Claude Vorilhon tror att framtidens generationer kommer kissa och bajsa på påvens grav

Nu är ju detta ett vetenskapligt parti som gärna stödjer sig på bevis, men Claude Vorilhons berättelse visar på en alternativ förklaring till varför naturen är skapad i till synes perfekt harmoni, det som religiösa anser är s.k. ”intelligent design” som alltså motsäger det vetenskapen i dag benämner ”darwinismen”. Men jag vill kanske mest uppmärksamma […]