Till försvaret av Socialdemokraterna angående migrationskatastrofen

Håkan Karlberg skriver kritiskt om Alliansens berikande mångfaldspolitik. Skulden till migrationskatastrofen läggs där till stor del på regeringens proposition år 1975 nr.26, ledd av Olof Palme, men låt mig försvara de gamla sossarna för jag anser att det finns förmildrande omständigheter här. Jag tror alls inte att de ville skada Sverige såsom de olika regeringarna gjort på olika vis efter EU-inträdet. Jag tror faktiskt att de var patrioter och ville Sverige väl. Nej. Det här är nog något som de nog inte har kontrollen över.

Evidens ligger i några citat som jag hittat:

Tage Erlander, då partiledare för Socialdemokraterna, enligt enligt Södermanlands Nyheter:


”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”
/Tage Erlander (Detta var enligt Pettersons blogg i samband med raskravaller i USA)

Olof Palme, då partiledare för Socialdemokraterna, som var för en nationell demokratisk socialism, precis som Vetenskapliga partiet, ville på 1970-talet INTE ta emot 1 200 kvotflyktingar från Vietnam, enligt Petterssons blogg, med motiveringen att:

olof_palme_80x80
”deras kultur skiljer sig så avsevärt från vår att det skulle få oanade följder.”
/Olof Palme

”Vi säger ja till det solidaritetens och demokratins samhälle där fria människor gemensamt, i ömsesidig respekt och under ömsesidigt ansvarstagande, formar en tillvaro där alla har lika möjligheter och lika värde.”
/Olof Palme

Diktaturer bjuder ett maskineri av lydnad, slutet och till det yttre väloljat. Demokrati bygger på lojalitet, öppenhet och pulserande liv. Den måste därför ständigt vinnas på nytt.”
/ Olof Palme

Olof Palme kan således aldrig ha avsett invandring av kriminalitet, EU:s arbetslöshet, wahhabismens diktatoriska samhälle, där ofria människor utan vilja till demokrati och utan ansvarstagande uppmanas till sekteristisk fascism och där kafirer nedvärderas. Palme kan således knappast ha avsett massinvandringen av betydligt mer extrema kulturer än den Vietnamesiska.

Ingvar Carlsson, statsminister för Socialdemokraterna, stängde 1989 gränsen, enligt Södermanlands Nyheter, p.g.a att:


”Sverige är fullt och inte öppet för vanlig invandring.”
/Ingvar Carlsson

Regeringen Carlsson, som som var socialdemokratisk, menade 1995, enligt Riksdagens protokoll 1989/90:46 sidan 79

”Regeringen har därför funnit att andra åtgärder måste vidtas för att man skall komma till rätta med situationen. Asyl kommer endast att ges till de asylsökande som uppfyller kraven enligt FN:s flyktingkonvention och till dem som i övrigt har särskilt starka skyddsbehov.

Förändringen innebär att det inte längre blir möjligt att få asyl som krigs­vägrare eller s.k. de factoflyktingar, om inte särskilt starka skyddsbehov fö­religger.”

1995, oklart exakt var, skrev den dåvarande socialdemokratiska regeringen [vilket var Regeringen Carlsson] så här, enligt Petterssons blogg:

”de senaste årens invandring har i betydande grad åter blivit en invandring från Europa. Dessa invandrare har ett humankapital och ett etniskt kapital som ligger närmare svensk arbetsmarknad än den utomeuropeiska invandringen…”

Redan 1995 verkar således diskussionen vara ett faktum. Man ser redan här medvetenheten om framtida kostnader om man inte får stopp på den utomeuropeeiska invandringen. De vill få stopp på den.

Göran Persson, statsminister för Socialdemokraterna sade till Sveriges Radios ekoredaktion, enligt Sundsvalls tidning att:


”Fri rörlighet för arbetskraft vill vi ha, men inte social turism. Där får vi inte vara naiva…”
/Göran Persson

Göran Persson menar förmodligen rörlighet av arbetskraft då arbeten finns och då kompetens saknas, men varför genomförs då inte denna politik?

Slutsats 1 är alltså att den proposition som skrevs av regeringen under Olof Palmes ledning inte hade avsikten att förstöra Sverige, sannolikt heller inte Ingvar Carlssons eller ens Göran Perssons regeringar, men de hade knappast full insikt om migrationskaoset som skulle följa heller, ej heller kan de antas ha velat skapa social turism, ej heller velat importera kulturer som skiljer sig avsevärt från vår egen, ex. islam och medföljande islamism. Att det förmodligen heller INTE varit dessa socialdemokraters syfte syns även i texten till samma artikel när Kjell-Olof Feldt citeras ur SvD:


”Det bor åtminstone en halv miljon människor i Sverige som vi inte vet vad vi ska göra av. Vi vet inte hur de bor eller hur de försörjer sig. Jag vet inte hur de här människorna ska bära sig åt för att komma vidare. Det är en tickande bomb.”
/Kjell-Olof Feldt

På frågan vad politiken kan göra svarar Kjell-Olof Feldt:


”Jag vet inte. Jag tror knappt att någon vet det. Man försöker hålla locket på.”
/Kjell-Olof Feldt

Slutsats 2 är att det nog är synd om de politiker som leder Sverige för de verkar helt ha tappat greppet och befinner sig i en slags panikartad EU-kris som de inte vill att folket ska bli varse, eller att medlemmarna i Socialdemokraterna på något vis sätter käpparna i hjulet för sina galjonsfigurer internt? Eller att de som förstör Sverige har hållhakar på de stackarna?

Det verkar vara synd om representanterna för de vet uppenbarligen att de sitter på en tickande bomb, men vet inte hur de ska finna modet för att desarmera den, eller vill inte, eller kan inte, men försöker istället lägga locket på och hålla för öronen. Rädslan paralyserar dem kanske och modet de behöver för att hantera verkligheten patriotiskt verkar de sakna, således måste man tycka synd om dem. vad kommer folk säga om dem när de en dag ligger där i kistan och folk vill hålla tal? Vad ska det stå i historieböckerna?

På frågan om varför detta kunnat ske rakt framför ögonen på svenska folket och Socialdemokraterna, helt utan tillräcklig motreaktion när de röstar, så har jag några olika hypoteser:

  1. Valfusk. Kan de sittande partierna ha kommit överens om att genom opinionsundersökningar och valfusk bedra svenska folket? -Nej. Förmodligen inte. Ett sådant valfusk kräver alltför många medbrottslingar för att ingen av dessa skulle avslöja konspirationen.
  2. Hemlig statskupp. Kan det handla om förstörelse genom entrism in i Sveriges ledande partier av utländska agenter? – Nej. En sådan infiltration kräver alltför många medbrottslingar. Någon patriot skulle avslöja konspirationen. Folket skulle då även rösta på de partier som löser problematiken, men det gör de helt uppenbarligen inte.
  3. En politisk motreaktion som valde fel sätt att organisera sig? Existensen av SD? Kan själva skapandet av SD som motreaktion ha förvärrat situationen genom att skapa splittring? – Förmodligen, men nya partier med andra åsikter har normalt sett inte skapat splittring, hat och kaos. Varför har det skett den här gången?
  4. Massmedial hjärntvätt. – Förmodligen. Men vad är medie-ägarnas agenda? Vad är målet med att vilseleda Sverige och kanske hela Europa in i ett mångkulturellt och konfliktfyllt elände? Vari ligger vinsten? Förmodligen ligger vinsten i de extrema situationer som uppstår i den panik som följer. Korrumperad asylbaronsindustri, ångest, stress, cancer, våldtäkter, mediciner mot depression, terrorism som kräver övervakningsutrustning, kriminalitet som kräver inbrottslarm och annan skyddsutrustning, d.v.s. kortsiktiga vinstintressen som leder till tillväxt, men som långsiktigt leder mot katastrof. Kanske kan det även vara Geopolitik från USA och Israel-lobbyn att försvaga både Europa och Ryssland samtidigt? Kanske är det monopolkapitalets trix för att försvaga demokratin?

Lösningen är enligt min och Vetenskapliga partiets mening de tre ABSOLUT viktigaste frågorna:

  1. Meditation i tystnad, för med ett lugnt öppet sinne kan folket se samband och sannolikheter tydligare, gärna tillsammans med ett djupare medvetande om olika former av osanning.
  2. Nedväxt till balans med naturen, i Sverige och i världen, för vi kan ju knappast bli rikare tillsammans, vare sig svenskar eller utlänningar om populationen ökar i ett tillstånd av resursbrist.
  3. Samverkan och enhet mellan människor, MEN på ett förnuftigt sätt.

Kan sittande regering lösa saken innan valet 2018? Kan kommande regering lösa saken? Kan Vetenskapliga partiet vara med och stärka Sveriges regering och lösa saken efter valet? Jag säger som Sokrates lär ha sagt förvånat när en kvinna tog ett glödande kol i fingrarna för att tända hans pipa:

”En sak vet jag, att jag ingenting vet.”
/Sokrates

Annonser

Citat och beröm – Det har funnits mycket klarsynthet i Socialdemokraterna

Det tycks genom åren ha funnits viss klarsyn inom Socialdemokraternas ledarskap och även hos andra debattörer i Sverige genom åren. Jag skriver denna lilla samling med citat som beröm för denna klarsyn i spåren av det som sker i Sverige idag.

I samband med raskravaller i USA sade ex. Tage Erlander, partiledare för Socialdemokraterna, enligt Petterssons blogg:

”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”

Herbert Tingsten, som var en svensk statsvetare, liberal publicist och författare, innehade en professur i statsvetenskap vid Stockholms högskola och var chefredaktör för Dagens Nyheter, sade enligt Petterssons blogg:

”Skälet till vår stabila demokrati är att det inte finns några språkliga, religiösa eller etniska skiljelinjer i Sverige.”

Olof Palme, partiledare för Socialdemokraterna, som var för en nationell demokratisk socialism, precis som Vetenskapliga partiet, ville på 1970-talet inte ta emot 1 200 kvotflyktingar från Vietnam, enligt Petterssons blogg, med motiveringen att:

”deras kultur skiljer sig så avsevärt från vår att det skulle få oanade följder.”

Sverker Åström, svensk diplomat, FN-ambassadör, kabinettssekreterare vid Utrikesdepartementet och medlem i Nationella Studentklubben, sade enligt Petterssons blogg:

”Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle få svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land.”

Harry Schein som var en svensk företagsledare, författare och debattör, samt även kemiingenjör, innovatör, VD för Svenska Filminstitutet, VD för Investeringsbanken skrev den 13 juni 2002 på DN Debatt under rubriken ”Drömmen om det multinationella”, enligt Demokratbloggen att:

”det multinationella samhället har blivit ett allt mer positivt laddat honnörsord. Förklaringen är enkel. Vore det inte bra om folk med olika språk, olika hudfärg, olika religioner, olika etniska traditioner kunde leva tillsammans i harmoni. En dröm med såväl kristna, humanistiska som marxistiska idéer. Ett slag trodde många att denna dröm hade förverkligats i USA. Det kan möjligen bero på att landets ursprungliga befolkning, indianerna, utrotats av invandrarna från Europa.”

”Drömmen om ett multinationellt samhälle växer sig stark även i Sverige, om inte bland folk i allmänhet så åtminstone i vissa delar av den kulturella eliten, den som tar avstånd från Sveriges provinsiella förflutna och bejakar globaliseringen och internationalismen.”

Ingvar Carlsson, statsminister för Socialdemokraterna, stängde 1989 gränsen, enligt Petterssons blogg, p.g.a att:

”Sverige var fullt”

Regeringen Carlsson som som var socialdemokrat sade 1995, enligt Petterssons blogg, att:

”De senaste årens invandring har i betydande grad åter blivit en invandring från Europa. Dessa invandrare har ett humankapital och ett etniskt kapital som ligger närmare svensk arbetsmarknad…”

Göran Persson, statsminister för Socialdemokraterna sade, enligt Petterssons blogg att:

”Fri rörlighet för arbetskraft vill vi ha, men inte social turism. Där får vi inte vara naiva…”

Dags för human utvandring tillbaka över Medelhavet?

PS. Kanske kan det också vara intressant att läsa Citat om Demokrati från de berömda och mördade socialdemokraterna Olof Palme och Anna Lindh?

Politisk satir? – Palmemordet – Olof Palme och Anna Lindh lever på Mauritius?

En tidig morgon i djup meditation kommer en ny hypotes till mig som är så ofantligt komisk och trevlig att den kan bli värd ett teaterpris för bästa manus.

Hypotesen kommer som ett resultat av Sveriges roligaste komiker, Robert Gustavsson, som uttalar sig om palmemordet, samt en mycket komisk Spitting image-episod, i vilken en karikatyr av Margaret Thatcher och Adolf Hitler har en kommunikation som antyder att Hitler levde sina sista dagar i Argentina.

Det finns, för de som vill undersöka saken, även teorier om att Michael Jackson, Elvis Presley och John Lennon också lever eller levde, kanske plastikopererade till oigenkännlighet, eller kanske avsides från oss vanliga människor, smuttande cocktails i paradiset eller båda delar, vilket jag anser vara både glädjande och komiskt.

Det finns även en man vid namn David Icke som hävdar att det massmediala spelet är en teater för att få oss att tro något helt annat än vad som verkligen pågår och att principen för spelet bygger på att fåtalet som styr över massmedia skapar ett problem, vilket ger en reaktion hos folket, vilket sedan kräver den lösning som de i förväg planerat och som de vill införa och som folket då välkomnar.

David Icke, som sannolikt efter en överdos av en sydamerikansk drog som öpnade hans sinne för möjligheter inledde sin offentliga bana i turkos utstyrsel till engelsmännens jubel, menar att vi måste försöka förbinda punkterna mellan händelserna för att kunna se helheten.

Ett exempel: WTC 9/11 Terrorism skapad av fåtalet rika, skapar skräck hos folket, vilket välkomnar invasionskrig och Bodströmsamhället med övervakningskameror i varje gathörn.

Med tanke på att massmedia och dess mekaniska turkar, journalisterna,  ägs av ett fåtal med i stort sett samma agenda, nämligen kapitalism och vinstmaximering på bekostnad av folket, inkl. krig, så är det fullt tänkbart.

Detta innebär sannolikt även att invandringskaoset i Tyskland, samt invandringskaoset i Sverige (i Sverige även inkl. busslaster med professionellt tiggeri utanför stormarknader och snabbköp som extra krydda på laxen), är ett medvetet skapat problem just för att skapa en kraftig reaktion hos folket, ex. stöd för Sverigedemokraterna eller skapa mer rasism, dvs. få folket att börja tänka likt tanten i snabbköpet av Robert Gustavsson.

Detta spektakel får sedan  får vara med i massmedia och tjatas sida upp och sida ner, precis som allt annat som kan skapa konflikt och kaos, ex. en norsk vettvilling, nerbrända flyktingförläggningar, Lasermannen, eller som senast IKEA-morden eller Trollhätte-morden.

Vilken slutlösning dessa fåtalet rika i så fall planerar har jag ingen aning om. Kanske Europa ska bli en del av ett kalifat med sharialagar och underkastelse eller kanske det ska bli en etnisk rensning i kristendomens namn? Eller kanske båda delar. Vem vet? Den som lever får se.

Om vi antar att Olof Palme och Anna Lindh, spelar skådespelet väl som två riktiga socialister på på uppdrag av CIA och numera lever på en söderhavsö, ex. Mauritius, dit Mona Sahlin reste på semester då hon demoniserades som allra mest i massmedia p.g.a. en ynka Toblerone, så skulle detta förklara många uttalanden, ex. Hans Holmérs uttalande:

”Om sanningen om mordet på Olof Palme kom fram – skulle det skaka Sverige i dess grundvalar”, sa Hans Holmér under mordutredningens mest intensiva fas vilket var det första året.
Källa: ”Vem mördade Olof Palme, Bakom Kulisserna”

Så. Kan Olof Palme ha varit CIA-agent?

Jag citerar Bakom Kulisserna:

”Han [Olof Palme] reste till USA för att plugga på college 1948, kom tillbaka 1949, tog sedan flera kontakter med CIA-personal på den amerikanska ambassaden i Stockholm och började efter det arbeta på den svenska underrättelsetjänsten 1953. Han bildar SSI med hjälp av Birger Elsén och blir samtidigt politiker. Bingo! Han kan ha varit CIA-agent och allt kan ha börjat med Tage Erlanders besök hos president Truman på våren 1952… ”

Det kan förefalla logiskt ifall Olof Palme hela tiden agerat som en CIA-agent i syfte att försvaga kommunismen i Sverige och i världen under täckmanteln av ”demokratisk socialism”. Kanske var han även dubbelagent mot KGB och gav på så vis falska eller oviktiga uppgifter till Sovjetunionen? Vem vet?

Kanske var det därför han tvingades försvinna? Kanske han var avslöjad av KGB?

Oavsett vilket var det i så fall personer inom politikeradeln som var med på den saken. Kanske var inte Vänsterpartiet kommunisterna helt med på spelet och det var därför de aldrig fick sitta med i regeringen? Kanske var den f.d. folkpartisten, Lars Ohly, i så fall infiltratör i Vänsterpartiet och införstådd om den saken?

Detta skulle förklara fokuset på PKK-spåret eftersom Olof Palme och Svensk underrättelsetjänst kan ha samverkat med Natolandet Turkiet för att spåra upp kurdiska kommunister i Sverige, samt att efter hans ”pensionering” ta tillfället i akt att ytterligare attackera den kommunism som politikeradeln med detta spel ville krossa.

Jämlikhet, d.v.s. kommunism genom ett politiskt insatt folk, mer sanningsenlig och fri media och direktdemokrati, är alltså sannolikt inte i de rika fåtalets intresse.

Sovjetunionens fall och Rysslands ombildning till kapitalism skulle också kunna förklara tidpunkten för ”den demokratiska socialismens pensionering i Sverige”, samt även Anna Lindhs ”pensionering” och Ingvar Carlssons hastiga och surmulna avgång på kryckor.

Det skulle även kunna förklara att Vänsterpartiet tog bort kommunism ur partinamnet, ett sätt för hela politikeradeln att i teatern ta ett kliv åt höger med högre arvoden och fler karriärvägar, på folkets bekostnad.

Det skulle även förklara att Lisbet Palme, Ingvar Carlsson och resterande politikeradel och massmedia vill få oss alla att tro att båda blev mördade av just enskilda vettvillingar och att ingen av dem vill ha beskydd av säkerhetspolisen.

Om teatern stämmer finns det inte fåtalet landsförrädare som i hypotes 1 och 2, men ett brett folkförräderi från politikeradeln.

Alla som deltar i detta mediala spel är i så fall helt införstådda med att det inte existerar en riktig demokrati, men istället ett massmedialt spel som med presstöd, som folket själva betalt via skattsedeln, blir psykologiskt analpenetrerade till att rösta på extremkapitalistiska partier för EU och frihandel.

Detta gör att folket inte inser hur de kan medverka till det samhälle som de skulle må allra bäst av, nämligen en jämlik, nationell, fredlig, upplyst och vetenskaplig direktdemokrati som vi vet har potentialen att göra folket lyckligt.

Eftersom både Ryssland, EU och USA är kapitalistiska och styrda av fåtalet som äger media och det militärindustriella komplexet, kan alltså ovänskapen vara konstlad, precis som andra konflikter kan vara det.

Syftet med konflikten i sig är i så fall att folket ska droga ner sig, betrakta dumburken, läsa massmedia, skuldsätta sig, betala skatt för anfallskrig, skatt/avgifter till försäkringar i en otrygg värld, skatt/avgifter/försäkringar som gynnar läkemedelsindustri, skatt/avgifter/lån för att återuppbygga, eftersom det giriga fåtalet, vilka inkasserar och sedan ger de lånen som förslavar, anser att de gynnas av detta.

Det som skrämmer de rika fåtalet allra mest är sannolikt att leva i jämlikhet, d.v.s. kommunism. Denna idé är sannolikt vad fåtalet rika fruktar mest av allt. De älskar sitt guld. De fruktar folkets enighet. De fruktar direktdemokratiska principer. De fruktar frivillig drogfrihet. De fruktar ett folk med en ekonomi i balans. De fruktar fred. De fruktar friskhet. De fruktar vetenskaplighet.

De fruktar långsiktig hållbarhet som kan rädda planeten för framtidens generationer. De fruktar allt det där som gör det stora flertalet lyckliga, samt har potential att göra framtidens generationer lyckliga på lång sikt. De fruktar allt det där som vetenskapen pekar på och de ignorerar det faktum att ett sådant samhälle sannolikt skulle skapa mer lycka även för dem, deras barn och deras barnbarn.

Så om vi antar att EU och Ryssland alls inte är ovänner, men enbart spelar det militärindustriella komplexets spel för att skapa konflikt som attackerar kommunism, i Syriens fall leninisten Assad. En attack som attackerar jämlikhet.

I kapitalistiska stater där folket är vilselett av massmedia finansierar folken på båda sidor mord på oskyldiga, precis som vanligt, medan vänstern försvagas genom överdriven extremism på alla möjliga olika plan, såsom överdriven invandring, överdriven feminism, överdriven anti-rasism, överdriven HBTQ-propaganda eller överdriven sambaorkester med överdriven slashas-utstyrsel i varje demonstrationståg. Frågan är varför vi inte finner motivationen att förändra detta politiskt?

Spektaklet är så komiskt att man måste skratta åt eländet samtidigt som jag känner mig enormt motiverad att leda en sådan förändring.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Vem mördade Olof Palme? – Cui Bono? – Kan landsförrädarspåret sammankopplas med polisspåret?

Om vi antar för en sekund att det faktiskt inte var en ensam drogpåverkad mördare som ex. den f.d. misstänkte, numera frikände och numera avlidne Christer Pettersson, vilket Lisbeth Palme och Ingvar Carlsson vill få oss alla att tro, samt vi antar att mordet utfördes av svenska medborgare i maskopi, d.v.s. av landsförrädare, vilka är det då som ligger bakom mordet på Olof Palme och kan sammansvärjningen betraktas som landsförräderi eller inte?

Om Olof Palme gjorde sitt allra bästa för Sverige och dess medborgare som statsminister, vilket naturligtvis är uppgiften, är ju uppenbarligen mördarna landsförrädare.

Så om vi ex. antar att det var den man som stod vid Dekorima som är Olof Palmes mördare, oavsett vem han faktiskt är, så är frågan varför han beordrades att utföra likvidationen, vilka som hjälpte honom och exakt varför mordet utfördes. Olika uppgifter såsom Dekorimamannen och walkie-talkies på mordnatten pekar helt uppenbart på någon typ av sammansvärjning.

Jag ser två viktiga hypoteser som bör undersökas och falsifieras om så är möjligt:

Hypotes 1 – Olof Palme var en bra statsminister för majoriteten av svenska medborgare. Det innebär att mördarna och de som skyddar mördarna, om de var svenska medborgare, är de stora landsförrädarna.

Jag börjar med ett citat från Hans Holmér, ledare för utredningen av mordet:

”Om sanningen om mordet på Olof Palme kom fram – skulle det skaka Sverige i dess grundvalar”, sa Hans Holmér under mordutredningens mest intensiva fas vilket var det första året.

Källa: ”Vem mördade Olof Palme, Bakom Kulisserna

Varför sade han det om det nu var så att det var en enskild vettvilling som ex. Christer Pettersson som avsågs eller ens PKK? – Nej. Han visste eller trodde naturligtvis något helt annat, något mycket mer kontroversiellt som han aldrig avslöjat.

Frågan är vad Hans Holmér ansåg skulle ”skaka Sverige i dess grundvalar”? Om kännedomen om vilka som låg bakom alltså skulle ”skaka Sverige i dess grundvalar” innebär det sannolikt att mördarna är svenska medborgare, viktiga svenska medborgare, kanske poliser och politiker i samverkan?

Det finns givetvis många olika misstänkta med fullgoda motiv att mördat en svensk oskyddad demokratisk, fredsförespråkande och jämlikhetsförespråkande statsminister, kanske ex. neocons från f.d. sovjetstater, neocons från USA såsom ex. Henry Kissinger, Sydafrikanska apartheidförespråkare, Israel pga. stödet för Palestinierna, eller kanske en förrådd vänsterorganisation som PKK, men det är alls inte frågan i denna hypotes som jag ställer upp eftersom vi letar just landsförrädare.

I dessa hypoteser handlar det alltså om ledande figurer i svenskt näringsliv, höga politiker i Alliansen, eller höga högervridna socialdemokrater som måste anses betydligt mer misstänkta än enbart en högerextrem baseball-liga från Norrmalmspolisen.

Nu kan detta givetvis vara ett sätt för Hans Holmér att försöka visa svenska folket att han själv och Basbeball-ligan inte låg bakom, men att de handlade på order från högre ort, eller av folk med mer pengar och/eller makt och att avslöja dessa individer på något vis skulle ”skaka Sverige i dess grundvalar” och med grundvalar får man antaga att han syftar på demokratin, kapitalismen i sig eller grundlagen eller liknande.

Men frågan är först och främst om Olof Palme var en förrädare eller en patriot… och följdaktligen är frågan hur vi bör betrakta de som mördade honom ifall dessa inte kan falsifiera att han var en patriot… och jag tror att det är just detta som kan ”skaka Sverige i dess grundvalar”, d.v.s. att mördarna (och de som skyddar dem) de facto är landsförrädare, samt att avslöja dessa landsförrädare skulle ”skaka Sverige i dess grundvalar” och jag tror att detta är anledningen till att aldrig frågan om ett landsförrädarspår har tagits upp.

Att mörda en landsförrädare kan inte direkt betraktas som ett brott, men mer som en god gärning, men att vara med i en konspiration för att mörda en demokratiskt vald statsminister, en statsminister som gör sitt allra bästa för sitt folk, det är absolut landsförräderi och bör givetvis bestraffas med Sveriges absolut strängaste straff.

Låt oss därför anta, eftersom Olof Palme de facto bedrev jämlik politik med höga skatter och välfärd, att det var en eller flera motståndare till sådan politik som låg bakom mordet, d.v.s. högersossar eller människor i Alliansen, d.v.s. de som gynnats av mordet och idag styr Sverige och vägrar ta oss ur EU trots att en majoritet av folket är mäkta trötta på den högervridna EU-politiken.

I så fall måste man gratulera dessa landsförrädare för lyckat utfört arbete. De har inte enbart avskaffat demokratin tillfälligt genom att mörda den folkvalde jämlike statsministern, de har lyckats att föra Sverige ut ur socialism, föra Socialdemokraterna ut ur socialism, privatiserat hela mainstream-media, släppt bankernas kreditgivning fri, vridit alla partier högerut på den politiska skalan samtidigt, dragit in oss i ett frihandelsavtal genom EU-medlemskapet som tvingar varje deltagande stat till välfärdssänkningar och skattesänkningar.

Yttermera, den politik som gjorde att Sverige kunde betraktas som neutralt och fredligt, kanske inte tvingas deltaga i ett kärnvapenkrig med Ryssland, det grusades ca 6 månader efter palmemordet genom ett närmande till Nato, genom att instllera ett amerikanskt övervakningsystem mot u-båtar, något vi måste betrakta som dåligt för de svenska medborgare eftersom sannolikt ingen kan tänka sig något värre än att bli ett mål för en stormakts kärnstridsspetsar i händelse av kärnvapenkrig.

Alltid i en mordutredning, frågar man sig, vem tjänade på vad som skedde? Vem hade motiv?
Cui bono?

1. Sveriges medborgare eller en vanlig svensk alkoholist? Nej. Ett folk väl skyddat av en god välfärd i en stark demokrati har givetvis alla motiv att behålla en sådan statsminister. Att svenska folket dessutom blivit måltavla för ryska kärnvapen, p.g.a. dessa landsförrädare, eller att kanske tvingas delta i ett sådant krig är absolut inte i vårt intresse, men endast i det militärindustriella komplexets kortsiktiga intresse.

2. Vänstern? Nej. Sannolikt inte. Efter Olof Palmes frånfälle har politiken högervridits, inte vänstervridits.

3. Högervridna Socialdemokrater? Ja. Socialdemokratin har högervridits och politikernas löner och nya karriärvägar inom EU och näringsliv har ökat. Jo. Visst är högersossar ett hett spår för att finna landsförrädarna, speciellt med fokus på de som efterträtt Olof Palme och håller oss kvar i det extremkapitalistiska EU. Skulle en sådan sammansvärjning kunna pågå obemärkt inom Socialdemokraterna? Nej. Inte sannolikt även om fåtalet karriärister och krösusar kanske hurrade inombords.

3. Högern? Ja. Om Olof Palme, som var en mycket bra retoriker, kunde mördas så fanns det kanske en möjlighet att få regera, montera ner välfärden och gynna överklassen i Sverige igen? Kanske fanns det också en rädsla hos högern för Sovjetunionen vid denna tidpunkt? Men inte gynnar det Sverige, ens för överklassen, att ha kärnvapen riktade mot Sverige ens om Ryssland blir en kapitalism? Nej. Tänker högerfolk så långsiktigt eller mest på pengarna? Jag tror att de tänker mest kortsiktigt på pengar, så visst är högerspåret ett hett spår för att finna landsförrädarna.

Norrmalmspolisen eller SÄPO? Ja. Poliser lockas ofta av extremhögern med högre löner eller mer satsning på resurser till polisen. Inom polisen finns ibland högerextrema och mer våldsamma människor med vapenintresse som anser att Olof Palme var dålig för dem, så visst är polisspåret ett hett spår för att finna landsförrädarna, men frågan är om det verkligen skulle ”skaka Sverige i dess grundvalar” att döma de skyldiga Norrmalmspoliserna om de nu finns inom polisen? Det skulle tvärtom kunna stärka Sverige i dess grundvalar även om Hans Holmer kanske skulle få skaka galler om detta spår utreddes ordentligt.

Det mest rimliga med det som finns vid handen är alltså att landsförrädarna finns inom SÄPO, Norrmalmspolisen och inom Alliansens partier och att polisspåret om det fullföljs har potential att leda oss till landsförrädarna.

Hypotes 2 – Olof Palme var en landsförrädare och de med information om dessa fakta gjorde vad som krävdes av dem i ren patriotism eftersom det inte fanns någon annan väg utan att skaka landet i dess grundvalar.

Hypotesen förefaller för mig vara osannolikt eftersom en avslöjad statsminister med lätthet skulle kunna avsättas och detta i så fall skulle kunna stärka landet i dess grundvalar. Om Olof Palme ex. var CIA-agent och ville underlätta ett Nato-sammarbete som skulle rikta Rysslands kärnstridspetsar mot Sverige så skulle han med rätta kunna kallas för landsförrädare, men det gjorde inte Olof Palme, han försökte undvika denna ofördelaktiga situation för Sveriges folk.

Skulle Olof Palme ha varit KGB-agent och försöka närma Sverige till Sovjetunionen eller verka för samövningar med Sovjetunionen skulle han givetvis kunna anses vara en landsförrädare eftersom då skulle USAs kärnstridsspetsar riktas mot Sverige. Gjorde han det? Nej.

Min slutsats, med vad jag vet hittills, trots att landsförrädarspåret och polisspåret inte utretts är att landsförrädarna är de som idag förespråkar NATO-medlemskap, tidigare förespråkade EU-medlemskap och de som inte genomför debatter och folkomröstningar om att gå ur EU. Landsförrädarna är de individer som i sin politiska gärning fortsätter att sätta Sverige i stor fara vid ett eventuellt kärnvapenkrig.

Ju fler länder som går ur NATO, desto fler länder i Europa skulle kunna föra en politik som minskar risken för kärnvapenkrig i Europa och det skulle i sin tur gynna hela Europa. Att montera ner EU skulle också gynna en stor majoritet av alla medborgare i Europa och det skulle sannolikt även gynna både miljö och ländernas egna budgetar.

Försök att falsifiera eller bekräfta hypoteserna välkomnas. Och till Robert Gustafsson, vars vittnesuppgifter förvrängts av polisen och som satt i närheten av Olof Palme på biografen och som säger ”men vad kan man göra?”, som jag fann via Vaken.se föreslår jag att han röstar på och söttar ett parti som vill tillsätta en utredning med bättre poliser som verkligen kan och vill utreda saken.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet