Politikeradelns rakryggade insats för de kränktas rätt till ”frihet” från ”yttranden”, kanske även från politisk satir?

Jag noterar att vår ärade politikeradel, som säger sig vara för ”yttrandefrihet”, nu äntligen står rakryggat och därför gjort det olagligt i Brottsbalken att dra alla dessa förargelseväckande satiriska smaklösa historier: 16 kap. Om brott mot allmän ordning 8 §