Troende muslimer verkar oftast ha högre IQ än troende kristna

Innan ställde jag upp följande hypotes: ”Har religiösa lägre IQ och muslimer lägst IQ?

Nu jag har sökt efter data och vill sammanställa det jag hittat här.

På wikipedia hittar jag ex. länders olika fördelning av religiös tro. På wikipedia finner jag en utmärkt bild på medel-IQ per land i en kartbild.

Efter en analys i ”Libre Office Calc” som jag sparat i xls-format, som jag kallar Comparing-world-religions-atheism-IQ.xls, verkar min inledande hypotes, om att troende muslimer, generellt sett, har lägre IQ än troende kristna, vara felaktig men att ateister har högre IQ än både kristna och muslimer, generellt sett, verkar vara helt korrekt.

Här en sammanfattande tabell:

conclusion-IQ-world-religions

Det är alltså något lägre chans att troende kristna, speciellt med härstamning från Afrika söder om Sahara, har en framtid i centralkommitéen i Vetenskapliga partiet, även om spridningen på normalfördelnigskurvan är stor i varje land. En afrikansk ateist kan ex. således ha mycket högre IQ än en svensk kristen sekterist. I flera arikanska fall tycks det faktiskt vara så. Här har vi sannolikt citerat några av dem vad gäller population.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Ps. Näŕ jag tar en titt på olika IQ-test, bl.a. från Menza, så är det tveksamt om endast ett högt IQ, dvs. att se sambanden i olika knåp och klurigheter, verkligt är ett bra mått på intelligens, som är ett betydligt bredare begrepp.

Annonser

Vetenskapliga partiet strax i TV med Malou von Sivers, Jimmie Åkesson, Alexander Bard, en islamist och en f.d. muslim?

Normalt sett tittar jag aldrig på TV men då och då snubblar jag över ett inslag på Youtube där ex. Alexander Bard briljerar i soffan tillsammans med Malou von Sievers, Alex Schulman och Nousiainen. Det är snudd på att man skulle ha TV just för sådana program.

Det är ovanligt bra. Programledaren Malou von Sivers har skapat en trevlig invandrarvänlig panel som alla är eniga om det positiva med invandring och våra nya svenskar. Det blir gemytligt. Alla är eniga i att invandring är bra.

Det intressanta är att Alexander är en man som är öppet bisexuell och som ogillar Islam och när han är förbannad säger han vad han tycker med råge, lite som jag själv gör. Visst är det inte politiskt korrekt som Anna Troberg indirekt yrvaket påpekar i detta youtubeklipp om Alexander Bard som söker medlemskap i Piratpartiet, men det är å andra sidan ärligt.

Alexander tänker själv och säger vad han tycker och det är uppfriskande och han söker ständigt nya vägar att nå ut, precis som jag gör genom Vetenskapliga partiet.

Jag tror Anna Troberg känner sig hotad av Alexander Bard eftersom han är en karismatisk ledare, men det finns en bra lösning som vi alla tjänar på demokratiskt, nämligen valsamverkan. Jag återkommer till den saken längre ner.

Yttrandefriheten har helt uppenbart en lägre reell nivå i Sverige än vad Alexander vill ha och det har givetvis blivit värre med de ägarförhållanden som utvecklats på senare tid. Det är uppenbart och Piratpartiet synes givetvis vara ett logiskt val för den extremliberale Alexander.

De andra paneldeltagarna tror jag inte helt förstår vad yttrandefrihet är, ej heller principerna bakom den. Ingen ska lastas för det. Det är bara att läsa på, men det blir onekligen lite som att prata vetenskap med människor som levt hela livet i arabisk öken på en kamel.

Alexander Bard, även här på sin blogg, har haft Zoroastrism som sin religion och numera Syntheism verkar det, tänkandets religion, den religion som i princip blivit utrotad av Islam, sannolikt genom barn-avel, skrämsel och rövarstråt med inkluderad ”halal-behandling” av de som inte vill konvertera, för att uttrycka mig gemytligt.

Alexander Bard förefaller intelligent på många områden och inte särskilt religiös alls, och har sannolikt mycket högt IQ, så jag antar att hans religionsval mer är ett stilval, precis som han väljer keps eller skägg. Något kontroversiellt och intressant som kanske får islamister att undersöka något nytt. Det ser jag som något positivt.

Alexander Bard vill att vi ska vakta yttrandefriheten och fördömmer de som ex. vill tysta ner Sverigedemokraterna och han påtalar för de andra i panelen att tystandet och mobbandet av Sverigedemokraterna gör att de får sympatiröster. Jag är enig i det även om det inte är hela sanningen.

Sverigedemokraterna har inte enbart fått previlegiet att först inledningsvis bli tystade, de har även fått previlegiet av horder med tiggare på gatorna från Rumänien och de har fått en dålig borgerlig politik genomförd av både Socialdemokrater och Allians pga. det borgerligt utformade EU-medlemskapet. SD har dessutom fått enormt stort negativt mediautrymme, inte den rimliga diskurs som Alexander efterlyser, men dock en uppmärksamhet som Vetenskapliga partiet, Piratpartiet och Feministiskt Initiativ enbart bara kan drömma om.

Den ärlighet och uppriktighet som Alexander visar upp är naturligtvis ovanligt och lite skrämmande för den timide normalsvensken. Han visar samma rena mod som de muslimer som ex. konverterar till kristendomen och det är otroligt viktigt med uppriktighet i både religion och politik, anser jag, om respekten för politiken och religion alls ska finnas kvar i framtiden.

Jag finner vissa likheter mellan mig och Alexander Bard även om jag ex. har en helt annan uppfattning om frihet än vad han har och har fötts hetrosexuell. Jag har de facto blivit så trygg i min feminina sida och min manliga sida och min hetrosexualitet att jag öppet erkänner att jag ofta gillar homosexuella män enormt mycket och ibland spexar med vänner utklädd till ”Martina”. Nåväl. Homosexuella är oftast jättefina killar. Så enkelt är det.

Men när det kommer till frihet, ett ofta missbrukat ord, ser jag det som en balans mellan olika friheter och att dessa friheter måste balanseras med respekt för varann och framtidens generationer långsiktigt så vi alla hjälper varann.

Alexander Bards höga IQ passar i Vetenskapliga partiet, även hans kreativa tankeförmåga. Hans kreationer är minst sagt imponerande. Det är intelligens på hög nivå, men jag tror ändå att ett eget parti för Alexander är rätt väg för honom. Alexander är nämligen en ledare fullkomligt överlägsen de allra flesta i retorisk förmåga och karisma och skulle lätt kunna bli många liberala ungdomars och homosexuella mäns val istället för Piratpartiet, Centerpartiet eller Folkpartiet.

Så, istället för att gå med i olika partier som saknar det Alexander behöver, bli besviken, arg och smutskasta dem med glåpord, samt sedan gå till nytt parti och upprepa saken….

…så är mitt förslag att alla intelligenta ledare, inte enbart Alexander, att de skapar nya partier, såsom ex. Gudrun Schyman skapade Feministiskt Initiativ, och sedan styr dem på samma sätt som jag styr Vetenskapliga partiet, samt valsamverkar oss in i Riksdagen tillsammans via ex. Valsamverkanspartiet.

Väl i riksdagen kan vi alla förhoppningsvis höja nivån på diskursen astronomiskt. Jag skulle exempelvis gärna vilja se en deliberativ diskurs mellan Jimmie Åkesson, Alexander Bard och mig om vad som är det bästa för framtidens generationer.

Jimmie har erfarenheter från barndomen om hur invandringen för honom var något dåligt, Alexander har upplevt bra saker med invandringen, får man gissa Jan-Pierre Barda? :-) Och givetvis är detaljerna medialt intressanta, som allt annat som är annorlunda, men jag skulle vilja att diskursen sedan gärna blir deliberativ och går in på fakta. Hur ser vi effekterna av invandringen, goda bevis, dåliga bevis. Båda finns säkert där. Inget är helt svart eller vitt.

Frågan om diskriminering är viktig, vilka invandrare ska vi ex. ta emot, för människor flyr ju exakt det Islam skapat. Ska vi diskutera Islam bör vi givetvis ha en Islamist där och kanske en muslim som gått ifrån Islam så att alla kan ge sin syn på saken.

Jag ser fram emot en inbjudan av Malou.

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Patiledare
Vetenskapliga partiet

Två frågor – Finns det raser? – Är någon ras överlägsen?

I allt snack om rasism och nazism med Varghjärta inser jag att jag måste utmana mina egna föreställningar och söka efter material och vara öppen inför sanningen oavsett om den är politiskt korrekt eller ej. För bättre är ändå att vara emotionellt korrekt med sanningen som grund.

1. Låt oss först anta att det finns raser och låt oss i så fall undersöka deras karaktäristik!
2. Låt oss sedan fråga oss vad det finns för skillnader och om någon av raserna är överläsen eller underlägsen!
3. Låt oss sedan fundera hur vi på ett emotionellt korrekt sätt går vidare med saken politiskt!

Så till saken. Tidigare har jag ansett att det inte finns raser, men hur är det egentligen? Jag är helt enkelt tvungen att titta närmare på saken med ett öppet sinne.

Jag finner nästan direkt bloggen ”Den obekväma sanningen” som redan tycks ha undersökt saken grundligt på flera olika plan och väljer helt enkelt att länka direkt till de olika inläggen:

IQ och ras – Del 1(Vad är intelligens? Är det ärftligt? Finns det skillnader mellan olika grupper? Finns det skillnader mellan olika raser?)

IQ och ras – Del 2(Vilka bevis finns det för genetiska skillnader i intelligens mellan raser? Vilka bevis mot? Minskar skillnaderna? Vad säger de nationella proven? Vilka effekter får skillnaderna? Hur rättvist är det med kvotering? Är IQ en segregerande faktor? Vad säger svenska PISA-resultaten? Vilken IQ har våra invandrare?)

IQ och ras – Del 3 (Har afrikaner från söder om Sahara verkligen en IQ på 70? Är de efterblivna? Vad innebär efterbliven egentligen? Romers intelligens, är de efterblivna då?)

IQ och ras – Inaveln – Del 1 (Hur vanligt är det med inavel? Skillnader mellan olika regioner. Bakomliggande orsaker som klankultur och patrilinjär härstamning. Våldtäkt som vapen.)

IQ och ras – Inaveln – Del 2 (Inavelns effekter och konsekvenser för hälsan och intelligensen. Om överrepresentationen av invandrare på särskolorna i både Sverige och Europa)

Brott, ras och IQ – Del 1 (Om sambandet mellan IQ och brottslighet på både individnivå och makronivå)

Brott, ras och IQ – Del 2 (Om faktorer som påverkar risken för att bli kriminell. Invandrares andel av brotten. Testosteronets betydelse för aggressivitet och brottslighet. Serotoninets betydelse.)

Brott, ras och IQ – Del 3 (Om testosteronet, serotoninet och monoaminoxidas (MAO) och deras betydelse som riskfaktorer för riskbeteenden, kriminalitet och antisocialt beteende)

Brott, ras och IQ – Del 4 (Invandrares överrepresentation i brottsligheten och relationen mellan olika raser och riskfaktorer, finns det ett samband?)

Det var intressant läsning.

Svar på fråga 1.
Jag måste nog ändra uppfattning. Det verkar helt klart finnas raser, men den svåraste frågan återstår, är en ras mer överlägsen eller underlägsen en annan ras?

Svar på fråga 2.
Mitt egna svar är att de olika raserna är överlägsna och underlägsna varann i olika situationer i olika miljöer, vilket inte gör mig till varken ”nazist” eller ”rasist”, men som jag själv ser det, snarare till ”darwinist”. Man behöver ex. inte vara raketingenjör för att inse att pigmenterad hud är bättre i stark sol, sannolikt är också mindre pigmentering viktig i ljussvagare klimat av någon anledning, kanske D-vitamin-upptaget, vem vet?

Svar på fråga 3.
Så hur går vi vidare med detta på ett emotionellt korrekt sätt? Mitt svar är enklet. Varje nation bör på ett emotionellt korrekt sätt välja sin egen väg, på ett vetenskapligt och demokratiskt vis, och dessutom försöka göra det humant och långsiktigt, vare sig man tror sig gynnas av invandring eller inte och vare sig man tror sig gynnas av tillväxt in-absurdum eller inte.

Förändrar undersökningarna ovan något i Vetenskapliga partiets politik? – Nej. Det förändrar enbart min egen personliga syn på olika rasers existens och deras generella egenskaper. Rent politiskt vill vi redan styra politiken så att det som är mest nyttigt för framtidens generationer utan att fokusera alls på ras. På så vis kommer de gener som är önskvärda för framtiens generationer att premieras på lång sikt oavsett ursprung, vilket givetvis måste anses vara det mest emotionellt korrekta. Då dömer man nämligen inte hela folkgrupper, även om de generellt sett är mer eller mindre belastade i olika avseenden, och då har varje individ oavsett ursprung de facto lika chans att lyckas.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mensa – En tandlös sällskapsklubb

Det verkar som artikeln ”Vara smartast tydligen
nog för den smarte
” är rätt ute i sin kritik, men vill samtidigt hävda att jag ser samma fenomen hos den största delen av befolkningen.

Artikelförfattaren gör dock samma kardinalfel som de flesta Mensamedlemmar och resten av befolkningen, de tänker inte ut något bättre alternativ och stakar inte ut en riktning baserat på detta.

Det gör vi i Vetenskapliga partiet där vi premierar en kombination av högt IQ och högt EQ.

Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Annonserna nedan finansierar partiets vackra publicering som levereras av WordPress.com

Borgerlig politik i balans med välfärd är möjlig

Partierna trevar efter lösningen skriver ledarskribenten Mathias Bred i Smålandspostens ledare:

Sanningen är givetvis att de flesta riksdagspartier, inte enbart de borgerliga partierna, har sällat sig till tanken om EU-medlemskap och frihandel. Har man en ganska grundläggande förmåga att se samband, dvs. normalt IQ, förstår man att detta leder till medlemsländer som sänker skatter och välfärd i hopp om företagens gunst att investera i landet och att detta i sin tur givetvis leder till det spektakel vi nu ser.

Jo. jag är enig med Mathias Bred som skriver:

”Det är lätt för en politiker att i svepande ordalag förklara att man är emot en viss företeelse.”

Jag menar att detta inte enbart är ett problem i ledningarna för partierna, men att dessa svepande ord även tillverkas och röstas igenom på dessa borgerliga partiers kongresser rakt framför näsan på människor i dessa partier, där en majoritet av medlemmarna helt tydligt inte lyckas se igenom dessa retoriska trix tomma på verkligt politiskt innehåll.

Vissa anklagar mig för elitism ibland när jag använder begrepp som IQ, men jag talar faktiskt inte om behovet av IQ som raketingenjörer för att inse vad vi behöver göra i framtiden för framtidens generationer. Nej. Borgerlig politk kan visst bedrivas i balans med välfärd, men det måste ju finnas gränser på lustigheterna och vi behöver faktiskt människor som kan resonera i flera steg inom partierna först.

Välfärd kan skapas i Sverige. Det vet vi. För det hade vi i Sverige innan välfärden började nedmonteras efter vi lurats in i novemberrevolutionen och sedan EU-medlemskapet DÄR VILURADES IN I eu av det eniga paret Ingvar Carlsson och Carl Bildt.

Innan valet fanns det privata företag som levererade apparatur till vården, en vård som hade mer pengar att spendera på svensk apparatur pga. tullmur, skatter och välfärd, en vård med läkare och sjuksköterskor med fasta jobb och fasta löner som prioriterade människans hälsa och inte vinsten av egna vårdföretag.

Jag tror vi kan ta oss tillbaka dit och jag tror att riktiga läkare som prioritera patienternas väl är med mig för en fin bil är inte allt. Man vill ju sova gott på natten också.

Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Annonserna nedan finansierar partiets vackra publicering som levereras av WordPress.com

Att jämställa IQ med intelligens är tveksamt

Som på beställning efter min artikel Mental dysfunktionalitet har skapat religionerna skriver nu DN om en Studie om tro och intelligens och Aftonbladet skriver om Troende mindre intelligenta.

Jag citerar DN:

Religiösa människor är mindre intelligenta än icke-troende. Uppgiften framförs i en ny genomgång av 63 vetenskapliga studier, den första i sitt slag. och Aftonbladet

Att jämställa IQ med intelligens är dock tveksamt om man ska göra, anser jag, eftersom Hitler hade högt IQ men ändå drev sitt land och sina medborgare till totalt nederlag med borgerligt stöd från de tyska kristdemokraterna och de andra allianspartierna i Tyskland.

Aftonbladet beskriver på ett bra sätt detta om den vetenskapliga rapporten med följande:

Man är även självkritiska till vad man hittat, och menar att man endast definierat intelligens som en analytisk förmåga – att resonera, planera, lösa problem, abstrakt tänkande och att kunna förstå komplexa idéer – och inte räknat med kreativ och emotionell intelligens.

Ex. Gustav Fridolin i Miljöpartiet har sannolikt högt IQ eftersom han skriver bra på högskoleprovet men ändå är Gustav Fridolin för invasionskrig precis som Hitler, så att IQ helt skulle vara 100% kopplat till intelligens det kan jag tyvärr inte hålla med om. Ibland saknas helt enkelt den emotionella intelligensen (EQ).

Det finns väldigt bra människor med lägre IQn som är för fred på jorden. Dessa människor, trots sina lägre IQn, vill att vi kommer i balans med naturen på ett vetenskapligt sätt och dessa goda människor kommer därför sannolikt rösta på Vetenskapliga partiet i valet 2014 och bara för att man har lägre IQ behöver man inte alls vara religiös heller.

Värt att nämna i sammanhanget, för att vara lite positiv, är att Sverige redan har två partier i riksdagen för fred nämligen Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. En annan sak som är halvt positiv är att Miljöpartiets representanter faktiskt är splittrade i frågan så alla är inte för invasionskrig i Miljöpartiet såsom Gustav Fridolin är.

Jag tror ex. att de flesta i Svenska Afghanistankommittén är eniga i att riktig hjälp skapas bäst i fred och helt utan yttre militärmakts invasion.

Och vill Afghanistans medborgare tillbedja en sekt i blindo som skär i genitalierna på barn, utövar press på människor som vill byta tro eller blir ateister, vidare överbefolkar och förstör balansen med sin egen natur, så föreslår jag istället att denna sekt fryses ut totalt och går sitt eget öde tillmötes med aritmetikens kalla logiklikt människorna gjorde på påskön.

För fryser man inte ut sådana obalanserade sekter är man verkligen ointelligent, anser jag, för då är man för att hela planeten tas över av denna sekt och att hela planeten går samma öde tillmötes som påskön gjorde och det mina kära vänner är inte en åsikt, men baserat på matematiska och arkeologiska faktum.

Mer: The Relation Between Intelligence and Religiosity: A Meta-Analysis and Some Proposed Explanations

MVH

Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS. Vill dessutom meddela att alla religiösa att det förmodligen är mitt ansikte som är i glassen och alls inte Jesus.