Oetiskt utomrättsligt media-trams eller juridiskt kompetent medieetik?

Media-elitens falnande första statsmakt kommer nu till skott, fastän de har döpt om sig från Medietikens förvaltningsorgan (MeFo) till Mediernas etiska nämnd(MEN). De vill även döpa om Allmänhetens Pressombudsman (PO), Ola Sigvardsson, som tidigare varit redaktionschef och biträdande chefredaktör för DN, samt döpa om Pressens Opinionsnämnd (PON) och täcka till brister i glappet i ansvaret […]

Översättning – Paul Craig Roberts – Som förväntat så ljuger mainstream-media som borstbindare om House Intelligence Committee-rapporten

House Intelligence Committee-rapporten om FBI/DOJ-bedrägeriet av FISA-domstolen har nu släppts. Jag har läst den så kallade ”Nunes Memo”. Såvitt jag kan se så säger rapporten från House Intelligence Committee exakt vad det tidigare släppta Memorandum-åsikten och Ordern från FISA-domstol själv säger. Jag postade domstolsdokumentet här — och förklaringar av det här and här.

Vad är en Kafir? Är du en Kafir? Är jag en Kafir? Vad kommer ske med Kafirer?

Nu ska vi utreda ordet Kafir. Här ett citat ur svenska wikipedia: Kafir är den allmänna benämningen på var och en som förnekar Muhammeds profetiska sändning och Koranens gudomliga ursprung. Men artikeln är något ofullständig så jag citerar och översätter punkter ur Engelska Wikipedia under rubriken ”Types of disbelief” (dvs. typer av otrohet) och kommenterar […]

Nedväxt och upplysthet i balans med naturen

Ulf Lundman replikerar på Peter Wahlgrens krönika om religionens ställning i rättsbildningen. Det handlar om att vakta ateism, humanism och vetenskap som normgivare i samhället, anser jag, d.v.s. det som det tagit oss årtusenden att erövra. Jag citerar Ulf Lundman: Först genom vetenskapens hårda fakta har vi fått en barriär mot religionens inflytande i samhället. […]