SVT-profilen Anna Hedenmo underkastar sig inte gullandet med massmördare som genomdrivs av SVT:s chef

Enligt Anders Romelsjö ska nu Jan Eliasson och SVT återigen, med inbetalda TV-avgifter, rentvå krigsförbrytare. Denna gång med ”frivillig” hjälp av Jan Eliasson. Eliasson vill inte ens ”låtas vara journalist”, säger han, d.v.s. förmodligen inte ställa kritiska frågor om ex. massmord, den terrorism de skapat, eller den makabra migration de drivit fram.

SVT lät tidigare i år Fredrik Reinfeldt, som sedan mars 2016 jobbat åt den internationella finansjätten Bank of America Merrill Lynch, genomföra intervjuer med före detta ”framstående” politiker. Programmet hette ”Toppmötet”. Där intervjuades människor som ansvarade för den psykopatiska brutaliteten och det folkrättsvidriga kriget mot Iraks folk, helt utan att det fanns några hållbara bevis för massförstörelsevapen, enligt Hans Blix.

Varning för den osmaklighet som dessa människor vi avhandlar här de facto stöder. Kriget innefattade nämligen även utarmat uran och i detta krig dödades och lemlästades inte enbart hundra tusentals oskyldiga människor. Som ett resultat av detta olagliga krig föddes det också gravt missbildade barn, några här på bild.

Det kom, enligt Romelsjö, mentalt friska protester från flera håll, t.ex. från SVT-profilen Anna Hedenmo. Flera anmälningar skedde till Granskningsnämnden. Vi visar här av ren tacksamhet bilden på en mentalt frisk människa:

Anna Hedenmo

Det verkar, trots denna friskhet, som om de klandervärda individerna, förvånansvärt nog, trots detta, får genomföra liknande klandervärda program med fler massmördare via SVT. Eliasson ska enligt planen nu bland annat ”intervjua” USA:s förra utrikesministrar Henry Kissinger och Madeleine Albright. Läs mer om saken hos Anders Romelsjö.! Nu till mina egena åsikter om saken.

Dessa krigsförbrytare och psykopatiska massmördare borde rimligen häktas och utdömas lämpliga straff så fort de sätter foten i ett anständigt land med fungerande demokrati och ett fungerande rättssystem. När vi har med en välkända psykopater som dessa att göra så gör vi, som ännu inte har politisk makt, nog bäst i att helt sonika exponera dessa medverkande individers förehavanden vitt och brett till våra vänner och bekanta och på våra bloggar och inom våra icke-korrumperade partier som valsamverkar, i syfte för att avsätta och ersätta dem. Gör vi inte det är vi inte ett dugg bättre själva, anser jag.

Mitt tips är ändå att inte sätta stort hopp till en chef på SVT som psykopaterna redan förmodligen har manipulerat genom hot, hållhakar eller fett bankkonto i ett skatteparadis, ej heller sätta någon tilltro till den psykopatiska politikeradel som tillsätter SVT:s ledning. Denne SVT-chef kommer förmodligen inte ha ryggraden att göra rätt utan att först meditera djupt likt Jesus eller Buddha. Psykopaternas förehavanden är dock redan välkända och frågan är om denna charad, där de likt apor ska klänga varandra om svansen i TV-rutan, ens kommer ha avsedd effekt idag med existensen av Internt.

Jan Eliasson verkar vara ett gränsfall med både goda och dåliga sidor. Jag tror att de andra psykopaterna kanske har skaffat hållhake på honom på något vis och skrämmer honom till underkastelse. Ev. har psykopaterna lovat ett mediedrev mot honom angående Anna Lindhs minnesfond, genom sina fulmedier, ifall han inte lyder, men det kan givetvis vara värre än så också. Tyvärr får vi nog aldrig veta det eftersom Eliasson helt uppenbart har valt att lyda psykopaterna.

Henry Kissinger exponeras däremot väl av Christopher Hitchens via Youtube eller via hans dokumentär The Trials of Henry Kissinger som naturligtvis vore lämpligare att sända i SVT, om det nu alltså ska kunna kallas för ”publik service” på riktigt. En gammal psykopats sista desperat försök att framstå som god på ålderns höst, när han helt saknar reell makt och enbart vill gå i graven med ett gott eftermäle, det ska vi nog försöka motverka, anser jag, för framtidens generationers väl.

Madeleine Albright intervjuades i programmet ”60 Minutes” 12 maj 1996 om det embargo som USA drev mot Irak. Då frågade journalisten och författaren Lesley Stahl:” Vi har hört att en halv miljon barn har dött. Jag menar att det är fler barn än som dog i Hiroshima. Är det värt priset?” Albright svarade: ”Jag tycker att valet är mycket svårt, men priset – vi tycker att det är värt priset.” Detta är helt tydligt en extrem psykopat.

Ska det gullas med massmördare via SVT:S ”publik sevice” alldeles strax? Ska du ställa ut TV:n i förrådet och sluta betala TV-licensen för framtidens generationers väl, tills ex. Anna Hedenmo är chefredaktör? Ska du kanske meddela SVT och regeringen om din reaktion? Eller ska du fortsätta vara en medlöpare kanske rentutav rösta på fanskapen som stöder detta? Gör du rätt så är du varmt välkommen till den goda sidan!

Underrättelsetjänst – Tre fraktioner av CIA som styr världen

Exponerade: CIA – Träskmonstren
Tre fraktioner av CIA som styr världen

Översättning från The Millennium Report – EXPOSED: CIA – The Swamp Monsters

Av Anonymous Patriots
Exclusiv Millennium-rapport

Varje medborgare i USA är ett mål i CIA:s inhemska spioneri-krig oavsett om de vet om det eller inte. Kulorna är digitala och bara en knapptryckning bort från att avfyras mot dig.

Detta är tydligt evident i den nuvarande interna konflikten mellan de 17 federala underrättelsetjänster som har uppstått från den nya ryska ”Trump-utpressnings”-skandalen och DNC:s hackings-skandal som var ett försök att spåra ur presidentvalet.

Dessa skandaler händer igen och igen och innebär att federala underrättelsetjänster är i krig med varann som samtidigt teoretiskt ska skydda USA:s medborgare. I stället är det öppet krig mellan de tre olika fraktionerna av CIA och deras fiender som anses vara ”mindre slags underrättelsetjänster”: NSA, FBI, Homeland Security, National Intelligence Agency och andra överflödiga tolv av USA:s underrättelsetjänster. Även de stora medierna, med hela sin stats-sponsrade lagliga propaganda medger att denna konflikt pågår.

Vad är Central Intelligence Agency [CIA]?

CIA åsidosätter alla andra underrättelsetjänster, eftersom de alltid kan dra det ”internationella säkerhets”-kortet från sin skjortärm och övertrumfa de mindre underrättelsetjänsterna som bara har den lägre prioriteten ”nationell säkerhet”.

Presidentiella verkställande order kan vara topphemliga och kan hållas borta från underrättelsetjänster som inte ansvarar för deras tillämpning. Så om presidenten bedriver ”internationella” topphemliga affärer, kan han exkludera USA:s underrättelsetjänster från denna topphemliga underrättelse eftersom de bara har lägre nationell säkerhetsprövning.

Essensen är att presidenten i USA för närvarande genomför ”internationell” krigföring utan att USA-kongressen, högsta domstolen eller USA:s medborgare ens vet om att dessa krig existerar. Presidenten kan också föra alla olika typer av krig i hemlighet inom USA:s gränser eftersom Obama ändrade National Defense Authorization Act, med kongressens godkännande, för att ge honom dessa befogenheter. Andra extraordinära presidentbefogenheter har konsoliderats genom ett flertal verkställande order under de senaste åtta åren.

Presidenten har nu mer befogenheter än någonsin och dessa befogenheter är icke-konstitutionella, olagliga och oetiska. Om du läser de verkställande order som görs tillgängliga i det nationella registret kommer du att se att Obama har utfört hemliga krig mot främmande länder och privatpersoner både utanför och inne i USA.

Det är skrämmande nog att veta att inom ramen för ”nationell säkerhet”, så kan presidenten beslagta alla tillgångar i USA under dessa nya befogenheter. Men mer skrämmande än detta är att CIA fortfarande kan övertrumfa presidenten inom ramen för ”den internationella säkerheten.”

    NYCKELPUNKT: CIA har positionerat sig självt att vara en högre auktoritet än kongressen, presidenten eller Vi Folket och kan agera i hemlighet i alla våra angelägenheter.

CIA:s befogenheter visades i den senaste skandalen med ”falska nyheter” om tillträdande president Trump som är utpressad av Ryssland. Den falska dossiern av ”evidens” fördes in i detta land från Storbritannien genom CIA. När andra av USA:s underrättelsetjänster, de andra 16 förutom CIA, försökte luska reda på de falska nyheterna / CIA propagandan föll de pladask på sina ansikten, som vanligt.

CIA försökte att starta en ”smutskastningskampanj” mot Trump. James Clapper, chefen för National Intelligence, kunde uppenbarligen inte se igenom knepet och var enig med CIA: s bedömning. Så en medborgare blir ledd till slutsatsen att antingen saknar alla våra underrättelsetjänster kapacitet och underrättelseförmåga eller så är de vapendragare till Clapper och/eller till CIA.

När Reagan startade tjänsten Director of National Intelligence (DNI) med executive order 12333 år 1981, så var det i huvudsak störtandet av den befintliga National Security Agency (NSA), som alltid varit en militär organisation som drevs av en högt uppsatt officer. DNI:s principiella jobb definieras som en CIA-övervakare och genom att göra så, är DNI faktiskt chefen för alla andra underrättelsetjänster. Men notera att DNI bara ”övervakar” CIA, den har inte ”kontroll” över CIA.

Vem är James Clapper?

Det finns 1271 statliga organisationer och 1931 privata företag som arbetar för den federala regeringen i frågor om nationell och internationell underrättelsetjänst på 10000 platser med över 854000 människor som innehar topphemliga säkerhetsgodkännanden. Privata ”försäljare” utgör 29% av underrättelsetjänsternas arbetskraft i USA och svarar för 49% av den totala underrättelsetjänstens budget.

Nuvarande DNI är James Clapper som ljög under ed för kongressen när han vittnade falskt att NSA inte samlar in någon typ av uppgifter om USA:s medborgare. Clapper var tidigare operativ chef för den brittiska militära underrättelsetjänstens företag Detica och har även arbetat samtidigt för två andra privata underrättelsetjänster, SRA och Booz Allen Hamilton.

Clapper kontrollerar för närvarande en årlig budget på cirka 75 miljarder dollar och var tidigare en brittisk privat spion men kunde inte räkna ut att den senaste tidens falska nyhetspropaganda mot Trump var fullständiga sopor. Ja, patriotkamrater, du läste detta korrekt. En man som är ansvarig för 75 miljarder dollar per år i underrättelsetjänstens budget med en professionell spionbakgrund kunde inte se igenom CIA:s försök att smeta ner Trumps integritet. Men Vi Folket, beväpnade med vår oberoende sanningsmedia, såg igenom det på en New York-minut.

    Nyckelpunkt: I ett land som styrs av rättsstatens principer, vilket vår uppenbarligen inte är, så kallas denna typ av nedsmetning för ärekränkning och är olaglig.

Clapper har följande underrättelsetjänster under sin kontroll: Central Intelligence Agency, National Security Agency, Department of Homeland Security, Federal Bureau of Investigation, Department of State, Department of the Treasury, Defense Intelligence Agency, Air Force Intelligence, Army Intelligence, Marine Corps Intelligence, Navy Intelligence, Coast Guard Intelligence, Department of Energy, National Reconnaissance Office, Drug Enforcement Administration, och National Geospatial-Intelligence Agency.

Han beordrade kontoret för kontoret för Director of National Intelligence att placera alla insamlade underrättelser från dessa 17 byråer under sin egen kontroll. Och kom ihåg att CIA har den allsmäktiga ”internationella säkerhets”-godkännandet som ger Clapper en högre säkerhetsposition än någon av de andra underrättelsetjänsterna som finns listade eller våra folkvalda/tjänstemän.

Ytterst kontrollerar James A. Clapper (känd lögnare och globalist) all underrättelsetjänst i USA men har visat sig vara en av USA:s fiender. Efter att ha fått det högsta säkerhetsgodkännandet i USA, arbetade sedan Clapper för GeoEye, satt i styrelsen för tre statliga entreprenörer, arbetade för Detica (brittisk militär underrättelsetjänst), BAE Systems, SRA International och Booz Allen Hamilton.

Från utsidan ser det ut som Clapper arbetar för sig själv ur en drivkraft för makt, kontroll och pengar. Han visade sin sanna natur när han lämnade USA:s underrättelsetjänster för att arbeta för brittiska och internationella privata spionorganisationer, spionera på USA och sedan använda sitt säkerhetsgodkännande som vapen mot USA.

Detta framgår tydligt av hans oupphörliga konsolidering av makten i tjänsten som Director of National Intelligence. Vid denna punkt, agerar presidenten på ”underrättelse” som levereras av en man, James Clapper. När underrättelsen är falsk, som den har varit sedan Clapper utnämndes av Obama, kan USA lättare säljas ut till transnationella, internationella och globalistiska intressen.

Vår forskning visar att James Clapper vanligtvis anlitar människor utanför underrättelsetjänsterna för att genomföra de mest känsliga ärendena av IT-krigföring. Det är därför Hillary Clinton och Demokraternas Nationella Kommitté [DNC] anlitade den vanligast använda IT-krigsherren Dmitri Alperovitch och hans företag CrowdStrike för att utreda brott mot säkerheten och hackning a DNC-servern.

Även om detta definitivt var en nationell säkerhetsfråga så har Clapper och hans gäng av 17 underrättelsetjänster ännu inte startat en utredning. Clapper ”trodde” helt enkelt på, samt stöttade offentligt Hillarys falska påståenden under presidentdebatterna, de löjliga påståendena om Dmitri utan att några bevis ännu har kommit fram. Dmitri hade nyligen två intervjuer på de nationella nyheterna där han upprepade gånger sagt att det inte fanns några bevis på rysk hackning av DNC och att påståendena om Putins inblandning var hans egen idé, återigen utan stödet av några bevis.

Se vår artikel Ryska Hackare hittades för mer information om Alperovitch och CrowdStrike.

Det är kristallklart att James Clapper har tillåtit den främsta underrättelseförsäljaren för digital krigföring, CrowdStrike, att dominera statens och korporationernas brott mot lagen.

Hittills har Dmitri och CrowdStrike haft många kontrakt för att finna och avsluta digital krigsföring och har inte lyckats åtala en enda hacker, ej heller kunnat säkra något statligt system från attacker. Det är också ganska konstigt att Dmitris far, Michael Alperovitch, är den främsta krypteringskodsexperten i USA och i huvudsak har skapat och kontrollerar koderna för de flesta militära datasystemen, såväl som många framstående korporativa företagssystem.

Clapper verkade inte bry sig om att Dmitrij var en kriminell hacker som greps av FBI och förvandlades till deras bästa digitala krigföringshacker mot ryska gangsters som stjäl USA:s medborgares identiteter genom Internetbedrägerier. Michael Alperovitch var förmodligen en rysk kärnfysiker som på ett magiskt vis blev en av USA:s medborgare som hyrdes av de största datasystemen i USA för att skriva och underhålla krypteringskoder. I sin essens lika full kontroll över de 17 underrättelsetjänsterna som Clappers kontroll, USA:s krypteringskoder kontrolleras av en ryss – Michael Alperovitch.

    Nyckelpunkt: Om James Clapper och Michael Alperovitch hoppade av så skulle hela USA:s underrättelsetjänst kollapsa.

Centralisering av makt till endast ett fåtal människor går oftast fel och i det här fallet har det gått väldigt fel. Clapper är inte intresserad av korrekt underrättelse. Han är helt enkelt en propagandamaskin likt den nazistiska informationsbyrån. Clapper vill att vi ska tro vad han säger utan bevis, helt enkelt baserat på det faktum att ”17 underrättelsetjänster” alla håller med honom. I sin essens, varje fastställande av James Clapper talar för de andra ”16 underrättelsetjänsterna”, även om det inte finns några bevis eller oavsett om någon annan underrättelsetjänst ombads komma med sin åsikt.

NSA:s krig mot CIA

Den inhemska striden om USA finns understruket i Obamas senaste verkställande order i vilken han låter NSA:s fullständiga övervakning av USA och världen delas med de andra 16 underrättelsetjänsterna innan NSA skrubbar bort de stulna överföringarna.

Hur kunde det hända? Clapper manipulerades av CIA:s läckor från Snowden, vilket bevisar att hans vittnesmål inför kongressen om NSA:s övervakning är falsk. CIA avslöjades av NSA-läckan, och CIA:s internationella huvudkontor i Genève avslöjades som bundet till schweiziska bankskandaler och CIA:s olagliga aktiviteter. CIA insåg inte att varje Cisco-router och server hade en bakdörr för NSA-spioneri.

CIA var rasande eftersom deras europeiska huvudkontor var superhemligt och CIA trodde att det var ohackbara. CIA krävde att NSA skulle sluta spionera på deras brottsliga verksamhet vilket inkluderar guldfixering och guldmarknadsmanipulering med schweiziska banker. NSA:s övervakning drog många schweiziska bankirer inför rätta och de var inte villiga att stoppa sitt spioneri mot CIA, eftersom den informationen skapade förbindelse till många brottslingars arbetet som de [CIA] var i förbund med.

Som vedergällning mot NSA valde CIA Edward Snowden, som arbetade för CIA genom Booz Allen Hamilton, att släppa stulna NSA-dokument som bevisade att NSA spionerade olagligt på USA:s medborgare via datorer, telefoner och många andra elektroniska apparater. Snowden arbetade inte för NSA och hade inte tillgång till NSA-filer trots att han släppt en enorm mängd data som bekräftade NSA:s övervakning.

Michael Alperovitchs CIA-hanterare beordrade Snowden att lämna över NSA:s PKI-krypteringskoder så att CIA kunde komma in i NSA:s system och stjäla de filer som behövdes för att bevisa NSA:s olagliga övervakning. Snowden hade inte personligen tillgång till dessa koder eller informationen i NSA-systemet som en del av sitt jobb.

CIA var inte bekymrad över NSA:s rykte och ville bara stoppa NSA från spionera på dem eftersom NSA hade avslöjat karaktären av de tre fraktioner i CIA som arbetar mot varandra, ett slags inbördeskrig. Clapper kallades till kongressen och svor under ed att NSA inte spionerat på USA:s medborgare på något sätt.

Han begick mened upprepade gånger med lögnen att ingen övervakning pågick alls på någon av USA:s medborgare. Detta har naturligtvis visat sig vara falskt och att NSA i själva verket spionerar på alla USA:s medborgare och även har även en fil för varje person i USA som i princip utvinns från Internet, Google, Facebook (alla sociala medier), varje dator, telefoner och bankkonton bland andra källor.

Snowdens ”läckor” har blivit ett fördärv för NSA som nu måste erkänna att de verkligen spionerar på USA:s medborgare eftersom Obama expanderade NDAA att inkludera USA:s medborgare som kombattanter i krig.

Striden mellan CIA och NSA blev offentlig igen när CIA inrättat ett bakhåll som avslöjade att Cisco Systems, ett DARPA-företag, har inbyggda bakdörrar på alla sina routrar så att NSA kan spionera oupptäckt. Mainstream-media fick även videor av Cisco-anställda som installerade bakdörrar i routrar.

CIA fick reda på bakdörrarna och offentliggjorde informationen för att stoppa NSA:s hacking av CIA-systemen. Cisco Systems kontrollerade i princip 100% av all Internettrafik fram till 1998 med ett monopol som skapades som ett DARPA-projekt för att beväpna Internet som det ultimata underrättelseverktyget.

När CIA släppte dessa filmer, tog Obama själv avstånd från Cisco offentligt och skulle inte komma till deras assistans eftersom bevisen var överväldigande. Cisco förlorade 50 miljarder dollar under skandalen och en hel del av allmänhetens förtroende, men åtalades inte.

Det var på grund av denna kamp mellan CIA och NSA och andra underrättelsetjänster, vilka ledde till Obamas senaste verkställande order, som alla NSA:s tillgängliga data från NSA:s spioneri gavs till de andra 16 underrättelsetjänsterna.

Nu kommer CIA veta exakt vad NSA samlar in och sedan bli bättre på att dölja sina egna datasystem och brottslig verksamhet som bedrivits på dessa system. Inte längre kan NSA dölja information från chefen för National Intelligence (James Clapper) och CIA.

Naturligtvis skulle denna åtgärd betyda väldigt lite om dessa organ inte bedrev olaglig verksamhet och faktiskt arbetade för USA:s folk och för USA:s konstitution. Men vi måste komma ihåg att CIA är ansvarigt för den internationella säkerheten som övertrumfar NSA:s nationella säkerhet.

Tre fraktioner av CIA

Det är lätt att se kriget mellan USA:s 17 underrättelsetjänster som rasar i nyheterna. Men det finns en hel del förvirring om de åtgärder som underrättelsetjänsterna utför vilket tyder på att kriget är mycket större och mer komplicerat än de flesta föreställer sig. Det är omöjligt att förstå underrättelsekrig mellan dessa olika underrättelsetjänster tills CIA-fraktionerna är tydligt avbildade. De tre CIA-fraktionerna skapar de flesta av krigen och det kaos som omger dem.

Allt ”internationellt” är CIA:s bekymmer, inklusive valutakrig, marknadskrig, bank-krig, datakrig och kriget mot narkotika och terrorism. Eftersom Obamas omskrivna NDAA tillåter militären att målsöka USA:s medborgare som inhemska terrorister och fientliga kombattanter, finns det inga gränser för CIA just nu. Alla anses vara en terrorist tills oskulden är bevisad enligt Patriot Act. CIA kan brännmärka någon, eller någon myndighet eller företag som ett ”internationellt säkerhets”-hot, även utan bevis.

Detta skedde på grund av CIA delades upp i tre fraktioner som fungerar som dubbla och tredubbla agenter, som spionerar på alla för vinst som underrättelse-legosoldater. Amerika är omgivet av CIA-kontroll och Washington D.C. är belägrat av CIA:s träskmonster.

Se vår artikel om NDAA som legal propaganda mot amerikanska medborgare.

Vi måste berätta historien om de tre fraktionerna av CIA för att förstå varför den kaotiska dynamiken drog USA:s politiker vid näsan med sådan pinsam dumhet som NDI:s rapport att 17 underrättelsetjänster hade ovedersägliga bevis för att Irak hade ”massförstörelsevapen”.

Denna falskflagg-underrättelse, som ursprungligen uppstod som en rapport från CIA, orsakade fruktansvärd död och ett oräkneligt antal människor och har kostat USA:s skattebetalare mer än 3 biljoner dollar hittills. CIA producerade hemlig underrättelse men men klev aldrig fram och erkände sin del i dessa brott mot mänskligheten. CIA använder vanligtvis falskflagg-händelser för att starta krig och orsaka konflikter med andra länder. CIA använder falska flaggor i USA som laglig propaganda för att skapa berättelser som styr USA:s perceptions-management, vilken är spetsad med sublima kontroll-meddelanden, vilka är liktydigt med hjärntvätt.

Fraktion #1: Original CIA, också känd som, Guld-stödda CIA.

Det ursprungliga CIA började för många år sedan när OSS, det ursprungliga CIA, stal guld och tillgångar från länder som var involverade i andra världskriget. Guld från Tyskland och Japan som hade samlats och stulits från många andra länder under kriget hamnade i händerna på CIA och kunde inte öppet erkännas. CIA tänkte inte ge tillbaka den största högen av guld som någonsin insamlats. Detta guld fanns utanför USA och förvarades på Filippinerna och i Schweiz. Om det skulle ha förts tillbaka till Amerika och lagts till USA-kassan, skulle det kunna ha destabiliserat dollarn och andra världsvalutor.

Amerikanska politiker kunde inte erkänna att de kände till detta stulna byte så de lät CIA hantera det. Under årens lopp har många CIA-banker, korporationer, låtsasföretag, offshore-konton, och hemliga valv skapats för att hålla och tvätta detta guld (och tillgångar) in i halv-legitima operationer. CIA kallade dessa operationer ”Företaget” och så småningom utvecklade företaget över 3000 holdingbolag.

Några av dessa banker och korporationer är bland de största i världen. CIA-”Bolaget” blev större och mer kraftfullt än större länder. Operationen kördes på en strikt ”behöver veta”-basis så att folkvalda/tjänstemän alltid kunde förneka sin moraliska skyldighet. Operationerna blev självständiga och efter en stund var ingen människa fullt medveten om allt det som Guld-stödda CIA (GB-CIA ) gjorde runt om i världen.

De Guld-stödda, eller GB-CIA, skulle operera utanför USA för att skydda USA:s intressen, men nationella valutamarknader, obligationer och aktier har alla en ”internationell” effekt, vilket var GB-CIA:s domän. Följaktligen infiltrerade GB-CIA USA Treasury och den ekonomiska stabiliseringsfonden (ESF) som skapar USA:s ekonomiska politik. ESF har förmågan att manipulera valutor, obligationer och aktiemarknaderna i USA.

ESF är den organisation som berättar för Federal Reserve-systemet vad de ska göra. ESF kan bordra statskassan att skriva ut biljoner dollar (vilket de nyligen gjorde) och tala om för Federal Reserve vad de ska göra med pengarna. ESF är en av GB-CIA:s bästa verktyg för att styra USA:s nationella marknader som därefter påverkar de internationella marknaderna. GB-CIA styr i sin essens USA:s ekonomi inom ramen för ”den internationella säkerheten.”

GB-CIA är girigt och är aldrig nöjda med vad de har så de underblåser krig över hela världen för att bidra till att skapa centrala banksystem i alla länder och att alltid vara redo att plocka av tillgångar och stjäla vad de kan. Föreställ dig tusentals hänsynslösa operationer som drivs av människor som inte har något emot att döda alla som står i deras väg. Tänk på alla de bästa bankirer, mäklare och insiders runt Bush och Clinton-familjerna som har skjutits, begått självmord, eller hade mystiska hjärtinfarkter eller andra oförklarliga dödsfall. Det har funnits hundratals av dessa dödsfall som demonstrerar allvaret i GB-CIA:s operationer.

När en person får kännedom (delaktighet) av de onda brottsliga verksamheten i Företaget, blir deltagarna inkallade på livstid och måste lyda eller möta sitt öde. Naturligtvis blir de försedda med allt de önskar sig från GB-CIA:s nästan obegränsade resurser. Även de mest fruktansvärda och sjuka önskningarna tillhandahålls till dessa agenter för att blidka det faktum att operatörerna aldrig får lämna Företaget och djupa filer av utpressnings-material upprätthålls som kan användas för att försäkra tystnad och samarbete.

GB-CIA har inrättat de värsta formerna av sexuella fördärv, pedofili och offerritualer för att ordna tillfällen att vinna komprometterande videofilmer av agenter och de politiker de dragit in i dessa sjuka och förvridna aktiviteter. GB-CIA skapade grupp efter grupp som syftade till att snärja vilkensomhelst person vid makten så att de skulle kunna kontrollera alla aspekter av regeringen och näringslivet för att skydda sina intressen och dolda strategier.

GB-CIA skapade många av de största globala pedofilringarna på Internet, vilka nyligen erkändes i nyheterna av CIA. De skapade också den största mänskliga sexhandelsmarknaden med hjälp av amerikanska välgörenhetsorganisationer som placerar flyktingar i Amerika som en av deras många tillgångar.

GB-CIA:s narkotikahandel är mycket välkänd från Iran-Contras-skandalen till de skyddade fälten av vallmo i Afghanistan. Droger, sex, pengar, makt, kontroll och ondska är valutor i GB-CIA som ”köper” deras operatörer på livstid.

Fraktion #2: Bush CIA

Dessa metoder gjordes lagliga när George Bush (den äldre) var vice president, ungefär samtidigt som alla de 16 underrättelsetjänsterna kom under kontroll av en person, Deirector of National Intelligence. Kom ihåg att det var Bush (den äldre), f.d. chef för CIA, som faktiskt drar i trådarna under Reagan fr.o.m. hans andra år vid makten när Reagan tillät Bush (den äldre), att bli USA:s utrikesminister. Detta var en aldrig tidigare skådad händelse och gav Bush (den äldre) klartecken att använda CIA-metoder för att ”störta Ryssland”, vilket han effektivt lyckades med.

Under George Bush (den äldres) ”kungliga regeringstid” var Rysslands valuta attackerad och destabiliserad av Leo Wanta och George Soros genom att använda falska amerikanska statsobligationer och valuta från USA:s finansdepartement. Bush (den äldres) bror ledde Riggs Bank som skapade ett dotterbolag, Velment Bank, för att tvätta pengarna och guldet som stulits från Ryssland. En del av pengarna tvättades genom Mitt Romney:s företag, Bain Capital.

När Sovjetunionen kollapsade så skalade Bush (den äldre) och ”The Vulcans” (Bush:s Neocon-trupp) av varje tillgång som de kunde från Ryssland, särskilt oljan som fanns i de länder som hade delats från Sovjetunionen. Bush (den äldre) och Kissinger gjorde en personligt förmögenhet genom arbetet av vad som skulle bli en skurkfraktion av CIA.

Bush (den äldre) fortsatte att expandera sitt skurk-CIA att inkludera Vita huset, justitiedepartementet och utrikesdepartementet. Varje olaglig aktivitet av skurk-CIA blev sedan förlåtet av federal domare och utrikesdepartementets folkvalda/tjänstemän. Denna fraktion av CIA, som vi kommer att kalla Bush-CIA, kallas även för Bushs kriminella familj.

Bush tog in Clintons redan innan Bill kandiderade som guvernör i Arkansas. Obamas mor var en CIA-agent och Obama har varit involverad i CIA sedan födseln. Obama är helt och hållet en skapelse av CIA. Problemet med Obama är att han är involverad i alla tre fraktioner av CIA och inte vet vilken väg han ska gå. Således försöker hans kaotiska politik tillfredsställa den ursprungliga CIA och Bush/Clintons kriminella familj.

Pizzagate lyfte nyligen fram det faktum att John Podesta och hans bror inte bara är de mest kraftfulla lobbyisterna i Washington, men att de också är på toppen av pedofili i USA:s regering, och har varit det allt sedan Reagan-administrationen. Bush (den äldre) ledde faktiskt Reagan-administrationen och pedofili var vanligt i Vita huset och hela Washingtons elit.

Det var så vanligt att kongressmännens etik gick raka vägen åt helvete eftersom Vita huset självt var så öppet involverat i sexualbrott på de högsta nivåerna. Ett stort antal skandaler skakade Vita huset och nådde även mainstream-media.

Ingen kunde stoppa Bush (den äldre) från att göra vad han ville eftersom han kontrollerade CIA-teamet sedan den tid som han ledde CIA-teamet som mördade John F. Kennedy. Bush (den äldre) försökte mörda Reagan men misslyckades med försöket. Så småningom blev Vita huset, justitiedepartementet och utrikesdepartementet vana vid att leda Bush-CIA:s perversa operationer och såg till att ingen politiker någonsin dömdes.

Spänningarna växer När GB-CIA får reda på Bush-CIA

George Bush (den äldre) var en hemlig CIA-agent vid tidpunkten för John F. Kennedy-lönnmordet. Han lärde sig då att GB-CIA hade börjat dominera den geopolitiska riket internationellt och att ett bekvämt lönnmord eller ”regimskifte” kan producera vilkensomhelst önskad effekt som GB-CIA ville ha.

Bush (den äldre) var ansvarig för utrikespolitik och tog sina löpande order från Council on Foreign Relations (CFR) som fylldes med ex-CIA och underrättelse agenter från regeringen och industrin. Bush (den äldre) agerade som om han följde CFR-politiken men kan ha varit avundsjuk i hemlighet på GB-CIA:s rikedom och makt att han snabbt blev en av de mest ohederliga politiker i USA:s historia. Bush (den äldre) utvecklade utpressningsfiler på alla och såg till att politiska utnämnda blev grundligt indoktrinerade och varnade för att överge stigen var farligt och t.o.m. livshotande.

Bush (den äldre) beslutade att Ryssland hade guld, olja, och tillgångar som kunde stjälas enkelt om han satte upp sin egen privata CIA som skulle attackera suveräna nationer för vinst. Bush (den äldre) förstod till fullo kraften i GB-CIA för att kontrollera USA:s ekonomiska intressen och hans girighet inspirerade honom att skapa Bush-CIA som var särskilt kopplad till Saudiarabien, tyska och israeliska underrättelsetjänsten. Bush (den äldre) ville ha GB-CIA:s rikedom, men han visste att han inte personligen kunde äga den, så han slog till på egen hand för att erövra Ryssland och andra länder eller korporationer som stod i hans väg.

Som vice president, och senare president var Bush (den äldre) tvungen att agera som om han var en hängiven anhängare av GB-CIA samtidigt som han skapade sitt eget nätverk av privata underrättelsetjänster för att hjälpa honom att ”privatisera.” Det är därför Bush (den äldre) blev ”bästa vänner” med den saudiska kungafamiljen och så småningom kom att leva större delen av sin tid i Saudiarabien i den kungliga familjens palats. Bush (den äldre) visste hur man skulle alliera sig med världens största vapenhandlare, knarkkungar, maffior och korrupta bankirer. Bush (den äldre) kunde fritt som vice president resa och bedriva sin verksamhet utan någon granskning från något statlig eller brottsbekämpande myndighet.

Så småningom blev GB-CIA medvetna om Bush-CIA:s konstruktioner och spänningar började att växa. Bush insåg att han inte skulle stödjas av GB-CIA för en andra period så han groomade sin gamla CIA Iran-Contra-kompis Bill Clinton att ta på sig rollen som den högsta politiska ledaren för Bush-CIA. När Bush lämnade Vita huset blev han en stor ledare för Carlyle Group som ägs Cheneys Halliburton och 400 andra företag fokuserade på krigföring, försvar och säkerhet.

Bush (den äldre) blev en miljardär från denna enda position. Han grundade också Barrick Gold Corporation som blev nummer ett av alla guldtvättningsbolag för GB-CIA:s guld. Bush (den äldre), Kissinger och ”The Vulcans” kapitaliserade på att stjäla olja från de länder som lämnat Sovjetunionen.

Bush (den äldres) bror hade stulit mycket av guldet från Ryssland när George Soros och Leo Wanta (styrda av Bush (den äldre)) kollapsade valutan och tjänade biljoner. Bush (den äldre) blev, inom loppet av två år, oerhört rik och ännu kraftfullare än tidigare.

Han hade några lojala anhängare i GB-CIA, men uppdelningen mellan GB-CIA och Bush-CIA växte med tiden. GB-CIA behövde egentligen inte Bush (den äldres) rikedom, de behövde bara hans korporationer och statliga förbindelser. Ingen i GB-CIA trodde Bill Clinton faktiskt ledde eftersom de visste att han tog sina marschorder från Bush (den äldre).

Bill Clinton lät sitt medlemskap i Bush:s kriminella familj gå till hans huvud och han började göra stora misstag. GB-CIA försåg Clinton med all olovlig sex som han kunde hantera tills han blev vilseledd och trodde att han kunde göra vad som helst utan några konsekvenser.

Detta ledde Bill och Hillary till att skapa det mest patetiska internationella omoraliska penga-tilltaget i USA:s historia, under beskydd av en välgörenhet. Bill och Hillary började tro att de var oberörbara och denna villfarelse ledde Hillary att tro att hon hade rätt att vara den första kvinnliga presidenten – uppbackade av Bush-CIA samtidigt som hon och Bill började samla in sin egen förmögenhet genom Clinton Foundation.

Bush (den yngre) följde i sin faders fotspår och gjorde allt som hans pappa sa till honom att göra – även om han inte var smart nog att förstå order. Bush (den yngre) behöll samma neokonservativa och Vulcans i sitt kabinett som Clinton och Bush (den äldre) hade utsett. I huvudsak utgjorde Bush-CIA de två politiska partierna i ett parti som kontrollerades av samma personer. Röstning var en formalitet eftersom alla kandidater måste granskas och godkännas av de två politiska fraktionerna av CIA.

    Nyckelpunkt: Bush (den yngre och den äldre), Bill och Hillary Clinton och Obama är alla samma parti – CIA globalister som driver på den nya världsordningen [NWO] som var Bush (den äldres) största dröm. Hade Bush (den äldre) fått som han ville, skulle FN äga USA enligt en ny världsordning och CIA skulle leda FN.

Att känna till Bush-CIA (Bush-Clinton-Obamas brottsliga familj), förklarar varför Bush (den äldre), Bush (den yngre), Clinton och Obama bokstavligen kom undan med lönnmord under sina administrationer. Skandal efter skandal och ändå gjorde justitiedepartementet ingenting.

Hillary förmedlade vapenaffärer från utrikesdepartementet som statssekreterare och skakade ner 120 nationer för donationer till hennes personliga stiftelse och ändå slöt justitiedepartementet och utrikesdepartementet ögonen. Hillary och Obama förstörde försvarsdepartementet genom Bush-CIA:s kontroll av verkställande order som genomfört krig utan kongressens godkännande, varje dag av Obamas administration. Och ändå, talade bara ett fåtal röster i kongressen och påpekade dessa förrädiska handlingar och brott mot mänskligheten. Det är detta flagranta förakt för USA:s konstitution och rättssäkerhet som har orsakat en större klyfta mellan GB-CIA och Bush-CIA.

Faction # 3: Föredetta CIA

Just nu finns det öppna fientligheter mellan GB-CIA och Bush-CIA och när du lägger till den tredje fraktionen av CIA, nämligen F.d. CIA, bryter helvetet löst. När GB-CIA och Bush-CIA-agenter såg vad som pågick mellan GB-CIA (som gillar att ”byta regimer” och utpressa politiker och operatörer med de mest groteska personliga perversioner) och de giriga, okontrollerade maktmogulerna av Bush-CIA så trodde den tredje CIA-fraktionen att de borde stjäla en del av ”verksamheten” åt sig själva. Så många f.d. CIA-agenter lämnade regeringen och gick in i lukrativa privata underrättelsetjänster som gör 65% av underrättelsearbetet för USA.

Denna fraktion av CIA består av f.d CIA och underrättelsechefer, agenter och operatörer som skyfflas igenom de högsta positionerna i regering, bank och den korporativa världen. F.d. CIA föddes som en kaotisk grupp av operatörer som har arbetat för GB-CIA eller Bush-CIA. De har sett den ändlösa tillgången av pengar för insiders och Bush-CIA:s förkärlek för att använda privata underrättelsetjänster till att manipulera politiker, regeringar och marknader.

Vad som är unikt och avslöjande för denna tredje fraktion av CIA är hur deras medlemmar roterar igenom de mest kraftfulla statliga och korporativa jobben. Låt oss bara ta James Comey, chef för FBI som ett exempel. Comey är en jurist som tidigare var amerikansk federal åklagare för södra distriktet i New York, vise justitiekansler, vise vd för Lockheed Martin (en av de största militära entreprenörer som ”förlorar” biljoner dollar), chefsjurist för Bridgewater Associates (CIA-korporation), ledamot i HSBC (CIA-bank), HSBC Holdings (depå för GB-CIA-guld) och sedan chef för FBI. Detta är den vanliga typen av karriärväg för CIA-opertörer på hög nivå.

Snart kan vi förvänta oss att Comey flyttar till en annan position där han gör en förmögenhet på att skydda de kriminella som han förmodligen skulle ha åklagat veckorna innan. Comey skyddade Bush-Clinton-Obamas brottsliga familj med början vid hans utnämning som särskild rådgivare till senatens Whitewater-kommitté. Han var också åklagare i Khobar Towers-bombningen, huvudundersökningsman i Clinton-benådningen av av Marc Rich, utredningen av Credit Suisse First Boston och valutahandelsbedrägerier, den inhemska övervakningen av NSA, HSBC Holdings-skandalen som involverade penningtvätt och terrorism-finansiering, amerikansk federal åklagar-uppsägnings-skandal, Hillary Clintons e-post-skandal, Apple-skandalen att installera ”bakdörrar” på sina datorer, och många andra liknande fall. Comey finns alltid att stå för budgivningen från alla tre CIA-fraktionerna.

John Brennan, den nuvarande chefen för CIA, var tidigare biträdande nationell säkerhetsrådgivare för Homeland Security, Stationschef i Saudiarabien, chef för nationella kontra-terrorist-centret, vd för Analysis Corporation (ett underrättelsenätverk), styrelsemedlem av Intelligence and National Security Alliance (fylld med f.d. underrättelseagenter), ledande underrättelseofficer för Global Strategies Group, Global Intelligence-Solutions, och GTEC. Brennans tid som CIA-chef är känd för genomgripande nivåer av global övervakning, överväldigande antal drönarattacker, hackning av USA:s senatorer och CIA-tortyr. När Obama ville att Brennan skulle vara CIA-chef, blev hans utnämning blockerad så Obama skapade en ny position för Brennan som kallades för biträdande nationell säkerhetsrådgivare för Homeland Security och kontra-terrorism-bekämpning, som inte krävde senatens bekräftelse.

Nästan varje tidigare chef för CIA eller FBI har liknande karriärhistorik. En utnämning efter nästa placerar dem i nyckelpositioner som skyddar de tre fraktionerna av CIA. F.d. CIA-agenter spelar på båda sidor av staketet och arbetar för GB-CIA och Bush-CIA.

Titta bara hur James Comey utsågs för att skydda Bush och Clinton-familjerna i sin regeringsutnämning och sedan snabbt flyttar in i HSBC, en av de mest korrupta CIA-bankerna i världen för att beskydda dem vid undersökningarna. Han skyddade Lockheed Martin när de åkte fast med att tvätta pengar för Bush-CIA. Sedan hoppar Comey tillbaka in i den högsta nationella underrättelse-positionen vid FBI för att skydda Clintons igen.

Comey är ett mycket bra exempel på vad som varit karuselldörr av CIA-operatörer i regeringen. Comey är en före detta undrerrättelseoperatör åt CIA som arbetar för Bush-CIA och vet allt om GB-CIA. Comey är ett lysande exempel på den korruption som genomsyrar USA:s politik och internationella korporationernas krigsföring. Comey, Brennan och Clapper ger underrättelsee till presidenten, militären och alla underrättelsetjänster i USA:s regering. De kontrollerar skenbart USA eftersom vår militär och politiker bara är så bra som den underrättelse som de tillhandahålls.

Tre CIA-fraktioner i slagsmål med varann i Syrien

    Nyckelpunkt: De tre fraktionerna av CIA kan skapa enorm förvirring och fientligheter.

Om du blev förvirrad om vem och vad som är CIA så kan du nu kan du se varför det har varit så förvirrande. Det är svårt att veta vem som är på vems sida. Operatörerna byter sida ofta och låtsas att stödja den ena eller den andra beroende på situationen.

När en eller annan fraktion beslutar en operatör har avslöjats, dödar de helt enkelt honom. Det har varit en lång lista av f.d. CIA-agenter som har begått självmord trots att de hade alla rikedomar och makt en person skulle kunna föreställa sig.

Fientligheterna mellan de tre fraktionerna kokade slutligen över till total kaos under Obama-åren. Nu kan du läsa i rubrikerna i mainstream- media nyheten att Obama skapat och finansierade ISIS. Obama skickade ISIS in i Syrien på order av GB-CIA för att genomföra ett ”regimskifte” eftersom Syrien inte ville låta en pipeline byggas från Irak till den västra kusten av av Syrien.

Obama levererade och finansierade legosoldater (ISIS) som påstår sig vara muslimska terrorister som kämpar för Syriens suveräna kung [kalif]. Obama har också använt Bush-CIA för att finansiera, leverera och utbilda syriska rebeller. Obama använde också f.d. CIA-operatörer för att finansiera, leverera och utbilda kurdiska rebeller.

Alla tre CIA fraktionerna är verksamma i Syrien och hela världen har märkt det. Nyliga rapporter i mainstream-media påpekar att CIA bekämpar pentagon-stödda trupper i Syrien. Vid ett tillfälle nyligen utanför Aleppo bekämpade tre olika amerikansk-stödda grupper varandra.

Denna förlägenhet har fått Obama att gå på högvarv och tvinga James Clapper att ”uppfinna” underrättelser som skulle avleda uppmärksamheten från det syriska fiaskot. Falska nyheter om DNC-valets hacking, nonsens om Trump utpressad av Ryssland, och Homeland Securitys patetiska försök att hacka sig in väljar-databaser har alla varit en rökridå för att avleda uppmärksamheten från Obamas personliga krig i Syrien.

Clapper, Brennan och Comey var glada att enas om att 17 underrättelsetjänster alla var överens om falskflagg-försöken mot perceptions-ledningen. Alla dessa löjliga angrepp på Trump har slagit bakut och i stället satt ett bländande ljus på korruption, maskopi, globalism och den Anti-amerikanska dispositionen av de tre fraktionerna av CIA.

Trump – Anti-CIA-krigaren

Trump har blivit fiende nummer ett för alla tre fraktionerna av CIA eftersom han står emot globalism och främjar rättssäkerheten. CIA-fraktionerna tyckte att de stod över lagen och hade blivit så slappa i sin grova maktmissbruk att de befinner sig i ”chock och fruktan” vid Trumps seger för anti-globalism, anti-New World Order-plattform. De är försöker nu desperat täcka över sina ondskefulla fotspår och uppbåda alla tre fraktionerna att öppet misskreditera och stoppa Trump från att göra vad Kennedy hade lovat – avveckla CIA.

Trump är fullt medveten om att hans liv är i extrem fara från de människor som lönnmördar utan att tveka för att skydda CIA och dess olika intressen runt om i världen. Trump var jokern i kortleken som de aldrig kunde ha föreställt sig och de har ingen verklig ”dossier” på Trump eftersom det inte finns mer smuts på Trump än vad som redan kom ut i valet.

Trump är ren, utan samröre med någon av de tre fraktionerna av CIA och vet att det enda sättet att vinna tillbaka USA för USA:s medborgare är att konfrontera CIA och det korporativa underrättelsenätverket och stänga ner dem. Trump vet att han inte kan lita på någon Washington-insider eftersom de redan kan vara komprometterade och under tummen på CIA:s utpressning och kontroll.

Sidoanteckning: Trump gör klokt i att inte inrätta sitt kontor på 1600 Pennsylvania Avenue där varje rum på plats är infekterat med CIA:s avlyssningsutrustning. Patrioter, vi måste stödja finansieringen av en total invändig utrensning och renovering av Vita huset!

Även de internationella spelarna i det globala CIA-spelet har kommit ut från gömställena och attackerar Trump med allt de har. George Soros, som arbetar för alla tre CIA-fraktionerna, från tid till annan, har nu kommit ut stolt på världsscenen för att attackera Trump öppet och han använder var enda en av sina politiska grupper för att underblåsa missnöje.

Även Bilderberggruppen, Trilateralisterna, medlemmarna i Bohemian Grove, och Council of Foreign Relations har haft extra möten för att planera strategier för att stoppa Trump att bli president. Varje ond sekteristisk gruppering i världen är nervös, om inte rentutav ”galna” vid denna tidpunkt. De har försökt att döda honom, muta honom, ge honom ändlös makt, och alla de vanliga metoder som fungerar på andra. Allt förgäves. Trump går fortfarande framåt och samlar ihop ett kabinett av de mäktigaste personerna i USA. Alla tre CIA är livrädda för det faktum att ingen kan kontrollera Trump och att han inte är intresserad av de laster som CIA normalt sett handlar med.

Hur man kan stoppa att CIA störtar USA

Anonyma Patriots har i tidigare artiklar varit så djärva att lägga fram en plan för att stoppa störtandet av USA av gränsöverskridande intressen. Dessa idéer kommer bara att fungera om de tre fraktionerna av CIA först kommer under kontroll eller besegras. Detta kommer bli den svåraste uppgiften av alla som vår nya president kommer stå inför. Ingen av dessa idéer kan åstadkommas utan ett fantastiskt team av ärliga jurister som måste åtala många människor. Det är därför undersökningar, granskningar och att bedöma statliga myndigheter kommer att vara en av de första uppgifterna. Dessa advokater kommer att behöva samla evidens för fällande domar genom att ”följa pengarna” och beslagta tillgångar och åtala individer och korporationer.

Här är en lista över de uppgifter som behövs om CIA-kontrollen över USA ska kunna brytas.

Undersök George Bush (den äldre):s inblandning i Kennedys död, mordförsöket på Reagan, den ekonomiska kollapsen av Sovjetunionen, hans engagemang med Barrick Gold, Riggs Bank, Velment Bank, Brady Durham Bond skandal, 911-attackerna, hans medverkan med Azerbijan Commerce-kommitténs stöld av olja, båda Irak-krigen och hans arbete med Carlyle Group.

Upplös kontoret för Director of National Intelligence och låt NSA igen återta sin roll som ledare för underrättelsetjänsten.

Upphäv Patriot Act och NDAA och upplös Homeland Security-kontoret.

Avsluta NSA övervakningen av USA:s medborgare genom Cisco-routrar, Intel-processorer, I-telefoner, Microsoft-mjukvara, Google-spioneri, Facebook-spioneri och TV-nätverkens sändningar av subliminal programmering.

Förhör och upplös DARPA, Defense Research Advanced Research Projects Agency, där tekniken för övervakning och beväpnade datasystem utvecklas.

Förhör och lös In-Q-Tel, CIA: s form av DARPA, som använder SAIC (Science Applications International Corporation) som dess industriella tillämpnings-arm.

Avsluta Highlands Forum (grupp) som talar om för DARPA och In-Q-Tel vad de ska fokusera sin forskning på.

Avsluta Council on Foreign Relations, eftersom det är den politiska beslutsfattaren för USA:s militärindustriella komplex och håller USA intrasslad i kontinuerliga krig och konflikter. Det är ett annat hem för globalism precis som Förenta Nationerna [FN].

Granska Economic Stabilization Fund och avsluta sedan CIA:s kontroll av ESF och återta kontrollen till finansdepartementet.

Beslagta Barrick Gold Corporation-tillgångarna och åtala företaget för stöld och guld-tvättning.

Återlämna tillgångarna som stulits från Sovjetunionens satellit-länder som Bush (den äldre) och Henry Kissinger orkestrerade. Åtala hela Azerbajdzjanska handelskammaren (Dick Cheney, Zbigniew Brzezinski, Brent Scowcroft, James Baker, Lloyd Bentsen, Richard Armitage, och Richard Perle).

Upplös Obamas ISIS-legosoldater och avsluta det falska kriget mot terrorismen.

Häv Obamas tillägg till National Defense Authorization Act och hans verkställande order, vilken konsoliderar presidentens befogenheter vilka etablerar kontroll över USA:s medborgare, vilka kringgår befintliga USA-lagar.

Starta en process mot Obama och Clinton för krigsbrott för att bomba sju suveräna nationer utan kongressens godkännande.

Undersök George Bush (den yngres) inblandning i andra Irakkriget och falskflagg-händelserna vid 911.

Undersök, granska och stänga CIA. Granska alla företag som påstås ha startats upp med CIA-medel och beslagta deras tillgångar.

Etablera nya lagar som förhindrar USA:s underrättelse-operatörer från att arbeta för internationella underrättelsetjänster.

Sluta använda privatägda underrättelsetjänster för USA:s statliga kontrakt.

Etablera nya lagar som hindrar USA:s underrättelse-personal och tillsynsmyndigheter från att arbeta för företag som de tidigare övervakade och reglerade.

Beslagta stulet guld som CIA håller och tvättar genom Barrick Gold, CIA-banker, Zürich guldförvar och USA:s Federal Reserve System och centralbanker runt om i världen.

Beslagta alla CIA:s offshore-konton.

Släpp stulna CIA-medel som George Soros och Leo Wanta förvärvades genom valutamanipulation i Ryssland.

Återför det CIA-stulna guldet till dess ursprungsland: Spanien, Kina, Tyskland, Frankrike, Ryssland, Japan och andra länder som det stals från.

Granska guldet över hela världen och skapa en ny baslinje för guld-råvaror över hela världen.

Strömlinjeforma USA:s underrättelsetjänst och sluta göra avtal med transnationella globala korporationer.

Trump som försvarare av USA-anda

Dessa förslag är en början och kan bara åstadkommas genom stora ansträngningar och uppoffringar. USA befinner sig i en andra amerikansk revolution och Donald Trump är vår George Washington, som själv var en motvillig president som tog jobbet på grund av de svåra förhållanden vid hans tid.

Washington var en erfaren soldat som hade lett det första anfallet av det fransk-indianska kriget och fick två hästar skjutna under sig under slaget men fortsatte till seger. Efteråt, fann han nio kulhål i sin hatt och kläder. Trump är på liknande sätt på sin tredje häst, efter att ha besegrat många republikanska utmanare och sedan besegrat drottning Hillary, som redan hade satt kronan på sitt eget huvud. Nu har många kulor som Clapper, Comey och Brennan skjutit mot honom kommit nära och satt hål i hans kläder, men de har inte skadat honom.

Trump har skyddats och inspirerats av samma anda som inspirerade våra grundare som ”satt sina liv på spel” för det land de älskade. Och likt dessa grundare, föreställer sig Trump ett USA där principerna i USA:s konstitution är värda att kämpa för i syfte att etablera frihet och amerikanska friheter. En ny amerikansk revolution är över oss och hemvärnsmännen har kommit ut i kraft för att välja Donald Trump som vår befälhavare och överstyrman i kriget mot den globalism som vill krossa USA.

Kan President Trump beviljas den styrka, mod och visdom som fyllde George Washington, även i sina mörkaste dagar i Valley Forge. Kan samma Columbia-anda som inspirerade våra grundare att skapa ett fritt och rättvist USA, även leda och välsigna vår nya president, ledaren för kampen för att ta tillbaka USA.

————-

Artiklar av Anonyma Patriots kan hittas på http://www.themilleniumreport.com. Skriv vårt namn i sökfältet för att hitta artiklar postade uteslutande på The Millennium Report och State of the Nation.

Ursprungligen postat av Millennium Report på:
http://themillenniumreport.com/2017/01/exposed-cia-the-swamp-monsters/


Mer intressant:
https://parnassen.wordpress.com/2017/01/18/tre-fraktioner-av-cia-kontrollerar-varlden-grindvakten-haller-koll/

Statsterrorism – Det Angloamerikanska imperiet har förklarat krig mot mänskligheten

I en mycket lång artikel förklarar vaken.se mer ingående exakt hur det Angloamerikanska imperiet har förklarat krig mot mänskligheten. Det handlar om att de blivit megalomaniska droghandlare. Jag anser att begreppet statsterrorism passar väl in på det fenomen som beskrivs. Jag har citerat hela artikeln och lagt in egna kommentarer eftersom kommentarsfältet hos Vaken.se inte tycks fungera särskilt väl.

Under processens gång har jag noterat att interaktiv läsning där man relaterar till redan känd kunskap med egna kommentarer är ett utmärkt sätt att ta sig igenom en såpass lång artikel och samtidigt hålla sig alert. Jag har även valt att ta med de forskningrelaterade länkar som Vaken.se bidragit med på slutet.

I denna artikeln går vi igenom hur den härskande klassen förstör den nationella suveräniteten och vill införa en global tyrannisk oligarki. Demokratiska regeringar och rörelser för social rättvisa blir gång efter gång störtade och deras ledare ofta mördade av det Angloamerikanska imperiet. Rebeller från knarknätverk och hemliga operationer, används för att destabilisera demokratier och självständiga stater i tredje världen, och för att hjälpa droghandeln av ämbetsmän, politiker och världens rika globalister. IMF, BIS och VB är finansiella vapen av USA:s nationella makt, som används för att sätta länder som inte spelar med i globaliseringens tyranni i schack, allt enligt officiella utrikes- försvars- och säkerhetsmanualer.

För den som kortfattat och tecknat vill se hur detta gått till: An animated interview of John Perkins, author of ‘HoodWinked’ and ‘Confessions Of An Economic Hitman’

”Inga andra har gjort så mycket för att förverkliga en världsregering som vi amerikaner och britter har gjort.” – Clarence Streit, en tidig förespråkare för en federal Atlantisk Union och senare lobbyist för reformeringen av NATO, i sin bok ”Union Now With Britain” från 1941.

”En inflytelserik tankesmedja ledd av förre senatorn Sam Nunn och vägledd av styrelsemedlemmar som Richard Armitage, Zbigniew Brzezinski, Harold Brown, William Cohen och Henry Kissinger, håller på att avsluta en rapport till Vita Huset och den amerikanska kongressen angående fördelarna med att integrera USA, Mexico och Kanada i ett politiskt, ekonomiskt och säkerhetspolitiskt block”, rapporterar World Net Daily 2007.

Extremkapitalismens frihandelsunioner som vill slå ut folkets välfärd. Men vem är egentligen Henry Kissinger som vill bygga denna frihandel? Christopher Hitchens – Discussing the crimes of Henry Kissinger

FTAA, den s.k ‘Free Trade Area of the Americas’, föreslår inget mindre än en ekonomisk och politisk fusion av 34 nationer i den västra hemisfären. Genom att följa samma anfallsplan som användes för att tvinga de europeiska länderna in i den självständighetsförstörande Europeiska Unionen (EU), avser de internationalistiska arkitekterna i FTAA att transformera nationalstaterna i den västra hemisfären — inklusive USA — till rena administrativa enheter i det överstatliga FTAA.

FTAA representerar en omfattande ”breddning och fördjupning” av NAFTA, the North American Free Trade Agreement, som satte igång tvångsförfarandet genom att binda samman Kanada, USA och Mexico i ett system av ständigt expanderande och åtstramande politiska, ekonomiska, sociala och militära snaror. I enlighet med EU-modellen, lägger det trinationella NAFTA till nya medlemmar (som internationalister kallar ”breddning”) och gör anspråk på lagstiftningsrättigheter i ett ständigt ökande fält av funktioner (”fördjupning”) som tidigare har varit områden där nationella regeringar och lokala förvaltningar har fattat besluten.

NAFTA/FTAA-planen kräver ett system av regleringar för ett helt halvklot för att ”harmonisera” affärsverksamhet, industri, arbete, jordbruk, transport, immigration, utbildning, beskattning, miljö, hälsa, handel, försvar, rättsväsen, och andra politiska och juridiska angelägenheter ”från Alaska till Eldslandet”. NAFTA har inget, och har aldrig haft något, att göra med ”frihandel.” Frihandel — riktig frihandel– är ett frivilligt utbyte mellan två parter, obehindrat av regeringars inblandningar och bidrag.

Riktigt, men konsekvensen av riktig frihandel är katastrofal. Frihandel innebär att makt förflyttas från länders folkvalda parlament till internationella oligarker som genom handel mellan låglöneländer och välfärdsländer kan slå ut inhemsk produktion i länder som beslutat sig för en högre nivå av välfärd. Ett folk och deras representanter kan och bör givetvis besluta om skatter, tullar, handelsrestriktioner och bidrag som ämnar gynna folket och miljön. Riktig frihandel undergräver alltså varje möjlighet till riktigt folkstyre och en god miljöpolitik.

Men NAFTA, precis som den Europeiska Unionen, försöker att reglera och kontrollera i stort sett alla frågor gällande industri, jordbruk, handel, miljö, arbetsrätt, såväl som alla sociala frågor. Istället för att skapa eller tillåta ekonomisk frihet genom att eliminera regeringsinblandning vill NAFTA homogenisera den uppsjö av socialistiska program som nu hämmar USAs, Mexikos och Kanadas ekonomier — och dessutom lägga till en ny hop av kontroller. Dessutom har NAFTA/FTAA-globalisterna, i enlighet med EU-mönstret, redan lanserat sin kampanj för en gemensam valuta för hemisfären, som en motvikt till euron, som ersatte valutorna i [vissa] EU-medlemsstater 2002. I nuläget framhålls dollarn som halvklotets betalningsmedel, men planer har redan sjösatts för att att ersätta dollarn med en ny valuta som döpts till ”Amero”.

Att inom ett frihandelsområde reglera och kontrollera alla frågor gällande industri, jordbruk, handel, miljö, arbetsrätt, såväl som alla sociala frågor är i princip att skapa en Enhetstat, dvs. inte en Union. En Enhetstat har bättre potential att bli effektivt folkstyrd till skillnad från en Union som oomkullrunkeligen kommer styras av oligarker som får länder och folk att underbjuda varann i ett race mot den absoluta välfärdsbottnen där ex. nu Grekland befinner sig.

1999 möttes Bilderberg-gruppen i Sintra, Portugal, där de diskuterade planer för en ny ekonomisk världsordning. Tack vare Jim Tuckers infiltration av den hemlighetsfulla gruppen kan vi ana vad som diskuterades på mötet. I sin bok ”Bilderberg Diary”, skriver Tucker, ”Kenneth Clarke, medlem av det brittiska parlamentet och tidigare finansminister, efterlyste en ny ‘internationell finansiell arkitektur’ vid Bilderberg-mötet 1999. Världen borde ha tre stora regionala valutor, sade Clarke till sina Bilderberg-kollegor. Den första finns redan på världsscenen: Den europeiska euron. Och Storbritannien kommer att gå med i den gemensamma valutan, sade han. Clarke sade att han skulle vilja se pundet tappa i värde för att förenkla Storbritanniens inträde i den gemensamma valutan…Nästa steg är mot en andra stor regional valuta på det västra halvklotet, sade Clarke. ‘Amerijo’ kommer att bli verklighet genom ‘dollariseringen’ av Latinamerika.” Tucker fortsätter, ”Bilderberg-kolleger var ense om att de nya regionala valutorna, som inte kommer att associeras med något specifikt land kommer att göra mycket för att eliminera ”nationalism” och ”föråldrade åsikter om självständighet.” Den ”Amerijo” som diskuterades av Bilderberg 1999 verkar ha ombildats till den gemensamma nordamerikanska valutan ”Amero,” som den myntats av Herbert Grubel, med stöd från Robert Pastor.

Handelsministern ansvarig för förhandlingarna som ledde fram till undertecknandet av NAFTA var Raul Salinas Lozano, far till Raul Junior, knarkkungen och Carlos, presidenten. När Carlos Salinas svors in som president, blev hela den Mexikanska statsapparaten kriminaliserad och huvudpositioner i regeringen besattes av kartellmedlemmar. Och det är exakt under denna period som Salinas regering inleder ett omfattande privatiseringsprogram, på inrådan av IMF. Privatiseringsprogrammet blir en penningtvättsoperation i mångmiljardklassen. Knark-dollar avleds till förvärv av statlig egendom och allmännyttiga företag.

Påminner om privatiseringen av Sverige som beskrivs i Dokument inifrån – Novemberrevolutionen av Dan Josefsson.

Enligt Dallas Morning News var Bush-regeringen fullt medveten om kopplingarna mellan Salinas presidentskap och organiserad brottslighet. Den folkliga opinionen i USA och Kanada informerades aldrig för att inte äventyra undertecknandet av NAFTA: ”Före detta tjänstemän säger att de tvingades att hålla tyst eftersom Washington var besatt av att ratificera NAFTA” ”Underrättelserna om korruption, särskilt av narkotikalangare, har alltid funnits där,” sade Phil Jordan, som var chef för DEAs avdelning i Dallas från 1984 till 1994. ”Men vi hade instruktioner om att inte säga något negativt om Mexiko. Det var inte tillåtet eftersom NAFTA var en het politisk potatis.” (Dallas Morning News, 26 februari 1997)”. Det personliga förhållandet mellan familjerna Bush och Salinas är allmänt känt.

Slående uppenbart är att NAFTA/ FTAAs ”breddning och fördjupning” och ”harmonisering och integrering” innebär en radikal och omvälvande attack mot nationell självständighet och det konstitutionella statsskicket. Bit för bit slits regeringsfunktioner bort från skyddande brandväggar som så noggrant skapats av landets grundläggare. Dessa befogenheter håller på att förflyttas till internationella byråkratier som inte kan ställas till svars, som inte valts i demokratiska val, som inte är bundna av den maktfördelning som har förhindrat ansamlingen av absolut, tyrannisk makt i det konstitutionella styrelseskicket.

Människor i EU har endast nyligen börja inse att processen som började för 50 år sedan under parollen ”frihandel” endast var en attack i det tysta riktad mot att förstöra inget mindre än deras nationella självständighet och lura på dem en tyrannisk oligarki som styr över dem från Bryssel. EU har blivit ett överstatligt regionalt block i den nya världsordningen, och dess styrande elit arbetar nu för att ytterligare koncentrera och centralisera makten på global nivå — hos ett allsmäktigt FN.

Ungefär vad som pågått i Sverige efter mordet på Olof Palme. Huruvida FN är ”allsmäktigt” vill jag dock ifrågasätta. ”FN” är snarare vingklippt av USA och vetorätten. Det vi behöver är ett demokratiskt FN med mer kraft, anser jag. Ett starkt demokratiskt FN är inte en motsättning till starka nationalstater, tvärtom ett skydd.

FN har tillsammans med både IMF och VB sagt att de vill ersätta dollarn med en global valuta som stöds av en global centralbank. Något Rothschild och Rockefeller familjerna länge har jobbat för, under tiden de genom WCB banken har överfört skulder från länder i tredje världen och i gengäld fått mark av dessa länder. Banken är konstruerad så att Rothschild kan få kontroll över tredje världen, som motsvarar 30% av marken på jordens yta. Samt att de genom IMF och VB har satt tredje världen på ransoner för att kunna tvinga fram privatiseringar och nedskärningar i de redan fattiga nationerna, så att de inhämtar miljarder i ränta och ”återbetalningar” till de imperialistiska blocken från de skuldtyngda länderna. De har i strid mot sektion 10 av artikel 4 i VB-stadgan, systematiskt gett ut lån till stater för att påverka deras politik. Regim med stöd av stora kapitalistiska makter har fått ekonomiskt stöd även om deras ekonomiska politik inte uppfyllde officiella internationella finansinstitut (IFI) kriterier eller om de underlåtit att respektera de mänskliga rättigheterna. Samt att de fört en politik som enligt UNICEFs beräkningar har mördat miljontals barn i tredje världen.

Att sedelpressarna går på högvarv i USA, men agerar internationell valuta är givetvis dåligt för resten av världen. Förslaget är lagt av China och Ryssland, båda imperialistiska stormakter. Förslaget kan inte ses som FNs eller mindre nationers förslag. Varje land bör givetvis ha sin egen nationella valuta och på så vis ha möjlighet att styra sin egen ekonomi självständigt.

CFRs komplott

”CFR har som mål att dränka USAs självständighet och nationella oberoende i en allsmäktig regering som styr över hela världen.” – Amiral Chester Ward, f.d. medlem av CFR och Chefsjurist i den amerikanska flottan i sin bok ”Kissinger on the Couch”, 1974.

En artikel författad av professorn i juridik vid Columbia University, Richard N. Gardner, erfaren ämbetsman vid Utrikesdepartementet (Clinton-regeringens ambassadör i Spanien) med titeln “The Hard Road to World Order,” publicerades i Aprilnumret av Foreign Affairs, 1974, en tidskrift som Time magazine kallar “den mest inflytelserika tidskriften som publiceras”. Foreign Affairs inflytande beror förstås på att den är det officiella organet för de organiserade globalisterna vid ”Council on Foreign Relations”, eller CFR.

Artikeln ”Hard Road” började med CFR-medlemmen Richard Gardners beklagande att likasinnade internationalister hade misslyckats att uppnå vad han kallade “instant world government.” Han föreslog en ny, effektivare väg mot etableringen av en allsmäktig, global superstat och hävdade: ”Kort och gott, “världsordningen hus” måste byggas nedifrån och upp, istället för uppifrån och ned. Det kommer att se ut som en stor ”dånande och surrande förvirring” för att använda William James’ berömda beskrivning av verkligheten, men ett slut för nationell självständighet, genom att nöta ned den bit för bit, kommer att åstadkomma mycket mer än det gammalmodiga frontalangreppet. Den hoppfulla aspekten av den nuvarande situationen är att även medan nationers överklaganden för ‘världsregering’ och ‘överlämnandet av suveräniteten,’ så tvingar tekniska, ekonomiska och politiska intressen dem att skapa mer och mer långtgående avtal för att hantera deras independentens.”

En noggrann granskning av denna “nedifrån och upp”-insats avslöjar snabbt att den kommer från toppen och är riktad nedåt. Toppen i detta fall, som så många gånger förr, är Pratt House, CFRs huvudkontor i New York. Liksom spåret av slem leder till snigeln, leder i stort sett varje spår från politiska katastrofer i USA till globalisterna i Pratt House.

Toppmötet i Quebec, precis som toppmötet mellan de amerikanska länderna i Miami 1994, då frihandelsområdet mellan de 34 nationerna i Amerika sjösattes, var helt och hållet en produktion från CFR och familjen Rockefeller. Toppmötet mellan de amerikanska länderna och FTAA planerades, drevs på och gjordes till verklighet av the Council of the Americas (David Rockefeller, grundare och hedersordförande), the Americas Society (David Rockefeller, ordförande), the Forum of the Americas (David Rockefeller, grundare), the U.S. Council of the Mexico-U.S. Business Committee (Rodman C. Rockefeller, ordförande), the Council on Foreign Relations (David Rockefeller, f.d. ordförande), the Trilateral Commission (David Rockefeller, grundare och hedersordförande), the Chase Manhattan Bank (David Rockefeller, f.d. ordförande), och the Institute for International Economics (David Rockefeller, ekonomisk uppbackare och styrelsemedlem).

Toppmötet i Miami följde tätt på globalisternas segerrika antagande av NAFTA (som åstadkoms tack vare missledande information och talrika lögner, mutor och påtryckningar). Den entusiastiske globalisten Henry Kissinger, en av medlemmarna av det verkställande utskottet i the Trilateral Commission och en mångårig maktfaktor i CFR, beskrev omröstningen om NAFTA som den enskilt viktigaste frågan som kongressen skulle komma att besluta om under Mr. Clintons första mandatperiod. Kissinger erkände också i Los Angeles Times 1993 att antagandet av NAFTA “kommer att innebära det mest kreativa steget mot en ny världsordning som tagits av någon grupp av länder sedan slutet på det Kalla Kriget….” NAFTA “är inte ett traditionellt handelsavtal,” sade han, “utan arkitekturen för ett nytt internationellt system.”

Under det senaste decenniet har många av Kissingers Trilateralister och CFR-bröder lagt ut texten om hur viktigt detta ”nya internationella system” är för att kunna skapa deras omstörtande ”nya världsordning”. Vissa av dem erkänner öppet att NAFTA och FTAA kan, och kommer att, följa i spåren av det självständighetsförstörande som EU banat vägen för. Många av de viktigaste avslöjandena i denna fråga kan hittas i CFRs tidskrift, Foreign Affairs. I höstnumret 1991, till exempel , skrev CFR-medlemmen M. Delal Baer en artikel med titeln ”Nordamerikansk frihandel”, i vilken han antyder att halvklotets havsvidunder är på väg att dyka upp från de mörka djupen.

Därför är alla partier som är för EU och/eller extremkapitalistisk frihandel att betrakta som landsförrädare, folkförrädare och förrädare mot planten självt. I riksdagen är detta alla partier utom Vänsterpartiet.

”Skapandet av en trinationell mekanism för konfliktlösning och organ som fattar beslut i gräns- och miljöfrågor kan också ses som begynnande former av mer omfattande strukturer,” sade Baer. ”Internationella organisationer och avtal som GATT och NAFTA minimerar trots allt, per definition, försvar av självständighet till förmån för gemensamma beslutsfattande myndigheter.” (Min kursivering.) Dr. Baer fortsätter med att göra en direkt jämförelse med EU och föreslår:

”Det kan vara meningsfullt att återuppliva andan i Monnet-kommissionen, som tillhandahöll en plan för Europa vid en tidpunkt då det fanns utomordentliga möjligheter. Nordamerikas tre länder har också nått ett avgörande ögonblick, om än i något blygsammare omfattning. De bör kanske skapa en nordamerikansk kommission bestående av vise män som verkar efter att avtalet ratificerats…. Kommissionen skulle också kunna anta en agenda som ser till framtiden i fråga om t.ex. nordamerikansk konkurrenskraft, kopplingar mellan vetenskapliga institutioner, integration i gränsområden, det kontinentala ekosystemet och utbildnings- och kulturutbyten.”

Monnet-kommissionen som Baer hänvisar till är uppkallad efter Jean Monnet, den socialistiske globalisten som var den främsta arkitekten bakom den gemensamma marknaden. Han och hans självutnämnda ”vise män” lurade gradvis Europas folk att acceptera EU, genom att använda bedrägeri, rena lögner, mutor, utpressning och korruption för att uppnå sina mål.

EUs extremkapitalistiska konstruktion har varit allt annat än socialistisk, men istället gynnat oligarker på bekostnad av folket.

Det var därför föga överraskande att se att representanter för samma Rockefeller-CFR-grupp fördes fram som ”experter” utsedda av media i alla frågor gällande FTAA vid toppmötet i Quebec. Främst bland dessa var C. Fred Bergsten (CFR), verkställande direktör för the Institute for International Economics (IIE ) och f.d. amerikansk vice finansminister för internationella frågor.

I CFRs dokument, ”Byggandet av en Nordamerikansk Gemenskap” nämns Bilderberg-gruppen i en rekommendation att privata organ bör formas för att styra den politiska inriktningen mellan Kanada, Mexiko och USA. Dokumentet fastslår: ”För att säkerställa regelbunden tillförsel av kreativ energi till diverse insatser som berör nordamerikansk integration bör de tre regeringarna tillsätta ett oberoende organ av rådgivare. Detta organ bör bestå av framstående personer som inte har någon regeringsinblandning, valda för överlappande fleråriga perioder för att säkerställa deras oberoende. Deras uppdrag bör vara att ägna sig åt meningsfullt utforskande av nya idéer utifrån ett nordamerikanskt perspektiv för att tillhandahålla en allmän talan för Nordamerika. Ett annat tillvägagångssätt skulle vara att etablera privata organ som sammanträder regelbundet eller varje år för att stötta nordamerikanska förbindelser, i likhet med Bilderberg…”

David Rockefeller och Rockefeller-familjen har gått i spetsen för hela FTAA- processen under flera decennier genom organisationer som CFR, TC, IIE, Chase Manhattan Bank, Council of the Americas, The Americas Society, Center for Inter-American Relations, och andra institutioner. Både FTAA och Trilateral processerna medför byggandet av regionala förbindelser som i slutändan kommer att leda till en världsregering. I “Utan ursäkter” 1979, noterade senatorn Barry Goldwater att ”The Trilateral Commission är en skickligt koordinerad ansats att ta kontroll över och förstärka de fyra maktcentra — det politiska, det monetära, det intellektuella, och det andliga…. Vad Trilateralerna verkligen är ute efter är att skapa en världsomfattande ekonomisk kraft som är större än de politiska regeringarna i de inblandade länderna…. Som ledare och skapare av systemet kommer de att styra framtiden.”

Zbigniew Brzezinski, David Rockefellers skyddsling, en av grundarna av Trilateral Commission, och Jimmy Carters nationella säkerhetsrådgivare, (Brzezinski har varit rådgivare till inte mindre än sex presidenter). Från hans bok ‘Between Two Ages’ från 1971.

”Den teknotroniska eran innebär ett gradvist framträdande av ett mer kontrollerat samhälle. Ett dylikt samhälle domineras av en elit som inte låter sig hämmas av traditionella värderingar. […] Förmågan att hävda social och politisk kontroll över individen kommer att öka oerhört. Det kommer snart att vara möjligt att vidmakthålla nästan kontinuerlig övervakning av varje enskild medborgare och upprätthålla uppdaterade, kompletta filer som innehåller till och med mycket personlig information om medborgarnas hälsa och personliga beteende, utöver mer allmän information. Dessa filer kommer att kunna tillgås utan dröjsmål av myndigheterna.” [Angående möjligheterna för en utvald elit att influera och kontrollera massornas tankesätt skrev han…] ”I det teknotroniska samhället verkar trenden peka mot ansamlingen av det individuella stödet från miljontals oorganiserade medborgare, som är lätta att nå för magnetiska och attraktiva personligheter för att effektivt exploatera de senaste kommunikationsteknikerna för att manipulera känslor och kontrollera resonemanget.”

Pga. massmedias ägarförhållanden kan man konstatera att målet till stor del är uppnått. Internets fria kommunikationsmöjligheter är jokern i leken. Resultatet beror på varje individs val av kommunikation. Värt att påpeka i sammanhanget är att även Internet har internettroll som arbetar för regeringar och storföretag. Den fria tanken är endast möjlig genom flitig meditation och medvetna val av alternativ media och nya alternativa politiska partier.

[Han förutsåg profetiskt ett samhälle…] ”…som är kulturellt, psykologiskt, socialt och ekonomiskt format av teknikens och elektronikens inverkan–särskilt inom områden som datorer och kommunikation för att effektivt exploatera de senaste kommunikationsteknikerna för att manipulera känslor och kontrollera resonemanget.” [Brzezinksi var väl medveten om slutresultaten av alkemisk programmering genom spridandet av noggrant konstruerade symboler och bilder. Han noterade att detta kommer att leda till en teknotronisk era i vilken …] ”människor kommer att bli mer och mer manipulerbara och formbara.”

Detta har uppstått främst genom de sociala medierna Facebook och Twitter som kartlägger människor och kan styra vad som tillåts visas och vad som inte tillåts. Hur exakt Disqus fungerar är jag inte helt insatt i, men jag misstänker att även Disqus kan fungera likt ett socialt filter. WordPress är en klar motkraft som jag anser att alla snabbt bör gå över till i sin sociala kommunikation. Både tryggare och trevligare.

Europeiska unionen

USA och EU har skrivit under ett nytt transatlantiskt ekonomiskt partnerskap som kommer att leda till att regleringar ”harmoniseras” och som kommer att lägga grunden till en fusion av USA och EU till en enda marknad. ett stort steg på väg mot en ny globaliserad världsordning.

Bilderberg-dokument från deras 1955-års möte i Tyskland på Grand Hotel Sonnenbichl läckte nyligen. Mötets konklusion illustrerar en konsensus att: ”Det kan vara bättre att fortsätta genom utvecklingen av en enhetlig marknad genom fördrag istället för skapandet av nya höga auktoriteter.” Detta sätt – att implementera avtal och fördrag gradvis – resulterar i att EU helt och hållet accepteras eftersom det ”bara” är en ”enhetlig marknad” de eftersträvar. Detta kallas totalitärtassande; de implementerar små fördrag sakta men säkert och till slut har de åstadkommit vad de först tänkte ut. Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) skapades år 1957 i och med Romfördraget som utformades vid Bilderberg-kongresserna och av Baron Robert Rothschild, Romfördraget gjorde Walter Hallstein, professor av lag under Nazisterna, till president av den första EU-kommissionen. Den europeiska valutan, Euron, introducerades tidigt år 2002 och avtalet som implementerade den, Maastricht-fördraget, skrevs på 1992. Dokumenten från Bilderberg-mötet 1955, nästan 40 år tidigare, bevisar att de pushade för dess tillkomst redan då. Som det nederländska institutet för krigsdokumentation (NIOD) har dokumenterat så blev det första Bilderberg-mötet 1954 finansierat av CIA. Globalisten David Rockefeller deltog från första början, tillsammans med personer som f.d. OSS chefen William J ”Wild bill” Donovan och f.d. OSS agent och senare CIA agent Thomas Braden. Braden spelade en stor roll i Operation Mockingbird, en CIA-operation som påverkade nyheter och kontrollerade nyhetsorganisationer.

Prins Bernhard av Nederländerna (1911-2004) som startade Bilderberggruppen var medlem i Nazistpartiet, Sturmabteilung (SA, Stormavdelning), och Reiter SS. Han jobbade också på bolaget IG Farben som Max Warburg grundade, och han var djupt involverad i vapenhandel. ”Det är svårt att omskola folk som har uppfostrats i nationalism till idén att överlåta en bit av deras suveränitet till ett supranationellt organ.” – Prins Bernhard

Detta tyder på att Nationalsocialisterna infiltrerats eller tom. skapats av internationella imperialistiska kapitalister och att planen alls inte var det folket ville ha, nämligen fred och nationell socialism, dvs. det som både Olof Palme och Vetenskapliga partiet förespråkar.

Józef Hieronim Retinger (Joseph Retinger, 17 april 1888 – 12 juni 1960) var en polsk politisk rådgivare och en av grundarna till den Europeiska Rörelsen som skulle komma att leda till grundandet av EU. Retinger tog initiativet till Bilderberg-konferenserna (1954) och var dess sekreterare fram till sin död 1960. Joseph Retingers Europeiska Rörelse finansierades av The American Committee on United Europe (ACUE), vars ledare inkluderade General Donovan, som var chef för OSS under kriget (föregångaren till CIA), George Marshall, den amerikanske utrikesministern och Allen Dulles direktören för CIA och medlem i CFR. ACUE i sin tur mottog finansiering från Rockefeller- och Fordstiftelsen. USAs linje var att främja ett Europas Förenta Stater och i detta syfte användes kommittén för att diskret forsla CIA-medel – vid mitten av 50-talet mottog ACUE ungefär $1,000,000 per år – till europeiska pro-federalister som stödde grupper som Europarådet, Europeiska Kol- och Stålunionen och den föreslagna European Defence Community.

Internationella kapitalister vill givetvis ha samma extremkapitalism och frihandel i EU som de redan har i USA. Det var i USA som Olof Palme blev en övertygad demokratisk socialist när han såg kapitalismens konsekvenser och det är sannolikt orsaken till att Olof Palme mördades, samt att Bernie Sanders mörkas i USAs extremkapitalistiska massmedia.

Den ungerska aristokraten Etienne Davignon är idag Bilderberggruppens president. Han är också president för Friends of Europe (Europavännerna) som är en tankesmedja för en europeisk union. Intressant att tillägga är att han jobbade under Paul-Henri Spaak på 60-talet som klassas som en av EU:s ’grundare’ (Spaak var på Bilderberg 1963, och han jobbade hand i hand med Robert Rothschild). Davignon skrävlade nyligen att det var Bilderberg som införde policyn för en enhetlig valuta under 90-talet – och enligt planerna kom Maastricht-fördraget som skapade Euron.

EU-presidenten Van Rompuy som precis innan han blev president var på möten med Bilderberg och Henry Kissinger, har erkännt agendan för en världsregering: ”2009 är också det första året av globalt styre, med inrättandet av G20 i mitten av den finansiella krisen. Klimatkonferensen i Köpenhamn är ytterligare ett steg mot den globala förvaltningen av vår planet”

Den tidigare topptjänstemannen vid Europeiska unionen Javier Solana, som har deltagit på Bilderberg-möten, har på sin första konferens efter att ha lämnat posten i EU uppmärksammat att: ”EU måste vara laboratoriet för en världsregering struktur för internationella relationer”

Det är inte alltför väl känt, men sedan 2002 har EU haft sin egen utrikespolitiska tankesmedja, European Union Institute for Security Studies. Den 28 juli lanserade EUISS ett digert dokument innehållande förutsägelser om hur EUs säkerhets- och försvarspolitik skulle kunna se ut 2020. Dokumentet heter ”Vilka ambitioner för européernas försvar 2020?”. Dokumentet behandlar EUs långsiktiga säkerhetsstrategi, inklusive problem med ett ”hierarkisk klassamhälle”, med ”världseliten” på den ena sidan och den så kallade ”bottenmiljarden” på den andra. För att undvika det ”globala systemet kollaps”, föreslås det i dokumentet att ”det fulla spektrumet av högintensiv strid” används för att skydda så kallade ”globaliserare” från ”lokaliserare”. Lokaliserare, som utgör 80% av världens befolkning, inkluderar ”bottenmiljarden”, stater i Mellanöstern och s.k. ”alienerade moderna stater” som Nordkorea, Burma, och [moderna stater med problem] Struggling Modern States (SMS), som definieras som “stora delar av Arabvärlden och förmoderna samhällen [Premodern Societies (PMS)], definierade som ”bottenmiljarden”, eller, uttryckt på annat sätt, de fattigaste människorna från länder som upptar 65% av världens befolkning. Avhandlingen diskuterar i detalj ”barriärverksamhet som skyddar de globalt rika från spänningar och problem bland de fattiga”. Den säger vidare att ”eftersom andelen av världens befolkning som lever i misär och frustration kommer att förbli mycket hög, kommer spänningar och sidoeffekter mellan deras värld och de rikas att fortsätta att växa. Eftersom det är föga troligt att vi har löst problemen i grund 2020 – dvs. genom att bota dysfunktionella samhällen, kommer vi att behöva stärka våra barriärer. Det är en moraliskt osmaklig, förlorande strategi, men den kommer att bli oundviklig om vi inte kan lösa de grundläggande problemen.

Jag noterar att barriären vid gränserna hos intelligenta stater i Europa redan varit uppe en längre tid och nu även kommit upp i Danmark och i Sverige. Personligen tror jag endast att barriären kommer fungera väl om grekisk, italiensk och spansk militär sänker människosmugglarnas båtar och ev. transporterar tillbaka människorna med motiveringen att Europa inte tillåter olaglig invasion. Det måste helt enkelt löna sig bättre att inte utvandra till Europa än att försöka invadera Europas stater på kriminellt vis. Tack-o-lov är den svenska gränsen ganska enkel att kontrollera mot Danmark.

Om EUs roll i globaliseringen skriver dom bland annat att: ”PMCs strategiska uppgift de närmsta decennierna kommer delvis att vara att säkerställa den stabila utvecklingen av globalisering, men också att agera barnmorska för det nya politiska system som är på väg att utvecklas genom framträdandet av nya aktörer och maktförhållanden. Om vi handlar rätt kan EU framträda som en framstående partner i ett nytt, globaliserat politiskt och ekonomiskt system.” Vidare så pratar dom om hur den härskande klassen behöver jordens resurser. Som resurserna från regnskogarna, och hur dom behöver kontrollera nationalstaterna där resurserna är, och hur dom behöver se till så att dom fattiga inte får okontrollerade tillgångar till dessa resurser. En europeisk militär och polis styrka är därför nödvändig för att bygga upp ett försvar mot dom fattiga. På svart och vit skriver dom hur dom ska gå in i andras länder och med hjälp av militära operationer ta deras resurser ifrån dom.

Imperialism som kommer leda till den totala utarmningen av planeten. De länder som inte beväpnar sin egen befolkning till tänderna är bevisligen landsförrädare. Varje politiker som talar om nedrustning eller minskad vapenmängd hos hemvärnet är bevisligen en landsförrädare.

Går man till Wikipedia och söker på ordet ”globalisering”, så kan man läsa: ”Politiskt är det en förskjutning av makten uppåt till överstatliga eller mellanstatliga organ på nationalstaternas bekostnad som sker.” Det är exakt detta som har skett i Europa genom EU. Priset för det som här sker får de enskilda länderna och dess medborgare betala. Vi är nu i ett utvecklingsstadium som det sedan länge har skissats på. Redan när Winston Churchill 1947 höll ett tal med rubriken Europas Förenta stater, så kan vi där se att han siktade mot en världsregering. Ett förenat Europa, var en förutsättning för detta, menade han. Churchill stod Rothschild familjen nära och var inblandad i skapandet av FN, Churchill var även en hederspresident i Europarörelsen som senare blev EU. Så här talade Churchill:

”Det slutliga målet, vartill vi bör sträva, är att skapa en auktoritär, alldominerande världsordning. Så länge en effektiv världsregering inte kan upprättas och snart träda i verksamhet är utsikterna till fred och framsteg mörka och osäkra. Utan ett förenat Europa finns inga säkra utsikter till en världsregering. Det är ett lämpligt och ofrånkomligt steg mot uppfyllelsen av detta ideal” – Churchill Speaks, 1897-1963: Collected Speeches in Peace and War (New York: Barnes and Noble, 1980), p.913. Speech entitled ”United Europe,” May 14, 1947, Albert Hall, London, UK.

Det är bra att se hur människor börjat inse luendrejeriet med EUs förenta stater. Det som fattas är partier som kan ersätta de EU-positiva partierna. Även om det inte får nämnas i organisationen Nej till EU finns det idag två partier. Vänsterpartiet och Vetenskapliga partiet.

Wikileaks har släppt tusentals sidor från amerikanska och brittiska försvarsdoktriner kring aktiva resningar och militära motaktioner. Offentliggörandet inkluderar åtskilliga motaktionsdoktriner (mer traditionellt kallat ”Utrikes internförsvar”) vilka redogör i detalj för hur resningar eller folkliga revolter ska kväsas, öppet eller i hemlighet, liksom det omvända: doktriner kring resningar–hur ett land ska infiltreras, och underblåsa en resning för att störta en utländsk regering, utföra sabotage och anstifta omstörtning, ekonomisk och finansiell krigföring liksom ”icke överenskomna bortföranden” och användandet av fiendens uniformer, ett brott mot Genèvekonventionerna. Något som 2005 blev avslöjat när soldater från Storbritannien blev avslöjade att ha klätt ut sig som araber medans de sköt ihjäl Irakiska poliser för att få det att se ut som att någon talibangrupp låg bakom för att framkalla stöd för fortsatt inblandning i Irak av den amerikanska och storbritanniska militären.

False-flag-operationer har varit ett välkänt fenomen länge. Om länder inte lever upp till konventioner på ett rimligt sätt inte får ta konsekvenserna av det kommer de som följer konventioner förlora på det. Därför är det helt uppenbart att vi behöver ett nytt starkare och mer demokratiskt FN.

Wikileaks offentliggörande utgör till en viss del ett motgift mot formandet av allmänhetens åsikter av den amerikanske generalen Petraeus och andra, som journalister okritiskt har vidarebefordrat de senaste åren. Journalister bör komma ihåg att dokument som är avsedda för allmänheten, som t.ex. den s.k. ”Petraeus-doktrinen” som publicerades av Chicago University Press 2007, och som Pentagon offentligt har marknadsfört, är sanerade och bör företrädesvis ignoreras för att undvika att journalister påtvingar propaganda på en intet ont anade allmänhet.

Massmedias ägarförhållanden och frysboxar mot undersökande journalister förhindrar bra journalism.

FM 3-05.130 publicerades september 2008. Det 248 sidor långa dokumentet som trots att det inte är hemligstämplat, är begränsat ”till amerikanska regeringsorgan och deras entreprenörer, endast för att skydda teknisk eller operativ information från automatisk spridning under ”the International Exchange Program” eller på annat sätt. Arméns departement uppmanar mottagarna att ”med alla medel av förstörelse förhindra avslöjandet av innehållet eller återskapandet av dokumentet.” Wikileaks har säkerställt att denna mycket viktiga primära källa inte kommer att försvinna in i Pentagons inre.

Tacksamhet för länken. Ett mycket intressant dokument som jag laddat ner och som skall läsas.


Den speciella krigföringens nazistiska ursprung

Sedan slutet av andra världskriget har USA agerat genom ombud för att antingen omintetgöra vänsterrevolter eller för att störta ”fientligt sinnade” regeringar, t.ex. de stater som Washington och de multinationella företag de tjänar anser utgör ideologiska konkurrenter.

Historiskt sett har den amerikanska icke-konventionella krigföringsdoktrinen [unconventional warfare (UW) doctrine] utvecklats utifrån nazistiska erfarenheter av att bemöta ”frihetskämpar” i olika länder i Europa under andra världskriget. Som analytikern och forskaren Michael McClintock redogör i sin viktiga undersökning av ämnet,
den amerikansk icke-konventionella krigföringen har lånat mycket från de metoder som användes av Wehrmacht och SS för att terrorisera civilbefolkningar, och, kanske ännu viktigare, att ta över lokala falanger för att bekämpa motståndsrörelser. Armédepartementets ”A Study of Special and Subversive Operations” (november 1947) var en tidig utvärdering av de lärdomar som dragits från andra världskriget i fråga om det Kalla krigets auktoritativ. (Instruments of Statecraft: U.S. Guerrilla Warfare, Counterinsurgency, Counterterrorism, 1940-1990, New York: Pantheon Books, 1992, p. 59)

Men USA gjorde mer än att översätta konfiskerade dokument från Wehrmacht och SS: de rekryterade många Waffen SS-veteraner, ofta med hjälp av höga ämbetsmän i Vatikanen. Tiotusentals krigsförbrytare smugglades ut ur Europa längs råttlinjer till amerikanska händer för hemlig krigföring mot den nya fienden: Sovjetunionen och den internationella vänstern.

Inte alls konstigt då Angloamerikanska imperiet genom historien varit en stor krigsförbrytarmakt och kollonialmakt, vilket går sick i stäv med kommunistisk demokrati och socialism. Även Hitler var imperialistisk kolonisatör och mot kommunismen, arbetardemokratin.

Patologiska mördare som SS-veteranen Klaus Barbie, Slaktaren från Lyon, var en viktig kugge när CIA och Argentinas dödspatrullgeneraler slog till mot Bolivia i ”kokainkuppen” 1980. Tillsammans med agenter med kopplingar till CIA, Sun Myung Moons Unification Church och existerande nazistiska nätverk ”omorganiserade” Barbie Bolivias underrättelsetjänst för att spegla den ”förändrade verkligheten” i de södra delarna av Sydamerika.” (För bakgrund, se Robert Parrys utmärkta serie, Dark Side of Rev. Moon, The Consortium for Independent Journalism).

Kokainkuppen inleddes den 17:e juli, med Barbie och hans nyfascistiska hejdukar, kallade Dödens fästmän, i spetsen. Michael Levine, en av DEAs bästa infiltratörer skriver i sin bok, ”Levine’s Big White Lie”, att ”De maskerade skurkarna var inte bolivianer; de talade spanska med tysk, fransk och italiensk brytning”. Deras uniformer uppvisade vare sig någon nationell tillhörighet eller några gradbeteckningar, men många av dem hade armband med hakkors och nazistiska utmärkelser.” Slakten var brutal. När upprorsmakarna stormade den nationella arbetarrörelsens huvudkontor, skadade de fackföreningsledaren Marcelo Quiroga, som hade lett försöket att åtala den f.d. militärdiktatorn Hugo Banzer för narkotika- och korruptionsbrott. Quiroga ”släpades iväg till polishögkvarteret för att utsättas för en lek som lektes av vissa av tortyrexperterna som importerats från Argentinas fruktade Mechanic School of the Navy,”

”Dessa experter utövade sin ‘vetenskap’ på Quiroga för att lära bolivianerna en läxa, eftersom de var lite efter i utvecklingen i detta ämne. De höll Quiroga vid liv och lät honom lida i timmar. Hans kastrerade och torterade kropp hittades flera dagar senare på en plats som kallas ‘The valley of the Moon’ [Måndalen] i södra La Paz.” Kvinnor som tillfångatogs blev gruppvåldtagna som en del av sin tortyr. För Levine som befann sig i Buenos Aires, stod det snart klart att ”det viktigaste målet för revolutionen var att skydda och kontrollera Bolivias kokainindustri. Alla större narkotikalangare släpptes ur fängelse, och därefter gjorde de gemensam sak med nazisterna i deras härjningar. Regeringsbyggnader ockuperades och narkotikalangarnas filer stals eller brändes. Regeringsanställda torterades och sköts, kvinnor bands och våldtogs upprepade gånger av paramilitärerna och de frigivna narkotikalangarna.” Fascisterna firade med hakkors och genom att skrika ”Heil Hitler!” rapporterade den tyske undersökande journalisten Kai Hermann. Överste Arce-Gomez, stereotypen för en medaljprydd, stormagad latinamerikansk diktator, tillskansade sig omfattande makt som inrikesminister. General Luis Garcia Meza svors in som Bolivias nye president.

Medeltida metoder har dock inget med vetenskap att göra. Intressant att notera att alla som köper droger stödjer fascismen.

Den socialistiska bolivianska regeringen var en naturlig fiende till knarkkungarna eftersom den hade kraftfulla program mot droger. Den bolivianska kokain-relaterade undre världen var fientligt sinnad mot varje regering som drev igenom någon som helst anti-narkotikalagstiftning, vilket gjorde de bolivianska knarkkungarna till utmärkta ombud för att stödja en statskupp i Bolivia. Eftersom knarkkungarna ville utöka sin kartell ytterligare och CIA och den argentinska regeringen ville undertrycka socialismen i Sydamerika formades en allians mot den legitima regeringen i Bolivia. Vid det här laget var det oundvikligt att den bolivianska regeringen skulle störtas av knark-fascismen. Resultatet: En knark-fascistisk regering. När den bolivianska regeringen var i händerna på kokainkungarna organiserades en plantage-och-förädlingskartell som blev känd som La Corporacion (vilken Michael Levine beskriver som kokainets motsvarighet till General Motors). Dessutom höll Argentina vid samma tid på att organisera Contras i Nicaragua – inte långt innan CIA tog över kontrollen av Contras-operationen. Rent funktionellt hade alla punkter arrangerats och det var en enkel sak att knyta samman alla de olika intressena för att bilda en förbindelse från ”Punkt A” till ”Punkt Ö”. ”Punkt Ö” kanske inte skulle ha fungerat så väl om inte det CIA-stödda Contras hade erbjudit en så makalös mekanism för tillgång till slutmarknaden i USAs innerstäder: En skyddad kanal för narkotika.

Värt att notera är att Bolivia är ett fattigt land som kan gynnas av drogförsäljning om dessa pengar kommer folket till del. Kanske är det så Bolivianerna ser på saken. De som tar drogerna i USA skiter de fullständigt i.

Ett bra exempel på USAs direkta stöd till diktaturer ser vi 1975 när Henry Kissinger reste med Gerald Ford till Indonesien där de träffade den av USA stödda och beväpnade diktatorn Suharto, under vars 35-åriga styre miljontals människor mördades. Samma dag som Ford och Kissinger avreste invaderade indonesiska trupper det oberoende området Östtimor. En tredjedel av landets befolkning utrotades under de kommande 20 årens ockupation, men detta hade föga inverkan på de fortsatta amerikanska och västerländska vapentransporterna till regimen i Jakarta. Dokument som nyligen släppts av National Security Archives bekräftar att Suharto fick klartecken för invasionen av den amerikanske presidenten och av utrikesministern, Henry Kissinger.

Massmördaren Henry Kissinger var ordförande för Bilderbergruppen som Stefan Löfvén lydigt besöker.

Nixon och Kissinger, tillsammans med John Negroponte, en av Kissingers rådgivare och den officer som var ansvarig för Vietnam i det Nationella Säkerhetsrådet, arrangerade en regeringskupp i Kambodja i mars 1970 som skapade kaos. Negroponte skulle senare komma att vara ambassadör i Irak från 2004 till 2005 och som chef för nationell säkerhet från 2005 till 2007. Den 26 mars 2001 rapporterade Los Angeles Times, “Under tiden som ambassadör i Honduras 1981-85, ledde Negroponte den hemliga beväpningen av Nicaraguas Contras-rebeller och han anklagas av grupper för mänskliga rättigheter för att ha haft överseende med – eller kanske till och med tillsyn över – en CIA-stödd honduransk dödspatrull under sin ämbetsperiod.” CIA hade obegränsade resurser för att hjälpa regeringen i dess avfolkningsansträngningar. Tillsammans med Oliver North “hjälpte han också till att arrangera ett hemligt avtal, senare känt som Iran-Contras, att skicka vapen via Honduras för att hjälpa Contras att störta Sandinista-regeringen.” Negroponte var chef för den amerikanska ambassaden i Honduras när hundratals honduraner, som stämplats som ”upprorsmakare”, greps, våldtogs, torterades och slaktades av Battalion 316, en honduransk underrättelseenhet som tränades, finansierades och stöddes av Pentagon och CIA. Battalion 316 deltog också i CIAs hemliga operationer i Nicaragua. Negroponte var vice utrikesminister under Condoleezza Rice.

Självklart är en demokratisk socialism så nära USA ett hot mot imperialismen. Det amerikanska folket kan få upp ögonen för det system som USAs rika fruktar allra mest.

Till och med när ”konkurrenterna” var fredliga och begränsade till den politisk-ekonomiska sfären följde våld, krig och kaos när USA blandade sig i. Detta scenario utspelade sig i Chile under 70-talet, Afghanistan, Angola, Moçambique, Nicaragua och El Salvador under 80-talet, i Jugoslavien och på Balkan i allmänhet under 90-talet och i Bolivia och Venezuela och över hela världen under rubriken ”det globala kriget mot terror” (GWOT). Läxan för de som trotsar den globala hegemonen? Amerikansk politisk underminering och statsunderstödd terrorism som kommer att skapa kaos och sätta stopp för självständig utveckling.

Och när den globala Gudfaderns militärmakt ingriper direkt? Fastän USA besegrades i Sydostasien förstördes de länderna som utgjorde måltavlor, så som Vietnam, Laos och Kambodja av USA i processen. Dessa länder skövlades, ekonomiskt och socialt och, decennier senare, har ännu inte helt återhämtat sig från de härjningar som utfördes av deras amerikanska ”befriare.” Den amerikanska militären lärde sig emellertid vissa unika färdigheter, inte minst hur selektivt våld kunde appliceras mot den kommunistiska National Liberation Fronts civila infrastruktur.

Jag har besökt American War Crime Museum i Ho Chi Minh City. Det USA gjort sig skyldig till är statsterrorism och förrövarna går än så länge ostraffade i slips och kostym, men Vietnam vann kriget och i Vietnam finns ingen Coca Cola. De har sin egen Cola. Väl värt att tänka på när om man vill dricka sötsliskig Cola i snabbköpet eller funderar på att köpa bil.

Phoenix-programmet, som analyseras in i minsta detalj i forskaren Douglas Valentines föredömliga redogörelse, inleddes 1967 av CIA och amerikanska specialstyrkor som ett sätt att övertyga ”hjärtan och sinnen.” Men från dess begynnelse arbetade Phoenix-agenter sida vid sida med ”allierade” i Sydvietnam och Laos som hade kopplingar till narkotika och programmet förvandlades gradvis till ett program för avrättningar och tortyr som dödade tusentals. Långt efter att USA dragit sig tillbaka från Sydostasien ”förfinades” de lärdomar som gjordes genom Phoenix och liknande program som Condor och Gladio, under 70- och 80-talet i Afghanistan, Italien, Turkiet och Centralamerika och dessa utgör nu grundvalarna på vilka Pentagons icke-konventionella krigföringsdoktrin idag vilar.

Under det Kalla Kriget utövades amerikansk makt i ”ombudsstater” genom förtryckande polismakt, underrättelsetjänster och civila allierade på yttersta högerkanten (som kallades ”foreign internal defense,” FID). Sådana styrkor, som tränats och finansierats av USA, kombinerade en nyfascistisk politisk åskådning med organiserad kriminell verksamhet, ofta inom, men inte alltid begränsad till, den internationella narkotikahandeln.

Vad är skillnaden mellan maffia och USA frågar man sig? Uniformen?

NATOs ökända ”stay-behind” Operation Gladio-nätverk i Italien och Turkiet, för att ge ett par exempel, arbetade direkt med internationella narkotikasyndikat och politiska partier med fascistiska sympatier, som det italienska Avanguardia Nazionale (Den Nationella Förtruppen) grundat av terroristen och narkotikasmugglaren Stefano delle Chiaie och det turkiska Milliyetçi Hareket Partisi (Nationella Aktionsgruppen, MHP) och terroristgruppen de Grå Vargarna, också den med kopplingar till narkotika, grundad av Alparslan Türkeş, som sympatiserade med Tyskland under Andra Världskriget.

Med kopplingar till dessa nationers underrättelsetjänster samt CIA och Pentagon förde dessa organisationer ett hänsynslöst krig mot vänstern, genom terrorbombningar, mord och avrättningar i ett försök att destabilisera dessa regeringar och sätta igång ett fullständigt militärt maktövertagande. Tillsammans med CIA har United States Special Operations Command (USSOCOM) varit viktiga kuggar i organisationen och genomförandet av den icke-konventionella krigföringen som haft som uttalat syfte att vidmakthålla ett ekonomiskt-politiskt status quo i de länder som utsetts till måltavlor.

Som trogna läsare av Antifascist Calling vet om är det vissa mycket viktiga teman som utforskas här, bl.a. de som rör skärningspunkten mellan företags- och militärmakt och hur dessa makter interagerar på det nutida politiska planet för att undergräva demokrati och rörelser för social rättvisa. Faktiskt är det så att det som har kommit att identifieras som den korporatistiska ”djupa staten” ofta omnämns: dvs. det objektiva gränssnittet mellan politiska eliter, multinationella företag, militären, underrättelsetjänster och organiserad brottslighet. Dessa kopplingar är en del av det krig som Washington fört i årtionden mot vänsterrörelser för social rättvisa i allmänhet och demokratiska och socialistiska gräsrotsrörelser i synnerhet.

Det absolut största möjligheten för människornas frigörelse i Sverige är insikten om att Socialdemokraterna och Miljöpartiet är partier som idag för en borgerlig politik och att sedan leta efter eller skapa nya politiska initiativ, likt Vetenskapliga partiet.

Som vi kommer att se i denna analys av FM 3-05.130 tydliggör USSOCOM dessa länkar och resonerar: ”UW måste föras av, med eller genom ställföreträdare; dylika ställföreträdare måste vara icke-konventionella trupper.”Ställföreträdande grupper, ofta lierade med högerextremistiska grupper och med kopplingar till organiserad brottslighet (för det mesta utbytbara spelare) är de ”icke-konventionella grupper” som Washington föredrar att använda. USSOCOM hävdar att denna definition ”är förenlig med de historiska anledningarna till att USA har ägnat sig åt UW” och fortsätter med att citera landets ”stöd” under 80-talet, både till uppror, så som Contras i Nicaragua, och motståndsrörelser för att besegra en ockuperande makt så som Mujahedin i Afghanistan.” Det kan inte bli mycket tydligare än så!

Visst kan det bli tydligare! UW betyder ”unconventional warfare” vilket betyder okonventionell krigföring, dvs. terrorism. USA är en union av stater som bedriver statsterrorism och styrs av en liten mentalt sjuk maffia i Washington som kontrollerar denna demokrati genom den media som ex. mörkar demokraten och socialisten Bernie Sanders.

Ideologiskt konsekvent

Författarna av FM 3-05.130 är långt ifrån några krigshetsande grottmänniskor, utan kunniga och lärda: de ger en bred och ideologiskt konsekvent beskrivning som är både informativ och historiskt intressant i sin öppenhet och sina metodologiska syften. Med andra ord så går de rakt på sak, till skillnad från sina politiska ledare.

De informerar läsaren rätt och slätt att UW etablerar ett ”lackmusprov” som är krigföring ”av, med eller genom ställföreträdare” och att de föredrar ”icke-konventionella trupper”. ”Icke-konventionella trupper” är individer eller grupper av individer som inte är medlemmar av den reguljära armén, polisen eller annan intern säkerhetsstyrka. De är vanligtvis inte sponsrade av staten och inte bundna av oberoende nationers lagar och gränser. Dessa trupper kan inkludera, men är inte begränsade till, specifika paramilitära styrkor, kontraktsarbetare, individer, företag, utrikespolitiska organisationer, motstånds- eller upprorsrörelser, utvandrare, transnationella terroristiska motståndare, desillusionerade transnationella terroristmedlemmar, svarta börshajar, och andra sociala och politiska ”oönskade personer” (Unconventional Warfare, p. 1-3)

Varför inte kalla det för vad det är? Olaglig maffiaverksamhet.

Medan ”konventionell krigföring” ses som en konflikt mellan stater handlar Irreguljär Krigföring (IW) och UW, enligt FM 3-05.130 , ”om människor, inte plattformar”. Irreguljär och okonventionell krigföring ”beror inte enbart på militär skicklighet.” De beror också på förståelsen av dynamiska krafter som stampolitik, sociala nätverk, religiöst inflytande och kulturella seder. Fastän IW är en väpnad kamp behöver inte nödvändigtvis alla deltagande icke-konventionella trupper vara beväpnade. Människor, snarare än vapen, plattformar och avancerad teknologi är nyckeln till framgång i IW. Framgångsrik IW bygger på etablerandet av förhållanden och partnerskap på lokal nivå. Det kräver tålmodiga, envisa och kulturellt välinformerade människor inom de gemensamma styrkorna för att genomföra IW. (Unconventional Warfare, p. 1-5)

Det står uttryckligen i FM 3-05.130 att dess ”strategiska syfte [är] att få eller upprätthålla kontroll eller inflytande över befolkningen och stödja denna befolkning med politiska, psykologiska och ekonomiska metoder.” Medan både IW och UW syftar till att utverka inflytande på ”relevanta befolkningsgrupper,” förs UW, till skillnad från IW, ”alltid av, med eller genom icke-konventionella trupper.” Med andra ord, lokala ställföreträdare, hämtade från passande högerextrema grupper och/eller organiserad brottslighet är verktygen som ska användas för att utöva ”inflytande” över ”relevant befolkningsgrupper.”

Jag snubblade över ett dokument som tycks beskriva sådan irreguljär krigsföring när jag förökte förstå vad som motiverar IS. Den heter The Management of Savagery: The Most Critical Stage Through Which the Umma Will Pass. Detta passar in på det som beskrivs ovan. Ytterligare ett bevis för att de mentalt sjuka i Washington sannolikt ligger bakom IS.

I Bosnien och Kosovo under 90-talet, ingick i de ”icke-konventionella trupper” som utplacerades under USAs och NATOs destabiliseringsoperationer i forna Jugoslavien, element från den afghansk-arabiska databasen av tillgängliga underrättelseagenter, t.ex. al-Qaida, som har kopplats till CIA, MI6 i Storbritannien, tyska Bundesnachrichtendienst (BND) och Pakistans Inter Services Intelligence agency (ISI), liksom väletablerade nätverk för smuggling av droger, vapen och människor kopplade till maffian i Albanien och Turkiet. Faktum är att ”icke-konventionella trupper” som t.ex. Kosovo Liberation Army (KLA) uppvisade alla dessa kopplingar så tydligt det bara går.

Detta betyder att de inte ser några gränser i sin infiltrations och terrorverksamhet. Även Europa är under attack från denna maffia.

Enligt FM 3-05.130 inkluderar modern IW-teori följande beståndsdelar: uppror; COIN (upprorsbekämpning); UW; terrorism; CT (antiterrorism); FID (utrikes internförsvar); stabilitets-, säkerhets-, övergångs- och återuppbyggnadsoperationer (SSTR);strategisk kommunikation (SC); PSYOP; civil-militära operationer (CMO);underrättelseoperationer (IO); spionage och kontraspionage (CI); Gränsöverskridande kriminella aktiviteter, inklusive narkotikasmuggling, olaglig vapenhandel och olagliga finansiella transaktioner som stödjer eller bistår IW; samt polisverksamhet som fokuserar på att motverka okonventionella motståndare. (Unconventional Warfare, p. 1-5)

Steget är inte alls stort från att citera delar av UW till att använda mycket tvivelaktiga pjäser som strategiska partners i världsomfattande amerikanska destabiliseringsoperationer.

Trevlig sammanfattning av dokumentet. Man kan kortfattat beskriva att all krigsföring mot USA och dess allierade är att betrakta som terrorbekämpning och det verkar som om Vladimir Putin är den ledande aktören mot denna maffia.

Medias roll

Medias roll är tydligt uttalad när det gäller att flytta fram målen för USAs nationella makt. Som nyliga exposéer i The New York Times och andra källor har dokumenterat har ”message force multipliers”, så som pensionerade Pentagonanställda och f.d. höga officerare, ofta med kopplingar till försvarsföretag som till mycket stor del förlitar sig på Pentagons frikostighet, dragit maximal nytta av sin expertis och utfört illegala inhemska psykologiska operationer (PSYOPS) och informationskrigföring, med mediajättarnas delaktighet och fulla vetskap.

Det är viktigt för officiella myndigheter, inklusive försvarsmakten, att inse den fundamentala roll som media har i förmedlandet av information. USG använder SC för att tillhandahålla toppstyrd vägledning gällande användningen av den nationella maktens informationsinstrument genom koordinerad information, teman, meddelanden och produkter synkroniserade med andra nationella maktinstrument. Försvarsmakten stödjer SC-teman och meddelanden genom IO, offentliga affärer (PA), och stöd för offentlig diplomati (DSPD). Försvarsmakten måste tillse att medias tillgång till information är i linje med klassificeringskrav, rättsliga förbehåll och individuell integritet. Försvarsmakten måste också förse allmänheten med aktuell och korrekt information. Framgång i militära operationer bygger på förvärv och integration av den viktigaste informationen och förmågan att förhindra att motståndaren får tillgång till denna. Försvarsmakten är ansvarig för att genomföra IO, skydda det som inte får avslöjas och aggressivt attackera motståndarens informationssystem. IO kan involvera komplicerade rättsliga och politiska frågor som kräver godkännande, granskning och koordinering på nationell nivå. (Unconventional Warfare, p. 2-2)

Jo. Svensk massmedias ägarförhållanden är pinsamma för vår demokrati och krigsföringen genom denna media är pinsamt genomskinlig dessutom.

Som författarna faktiskt hävdar, ”eftersom UW består av operationer som utförs ”av, med eller genom icke-konventionella trupper, är ”krigföring i den mänskliga terrängen” ”huvudsakligen en konflikt mellan olika idéer”! Kort och gott: ”Den mänskliga terrängen” inkluderar uttryckligen den amerikanska allmänheten som också är måltavlor för Pentagons propaganda-liknande ”informationsoperationer.” Följande uttrycks utan förbehåll: USG-kontrollerade specifika instrument kan däremot, trots att de är av mer begränsad omfattning, uppnå specifika och mätbara resultat som är nyttiga för bedrivandet av UW. ARSOF [Army Special Operations Forces] kan arbeta med motsvarigheter inom DOS [regeringsdepartement] för att identifiera och ”angripa” utvalda TAs [målgrupper] som kan påverka beteendet i en UWOA [icke-konventionell stridszon]. Sådana TA kan finnas i själva UWOA eller utanför detta men med möjlighet att influera UWOA. USG kan därefter utsätta dessa TA, direkt eller indirekt, för en DOS offentlig diplomatisk (PD) kampanj som samordnats för att stödja UW-insatsen. Eftersom UW kan vara en utdragen och politiskt känslig fråga kan ARSOF och dess DOS partner på samma sätt konstruera en PA-kampanj för att hålla den [amerikanska] inhemska publiken informerad om sanningen på ett sätt som stödjer USGs mål och möjliggör det effektiva fullföljandet av UW. (Unconventional Warfare, p. 2-3)

Det handlar om att vidmakthålla den amerikanska drömmen, frihandeln och kapitalismen, vilken gynnar denna maffia.

Ekonomisk underminering

Författarna till FM 3-05.130 anser att ”lämpligt integrerad manipulation av ekonomisk makt kan och bör vara en av komponenterna i UW.” Det spelar ingen roll att dylik ”manipulation” kan och faktiskt resulterade i att hundratusentals människor dödades i Irak före USAs invasion och ockupation 2003 liksom ett dussintal andra länder som har trotsat USA.

Fallen Chile och Nicaragua är talande i detta avseende: Richard Nixon, den vanärade presidenten, lovade att ”få ekonomin att skrika” före statskuppen 1973; likaså infördes förlamande sanktioner och ett ekonomiskt embargo mot Nicaraguas Sandinista-regering. Diverse sanktioner mot regimer ”kan bygga och upprätthålla internationella koalitioner som utför eller stödjer amerikanska UW-kampanjer. Ett likande förfaringssätt används idag mot Iran som ”straff” för dess lagliga utveckling av civil kärnkraft.

Som alla andra instrument i USAs nationella makt är användningen och effekterna av ekonomiska ”vapen” internt relaterade och de måste koordineras noggrant. Återigen måste ARSOF arbeta grundligt tillsammans med DOS och underrättelsetjänsterna för att fastställa vilka inslag i den mänskliga terrängen i UWOA som är mest mottagliga för ekonomiska ingrepp och vilka sekundära och tertiära effekter som är troliga efter ett dylikt ingrepp. The United States Agency for International Development’s (USAID’s) placering utomlands och dess uppdrag att sysselsätta grupper av människor erbjuder en kanal för att förstärka ekonomiska incitamenten. DOCs kan på samma sätt förstärka sitt rutinmässiga inflytande bland amerikanska företag som är aktiva utomlands. Dessutom kan IO-effekter från ekonomiska löften som hållits (eller brutits) visa sig kritiska för legitimiteten i USAs UW-insatser. Utövare av UW måste planera för dessa effekter. (Unconventional Warfare, p. 2-7)

ARSOFs planer för UW tar en integrerad approach och hävdar att de ”kan och bör exploatera de aktiva och analytiska möjligheter som finns bland de finansiella instrumenten i USAs makt.” Tillämpandet av finansiell krigföring, inklusive ”tvingande inflytande” av ”aktörer” på nationell och annan nivå, gällande tillgängligheten och villkoren för ”lån, bistånd eller annan finansiell hjälp” är emellertid beroende av villigheten att foga sig efter USAs vilja. Författarna hävdar att ”en sådan utövning av finansiell makt måste vara en del av en diskret, integrerad och konsekvent UW-plan.” Med andra ord kan hot, mutor och ekonomisk omstörtning i allmänhet fungera utmärkt för att få uppmärksamhet bland de bångstyriga stater som inte är ”med på/ombord” USAs. Under kapitel två ”Financial Instrument of U.S. National Power and Unconventional Warfare”, skriver dom på svart och vit hur IMF, BIS, och VB är finansiella vapen av USA:s nationella makt.

Jodå, men tydligen inte så ”diskret” längre eftersom bloggosfären sätter ljuset på fenomenet. Det kan tänka sig att människor värderar demokrati högre än maffiametoder och blir motiverade att vidtaga åtgärd mot neoconsen i Washington och dess allierade.


Narkotikasmugglande nätverk och det ”Globala kriget mot terrorism”

I årtionden har undersökande journalister, forskare och analytiker uppmärksammat det symbiotiska förhållandet mellan internationella narkotikasmugglande syndikat, nyfascistiska politiska grupper, amerikanska underrättelsetjänster och amerikanska specialstyrkor i kriget mot vänsterpolitiska motståndare.

Dussintals böcker och hundratals artiklar av journalister och författare som Alfred W. McCoy, Peter Dale Scott, Henrik Krüger, Robert Parry, Gary Webb, Jonathan Marshall, Douglas Valentine, Daniel Hopsicker, Bill Conroy så väl som avslöjanden av f.d. DEA-utredare som Michael Levine och Celerino Castillo III, har dokumenterat USAs långa och blodiga inblandning i den globala droghandeln.

Samtidigt som USA har pumpat in miljarder dollar i s.k. drogutrotningsprogram i målländer som Colombia, Peru, Bolivia, Afghanistan och Mexico genom illa genomtänkta projekt som Plan Colombia och Mérida Initiative, också känt som Plan Mexico, har nyliga rapporter, framför allt i The Narco News Bulletin, påvisat det nära förhållandet mellan narkotikasmugglare, högerextremister, politiska eliter och amerikanska underrättelsetjänster.

Den undersökande journalisten Bill Conroy har nyligen rapporterat om hur en amerikanskt tränad och utrustad specialstyrka inom den mexikanska armén (the Zetas) ”nu assisterar den mexikanska militären i dess narkotikasmugglingsverksamheter längs gränsen.”

Det skulle med ovanstående fakta inte förvåna mig om de tillslag som sker är mot frilansande drogsmugglare och att de som har rätt kontakter tillåts forsätta med sin produktion.

Inget av detta besvärar emellertid författarna till Unconventional Warfare. Och varför skulle det? Eftersom de själva beskriver i doktrinen att okonventionella krig förs ”av, med eller genom ställföreträdare; och dylika ställföreträdare måste bestå av irreguljära trupper” är nästa logiska steg utnyttjandet av gränsöverskridande kriminella nätverk för att främja amerikansk nationell makt. Avsnittet, ”Instrument för upprätthållande av lag och ordning för USAs nationella makt och icke-konventionell krigföring,” uttrycker detta utan omsvep: det behövs ingen foliehatt här!

Aktörer som används som stöd i UWOA kan förlita sig på kriminella aktiviteter, som narkotika- eller människosmuggling. Politiska och militära motståndare i UWOA uppvisar samma känslighet för offentlig exponering och engagemang eftersom kriminella enheter rutinmässigt försöker att undvika ordningsmakterna. I vissa fall är politiska och militära fiender också kriminella motståndare, vilket ARSOFs UW-planerare måste se som ett hot. Vid andra tillfällen kan de metoder och nätverk som faktiska eller uppfattade kriminella enheter vara användbara som stödelement till USA-sponsrade insatser. Oavsett vilket, förstår ARSOF vikten av att koordinera militära underrättelseförberedelser av slagfältet (IPB) för specifika krigsplaner med de rutinmässiga underrättelseaktiviteterna som bedrivs av amerikanska underrättelsetjänster. (Unconventional Warfare, p. 2-7)

Vilket betyder det som både Hitler och George Bush uttryckte, dvs. de som inte är med Washingtons/Berlins neocons är emot dem.

Under omstörtande verksamheter av amerikanska ARSOF-soldater i målområden kallas inhemska nätverk, som ofta har kopplingar till högerextremistiska och narkotikasmugglande grupper (Nicaragua, Bosnien, Kosovo), inklusive ”f.d” allierade som al-Qaida, ”De underjordiska” och ”Stödtrupperna” i FM 3-05.130. Det är dock sparsamt med detaljer och författarna säger otvetydigt:

Mer SF-delaktighet förekommer i utvecklingen och rådgivningen av underjordiska [och stöttande] element än vad som är allmänt känt eller bekräftat. Den största delen av denna delaktighet är hemligstämplad och lämpar sig inte för att inkluderas i denna manual. (Unconventional Warfare, p. 5-5)

Vi behöver det inte svart på vitt från neocon-maffian i Washington att de stödjer extrema våldsrörelser i syfte att störta demokratiskt valda presidenter runtom i världen. Den som söker sanningen behöver enbart öppna ögonen.

Att förbereda terrängen för amerikanska attacker och/eller omstörtande verksamheter av ställföreträdande trupper som delar amerikanska målsättningar är en de viktigaste beståndsdelarna i UW-teori. Om en befolkning är positivt inställd till USAs geostrategiska mål och de taktiska metoder som används i dylika kampanjer eller inte är irrelevant för de nya kallblodiga krigarna i GWOT. När ”övertalning” misslyckas kliver musklerna in för att få ”infödingarnas” uppmärksamhet.

Så mycket för ”hearts and minds” alltså.

Organiseringen av den större infödda befolkningen, från vilken de icke-konventionella trupperna hämtas–den breda massan–måste på samma sätt genomföras av samma organisation, under indirekt överinsikt från SF. Den breda massans främsta värde i UW-operationer är inte så mycket en fråga om formell organisering som att se till att befolkningsgrupper agerar på ett särskilt sätt som stödjer den övergripande UW-kampanjen. Den breda massan, eller den allmänna befolkningen och samhället i stort, ses som en operationell snarare än en strukturell insats för ARSOF i UW. Element i den breda massan delas in i tre distinkta grupper i förhållande till ändamålet eller rörelsen–för, emot och de som är neutrala, ambivalenta eller som inte bestämt sig. ARSOF, ”De underjordiska” och ”stödtrupperna” genomför därefter irreguljära aktiviteter för att påverka eller förstärka dessa grupper. Dessa grupper kan vara medvetna eller omedvetna om att de operationer eller aktiviteter de utnyttjas för är av UW-karaktär. (Unconventional Warfare, p. 5-5)

Detta är alltså infiltrationen av byar i ex. Syrien där mullorna arbetar med att analysera befolkningens inställning innan de slår till mot motståndarna till extrem islam. Om vanligt folk i området själva inte fimpar mullorna är jag förvånad, med det som finns vid handen.

I till exempel Colombia, gavs amerikanskt ”anti-narkotika”-bistånd till den korrupta Uribe-regeringen, direkt till den högerextrema, narkotikasmugglande dödspatrullen, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Trots att den utpekats som en utländsk terroristorganisation av USAs utrikesdepartement, smugglade Uribe-regeringens högsta militära ledning, under direkt vägledning från Pentagon, vapen och underrättelser som användes av narkotikafascister för att mörda fackföreningsledare, ofta efter att amerikanska multinationella företag som t.ex. Chiquita Brands International betalat för detta och pekat ut vilka de identifierade som gerilla.

Man får hoppas att Chiquita inte ligger bakom krav-bananerna och att andra giftbesprutade och dödsbringande bananer ger en bitter smak i munnen på de som köper dem.

På ARSOF-språk är AUC-”inflytande”–att t.ex. tvinga intet ont anande medborgare att gå av en buss och sedan halshugga dem i deras barns åsyn–det som avses när man säger att dödspatruller med kopplingar till storföretag eller narkotika ”genomför irreguljära aktiviteter” för att ”influera dessa grupper.” Det internationella samfundet använder en annan beteckning för att beskriva dessa aktiviteter: statsterrorism.

Vidrigt.

Som en del av omfattande amerikanska insatser för att störta Venezuelas socialistiske president Hugo Chávez, arresterade venezuelanska myndigheter 2004 ca. 100 AUC-kämpar som planerade att attackera särskilt utvalda mål i Caracas. Enligt publicerade rapporter var flera högt uppsatta amerikanska och colombianska officerare inblandade i operationen.

Den parapolitiska skandalen som fortsätter ett skaka Bogotá, avslöjade den höga nivån av inblandning i det narko-fascistiska AUC av Colombias politiska och militära elit. Skandalen avslöjade dock även inblandningen av USAs 7th Special Forces Group och 1st Psychological Operations Battalion i den direkta träningen och rådgivningen av colombianska militära enheter ansvariga för den värsta sortens kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Ett stort antal rapporter har framkommit som i detalj redogör för dessa kopplingar, inklusive avslöjandet 2007 av National Security Archive att den colombianske befälhavaren för armén, General Mario Montoya ”var delaktig i en gemensam operation med en Medellín-baserad paramilitär grupp”.

Detta är dock endast toppen på det ordspråksmässiga isberget.

Facsister tränar facsister. Vem är egentligen förvånad?

I Afghanistan, världens största producent av opium och dess ”slutprodukt”, heroin, avsedd för de europeiska och amerikanska marknaderna, är narkotikasmugglingen ”utom kontroll” enligt 2008 års rapport från FNs organ för Narkotika och Kriminalitet (UNDOC). Enligt UNDOC används narkotikapengar som ”smörjmedel för korruption och en källa till finansiering av terrorism: korrupta tjänstemän och terrorister i sin tur gör det lättare att producera och smuggla droger.”

Sedan USAs invasion och ockupation 2001 har opiumproduktionen skjutit i höjden med 1,000% och utgör nu en omfattande del av landets BNP. Talande är att vissa av USAs ståndaktigaste bundsförvanter i området har direkta kopplingar till internationella narkotikaorganisationer. Enligt UNDOC var den globala ökningen av opiumproduktionen ”nästan helt och hållet på grund av den 17-procentiga ökningen av odlingen i Afghanistan, som nu omfattar 193,000 hektar”. Denna uppgick till 8700 ton 2007, vilket motsvarar hisnande 92% av den globala produktionen av opium!

Detta får tom. talibanerna som först brände opiumfälten att framstå som duvungar i jämförelse.

Trots dessa fasansfulla siffror hävdar författarna av FM 3-05.130 att ”verkliga eller uppfattade kriminella nätverks metoder kan vara lämpliga”! Det kan de verkligen, som en till synes outtömlig källa till svarta pengar öronmärkta för amerikansk planetär omstörtande verksamhet i syfte att utöka amerikanska företags makt.

Enligt en rapport från juni 2008 i The Times, håller talibanska knarkkungar med amerikanska förbindelser på att lagra enorma mängder opium, efter att förra årets rekordskörd fick opiumpriset att falla dramatiskt, för att framkalla en prisökning. Time Magazine rapporterade i oktober förra året att värdet av det opium som lagras kan uppgå till så mycket som 3,2 miljarder dollar.

Att legalisera knarket och sätta det under hyllan mental sjukdom klingar bättre och bättre.

Hyllat av Pentagon och amerikanska media som en ”enastående seger,” har invasionen och ockupationen av Afghanistan 2001 snabbt förvandlats till kaos och landet står nu inför en återuppblomstrande talibanrörelse, en ny bas för al-Qaidas operationer mot stamområdena i Pakistan och tecken på pakistansk ISI-inblandning i hjälpen till fundamentalistiska upprorsmakare och den globala narkotikahandeln. En full redogörelse för de krigsförbrytelser som ARSOF planerade och ledde och deras ”allierade” i Northern Alliance genomförde har dock ännu inte lämnats.

Tacket för alla oskyldigt lemlestade barn och vuxna går till de av riksdagens representanter som röstade för Afghanistankriget. De skyldiga finns i Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Alliansen.

Som Peter Dale Scott anmärkte 2002,
det är en bitter ironi: Den i det stora hela framgångsrika amerikanska kampanjen mot talibanerna och al-Qaida i Afghanistan håller på att resultera i en ökning av finansieringen till terrorister världen över.

Det är sant, som president Bush har vidhållit, att den globala terrorismen finansieras av flödet av illegala droger. Trots detta har USA själva hjälpt till att återupprätta flödet av heroin från Afghanistan till terroristgrupper, från Balkan och Tjetjenien till Tadzjikistan, Pakistan och Kashmir, genom att installera och belöna en koalition av narkotika-finansierade krigsherrar i Kabul. (”Poppy Paradox: U.S. War in Afghanistan Boosts Terror Funds,” Dissident Voice, August 3, 2002)

Vissa av USAs mest ståndaktiga allierade i regionen, figurer som Hazrat Ali och Gul Agha, ”har köpts” med avtal i miljonklassen framförhandlade av amerikanska och brittiska underrättelsetjänster. Men medan USA var nöjda med att stödja ett narkotika-relaterat status quo som förlitade sig på den s.k. ”krigsherrestrategin” för att ”stabilisera” Afghanistan, inkluderade sidoeffekterna från dessa tveksamma allianser möjligheten för bin Laden att fly till Pakistan 2001, efter ”striden” vid Tora Bora.

Jag tror, precis som Fidel Castro, att Usama bin Laden arbetar för CIA. Dessutom är det sannolikt att Usama är muslim och amerikansk medborgare. Namnen ”Usa”-ma, Usama och Obama är kanske ingen slump. USA har ju haft bra skådespelare som presidenter förr, så varför inte en duktig CIA-agent ur en diplomatfamilj? Bjud in Obama på maskerad och be Obama att ta på sig helskägg och turban!

För förespråkare av icke-konventionell krigföring i Pentagon är dock ”priset alltid det rätta” när det gäller strategiska och taktiska allianser med narkotikasmugglare och internationella terrorister. Allt är tillåtet eftersom ”okonventionella krig måste föras av, med eller genom ställföreträdare; och dylika ställföreträdare måste bestå av irreguljära trupper”.

En artikel i New York Times som slog ned som en bomb i oktober förra året avslöjar hur Hamid Karzais, Afghanistans president bror, en misstänkt ledare för landets blomstrande opiumhandel, har funnits på CIAs lönelista under de senaste åtta åren. Artikeln är emellertid knappast något mer än en skönmålning eftersom den misslyckas med att redogöra för att en av de främsta orsakerna bakom invasionen av Afghanistan 2001 var att återupprätta narkotikahandeln i den Gyllene Halvmånen.

“Underrättelsetjänsten betalar (Ahmed Wali) Karzai för diverse tjänster, inklusive hjälp med att rekrytera Afghanska paramilitära trupper som opererar under CIAs ledning i och runt den i de södra delarna av landet belägna staden Kandahar, Mr. Karzais hemvist,” rapporterar Times. En rapport i The Times från oktober 2008 avslöjar hur, efter att säkerhetstrupper hittat ett stort traktorsläp fyllt med heroin utanför Kandahar 2004, “befälhavaren, Habibullah Jan, kort därefter fick ett samtal från Ahmed Wali Karzai, President Hamid Karzais bror, som beordrade honom att släppa fordonet och drogerna.” 2006, kort efter upptäckten av ytterligare en laddning heroin, “berättade amerikanska undersökare för andra amerikanska tjänstemän att de hade upptäckt kopplingar mellan narkotikaleveranser och en livvakt som misstänktes agera som mellanhand för Ahmed Wali Karzai.”

Som Professor Michel Chossudovsky har tydliggjort i en serie kortare avhandlingar, handlade den explosionsartade produktionen av opium efter invasionen om CIAs ansträngningar för att återupprätta den lukrativa opiumhandeln i den Gyllene Halvmånen som fanns under den tid som underrättelsetjänsten finansierade Mujahedin-rebeller för att bekämpa sovjeterna och dränka USA och Storbritannien i billigt heroin som förstörde människors liv samtidigt som de gjorde obscena vinster. The Times antyder att det faktum att knarkkungen Karzai är på CIAs lönelista bara är en generande tillfällighet, trots att han i verkligheten bara är en mellanhand i det amerikanska militär-industriella komplexets kontroll över narkotikahandeln i Afghanistan som sträcker sig årtionden tillbaka i tiden och endast avbröts när talibanerna kom till makten.

Det är intressant att dessa neocons förstör sina egna barns och landsmäns liv och att medborgarnarna ändå fortsätter att rösta på dem i så pass hög utsträckning.

“Heroin är en mångmiljardindustri som stödjs av mäktiga intressen, som kräver ett oavbrutet och säkert handelsflöde. Ett av de “dolda” målen med kriget var just att återupprätta den CIA-finansierade narkotikahandeln till dess historiska nivåer och utöva direkt kontroll över narkotikarutterna,” skriver Chossudovsky.

“Precis som det avslöjades i skandalerna kring Iran-Contras och Bank of Commerce och Credit International (BCCI) hade CIAs hemliga operationer till stöd för afghanska Mujahedin finansierats genom tvätt av narkotikapengar. “Smutsiga pengar” återvanns – genom ett antal bankinstitutioner (i Mellanöstern) så väl som genom anonyma skalbolag till CIA –, till “hemliga pengar,” som användes till att finansiera diverse rebellgrupper under kriget mellan Sovjetunionen och Afghanistan och i dess efterdyningar.”

Efter två år av CIAs hemliga operationer i Afghanistan “hade CIA-agenter återtagit kontrollen över heroinhandeln.” När Mujahedin-gerillan ockuperade områden i Afghanistan beordrade de bönder att planera opium som en form av revolutionsskatt. På andra sidan gränsen i Pakistan drev afghanska ledare och lokala syndikat, under beskydd från den pakistanska underrättelsetjänsten, hundratals heroinlaboratorier. Under detta årtionde av vidöppen narkotikahandel misslyckades amerikanska DEA att inleda några större konfiskeringar eller gripanden.”

F.d. VDn för och styrelsemedlemmen i investmentbanken Dillon Read, Catherine Austin Fitts, har länge hävdat att bankirer tvättade ofantliga summor narkotikapengar. “Enligt Försvarsdepartementet tvättar USA årligen 500 miljarder – 1 biljon dollar. Jag har ingen aning om vilken procentandel av detta som är narkotikadollar, men man kan nog anta att åtminstone 100-200 miljarder dollar har kopplingar till amerikansk import och export av droger och detaljhandel,” skriver Fitts.

Notera att en billion kan betyda miljard vid översättning!

Fitts’ påstående förstärktes av Antonio Maria Costa, chef för UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) i Wien, som i januari 2009 sade att den olagliga narkotikahandeln har använts för att hålla banker vid liv under den globala ekonomiska krisen. ”I många fall är narkotikapengar för närvarande det enda likvida investeringskapitalet,” sade Costa. “Under andra halvan av 2008 var likviditet banksystemets största problem och följaktligen blev det likvida kapitalet en viktig faktor.”

Skrämmande. Privata bankers kreditskapande ur tomma luften är verkligen en tvivelaktig privat verksamhet.

Whistleblowers

Sibel Edmonds har en historia att berätta. Hon började arbeta som översättare av turkiska och farsi för FBI fem dagar efter 9/11. En del av hennes jobb var att översätta och transkribera inspelningar av konversationer mellan turkiska underrättelseagenter och deras amerikanska kontakter. Hon fick sparken från FBI i april 2002 efter att hon uttryckt sin oro över att en översättarna på hennes avdelning var medlem av en turkisk organisation som var under undersökning för att ha mutat höga regeringstjänstemän och kongressledamöter, narkotikasmuggling, illegal vapenförsäljning och spridning av kärnvapen. Hon överklagade sitt avsked, men fann det mer oroväckande att inget gjordes för att komma till rätta med den korruption som hon hade kartlagt. John Ashcrofts justitiedepartement bekräftade indirekt Edmonds’ sanningsenlighet genom att två gånger åberopa State Secrets Privilege för att förhindra henne att berätta vad hon vet. ACLU har kallat henne “den mest nedtystade människan i USAs historia.”

Sibel Edmonds skriver i Boiling Frogs Post som du finner i högerspalten under ”Alternativ media på engelska”.

Enligt en frisläppt version av en rapport från justitiedepartementets överinspektör från 2005 är Sibel Edmonds’ anklagelser “trovärdiga,” “allvarliga” och “förtjänar att granskas noggrant och ingående av FBI.” Kanske än mer fördömande är att John Cole från FBI nyligen bekräftade ett av de viktigaste elementen i Edmonds’ påståenden när han avslöjade existensen av “FBIs årtionde-långa utredning” av Marc Grossman vid utrikesdepartementet. Edmonds hävdade att Grossman kan vara USAs högsta ledare av hela det utländska spionprogrammet. Cole sade vidare att undersökningen “till slut begravdes och tystades ner.” Cole, som nu arbetar som underrättelseofficer för flygvapnet anser inte bara att Edmonds är “mycket trovärdig,” utan bekräftar också de “pågående och ingående försök som Turkiet gör för att utveckla sitt inflytande i USA” genom ett antal olagliga medel. “Turkiska personer ber om en tjänst—du vet, ‘Om du hjälper mig så hjälper jag dig’—och det som händer är helt enkelt att den folkvalda tjänstemannen får pengar eller någon sorts gåva,” förklarade Cole. “Eller, om det är en regeringstjänsteman – jag har sett det hända efter att de gått i pension – så får de väldigt lönsamma jobb i ett turkiskt företag, eller vilket land det nu må vara.”

Trovärdig, vacker och mycket modig.

Senatorn Charles Grassley (R) säger om hennes anklagelser, “Absolut, hon är trovärdig och anledningen till att jag tror att hon är mycket trovärdig är att folk från FBI har bekräftat stora delar av hennes redogörelse”. Nyligen släppta FBI-dokument bevisar existensen av mycket känsliga undersökningar kring brottslighet och nationell säkerhet i fråga om ”turkiska aktiviteter” i Chicago kring tiden före 11 september, 2001. Dessa dokument ger ytterligare stöd till många av de påståenden som den f.d. FBI-översättaren Sibel Edmonds har gjort, offentligt och i Kongressen sedan 2002. Dokumenten släpptes efter en efterfrågan under the Freedom of Information Act (FOIA) kring en organisation vid namn Turkish American Cultural Alliance (TACA), en organisation som Ms. Edmonds vid ett flertal tillfällen nämnt som delaktiga i de brott som hon blev medveten om när hon jobbade som översättare för FBI.

Frågan är om en stat har rätt att begå brott som skadar den egna befolkningen såsom droger gör? Varför ska en droghandlare i ett gatuhörn straffas men inte de neocons som har fingrarna i den stora syltburken?

Sibel Edmonds släppte en bomb på Mike Malloys radioprogram förra året. I intervjun säger Sibel “Jag har information om saker som vår regering har ljugit för oss om. Jag vet. Att till exempel påstå att vi avslutade vårt intima förhållande med bin Laden och talibanerna efter Sovjetunionens fall – det är lätt att bevisa att detta är lögner, baserat på den information de hemligstämplade i mitt fall, eftersom vi hade ett mycket intimt förhållande med dessa människor, och det involverar Centralasien, hela vägen fram till 11 september”. Detta ‘intima förhållande’ inkluderade användningen av Bin Laden för ‘operationer’ i Centralasien, inklusive Xinjiang, Kina. Dessa ‘operationer’ inkluderade användningen av al-Qaida och Talibanerna på samma sätt ”som vi gjorde under konflikten mellan Afghanistan och Sovjetunionen,” dvs, att bekämpa ‘fiender’ genom ombud.

Enligt Sibel var detta början till en mer än 10 år lång illegal, hemlig operation i Centralasien av en liten grupp i USA som hade som mål att gynna olje- och militärindustrin, med hjälp av turkiska agenter, saudiarabiska partners och pakistanska allierade som befrämjade detta mål i islams namn. Det som ger Sibel ytterligare trovärdighet är att ledaren för en terroristorganisation baserad i Pakistan med nära anknytning till al-Qaida har redogjort i detalj för hur hans grupp fått omfattande politisk och ekonomiskt stöd från CIA i utbyte mot fortsatta attacker mot Irans regering, befolkning och infrastruktur. Abdolmalek Rigi, ledare för den pakistansk-baserade terroristorganisationen Jundullah sade i sitt vittnesmål att “De sade att de skulle samarbeta med oss och ge mig militär utrustning, vapen och maskingevär. De lovade också att ge oss en bas längs gränsen mellan Afghanistan och Iran. De var beredda att ge oss träning och/eller all hjälp vi behövde i fråga om säkerhet och rutiner för telekommunikation och annat stöd; amerikanerna sade att de var villiga att förse oss med detta i stor skala” sade Rigi. Rigi antydde att förhållandet med amerikansk underrättelsetjänst fortsatt efter valet av Barack Obama och fram till idag.

Yttermera intressant i sammanhanget är historien om WTC 911 enligt James Corbett

Forskningsrelaterade länkar

Finansiärerna bakom vaccinering, populationskontroll och statsterrorism
Böcker som avslöjar de internationella bankmaffiorna
Acting Fabian. Grand Designs for a Global Society
The great deception: a secret history of the European Union
State Terrorism and the United States: From Counterinsurgency to the War on Terrorism
Secret Team: The CIA and Its Allies in Control of the United States and the World
The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug
CIA protection of drug pipelines. Narco-colonialism in the 20th Century
Obama and Afghanistan: America’s Drug-Corrupted War
Klaus Barbie CIA – Counter Intelligence Corps Files
CIA Support of Death Squads
CIA and freemasons among dark forces in Europe
When a wave of torture and murder staggered a small U.S. ally, truth was a casualty
State-Sponsored Terror: British and American Black Ops in Iraq
1962-1979: The AFL-CIO and Trade Union Counterinsurgency
Financial Scams and the Bush Family. NAFTA Negotiations with the Salinas Family
Depopulation by Government Edict

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Kan Henry Kissinger även vara inblandad i Palmemordet?

Det är när jag med stort intresse betraktar detta Youtube-klipp med Christopher Hitchens om Henry Kissinger jag plötsligt funderar om Henry Kissinger kan ha varit inblandad i Palmemordet också?

Orsaken? Kanske han och hans kumpaner vill skapa frihandel som raserar både socialism och demokrati. Och vad Olof Palme tycker om ”satans mördare” det vet vi redan.

Är det därför både Jimmie Åkesson och Vladimir Putin börjat dilla om ”frihandel”? Är det därför både Socaldemokraterna och Miljöpartiet är för EUs frihandel idag? Är det detta som är den nya s.k. världsordningen?

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet