Forskningsfusk – Tidigare NOAA-forskare avslöjar klimatdatafusk

NOAA:s intresse var att hålla uppfattningen levande om att uppvärmningen var konstant. För att vidmakthålla denna uppfattning om en konstant uppvärmning av jordens klimat var NOAA tvunget att visa upp fake science, säger dr John Bates, som först gick till brittiska Daily Mail med sitt avslöjande.

Forskning – Lögn, förbannad lögn, Statistik & Sekterism – Några enkla sätt som klimatbluffen luras på människor

Vi skeptiker har tidigare exponerat klimatbluffen och försökt läka klimatofobin på olika vis. Ex. genom att länka till Youtube-klipp av forskare som Bob M Carter. Vi har uppmärksammt grovt filtrerade forskar-enkäter, samt ren manipulation av temperaturdata, men idag tänker vi exponera hur de s.k. “klimatforskarna” indirekt förleder människor med sin statistik, diagram och sekteristiska argument och skapar irrationell rädsla och klimatofobi.

Varning till USA:s socialister och gröna – Bill Gates är sannolikt Wall streets klimat-operatör

Enligt Jinge skriver Bill Gates: Vi behöver socialism för att rädda världen! Först slog mig den naturliga tanken att Bill Gates p.g.a. intelligens helt enkelt blivit en grön socialist, likt Vetenskapliga partiet och Sveriges Ekologiska Demokratiska Socialister som vi valsamverkar med. Det som gjorde mig misstänksam är att han, med den intelligensen, borde kunna avslöja […]

Lektion i ledarskapspsykologi, moralfilosofi och demokrati – Underrättelsetjänst – Massmedias taktik är baserad på hjärntvätt

1. Läraren berättar inför hela klassen att fem elever ska få uppgiften att lösa ett problem tillsammans på tavlan och han ber om frivilliga. 2. Läraren går ut med eleverna en och en och instruerar dem om deras uppgift mer detaljerat. 3. De fem eleverna går sedan ut ur rummet gemensamt och väntar utanför. 4. […]

Vetenskap – Geoengineering pågår sannolikt inte än

76 av 77 forskare i ett forskarteam publicerar den 10 augusti 2016 tt de inte kan påvisa en generell storskalig besprutning med skadliga ämnen: Quantifying expert consensus against the existence of a secret, large-scale atmospheric spraying program. Endast en av de medverkande forskarna anser sig ha kunnat påvisa en generell storskalig besprutning med skadliga ämnen. Andra forskare borde kunna repetera samma undersökning om så önskas.

Är verkligen fri invandring klimatfientlig och bör Birger Schlaug bli kvinna?

Jag läser ett inlägg på Dispatch International som heter ”Fri invandring är klimatfientligt”. Man kan ha traditionella åsikter, familjära band, eller vara rasist och utgå från dessa ståndpunkter när man resonerar, men då närmar man sig knappast sanningen. För det första pekar vetenskapliga fakta på att värmen är en naturlig fluktuation och sannolikt inte beror […]

Miljöpartiet och Vänsterpartiet kan tvingas vakna upp från en global klimatbluff

Här är den bästa klimat-bilden jag funnit hittills på varför klimathotet sannolikt inte finns. Undersök den själv eller tag hjälp av någon i din familj som är intelligent! Miljöpartiet och Vänsterpartiet verkar helt i onödan ha bestämt sig för vad som är sanningen om klimatet eftersom de tror att det gynnar deras egen agenda. Jag […]