Ett modernt justitiemord i Svea Hovrätt – Ligger Big Pharma och korruption bakom?

Nina Rehnqvist m.fl har skrivit en debattartikel i UNT, om att Susanna Johansson har satts i fängelse för bedrägeri. Hennes cancerbehandling, med lågintensitetslaser, anses av författarna ha fått omvittnat goda resultat. Det är en unik dom från Svea Hovrätt, som saknar rättssäkert djup i resonemang och redovisning av domskäl, menar debattörerna. Metoden kan heller inte […]