Kritik – Klimathotet – Anders Romelsjö – Den Refuserade refuseraren censurerar

Jag kritiserar härmed att Anders Romelsjö visar tecken på dubbelmoral när han klagar på att han blir refuserad i DN samtidigt som han själv refuserar…

Skärmdump som visar att Romesjö vägrar publicera min kommentar

…den kommentar som försöker svara på hans egna frågor om klimathotet, som hänvisar till Johan Rockströms åsikter i Dagens Industri, här nedan med citat av de svar och frågor som föregår mitt svar. Jag väljer samtidigt att göra tillägg av ytterligare relevanta länkar i texten, lägger till bilder, samt rättar stavfel så att texten blir lättläst och lätt att följa för er läsare (d.v.s. ett riktigt litet chokladbolls-jobb):


Påstående: ”Att den globala uppvärmningen orsakas främst av människor är alla seriösa aktörer överens om. Det är därför ytterst anmärkningsvärt att etablerade forskare och framför allt ekonomer fortsätter att vifta bort breda och väletablerade riskbedömningar, skriver Johan Rockström, professor i jordsystemforskning.”


Bild på Martin Gustavsson
Kommentar av Gustavsson som publicerades: 1.
Rockström är agronom och har tyvärr ingen kompetens för att kunna analysera klimat. Han är med största sannolikhet bara en av monopolkapitalets alla välbetalda charlataner som försöker övertyga barn med badbollar i näven, medelst helt vanlig sekteristisk domedagsekt-skrämsel, som gör att barnen, förutom betygsångest, nu även får klimatångest.

Bild på Anders Romelsjö
Romelsjö: 1.
Jag tror inte att du kan bedöma Rockströms kompetens. Du anför inga argument för din bedömning. Han är professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och har varit chef för Stockholm Resilience Centre. Han utnämndes till Miljömäktigast i Sverige 2012 och 2013 genom tidskriften Miljöaktuell. I övrigt spekulerar du.

Bild på Martin Gustavsson
Refuserad kommentar 1. Jag kan bedöma Rockströms kompetens
genom att han aldrig framlägger evidensen för det han säger, bara påstår saker utan att ange källan för påståenden.

I övrigt har det ingen större betydelse med titlar. Det är ett argumentationsfel som kallas auktoritetsargumentet, Argumentum ad verecundiam, eller “argument till vördnad”, men jag tittade närmare på kursen i miljövetenskap vid Stockholms universitet och den framstår inte som vetenskaplig, mera en kurs som vill pådyvla studenter hur allting är, precis som fulmedia.

Stockholm Resilience Centre tycks ha EN kines med klimat-utbildning, resten har irrelevanta utbildningar för klimat-analys. Vad kinesen säger och varför vet jag inte, men det vore väl kanske av större relevans än Rockströms åsikt om klimat, ifall kinesen verkligen kan falsifiera falsifieringarna av hypotesen, vilket givetvis vore intressant.


Påstående: Grönlands glaciärer, som vi fram tills nyligen trodde var stabila upp till 4–5 graders uppvärmning, visar nu tecken på att vara instabila redan vid 2 grader. Det skulle addera ytterligare 7 meters havsytehöjning.


[Gustavssons eget överslag om den ungefärliga tiden fram till total avsmältning]


Bild på Martin Gustavsson
Kommentar av Gustavsson som publicerades: 2.
Solens aktivitet och cykler, såväl som supervulkanutbrott rår vi inte på, även om asteroidforskningen ser allt ljusare ut. Alla dessa påverkar sannolikt klimatet. Exakt när vet vi inte. I stället för att slösa bort pengar på meningslösheter så bör vi följa Bob M. Carters råd om hög beredskap för sådana event. [ Del1 & del 2] Han och 103 välmeriterade forskare skrev till FN om att den mänskliga CO2-teorin är falsifierad, men [fulmedia] uppmärksammade inte detta. [Fulmedia] uppmärksammar INGA skeptiker eller falsifieringar, fastän det finns tusentals forskare som anser ungefär samma sak som Carter. Det politiska organet IPCC har ca 25 stycken s.k. “klimatforskare” på sin lönelista som är beroende av att det finns ett klimathot för sin försörjning.

Bild på Anders Romelsjö
Romelsjö: 2.
Innebär inte alls att IPCC:s bedömning är oriktig. De bedömer och värderar flera faktorers betydelse.

Bild på Martin Gustavsson
Refuserad kommentar 2. IPCC:s bedömning har alltså falsifierats på en rad olika punkter
, [ Del1 & del 2], således måste falsifieringarna falsifieras, men detta görs inte, så sannolikheten för att denna panel ljuger medvetet är givetvis enorm, för annars hade de helt sonika falsifierat falsifieringarna, men det gör de inte. De nämner dem inte, vilket således evidensbaserar att det handlar om pseudovetenskap,

Diagrammen visar snarare evidens på vad som sannolikt kommer ske efter denna naturliga uppvärmning, d.v.s. en kraftig nedkylning. Det som bör diskuteras är givetvis vilket som är värst, uppvärmning eller nedkylning, samt vikten av beredskap.


Påstående i rubriken:  ”Klimatskeptikerna blundar för glasklara forskningsresultat”


Bild på Martin Gustavsson
Kommentar av Gustavsson som publicerades: 3.
Eftersom det INTE finns “glasklara forskningsresultat” på området, vilket inte är märkligt alls, så kan författaren till artikeln inte ange dem, vilket givetvis vore vetenskapligt.

Bild på Anders Romelsjö
Romelsjö: 3.
Just denna artikel är ingen genomgång av forskningsresultat. Stödjer sig bl.a. på rapporter av IPCC som sammanställts av tusentals kompetenta forskare.

Bild på Martin Gustavsson
Refuserad kommentar 3. Det är märkligt att jag ska behöva förklara
för en kommunist, gång på gång, att det är evidensbaserat av Jakob Nordangård att monopolkapitalister med ambitioner om världsherravälde, deras medier och politiker som lyder dem, sannolikt vill att det POLITISKA organet IPCC skall komma fram till att människan är skyldig, så att de kan göra GLOBAL POLITIK av det hela, d.v.s. beskatta folket överallt med denna motivering, allt medan de sänker skatter för de allra rikaste i det globala frihandels-racet mot bottnen.

Hade det handlat om att skydda ekologisk hållbarhet eller sänka CO2 så hade de inte jollrat om ekonomisk tillväxt, avskaffat värnskatten, varit för EU:s eller globalismens ökade transporter, eller importerat sekteristiska kulturer som vägrar familjeplanering, där lydnad och underkastelse är huvudfokus, men denna lydnad vill de ha och detta uppmuntrar de.

Alltså ljuger följaktligen politikerna, ex. p.g.a. att de är sociopater, eller så är de dumma i huvudet och förstår inte de allra enklaste samband. …och i vilket islamistiskt land styr kommunismen? Islamismen, som andra totalitära ideologier, leder till diktatur. Islamister hymlar inte ens om den saken och jag tror att det är detta som alla monopolkapitalister önskar sig. En lydig lättledd population.


Påstående: Dessa går därmed emot en i stort sett enig forskarkår. Förenta Nationernas klimatpanel, IPCC, svarar för de mest tillförlitliga sammanfattningarna och kommer ständigt fram till alltmer oroväckande resultat.


Bild på Martin Gustavsson
Kommentar av Gustavsson som publicerades: 4
. Samma sak med påståendet “en i stort sett enig forskarkår”, helt utan källhänvisningar till hela forskarkårens olika ståndpunkter, vilket givetvis vore vetenskapligt. I övrigt är inte antalet forskare som påstår något ett bevis för någonting alls. Det räcker om EN forskare kan falsifiera en hypotes, såsom Bob. M Carter [ Del1 & del 2] och massvis med andra forskare i världen faktiskt har gjort, men vilka media vägrar ta upp till diskussion trots detta.

Bild på Anders Romelsjö
Romelsjö: 4.
Inget sakargument.

Bild på Martin Gustavsson
Refuserad kommentar 4. Helt riktigt. Inget sakargument.
Men den som undersöker var påståendet “en i stort sett enig forskarkår” kommer från kommer finna att påståendet redan är falsifierat. LIKVÄL repeteras påståendet till leda utan källhänvisning, fastän det vore enkelt att hänvisa till forskarens/charlatanens namn. http://www.klimatupplysningen.se/2015/12/08/den-seglivade-myten-om-de-97-klimatforskarna/


Påstående: ”Efter andra världskriget byggde mänskligheten upp en ekonomi (huvudsakligen kapitalistisk) baserad på fossila bränslen. De ledde till en förhållandevis snabb ökning av växthusgaser (främst koldioxid) i atmosfären och dess medeltemperatur ökade, vilket i sin tur får förödande konsekvenser i naturen (som inkluderar människan). Jorden överlever säkert på sikt men kanske inte mänskligheten.”


Bild på Martin Gustavsson
Kommentar av Gustavsson som publicerades: 5
. Det stämmer att mänskligheten, efter andra världskriget, byggde upp en ekonomi baserad på fossila bränslen. Det stämmer att detta ledde till en förhållandevis snabb ökning av koldioxid MEN under denna tid sjönk temperaturen fram till ungefär 1975, vilket falsifierar hypotesen. Medeltemperaturen har först därefter ökat. Ett tydligt samband är således falsifierat. [Bob. M Carter  Del1 & del 2]

Bild på Anders Romelsjö
Romelsjö: 5.
Att temperaturen sjönk fram till 1975 motsäger inte IPCC:s rapporter, medan ökningen efter 1975 nog kan ses som stöd.

Bild på Martin Gustavsson
Refuserad kommentar 5. Att CO2 steg och temperaturen sjönk mellan 1945-1975
är en tidsperiod av 30 år, d.v.s. signifikant i klimatsammanhang, samt falsifierar IPCC:s rapporter som ger CO2 skulden för temperaturhöjning. [Bob. M Carter  Del1 & del 2]


Påstående: ”Enligt IPCC måste världens totala utsläpp av växthusgaser halveras inom 10 år för att det ska finnas en chans att uppfylla målet från Pariskonferensen 2015. Men vad har hänt? Jo, de totala utsläppen ökar år efter år och gör situationen allt allvarligare. Trots alla vackra tal och löften.”


Bild på Martin Gustavsson
Kommentar av Gustavsson som publicerades: 6
. Politikerna talar om att sänka utsläppen, men ökar dem sedan med en mängd olika beslut, ex. propsar de för tillväxt och massimport av kulturer som skapar fler människor, vilket skapar mer CO2. Följaktligen måste klimathotandet handla om något helt annat. Forskaren Jakob Nordangård har en hypotes som ännu inte har falsifierats, nämligen att fåtalet monopolkapitalister använder klimathotet som ett verktyg för splittring och världsherravälde.

Bild på Anders Romelsjö
Romelsjö: 6.
Delar av monopolkapitalet försöker tjäna pengar på detta, medan andra delar som den mäktiga fossil- och militärindustrin motarbetar radikala åtgärder för att förbättra miljön. Monopolkapitalet har världsherravälde och splittring av motståndarna har alltid varit en viktig metod.

Bild på Martin Gustavsson
Refuserad kommentar 6.
Enig. Ingen av dessa monopolkapitalistiska krafter vill satsa på beredskap åt det stora folkflertalet, vilket vore logiskt, helt oavsett vem som har rätt om hur det bli med klimatet. Deras tvärsäkerhet om klimatet är dock en tydlig indikation om att deras åsikter är agenda-drivna, inte vetenskapliga.


Påstående: ”Klimatskeptikerna blundar för glasklara forskningsresultat.”


Bild på Martin Gustavsson
Kommentar av Gustavsson som publicerades: 7
. Ingen forskare som jag känner till förnekar uppvärmningens fullt förväntade effekter på hav, glaciärer etc. d.v.s. en svag havshöjning, samt en långsam avsmältning. Det som skiljer dem åt är om mänskligt CO2 skall ges skulden, samt uppfattningen om detta är ett stort hot eller en tillgång, jämfört med andra evidenta utrotningsevent. Personligen föreslår jag Ut ur EU, ekologiskt hållbar omställning, anpassning och hög beredskap.

Bild på Anders Romelsjö
Romelsjö: 7.
Skulden är ej C02 utan mänsklig aktivitet främst. Ökning av CO2-nivån är en del av mekanismen.

Bild på Martin Gustavsson
Refuserad kommentar 7.
Vad då för mekanism?


Påstående: ”Det kräver en massiv folklig uppslutning för ett annat system”…


Bild på Martin Gustavsson
Kommentar av Gustavsson som publicerades:
. Det är inte p.g.a. olika ekonomiska system eller CO2 som vi går vi mot en katastrof. Kommunismen förstörde genom tillväxt, på samma vis som kapitalismen, Aralsjön. Anledningen är istället det som en skitförbannad Thunberg tog upp i sitt senaste tal till FN, nämligen det absolut sanna och matematiska beviset att mänskligheten kommer möta ett bistert öde om de inte byter tankemönster. Här är det matematiska beviset för att just detta som Thunberg sade, ”fairy tales of eternal economic growth” faktiskt är den absoluta sanningen:

Bild på Albert Bartlett
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett Källa: THE MOST IMPORTANT VIDEO YOU’LL EVER SEE! (Ladda ner föreläsningen)

”The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.”
/ Albert Bartlett Source: THE MOST IMPORTANT VIDEO YOU’LL EVER SEE! (Ladda ner föreläsningen)

Bild på Anders Romelsjö
Romelsjö: 8.
Greta Thunberg hänvisar till forskning, ibland i dramatiska ordalag.

Bild på Martin Gustavsson
Refuserad kommentar 8.
Ett barns förtvivlan är inget hållbart argument, men ett känsloargument som visar på hennes känslomässiga stress som skapats av alarmister. Barnet saknar kompetens inom vetenskaplig metod och klimat. Ett barn som har litat på fulmedia och IPCC, vars agenda är politisk och gemensam, är inget hållbart vetenskapligt argument. Det är heller inget vetenskapligt argument att hänvisa till vetenskap utan att visa på diagram och källor. Vetenskap är öppenheten att tillåta kritiska försök till falsifiering. Ett barn som hänvisar till tomten eller IPCC, i en fast orubbad tro, är inget hållbart argument förutom för människor som tillber orubblighet eller vill att känslorna ska svalla. Det är inga vetenskapliga människor.


Påstående: ”Olika goda initiativ och åtgärder är naturligtvis bra.”


Bild på Martin Gustavsson
Kommentar av Gustavsson som publicerades: 9
. Olika “initiativ och åtgärder” av inkompetenta och scharlataner “är naturligtvis” INTE “bra” eller “goda”. Falsk tro och fel insatser kan NATURLIGTVIS VARA KONTRAPRODUKTIVA och därmed dåliga och onda. Att skapa ångest hos tonåringar är med största sannolikhet ondskefullt, precis som betygsstress eller annat som stressar barn och ungdomar idag, ex. krig, massmigration, ojämlikhet, nazi-sionism-vurm eller våldsbejakande hederskulturer.

Bild på Anders Romelsjö
Romelsjö: 9
. Sakargument? Att skapa engagemang för en bättre framtid och kritisera överheten förenar och ger tillfredsställelse.

Bild på Martin Gustavsson
Refuserad kommentar 9
. Vad tror du händer med barnens och ungdomarnas engagemang när överheten eller klimatet självt drar ur ploppen och lögnen exponeras? Vilka kommer de vända sig till? Förhoppningsvis inte till religioner eller opium, men till de som talade evident sanning, d.v.s. ärliga vetenskapsmän. Jag ber till Jesus-energin [Jag vet att Romelsjö gillar den energin] att det sker så att fokuset kan skiftas till evidenta hot och vikten av ekologisk hållbarhet för skapelsen och beredskap mot de utmaningar som vi och barnen har framför oss.

Allt gott till dig, Anders!


För de av er som uppskattar mitt arbete, för att övertyga den riktiga vänstern om den enorma flod av uppenbara lögner som kaviarvänster och kaviarhöger har tutat i dem, kan eventuellt donera en slant till mig. Jag behöver var enda krona, eftersom jag varken har rätt till bidrag, samt utsätts av helt vettlösa repressalier från psykopater.


Annonser

Klimat – Brandlarm! – Teknologie doktorn Lars Berns kommentarer på den senaste IPCC-rapporten

Lars Bern berättar om ur-källan till IPCC-klimatrapporterna, kommenterar medias rapportering, kommenterar väderfenomenen, hur många människoliv som klimatet tagit, hur CO2 drabbat växtligheten, ökenutbredningen och livet, hur temperaturen hänger ihop med CO2 sedan 1800-talet, hur stor klimat-frågan är i Sverige och i världen. Bern erkänner ödmjukt sin egen och andra forskares skuld och verkliga orsaker till den.

Bern tar upp orsaken till dagens politik för världen och sin egen delaktighet till den, samt hur mycket politikerna faktiskt förstår om klimatet. Bern tar upp is-mängden på nordkalotten, samt vad vi kommer kunna förvänta oss vad gäller extrema väderhändelser om det blir varmare i Norden. Han tar också upp mycket farliga luftföroreningar som mördar massvis med människor helt i onödan och hur han anser att vi kan bli goda på riktigt, men skatt vill han inte betala så mycket. Det vill nog inte heller Svenskt näringsliv?

Bern tar upp EU:s chans att utvecklas demokratiskt, samt vilka som driver fram EU:s utveckling, samt om  man kan se klimatförändringarna genom att titta ut genom fönstret.

Anders Wijkman och Johan Rockström, som tagit upp klimatet i decennier, nämns också. Även Martin Hedberg nämns också, samt seriösa forskare. Så vill du inte bli grillad i evighet i ett framtida klimat-helvetes-inferno så bör du absolut se intervjun med Lars Bern! Gör du det kan du för alltid vara räddad från villfarelser, men se upp! Självsäkerhet är aldrig lyckat för vetenskapsmän.

Öppenhet och skepticism, alltid! Jag saknar diagrammen och källhänvisningarna … som vanligt, men låt mig också  idag upplysa om ett litet parti till som vill återskapa beredskapen i Sverige på riktigt! Lansdbygdspartiet Oberoende som visar hur vi kan nå dit, samtidigt som det sannolikt kommer minska den metabola sjukligheten. Om deras ökningstakt kommer vara exponentiell kan vi förvänta oss förändring i Riksdagen redan 2074.

Valår exponentiellt linjärt
2014 0,06 % 0,06 %
2018 0,08 % 0,08 %
2022 0,11 % 0,10 %
2026 0,14 % 0,12 %
2030 0,19 % 0,14 %
2034 0,25 % 0,16 %
2038 0,34 % 0,18 %
2042 0,45 % 0,20 %
2046 0,60 % 0,22 %
2050 0,80 % 0,24 %
2054 1,07 % 0,26 %
2058 1,42 % 0,28 %
2062 1,89 % 0,30 %
2066 2,53 % 0,32 %
2070 3,37 % 0,34 %
2074 4,49 % 0,36 %

Om de väljer att valsamverka med Vetenskapliga partiet och Direktdemokraterna, så kanske mandaten kan börja trilla in redan efter nästa val? Finns det fler partier som vill återskapa beredskap, ekologisk hållbarhet och metabol hälsa? Träd fram med de partierna, evidens för att ni menar det och inte enbart arbetar åt ett kortsiktigt näringsliv!

Mer intressant:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/07/12/torpedering-av-klimatbluffen-av-professor-bob-m-carter/

Glada Nyheter – Världen kan räddas – FNs 17 punkter för hållbar utveckling + några avgörande uppgifter

FN har tidigare gjort försök att rädda världen, men inbromsningen måste ske snabbare och på flera ställen i världen har man redan fått känna på den abrupta inbromsningen mot bergväggen som arkeologer känner väl till, men nu tror många att vi alla har en chans att verkligen lyckas dra i nödbromsen på riktigt.

Via ETC informerar nämligen Johan Rockström och Peter Bakker att FN nu har skapat en lista på 17
punkter
som de anser har stor potential att lyckas. Vi har letat upp källan på FN som de glömde ange.

1) End poverty in all its forms everywhere

2) End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture

3) Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages

4) Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

5) Achieve gender equality and empower all women and girls

6) Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

7) Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

8) Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all

9) Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialisation, and foster innovation

10) Reduce inequality within and among countries

11) Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

12) Ensure sustainable consumption and production patterns

13) Take urgent action to combat climate change and its impacts (taking note of agreements made by the UNFCCC forum)

14) Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development

15) Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification and halt and reverse land degradation, and halt biodiversity loss

16) Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

17) Strengthen the means of implementation and revitalise the global partnership for sustainable development

Vetenskapliga partiet vill bidraga med, vad vi anser vara, helt avgörande uppgifter och punkter till FNs 17 punkter för hållbar utveckling så att Johan Rockström och FN äntligen ska kunna lyckas med uppgiften att rädda världen till ångsiktig hållbarhet tillsammans med FN och världens alla folk.

Värt att förstå:

1. Det finns förmodligen ett mentalt handikappat ledarskap i flera av medlemsländerna

Handikapp rår man inte för och insikten om just ett mentalt handikapp kan naturligtvis vara svårt att själv inse. Alla länders ledarskap är inte genuint intresserade av att rädda världen men tänker mestadels kortsiktigt på nästa kvartalsrapport, men kommer inte ihåg långsiktigt hållbara visioner.

De dyrkar helt enkelt pengar och har fingrarna i allt som kan ge dessa pengar. Smuggling av olagliga droger, prostitution, skapande av krediter ur tomma luften, mutor av politiker, stödjande av apartheid, statsterrorism, stödjande av krig, fantasier om att attackera först med kärnvapen och fantasier om allt längre lyxjakter och fantasier om rosa Cadillacs.

Det är alltså en sak att säga att man vill rädda världen, en annan att ha förmågan att tänka långsiktigt på kommande generationer och verkligen ha den emotionella intelligensen att finna motivationen att rent praktiskt genomföra vad som måste göras.

Med det mentala handikappet psykopati är det helt enkelt en stor utmaning som kan behöva stöd och hjälp för att gå i land med detta. Denna neurokirurg och psykopat förklarar problemet och en del av lösningen. Lösningen kan alltså vara hjärnscanning av alla som ska väljas eller har valts till riksdagar och regeringar i hela världen, samt att erbjuda stöd för vissa och verka för yrkesbyte eller ev. inlåsning för de som saknar sjukdomsinsikt och motivation att ändra sig.

2. Det är viktigt att verkligen ha intentionen att rädda världen

Kanske viktigare än kännedomen om den första punkten är att andas djupt i stillhet och öka medvetenheten, s.k. meditation, och verkligen plantera denna intention som ett fundament i sin personlighet. Man måste analysera sin rädsla som människa och i djupet av sitt inre grunda denna naturliga rädsla som logisk och naturlig och låta denna rädsla skapa modet att verkligen förändra sitt eget liv så att man verkligen räddar världen i sina dagliga handlingar. Det är alltså livsfarligt för oss långsiktigt att inte rädda vår egen värld. Kortsiktig överlevnad är alltså lika viktigt som långsiktig överlevnad.

3. Det är viktigt med medvetenhet om på vilken nivå man bör deltaga i arbetet

Vi människor befinner oss på en normalfördelningskurva vad gäller medfödda förmågor på olika områden. IQ-test eller schack kan ge en vink om förmågan att se samband och att tänka rätt i flera steg. Intelligens är att inse sin nivå och intelligens är att bidra på sin egen nivå så gott man kan. En person med lågt IQ som vill rädda världen kan alltså bidraga mer intelligent än en person med högt IQ som endast fantiserar makt, pengar eller en rosa Cadillac.

4. Det är viktigt att med sin intelligens faktiskt kunna övertyga tillräckligt många om rätt väg

Detta kräver social kompetens, d.v.s. duktiga försäljare, som verkligen tar sig tid att tränga in bakom pannbenet på människor och förstå dem, hur de tänker och vilka behov som finns för att sedan kunna få rätt klockor att ringa bakom pannbenet på folk så de känner motivation att bidraga på rätt sätt till det som gynnar dem och deras barn och barnbarn långsiktigt.

5. Det är viktigt att skapa trovärdiga punkt-program med verkligt innehåll om man vill lyckas

Med tanke på tidigare resultat bör FN alltså faktiskt lära av tidigare misstag för att kunna gå i land med projektet. Detta är en tuff uppgift som kräver enorm kompetens och att FN hittills inte lyckats nå ända fram är en signal om att FN måste vara öppet för nya insikter.

Vi hoppas och tror att Johan Rockström m.fl. inom FN har tillräcklig kompetens för uppgiften, men att de, av någon anledning, inte lyckats inse några mycket viktiga saker som verkligen krävs för att lyckas, därför vill Vetenskapliga partiets Centralkommitté bidra med denna kompetens här idag.

Problemet

Elefanten i vardagsrumssoffan heter kortsiktigt girig kapitalism, ni vet damerna & herrarna som nämnde i punkt ett ovan. Dessa damer & herrar ser inget problem med att skriva under internationella FN-avtal för att sedan strunta i dem, tvärtom.

Dessa damer & herrar ser inga problem med frihandelsunioner som ex US, EU eller TTIP där de kan flytta kapitalet dit skatten är lägst och arbetskraften billigast för att sedan konkurrera ut länder som verkar för människors välfärd och miljö, tvärt om.

Dessa damer & herrar ser inga problem med krig och döda 3-åringar så länge de kan tjäna pengar på det. Dessa herrar ser inga problem med massiv invandring av fåtalet icke-flyktingar istället för massivt bistånd till flertalet riktiga flyktingar i närområdet som inte har råd att fly eller inte subventioneras av wahabbister att invadera EU för att på sikt utrota demokrati och yttrandefrihet.

Lösningen

Lösningen heter balanserad nationalism och internationalism genom stoppad frihandel, nedväxt till balans med naturen och ett fungerande FN utan vetorätt. Vi föreslår därför ytterligare punkter i FNs lista för hållbar utveckling som kommer skapa detta.

Punkt 18. De länder som signerar FNs punkter för hållbar utveckling förbinder sig att införa handelsrestriktioner mot de länder som inte signerar eller inte lever upp till avtalet eller att de inför handelsrestriktioner mot de länder som för närvarande har infört sådan frihandel.

Punkt 19. De länder som signerar förbinder sig att gå ur unioner och frihandelsavtal så att en miljöpolitik med potential att rädda världen får konkurrensfördelar både nationellt och internationellt.

Punkt 20. De länder som signerar förbinder sig att ge bistånd enligt den nivå som FN fastställt baserat på ekonomisk förmåga och endast till de regeringar och organisationer som har förmåga att kanalisera biståndet korrekt och endast till länder som har en realpolitik som strävar efter att nå en balanserad hållbar population, hållbar miljö och hållbar konsumtion.

Punkt 21. De länder som signerar förbinder sig att ge bistånd enligt principen att hjälpa flest människor långsiktigt genom nedväxt ska komma i balans med sin egna lokala natur på ett hållbart sätt.

Punkt 22. De länder som signerar förbinder sig att bojkotta de länder som finansierar terrorism, samt bojkotta de länder som invaderar andra länder i strid med FNs regler så att hållbar fred kan uppnås.

Punkt 23. De länder som signerar förbinder sig att förändra FN till att bli mer demokratiskt eller att starta ett nytt starkt och demokratiskt FN ifall detta avtal skulle motarbetas av länder med vetorätt.

MVH
Vetenskapliga partiets Centralkommitté

Mer intressant om FNs 17 punkter för hållbarhet:
The Guardian

Är Anders Wijkman likt en råtta som nu lämnar det sjunkande KD-skeppet?

Via ett samtal mellan Birger Schlaug och Anders Wijkman på nätet som går i extremt sockersöt ton finner jag efter en sökning Sara Jeswani, grundaren till Sveriges första klimatmagasin, Effekt.

Sara Jeswani skriver på engelska om Tillväxt på ett hållbart sätt. I artikeln nämns f.d. moderaten och kristdemokraten Anders Wijkman och Johan Rockström tillsammans med den bok de har skrivit som heter ”Den Stora Förnekelsen”.

Boken kritiserar forskarna för att inte ha motivation att se till helheten. Författarna menar att miljöfrågor blivit likställt med klimatpolitik och poängterar istället att tillväxt är det stora miljöproblemet, precis såsom Vetenskapliga partiet gör.

Anders Wijkman, som motsägelsefullt nog tillhör Alliansen, har alltså de facto stått som motståndare till en bättre miljö. Han menar nu plötsligt att marknadsekonomi måste skiljas från de ramar som marknadsekonomin behöver för att vi inte ska ta kål på vår egen miljö. Detta måste på något vis uppfattas som en svordom i kyrkan inom Alliansen.

Jag antar att Miljöpartiet inte var lika högervridet vid den tidpunkt då Anders Wijkman valde att byta parti från M till KD eller att han motiveras av andra bitar i den kristdemokratiska ideologin. Frågan är oomkullrunkeligen vad eller om det enbart handlade om ett fint arvode!?

Vid den tidpunkten han valde KD hade han sannolikt inte heller investerat i solcellsaktier. Att han tidigare alltså motverkat en riktig miljöpolitik ligger honom givetvis i fatet idag när Kristdemokraterna är på väg ut ur riksdagen. Han kan säkert aldrig bli en trovärdig kandidat för miljön och måste givetvis hanteras med stor försiktighet i den gröna rörelsen, precis som alla andra miljövidriga EU-förespråkare, anser jag.

Med tanke på mannens tidigare arvoden känner jag på mig att detta knappast handlar om altruism från hans sida. Han är sannolikt ute efter de solcells-subventioner som kan göra att hans aktiekapital växer, samt ett välbetalt jobb, inget annat. Jag rekommenderar därför att han vänligen men bestämt portas från uppdrag om han försöker ta sig in i den gröna rörelsen! Solceller kan säkert vara vettigt längre söderut, men i solfattiga Sverige som ligger på lågtryckens motorväg är det sannolikt ovett i stor skala om man ser till helheten.

Och vore det inte gudibehagligt om en råtta som lämnar ett sjunkande skepp får simma mot land istället för att släppas in i nästa skepps skafferi?

– Anders Wijkman!  I Vetenskapliga partiet är du och alla andra miljövidriga EU-förespråkare permanent portade!

Fakta tyder på att vind och vattenkraft är rätt väg att gå för Sverige långsiktigt. Det är långsiktigt OCH hållbart om vi lyckas med minskad population och minskad konsumtion samtidigt. – Så till den gröna rörelsen säger jag, välj inte falska borgerliga karriärister till ert ledarskap, men välj hederligt folk istället!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mer intressant:
Jinge om Anders Wijkman