Mensa – En tandlös sällskapsklubb

Det verkar som artikeln ”Vara smartast tydligen nog för den smarte” är rätt ute i sin kritik, men vill samtidigt hävda att jag ser samma fenomen hos den största delen av befolkningen. Artikelförfattaren gör dock samma kardinalfel som de flesta Mensamedlemmar och resten av befolkningen, de tänker inte ut något bättre alternativ och stakar inte […]

Borgerlig politik i balans med välfärd är möjlig

Partierna trevar efter lösningen skriver ledarskribenten Mathias Bred i Smålandspostens ledare: Sanningen är givetvis att de flesta riksdagspartier, inte enbart de borgerliga partierna, har sällat sig till tanken om EU-medlemskap och frihandel. Har man en ganska grundläggande förmåga att se samband, dvs. normalt IQ, förstår man att detta leder till medlemsländer som sänker skatter och […]

Att jämställa IQ med intelligens är tveksamt

Som på beställning efter min artikel Mental dysfunktionalitet har skapat religionerna skriver nu DN om en Studie om tro och intelligens och Aftonbladet skriver om Troende mindre intelligenta. Jag citerar DN: Religiösa människor är mindre intelligenta än icke-troende. Uppgiften framförs i en ny genomgång av 63 vetenskapliga studier, den första i sitt slag. och Aftonbladet Att […]