Vetenskap – Kommer ökade kolesterolvärden leda till intelligentare svenskar?

Rätt mängd av ost, äggula, nötkött, griskött, fågel, fisk och räkor kan förmodligen leda till intelligentare svenskar enligt en vetenskaplig rapport på National Center for Biotechnology Information:

RESULTAT: Det fanns en signifikant positiv linjär association mellan TC och uppmätningar av verbal flyt, uppmärksamhet/koncentration, abstrakt resonemang och en sammansatt poäng som mäter flera kognitiva områden. Prestandanivåer för tre kliniskt definierade grupper undersöktes. Deltagare med ”önskvärda” TC-nivåer ([mindre än] 200 mg/dl) presterade sämre än deltagare med borderline-hög TC-nivåer (200-239 mg/dl) och deltagare med hög TC-nivåer (det finns 240 mg/dl).

RESULTS: There was a significant positive linear association between TC and measures of verbal fluency, attention/concentration, abstract reasoning, and a composite score measuring multiple cognitive domains. Performance levels for three clinically defined groups were examined. Participants with ”desirable” TC levels ([less than] 200 mg/dL) performed less well than participants with borderline-high TC levels (200-239 mg/dL) and participants with high TC levels (there exists 240 mg/dL).

SLUTSATSER:
Lägre naturligt förekommande TC-nivåer associeras med sämre prestanda vid kognitiva uppmätningar, vilket ställer höga krav på abstrakt resonemang, uppmärksamhet / koncentration, ord flyt och verkställande funktion.

CONCLUSIONS:
Lower naturally occurring TC levels are associated with poorer performance on cognitive measures, which place high demands on abstract reasoning, attention/concentration, word fluency, and executive functioning.

Jag fann tipset om att högre kolesterol kan ge bättre hjärnfunktion via Annika Dahlqvist.
Mer om PubMed-databasen där rapporten postats. Vilken kost för mer kolesterol finns det då om man känner att förståndet sviktar?

”De stora kost-källorna av kolesterol inkluderar ost, äggula, nötkött, griskött, fågel, fisk och räkor. Bröstmjölk innehåller också betydande mängder kolesterol.”

”Major dietary sources of cholesterol include cheese, egg yolks, beef, pork, poultry, fish, and shrimp. Human breast milk also contains significant quantities of cholesterol.”

Notera att särskilt gräsbetande nöt, fisk och räkor även innehåller högre nivåer av omega-3-fettsyror som har flera andra bevisade och obevisade hälsoeffekter. Hmm… Kan det finnas ett omvänt samband mellan intelligens och Miljöpartiets veganers migrationspolitik som inte tar hänsyn till ekologi och exponentialfunktion?

Mer intressant om kolesterol:
https://anthropocene.live/2017/03/20/hogre-dodlighet-vid-laga-kolesterolnivaer/

Ekonomi & Komedi – Djupare analys av hela kollaget från The Economist 2016

Jag har redan tidigare gladeligen känt tacksamhet för The Economist kreativa omslag från 2016. Nu går jag djupare, men med helhetsbilden. Detta har inget med vetenskap att göra, och är personliga funderingar, men kan givetvis vara av intresse ändå för den som har pengar att investera och inte är redo att donera hela sin förmögenhet till partiledaren för Vetenskapliga partiet.

Två versioner av bilden
Jag har redan tidigare noterat via reddit att det finns en version av bilden som verkar vara föregångare till det slutgiltiga omslaget. Denna andra bild är dubbelt så stor och innehåller mer intressanta saker.

Varför The Economist inte tagit in det som verkar vara originalbilden och sedan klippt in Hillary Clinton i den avskurna bilden till omslaget samt tagit bort killen med blå keps kan man undra.

Kanske bad Hillary själv om att få vara på den högra sidan, kanske i en snyftande bön?

Hillary lär ha försökt finna en synthes mellan Methodism och liberal religiös politisk filosfi (kanske John Locke?) och Michael Lerner’s läror? Möjligtvis för att försöka komma runt ”den sovande själens sjukdom” som är förhärskande i den nyliberalism och konservatism hon representerar rent politiskt, eller i allafall för att ge intrycket av att hon gör det? Det är förmodligen nödvändigt för att ens ha en chans i USA trots att nyateismen och socialismen växer.

Kanske tog många som befinner sig på den vänstra sidan så pass illa vid sig att vara placerade på just den vänstra sidan att tidningen helt enkelt valde att klippa bort den vänstra delen för att undvika problem?

Det verkar ganska logiskt att tidningen inte vill stöta sig med de religiösa läsarna eller med de ekonomer och politiker, vilka helt utan minsta logik, är för absurd tillväxt. Eller är det ett förtäckt mordhot mot killen i keps som man vill komma ut med men ändå inte vill publicera?

I vilket fall som helst, hur komisk och talande bilden än är, behöver man inte köpa tidningen för att få en bild av vad de menar med de ingående delarna. Deras hemsida är nämligen full med artiklar där delar av symboliken ingår. Tag gärna en titt själva!

Det centrala – Två grupper som delas på mitten
Det som delar bilden underifrån och upp är cirkeldiagrammet med den redovisade befolkningsexplosionen, en krigare med Kalasjnikov ak-47 i turban som liknar Nicolas Cage, en hand med en cigarett mot ett grönt buskigt underlag och ett kinesiskt torn med Don Qijote ovanpå.

Generell analys av det centrala
När man tittar till höger och vänster om denna mittlinje ser man att det på vänster sida verkar stå politiker, ekonomer och religiösa människor som är för den korkade befolkningstillväxten och den vettlösa ekonomiska tillväxten. På höger sida står det människor som är betydligt mer intelligenta som sannolikt är för en nedväxt som kommer skapa balans med naturen, ex. Bill Gates som jag skrev om tidigare. Även Bill Clinton är förespråkare för nedväxt av populationen.

Både Bill Clinton och Angela Merkel är att betrakta som nyliberaler som för en kapitalistisk politik. Delningen är sannolikt inte politiskt höger och vänster, men står kanske mellan galen ekonomism, och religiös tillväxt gentemot intelligent nedväxt, eller s.k. grön tillväxt, där naturen får tillväxa, d.v.s. det som är vetenskapliga partiets viktigaste fråga?

Krigaren med Kalasjnikov ak-47
Krigaren liknar Nicolas Cage i Turban och kommer säkerligen från den nya komedin Army of One som handlar om en amerikansk civilist som letar efter terroristen Usama bin Laden, en mycket mycket intressant historia som bygger på Gary Faulkners verkliga jakt på Usama bin Laden.

Det man slås av är att om Gary Faulkner hade haft lika mycket intelligens som han har mod och handlingskraft att han kanske hade letat efter terroristen Usama bin Laden lite närmare Barak Obama, men kanske även sökt sambandet till fem firande flyttkarar och konststudenter utklädda till araber, samt kanske följt pengarnas väg, eller kanske noterat vad Fidel Castro, som befriade sitt land från den kortsiktiga kapitalismen, har att säga om saken, såsom man brukar göra i varje polisiär utredning. D.v.s. fråga sig ”vem gynnas”, ”Qui Bono” och lyssna på olika trovärdiga vittnen.

Vem som kommer spela Usama bin Laden i filmen har jag verkligen ingen aning om? Men varför skulle inte Obama kunna spela Usama åt CIA när väl Hillary tar över? De har onekligen många likheter. Historien om att han avrättades verkar dessutom omgärdas av en vulkan av lögner.

Till saken. Denna film antyder förmodligen att terrorismen kommer te sig likt en civil komedi som delar både makthavare och folket i två läger, men kan också ses som en lösning på den uppenbara konflikten mellan den intelligens som står i bjärt kontrast till trögfattad frihandel, ekonomism och blind religion.

För med den vettlösa migrantström av vuxna icke-flyktingar som härbergerar fröet till LIC-krigföring på allt fler platser i världen, samt den flyktingström som välkomnats på ett mycket märkvärdigt sätt, finns det ändå i bilden en potential att lösa problemet för alla ingående parter och då menar jag inte utvandring tillbaka, som givetvis borde vara det långsiktigt rimliga alternativet, men jag menar det som ex. kreatören kan avse i bilden.

Ekonomin kan nämligen fortsätta tillväxa kortsiktigt, de religiösa kan fortsätta med absurd barnavel och populationen kan kanske delvis kontrolleras genom att LIC-terrorismen intensifieras till rent krig såsom i Libyen och Syrien genom den extremism, som invaderar världen, den extremism som så många olika apostater varnar för. (Salman Rushdie är en av de mer välkända apostaterna, en annan är Ayaan Hirsi Ali. I Sverige har vi Mona Walter.)

Men får denna extremism fotfäste runtom i världen, ex. genom utstuderat planerad barnavel, sekterism och våld, kan den kanske ersätta mer fredliga kulturer, folk och tankesätt, allt i ekonomismens kortsiktiga intresse tills allt då förvandlas till total öken såsom Jared Diamond funnit i Påskön i arkeologiska utgrävningar.

Men försvagas alla dessa tankemönster, sekter och religioner som är en stor del av tillväxt-problematiken, d.v.s. cancern i vårt samhälle, kommer det kanske börja ske gudibehagliga saker som varken den kortsiktigt ekonomiska eller den kortsiktigt religiösa makten vill ha. Vi kommer då ha mer potential till allt mer långsiktigt tänkande människor, yttrandefrihet, demokrati på riktigt och på så vis kunna skapa en nedväxt till balans med naturen.

(Det är förresten inte konstigt att det är just påläggskalven Nicolas Cage som spelar in åter en film. Folk är nu så trötta på honom att det skapas satiriska bilder av Nicolas Cage p.g.a. att han ständigt medverkar i en strid ström av filmer med diskutabel kvalitet, även om jag tror att just denna film kan bli en riktig höjdare där hans utseende och karaktär verkligen borde passa perfekt för rollen)

Men nåväl. Nicolas Kalashnikov av modell ak-47 i bilden pekar på vad som liknar en blond kille med blå bakvänd keps.

Killen med den bakvända blå kepsen
Killen har en ak-47 riktad mot huvudet och vad som liknar en vit enhörning ovanpå kepsen.
Kan denne kille symbolisera de förvirrade naiva religiösa konspirationsteoretikerna inkl. ex. William Engdahl som fördömer varje försök att lösa ekvationen, och i ren islamonaivitet tycks vilja importera mer av problemet, men som p.g.a. hur den extrema islamismen kommer yttra sig givetvis kommer drabbas av det problem de själva skapar? Mycket möjligt. Satiren är mycket passande.

Enhörningen
Enhörningen på killens blå keps är en symbol för sagornas värld och för oskuldsfullhet. I kristen symbolik är enhörningen ibland en symbol för den obefläckade avlelsen.

Don Quijote
Don Quijote som står på toppen av det kinesiska tornet är en satir av riddarromanerna, där man gör narr av den ädle riddaren Don Quijote som saknar verklighetsförankring och är samtidigt ett av de mest kända exemplen på pikareskromanen som genre. En pikareskroman är en roman bestående av kortare episoder snarare än en enhetlig berättelse.

Handlingen hålls samman av exempelvis en kringresande munter och äventyrslysten vagabond som kämpar mot olika skurkar. Är detta en varning om att de som vill lösa problematiken, dvs. de till höger i bild, kommer att avfärdas som att de slåss mot väderkvarnar, trots alla vetenskapliga bevis om det mycket verkliga hotet?

Det kinesiska tornet
Kina har gått från ettbarnspolitik till tvåbarnspolitik men ekonomin tillväxer fortfarande. Miljön, det gröna under tornet, har försämrats i Kina tillsammans med denna enorma tillväxt. Att det Kinesiska tornet står på en grön yta likt ett babels torn är således kanske ingen slump. Kina har nedvuxit kraftigt i population och kommer sannolikt fortsätta att sakta nedväxa i population till rimligare nivåer, men vad kommer ske med miljön?

Detta fenomen står således som en delare och ett bevis för att tillväxt är möjlig med sjunkande population på miljöns bekostnad, men ettbarnspolicy och tvåbarnspolicy är sannolikt något som både terrorister, religiösa och ekonomer till vänster kommer fördöma.

Kinas och Rysslands presidenter
Kinas och Rysslands presidenter är avbildade i färg och står på de religiösas och de vettlösa ekonomernas sida. På förra omslaget 2015 var de båda avbildade i svartvitt. Varför avbildas de nu i färg och varför står dessa individer på de religiösas sida och inte på Marx sida? Är det p.g.a. att Putin är religiöst förbunden med tillväxtekonomerna och accepterar de religiösas barnavel in absurdum i Ryssland? Kanske är det p.g.a. att Kina tillväxer som Kinas president placerats här?

Janet Yellen, amerikansk centralbankschef
Till höger bakom Angela Merkel finner vi Janet Yellen som är amerikansk centralbankschef som anses vara mer av en duva än en hök, bland ekonomer, vilket betyder att USAs ekonomi sannolikt kommer favorisera en ekonomi som försöker sänka arbetslösheten vilket sannolikt kommer innebära inflation för dollarn och stigande priser på aktier, samtidigt noterar jag att de valt en bild på henne där hon ser irriterad ut och har en tutande mun.

Hillary Clinton & Bill Clinton
Även Hillary Clinton har en tutande mun. Hon är förmodligen den person The Economist förutspått kommer bli president eftersom den demokratiska socialisten Bernie Sanders mörkats av kapitalisterna i nästan all massmedia ägd av Wall street, så även till synes av tidningen The Economist, förutom då de kan påskina att ett faktum fastslagits om hans nederlag. fastän Bernie Sanders har mer stöd än drottningen av kaos.

Alan Greenspan eller Rupert Murdoch
Alan Greenspan som är tidigare centralbankschef befinner sig ev. i bilden likt en tecknad figur till vänster om Bill Clintons axel framför en spelautomat, en s.k. bandit, i såfall sannolikt för att han lär ha planerat krashen 2008 som krossade George W. Bush och gjorde att Obama blev president. Det kan också röra sig om att Rupert Murdoch ställt sig på den intelligentare sidan, ex. genom sin son James Murdoch, för att hjälpa planeten genom ex. Ebola-virus och vacciner, att alltså tjäna pengar på den nedväxt av populationen som behövs i de fall där ointelligenta religiösa människorna inte själva förstår varför vi behöver nedväxt.

George W. Bush
En arm som drar i banditen med numret 2008 sticker upp ur tidningen The Economist årgång 2006 med något som liknar George W. Bush på omslaget. När jag tittar in på The Economist hemsida finner jag inget sådant omslag från 2006. Men jag finner ett omslag som antyder att presidentens makt krymper från den 11:e november 2006, i vilken en förkrympt karikatyr av George W Bush står i stora amerikanska cowboystövlar. Kan det vara så att the Economist antyder att vem som blir president saknar betydelse?

Den röda stapeln
Något som är värt att notera är att det finns en röd stapel som växt sig upp i skyn. Den verkar antyda att värdet på aktier kommer gå i höjden för att sedan kollapsa. Kanske är det därför den lille djävulen ser så nöjd ut nere till höger i bild med sin portfölj? Har denne förutsett detta?

Banditen med numret 2008
Under årgångarna 2008 av the Economist finns det intressanta omslagsbilder speciellt Nov 22 och Oct 11. Den dalande valutan finns med i bilden uppe till vänster. Det ser ut som om det handlar om dollarn.

Den lille djävulen med portfölj
Bankiren, investeraren tror väl knappast på religion och han går med ett leende och tittar sannolikt i riktning mot bryåkraten nere till höger som som verkar sitta på samma planka som två ensamma barn. Han tittar kanske också på det som dinglar i fingrarna på en man. Det liknar hus. Kommer det byggas boenden febrilt p.g.a. krig, migranter etc.?

Den röda flaggan med den tvehövdade örnen
Detta är Albaniens flagga och den tvehövdade örnen brukar assoccieras med imperie. Kommer något ske med Albanien under året? ”Freedom” på skylten under flaggan betyder frihet och det ser ut att vara ungdomar som kräver det. Värt att notera i sammanhanget är att Albanien har en hederskultur som skulle kunna lösa en hel del av överbefolkningen.

Karl Marx
Karl Marx står till höger i bilden, sannolikt för att han uttalat sig om religion likt ett opium för folket i en hjärtlös grym värld och att religion inte är lösningen. Eller kan det vara att han återigen får rätt om kapitalismens problem? Citat av Karl Marx

Påven och den orthodoxe prästen
De står till vänster om tornet på motsatt sida av Marx. De är för den fortsatta obefläckade aveln som leder till absurda kvantiteter människor och miljöns förstöring.

AIDS
Ordet står på höger sida i bilden, kanske som ett förslag på lösning också. De som fått AIDS eller HIV skaffar sannolikt färre barn för att inte riskera barnets hälsa?

Den amerikanska gayflaggan
Flaggan befinner sig till vänster i bild och liknar en korsning mellan gayflaggan och USAs flagg. HBTQ löser heller inte problemet. Adoptioner och insemination motverkar de positiva effekter som homosexualitet annars skulle kunna ha på nedväxten till balans med naturen.

Olympiska ringarna
Fokus på sport, likt en religion, löser naturligtvis inte problemet.

Hippien på cykel
Killen i hippie-stil som cyklar löser givetvis inte heller problemet.

Mannen i ett ufo
Mannen som betraktar de religiösa och har sitt fokus på ufon löser naturligtvis inte heller problemet.

Har du läst så här långt och tittat på bilden så har du kanske egna tolkningar? Kommentera gärna!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

The Economist Collage 2016 – Karl Marx blir aktuell och FN har fel

Det är något nytt som sker med en av de kortsiktigt giriges favorit-tidningar. För att hitta The Economist collage 2016 gå in på http://www.economist.com/ och klicka på länken i botten som heter The World in 2016.

Notera där att populationsfrågan äntligen kommer upp på bordet. Den utomordentligt intelligente Bill Gates finns med på collaget. Det är bra. Bill Gates och hans intelligenta fru försöker rädda världen på olika vis med positivt, kreativt och konstruktivt ledarskap genom Gates foundation:

bill_gates_80x80
”Problemet är att populationen växer snabbast där människor är mindre kapabla att hantera det. Så det är på de allra fattigaste platserna som du kommer att ha en tredubbling av populationen år 2050. (…) Och vi måste se till att vi hjälper till med verktygen nu så att de inte har en omöjlig situation senare.”
/ Bill Gates Källa: Citat om population

Vetenskapliga partiets viktigaste fråga, nämligen nedväxt till balans med naturen kommer äntligen i fokus. Tacksamhet för det. Vi kände oss lite ensamma förrut. Nu känns det bättre.

Överbefolkningen är naturligtvis en av anledningarna till migranterna som drunknar i medelhavet, mestadels vuxna icke-flyktingar som kommer i horder. Vi ser dem som grå skuggor i nederdelen av bilden, men nej, största delen av världen och FN har faktiskt fel.

Det är INGEN ”mänsklig rättighet” för människodjuret att förstöra sin natur och kalla det för ”frihet” eller välla in illegalt över andra folks gränser och kalla det ”rättighet”. Att varje båt bör täta sina egna båtar och att varje båts besättning måste börja ösa är naturligtvis en del av lösningen. Endast så kan olika folk överleva och olika friheter komma i balans. Att överlasta båt efter båt med människodjur hjälper inte någon långsiktigt. Det skadar miljön och på sikt oss själva som människodjur.

gerillamarknadsföring-vetenskapliga-partiet-varningsposter-överbefolkning

Nedväxt till balans med naturen för människodjuret är naturligtvis lösningen, vare sig det sker på ett korkat grymt vis med svält och krig som nu, eller om det sker på ett vetenskapligt humanistiskt vis som Vetenskapliga partiet, Gates foundation och Population matters förespråkar. Men vilken ekonom/bankster/skattesmitare med getfötter och vilken religiös ledare vill ha nedväxt till balans med vår vackra natur?

djävul-bankir-getfot

Vilken religiös ledare vill att vi ska leva i balans med den gudibehagliga gudens skapelse? Var finns idag de gudibehagliga långsiktiga ledarna för mänskligheten såsom Martin Luther King?

martin_luther_king_jr_80x80
”Till skillnad från medeltidens plågor och samtida sjukdomar som vi ännu inte förstår, är den moderna pesten av överbefolkning löslig med medel som vi har upptäckt och med resurser som vi besitter. Det som saknas är inte tillräcklig kunskap om lösningen, men universellt medvetande om problemets allvar och utbildning av de miljarder som är dess offer.”
/Martin Luther King Källa: Citat om population

Och när ska det gudiehagliga folket börja stödja fler sådana ledare aktivt? När ska det gudibehagliga människodjuret nå en sådan höjd av intelligens att människodjuret börjar göra det gudibehagliga för alla olika djurarter och för sig själv samtidigt?

Det finns förmodligen ett mycket bra skäl till Karl Marx uppe i det vänstra hörnet av bilden. Han talar om den falska religionen och jag lägger även in dyrkandet av pengar och tillväxt in-absurdum likt en falsk religion i den tolkningen av vanföreställning.

”Att avskaffa religion som människors inbillade lycka är att kräva deras verkliga lycka. Att försöka förmå dem att överge sin vanföreställning om sina villkor är att försöka förmå dem att överge de villkor som kräver vanföreställningar. Religionskritik är därför i grund och botten kritik av den dal av tårar där religionen utgör glorian.
/Karl Marx

Överge era falska religioner gott folk! En balanserad mängd pengar eller spiritualitet är inte helt oviktigt för ett gott liv, men för att kunna leva lyckligt i himmelriket på jorden krävs karaktär. För att kunna leva i evighet genom eftermäle krävs karaktär. För att få komma in i himmelriket efter döden krävs karaktär. Endast i nuet kan det finnas karaktär. Sök sanning, fred och förståelse i meditation!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mer intressant:
Konspirationsteori om The Economist Collage 2015

Blogga intelligent – Att länka eller inte länka? Det är frågan.

Det vi länkar till när vi bloggar och kommenterar blir relevant enligt sökmotorer och frågan är då ifall vi verkligen vill länka till bloggare eller tidningar som inte länkar tillbaka? Vill vi länka till tidningar där vårt svar inte syns eller står obesvarat?

Vill vi länka till en tidning som saknar kommentarsfält? Vill vi länka till journalister som ljuger oss rakt i ansiktet? Vill vi länka till sidor som tvingar oss att ha ett konto på det gravt ointelligenta sociala filtret Facebook eller Twitter som sannolikt kontrolleras av CIA? Vill man länka till sidor där kommentarerna inte hamnar på sidan men i ett slags socialt filter kallat Disqus som suger upp vår värdefulla tid och våra Megabytes samt inte kan anses ge de anonyma användarna rimlig anonymitet? Är det inte bättre med ex. WordPress.com styrt av alla som bidrar under GPL-licens där kommentarerna läggs in direkt i HTML-koden?

Vill vi ens läsa bloggar som saknar kommentarsfält eller där kommentarsfälten stängs av eller där relevanta pingningar inte presenteras? Vill vi ens länka till s.k. ”direktdemokratiska partier” vars medlemmar är mentalt handikappade så till den milda grad att de inte förstår begreppet deliberativ demokrati eller vikten av att Sverige styrs av intelligenta människor?

Vill vi länka till människor som inte förstår att vetenskapligt beteende kräver att man söker sanningen och försöker länka till den, samt är öppen för falsifiering?

Vårt svar är NEJ.

Sverige behöver istället respekt, vetenskaplighet och deliberativ diskurs. Lögnpropaganda och ovetenskap skall inte stå obesvarad! Därför lämnar vi idag sista pinget till Vaken.se samt ETC eftersom de inte längre är relevanta i ett modernt vetenskapligt samhälle och därför varken bör få länkar eller presstöd.

Nu börjar vi länka till hederliga människor som ex. Cornelia Dahlberg. Nu börjar länk-slakten på odemokratisk massmedia och högfärdiga bloggare. Nu börjar den deliberativa demokratin.

Visserligen kan vi behöva inskränkningar av religiös Shitler-propaganda eller internettrolling, men det kan vi ändå lösa ganska väl med SPAM-inställningar i ex. WordPress.com, förhandsgranskning av kommentarer innan godkännande eller liknande.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Troende muslimer verkar oftast ha högre IQ än troende kristna

Innan ställde jag upp följande hypotes: ”Har religiösa lägre IQ och muslimer lägst IQ?

Nu jag har sökt efter data och vill sammanställa det jag hittat här.

På wikipedia hittar jag ex. länders olika fördelning av religiös tro. På wikipedia finner jag en utmärkt bild på medel-IQ per land i en kartbild.

Efter en analys i ”Libre Office Calc” som jag sparat i xls-format, som jag kallar Comparing-world-religions-atheism-IQ.xls, verkar min inledande hypotes om att troende muslimer har lägre IQ än troende kristna vara felaktig men att ateister har högre IQ än både kristna och muslimer verkar vara helt korrekt.

Här en sammanfattande tabell:

conclusion-IQ-world-religions

Det är alltså med stor sannolikhet speciellt svårt för troende kristna, speciellt med härstamning från Afrika söder om Sahara, att bli medlemmar i centralkommitéen i Vetenskapliga partiet.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Ps. Näŕ jag tar en titt på olika IQ-test, bl.a. från Menza, är det tveksamt om endast ett högt IQ, dvs. att se sambanden i olika knåp och klurigheter, är ett verkligt bra mått på intelligens.

Ebola – Frågor och svar – Straffet står definitivt i proportion till brottet

I denna artikel från Globalresearch.ca finner du frekvent förekommande frågor och svar om ebola.

Ebola sprider sig explosionsartat i västafrika enligt wikipeda och dödar majoriteten av de som drabbas… om hela historien är sann, vilket betvivlas av John Virapen. Nåväl. Vi beklagar sorgen för de efterlevande oavsett om det var Ebola eller helt naturlig död. I överbefolkade områden tycks det dessutom vara vist att dessutom pussa och krama sina avlidna anhöriga fulla med Ebolavirus…

Undrar hur den kulturen kom till? Bättre en kort sorg och snabb ebola nu än artutrotning, svält, krig, lång sorg, lidande och kannibalism senare, kanske?

Eller är kulturer med bra immunsystem på lång sikt bättre för stammarna?

I så fall en ganska intelligent kultur måste jag medge, mer intelligent än våra korkade tillväxtförespråkande politiker och trögfattade nationalekonomer. Spaniens och Italiens kultur med pussande på kinderna är ett verkligt hopp för sydeuropas korrumperade och överbefolkade stater.

Nytt för mig var att det finns möjlighet att skapa ett serum mot ebola som utvinns från överlevare, samt att två existerande läkemedel kan vara verksamma mot sjukdomen. Om artikeln är planterad av läkemedlesindustrin återstår att fundera på, men berätta enbart för vetenskapligt lagda människor!

Även om ebolan härjar kan det alltså vara vist att avstå vaccinet eftersom VACCINET KAN GE EBOLA!!! – Jisses. Får man polio av polio-vaccin också? Jodå. Det verkar tyvärr vara så. Hon säger att alla vacciner bör undvikas.

Patent på ebola-viruset finns i USA och frågan är om viruset skapats och spridits medvetet och, i så fall, av vem och i vilket syfte? Är syftet populationsnedväxt är syftet gott, anser jag, för om människor inte har hjärna nog att ta till sig ganska enkel och grundläggande kunskap om exponentiell funktion och balans med naturen från Vetenskapliga partiet eller från ex. Population Matters eller från The Georgia Guidestones och sedan aktivt agera på den kunskapen, då är väl ändå straffet ganska rimligt.

Ja, då står straffet definitivt i proportion till brottet.

Brottet? – Att du själviskt INTE tänkte på framtidens generationer, inte röstade för Vetenskapliga partiet och balans med naturen och därför de facto medverkade till artutrotning och framtidens generationers långa utdragna lidande.

Straffet? – Ebola, dvs. blödande diarré och feber till döds.

Jag önskar från Universum beskydd och ett långt friskt liv till Vetenskapliga partiets hela centralkommitté, samt medlemmarna, samt till de som röstade för oss i valet eller försökte skademinimera i partiets riktning genom taktikröstning.

Till Birger Schlaug och Mr Blueshift önskar jag extra långvarigt och smärtsamt ebola-förlopp. Varför? – Dessa individer har de facto hjärna nog att tänka rätt och långsiktigt, de har energi nog att engagera sig aktivt, men de vägrar envetet att ta debatten med Vetenskapliga partiet och vägrar skapa partier som samverkar för de lösningar som måste till i Sverige och världen. Feghet och ynklighet.

Så här har ni nu en förbannelse till er båda:

Vi kunde tillsammans skrotat korruptionen
skyddat träden i världen och i hela nationen
Det kunde blivit en ståtlig brand
men tyvärr brinner inte öken och sand

Så brinn i helvetet ni hycklare av värsta sort
och må ni i kraftig blödande diarré dyna bort

Och om du tror på Gud där ovan på loftet
åk då direkt till helvetet här i från stoftet
och må du i helvetet ätas likt de ljumma lammen
och skitas ut av hin onde själv i evighet amen!

Folket önskar jag en kortvarigare diarré och mindre lidande. Okunskap och ljummhet är nämligen inget stort brott. Det skulle definitivt se mörkt ut för vaccin-industrin om folket insåg att vacciner i allmänhet tycks skapa mer sjukdom än de motverkar, för tänk om folk får nys om den saken.

Oj oj oj. Då kommer folk vägra ta vaccinet, men det är klart att man kan ta folket i ett svagt ögonblick när de festar till det på krogen, såsom svenska sjuksystrar gjorde sist då svenskarna promt skulle mass-vaccineras mot svininfluensan.

För er som är vakna! Början på slutet kan vara nära nu. Får jag tippa att helvetet brakar löst till våren 2015 då den sprider sig till Europa och USA, inkl. massvaccineringar som orsakar ebola? Vad baserar jag det på? Exponentiell funktion givetvis.

1
2
4
8 (Här började det. 8 stycken åt kanske en död fladdermus.)
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384 (här är vi nu enligt Wikipedia efter ca 11 månader)
32768
65536
131072
262144
524288
1048576
2097152
4194304
8388608
16777216
33554432 (Nästa år 2015 dec?)
67108864
134217728
268435456
536870912
1073741824
2147483648
4294967296 (Juli 2016?)

Frågor till läsaren:
1. Vad blir 10 miljarder människor minus 80%?
2. Räcker det för att nå Georgia Guidestones populations-rekommendation?
3. Förrutom sjukdom vad kan decimera en population?
4. Om man lägger samman alla siffror i talserien ovan utom den sista siffran, blir det mer eller mindre än den sista siffran?
5. Om varje kvinna i en folkgrupp i genomsnitt har 4 barn, A) på hur många generationer fördubblas då befokningen i den populationen? B) på hur många generationer har populationen fyrdubblats?

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet