Vilka partier vill avskaffa kärnkraften och vilka vill gynna kärnavfallets tillväxt?

Jag har tidigare noterat att kärnkraften inte betalar sina egna föräkringskostnader, samt resulterar i minst sagt märklig karma för den EU-positive Peter Eriksson. Om kärnkraften skulle betala sina egna föräkringskostnader skulle de givetvis bli astronomiska med tanke på vad som skedde i Tjernobyl och Fukoshima. Därmed är Kärnkraften egentligen redan utkonkurrerad. Nu frågar sig Birger […]

Glada Nyheter – Den nya kärnkraften kan KANSKE ta hand om kärnavfallet

*Ett kärnavfall som bara varar i århundraden i stället för årtusenden.
*100-300 gånger mer energiutbyte från samma mängd kärnbränsle.
*Möjligheten att förbruka existerande kärnavfall vid elproduktion.
*Dagens högaktiva kärnavfall kan mycket väl bli morgondagens kärnbränsle.
*Möjligheten att använda andra kärnbränslen än uran har anförts av forskare utanför GIF-gruppen