Kan etnisk överlevnad såväl som nationalism vara moraliskt riktig och göra en nation rikare?

Detta är en replik på Hedi Bel Habibs tyckande i en artikel på Newsvoice som heter Etnisk öppenhet gör en nation rikare – Nationalism ger lägre välstånd. Jag anser att Habib använder Konfirmeringsbias i sin argumentation, något som är vanligt inom politiken. De evidens och bevis jag har vid handen, förutom min egen känsla, antyder att Habib sannolikt själv bör tänka om.