Tacksamhet – MSB gör dunderviktigt jobb – Några ytterligare tips efter läsningen

MSB har gjort ett ganska bra arbete nyligen, tycker jag, i sin skrift Att möta informationspåverkan – Handbok för kommunikatörer. MSB varnar även för parodi och satir ”Humor kan användas för att legitimera kontroversiella åsikter”, vilket Samhällsnytt ställer sig frågande till. Nåväl. Humor kan användas på många olika vis.

Jag noterar att Putinismen får en känga av MSB, detta för Rysslands annektering av Krim, medan USA och väst helt slipper undan för den odemokratiska statskupp som de sannoliikt medverkat i ihop med krypskyttarna som låg bakom att uppemot hundra demonstranter och poliser förlorade sina liv, d.v.s. ett mindre massmord, eller det kanske s.a.s. är ”halal” (på svenskt nyspråk) när det drabbar ukrainare?

Putin säger sig inte veta, men antyder att det torde varit någon som hade intresse av att situationen eskalerade. Genom ett enkelt ”Cui Bono” kan i alla fall jag gissa att nationella gruppers psykopatiska ledare, i maskopi med USA/Nato, kan ha legat bakom statskuppen i Ukraina. Källa för min misstanke: Hans Wåhlberg som är medlem i Miljöpartiet och som under november 2015 – mars 2016 bodde i sydvästra Ukraina.

MSB:s slutsats om annekteringen av Krim, när DN och andra fulmedie-troll har repeterat desinformation till leda, är givetvis väntad. Ingen är helt immun, inte ens MSB. Den politiske chefen för MSB, och hela hans parti, är sannolikt extremt hjärnförsmutsade och beroende av de fulmedier (inkl. de malware-skadade Nato-kontrollerade sociala medierna) som sannolikt desinformerar, shadowbannar och manipulerar svenska folkets flöden, enligt egna önskemål. Sverige står väl förmodligen också i skuld till Nato-lojala intressenter på en mängd olika vis.

Bild på Göran Persson
Den som är satt i skuld är icke fri.
/ Göran Persson

Dessa ofria medier, som drivs med dold källkod, ägs till stor del av USA:s och västs oligarker och påverkar förmodligen alltför många av våra folkvalda genom Bilderberggruppen varje år. Särskilt vissa av våra politiker tycks ex. gillas lite för mycket av individer som George Soros, som raserat ekonomi efter ekonomi inom EU, inkl. Sveriges, i det vi idag kallar : Novemberrevolutionen, (Youtube – Dokument inifrån MP4 27.7MB )

Reinfeldt arbetar dessutom numera för Bank of America Merrill Lynch, där Soros var en av storägarna tidigare. ”Guilt by association” eller en hint om ett obekvämt korrupt samband? Det låter jag MSB och Moderat-röstare själva avgöra innan de ev. ”Lynchar” ”Reinfeldt-regimen” för att ev. bidra ”myndigt” till att ”skydda” det svenska ”samhället” och vår ”beredskap”.

MSB varnar oss för internettrolling. Det är toppen. Jag undrar om inte DN fått en reprimand av MSB? DN har nämligen nyligen nyskapat sin egen internettroll-satir, har jag noterat med viss munterhet, när dumburken skvalar och stör i närheten av mina tangenter. Satir är exakt vad MSB varnar för i sin skrift.

Min ursäkt för att ens ha sett de satiriska DN-trollen på TV är att när man arbetar ideellt vid tangenterna, för barnen och framtidens generationer, mot förvillande troll som DN-trollen, så blir man sällan rik. Man får förlita sig till hjälpande godhjärtade människor, i sin omgivning, som ibland har soffor, samt ibland har dåliga vanor, som ex. extremt TV-tittande på olika förvillande meningslösheter som försöker dölja sanningen för dem. Den sanningen kan eventuellt komplettera MSB:s nästa utgåva?

Hur vore det ex. med lite tips ur den nya och gamla Soldathandboken? Polarisering och att samhällets funktioner har underminerats har nämligen fulmedia och politiker medverkat till länge nu. Öppen och demokratisk debatt vill de, helt tydligt, inte ha.

Mindre polarisering och mer enhet uppmuntras enbart av fåtalet aktörer, mig veterligen. De som främst kommer i åtanke som exemplariska är i min mening Global Politics, Lindelöf och Newsvoice som har öppna kommentarsfält som helt tydligt försöker bekämpa polarisering och internettrolling.

Att Samhällsnytts egna internettroll också verkar ta illa upp är förståeligt. Även där pågår den ständiga och uppenbara desinformationen från olika skribenter, om allt möjligt, i artiklarna såväl som i det omodererade skriptskadade kommentarsfältet från Disqus, även detta baserat i USA, inkl. allvarliga säkerhetsluckor.

Får man lov att rekommendera allihop öppen fri hårdvara och mjukvara, för alla känsliga samhällsfunktioner och vår gemensamma goda beredskap, samt för alla andra som vill undvika internettrollen och deras ägare? Malware-fri existens på nätet rekommenderas ex. av GNU/Linux store medskapare Richard Stallman och av Free Software Foundation.

Annonser

Julian Assange – Sanningen är det sista vi har – Internettroll angriper Romelsjö och Vetenskapliga partiet

Journalisten Lasse Lindström på Folket i Bild Kulturfront har gjort en utmärkt översättning av Julian Assanges brev till Gordon Dimmack som är en oberoende brittisk journalist.

Tack för tips och ett övrigt utmärkt arbete går till Anders Romelsjö, som nyligen drabbades av ett internettroll och ett ad_hominem-argumentsfel under namnet ”Vetenskapliga partiet”, men Romelsjö, intelligent som han är, förstod att det inte var från oss.

Jag ser personangreppet och partiangreppet mot vår vänskap som ett tecken på att vi tillsammans är på rätt spår, ett spår som lögnarna inte gillar alls. Internettrollet är förmodligen någon som tror sig gynnas av konflikt och misstänksamhet mellan Vetenskapliga partiet och Anders Romelsjö. Angreppet kom precis när jag gett Romelsjö följande två kommentarer.

mahatma_gandhi_80x80
”När allt känns hopplöst, minns jag att igenom hela historien har alltid sanningens och kärlekens väg vunnit. Det har funnits tyranner och mördare och för en tid har de verkat omöjliga att besegra, men till slut har de alltid fallit — tänk på det ALLTID.”
/ Mahatma Gandhi

”When I despair, I remember that all through history the way of truth and love has always won. There have been tyrants and murderers and for a time they seem invincible, but in the end, they always fall — think of it, ALWAYS.”
/ Mahatma Gandhi

Det är ett passande citat för oss alla. Håll fokuset på sanningen och medkänslan, vänner! Läs Lasse Lindströms översättning av Julian Assanges brev, om du är en anständig människa! Och har du en blogg så länka till anständiga människor, som Romelsjö och Lindström, från din blogg! Länka även till anständiga sociala medier, som ex. WordPress och phpBB-forum som kör öppen och fri programvara som inte spionerar på dig eller shadowbannar dig, eller tvingar dig att köra skripts på din dator!

Be Awesome! Var fantastisk!

 

Shadowbanning – Är du skuggbannlyst precis som Donald Trump? – Så här kan du kolla upp den saken

Donald Trumps Twitter konto har blivit smyg-bannlyst skriver Twitters konkurrent Gab.ai som påstår att de själva inte gör något sådant klandervärt. Grundtanken med ”shadow banning” var förmodligen god. Det inser jag när jag läser om begreppet, men ”shadow banning” kan nu ha börjat användas i ondskefullt syfte och det är därför som det är bra att känna till hur den här smyg-bannlysningen fungerar, men även för moderatorer att känna till ett bättre alternativ.

”Skugg-bannlysning (även kallat smyg-bannlysning, spök-bannlysning eller kommentars-dubbelbild) är att handlingen att blockera en användare eller deras innehåll från en onlinemiljö så att det inte genast blir uppenbart för användaren att de har blivit bannlysta. Genom att göra en användares bidrag osynliga eller mindre framträdande för andra medlemmar av tjänsten kan ett hopp vara frånvaron av reaktioner på deras kommentarer, att den problematiska eller den annorlunda impopulära användaren kommer bli uttråkad eller frustrerad och lämna webbplatsen.”

”Shadow banning (also called stealth banning, ghost banning or comment ghosting) is the act of blocking a user or their content from an online community such that it will not be readily apparent to the user that they have been banned. By making a user’s contributions invisible or less prominent to other members of the service, a hope may be that in the absence of reactions to their comments, the problematic or otherwise out of favour user will become bored or frustrated and leave the site.”

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_banning

Se mer exakt hur Gab.ai visar hur du kan kolla upp om du är skugg-bannlyst:

Andra sätt att kolla upp om en tjänst ev. använder s.k. ”shadow banning”:

 1. Sidan kräver att du kör deras scripts på din dator för att kunna läsa eller använda den. (Det är en varnande signal om att allting inte står rätt till om sidan och kommentarsfältet inte enkelt kan läsas eller användas med ex. Firefox och tillägget NoScript eller med GNU Icecat med tillägget LibreJS.)
 2. Ingen svarar på dina kommentarer (utom ev. moderatorn).
 3. Du måste vara inloggad för att läsa sidan eller forumet.
 4. När du besöker sidan oinloggad, eller genom annat konto, så hittar du inte din kommentar och ingen har meddelat dig om censureringen.
 5. Om du loggar in från en annan dator med ett annat användarnamn så syns inte din kommentar.

Lite historik bakom shadowbanning:

Michael Pryor från Fog Creek Software beskrev smyg-bannlysning för online-forum redan 2006. problemet bestod i hur moderatorer skulle kunna lösa problemet med att få en person att försvinna utan att personen förstod detta, förmodligen för att undvika nyregistrerade konton, när de smyg-bannlysta upptäckte att de blev bannlysta. Det var även tänkt att lösa problemet med s.k. flejmande.

Flejma eller flame:a är en försvenskning av engelskans flame ”flamma (upp); elda (på)”. Begreppet används för att beskriva diskussioner på elektroniska forum som går över styr och börjar fokusera på att förolämpa motståndaren istället för på sakfrågor.

Systemet minskade spamrisken, eftersom spammaren fick den falska upplevelsen av att deras spam fortfarande fanns på plats för andra att läsa. The Verge beskriver shadowbanning som:

”ett av de äldsta modereringstricksen i boken”

”one of the oldest moderation tricks in the book”

The Verge noterade att tidiga versioner av vBulletin hade en global ignoreringslista med namnet: ”Tachy goes to Coventry”, vilket på svenska därför kanske skulle kunna översättas med att ”De som skapar hjärtklappning (eller är smaklösa) placeras i ödemarken”, vilket innebär att de kommer känna sig behandlade av andra på forumet som om de inte existerar, vilket givetvis inte är sanningen, eftersom de faktiskt inte syns för de andra på forumet.

Även Reddit lär ha implementerat en liknande funktion för att få bukt med spam-konton, men det har även använts mot helt normala användare. 2015 lade Reddit till en konto-suspenderings-funktion, även om de fortfarande använder omfattande s.k.”shadow banning”.

Twitter har sannolikt en mycket lång historik av ”Shadow banning” och fenomenet har även upptäckts på  Instagram och kan säkert också finnas på andra sociala medier som kräver inloggling och scripts för att kunna läsas, såsom Google plus, Facebook och Youtube.

Själv funderar jag på om jag som en av grundarna till Direktdemokraterna kan ha råkat ut för s.k. ”shadow banning” i samband med att Direktdemokraterna togs över och placerades i en digital svart låda utan insyn, om man inte var inloggad.

Hur undviker man det klandervärda fenomenet med smyg-bannlysning?

 • Sätt upp kommentarsregler eller be om dem.
 • Följ och moderera enligt dessa regler och komplettera dem med eftertanke vid behov.
 • Moderera kommentarer innan de publiceras.
 • Använd endast öppna forum eller öppna bloggsystem som kan läsas och köras utan scripts ex. phpBB eller WordPress, säg upp dina konton på de sociala medier som använder ”shadow banning”.
 • Lär dig att reagera balanserat på internettroll, genom ett djupare lugn som kan uppnås genom meditation, d.v.s att sitta still och andas djupt. Försök betrakta trollingen utifrån, från ett högre medvetandeplan, där ditt ego inte är inblandat i ditt beslut, men där det bästa för dig själv och alla andra övervägs.
 • Se alltid till att meddela om du modererar, så vida det inte rör sig om uppenbar spam eller internettrolling.
 • Människor som är mentalt lågpresterande eller mentalt underutvecklade kan ibland upplevas som troll, men kan med milda tillrättavisningar ofta utvecklas. Ha tålamod! Även professionella internettroll kan utvecklas till högre nivåer.
 • Människor som överbevisas i sak kan ibland förfalla i personangrepp eller andra osanningar. Det betyder inte automatiskt att de är medvetet ondskefulla. Döm inte för snabbt!
 • Ta inte personangreppet personligt! Bli inte arg! Se det istället som ett kvitto på att den angripnes argumentation var bättre än den internettrollade motpartens argument och försök moderera och tillrättavisa på ett vänligt sätt.
 • Låt ex. den som angripits få sista ordet, redigera bort personangreppen med en kommentar om varför, att den som angripits med personangrepp har vunnit argumentationen p.g.a. detta, samt stäng ev. sedan tråden.
 • Framförallt kom ihåg följande citat från Vernon Howard:

  Bild på Vernon Howard
  ”Sanningen gör inte ont, snarare, är det vårt motstånd mot dess budskap som skapar smärta.”

  ”Truth does not hurt, rather, it is our resistance to its message that causes pain.”

   

Mer intressant vad gäller shadowbanning:

SUBSCRIBERS BEWARE – YouTube is broken, Subscription issues & English Subtitles Tutorial

[Problemet löst] Hur man som bloggare länkar till massmedia utan att öka deras sökmotorposition

Jag har tidigare gått igenom varför det är direkt olämpligt att läsa och ens länka till massmedia. Det beror bl.a. på de snedvridna ägarförhållandena som ex. resulterar i att ex. journalister placeras i ”frysboxar” och att chefredaktörerna och journalisterna tvingas följa dessa ägares minsta vink. Detta innebär att de som läser vanlig massmedia missar många av de nyheter som etablissemanget inte vill att du ska läsa.

Många debattörer och insändare har upptäckt att de refuseras till oigenkännlighet och att deras reaktioner och kommentarer inte kommer med i nyhetsflödet, vare sig i papperstidningen eller på Internet. Inget om detta faktum anges i denna massmedia och inga länkar finns till de fullständiga artiklarna.

Dessa debattforum kallas ofta för ”fri debatt” eller ”läsarnas åsikter” eller liknande, men det är oftast långt ifrån sanningen. Detta är forum som ofta är hårt styrda. Endast det som gynnar ägarnas agenda publiceras, dvs. de som håller med samt de som använder dåliga argument emot. Man bör som läsare av massmedia kanske känna sig motiverad att fråga sig om man vill ha en mer objektiv bild av verkligheten eller inte?

Men så finns det fall när man verkligen vill länka till massmedia ex. för att de gjort bort sig fullständigt. Man vill ex. i vetenskapligt syfte ange länkar som en källa ex. när man redovisar mängden artiklar om fixering av att korrigera påstådda konspirationsteorier, eller liknande. Då finns Do Not Link.

Ett annat sätt är att använda rel=”nofollow”.

Följande kod:
<a href="http://bajsmedia.se" rel="nofollow">Enligt Bajsmedia</a>

…ser ut så här när den visas i en webbläsare:
Enligt Bajsmedia

…och är inte lika gynnsam för Bajsmedia enligt Google Support på svenska:

I huvudsak gör användningen av nofollow att vi tar bort mållänkarna från vårt övergripande webbdiagram. Målsidorna visas dock fortfarande i vårt index om andra webbplatser länkar till dem utan att nofollow används eller om webbadresserna skickas till Google i en webbplatskarta. Det är också viktigt att tänka på att andra sökmotorer kan hantera nofollow på lite olika sätt.

Do Not Link fungerar så att du besöker Do Not Link och där skriver du in länken som du inte vill länka till. Då får du tre olika förslag på kod du kan använda istället för den länk du skrev in, en för Mardown-metoden, en för HTML-metoden och en för BBCode-metoden.

När sedan någon klickar på den länk du skapat kommer de till en Do Not Link-sida. som säger:

Vidarebefodrar dig till bajsmedia.se … Andra användare har klassificerat denna sida som: strunt

Den som klickat på din länk vidarebefodras av ett javascript till sidan i fråga (eller får klicka på en länk dit om denne inte använder javascript, ex. jag som själv använder NoScript i min Firefox-webbläsare).

Även bloggportalers ägarförhållanden och censur bör givetvis undersökas innan du väljer att länka dit. Jag rekommenderar att själv länka till intressanta sidor som du besöker ofta eller vill gynna, samt att kommentera med relevanta länkar i de kommentarer du ger på andras sidor. Det är oftast välkommet hos alla bloggare med kommentarer som håller sig till ämnet och är upplysnade. Om bloggare inte tillåter kommentarer eller relevanta länkar är det oftast pga. att de har en dold agenda.

Det kan då röra sig om betalda regeringstroll eller företagstroll. Även kommenterande programvaror kan sättas in med s.k. ”sock-puppets” i syfte att förstöra en bra och saklig diskurs med internettrolling. Analysera därför alltid kommentarer, kontrollera att de håller sig till ämnet, är ordentlige och komplettera alltid eventuella bajslänkar till massmedia med ex. rel=”nofollow” eller Do Not Link!

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Vi använder WordPress.com eftersom det baserar sig på öppen källkod, GPL, samt att ägarförhållandena är att föredra framför andra blogg-nätverk och sociala nätverk. Vi medverkar helt enkelt till att kontrollen över yttrandefriheten kontrolleras av rätt slags individer. Vill du undvika annonserna nedan som finansierar denna utmärkta service från WordPress.com, skaffa då en egen gratis WordPress-blogg och länka gärna ofta till oss!

Blogga intelligent – Att länka eller inte länka? Det är frågan.

Det vi länkar till när vi bloggar och kommenterar blir relevant enligt sökmotorer och frågan är då ifall vi verkligen vill länka till bloggare eller tidningar som inte länkar tillbaka? Vill vi länka till tidningar där vårt svar inte syns eller står obesvarat?

Vill vi länka till en tidning som saknar kommentarsfält? Vill vi länka till journalister som ljuger oss rakt i ansiktet? Vill vi länka till sidor som tvingar oss att ha ett konto på det gravt ointelligenta sociala filtret Facebook eller Twitter som sannolikt kontrolleras av CIA? Vill man länka till sidor där kommentarerna inte hamnar på sidan men i ett slags socialt filter kallat Disqus som suger upp vår värdefulla tid och våra Megabytes samt inte kan anses ge de anonyma användarna rimlig anonymitet? Är det inte bättre med ex. WordPress.com styrt av alla som bidrar under GPL-licens där kommentarerna läggs in direkt i HTML-koden?

Vill vi ens läsa bloggar som saknar kommentarsfält eller där kommentarsfälten stängs av eller där relevanta pingningar inte presenteras? Vill vi ens länka till s.k. ”direktdemokratiska partier” vars medlemmar är mentalt handikappade så till den milda grad att de inte förstår begreppet deliberativ demokrati eller vikten av att Sverige styrs av intelligenta människor?

Vill vi länka till människor som inte förstår att vetenskapligt beteende kräver att man söker sanningen och försöker länka till den, samt är öppen för falsifiering?

Vårt svar är NEJ.

Sverige behöver istället respekt, vetenskaplighet och deliberativ diskurs. Lögnpropaganda och ovetenskap skall inte stå obesvarad! Därför lämnar vi idag sista pinget till Vaken.se samt ETC eftersom de inte längre är relevanta i ett modernt vetenskapligt samhälle och därför varken bör få länkar eller presstöd.

Nu börjar vi länka till hederliga människor som ex. Cornelia Dahlberg. Nu börjar länk-slakten på odemokratisk massmedia och högfärdiga bloggare. Nu börjar den deliberativa demokratin.

Visserligen kan vi behöva inskränkningar av religiös Shitler-propaganda eller internettrolling, men det kan vi ändå lösa ganska väl med SPAM-inställningar i ex. WordPress.com, förhandsgranskning av kommentarer innan godkännande eller liknande.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Birger Schlaugs bloggkommentarer stängs ner pga internettrollen

Birger Schlaugs bloggkommentarer stängs ner p.g.a. internettrollen. Internettrollen high-fivar säkert eftersom de nu lyckats tysta en relativt deliberativ och viktig diskurs som länge gjort vår demokrati mer levande.

Jag vill meddela Birger att i Vetenskapliga partiet har vi redan löst problemet med internettroll ganska effektivt, även om de ibland försöker gäcka oss på olika vis.

Men det är inte enbart i bloggosfären som trollen härjar enligt Birger Schlaug. I sin artikel: Politik kan vara plågsam – men kan bli bättre med mindre rödvinskorkar menar han att diskussioner förlamas av s.k. ”medierådgivare” något han menar är ”förskräckligt uselt”. Birger menar att medierådgivarna medvetet fördummar politiken och även ”lyckades” köra Miljöpartiets senaste valrörelse i sank.

Birger verkar övertygad om att de krokodiltårar, floskler, undanglidningar och ordvrängeri som dagens sovande folk tvingas bevittna i mainstream-media helt enkelt kommer från medierådgivarna och att dessa sannolikt anser att lyssnarna är idioter.

Birger menar att lösningen på problemet är att sparka ut de interna medierådgivarna och kanske har han delvis rätt. Anledningen är sannolikt för dålig kvalitet på de medieråd som ges, men sannolikt kunde även kvaliteten på de politiker som debatterar vara bättre, och bäste Birger, inte blir väl saken bättre av att du kallar dig avdankad och leker med grepen i trädgårdslandet, likt Vilse i min egen trädgård?

Nej, det blir faktiskt som att köra grepen i sin egen fot. Ryck upp dig nu, Birger!

Möjliga lösningar:

1. Skapa Birgers nya phpBB-forum där debattörer måste godkännas. Kanske kan detta leda fram till ett nytt grönt parti dessutom, som ersätter det parti du klagar på. Forumet kan ha moderatorer som följer de regler du ställt upp.

2. Skaffa dig en blogg där du, eller någon annan, måste godkänna kommentarer innan de publiceras så att kvaliteten kan hållas hög till alla läsares ömsesidiga glädje. Så gör vi i Vetenskapliga partiet. Vi rekommenderar varmt WordPress.com

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet