Diskriminering, ursprung, religiös bakgrund, hudfärg, kön, sexuell läggning, funktionshinder, HBTQ, jämställdhet, mågfald, migration, religionsfrihet och respekt

Alla människor har rätt att behandlas rättvist och jämlikt i en demokrati och få lika möjligheter oavsett ursprung, religiös bakgrund, hudfärg, kön, sexuell läggning eller funktionshinder. Särskilt barn har rätt att få en fullgod och stabil situation i så stor utsträckning som möjligt. Det är inte adoptivföräldrars vilja att skaffa sig barn som skall styra […]