ända tills de ev. samverkar med Alliansen, Miljöpartiet eller Socialdemokraterna som är för EU-medlemskapet och den extremkapitalistiska frihandeln.

”Frihandel” är nämligen att göra ”handeln” ”fri”, dvs. handlande och vandlande helt utan begränsningar. Man kan genom frihandel tillverka produkter smutsigt till låga löner i ett land och sälja det i ett annat land och konkurrera ut både miljö och social välfärd genom frihandel.

Detta innebär alltså inte att man kan kalla ”frihandel” för vare sig ”grön” eller ”röd”, eftersom det skulle innebära en självmotsägelse, en sk. ”oxymoron”. Man kan omöjligen vara för kapitalets frihet att förslava folket samtidigt. Man kan inte försmutsa miljön och samtidigt kalla sig ”grön”. Man kan inte föra en borgerlig politik och kalla sig ”röd”.

Ett annat exempel på oxymoron, självmotsägelse, är ex. ”hållbar tillväxt”. ”Tillväxt” innebär kontinuerlig fördubbling, dvs. exponentiell funktion och kan bevisligen aldrig var ”hållbar” eller ”grön” i längden.

”Grön tillväxt” kan enbart innebära naturens återtagande av livsrum och kan endast kallas ”tillväxt” så länge denna alltså ”tillväxer”. Sådan ”grön tillväxt” måste ske på bekostnad av den smutsiga ekonomiska tillväxten som då avstannar och sedan börjar nedväxa. Skulle det gröna tillväxa i framtiden, innebär det oomkullrunkeligen nedväxt av mänsklig verksamhet till en balans med naturen, dvs. Vetenskapliga partiets viktigaste fråga.

Nu till Konspirationsteorin om Birger Schlaug och de bevis som understödjer den.

Jag har under en längre tid studerat Birger och han känner till och är medveten om de begrepp jag precis gått igenom. Han skriver alltså artiklar som innehåller dessa begrepp på sin blogg, ofta med stor klarhet, men så plötsligt kommer det alster som diametralt motsäger det som han tidigare sagt. Han blandar alltså bort korten för sig själv och läsarna omedvetet … eller så gör han det alltså medvetet. Frågan är alltså vilket?

Qui Bono? Vem gynnas?

Bakom varje konspiration, sann och känd eller sann och okänd, finns det alltid någon som gynnas. Vem är det då som gynnas? Har Birger kontakter hos republikanerna i USA, i Moderaterna, kanske tom. hos Salafister?

Hans skrivande om en rosa Cadillac kan ev. tyda på att han vill gynna amerikansk biltillverkning genom denna amerikanska kapitalistiska symbol. Färgen rosa kan ev. vara ett sätt att lura kvinnor samtidigt som man antyder att man är positiv till homosexualitet. Möjligtvis alltså ett väl valt retoriskt trix.

Vurmandet för öppna gränser och motverkandet av SD genom att kalla dem ”bruna” kan kanske vara ett sätt att stödja den islamistiska invasionen av Sverige? Eller så stödjer han SD genom att just angripa dem med Ad Hominem-argument, eftersom sådan mobbning, givetvis ofta skapar precis motsatt effekt, dvs. sympati för den osakligt angripne.

Oavsett vilket Birger gör så stödjer han borgerligheten eftersom de sidor som bekämpar varann i borgerligt ägd massmedia är just borgerliga. Något alternativ till den extremkapitalistiska frihandeln ges inte utrymme i denna massmedia, men mörkas för folket, s.k. ”media black out” enligt principen att det som inte syns inte finns.

Även Birger Schlaug kan alltså försöka mörka detta genom att försöka förvilla sina läsare medelst att koppla samman ”frihandel” med positiva ord som ”grön” och ”social” trots att han vet att det blir en självmotsägelse.

Det är uppenbart att Birgers IQ ligger väl över genomsnittet. Detta gör det extremt svårt att tro att han inte skulle vara medveten om vad han håller på med. Även hans blyga stammande natur, vilket han beskrivit, gör det svårt att tro att han inte skulle vara självkritisk nog att inse vad han håller på med, men kanske är detta alls inte sanningen, men en ren retorisk lögn. Han verkar ju alls inte stamma vid intervjuer eller då han talar.

Kvarstår grupptrycket. Ja. Detta är en mer sannolik källa till förvirring. Birger talar om den ”gröna rörelsen” och jag finner det sannolikt att han umgås med denna. Problemet, som jag ser det, är dessa människors bakgrund, dvs. den borgerliga hjärntvätt de utsatts för. Detta vet jag från mitt eget medlemskap i Miljöpartiet. Detta är alltså oftast gamla borgarbrackor som tror på kapitalism och kapitalets frihet. Detta är alltså främst drivna människor från Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna som börjat se effekterna av den otyglade kapitalismen, men som helt tydligt saknar förmåga att tänka rätt i flera steg.

Det är alls inte brottsligt att tänka fel och kortsiktigt, eller kortsiktigt och själviskt, det är rentutav mänskligt med tanke på den normalfördelningskurva som beskriver IQ, men som medveten individ är det givetvis varken förnuftigt eller emotionellt korrekt att inte tillåta sig själv att tänka rätt och långsiktigt på riktigt ex. genom meditation.

Lösningen på problemet

Lösningen på problemet är uppenbar om Birgers handlande beror på ovanstående. Ökad meditationsfrekvens i enskildhet, renlevnad, att medvetet stärka överjaget och det kollektiva medvetandet och självkritiskt se till att egot lägger sig på en sund balanserad nivå.

Skulle Birger ha sålt sig till extremkapitalismen och dess frihandel är det sannolikt inte mycket vi kan göra åt den saken mer än kanske betrakta honom som en landsförrädare, naturförrädare eller folkförrädare och istället uppmärksamma de som är mer sålda på sanningssökande och ren kärlek eftersom inget annat kan ge oss själva, naturen och framtidens generationer ett bättre liv på denna fantastiska planet.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Vetenskapliga partiet