EU, utländsk arbetskraft, byggindustri, tillverkningsindustri, IT, företagande och arbetslöshet

”Utöver byggverksamhet arbetade 2018 mycket utländsk arbetskraft inom tillverkningsindustrin och i informations- och kommunikationsverksamhet. FAKTA: Utstationerade i byggbranschen: Polen: 40 337 arbetstagare Lettland 5 736 arbetstagare Tjeckien 5 351 arbetstagare Litauen 4 978 arbetstagare” Källa: https://www.byggvarlden.se/stor-okning-av-utlandsk-arbetskraft-137908/nyhet.html Jag gillar personligen många av de utlänningar som tar möjligheten till arbete i Sverige med hjälp av EU:s regler. […]

Trojaner – demokrati, yttrandefrihet & integritet – indikationer, skydd & åtgärder

Idag är demokrati, yttrandefrihet och integritet hotad på olika vis, ex. av öppen terror mot suveräna demokratiska stater, olaglig övervakning, desinformation och repression, bl.a. genom skadlig kod, genom s.k. ”trojaner”. Det är därför av yttersta vikt att vi känner till hur vi skyddar oss själva och våra datorer mot skadlig kod, s.k. sabotageprogram, på engelska […]

KWANG – Kinesiska appen gör succé i väst – ”lite av en chock”

Kinesiska appen gör succé i väst – ”lite av en chock” Postad av January 12, 2020 by mychinaway För oss som kan Kina genuint är det ingen chock alls, bara en förväntad naturlig utveckling. [1] Det finns flera stora fördelar med att använda kinesisk mjukvara och hårdvara, dels är den välanpassad till vad användarna vill ha, […]

En konflikt inom USA mellan Washington och IT-företagen om Kina

Det finns en konflikt inom USA mellan Washington och IT-företagen. Det menar Professor James Petras, som bidrar med sina analyser via Boiling Frogs Post. Det handlar enligt Professor James Petras om att olika ekonomiska intressen i USA är motstridiga. Han menar att Washingtons Sionistiska Obama-regim vill skapa konflikter i världen som det militärindustriella komplexet tjänar […]

”WordPress.com”, ”.se” och seriositet

Hej Andreas, min kära partikollega! Först ordet ödmjuk. Ödmjukhet är en personlig egenskap. En ödmjuk person har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar. Jag är en person som ser möjligheter, inte begränsningar. Procrastination is illogical from every viewpoint. It is like the man who wanted to cross the stream, so he sat […]