Ungern – Bloomberg krossar glaset till antisemitism-megafonen

Ni har kanske sett ”hjälparbetarna” både i verkligheten och kanske i TV-rutan? Visste ni att den falska ”godheten” ofta är finansierad indirekt av monopolkapitalisten George Soros för att skapa flyktingkaos i Europa? Vad tänker då Ungern göra med de som arbetar åt flyktingkaos-kungen Soros? Jo. Ungern tänker helt sonika stänga ner dem eller kontrollera tillsättandet av dessa organisationers chefer.

Ungern planerar att slå ner på icke-statliga organisationer som har ett samband med miljardären George Soros, ni vet han som krossar nationer, ex. Sverige genom valutaspekulation. Nu när Donald Trump tar sin plats i Vita huset är det tydligen läge att slå till mot den falska godhetens lakejer NGO:erna, enligt biträdande chefen för premiärminister Viktor Orbans parti.

Ungern kommer att använda alla verktyg som finns till förfogande för att stoppa icke-statliga organisationer som tjänar globala kapitalister och påtvingar s.k. ”politisk korrekthet” på folket, ni vet alla de där ohållbara flosklerna och oxymoronerna som skapats för att vilseleda folket till att rösta på dumheter.

Ungern kommer sannolikt att stifta lagar som möjliggör granskningen av icke-statliga chefer. Orban har struntat i kritik från Europeiska kommissionen och från Barack Obamas regim när de uppmanat Ungern att ta emot horder av ekonomiska migranter. Orban och hans administration har ofta pekat ut icke-statliga organisationer, s.k. NGO:er, som stöds av George Soros som ett problem. Trump anklagade också miljardären Soros för att vara en del av:

”en global maktstruktur som är ansvarig för de ekonomiska beslut som har berövat vår arbetarklass, skalat av vårt land sin rikedom och lagt dessa pengar i fickorna på ett fåtal stora företag och politiska enheter.”

Det är självklart just Bloomberg som krossat glaset till antisemitism-megafonen, med tanke på dess egna ägarförhållanden, men min egen tolkning är att det alls inte handlar om en vilja att repellera ateistiska eller kristna semiter som ex. tror på nyateism, en mediterande Jesus, eller allmän hederlighet, men kanske att Ungern vill vakta sina kristna värderingar vad gäller moral, lag och ordning från sådana individer som George Soros?

Kanske Ungern även vill behålla sin yttrandefrihet och demokrati i samhället, sådant som hotas av alltför koncentrerat ägande av massmediemoguler, NGO:er som påstår sig vara ”godheten” (mot betalning), samt av kalifat-suktande hederskulturella våldsamma extrema sekter som medvetet har slussats in i EU (för pengar) av människor med en och samma agenda som George Soros?

Personligen tror jag mer på att angripa själva sjukdomen, nämligen ägandeförhållandena och fantasifostren, d.v.s. girigbukarna, religionerna och sekterna, men att göra det med vetenskaplig ekologisk nationell demokratisk socialism. Det är sannolikt nyckeln till problemet, anser jag, INTE att angripa symptomet eftersom det sänker cool-faktorn och riskerar att heller inte lösa problemet som då helt enkelt går under jorden.

Sjukdomen är att 1% äger för mycket och 99% äger för lite av samhället, samt att fåtalet konsumerar för mycket och står som en dålig rollmodell för de som konsumerar för lite, men ändå avlar barn in-absurdum p.g.a. religiösa fantasier.

Karl Marx hade rätt om kapitalismen. Den har blivit monopolistisk. Vetenskapliga rapporter om mänsklig lycka pekar ut riktningen. Mer jämlika samhällen har lägre frekvens av grov kriminalitet. Vad gäller ekologi och population hade inte vare sig Marx eller Engels någon större kunskap om den bevisade effekten av exponentialfunktion, vilket de tydligen ansåg vara ”abstrakt” matematik:

”Nu finns naturligtvis, den abstrakta möjligheten att antalet personer kommer att bli så stort att gränser måste sätta mot dess ökning. Men om, vid något stadie, det kommunistiska samhället finner sig skyldigt att reglera produktionen av människor, precis som det har redan kommit att reglera produktionen av saker, så kommer det att vara just detta samhälle, och detta samhälle allena som kommer att utföra detta utan svårighet”(Engels, 1971: 119).

”There is, of course, the abstract possibility that the number of people will become so great that limits will have to be set to their increase. But if at some stage communist society finds itself obligated to regulate the production of human beings, just as it has already come to regulate the production of things, it will be precisely this society and this society alone which will carry this out without difficulty” (Engels, 1971:119).

Kanske lyfter kineserna som klarat av problemet på ögonbrynen? Engels och Marx insåg inte på sin tid, vid industrialismens början, att vi behöver tänka mer ekologiskt. Vi behöver progressiva skatter som balanserar inkomstnivåer, löntagarfonder som omfördelar ägandet till att bli mer statligt, samt sänkt arbetstid för att balansera samhället så att alla delar på arbetet och att alla får en rimlig social välfärd där klassvandring blir fullt möjlig.

Demokratin och medborgarjournalism är våra två bästa verktyg, anser jag. Folk som inte tror på demokrati och yttrandefrihet måste naturligtvis deporteras/utvandra till de diktaturer där de hör hemma. För judiska antisemiter kan jag rekommendera att flytta till ockuperat område i Palestina och där trycka ner semiter tills tillräckligt många människor med judisk bakgrund ev. kommer på att det är moraliskt tvivelaktigt beteende.

Annonser

Svensk översättning av APs intervju med Syriens demokratiske president Assad

Youtube – Intervju med Bashar al-Assad, 22:e September 2016, Damascus


Damaskus, Syrien (AP) – Associated Press satte sig med Syriens president Bashar Assad i ett palats i centrala Damaskus. Här är en fullständig utskrift på engelska av intervjun från Associated Press och här är den svenska översättningen:

Intervjuaren: Jag kommer att börja med att tala om vapenvilan i Syrien. Ryssland, USA och flera länder säger att en vapenvila kan återupplivas trots den senaste tidens våld och motanklagelser. Håller du med, och är du beredd att försöka igen?

Assad: Vi meddelade att vi är redo att begå vilka som helst stopp av operationerna, eller om du vill kalla det eldupphör, men det handlar inte om Syrien och Ryssland. Det handlar om USA och terroristgrupper som har varit anslutna till ISIS och al-Nusra och al-Qaida, och till USA och till Turkiet och till Saudiarabien. De meddelade offentligt att de inte är redo. Och detta är inte det första försöket att få ett stopp på operationerna i Syrien. Det första försöket var förra februari och det fungerade inte. Jag tror det berodde på USA och jag tror att USA inte är ärliga när det gäller att få slut på våldet i Syrien.

Intervjuaren: Tror du att det någonsin skulle kunna bli ett gemensamt USA-ryskt militärt partnerskap mot militanta som det beskrivs i uppgörelsen?

Assad: Återigen, praktiskt taget, ja, men i verkligheten, nej, eftersom USA inte har viljan att arbeta mot al-Nusra eller ISIS eftersom de tror att detta är ett kort som de kan använda för sin egen agenda. Om de angriper al-Nusra eller ISIS kommer de att förlora en mycket viktig kort om situationen i Syrien. Så jag tror inte att USA kommer att vara redo att ansluta sig till Ryssland i kampen mot terrorister i Syrien.

Intervjuaren: Den här veckan har USA sagt att koalitionens angrepp på syriska trupper var en olycka. Accepterar du denna förklaring?

Assad: Nej, nej. Så är det inte, eftersom det inte var en olycka med ett flygplan endast en gång, så att säga. Det var fyra flygplan som fortsatte attackera de syriska truppernas positioner i nästan en timme, eller lite mer än en timme. Man begår inte ett misstag i mer än en timme. Detta är det första. För det andra, så attackerade de inte en byggnad i ett kvarter. De attackerade en stor plats bestående av många kullar och det fanns inte terrorister intill de syriska trupperna där. Samtidigt attackerade ISIS-trupper eller ISIS-militanta direkt efter den amerikanska attacken. Hur kunde de veta att amerikanerna skulle attackera den positionen och kunna samla sina militanta att attackera direkt och inta det en timme efter attacken? Så det var definitivt avsiktligt, inte oavsiktlig som de hävdade.

Intervjuaren: Har Syrien eller Ryssland utfört attacken mot Röda halvmånens konvoj denna veckan och bör Moskva hållas ansvariga som Vita huset har sagt?

Assad: Nej, först av allt så har det kanske förekommit tiotals av konvojer från olika organisationer från hela världen, vilka kommit till olika områden i Syrien under de senaste åren. Detta har aldrig hänt förut, så varför skulle det hända nu genom ryssarna eller syrierna? Nej, det är ett påstående. Och angående detta påstående från Vita huset igår, som anklagar antingen syrierna eller ryssarna. I det avseendet skulle jag säga att vad de amerikanska tjänstemännen sade om konflikterna i Syrien i allmänhet saknar trovärdighet. Oavsett vad de säger är det bara lögner och, låt oss säga, bubblor och de har inget fundament i grunden.

Intervjuaren: Så. Vad hände med konvojen? Vem borde hållas ansvarig?

Assad: Dessa konvojer befann sig i de militantas område, området under terroristernas kontroll. Det är vad de borde anklaga först. Folket eller de militanta, de terrorister som är ansvariga för säkerheten för denna konvoj. Så, vi har ingen aning om vad som hände. Det enda som vi såg var en video av en bränd bil och förstörda lastbilar, ingenting annat.

Intervjuaren: Flera ögonvittnen har berättat för AP att 20 missiler avfyrades mot konvojen. Det finns bilder av sönderslitna kroppar. Det verkar inte som om det skulle kunna vara något annat än en attack från luften. Ögonvittnen talar också om fatbomber och som du vet har din administration anklagats för att använda fatbomber under vissa omständigheter. Tror du fortfarande att det var en attack från marken av rebeller?

Assad: Ja, först av allt, sade även FN att det inte fanns några flyganfall mot den konvojen. Det var i går. För det andra, samtidigt som denna händelse så angrep terroristerna de syriska trupperna med missiler. De startade missilattacker. Vi besvarade inte eldgivningen. För det tredje kan du inte tala om ögonvittnen till en sådan dom eller anklagelse. Hur stor är trovärdigheten hos dessa ögonvittnen, vilka är de? Vi vet det inte.

Intervjuaren: Vi har ögonvittnen som var släktingar, vi har de vita hjälmarna, vi har många människor som säger att de bevittnade helikoptrar i luften. Bara syrierna och ryssarna har helikoptrar. Menar du att detta endast har uppfunnits?

Assad: Dessa vittnen framträder endast när det finns en anklagelse mot den syriska armén eller den ryska. Men när terroristerna begår ett brott eller massaker eller vadsomhelst så ser du inte några vittnen och du hör dǻ inte om de där vita hjälmarna. Så, vilken tillfällighet. Nej, vi har faktiskt inte något intresse av att göra så av en anledning. För om vi attackerar en konvoj som är på väg till civilbefolkningen så skulle vi arbeta för terroristernas intresse, vilket skulle gynna dem direkt. På det viset skulle vi driva de civila mot terroristerna. Så skulle vi sätta dem i deras knä och vi skulle förse terroristerna med en bra inkubator, något vi inte skulle göra. Detta är det första. För det andra, är vi som en regering och som tjänstemän fast beslutna moraliskt gentemot det syriska folket, moraliskt, konstitutionellt och juridiskt för att hjälpa dem i varje aspekt att ha de grundläggande behoven för sitt livsuppehälle.

Intervjuaren: Din administration har förnekat användning av kemiska vapen, av fatbomber, trots vittnesmål och video och resultaten av en FN-utredning. Vi hör också liknande förnekelser om flyganfall mot civila och sjukvårdspersonal. Kan allt detta vara falska anklagelser av era motståndare?

Assad: Först av allt så skedde den första incidenten av gas-användning i Syrien i Aleppo för mer än tre år sedan och vi var de som bjöd in FN att skicka en delegation för undersökningar om användningen av kemiska vapen och USA gjorde invändningar och motsatte sig dessa åtgärder av en anledning. Eftersom om det blir undersökningar, kommer de att upptäcka att terroristerna använde gas, inte den syriska armén. I detta avseende, i sådana fall, kommer inte USA kunna anklaga Syrien. Det var därför de motsatte sig denna delegation. Vid varje incident bad vi FN att sända en delegation för undersökning, och vi insisterar fortfarande på att ha den inställningen, d.v.s. att de måste skicka delegationer för att göra utredning, men USA motsätter sig. Så egentligen, om vi har använt detta, skulle vi inte be om en utredning.

Intervjuaren: Inför det internationella samfundet, verkar det som om inga belastningar eller anklagelser håller, att allt förnekas, är allt här är ok, via din administration. Känner du inte att det undergräver trovärdigheten? I andra instanser, de amerikanerna till exempel, erkändes att attacken mot den syriska militären var ett misstag. Nu behöver du ju inte accepterar det, men från den syriska administrationen så får det internationella samfundet enbart höra förnekanden.

Assad: Med avseende på vilken fråga?

Intervjuaren: När det gäller anklagelser om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, av fat bomber …

Assad: Hör på nu, om du vill prata om misstag, så gör varje land misstag, varje regering gör misstag, varje person gör misstag. När du har ett krig, gör du fler misstag. Det är naturligt. Men anklagelserna har inte någon grund avseende Syrien. När de talar om fatbomber, vad är då fatbomber? Det är bara en titel som de använder för att visa något som är mycket ont som kan döda människor urskillningslöst, och som som jag sade, eftersom i media gäller ”blod blir mediaflod.” De pratar inte om bomber. De kallar det fatbomber. En bomb är en bomb, vad är skillnaden mellan olika typer av bomber? Alla bomber är till för att döda, men det handlar om hur man använder dem. När du använder en beväpning, använder du den för att försvara civila. Du dödar terrorister för att försvara civila. Det är den naturligaste roll för varje armé i världen. När du har terrorister, kastar du inte ballonger på dem, eller du använder exempelvis inte gummibatong. Du måste använda vapen. Så det handlar inte om vilken slags beväpning. Det handlar om hur man använder den och de ville använda detta, vid en tidpunkt, för att anklaga den syriska armén för att döda civila. Vi dödar inte civila, eftersom vi inte har det moraliska incitament. Vi har inte intresset av att döda civila. Det är vårt folk som stödjer oss. Skulle vi vilja döda det syriska folket som kommer att stödja oss som en regering, som tjänstemän? Aldrig. Så i verkligheten kan du inte stå emot i fem år, eller mer, mot alla dessa länder, väst, och gulfstaterna, mot oljedollarn och all denna propaganda, mot de starkaste mediebolagen runt om i världen, om du inte har stöd av ditt eget folk. Det talar mot verkligheten. Så, nej. Vi gör inte så. Jag skulle inte säga att vi inte gör misstag. Återigen så har många misstag begåtts av personer, men det finns en skillnad mellan ett misstag, eller t.o.m ett brott som har begåtts, av en enskild och mellan en politik av brottslighet som har implementerats eller antagits av en regering. Vi har inte en sådan politik.

Intervjuaren: Och ändå flyr hundratusentals syrier landet, många drunknar på vägen, många av dem säger att de flyr dina styrkor. Vad exakt flyr de från om denna kampanj inte existerar, om denna kampanj av våld, inte är urskillningslös mot dem …?

Assad: Du måste titta på verkligheten i Syrien. När vi befriar någon stad eller by från terroristerna, kommer civila att komma tillbaka till staden, medan de flyr staden när terroristerna angriper det området, alltså motsatsen. Så, de flyr, först av allt, kriget i sig. De flyr området som kontrolleras av terrorister. De flyr den svåra situationen på grund av embargot av väst mot Syrien. Det är så många människor som inte flyr själva kriget, men konsekvenserna av kriget, eftersom de vill leva. De vill ha de grundläggande behoven för sin försörjning. De har inte det. De måste fly dessa omständigheter, inte nödvändigtvis säkerhetssituationen i sig. Så, du har olika skäl för folket eller flyktingarna att lämna Syrien. Många många av dem stödde regeringen i det senaste valet, presidentvalet, i olika länder. Så det är inte sant att de lämnade Syrien på grund av regeringen och dessa anklagelser skulle innebära att regeringen dödar människor, medan terroristerna, främst al-Qaida och al-Nusra och andra al-Qaida-anslutna organisationer eller grupper skyddar de civila. Är det en anklagelse? Ingen kan faktiskt tro på det.

Intervjuaren: Låt oss vända vår uppmärksamhet mot de människor som inte kan fly, de människor som befinner sig i belägrade städer runt Syrien. Till exempel, Aleppo. För att gå tillbaka till eldupphör-avtalet så skulle stödet kunna komma in i staden, men du höll inte din del av avtalet. Varför var det så och hur kan du verkligen motivera undanhållande av hjälp till städer?

Assad: Återigen, om vi talar om de senaste åren, så har många hjälpkonvojer kommit till olika städer, så varför förhindrar den syriska regeringen en konvoj från att komma till Aleppo till exempel, samtidigt som de andra får nå andra områden? Detta är motsägelse. Du kan inte förklara det. Det är inte välsmakande. Detta är det första. För det andra, om man tittar på de andra områden som kontrolleras av terrorister så skickar vi fortfarande vaccin från den syriska regeringens budget. Vi skickar fortfarande löner till de anställda från den syriska regeringens budget. Så hur kan vi göra detta och samtidigt driva människor mot svält i andra områden? Vad viktigare är, terroristerna som lämnade de befriade områdena under vad du kallar försoning eller vissa avtal i vissa områden, de lämnade områdena för att slåss tillsammans med andra terrorister i Syrien medan de skickade sina familjer för att leva under överinseende av regeringen. Varför har vi inte satt dessa familjer under svält? Så detta är motsägelsefullt. Jag menar, vad du pratar om motsäger verkligheten och vi motsäger inte oss själva.

Intervjuaren: Men världen såg verkligheten i Aleppo. Det fanns FN-konvojer med hjälp som inte tilläts komma in i staden. Förnekar du att så var fallet?

Assad: Situationen har varit så här i flera år nu. Om det verkligen fanns en belägring runt staden Aleppo, så skulle folk ha varit döda vid det här laget. Detta är det första. För det andra, och ännu viktigare, de har beskjutit grannområdena och positionerna för den syriska armén i flera år. Oupphörlig beskjutning med granatkastare och olika typer av dödliga bomber. Hur kunde de svälta medan de samtidigt har krigsmateriel? Hur kan vi förhindra mat och medicinsk hjälp att nå det området om vi inte kan stoppa vapen från att nå detta område, vilket inte är logiskt?

Intervjuaren: Vad är ditt budskap till folket i Aleppo, som säger motsatsen, att de är hungriga, att de lider av undernäring, att det inte finns några läkare, att läkare har varit målen och dödats i flyganfall, att de är under belägring och de dör? Vad är ditt budskap till dem?

Assad: Du kan inte säga ”Aleppos folk” eftersom majoriteten av folket i Aleppo bor i området under kontroll av regeringen, så du kan inte tala om Aleppos folk. Om du vill prata om några som påstås hävda detta, säger vi till dem: -Hur kan du fortfarande vara vid liv? Varför har ni inte, till exempel, en epidemi ifall ni inte har läkare? Hur kan man säga att vi attackerade? De anklagar Syrien för att attackera sjukhus. Så man har sjukhus och man har läkare och man har allt. Hur kan man ha dem? Hur kan man ha krigsmateriel? Det är frågan. Hur kan man få krigsmateriel till sitt folk, om man påstår att man har folk och gräsrötter samtidigt som man inte har mat? De måste förklara! Jag behöver inte förklara. Verkligheten är talande.

Intervjuaren: Men, de säger det motsatta. De säger att de överlever på vad de kan, på knappa medel, och de utgör en stad under belägring. Du accepterar alltså inte att Aleppo är en stad under belägring med människor som svälter och är hungriga?

Assad: Återigen, hur kan jag förhindra maten och inte förhindra beväpningen? Rent logiskt, hur? Om jag kan förhindra mat, skulle jag kunna förhindra krigsmateriel. Om jag inte förhindrar krigsmateriel betyder det att allt annat kommer att passera till Aleppo.

Intervjuaren: Har du varit i Aleppo nyligen? Vill du åka till Aleppo?

Assad: Det är klart jag kommer åka dit.

Intervjuaren: Och hur känns det för dig att se förödelsen i delar av vad som var känt som juvelen i Syrien?

Assad: Förödelse är smärtsamt, naturligtvis, men vi kan återuppbygga upp vårt land. Vi kommer att göra det. En dag kommer kriget att upphöra. Det mest smärtsamma är förödelsen av samhället, dödandet, blod-utgjutelsen, något som vi lever med varje timme och varje dag. Men hur borde jag tänka? Jag tänker att när jag ser dessa bilder, hur västerländska ämbetsmän och tjänstemän skulle känna när de tittar på denna förödelse och dessa dödsbilder och de vet att deras händer färgats med deras blod, att de begått brottet direkt genom att döda dessa människor och förstör vår civilisation. Det är vad jag tänker på.

Intervjuaren: Men för omvärlden känns det som om ändamålet helgar alla medel i ert krig mot terror. Accepterar ni det?

Assad: De har inte moral, naturligtvis. Detta är en Machiavelli-princip. Ändamålen helgar medlen. Vi accepterar inte det. Nej. Ens politik bör vara en blandning mellan ens intressen och hur man når sina mål, men baserat på värden. Det kan inte bara vara ändamålet som helgar medlen, eftersom för kriminella är det ändamålet som helgar medlen, för tjuvar, för alla olagliga och omoraliska åtgärder är det slutligen ändamålet som helgar medlen. Det är precis vad du nämnde i din fråga. Det är basen, fundamentet för den västerländska politiken runt om i världen dessa dagar.

Intervjuaren: Vad är ditt budskap till syrierna som har flytt landet? Några av dem klarade det inte, andra gjorde det. Uppmanar du dem att komma tillbaka? Förväntar du att de ska komma tillbaka?

Assad: Självklart är det en förlust. Det är en stor förlust. Den värsta förlusten för vilket land som helst är inte infrastrukturen eller byggnaderna eller materiell skada. Det är faktiskt den mänskliga resurs-förlusten, något vi vill se komma tillbaka till Syrien, och jag är säker på att majoriteten av de syrier som lämnade Syrien kommer att komma tillbaka när säkerheten och när livet går tillbaka till det normala och när minimikraven för försörjning kommer att vara överkomliga för dem, då kommer de tillbaka. Jag är inte orolig för detta.

Intervjuaren: Har du några förväntningar om när det kommer att ske, när Syrien kommer att ha pacificerats i viss utsträckning så att de kan komma tillbaka?

Assad: Om vi tittar på det i enlighet med de interna syriska faktorererna skulle jag säga att det är mycket snart, några få månader, och jag är säker på det. Jag överdriver inte, men när man talar om det som en del av en global konflikt och en regional konflikt, när man har många yttre faktorer som man inte kontrollerar så kommer det att dra ut på tiden och ingen i den här världen kan berätta när förrutom länderna, regeringarna, tjänstemännen som direkt stödjer terroristerna. Endast de vet, eftersom de vet när de ska sluta stödja dessa terrorister, och det är där situationen i Syrien kommer att lösas utan några egentliga hinder.

Intervjuaren: Så, låt oss bara hålla oss kvar vid denna punkt ett ögonblick. Tror du att situationen i Syrien inom ett par månader kommer att ha förändrats dramatiskt till din fördel till den punkt att flyktingar kan komma tillbaka?

Assad: Nej, eftersom jag inte tror att Erdoğan och USA-regimen och väst-regimerna i allmänhet och naturligtvis Saudiarabien och Qatar, inom ett par månader kommer att stoppa sitt stöd av terrorister. Jag kan inte se det inom de närmaste två månaderna.

Intervjuaren: Så hur kan du verkligen uppmana syrier att komma tillbaka om två månader som du sa?

Assad: Jag sa att om det inte finns några yttre faktorer. Jag sa att om man ser på det som ett isolerat fall, som ett syriskt fall, vilket är teoretiskt. Jag menar att vad man kan säga är att om några månader så kan man lösa det. Men nu talar man om en arena som är en del av den internationella och regionala arenan, inte isolerad. Så, det är därför jag sa att ingen har svaret på när kommer att sluta.

Intervjuaren: Det är nu ett år sedan Ryssland blev involverad i kriget. Innan interventionen förlorade ni territorium och kontroll. Har du någonsin känt att ni förlorade kriget?

Assad: Vi såg det inte på det viset, att förlora kriget, eftersom närhelst du har syrianer som arbetar med terroristerna så är det en förlust. Hur man förlorar kriget är en hypotetiska fråga, för att vara uppriktig. Det handlar inte om din känsla. Det handlar om verkligheten. I kriget, förlorar du områden, men du återtar ett annat område. Så, det är svårt att avgöra om du förlorar eller vinner eller om det var oavgjort. Ingen har svaret. Men definitivt, efter den ryska interventionen och stödet till den syriska armén, vilket var lagligt naturligtvis, mådde vi mycket mycket bättre. Vi tog många större städer, många huvudpositioner, på bekostnad av terroristernas områden.

Intervjuaren: Även om du skulle vinna kriget, vad skulle bli kvar av ditt land och det syriska samhället? Måste du tänka igen på att prospektera för en skiljevägg inuti Syrien?

Assad: Nej, vi tänkte aldrig på det och majoriteten i Syrien tror inte på detta och jag tror inte att verkligheten, trots detta vilda krig, har skapat atmosfären för en sådan delning. I många områden har faktiskt den sociala situationen blivit mycket bättre, eftersom när du vill prata om delning behöver du hitta dessa gränser mellan de sociala gemenskaperna. Du kan inte ha delningen bara på politisk bas eller geografisk bas. Det bör först och främst vara socialt när samhällen inte lever med varandra. Som en följd av kriget förstår många syrier att det enda sättet att skydda sitt land är att leva med varandra genom integration, inte bara i samexistens, vilket faktiskt mer exakt bör kallas samboende, när människor interagerar och interagerar med varandra på daglig basis i varje detalj. Så jag tror, i detta avseende, är jag mer säker på att Syrien kommer bli mer förenat. Så, det enda problemet vi nu står inför är inte delningen, men terrorism.

Intervjuaren: Och ändå ses du inte som en enande kraft i Syrien. Människor tror att samhället slits sönder. Bara för att använda ett exempel, på en personlig nivå, så är du utbildad till läkare och ändå är din administration anklagad för att ha beskjutit vård- och räddningsarbetare då de skyndar fram för att rädda liv. Hur skapar man fred med detta? Och är detta är ett samhälle som, efter att ha lidit sådana konsekvenser, egentligen bara kan glömma det förflutna och gå vidare?

Assad: Jag kan inte svara på den frågan emedan den är fylld med desinformation. Låt oss rätta till det först! Vi angriper inte några sjukhus. Återigen, som jag sagt, är detta mot våra egna intressen. Om du lägger undan moralen, att vi inte gör det moraliskt, om jag lägger det åt sidans så talar jag nu om, låt oss säga, ändamålet helgar medlen, om jag vill använda det, så har vi ändå inte intresset. Det är så vi skulle hjälpa terroristerna. Om vi attackerar sjukhus, skolor, och saker som detta. När du har ett krig så kommer civila och oskyldiga naturligtvis betala priset. Det är så i alla krig. Alla krig är dåliga krig. Det finns inga bra krig. I varje krig, kommer folk att betala priset, men jag talar om regeringens politik, av armén. Vi angriper inget sjukhus. Vi har inte något intresse av att attackera sjukhus. Så, vad var den andra delen av frågan? Ber om ursäkt. Påminn mig!

Intervjuaren: Det är ok. Det passar in i den allmänna frågan, men jag skulle vilja följa upp med att andra säger det motsatta, inklusive vårdpersonal och de syriska vita hjälmarna. Om du värdesätter deras arbete, att rusa till platsen oavsett för vad, för att försöka rädda liv, betyder det att du skulle stödja den senaste nomineringe av de vita hjälmarna för Nobels fredspris?

Assad: Det handlar inte om de vita hjälmarna, oavsett om de är trovärdiga eller inte, eftersom vissa organisationer är politiserade, men de använder olika humanitära masker och paraplyer bara för att genomföra vissa agendor. Men, i allmänhet om du vill prata om det humanitära stödet, hur kan jag attackera sjukhus medan jag skickar vacciner till exempel? Bara förklara det! Du berättar två olika saker för mig, två motstridiga saker. En, som jag talar om, är verkligheten, eftersom alla vet att vi skickar vacciner. Den andra är att vi attackerar sjukhus. De matchar inte.

Intervjuaren: Vill du stödja dem för Nobels fredspris?

Assad: Vilka?

Intervjuaren: De vita hjälmarna.

Assad: Vad uppnådde de i Syrien? Och hur FN-politiserat är Nobelpriset? Det är den andra frågan. Så om jag får ett svar på dessa två frågor så kan jag svara dig. Men jag skulle bara ge ett pris till den som arbetar för fred i Syrien, först och främst genom att stoppa terroristerna från att strömma mot Syrien, bara.

Intervjuaren: Min sista fråga. Den amerikanska valet är nu bara ett par veckor bort. Hur förväntar du dig att ett Clinton- eller Trump-presidentskap skulle skilja sig i termer av USA-politik gentemot Syrien, och mer specifikt mot dig?

Assad: Problemet med varje amerikansk kandidat m.a.p. presidentskapet, jag talar inte enbart om denna kampanj eller val, men i allmänhet, är att de säger något under kampanjen och de gör det motsatta efter kampanjen. Som vi ser nu säger de amerikanska tjänstemännen något på morgonen och de gör det motsatta på kvällen. Så du kan inte döma det där folket enligt vad de säger. Man kan inte ta dem på deras ord för att vara uppriktig. Vi lyssnar inte på deras uttalanden, vi bryr oss inte om det, vi tror inte på det. Vi måste vänta tills de blir presidenter, vi måste titta på deras politik och deras handlingar och deras beteenden. Vi har inte en massa förväntningar, det har vi aldrig haft. Vi har förhoppningar om att vi kan få se rationella amerikanska presidenter, rättvisa, som lyder internationell lag, förhandlar med andra länder i enlighet med ömsesidig respekt, paritet, etc., men vi vet alla att detta bara är önsketänkande och fantasi.

Mer intressant om saken: http://jinge.se/allmant/assad-ger-svar-pa-tal-farsk-intervju-med-associted-presws.htm

MVH
Martin

PS. Denna översättning är en donation till alla som hellre läser svenska än engelska. Om du uppskattade översättningen och känner tacksamhet så uppmärksamma oss gärna i din blogg, rösta gärna så här  eller ge gärna en donation till Vetenskapliga partiet.

Beröm till Regeringen och till USA, samt kompetenhöjning till alla som vill hjälpa svältande barn

Dan Josefsson  tar i en artikel, via en numera lågt ansedd svensk dagstidning, upp att en ny terrorlag gör att svältande människor under terroristers kontroll inte får hjälpas av hjälparbetare från ex. Röda korset. Korrumperade organisationer under religiöst flagg eller kortsiktighet i frågan är dock inte lösningen. Jag ska nu försöka hjälpa oss alla till kompetenshöjning i frågan.

(Tidingen vill jag inte ens nämna vid namn pga. ägarförhållandena. Här en länk till Dan Josefssons blogg om terrorism i brist på annat.)

Terroristernas taktik

Om man betänker terroristernas taktik, vilket f.ö. tycks vara relaterad till Army Special Operations Forces Unconventional Warfare, inser man att både USA och regeringen nu alltså gör helt rätt, i alla fall i denna fråga. Förhoppningsvis kan det bero på att de för en gång skull börjat lyssna på analyser som gjorts av intelligenta människor? Att Dan Josefsson och Röda korset inte tycks ha samma åsikt är lätt att förstå, men det är sannolikt alltså ett fatalt misstag.

Terroristernas taktik går alltså ut på att deras religiösa ledare nästlar sig in hos befolkningen i byar och städer och på så vis undersöker vilka som är för smarta för dem och vilka som är dumma nog eller fega nog att följa en extrem form av sekteristisk religion.

Sedan tar de över, kidnappar, mördar hoten mot den extrema sekten, skapar konflikt med en yttre fiende som gör att de blir attackerade för att sedan efter slakten i nöden kunna framstå som om de hjälper folket och samtidigt föda hatet mot ”de otrogna”. Det är en utstuderad taktik, vilket framgår av dokumenten.

Sekten får i denna hatsituation fler soldater som villigt ställer upp på att bekämpa ”de otrogna”. Detta blir då soldater som villigt offrar sig i kriget eller ex. för kriget in i det naiva Sverige.

Lösningen

Rätt sätt att bekämpa extrema sekter är sannolikt därför att folket som följt sekten får ta konsekvensen av det, samtidigt som man meddelar detta folk om varför, dvs. att hjälpsändningar vare sig kan komma in under eget flagg, ej heller bör komma in alls pga. sektens taktik, samt meddela folket hur sektens egen taktik lett till detta och deras egna misär, samt repatriera sekten oavsett om det handlar om söta fluffiga ”sekt-gremlins” eller mer otrevliga radikaliserade ”sekt-gremlins” och spärra deras möjligheter på alla de vis som är praktiskt och politiskt möjliga.

Att vara en del av lösningen är alltså att motarbeta sektens taktik. Att vara en del av lösningen är att värna yttrandefrihet och demokrati och när jag talar om demokrati menar jag en en demokrati som styrs av folket, inte av oligarker som vilseleder folket genom massmedia ägd av girigbukar.

Rätt taktik kommer med stor sannolikhet alltså leda till revolt mot sekten och massiva avhopp från sekten och förhoppningsvis till ett slut på misären för folket, vilket givetvis är det långsiktiga slutmålet. Malthus 250-årsdag vore ex. ett utmärkt datum att få ett slut på alla extremreligiösa barnavlande sekter. När de extremreligiösa sekterna fallit kan vi hjälpa människorna på riktigt under bättre flagg.

Man kan även informera folket om att sektens olika ledare är förrädare som samarbetat med det mest kriminella ledarskapet som någonsin existerat på planeten, ett ledarskap som dessutom kommer från ett av världens mest sekteristiska länder. Genom information om hur dessa sekter arbetar kan man kanalisera om hatet mot de sekteristiska ledarna och deras religioner, vilka bevisligen leder till misär.

Västs framtida hjälp, vilken förhoppningsvis kommer ha med vetenskaplighet och medmänsklighet att göra, bör naturligtvis helst inte gå under någon religiös symbol alls, inte ens ett gult kors med blå bakgrund. Olämpligheten med religiösa symboler på flaggor behöver jag inte ens gå in på närmare med tanke på religionens roll i olika vidrigheter genom historien.

Ska hjälpen gå under någon som helst existerande flagg bör det vara FN-flagg, helst i ett nytt FN-flagg där inte USA kan spärra varje världsligt initiativ till rättvisa och fred genom odemokratiska veton. Men som sagt, hjälpen ska naturligtvis inte komma en sekund innan dess att sektens ledare ersatts med mänskligare ledare.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Vetenskapliga partiet är för att alla människor ska ha rätten att basera sin tro på en bred vetenskapligt grundad utbildning och egna undersökningar. Därför är vi emot alla typer av sekterism, även om den felaktigt skulle gå under namnet vetenskap.