Varken Putin eller Cameron skyldiga? – Anledningen att BBC vilseleder om utlänska skatteparadis?

Det finns nu endast fåtalet skatteparadis kvar i världen som inte lever upp till internationella standarder. Av dessa är det Panama och Brittiska Jungfruöarna några av de sista skatteparadisen som nu kommit under hårt internationellt tryck genom de s.k. ”Panama papers”.