Kritik av Anders Svensson på Zaramis Konsult som skriver nedsättande om Anders Romelsjö

Vänsteraktivisten Anders Svensson på Zaramis Konsult skriver nedsättande om läkaren Anders Romelsjö, med ordet ”konspirationsteoretiker”, ett ord som beskriver exakt vad varje undersökande, journalist eller undersökande polis faktiskt gör när de utför sitt verkliga arbete, d.v.s. försöker se samband som pekar på möjliga kriminella konspirationer.

Meditation – En inre mental fantasifull resa in i en möjlig vision om framtiden och paradiset

Meditation kan vara en fantastisk verklighetsblandad fantasi, en resa in i en slags verklig och overklig videofilm, ett paradis, där scenerna utspelar sig om vartannat i en strid ström. Ansvarig för förändringen är människorna själva. I tanken, i drömmen, skapar vi den framtida verkligheten, likt flitiga små myror med gemensamma visioner i en jättestack. Varje myra drar sitt lilla strå till stacken och resultatet är fantastiskt. Internet och alternativ media kommer vara bärande genom den medborgarjournalism som alltmer utgjort barren i den nya demokratins jättestack som vi bygger tillsammans genom det öppna och fria samtalet, d.v.s. “deliberativ demokrati”.

Rap News – Nätneutralitet viktigt, men hur viktigt?

The Juice Media upplyser oss om Nätneutralitet och att du som vill protestera mot en gräddfil på Internet kan skriva till FCC via DearFCC.org och berätta hur du ser på saken. Läs mer om nätneutralitet via: My Newsdesk – Piratpartiet – Nätneutralitet Fritänk om nätneutralitet Vänsterteknik om nätneutralitet Politometern om nätneutralitet Jag ser att Piratpartiet, […]

”WordPress.com”, ”.se” och seriositet

Hej Andreas, min kära partikollega! Först ordet ödmjuk. Ödmjukhet är en personlig egenskap. En ödmjuk person har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar. Jag är en person som ser möjligheter, inte begränsningar. Procrastination is illogical from every viewpoint. It is like the man who wanted to cross the stream, so he sat […]

TV-licensen ska avskaffas och public service ska finansieras via skattsedeln

Rätten till TV och tillgång till bredband och rimlig datorkapacitet ska ingå i socialbidragsnormen. För oss är detta lika självklart som avskaffad dator och TV-licens. Alla oavsett inkomst ska ha lika möjlighet att deltaga i vårt nya vetenskapliga kunskapsamhälle. Public service ska inte toppstyras, men styras proportionerligt beroende på demokratiskt stöd i val till riksdagen […]

Kultur och kunskap

Tack vare ny teknik är det i dag möjligt för alla att ta del av en offantlig kulturskatt. Internet är vårt århundrades viktigaste kulturskatt. Internet innebär att vi är mer fria. Dagens medborgare har tillgång till allt oavsett ifrån vart eller vem. Detta är utmärkt för sökande vetenskapligt lagda människor. Vetenskapliga partiet uppmuntrar denna utveckling […]