Claes Hedberg & SwebbTV om Palmemordet – Ligger ledande socialdemokrater bakom?

Claes Hedbergs föredrag om Palmemordet hamnade på Youtube för en tid sedan. Många av SwebbTV:s tittare har velat ha en intervju med Hedberg, vilken SwbbTV nu har skapat.

Lördagsintervju 46 – Claes Hedberg om bedrägeriet kring Olof Palme. (SwebbTV har ännu inte den goda smaken att gå över till Internet Archive med bättre ägarförhållanden, men klippet kan ändå  laddas ned som MP4 utan att köra okänd kod, d.v.s. ”malware”, på din dator genom att använda Firefox med tillägget NoScript)

Jag tycker teorin är intressant, verkar fullt möjlig samt uppfyller det vetenskapliga kravet på falsifierbarhet, även Birger Schlaugs bloggpost om teorin är av intresse . Teorin går ut på att Palme hade fått HIV och skulle gömmas undan samtidigt som han skulle bli martyr. Att Moderaterna och Avsan spelar med i ap-spelet skulle kunna förklaras med att de fått tre decennier av allt mer kosing i utbyte.

Sosse-karriäristernas löner har också höjts. Det är lätt att förstå varför en sådan kriminell konspiration mot vårt folk kan överleva, men om det är sant så är det nog som Schlaug säger att det kan finnas vårdpersonal och anhöriga som kan få höra alla möjliga historier runtom i Sverige från halvsenila nyckelpersoner, även om detta inte kommer ut i fulmedia.

Någon kanske resonerar att sanningen skulle skada Socialdemokraterna. Det beror nog på vilka sossar som avses. De korrumperade karriäristernas eller de äkta demokratiska socialisterna som lämnat de klandervärda EU-vurmande sossarna bakom sig, eller de äkta demokratiska socialisterna bland folket som förlorat sina förmögenheter i apspelet som har följt?

Den som sätter Vetenskapliga partiet till makten har röstat för den sanningskommission som både Schlaug och Hedberg efterfrågar. Sanningen vill inte skada, enbart hjälpa. Palme var i min mening en hjälte oavsett HIV, eller inte, oavsett fejkad död, eller inte. De klandervärda skurkarna är de girigbukar som förstört Sveriges vård och välfärd och givetvis det idiotiska folk som röstat fram dessa rövhål.

SwebbTV utger sig f.ö. för att vara oberoende, men jag anser att den är nationalkapitalistiskt fredlig, medan Palme var vänsternationellt fredlig, såsom Vetenskapliga partiet är. 8-partiet skulle jag vilja kalla globalkapitalistiskt krigiskt idag p.g.a. att alla riksdagspartierna är för EU-medlemskapet idag och har krigshetsat, förmodligen tvärtemot folkets egentliga vilja.

Annonser

Översättning – Bill Gates: En ny typ av terrorism kan utplåna 30 miljoner människor på mindre än ett år – och vi är inte beredda

BILL GATES: A new kind of terrorism could wipe out 30 million people in less than a year — and we are not prepared
Bill Gates, Bill & Melinda Gates Foundation

Följande gästkrönika ges uteslutande till Business Insider för att sammanfalla med ett tal som Bill Gates framför på säkerhetskonferensen i München. Följande är en förkortad version av hans kommentarer.

När jag för 20 år sedan bestämde mig att sätta global hälsa i fokus för mitt filantropiska arbete, gjorde jag inte det i föreställningen om att jag skulle tala vid en konferens om internationell säkerhetspolitik. Men jag talar här i säkerhetskonferensen i München eftersom jag tror att våra världar är tätare kopplade än de flesta människor inser.

Krigszoner och andra ömtåliga statliga uppställningar är de svåraste platserna för att eliminera epidemier. De är också några av de mest troliga platserna för dem att börja, vilket vi har sett med ebola i Sierra Leone och Liberia, och med kolera i Kongobäckenet och på Afrikas horn.

Det är också sant att nästa epidemi kan komma från en terrorists datorskärm med avsikten att använda genteknik för att skapa en syntetisk version av ett smittkoppsvirus… eller en super smittsam och dödlig stam av influensa.

Poängen är att vi ignorerar sambandet mellan hälsa, säkerhet och internationell säkerhet på egen risk. Oavsett om det sker genom naturens sarkasm eller genom en terrorist, så säger epidemiologer att snabbrörliga luftburna patogener kan döda mer än 30 miljoner människor på mindre än ett år. Och de säger att det finns en rimlig sannolikhet världen kommer att uppleva ett sådant utbrott under de närmaste 10-15 åren.

[Kommentar: Det verkar som ett rimligt antagande, särskilt när man ligger i en svår influensa och känner stark smärta i musklerna när man nyser.]

Det är svårt att få sitt sinne förberett på en katastrof av denna omfattning, men det hände för inte så länge sedan. År 1918, dödade en särskilt virulent och dödlig sorts influensa mellan 50 miljoner och 100 miljoner människor.

Du kanske undrar hur sannolika dessa domedagsscenarier verkligen är. Det faktum att en dödlig global pandemi inte har inträffat i nutidshistoria bör inte förväxlas med bevis för att en dödlig pandemi inte kommer att inträffa i framtiden.

Och även om nästa pandemi inte skulle vara på skalan av influensan 1918, skulle vi vara kloka om vi övervägde den sociala och ekonomiska turbulensen som kan uppstå om något som Ebola trängde in mängder av större tätorter.

[Kommentar: Läs gärna mer om den världsomspännande pandemin, ”Spanska sjukan”, som inträffade 1918 i vilken de med ett bra immunförsvar dog i större omfattning än de med ett dåligt!]

Den goda nyheten är att med framstegen inom bioteknik kan nya vacciner och läkemedel bidra till att förhindra att epidemier sprids okontrollerat. Och de flesta av de saker vi behöver göra för att skydda mot en naturligt förekommande pandemi är samma saker som vi måste förbereda för en avsiktlig biologisk attack.

Vi måste investera i vaccin-innovation

Först och viktigast av allt, så måste vi bygga en arsenal av nya vapen – vacciner, läkemedel och diagnostik.

Vacciner kan vara särskilt viktigt för att hindra epidemier. Men idag, tar det vanligtvis upp till 10 år att utveckla och licensiera ett nytt vaccin. För att avsevärt kunna bromsa dödsfall från en snabbrörliga luftburna patogener, skulle vi behöva få ner det kraftigt mot 90 dagar eller mindre.

Vi tog ett viktigt steg förra månaden med lanseringen av ett nytt offentligt-privat partnerskap som kallas för Coalition for Epidemic Preparedness Innovations [Koalitionen för epidemiberedskapsinnovationer]. Förhoppningen är att CEPI gör det möjligt för världen att, så snabbt som nya hot dyker upp, kunna producera säkra och effektiva vacciner.

Den riktigt stora genombrottspotentialen finns i tillväxande teknikplattformar som utnyttjar de senaste framstegen inom genomik för att drastiskt minska den tid som behövs för att utveckla vaccin. I grund och botten, skapar de ett leveransfordon för syntetiskt genetiska material som instruerar dina celler att göra ett vaccin inuti din egen kropp. Och det bästa är att när du har byggt en vaccinplattform för en patogen, så kan du använda den igen för andra patogener, vilket innebär att vi också kan tillämpa den på andra svårbehandlade sjukdomar som HIV, malaria och tuberkulos.

Naturligtvis kommer den förebyggande kapaciteten av ett vaccin inte hjälpa om ett patogen redan har spridit sig utom kontroll. Eftersom epidemier snabbt kan slå rot på de platser som är minst rustade för att bekämpa dem, måste vi också förbättra övervakningen.

Det börjar med att stärka grundläggande offentliga hälso- och sjukvårdssystem i de mest utsatta länderna. Vi måste också se till att alla länder genomför rutinövervakning för att samla in och verifiera underrättelser om sjukdomsutbrott.

Och vi måste se till att länder delar information i tid, och att det finns tillräckliga laboratorieresurser för att identifiera och övervaka misstänkta patogener.

Den tredje saken som vi behöver göra är att förbereda oss för epidemier på det sätt som militären förbereder sig för krig. Detta inkluderar bakterie-lekar och andra beredskapsövningar så att vi bättre kan förstå hur sjukdomar sprids, hur människor kommer att reagera i en panik, och hur man handskas med saker som överbelastade motorvägar och kommunikationssystem.

Vi behöver också utbildad medicinsk personal som är redo att hindra en epidemi snabbt och bättre samordning med militären för att hjälpa till med logistik och säkra områden.

Det är uppmuntrande att globala allianser som G7 och G20 börjar fokusera på pandemiberedskap, och att ledare som förbundskansler Merkel och premiärminister Solberg är förkämpar för hälsoskydd.

Men det finns inte tillräckligt med pengar för att hjälpa de fattigaste länderna med förberedelser för epidemier. Det ironiska är att kostnaden för att säkerställa tillräcklig pandemiberedskap i hela världen uppskattas till 3,4 miljarder dollar per år, men den beräknade årliga förlusten från en pandemi kan bli så hög som 570 miljarder dollar.

Pandemin är en av de 3 största hoten som världen står inför

När jag var barn, fanns det egentligen bara ett existentiellt hot som världen stod inför. Hotet om ett kärnvapenkrig. I slutet av 1990-talet hade de flesta förnuftiga människor börjat acceptera att klimatförändringarna representerade ett annat stort hot mot mänskligheten.

Jag ser hotet om dödliga pandemier högt där uppe tillsammans med kärnvapenkrig och klimatförändringar. Innovation, samarbete och noggrann planering kan dramatiskt minska de risker som var och ett av dessa hot utgör.

Jag är optimistisk, att ett årtionde från och med nu, så kan vi vara mycket bättre förberedda för en dödlig epidemi, om vi är villiga att lägga en del av vad vi spenderar på försvarsbudgetar och nya vapensystem i epidemiberedskap.

När nästa pandemi slår till kan det vara en annan katastrof i mänsklighetens historia. Eller kan det vara något helt annat. En extraordinär triumf för den mänskliga viljan. Ett ögonblick när vi bevisar ännu en gång att vi tillsammans är kapabla att ge oss på världens största utmaningar för att skapa en säkrare och hälsosammare, mer stabil värld.

Detta är en åsiktskolumn. Tankarna som uttrycks är författarens.

[Kommentar: Vetenskapliga partiet anser INTE att det finns tillräckliga evidens för att anta att de ringa klimatförändringarna utgör något större hot jämfört med andra betydligt mer evidenta hot mot mänskligheten, ex. stora vulkanutbrott eller stora asteroidnedslag, men hur allvarlig en framtida pandemi kommer bli är givetvis svår att förutse och vi håller med Bill och Melinda Gates om att deras förslag på satsning verkar vara mycket intelligent.]

Glad Nyhet – Doktor Erik Enby tilldelad utnämningen ”Extra Legitim Läkare”

Föreningen SARA tilldelade enligt Newsvoice.se Erik Enby titeln ”Extra Legitim Läkare”.

Vetenskapliga partiets centralkommitté har sett ett av Doktor Erik Enbys föredrag och vi är minst sagt imponerade över Eriks presentationsmaterial och vilja att informera det svenska folket om denna minst sagt besvärande kunskap.

Vi har tidigare berört Doktor Erik Enbys forskningsfält om att kroniska sjukdomar och cancer kanske kan botas enkelt.

Föreningen SARA som står för utnämningen arbetar dessutom med att informera om HIV och AIDS och har inte föreningen SARA sett det tidigare så informerar även Vetenskapliga partiet om HIV och AIDS ibland.

Tack vare SARA har vi nu som medborgare en ”Extra legitim läkare” som sätter riktig vård och sann vetenskap framför läkemedelsindustrin.

SARA har också startat ett upprop för Doktor Erik Enbys rätt att ge folket riktig vård.

Vetenskapliga partiet ser fram emot fler utnämningar och nominerar Annika Dahlqvist som främst hjälper diabetiker till LCHF-kost.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Glad nyhet – HIV leder sannolikt inte till AIDS

Jag har själv varit mycket skeptisk till HIV och AIDS-historien länge enda sedan jag såg de färglada förklaringarna i tidningen Illustrerad Vetenskap. Jag har inte sett några som helst hållbara bevis för hela historien, ej heller trott på denna historia (precis som jag inte trott på BIG-bangteorin), men jag har oftast valt att vara tyst av olika orsaker, men mina läsare förtjänar ändå att uppmärksammas på vad jag funnit.

Jag har själv alltid varit en glad skit och brytt mig föga om olika försök till mobbning när jag uttryckt mina tvivel för jag har inte varit särskilt svag för grupptryck alltsedan jag fick grundläggande utbildning i psykologi och filosofi.

Efter att ha läst rapporten i pdf-dokumentet: Duesberg et al_AIDS since 1984 No evidence for a new viral epidemic not even in Africa_IJAE_2011.pdf uppstår givetvis glada logiska följdfrågor ex.:

Kanske kan HIV- och AIDS-patienter sluta med de dyra medicinerna från läkemedelsindustrin och bli friskare? …eller, nja. kansk var det inte glada nyheter för läkemedelsindustrin, men vad är väl pengar jämfört med att kunna hjälpa människor till ett bättre liv? ;-)

I summeringen i rapporten går att läsa följande glada nyheter:

”Baserat på ett utkast av kända giftigheter hos antiretrovirala mediciner vill vi dra uppmärksamheten från vetenskapsmän som arbetar i allmäna och kliniska medicinska områden, inkl. embryologiker, till behovet av att tänka om angående risk-och-nyttighetsbalansen av antiretrovirala mediciner för gravida kvinnor, nyfödda bäbisar och alla andra som bär antikroppar mot HIV.”

”Based on a review of the known toxicities of antiretroviral drugs we like to draw the attention of scientists, who work in basic and clinical medical fields, including embryologists, to the need of rethinking the risc-and-benefit balance of antiretroviral drugs for pregnant women, newborn babies and all other who carry antibodies against HIV.”

Även om frågorna som uppkommer inte alltid kommer vara politiskt korrekta att ställa, anser jag att man kan ställa dem på ett långsiktigt politiskt korrekt sätt, något som sannolikt folkhälsoprofessorn James Chin utbildad vid Berkeley skulle hålla med mig om. Han hade heller inte vilken position som helst. Han var chef för det globala programmet för AIDS på WHO.

Översatt citat från James Chin ur den vetenskapliga rapporten:

”AIDS-program framtagna av internationella agenturer och organizationer baserade på [religös] tro har varit och kommer fortsätta att vara mer socialt, politiskt och moralistiskt korrekta än epidemiologiskt korrekta.” (Chin, 2007).

”AIDS programs developed by international agencies and faith based on organizations have been and continue to be more socially, politically, and moralistically correct than epidemiologically accurate.” (Chin, 2007).

En annan glad nyhet är, i det fall HIV- och AIDS-epedemin uppfanns för att regelrätt avrätta människor och samtidigt tjäna grova pengar på långsam utdragen död, är att det faktiskt inte fungerade särskilt väl. Lösningen på överbefolkningen är alltså kanske att finna ex. i Vetenskapliga partiets rekommendationer för de som inser att vi måste balansera mänsklig population med naturen.

Det är också en glad nyhet, som Olof Palme menade, att politik är att vilja. Så vill vi människor att de politiska rummen ska bli välfyllda av skeptiska, vetenskapligt metodiska, mentalt tillräckliga och socialt friska individer som värderar allas lycka mer än pengar så kan denna vilja givetvis även förändra dagens politik.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Vore djupt tacksam för mer stöd av folket och fler vetenskapligt lagda och mentalt öppna och glada individer som ansluter sig.

Läkare utan gränser bör villkora sin hjälp av långsiktiga humanitära skäl

I Aftonbladet uppmanas folk i en annons att ge pengar till SOS Barnbyar och Läkare utan gränser. Jag uppmanar er alla att INTE göra det förrän organisationerna tar ett större ansvar för framtidens generationer. Låt mig förklara!

Tchad föder kvinnorna 4.8 barn per kvinna. I Burundi blir 5.99 barn födda per kvinna. Det betyder att överbefolkningen kommer fortsätta öka i dessa två länder i explosiv takt med exponentiell funktion vid varje försök att ”rädda” dem, vilket oomkullrunkeligen leder till mer överbefolkning och mer lidande.

I Swaziland har befolkningen drabbats hårt av HIV och AIDS och befolkningen växer inte lika snabbt trots ganska högt barnafödande.

Detta beror sannolikt på kulturella och religiösa fantasier om evig tillväxt i Guds namn.

Så mitt förslag till organisationen Läkare utan gränser är, av rent humanitära skäl, att man villkorar ev. hjälp med ett beslut om enbarnspolicy/steriliseringar i Tchad och Burundi, kanske även i Swaziland och fokuserar på att lindra lidandet för de döende AIDS-patienterna i Swaziland i stället.

På så vis minskar vi lidandet maximalt även på lång sikt och ger framtidens generationer i dessa Afrikanska länder mest hjälp per satsad krona.

Motsatsen är defacto horribel synism, för inget barn, svart eller vitt, ska behöva födas till dessa horribla förhållanden. Seså alla Läkare utan gränser! Tänk om och tänk rätt och verkställ för Guds skull!

MVH
Martin Gustavsson
Partil,edare
Vetenskapliga partiet