Jakt och balans med naturen

Vetenskapliga fakta och humanism ska styra formerna för jakt och fällfångst. Biologer ska bedöma och bevisa vilka nivåer på olika arter som är rimligt för att skapa en sund balans av individer. Detta ska i sin tur styra tilldelningen av vilt för jägare. Vi misstänker i Vetenskapliga partiet att problemet är tio miljoner människor, inte […]