Ägarförhållanden, pengar genom Youtube-klick och din egen ljumhet ligger sannolikt bakom “chemtrail”-fenomenet

Normalt sett förefaller det logiskt att om det finns Barium, Strontium och Aluminium-föreningar som inte ska finnas i naturen att någon kan ha sprutat ut dem medvetet, speciellt om många Youtube-klipp påstår det.

Betänk då att “många” även ligger med rövarna i vädret vända mot Mecka och tillber en av de senaste i raden av uppfunna gudar, nämligen Demiurgen. Att många tror något betyder således ingenting om den vetenskapliga sannolikheten. Likaväl är det uppenbart att en person kan ha rätt och alla andra kan ha fel. Jag kommer nedan redogöra för vissa evidens om en helt andra källor till “chemtrails”-fenomenet.


(Jag kände mig manad att skriva denna bloggpost eftersom Ivan Björn som alltid har ”känt energier” och lät sig invigas i Reiki, enligt mina egna undersökningar och slutsatser, verkade en aning vilseledd. Jag fann artikeln via Yrsa Häggströms blogg och ”blunda vidare” är ju något som vi öppna undersökande vetenskapsmän inte vill, så jag kände mig motiverad att läsa bloggposten. Reiki som Ivan Björn blivit initierad i är annars en teknik som lätt kan ge utmärkt resultat och som påminner om djup meditation, i alla fall enligt min egen upplevelse. Meditation i sin tur kan för många skapa en nästan magisk förmåga att se verkligheten tydligare. Trots att Ivan Björn sedan fortsatt med ”Shamballa, Enhörningens energi, Zovirah” och annat så är jag övertygad om att Ivan Björn har ”den kraft inom sig” som kan förändra hans tillvaro till det bättre.)

En vanlig individ, utan någon större kompetens på ångtrycks-området eller inom meteorologi, kan ofta luras att kalla kondensstrimmor för “chemtrails” oftast genom Youtube, där de som skapat de fejkade nyheterna förmodligen tjänar pengar på antalet klick, men min egen teori är alltså att hela spektaklet rör sig om illusionister som ljuger medvetet eller omedvetet.

Det rör sig, i de bilder som visas, sannolikt i 99,999% av fallen om helt vanliga kondensstrimmor från flygplan som beror av den vattenånga som bildas vid förbränningen av flygbränsle, även om det säkert kan finnas filmade experiment på vatten eller andra kemikalier som sprutas in i motorer i olika tester som ex, testar alternativa bränslen, flyg genom regnväder etc. etc.

Youtube:s ägare eller de som bekostar reklamen
för diverse prylar genom Youtube har dock knappast något emot denna illusion som får frodas fritt. Dessa illusionister kan rentutav ligga bakom detta för att flytta fokuset bort från den verkliga källan till kemikaliernas existens i vår miljö, den källa vilken de själva sannolikt äger aktieandelar av.

Hela Chemtrail-hysterin
kan således vara exakt det som man i militära sammanhang benämner en ”avledande manöver” även om det givetvis också kan bero på vanlig dum-girighet och ljumhet hos Youtube-användare.

Känner du någon maskiningenjör
så har de ofta en ångtryckstabell som beskriver kondenseringen i en kondensstrimma i en formelsamling i sin bokhylla, sannolikt har även meteorologer sådana tabeller. En sådan har jag själv eftersom jag är maskiningenjör och har lärt mig att räkna med sådana förlopp som förekommer ex. i kylskåpens kondensor.

Anledningen att kondensstrimmor kan se olika ut, eller att de ibland försvinner direkt, eller att de ibland bildar moln, beror på tre faktorer. Temperaturen, lufttrycket och vattenmängden i luften efter flygplanet.

Givetvis finns det “molnsådd” som utförs av jordbrukare och militärer
, eller så psykopatiska fenomen som Agent Orange, strids-gasning eller besprutning med LSD-liknande substanser i krig, men det handlar sannolikt idag oftast om Silverjodid för att orsaka kraftig nederbörd eller de aluminiumremsor som används för att slå ut radar innan invasioner. Givetvis kan det säkert förekomma andra försök också, ex. för att kunna förstärka eller förmildra orkaner, beroende på vilket ekonomiskt intresse som ligger bakom.

För övertydlighetens skull nämner jag också att
orsaken till parallella linjer och kors i kondensstrimmor givetvis även detta beror av naturliga orsaker. Flygplan flyger ofta på samma rutter, ex. Stockholm Köpenhamn. Oavsett vindriktning bildas då naturligtvis parallella linjer.

Olika rutter korsar givetvis varandra. Norrmän kan ex. tänkas vilja flyga över Sverige på väg mot Thailand. Att man själv inte förstått detta kan bero på att man blivit så skrämd av alarmister på Youtube att hjärnan slutat fungera normalkritiskt eller kan hjärnan från födseln vara mer religiöst lagd vilket underlättar acceptansen av en blind tro. Det är något man inte kan rå för.

Det hjälper då oftast att andas djupt i stillhet
i längre och längre perioder, s.k. meditation. Då blir man lugn och trygg och hjärnan syresätts medan stressnivån sjunker. Man kan då skilja lögn från sannolikheter lättare. Man kan även fylla på hjärnan med ex. vetenskapsteori som hjälper till vid inhämtandet av information.

Det finns givetvis både bra psykopater och dåliga sådana, men min egen teori, efter djupare undersökningar, är att uppmätta nivåer av olika människor lokalt sannolikt kommer från industriella processer och avfall från dessa eller dessa produkter.

(”Psykopaten” skriver jag nedan inom citationstecken eftersom definitionen på en ”psykopat” är något hårdare än människors fullkomligt vanliga dum-girighet. Det är tänkt att fungera som en ögonöppnare, inte en kränkning.)

“Psykopaten” i sammanhanget är således oftast exakt den person du ser i spegeln, förutom de som psykopater som leder de monopolkapitalistiska företagen eller politiker som säljer sig till dem, de som röstar på dem och på olika psykopatiska vis driver på tillväxten fastän vi behöver nedväxt till balans med naturen.

Min slutsats är således att “psykopaten” är den som stödjer monopolkapitalismen och inte röstar på ekologi. Min slutsats är således att “psykopaten” är den som förbrukar mycket av dessa produkter eller får andra att göra det genom ex. marknadsföring. Min slutsats är således att “psykopaten” är för tillväxten av denna typ av ekonomi.

Min slutsats är således att “psykopaten” är den som är för importen eller tillväxten av människor som ska förbruka dessa produkter, vilka sedan smutsar ned framtidens generationers miljö. Min slutsats är således att “psykopaten” är den som röstar fram frihandeln med sådant skrot.

Min slutsats är således att “psykopaten” framförallt är den som genom medveten illusion eller inkompetens påstår att kemikalierna kommer från kondensstrimmor eller t.o.m. röstar för partier som ständigt stöttat deet ständiga dödandet som pågår på vår planet. Min slutsats är således att “psykopaten” INTE känner sig motiverad att stödja eller rösta på Vetenskapliga partiet eller inte driver Vetenskapliga partiets politik genom sitt eget parti.

Evidens som stödjer min teori om den verkliga orsaken till förhöjda Barium-, Strontium- och Aluminium-nivåer i vår miljö:

(Följande citat är hämtade ur Engelska Wikipedia eftersom Svenska Wikipedia inte duger till mycket längre.)

1. Barium

“Barium has few industrial applications. Historically, it was used as a getter for vacuum tubes. It is a component of YBCO (high-temperature superconductors) and electroceramics, and is added to steel and cast iron to reduce the size of carbon grains within the microstructure. Barium compounds are added to fireworks to impart a green color. Barium sulfate is used as an insoluble additive to oil well drilling fluid, as well as in a purer form, as X-ray radiocontrast agents for imaging the human gastrointestinal tract. The soluble barium ion and soluble compounds are poisonous, and have been used as rodenticides.”

“A getter is a deposit of reactive material that is placed inside a vacuum system, for the purpose of completing and maintaining the vacuum. When gas molecules strike the getter material, they combine with it chemically or by absorption. Thus the getter removes small amounts of gas from the evacuated space. The getter is usually a coating applied to a surface within the evacuated chamber. A vacuum is initially created by connecting a closed container to a vacuum pump. After achieving a vacuum, the container can be sealed, or the vacuum pump can be left running. Getters are especially important in sealed systems, such as vacuum tubes, including cathode ray tubes (CRTs), and vacuum insulated panels, which must maintain a vacuum for a long time.”

“A vacuum insulated panel (VIP) is a form of thermal insulation consisting of a gas-tight enclosure surrounding a rigid core, from which the air has been evacuated. It is used in building construction to provide better insulation performance than conventional insulation materials.”

”VIPs consist of:
Membrane walls, used to prevent air from entering the panel.
A panel of a rigid, highly-porous material, such as fumed silica, aerogel, perlite or glass fiber, to support the membrane walls against atmospheric pressure once the air is evacuated.
Chemicals (known as getters) to collect gases leaked through the membrane or offgassed from the membrane materials. These are added to VIPs with glass-fiber or foam cores, because cores with bigger pore size require a higher vacuum (less than about 1 mbar) during the planned service life.”

“The cathode ray tube (CRT) is a vacuum tube that contains one or more electron guns and a phosphorescent screen, and is used to display images. It modulates, accelerates, and deflects electron beam(s) onto the screen to create the images. The images may represent electrical waveforms (oscilloscope), pictures (television, computer monitor), radar targets, or others. CRTs have also been used as memory devices, in which case the visible light emitted from the fluorescent material (if any) is not intended to have significant meaning to a visual observer (though the visible pattern on the tube face may cryptically represent the stored data).

The CRT uses an evacuated glass envelope which is large, deep (i.e. long from front screen face to rear end), fairly heavy, and relatively fragile. As a matter of safety, the face is typically made of thick lead glass so as to be highly shatter-resistant and to block most X-ray emissions, particularly if the CRT is used in a consumer product. Since the late 2000s, CRTs have largely been superseded by newer display technologies such as LCD, plasma display, and OLED screens, which have lower manufacturing costs and power consumption, and significantly less weight and bulk. Newer display technologies can also be made in larger sizes; whereas 38″ to 40″ was about the largest size of a CRT TV, new display technologies are available in 50″ to 60″ and even larger sizes. The vacuum level inside the tube is high vacuum on the order of 0.01 Pa to 133 nPa.”

“In electronics, a vacuum tube, an electron tube, or just a tube (North America), or valve (Britain and some other regions), is a device that controls electric current between electrodes in an evacuated container. Vacuum tubes mostly rely on thermionic emission of electrons from a hot filament or a cathode heated by the filament. This type is called a thermionic tube or thermionic valve. A phototube, however, achieves electron emission through the photoelectric effect. Not all electronic circuit valves/electron tubes are vacuum tubes (evacuated); gas-filled tubes are similar devices containing a gas, typically at low pressure, which exploit phenomena related to electric discharge in gases, usually without a heater.

The simplest vacuum tube, the diode, contains only a heater, a heated electron-emitting cathode (the filament itself acts as the cathode in some diodes), and a plate (anode). Current can only flow in one direction through the device between the two electrodes, as electrons emitted by the cathode travel through the tube and are collected by the anode. Adding one or more control grids within the tube allows the current between the cathode and anode to be controlled by the voltage on the grid or grids. Tubes with grids can be used for many purposes, including amplification, rectification, switching, oscillation, and display.

Invented in 1904 by John Ambrose Fleming, vacuum tubes were a basic component for electronics throughout the first half of the twentieth century, which saw the diffusion of radio, television, radar, sound reinforcement, sound recording and reproduction, large telephone networks, analog and digital computers, and industrial process control. Although some applications had counterparts using earlier technologies such as the spark gap transmitter or mechanical computers, it was the invention of the vacuum tube that made these technologies widespread and practical. In the 1940s the invention of semiconductor devices made it possible to produce solid-state devices, which are smaller, more efficient, more reliable, more durable, and cheaper than tubes. Hence, from the mid-1950s solid-state devices such as transistors gradually replaced tubes. The cathode-ray tube (CRT) remained the basis for televisions and video monitors until superseded in the 21st century. However, there are still a few applications for which tubes are preferred to semiconductors; for example, the magnetron used in microwave ovens, and certain high-frequency amplifiers.”

2. Strontium

”The production of sugar from sugar beet was in the 19th century the largest application of strontium (see strontian process). At the peak of production of television cathode ray tubes, as much as 75 percent of strontium consumption in the United States was used for the faceplate glass. With the displacement of cathode ray tubes by other display methods, consumption of strontium has dramatically declined.”

3. Aluminium

“Aluminium is remarkable for the metal’s low density and its ability to resist corrosion through the phenomenon of passivation. Aluminium and its alloys are vital to the aerospace industry and important in transportation and structures, such as building facades and window frames. The oxides and sulfates are the most useful compounds of aluminium.”

“Some of the many uses for aluminium metal are in:
Transportation (automobiles, aircraft, trucks, railway cars, marine vessels, bicycles, spacecraft, etc.) as sheet, tube, and castings.
Packaging (cans, foil, frame of etc.).
Food and beverage containers, because of its resistance to corrosion.
Construction (windows, doors, siding, building wire, sheathing, roofing, etc.).
A wide range of household items, from cooking utensils to baseball bats and watches.
Street lighting poles, sailing ship masts, walking poles.
Outer shells and cases for consumer electronics and photographic equipment.
Electrical transmission lines for power distribution (”creep” and oxidation are not issues in this application as the terminations are usually multi-sided ”crimps” which enclose all sides of the conductor with a gas-tight seal).
MKM steel and Alnico magnets.
Super purity aluminium (SPA, 99.980% to 99.999% Al), used in electronics and CDs, and also in wires/cabling.
Heat sinks for transistors, CPUs, and other components in electronic appliances.
Substrate material of metal-core copper clad laminates used in high brightness LED lighting.
Light reflective surfaces and paint.
Pyrotechnics, solid rocket fuels, and thermite.
Production of hydrogen gas by reaction with hydrochloric acid or sodium hydroxide.
In alloy with magnesium to make aircraft bodies and other transportation components.
Cooking utensils, because of its resistant to corrosion and light-weight.
Coins in such countries as France, Italy, Poland, Finland, Romania, Israel, and the former Yugoslavia struck from aluminium or an aluminium-copper alloy.
Musical instruments. Some guitar models sport aluminium diamond plates on the surface of the instruments, usually either chrome or black. Kramer Guitars and Travis Bean are both known for having produced guitars with necks made of aluminium, which gives the instrument a very distinctive sound. Aluminium is used to make some guitar resonators and some electric guitar speakers.”

Annonser

Wikileaks – USA:s ryska dubbelagenter? – Snowden? – Illusionisternas apkonster?

När något ältas i media, nyliberal Wall-street-media eller annan kapitalistisk eller republikansk media, även när borgerliga och nyliberala bloggare tuggar om saken, bör man rimligen fråga sig vad det är som mörkas samtidigt. Vem gynnas? Så arbetar nämligen illusionisterna. De vill få publiken att betrakta teatern samtidigt som de utför tricket. Lögnen är en del av maktutövningen oavsett hur lena i truten kapitalisterna är.

Först. Det som visas i fulmedia och som vi sannolikt ska spekulera i lite ytligt. Jag läser via Anders Romelsjö – Hackade Ryssland i USA-valet? att att två personer känner till vem läckan är, samt med stor tyngd försäkrar att läckan inte är en rysk agent.

Förre britiske ambassadören Craig Murray skriver på sin blogg att påståendena från CIA är en grov lögn. Han inte bara vet vem som är källan – han har dessutom träffat hen, och hen är inte rysk. Craig Murrays blogg.

”As Julian Assange has made crystal clear, the leaks did not come from the Russians. As I have explained countless times, they are not hacks, they are insider leaks.”

Det handlar om den något islamonavie f.d. brittiske ambassadören Craig Murray och Wikileaksgrundaren Julian Assange. Ingen vet naturligtvis med säkerhet någonting. Naturligtvis kan de vara lurade av agenten eller själva vara ryska agenter eller åtminstone betraktas som det enligt Hitlers och George W Bushs dominanta ödlekomplex-princip:

“De som inte är med oss är emot oss.”

CIA:s Wall street-lojala ledning säger sig veta att läckan är en rysk agent. Det får mig genast att tänka på Snowden som, efter att ha bevisat den redan välkända Wall street-regimens olagliga övervakning av USA:s medborgare, fått asyl i Ryssland. Kan han även ha läckt dessa uppgifter som hämnd för den situation han nu befinner sig i? Möjligt. Kan han kallas för rysk agent av CIA? Säkert. Rimligt.

Om Snowden på detta vis påverkat USA:s val är det en amerikansk medborgare som befinner sig i Ryssland som påverkat. Kan det vara anledningen till att Wall street-lojala i ledningen av CIA vill kalla det för “rysk hackning” utan att nämna has namn? Är det Snowden som är lojal mot USA:s folk och USA:s demokrati som är läckan? Möjligt. Rimligt.

Kan detta tolkas som om det skett på ryssarnas order? Helt säkert. Men att Snowden befinner sig i Ryssland är förmodligen för att han inte vill sitta på en ambassad utan solljus, likt Julian Assange, inte nödvändigtvis för att han är en “rysk agent”.

Snowden, åker väl sannolikt hellre skidor till sin snö-igloo i Ryssland, badar i vak och dricker rysk vodka och badar väl kanske hellre i svarta havet på Krim när klimatet tillåter, i väntan på att bli benådad och komma hem som en folkets hjälte. Det gör honom inte nödvändigtvis till en “rysk agent”. Han kan vara en “amerikansk agent” också, en folkets agent.

Har man inte funnit läckan kan man inte veta med säkerhet om läckan är en rysk agent eller inte. Inte ens om läckan skulle vara känd och personen förnekar eller erkänner att denne är en “rysk agent” skulle man kunna vara helt säker, för det finns s.k.”dubbelagenter” också.

Men den minst konspiratoriska förklaringen, den enklaste, är förmodligen att läckan är en person som sympatiserar med republikanerna eller känner starkt äckel till ledande Demokraters beteende, men naturligtvis kan det vara en rysk agent, såväl som en helt vanlig amerikan som eventuellt arbetar för världsfred, eftersom Hillary Clinton visat sin utrikespolitiska aggressivitet, samt gjort anmärkningsvärt psykopatiska uttalanden om ex. den döde Khadaffi.

Vi kom, vi såg, han dog. Ha ha ha.

Det kan s.a.s. vara en icke-agent som i ren självbevarelsedrift arbetar för hela mänsklighetens väl. Tacksamhet för läckan om det var intentionen.

Det mest troliga för mig när jag betraktar spektaklet är att alla inblandade i smeten ovan kan vara kapitalistiska dubbelagenter, ex. med målet att delta i konfliktskapandet mellan nyliberala demokrater och republikaner, alla gemensamt kapitalister som sannolikt vill dominera varann på olika vis likt apor i ett träd.

Föreställ dig ett träd där två apor överst gnabbas om dominansen och de apor som tittar uppåt ser ap-rövhål och de apor som tittar nedåt ser falskt leende ap-ansikten, men den övre 1%:en av denna kapitalistiska ap-flock, får de bästa platserna och äter de allra finaste frukterna, vill samtidigt absolut garantera mörkandet av de demokratiska socialisterna, vilka arbetar för 99% av trädet så att alla får en mer rättvis beskärd del av de fina frukterna, även om de ledande aporna naturligtvis alltid kommer vara lite mer jämlika än andra apor. Det är naturligtvis ofrånkomligt. Inte ens de mer ekologiska aporna i trädet har förstått exponentialfunktionen, då de är just apor med något mindre hjärnkapacitet.

De konservativa kapitalisterna Vladimir Putin och Donald Trump, såväl som andra rika individer och nyliberala ledande demokrater som naturligtvis lever under ständigt dödshot, kan naturligtvis vara med på apkonsterna. Det är uppenbart. Något som liknar Kuba över hela världen önskar de sig sannolikt absolut inte även om de sannolikt skulle vara lyckligare så, i alla fall om man betraktar vetenskapliga undersökningar som visar att kriminaliteten och morden minskar i samhällen med mer jämlikhet. D.v.s. mer trygghet och lycka.

Även konflikten mellan extrem islamism och väst kan vara en illusion. Syftet kan vara att införa islam i väst som en källa till konflikt, en konflikt som illusionisterna vill tjäna pengar på och distrahera med. Sekulära och ateister som vaket tänker och analyserar, som inte låter sig fösas runt likt religiösa blinda kossor i underkastelse, är förmodligen politikeradelns och kapitalismens största skräck. Därför ger de pengar till extrem islamism eller stöttar nazister i Ukraina. Allt som skapar konflikt människor emellan gynnar de.

Snowdens visselblåsande om att alla avlyssnas av alla världens säkerhetstjänster var ingen nyhet för mig. De flesta har förstått att det är så, i alla fall sedan Facebook började ställa märkliga frågor och man tog sig en titt på “Facebook CIA connection” via Youtube.

Sanningen ligger öppet presenterad mitt i de sociala medier som utför en stor del av övervakningen genom de script som de vill att du ska köra på din dator,  men sannolikt även i andra gratis-tjänster och även mitt inne i olika operativsystem, likt inbyggda trojanska hästar, operativsystem vilka för övrigt ofta är olagliga att undersöka genom att titta på källkoden. Det ingår i köpekontraktet. Är någon förvånad?

(Vill du köra script-bajset? Inte? Kör då ex. en av alla Linux-varianterna som har öppen källkod, samt Firefox med tillägget NoScript)

Försöken att förbjuda en hård kryptering ligger dessutom naturligtvis i viljan att kontrollera och övervaka precis allt. För att kunna göra detta så subventionerar de sannolikt radikaliseringen av islamister och subventionerar terrorister så att det ska finnas en officiell anledning att fortsätta med övervakningen och kontrollen av precis allt, om de så ska avskaffa kontanterna i processen mot total kontroll så att allt du handlar registreras på din person.

Drömmen tycks vara “smart phones” med GPS-funktion inkl. inopererade elektroniska chips i folk, kanske någon typ av scannande hjälm så att de kan se vad du tänker och leda dig rätt genom en el-stöt något annat negativt rakt in i hjärnan, i fall du, trots vilseledande borgerlig eller nyliberal fulmedia, skulle komma på att demokratisk socialism och ekologi är rätt väg att gå, trots att den mörkas.

Det skulle inte alls förvåna mig om majoriteten av islamistiska attacker mot väst faktiskt är “false flag”, för sekten islams mål är naturligtvis, likt vilken sekt som helst, att frälsa hela världen och ta över. Vad är väl då mer kontraproduktivt än öppet krig mellan väst och islam? Folk kan ju komma på att islams fascistiska doktrin såväl som annan odemokratisk fascism måste avvisas, låsas in på mentalsjukhus och förbjudas helt. Att islam sparkas ut helt kan väl knappast vara målet för sekten?

Sekten islam skulle på ett fredligt sätt annars lätt kunna ta över genom helt vanlig barnavel in-absurdum på några få generationer, om de fritt får importera sektens idioter och placera dem avskilt i ghetton där kvinnor pressas till att underkasta sig mannens vilja genom att täcka sig med tygskynken … allt medan de tillber änglar och Demiurgen och tror på flygande hästar likt 4-åringar som tror på flygande renar och Jultomten.

Illusionisterna, 1% av befolkningen, tror sig sannolikt gynnas av detta, märkligt nog. Möjligtvis korrumperade, med tanke på den Saudiska diktaturens resurser, möjligtvis pedofiler, med tanke på stödet av Islams sekteristiska fascistiska doktriner. Det är sannolikt Wall street-folket, Bilderberggruppen och även republikaner, alla samlade i en liten ljusskygg pyramidformad sekt.

De som istället borde gynnas i en demokrati, naturligtvis mellan 51% – 99% av befolkningen och naturligtvis naturen och även framtidens generationer är man inte motiverad att hjälpa. Det är mystiskt korttänkt. Det är makabert förvirrande. Beror det helt enkelt på människans oförmåga att förstå den exponentiella funktionen? Kan någon med intelligens förklara?

Djupare analys av tidningen The Economist förstasida 2015 på svenska

Tidningen The Economist publicerade en utgåva med namnet “The World in 2015” som betyder ”Världen 2015”. På omslaget finns det märkvärdiga tecken, texter och bilder. Tidningen The Economist är direkt relaterad till inflytelserika människor och ägs ex. delvis av den välkända engelska bankirfamiljen Rothschild och av en rik familj med namnet Agnelli från Italien.

Denna tidning, såsom många andra styrs av fåtalet rika familjer och rika investorer oftast via Wall street och Washington, men även genom större Europeiska investorer och att dessa tidningar och deras skribenter kommer sannolikt inte kritisera det ledarskap som äger deras arbetsplats och tillsätter de chefredaktörer som betalar ut deras löner.

Ägarstrukturerna på de flesta stora tidningar är ungefär lika. De ägs av fåtalet snuskigt rika. De publicerar därför sannolikt inte i länders eller folks bästa intresse, men i ägarnas bästa intresse, i detta fallet sannolikt för att behålla någon typ av kontroll över världens utveckling och trygga sina egna rikedomar.

The Economist chefredaktör heter John Micklethwait och har ex. flera gånger deltagit i den odemokratiska Bilderberggruppens konferenser där världens politiker och inflytelserika ledare med stor sannolikhet träffar odemokratiska överenskommelser under bordet utan insyn. Bilderberggruppens möten är fullkomligt hemliga förutom då informationen läckt ut och avslöjat deras verkliga agenda.

Vi kan heller inte lita på att det som förmedlas genom tidningen eller dess tjänster eller dess omslag är till för att informera, men också kan vara desinformation i syfte att vilseleda för att ägarna ytterligare ska kunna berika sig och befästa sin makt.

Nedan följer min egen analys och tolkning av The Economist “The World in 2015”-omslaget.

Öppna nu, i ett annat fönster som referens, denna original-artikel med omslaget, inkl. inzoomningen av olika bild-detaljer och fortsätt sedan läsa min analys!

De politiska huvudfigurerna

Vi ser att USAs president Barack Obama står i röd slips i mitten. Till vänster om Obama står Tysklands förbundskansler Angela Merkel med röd topp under sin kavaj och till vänster om henne står Rysslands president Vladimir Putin också han med röd slips. Alla visas i svartvitt.

Notera att även Churchill, som befinner sig längre bak till höger, har röd fluga och är avbildad i svartvitt och att en raket, som sannolikt innehåller en spionsatellit/övervaknings-satellit, kommer ur hans hatt! Till höger om Obama gissar jag att det handlar om Kinas och Indiens ledare, men notera att de istället har färgen blå.

Notera att i Sverige är rött associerat med politisk vänster och blått med höger, men att detta är omvänt i ex. USA och att rött också kan stå för kraft! Notera att Churchill var en konservativ politiker, att Angela Merkel tillhör ett kristet konservativt parti i Tyskland, CDU, samt att Putins parti kallar sig ryskt konservativt.

I USA kallas Obama och Hillary Clinton för ”neocons” av ex. Paul Craig Roberts, vilket betyder att de utger sig för att vara socialister och demokrater men sålt sig till kapitalet och bankirerna. Det röda står alltså inte för Olof Palmes eller Bernie Sanders socialism, men är för kapitalets fria rörlighet, frihandel och handelsavtal som gynnar fåtalet rika, ex. TTIP.

Det som är intressant i detta sammanhang är att president Vladimir Putin beskrivs som en i gänget. Antingen är det detta som är den stora desinformationen eller att han sålt sig till de ryska bankirerna och att detta anses gott nog för den gemensamma ekonomiska agendan av någon anledning. Är det kanske anledningen till att Kina och Indien inte har rött som färg, d.v.s. att de inte sålt sig till bankirerna … än?
Är det anledningen till upprustningen och konfliktskapandet mellan Ryssland och nato? Att gynna de båda militärindustriella komplexen medan välfärden får stryka på foten?

Globen med två ansikten

Globens västra ansikte tittar myndigt och bestämt mot väst medan den östra verkar vara aggressiv. Kan aggressiviteten vara riktad mot de som ännu inte sålt sig till bankirerna? De i blå slips? Kanske detta avser Kina och Indien? Fungerar demokratin i det kinesiska kommunistpartiet och i Indiens demokrati bättre och är denna demokrati därmed sämre för bankirerna än vad den är i väst där demokratin kontrolleras av Wall street och bankirer? Det anser kanske de som skapat omslagsbilden?

Färgen på ansiktena

Vissa är svartvita, andra är i färg. En av de i färg är David Blaine som är illusionist och känd gatumagiker. Han har revolutionerat det sätt med vilket magi visas på TV genom att fokusera på åskådarens reaktioner. Han arbetar på en ovanligt personlig nivå. Detta kan säkert vara något som ogillas av de som skapar massmedias fokus på våld och konflikt som separerar människor. Börjar människor fokusera på sina egna och andras reaktioner kan de nämligen bli medvetna om vad som pågår och hur de vilseleds. Eller är det så att han utgör den distraktion som bankirerna vill ha så att folket inte kommer på bättre tankar?

Läs gärna fler intressanta citat om David Blaine på engelska Wikipedia! Flera av citaten där kan kanske ha betydelse för hur bilden kan tolkas? ;-)

De som är avbildade i svartvitt tycks vara ledare med förståelse för ekonomi och utrikespolitik och jag tror att denna blekhet kan symbolisera att de är införstådda med den död de skapar i ekonomiskt intresse och att även den svartvite IS-soldaten i bakgrunden skapar död och förintelse i ekonomiskt intresse och arbetar för dessa bankirer, oavsett om han är medveten om det eller ej. Att rött, vitt och svart är Hells Angels färger är heller kanske ingen slump. Är de alla djävulsdyrkare? Är de förbundna med de som skär i barns genitalier och suger blod också? Inte omöjligt.

Är de i svartvitt de stora mördarna och de i färg livgivarna som ger kraft till människorna? Kan det vara så bankirerna och ägarna av tidningen ser på saken? Men varför står de i så fall tillsammans i en gruppbild? Nej. Det gemensamma är nog att de alla är illusionister som vilseleder.

Flöjtspelaren

Flöjtspelaren från Hamelin till vänster i bliden är en tysk legend om en man som använde sin magiska flöjt för att lura ut Hamelins barn och enligt historien kom barnen aldrig tillbaka igen. Figuren kommer från Medeltiden och sägs representera antingen massdöd av pest eller katastrof, eller en massiv migration. Flöjtspelaren kan också representerar hur dagens naiva blir lurade genom massmedias propaganda.

Liten pojke under flöjtspelaren

Passande nog befinner sig en naiv figur, i formen av en liten kille rakt under flöjten med propeller på huvudet med ett leksaks flygplan i näven. Blir barnet en framtida dum soldat indoktrinerad att tro på desinformationen och kommer han kanske släppas från ett flygplan som fallskärmssoldat i nästa krig eller bli kanonfoder?

Pojken ser riktigt korkad ut och han tittar på ett spel som heter “Panik”. Orden “Federal Reserve” och förmodligen “Chi” som i ”China”. Man kan även se “Green light!” (grönt ljus) och “sis!” som i “ISIS!” eller “Crisis!” (Kris!)

Den lille naive pojken betraktar, helt utan att förstå vad som sker eller varför, hur olika händelser spelas upp i massmedia. Namnet på spelet är ”Panik”. Målet är sannolikt att skapa panik genom massmedia eftersom människor lyder bättre i ett panikartat sinnestillstånd. Det du kommer få se i denna massmedia är således inget av större värde mer än än panik, kris, krig, våld etc. Det som skulle kunna skapa fred, demokrati och vetenskaplighet kommer den lille killen sannolikt inte att får se så mycket av.

Kille med Smartphone-VR-glasögon

Varför en kille med Smartphone-VR-glasögon i färg står precis över Kinas presidents högra axel är kanske för att detta utgör eller kommer utgöra en stor del av Kinas planerade tillväxt. Denne kille kan också vara en av de omedvetna eller en av de goda krafterna över internet naturligtvis.

Flygplanet med texten Crop-O-Dust

Framför Putin finns ett litet flygplan med texten” Crop-O-Dust”. Detta refererar till koncptet ”crop dusting” vilket är den process med vilken man sprayar grödor med insektsmedel och anti-svampmedel i puderform från flygplan. Precis under denna helikopter befinner sig ett kinesiskt barn som äter något som liknar nudlar. Äter barnet förgiftade nudlar? Det finns alltså all anledning att börja äta ekologiskt även för Kinas befolkning.

Pandabjörnen med Kinas flagga på badbyxorna

Kina blir starkare. Framför pandan nere till vänster ligger jordgloben i form av en amerikansk fotboll. Tar Kina strax över det ekonomiska världsherraväldet? Till vänster om fotbollen finns en engelsk elgitarr inkörd i bastrumman ett amerikanskt trumset. Kan det symbolisera det angloamerikanska havererade spelet där USA höll takten men där nu Kina kan påbörja spelet med världen?

Japansk sumobrottare med batteri

Till höger om pandabjörnen befinner sig en japansk liten sumobrottare med ett batteri. Är batteriet tomt eller vad symboliserar detta? Behöver det pacificerade Japan laddas med ett nytt batteri och ett nytt krigsmaskineri för framtida konfliktskapande? Eller kan det symbolisera något som har med Japans elkraft eller kärnkraft att göra?

Spöket med semestertidningen

Bakom Obama’s ben befinner sig ett spöke som läser en semestertidning. Vad kan det betyda?
Var det planerat att många skulle dö under 2015 när de reste på semester och är det USA som ligger bakom dessa attentat? Eller är detta de rikas plan om att folket i USA ska göras så fattigt att den enda gång de kommer ha råd till semester är när de dör? Eller är det Usama som är otroligt lik Obama som nu plötsligt tagit semester ur massmedierna? Eller handlar det om Obamas förflutna på semesterön Hawaii som tagits upp av Donald Trump under 2015?

Den gröna sköldpaddan

En liten grön sköldpaddan står framför allt annat i centrum och stirrar rakt på oss och runt skölden är 11 små streck som kan symbolisera att den skiner eller är blankpolerad eller krymper. Författaren till originalartikeln tror att det handlar om det socialistiska Fabiansällskapets sköldpadda, även om den då borde varit röd som en socialistisk flagga eller ev. blå vid omvänd logik.

Fabiansällskapet hade innan en symbol som var en ulv i fårakläder, vilket skulle kunna antyda att det i så fall handlar om socialister som egentligen alls inte är socialister. Det kan även handla om socialister som klätt sig i fårakläder för att sakta kunna inför mer socialism genom reformer. Det beror på från vilket håll man väljer att se på saken.

Ulven i fårakläder skulle kunna liknas vid att kalla sig ”Socialdemokrat” säga sig vara för välfärd och demokrati men istället rent politiskt motarbeta både landets demokrati och dess välfärd, genom alltmer marknadsliberalism, förslavande frihandel och för importen av odemokratiska element. Inte så konstigt att de bytte symbol till en sköldpadda i så fall. Den andra symbolen är alldeles för avslöjande.

Men Sköldpaddan är också en symbol av att lita på sin inre vision och om konsten att anpassa sig till nya omgivningar och miljöer. Den står för långsam takt, bekväm takt. Den står för långt liv, tålamod och skydd. Den står för att inte pressa sig själv för hårt så att man undviker att göra fel och missa chanser. Sköldpaddan står för visdomen att veta att allting kommer men att det handlar om att handla vid rätt tidpunkt.

Sköldpaddan står för inre visdom av att gå in i sig själv, finna frid och trygghet och om medvetandets resa. Dessa resor i det inre genom meditation öppnar upp för magisk värld av fantasi och intuition som gör allting möjligt.

En arg sköldpadda var länge symbolen för Fabiansällskapet. Måttot för Fabiansällskapet var “När jag slår, slår jag hårt.” Detta har nog inget med socialism att göra, men måste handla om en slogan som kanske uppstod då England befann sig i krig med Hitlertyskland då socialismen i både Storbrittannien och Ryssland var under hot från nazismen.

Fabiansällskapet har tagit sitt namn från den romerske generalen Fabius som med stor försiktighet planerade strategier för att långsamt nöta ut sina fiender och över lång tid vinna sina segrar. “Fabian Socialism” använder förändring över lång tidsrymd för att sakta förändra en stat istället för att använda våldsam revolution för förändring. Fabiansällskapet är i sin essens för införandet av socialism genom reformer. Idag har de en neutral logotype. Skapandet av ett nytt globalt system genom små förändringar är vad som idag pågår.

Planen kan därför vara långsiktig genom att de först vill låta en mer extrem kapitalismen ta över världen och ena den genom det extremkapitalistiska imperialistiska våld vi ser idag, för att först därefter, när denna är färdig, göra om världen långsamt till en fullfjädrad internationell socialism.

Den gröna sköldpaddan kan stå för miljömedvetenhet också. kanske är det därför den är så liten i bilden. Ekonomer har i allmänhet ingen aning om vikten av nedväxt till balans med naturen. De tänker oftast på ekologi med som en krydda, inte som ekonomins grund, nämligen att hushålla med resurser i ett tillstånd av knapphet.

De två pilarna framför Alice från Underlandet

I linje med Alice från Underlandet sitter två pilar och bakom henne ligger sannolikt en cricket-boll eller en baseball-boll. På pilarna ser det ut som datum 11.5 & 11.3, alltså 11:e maj och 11:e mars. Det kan också handla om koordinater som pekar ungefär på Nigeria, ett ”land” som ligger ”under” ekvatorn, ett land som har stora oljeresurser och där människor fått det bättre, men där också Boko Haram härjar. Ett hemligt möte? En speciell händelse? Att visa siffror som endast kan förstås av sektmedlemmar är ofta en kär sysselsättning i sekter och kan också vara en varning om att inte befinna sig där när det inträffar.

coordinate-11-5-11-3

Nigeria är till ca hälften kristet hälften muslimskt, så även staden Maiduguri. Det kan även handla om att The Economist redaktion trodde att det skulle ske ytterligare en attack i Potikum såsom 10 November 2014. Maiduguri ligger också på nordlig koordinat 11°50 och grundades 1907 som en militär utpost av britterna och är en stor handelshubb i Nigeria och har ett högt markvärde. Chad och Niger som ligger intill Nigeria är till största delen muslimska. Händelser datummässigt runt 11:e Mars 2015 är intressanta (11.3):

7:e MarsFem självmordsbomber detonerar i Maiduguri. 54 döda och 143 skadade. Efter explosionerna förklarade Boko Haram sig vara i allians med Islamiska Staten.

8:e Mars – Militär från Niger och Chad, som vilar på nationell, demokratisk och socialistisk grund, påbörjar en mark- och luft-offensiv mot Boko Haram i Nordöstra Nigeria.

Mars 9 – Chad och Niger återtar Malam Fatouri och Damasak in nordöstra Nigeria.

Mars 13 – Den Nigerianska regeringen som också vilar på nationell, demokratisk och socialistisk grund meddelar att de använder utländska soldater i sin kamp mot Boko Haram.

Mars 16
– Nigeria, Chad, and Niger påbörjar befrielsen av Damasak från Boko Haram.

(Ytterligare intressant är att Nigeria som består av cirka hälften kristna och hälften muslimer förbjuder bärandet av slöja i Nigeria den 17 Juni samma år.)

Alice från Underlandet är en bok som handlar om sjuåriga Alice som tittar ner i ett hål och hamnar i en drömvärld där ingenting är likt verkligheten. Hon möter i en episod av barnsagan soldater i form av spelkort, varav några är sysselsatta med att måla om vita rosor i rött, och därefter möter hon även den stränga och pompösa drottningen avbildad som spelkortet hjärter dam.

Den kungliga Damen på tavlan till höger om Alice

Vem är kungligheten på tavlan? Sannolikt en engelsk drottning. I boken Alice från Underlandet bjuder drottningen, hjärter dam, in Alice till en märklig krocketmatch med flamingos som klubbor och igelkottar som klot. Alice tröttnar eftersom drottningen bara fuskar och Alice träffar istället en falsk sköldpadda. Kan den kungliga damen representera den engelska kolonisationen av världen genom falskspel? Att spela ut fienden med fiendens fiende är en välkänd och kär sysselsättning som de länge använt för att härska över världen.

Katten från Cheshire på grenen

Katten från Cheshire sitter på en gren som sticker ut bakom Obama. Alice i Underlandet möter Katten från Cheshire på grenarna i ett träd, där han visas och försvinner efter behag, och engagerar Alice i underhållande men ibland förbryllande konversation.

Katten kan försvinna och återkomma som han vill, även ändra storlek, sväva fritt, anta formen av andra karaktärer. Han skämtar och leker med andra karaktärer, men är hjälpsam ibland. Han talar på ett långsamt flytande vis.

Katten väcker ibland filosofiska punkter som irriterar eller förbryllar Alice; men verkar muntra henne när den visas plötsligt på Hjärterdams krocket-fält. När katten döms till döden förbryllar den alla genom att enbart visa sitt huvud utan kropp. Detta skapar en debatt mellan bödeln, kungen och hjärter dam om huruvida ett okroppsligt huvud verkligen kan halshuggas. Vid ett tillfälle, försvinner katten gradvis tills ingenting lämnas, förrutom dess breda leende. Alice påpekar att hon ofta har sett en katt utan ett leende men aldrig ett leende utan en katt. Katten kan ses som ytterligare en illusionist i den massmediala fantasivärlden.

Kan både katten och spöket symbolisera den otroliga likheten mellan Usama bin Laden och den teleprinterläsande Obama då man jämför anletsdrag?

Den flygande spargrisen

Den flygande spargrisen flyger ut ur David Camerons fickor. Den 7 Maj 2015 återvaldes Cameron som premiärminister. Som en respons på Paris-attackerna 2015 säkrade Cameron stöd för utökade luftburna attacker mot ISIS in i Syrien, men var det verkligen attacker mot IS eller slöseri med pengar? Attacker som i princip kan räknas som bortkastade jämfört med ryssarnas insatser. Han har lila slips. Lila är en mix av rött och blått. Han är en konservativ politiker som vill att Storbritanniens folk ska få rösta om EU-medlemskapet i demokratisk ordning och han är mycket populär hos det brittiska folket. Cameron blev den första premiärministern på över 100 år att förlora en utrikespolitisk votering. Voteringen handlade om att starta krig mot Syrien i strid med FNs regler. Hade han lyckats hade det varit slöseri med britternas pengar men en vinst för det militärindustriella komplexet.

Kvinnan med fågelägg och vingar i pannan

Notera att kvinnan har samma färg på sin kavaj som Angela Merkel. Kvinnan bär något som liknar ett fågelbo som sitter i pannan. Sannolikt en kreation av Alexander McQueen. Alexander McQueen är en känd designer i snuskigt rika kretsar som sannolikt tog livet av sig. Äggen i fågelboet är svartvita. Kan det tolkas som att flyktingar kommit flygande med vingar och tagit med sig IS-ägg till Tyskland eller anser bildkreatörerna att Angelea Merkel är ett mentalt ägg eller båda delar likt den naive svensken? Inte helt omöjligt. Införseln av IS in i Europa och Tyskland kan inte anses vara helt intelligent. Kvinnan kan givetvis ha kommit med för att visa att även mode är en illusion som inte ökar medvetandet.

Den Asiatiske officeren med ansiktsmask

Bakom officeren står en IS-soldat och med vad som liknar stänk av blått blod. Chineserna har blivit utsatta för Boko Haram i Afrika genom dössskjutningar och kidnappningar, men China vägrar ta till imperialistiska metoder. De vägrar kicka den imperialistiska bollen.

Maskerad kille med kikare till vänster i bild

Denne man kan säkert symbolisera olika säkerhetstjänster i världen som tittar åt ett annat håll och inte håller oss folk säkra för det korrumperade kriminella och odemokratiska spel som pågår. Eller har han helt enkelt beordrats att titta på något helt annat och lyder blint utan eftertanke på planeten och framtidens generationer.

Raketbilen

Raketbilen symboliserar nog oljeindustrin och den har storbritanniens flagga på styrvingen baktill och olika företagsnamn på sidan.

Övrigt

Det finns fler detaljer och fler ansikten som jag inte känner igen eller inte har tolkningar på. Hjälp gärna till med förslag i kommentarsfältet på vad ex. clownfiskarna, jeepen, spindelmannen, atombomben och quadropeden kan stå för eller om du tror på något annat än mina tolkningar!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Vetenskapliga alternativ till den dåligt betalde mekaniske turken

Vad är en ”Mekanisk Turk” historiskt?

Jag snubblar äver konceptet ”Mechanical Turk”. Namnet härstammar från världens första schackdator, vilket var en låda som kallades för ”Schackturken”, eller enbart ”turken” vilken påstods vara mekanisk, alltså ”den mekaniska turken”.

Den mekaniske schackturken var en illusion. Lådan innehöll en hemlig dvärg som kunde se schackpartiet underifrån, ges instruktioner av illusionisten och flytta pjäserna underifrån med hjälp av magneter. Hur välbetald den inlåste dvärgen/turken var framgår inte.

Vad är dagens ”mekaniske turk”?

Liknelsen med den den mekaniske schackturken och de arbeten som idag erbjuds till ”Internets mekaniska turkar” är slående. Företagen som erbjuder dessa arbeten och gömmer sig bakom arbetsförmedlingar såsom ex. det välkända Amazon Mechanical Turk, tar inget arbetsgivaransvar och den anställde själv måste ta ansvar för att betala skatt och försäkringar eller riskera konsekvenser från skattemyndigheten eller bristande försäkringsskydd.

Hur välbetald är dagens ”mekaniske turk”?

De som tar arbetena måste först ofta underkasta sig mycket lågt betalda arbeten innan de ens har en chans till något bättre betalda arbetsuppgifter. Dessa förmedlingar verkar dessutom undvika ord som ”lön” eller ”ersättning” för att kunna undvika diverse lagar och är oftast baserade i USA och betalar ut lönen i dollar, något för politiker, skattemyndigheten och facken i Sverige och i EU att verkligen ta en titt på och lagstifta bort, anser jag!

Dessa mekaniska turkar, företag och förmedlingar undviker säkerligen massvis med utgifter till den gemensamma välfärden och stjäl på så vis dessutom legitima arbetsuppgifter från den legitima arbetsmarknaden.

Alternativ till att bli en ”mekanisk turk”?

Visserligen är dessa arbeten kanske en chans för ungdomar och invandrare att slippa slyröjning och att måla stolar åt våra stadsministrar, eftersom dessa statsministrar hittills inte lyckats med särskilt mycket för att vi alla ska kunna dela på de jobb som faktiskt finns kvar, trots den ökade automatiseringen och den senaste tidens invandring.

Det finns faktiskt politiska åtgärder såsom ex. arbetstidsförkortning, högre övertidsersättningar, friår eller ökat antal semesterveckor som kan skapa fler anställningar om man bara har den politiska viljan att ta sig ur den förslavande frihandeln och sedan genomföra dessa nya lagar om arbetets grundläggande ramar.

Jag uppmanar alltså folk att bojkotta dessa arbeten och dessa företag, samt söka traditionella arbeten, samt att rösta på partier som är för ett utträde ur EU och frihandeln, rösta på ett parti som är för arbetstidsförkortning, så att du som medborgare till sist får ett rimligt jobb till rimlig lön och har pengar till ett normalt liv och så att du kan njuta av att arbeta för arbetsgivare som dessutom har moral.

I sökandet efter alternativ till mekanisk-turk-verksamhet har jag dessutom upptäckt något fint. En lista på olika vetenskapliga projekt där världens alla medborgare kan bidra till forskning på ex. fåglar och hav m.m.

Jag tror inte att dessa alternativ direkt kommer rädda världen likt Vetenskapliga partiets politik för nedväxt, men de hjälper oss att se och förstå vad som pågår med vår miljö, kanske kan rädda en fågelart från utrotning, kanske kan bevisa att våra hav kan räddas snabbare genom minskad övergödning etc.

Meditera på saken! Lycka till!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mer intressant om mekaniska turkar:
Digitala daglönare – Dagens ETC wallraffar hos nätjätten Amazon