Kritik – 30 högerextrema organisationer skapar konflikt medvetet och föder rasismen och imperialismen via Aftonbladet

Ja. Det krävs mod för att lyfta samtalet, men ”högerextremismen”, som hatas av de här 30 organisationerna skapas faktiskt av de s.k. ”antirasisterna” själva. Jag både kritiserar och har medlidande med de s.k. ”antirasisterna” som verkar bygga upp en rasistisk högerextremistisk halmdocka för att puckla på dockan via Aftonbladet.

De här s.k. ”antirasisterna” uppmärksammar en pytte-organisation som vill göra Norden etniskt arisk. ”Antirasisterna” gör det sannolikt i sin iver att framstå som ”godheten”. Jag har listat kontaktinfo till ”godheten” i slutet av min bloggpost och vill samtidigt bjuda på en tänkvärd dikt:

De gode och de ädle

Gustaf Fröding

Jag vill ej vara ädel, jag vill ej vara god,
de gode och de ädle de ställa upp sin stod
i skönaste belysning på högsta piedestal
med inskrift om bedrifter i hörnet av sin sal.

Sen stå de och betrakta sin älskliga bild,
hur ädel är ej minen, hur god och blid och mild,
de tänka i sitt hjärta: Si, allt är ganska gott!
– men bakom står Hin onde och hostar så smått.

Den mikroskopiska organisation, som pucklas på av den här självutnämnda ”godheten”, upphöjs på detta vis tillsammans med Hitler såsom viktiga genom medierna. Den mikroskopiska organisation som ”godheten” angriper fick i valet 2014 endast ca 0,02% av rösterna om jag bedömt saken rätt.

Så stora var nationalsocialisterna i Sverige, avrundat d.v.s. noll. Vad är då anledningen att puckla på dem i alla fulmedier och på så vis gynna dem? Resultatet blir att de förmodligen kommer växa något, eftersom många idag hatar de konstant ljugande medierna och vill protestera mot lögnen på något vis, kanske rentutav får upp ögonen för en icke-imperialistisk etnocentrism, d.v.s. den som vi hyllade tillsammans med Olof Palme för det vietnamesiska folket?

Sanningen är att dessa nationalsocialister oftast inte anser sig vara ”rasister” eller ”högerextremister”, även om några av dem, genom fulmediernas hjärnförsmutsande upprepningar, eller kanske betalning, tagit begreppen till sig. Nej. Dessa individer vill, enligt mina egna undersökningar genom att besöka dem och undersöka saken, oftast enbart att olika etniciteter ska leva åtskilda, d.v.s. att de som inte är nordeuropéer ska repatrieras söderut.

Bild på Davidsstjärna kombinerad med ett hakkors

Nationalsocialisterna anser oftast INTE att en etnicitet är mer överlägsen eller underlägsen än en annan, att någon ska gasas, eller har rätt att dominera hela planeten, såsom extrema islamister som kastar homosexuella från höghus, Hitler som invaderade underlägsna folk eller de sionister som struntar i FN:s resolution 242 och tror på sin egen utvaldhet, men nationalsocialisterna vill heller inte se sin egen etnicitet försvinna. En rädsla alltså. Så varför puckla på de som är rädda? Är tanken att de ska bli mindre förskrämda då?

Nej. Känslan av rädsla för främlingar kan givetvis inte trollas bort genom att angripa dem eller dränka Sverige i främlingar. Deras rädsla är naturlig och uppkommer spontant av olika nivåer av oxytocin i kroppen, när de blir utsatta för tafsande eller annan kriminalitet, våldtäkter, kulturkrockar, olika värdegrunder, mindervärdeskomplex, segregation och ojämlikhet.

Etnocentrism är alltså inget märkligt i sig, men fullt normalt och naturligt och har varit fullt normalt länge i ex. Socialdemokraterna, för att inte tala om i mänsklighetens historia eller i naturens historia. ”Det öppna hjärtats politik” av Reinfeldt som numera arbetar som ”senior rådgivare” på Bank of America ḧar naturligtvis inget med någon ”hjärtlig” politik att göra, men snarare kortsiktig girighet.

Hade man velat undvika känslor av rädsla för främlingar i samhället på riktigt så hade man naturligtvis velat förstå eller mildra dessa känslor genom balanserade förnuftiga lösningar. Människor som vill uppleva många kulturer hade en kunnat resa dit där de finns för att få uppleva dem.

Istället har oftast de som angriper rasismen med sin s.k. ”antirasism” medverkat till rasismen genom att skapa förutsättningarna för rasismen i hur de engagerar sig och i hur de röstar, samt genom att attackera rasismen, vilket stärker konflikten, och de s.k. ”antirasisterna” har därför naturligtvis heller inte kunnat hålla sitt löfte om att minska rasismen.

Vill ”antirasisterna” hålla sitt löfte är min fråga? Frågan är INTE retorisk, men uppriktig, för ”antirasisterna” attackerar nu inte enbart ”nationalsocialisterna” men även andra människor respektlöst helt utan medkänsla med dem. Varför? Hur kan det leda till mindre konflikt?

Självklart vill en miniatyrorganisation som dyrkar Hitler skapa publicitet på olika vis, precis som s.k. ”antirasister” vill det, men man behöver faktiskt inte hjälpa dem, men det har de s.k. ”antirasisterna” gjort genom att vara okunniga i sitt sätt att angripa problemet, anser jag.

Undersök först problemet istället och se hur s.k. ”antirasism” skapat problemet! Då finns det naturligtvis verklig potential att lösa problemet balanserat.

Debattörerna talar om ”demokratins hjärta”, helt utan att förstå vad demokrati eller hjärta är, anser jag. Demokrati och hjärta går ut på hövlighet och ömsesidig respekt i den andra och tredje formen, enligt Joel Feinberg, anser jag.

Demokratins hjärta går INTE ut på att få respekt genom att skrämmas, skrika glåpord eller klistra på folk beteckningar eller åsikter de inte har, för att sedan puckla på dem. Det är kontraproduktivt för det skapar mer hat och mer sympati för dem från allmänheten som röstar.

mahatma_gandhi_80x80

”Evolution av demokrati är inte möjlig om vi inte är beredda att höra den andra sidan.”
/ Mahatma Gandhi

”Demokrati, disciplinerad och upplyst, är den finaste sak i världen. En demokrati fördomsfull, okunnig, vidskeplig, kommer att landa i kaos och kan blir självförstörande.”
/ Mahatma Gandhi

”Intolerans, oartighet och hårda ord….. är tabu i alla goda samhällen och strider helt klart mot demokratianda.”
/ Mahatma Gandhi

De som dyrkar Mein Kampf på ett sekteristiskt vis är på sin höjd enbart en SÄPO-fråga, eller eventuellt en mentalsjukhusfråga om de begår omoraliska handlingar, likt de sionister på Bilderberggruppens möten som helt uppenbart inspirerats de förskräckliga psykopatiska protokollen, eller de salafister som nyss begått vidrigheter i det olagliga terrorkriget i Syrien, eller de psykopatiska politiker i väst som ställt sig på terrorismens sida, likt Aftonbladet och alla andra fulmedier som ägs av monopolkapitalistiska intressen som lever på konflikt.

De svenska riksdagspolitiker och presstituerade som ställt sig på dagens imperialisters och terroristers sida, i de senaste årens terroristiska olagliga massmord, är helt evident en betydligt större demokratifråga i valet 2018. Jag sätter blåslampan på de verkliga fascisterna genom ett citat av Georgi Dimitrov:


”Fascismen är den öppna terroristiska diktaturen från finanskapitalets mest reaktionära, chauvinistiska och imperialistiska element”
/ Georgi Dimitrov

Men vad viktigare är så måste man lyssna på alla i en demokrati och benämna de som medverkar med exakt de beteckningar som de vill använda och sedan positivt och kreativt, med medkänsla och förnuft, försöka skapa stor enighet tillsammans för en vettig politik som gör att en hel nation drar åt samma håll.

Har de senaste regeringarna gjort det? Nej. Har s.k. ”antirasister” gjort det? Nej. Och det är därför s.k. ”antirasister” har gynnat imperialisternas agenda om splittrade nationer istället och ofta har s.k. ”antirasister” röstat för exakt den imperialism och rasism som s.k. ”antirasister” säger sig motverka.

Jo. Historien har gett oss facit på vad som sker när folket stödjer imperialismen, denna extrema arroganta bombhöger inkl. dess moderata flygel som lever på konflikt och terror. Vem bespottar de värst? Den som avslöjat deras fulspel givetvis.

josef-stalin-80x80
”Socialdemokrati är rent objektivt fascismens moderata flygel …. Dessa organisationer (dvs. fascism och socialdemokrati ) är inte antipoder, de är tvillingar.”
/ Josef Stalin

Likväl så är det inte de hatiska protesterna mot dagens fascism som kommer lösa problemet, snarare att demokratiskt plocka bort de politiska och massmediala orsakerna till att hatet uppkommer och göds och vi vet faktiskt vad som orsakar detta idag.

Ojämlikhet, d.v.s. den högerpolitik inom EU som genomförts av de senaste regeringarna, den ökar enligt vetenskapen antalet mord, en kriminalitet som garanterat föder rasism och hat. Mer jämlikhet, riktig vänsterpolitik, är naturligtvis lösningen. inte den falska som socialdemokratin, bombhögern och Aftonbladet tillsammans företräder.

Segregeringen av människor i olika sekter med olika värdegrunder i samma nationer föder naturligtvis också rasismen. Avskaffa detta fenomen helt! Extrema sekter och religiösa symboler som pekar på extrema och samhällsfarliga doktriner hör naturligtvis inte hemma i ett demokratiskt samhälle med hjärta.

”Religiöst lidande är, på en och samma gång, ett uttryck för verkligt lidande och en protest mot verkligt lidande. Religionen är sucken från den förtryckta varelsen, hjärtat i en hjärtlös värld, och själen i själlösa förhållanden. Den är ett opium för folket.

Avskaffandet av religionen som folkets inbillade lycka krävs för deras verkliga lycka. Att uppmana dem att ge upp sina illusioner om sitt tillstånd är att uppmana dem att ge upp ett tillstånd som kräver illusioner. Kritiken av religionen är därför, likt ett frö, kritiken mot den dal av tårar i vilken religionen utgör glorian.

Kritiken har plockat bort de inbillade blommorna på kedjan, inte för att människan ska fortsätta att bära den där kedjan utan fantasi eller tröst, men så att hon ska kasta av sig kedjan och plocka den levande blomman.”

/ Karl Marx bidrag ur Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin , Introduktion …, s. 1 (1843).

Öka vetenskapligheten och upplystheten i samhället! Satsa på integration med målet assimilation, men även avvisning av de som inte vill integrera sig eller assimilera sig! Så kan vi ena samhället och även öka lyckan för de med extrema värdegrunder som då kan ta sig till länder där deras värdegrund passar in bättre.

Debattörerna har samlat en hög skor. De verkar nöjda, ungefär som en sko-fetischistist samlar skor. Men låt oss inte anklaga antirasisterna för något massmord! Hopsamlade skor i en hög är tack-o-lov inget evidens för någonting alls mer än att skor samlats ihop i en hög.

Sådana argumentationsfel öppnar INTE för en saklig diskussion med nordisk etnocentrism som dyrkar Hitler, men gör snarare att nordisk etnocentrism börjar skratta åt s.k. ”antirasister” och ser dem som mindre bemedlade och ger då i själva verket Hitlers imperialism poäng helt i onödan.

Tag istället upp diskussionen öppet och skeptiskt med den nordiska etnocentrismen om David Cole med judisk bakgrund och hans besök i Auschwitz! Där finns det mycket intressanta evidens som i alla fall fått mig att ställa följdfrågor.

Eller varför inte diskutera det enorma lidande som Hitler-imperialismen och dagens imperialism skapat och skapar i världen, samt vilka som ligger bakom detta? Jag skulle rentutav vilja påstå att det ÄR högerextremt av debattörerna att INTE fokusera på de som ligger bakom, d.v.s. exakt de som de säger sig vilja angripa, d.v.s. de som underblåst och finansierat detta kaos.

Har s.k. ”högerextrema antirasister” verkligen ”lika värde” som en människa som på allvar arbetar för fred, medkänsla och förståelse? Konstgreppet ovan är inte tänkt att göra några ”antirasister” arga, men att skapa förståelse och medkänsla för de som s.k. ”antirasister” utsätter för ord som de inte anser sig vara.

Och varför gör s.k. ”antirasister” egentligen reklam för CIA:s välkända sociala media som splittrar folk i olika filterbubblor, samt varit delaktigt i ca 20 miljoner mord sedan slutet på andra världskriget, i land efter land, ofta rasistiska mord där soldaterna hittat på olika nedsättande ord för den lokalbefolkning som kämpat mot deras olagliga invasioner mot folkviljan, ex. ”g**k” och ”sandn*gger”.

Berätta det vid fikabordet eller utanför Ica-butiken, kära ”antirasister”, för vi som medborgare har verkligen ansvar att forma det samhälle vi är en del av.

Det här var mitt lilla bidrag till samtalet om demokrati, öppenhet och inkludering för vi och den media vi väljer för vår propaganda motverkar eller medverkar ju faktiskt till demokrati öppenhet och inkludering.

Bryt er loss ur ert sociala filter, skrota monopolkapitalets ”aftonblad”! Besök era fiender, om än anonymt! De bits inte. Lär känna dem och deras argument! Undersök vad som ligger som känslomässig och logisk grund till deras val! Det är essentiellt om vi vill förstå varför historien upprepar sig och om ni verkligen vill skapa fred och respekt människor emellan i vårt land.

Mitt svar är riktat till debattörerna:

Kristina Wicksell, Make Equal
Camilla Nagler, Teskedsorden
Sarah Scheller, Raoul Wallenberg Academy
Anna Erlandsson, Sverok
Magnus Kolsjö, RFSL
Felix Lekare, RFSL Ungdom
Per Leander, Friends
Hans Linde, RFSU
Ann Svensén, Individuell Människohjälp
Hamza Ibrahim, Ensamkommandes förbund
Katarina Hedberg, Scouterna
Rosaline Marbinah, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Rashid Musa, Sveriges unga muslimer
Lotta Sjöström Becker, Kristna fredsrörelsen
Alexander Goldmann, Musiker mot rasism
Jenny Mörk, Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg
Andrea H Bustos, Flickaplattformen
Karolina Lisslö, Mattecentrum
Lisen Andréasson Florman, Nattskiftet
Karin Wiborn, Sveriges interreligiösa råd
Mina Dennert, #jagärhär
Kristina Bergman, Unga Örnars Riksförbund
Annsofie Blixt, Tilia
Linn Alenius, jämlikt.nu (Adressen är inte aktiv men jamlikt.nu kostar över 500 Euro att köpa… med Fi i Svalöv har en adress till en Linn Alenius.)
Danny Lam, TNKVRT
Shanga Aziz, Locker Room Talk
Desirée Sterner, PeaceWorks
Lina Emanuelsson, We are-nätverket
Elin Ahldén, Lennox PR
Martin Werner, River

Mer intressant:
https://www.fokus.se/2017/09/pa-den-goda-rasifieringens-tid/
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/03/24/glada-nyheter-johannes-regell-fran-socialisterna-visar-vagen-for-fler-i-vanstern/
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/05/01/1a-majtal-och-uppmuntran-till-amineh-kakabaveh-som-attackeras-av-vansterpartiet-expo-och-sketmedlemmar/

Kritiskt svar på Lena Mellins artikel ”Därför sprider högerextrema sajter lögner”

Eftersom jag inte länkar till eller betraktar välkänd lögnmedia normalt sett, så har jag här länkat till artikeln ”Därför sprider högerextrema sajter lögner” av Lena Mellin genom Wayback Machine. Det här är ett undantag eftersom hon kan ha gjort sig kriminell på kuppen, om nu inte arbetet för lögntidingen vore moraliskt illa nog, med tanke på märkvärdiga förändring som uppkommit alltsedan den såldes till monopolkapitalet.

Bör Lena Mellin endast kritiseras eller polisanmälas av de efterlevande? Det får de efterlevande avgöra själva. Här är gällande brottsbalk:

5 kap. Om ärekränkning

4 § Förtal av avliden skall medföra ansvar enligt 1 eller 2 §, om gärningen är sårande för de efterlevande eller den eljest, med beaktande av den tid som förflutit sedan den avlidne var i livet samt omständigheterna i övrigt, kan anses kränka den frid, som bör tillkomma den avlidne.

Men låt mig citera och kommentera artikeln för att mildra sorgen hos de efterlevande:

Att högerextrema sajter sprider lögner är ingen nyhet.

Att Aftonbladet inte enbart sprider lögner medvetet, men även skapar sina egna nyheter är välkänt och det är inte alltid någon ”högerextrem” journalist som avslöjat den saken, men självaste Dan Josefsson som genom Aftonbladets förlorade heder t.o.m. fick Bonnierfamiljens journalistpris för den bedriften, även om han smakligt nog tackade nej till priset, då Bonnierfamiljens DN och dess chefredaktör helt tydligt är en av Sveriges värsta förvillare.

Med dessa evidens arbetar Lena Mellin, enligt min mening på en av Sveriges alla högervridna högerextrema lögntidningar och är föjaktligen betydligt mer ”högerextrem” än Bechir Rabani, men visst var Rabani också höger socialpolitiskt, precis som den s.k. ”kaviarvänster” som han kritiserde, men ”extrem” var han inte enligt min mening förutom extremt modig.

Det är deras väl inövade taktik för att störta samhällsordningen med utomparlamentariska metoder.

Störta samhällsordningen gör ni på Aftonbladet så väl själva genom att medvetet, okritiskt och helt utan evidens eller framsläppt kritik, sprida och lyda monopolkapitalets välrepeterade lögner inkl. olika former av osanning.

Enligt Säpo-chefen Anders Thornberg finns omkring 3 000 personer som kan beskrivas som terrorister.

Två tredjedelar av dem bekänner sig till någon form av våldsbejakande islamistisk terror.

Den näst farligaste gruppen är den högerextrema vit makt-rörelsen. Därutöver finns den så kallade autonoma vänsterradikala som liksom de andra två grupperna använder våld.

Det är i det ljuset man ska se den 33-årige nu avlidne ”medborgarjournalisten”. Han och den högerextrema sajt han ledde har bland annat använt sig av metoden att uppsöka journalister i hemmet och konfrontera dem med olika påståenden.

Jag anser INTE att den avlidne Rabani, vilken kan vara mördad, ska jämföras med en simpel extremt sekteristisk terrorist eller med ”vit makt-rörelsen”! Rabanis bakgrund var palestinsk och han arbetade helt lagligt mot olika former av terror, terror som f.ö. Aftonbladet stöttat genom att ställa sig på monopolkapitalets sida mot Assads demokrati och mot Rysslands hjälp i enlighet med FN:s regler. Aftonbladet har alltför ofta ställt sig på de extrema kriminellas sida, precis som övrig fulmedia. Fy skäms!

Arbetet har inte varit framgångsrikt. Journalisten fick inte tag i sina intervjuobjekt men publicerade ändå de inspelade filmerna.

Filmerna visar enbart på journalisternas feghet, då de inte vågar svara på relevanta frågor som folket gärna vill ha svar på. Att Rabani uppsökte journalister i deras hem skiljer sig inte särskilt från fulmediernas journalisters uppsökande av svenska privatpersoner, som egentligen hade velat vara anonyma för att undvika repressalier från samhället för att de ställer relevanta kritiska frågor. Skillnaden är att Rabanis uppsökande var moraliskt högtstående något som förtjänar ett gott eftermäle.

Några dagar efter ett besök hemma hos Robert Aschberg avled den hatande journalisten. Ingenting tyder på att ett brott är begånget.

Vad för evidens har Lena Mellin för det påståendet? Hon borde rimligen undersöka risken för att en 33-åring som Rabani drabbas av hjärtinfarkt på det sätt som det skedde. Vi ska hjälpa Lena på traven eftersom hon helt tydligt inte vet hur man undersöker någonting alls.

Om vi tar en man mellan 30-34 år i Sverige så är det 3 st per år som dör av plötsligt hjärtstillestånd. Det innebär att vilken dag som helst är det 3/365 risk att någon ung svensk man i den åldern dör av denna åkomman. Det är således ungefär 1% chans varje dag alltså att någon enda svensk man omkommer i den åkomman. Det finns åtminstone 200 000 sådana män i Sverige i åldern 30-34 år. Alltså var risken för Rabani att han skulle dö den kvällen 1% multiplicerat med 1/200 000. Det blir cirka en på 20 miljoner att han skulle dö den natten av plötsligt hjärtstillestånd när han lade sig för att sova. Risken för att han blev mördad är naturligtvis överhängande.

Men ändå sprids nyheten på högerextrema sajter om att den israeliska säkerhetstjänsten låg bakom dödsfallet. Eller Robert Aschberg. Eller något eller någon annan förhatlig.

Är inte den spekulationen rimlig med tanke på Aschbergs judiska bakgrund och Rabanis palestinska bakgrund? Och den spekulationen kan väl vemsomhelst med en hjärna ha, eller hur? Den spekulationen är väl inte ”högerextrem”, men enbart hypotetiskt logisk. Själv är jag nog att beteckna som mer socialist än Vänsterpartiet och även den tanken har slagit mig. Jag fick en flashback av en skinhead-rakad Robert Ashberg som sparkade in en dörr på en passerande bil i Stockholm, en händelse som gör att jag inte ser honom som en helt stabil individ.

På en sajt hävdas att det finns flera teorier om orsakerna till dödsfallet. Det är den ena extremen, den moderata. På en annan slås fast att Aschberg är mördaren. Det är den andra extremen, den inte alls moderata.

Robert Aschberg har självfallet inte mördat. De som sprider lögnen vet såklart det. Ändå publicerar de för att det är deras taktik för att störta samhällsordningen med utomparlamentariska metoder.

Direkt efter att Mellin anser att påståendet om att Aschberg är mördaren är en extrem åsikt, så påstår hon själv helt oblygt utan analys eller evidens att den smått extreme Aschberg ”självfallet inte mördat”. Påståendet är naturligtvis precis lika korkat extremt som det första påståendet att han har det.

Ingen VET vem utfört mordet än. Visst. Förmodligen har Aschberg kall intelligens nog och pengar nog att få mord utförda av experter på sådant, inkl. eget alibi, ex. genom en säkerhetstjänst som har som standard att prygla palestinier, mörda dem och etniskt rensa dem från Palestina, kanske t.o.m. välja ut dem med tanke på organhandel, men har han gjort det? Förmodligen svårt att bevisa.

De vill ha ett annat samhälle där alla tycker som de gör. Och ett medel att nå dit är att försöka destabilisera etablerade medier, att minska tilltron till professionell underbyggd nyhetsförmedling.

Det är ju de Washington-styrda lögnmediernas egna lögner dygnet runt som gör att de måste avslöjas och destabiliseras för demokratins skull, för hur ska vi kunna ha en fungerande demokrati om folket serveras medvetna konfliktskapande lögner som aldrig analyseras, replikeras eller kommenteras kritiskt?

Lögnmedierna håller på med censur och refusering till oigenkännlighet, samt avstängning av kommentarsfält etc. samtidigt som lögnmedierna går krigsmaskineriets konfliktskapande ärenden och försöker förstöra vårt land och andra länder medvetet. Vad har vi då som folk kvar? Klart vi måste diskutera saken på annat håll och söka evidens på annat håll. Det är fulmedias eget fel.

Försvarets forskningsinstitut, FOI, publicerade nyligen rapporten ”Det vita hatet, radikal nationalism i digitala miljöer”.

I rapporten konstateras att det finns en mängd digitala fora i Sverige där företrädesvis män sprider hatbudskap, oftast invandrarkritiska.

Vad tror egentligen Mellin sker med ett samhälle där man massimporterar män med skev kvinnosyn, ofta från en pedofil kultur, sätter dem i ghetton, slussar in de vuxna ”baarnen” in i svenska skolor. Förväntar sig Mellin att folk, svenskar eller skötsamma invandrare och palestinier som Rabani, som råkar ut för eländet eller ser eländet ska hålla käften? Kasta inte sten i glashus Mellin! Du har varit en medskapare av eländet, dels genom stödet av imperialistiska krig och kalifat-terror, dels genom massinvandringen av icke-flyktingar, trafficking och social turism. Ta nu ditt ansvar!

Sajterna och grupperna bakom dem är nästan alltid fördomsfulla och sprider stereotypa och kategoriserade budskap. Grupperna är sammansvetsade vilket leder till att de blir alltmer extrema och att de distanseras från andra grupper.

Hatsymboler används såklart. Liksom citattecken trots att det inte handlar om citat utan för att markera att man starkt ogillar, eller snarare hatar, någonting.

Visst är det så, men det är ju exakt det som ni i lögnmedierna håller på med också, men de s.k. ”högerextrema” låser alls inte dig ute, såsom du låser dem ute, och det är därför jag anser att du och din lögnmedia är mer skyldig än dem till det som sker.

På Nordiska motståndsrörelsens sajt har antalet aktiva användare ökat med ungefär 500 personer per år och i oktober i år uppgick de till 4 451. Det är alltså inte en handfull tomtar vi talar om utan ganska många människor som vill sätta punkt för demokratin.

Ni ljuger för folk, förstör Sverige och marknadsför sedan själva NMR som fick 0,02% förra valet. Här gör du det återigen. Grattis! IQ Fiskmås? Vad tror du resultatet blir? Din kontrollerade opposition NMR är din skapelse, Mellin.

Det är allvarligt. Det är så allvarligt att alla vi andra måste lära oss deras metoder. Annars kommer vi varken upptäcka deras påhittade, förvridna buskap. Eller kunna motarbeta dem.

Det måste vi lära oss. Alternativet är inte ens att tänka på.

Jag håller med Mellin om att utvecklingen är allvarligt, men jag anser att den är självförvållad. Så fort som lögnmedia slutar ljuga och vi kan ha en evidensbaserad rapportering och öppen skeptisk diskussion så kommer vi alla vara med och rädda demokratin. Framförallt ska ingen journalist bli mördad och de efterlevande sedan ärekränkas eller skäligen misstänkta personer friskrivas utan kritiska frågor!

Mer kritik av Lena Mellin:

1. Joakim Andersen är akademiker med samhällsvetenskaplig inriktning och ideologisk bakgrund som marxist som numera ifrågasätter motsättningar mellan“höger” och “vänster”. Hans kritik mot Lena Mellin: https://motpol.nu/oskorei/2017/12/19/vem-ar-egentligen-extremist/

2. Fria Tider beskriver sig som frihetligt konservativ och uppger att man hämtar inspiration från paleokonservatism och paleolibertarianism. Deras kritik mot Lena Mellin: http://www.friatider.se/aftonbladets-lena-mellin-avlidne-bechir-rabani-var-en-hatande-journalist

Mer intressant:
https://lassewilhelmson.wordpress.com/2016/04/30/bechir-rabani-intervjuas-av-lasse-wilhelmson/

Gerillamarknadsföring – Hets mot folkgrupp – Satir – Katerina Janouch publicerade “PK-parlör” – stängs av från Facebook

Den konservativa samhällsdebattören Katerina Janouch från Tjeckien stängs av från Facebook p.g.a. en PK-parlör i högerextrem stil som finns att beskåda på Katerinas hemsida. Som samhällsdebattör har Janouch ibland uppfattats som kontroversiell när det gäller frågor om migration.

Anledningen till avstängningen förmodar jag är att den kan uppfattas som hets mot folkgrupp, ex. mot romer eller afghaner, vilket kan vara olagligt i Sverige. Vi rekommenderar därför Janouch att ta bort de folkhetsande inslagen, polisanmäla sig själv, och vi publicerar helt enkelt ett litet citat av hennes satir intill hennes foto nedan som straff för det vi anser eventuellt kan anses vara ett lagbrott.


”Brunråtta – [betyder: Konservativ, svensk politiker som är kritisk till svensk migrationspolitik och organiserat tiggeri]”

…och noterar samtidigt att man inte behöver vara ”konservativ” för att vara emot flyktingpolitiken. Det finns kommunister som är emot den också. Vetenskapliga partiet är också emot migrationspolitiken, men vi är inte heller ”konservativa” i någon vanlig bemärkelse.

Tilltaget verkar vara en s.k. ”gerillamarknadsföring för att öka försäljningen av hennes senaste bok, men kanske även en önskan att användningen av det svenska språket i medierna ska bli mer sanningsenligt och mindre fyllt av ”godhetens” floskler och självmotsägelser? Katerina har även arbetat som förlagsredaktör och översättare, samt som frilansjournalist.

Begår media tryckfrihetsbrott vad gäller förtal och förolämpning? – Vad beror hatet på?

I tidningen Nya Tider läser jag vad den anklagade unga vackra journalisten Sanna Hill råkat ut för. Hon anser som försvar att ”Hatkampanjer” är det stormedia som står för. Jag är enig med henne. Det är uppenbart att hon känner sig hatad av dessa journalister, men även uppfattar deras hat mot andra medborgare. Jag tror också att jag förstår varför journalisterna beter sig så.

Monopolkapitalets välbetalda journalister är nog väldigt nervösa och ledsna för att de förlorar läsare när Nya Tider växer. Deras ägare kämpar sannolikt mot uppsagda prenumerationer p.g.a. de floskler och oxymoroner som folket tröttnat på. Detta skapar förtvivlan hos ägarna som kommer säga upp dessa journalister som inte levererar och detta leder till rädsla. Rädsla leder som vi också vet lätt till hat.

Det min personliga uppfattning att Sanna Hill INTE är extrem på något vis, snarare verkar hon vara något mer vänstervriden rent socialpolitiskt. Det är i alla fall min uppfattning när jag frågat henne. Att inte vilja förstöra sitt eget land är inte nödvändigtvis något ”högerextremt”, ej heller att värna sin egen etnicitet, som ex. samerna ofta gör.

Sådana helt normala känslor kan finnas även hos helt normala socialdemokrater. Så att detta skulle vara något ”högerextremt” kan jag inte hålla med om. Jag tittar på vad Sanna Hill skrivit. Sanna Hill bedriver väl inte heller några ”hatkampanjer”. Vad för hatkampanjer är det som avses? Jag ser inga.

Frågan är om dessa medier inte begår ett tryckfrihetsbrott vad gäller förtal och förolämpning? Kanske är en polisanmälan lämplig? Kanske inte? Ett straff skulle kanske få dem att skriva artiklar på en bättre nivå, men är det egentligen det vi vill? Personligen föredrar jag att monopolkapitalisternas press går under helt. Den är irrelevant för varje människa som vill veta någonting av vikt.

På tal om ”högerextremism” så gick Simon Lindberg i Nordiska Motståndsrörelsen ut med en teori igår om de s.k. ”globalisterna som styr”. Jag uppfattar verkligen dessa globalister som extremt höger. Mycket intressant. Man undrar ju varför denna brutalkapitalistiska form av extrem höger INTE berörs i vanlig media? Jo. Vi vet nog varför. Oligarkin tillåter inte att den nämns i vår ”demokrati”.

Mer intressant:
https://forum.motgift.nu/t/britta-svensson-och-privilegiet-att-mobba/8599

Peter Springare förklarar mer exakt vad han menar och publicerar nu direkt på Nyheter idag

Polisen Peter Springare skriver nu direkt via Nyheter idag och nu ser vi att citatet vi tidigare läste tagits ur sitt sammanhang, s.k. ”quote-mining”. Nu ser det mer komplett ut:

”Så varför kan man inte, under ledning av våra folkvalda riksdagspartier enas om att djuploda dessa frågor, som är så fundamentalt viktiga för hela vårt samhälles fortsatta utveckling. Utan att ta hänsyn till de polariserande vänsterextrema och högerextrema krafter som bara sprider kaos och hat omkring sig. Mitt motiv är just detta att försöka göra Sverige bättre att leva och utvecklas i för alla, både infödda ‘svenskar’ och invandrare. Och därigenom också förinta alla de vänsterextrema journalister som förpestar debatten med sina abnorma agendor”.

”Framöver kommer Springare publicera sina texter på Nyheter Idag istället för sin Facebooksida.”

De tycker vi låter utmärkt och texten visar ju att han faktiskt förstått att problemet ligger både hos en konfliktskapande extrem kaviarvänster-journalistik såväl som hos en extrem konfliktskapande monopolkapitalistisk journalistik.

”Missa inga texter från Springare genom att gilla Nyheter Idag på Facebook, om du inte redan gör det!”

Tidigare höll vi också på med Facebook och Twitter, men vi lade av med det. Det stal bara tid och lönade sig heller inte. Facebook såväl som Twitter är irrelevanta kanaler och vi litar heller inte på dem lika, lite som på lögnpressen. Facebook och Twitter gör vi därför numera allt för att missa. Vi tänker ändå komma ihåg att läsa Springare eller Nyheter idag som vi givetvis har med som RSS-feed, detta fantastiska verktyg. Vi hoppas också på att Nyheter idag skaffar sig ett WordPress-kompatibelt kommentarsfält, gärna utan spionprogramvarornas scripts, även om vi visserligen blockerar de andra scripten med NoScript.

Språkvetenskap – Hur använder man bäst orden ”höger” och ”vänster” i politiska sammanhang?

Samtalsdemokrati (s.k. ”deliberativ demokrati”) förutsätter att:

”innebörden i orden måste vara tydliga och exakt desamma för samtalsparterna, annars blir det bara ”käbbel”.”

Vad som skett med orden ”vänster” och ”höger” i diskursen tycks vara att olika krafter försöker stjäla orden och göra om betydelsen av dem. Jag anser att vi bör fråga oss om vi ska tillåta förvrängningen av vårt svenska språk i kortsiktigt girigt intresse, oavsett vår placering på den socialpolitiska skatteskalan och vad som kommer ske om vi om vi inte skärper oss.

I en demokrati måste vi använda ord som alla förstår betydelsen av, annars blir det som Språkvetenskaps-professorn Noam Chomsky försöker förklara för komikern under namnet Ali G i detta Youtubeklipp, nämligen att den som hittar på sitt egna språk med okända ord och okända betydelser naturligtvis inte kan kommunicera med andra, vilket följaktligen leder till missförstånd och käbbel och potentiellt till totalt politiskt kaos.

Nättidningen Avpixlat avpixlar det som censurerats i medier med en mångkulturell agenda. Det är därför sorgligt, anser jag, trots Avpixlats viktiga uppgift, att ungefär var tjugonde kommentar på Avpixlat förvränger, döljer och ljuger, medvetet eller omedvetet med ordet ”vänster”.

Ungefär var femte artikel innehåller ordet ”vänster” i någon typ av förvrängande form som sätter ordet ”vänster” i samband med allt möjligt dåligt. Förutom att det är sorgligt att se så finns det naturligtvis all anledning att sluta med sådant skadligt parasitbeteende på vårt svenska språk, anser jag.

Lars Bern skriver bra idag, men kallar lite slarvigt de som demonstrerar mot den växande nationalismen för ”vänsterextremister”, trots att de demonstrerande utgör en brokig skara av narkotikahandlare, illegala migranter, karriärlystna högerfeminister som spottar på jämlikhet, och anarkister som skulle protesterat oavsett vad demokratin levererat.

Denna brokiga skara som ofta stöttat den nyliberala och kriminella Clinton-Obama-regimen, vilken valfuskade mot den demokratiske socialisten Bernie Sanders och bedrev monopolkapitalism åt George Soros och Wall street ledde naturligtvis till allt annat än någon ”extrem vänstersocialism”, som ex. på Kuba, där barnadödligheten enligt Anders Romelsjö, p.g.a. kommunismens jämlikhet och välfärd, är lägre än i USA.

T.o.m. ordet ”Vänsterliberalism” är ett vagt begrepp, anser jag, som tyvärr använts i den politiska debatten under de senaste decennierna och resulterat i att Miljöpartiet felaktigt kallas för ”vänsterliberalt”, fastän deras politik i dag är pinsamt nyliberal och borgerlig tillsammans med Socialdemokratin och har försämrat våra skolor, vår vård och vår omsorg, förutom försämringen av miljön genom propagerande för tillväxt av både migration och ekonomi, vilket vi vet genom matematisk bevisning, leder till ekologisk katastrof.

Både S och MP är idag för det monopolkapitalistiska EU, d.v.s. racet mot välfärdsbottnen och den fria handeln och den fria rörligheten som ökar fattigdom och arbetslöshet i Sverige, en politik som naturligtvis inte kan betecknas som ”vänster” eller ”vänsterliberal”, om  nu orden ska användas korrekt.

Trots mina idoga rättelser om vad ”vänster” betyder i politiska sammanhang och varför man inte bör använda ”vänster” jämt om allt möjligt, så har INTE problemet försvunnit, men bitit sig fast likt ett gäng korkade men otroligt motiverade mandriller, vilket gör att jag misstänker att det handlar om s.k. internettrolling från ”höger”.

Det är inte helt otroligt att idiotin är entrism betald av George Soros eftersom det är såpass knasigt att det faktiskt skulle kunna handla om internettroll som vill få Avpixlats skribenter och kommentatorer att framstå som fån i namnet av nationalism i syfte att gynna den monopolkapitalistiska globalismen, vilken skapat krigen, flyktingströmmarna och det asylkaos som asylbaronerna och det militärindustriella komplexet profiterar på.

Det är för mig en gåta att briljanta vänsterpersoner och Sverigevänner inte samtidigt kommer på att man kan vara för både Sveriges väl och för en balanserad nivå av folkets välfärd och enhet samtidigt som man hjälper andra folk internationellt och effektivt, utan att förstöra sin egen nation eller att andra folk måste driva iland som lik utmed Medelhavets kuster.

Samma parasitbeteende på vårt svenska språk ser vi när de nationella ofta felaktigt kallas för ”högerextrema” fastän den normale sverigedemokraten oftast inte är mer ”höger” på den politiska skatteskalan än nyliberala sossar eller moderata Moderater och alls inte är särskilt ”extrema” ur någon synvinkel, om man nu avser den uppfattning som en stor del av befolkningen indoktrinerats med av monopolkapitalistiskt ägd massmedia.

Även Nordiska Motståndsrörelsen kallas ”högerextrema”, trots att NMR om vi ska vara korrekta och undersöka NMR:s politik lite djupare, verkar vara nationella ekologiska etnocentriska demokratiska socialister. Rent begreppsmässigt kan man givetvis ifrågasätta om NMR ens bör kallas för ”rasister” med utgångspunkt av partiprogrammet, i fall man med rasism avser uppfattningen att den egna rasen är överlägsen andra raser.

Det viktiga för en hövlig demokratisk diskurs är naturligtvis att vi enas om ordens betydelser och sedan låter var och en benämna sig själv om vi vill undvika käbbel på en låg intellektuell nivå som hotar krossa vår demokrati.

Man må som monopolkapitalist ex. ogilla ren ”socialism” och ”kommunism, när man slår upp ordens betydelser, men detta är onekligen traditionell vänsterpolitik, d.v.s. mer jämlikhet, högre skatter, mer pengar till skola vård och omsorg, nationaliseringen av samhällsviktiga funktioner etc. etc.

Man må gilla kapitalismens högerpolitik som gör 1% allt rikare och 99% fattigare genom ex. ”Socialdemokraternas” och ”Miljöpartiets” nyliberalism om man tillhör denna 1% eller är sadomasochist, eller om man lurats av monopolkapitalistiskt ägd media att bli borgerlig, men att kalla vare sig S, MP eller monopolkapitalisten George Soros för ”vänster”, ”socialist” eller ”kommunist” är givetvis helt fel. Det förstår en normalintelligent tolvåring som slagit upp ordens verkliga betydelser och tittat på partiernas realpolitik.

Således anser jag att ordet ”vänster” bör användas för de partier som i sin realpolitik ökar välfärden för nationen genom högre skatter och satsningar på skola, vård och omsorg och är emot monopolkapitalism eller frihandel som tvingar stater till skattesänkningar för kapitalets gunst. Således inte S eller MP, definitivt inte Alliansen, men kanske Vänsterpartiet, KPML(r), Kommunistiska partiet, Rättvisepartiet socialisterna, Nordiska Motståndsrörelsen eller Vetenskapliga partiet.

Mer intressant om förvrängningen av ord:
http://anettes-paradis.blogspot.com.es/2013/05/sanningsministeriet.html
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/08/07/godhetens-sjalvmotsagelser-lista-pa-speciellt-dumma-politiska-oxymoroner/

Demokrati och yttrandefrihet åter under fascistiskt dödshot i Tyskland

I Nya Tider läser jag att Demokrati och yttrandefrihet åter står under fascistiskt dödshot i Tyskland och Angela Merkel får i sammanhanget kritik för sitt uttalande ”Islam tillhör Tyskland” av Hamed Abdel-Samad som är författare, politolog och forskare i islamologi.

Det är organisationen PEGIDA, i princip en tysk kopia av Sverigedemokraterna, som utsatts för dödshot och deras demokratiska rättighet att yttra sig fritt i en demonstration har därmed inskränkts.

Jag anser att en bra lösning, om man vill behålla demokrati och yttrandefrihet, är mentalsjukhus eller repatriering av de bokstavstroende islamisterna, vilka pga. av de minst sagt märkliga delarna av Islam, vilka Hamed Abdel-Samad tar upp, knappast kan passa in i ett västerländskt system utan att förorsaka andra medborgare mycket lidande.

Jag är inte enig i den högerextrema borgerliga delen av PEGIDA och Sverigedemokraternas politik, men i den aspekten är de ytterst lika hela det politiska spektrat utom Vänsterpartiet.

Att vara emot invandring av fascistisk Islamism kan dock knappast anses ”högerextremt”, tvärtom. I den aspekten är de som använder ordet ”Islamofob” i förklenande syfte de facto betydligt mer ”högerextrema” eftersom de då gynnar fascistoid islamism.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mer intressant:
Avpixlat – IS smugglar terrorister till Sverige.
Nationell.nu – Jude talade för PEGIDA (Jaha, vad är galet med det förutom att han är religiös år 2015?)