Kritik mot Vänsterpartiet av Bengt Johansson – Strejkrätten, EU, freden och drunkningsdöden i Medlelhavet

Vänsterpartiets svek i strejkrättsfrågan är alldeles uppenbar, liksom sveket i det övergivna EU-motståndet, menar Bengt Johansson via Proletären.

Johansson menar vidare att detta inte är några engångsexempel. Sveket av Vänsterpartiet har även skett genom det olagliga krigsförbrytelserna av Sverige mot Libyen, där Sverige bidrog till att bomba landet sönder och samman och mörda Gadaffi, vilket numera resulterat i den vedervärdiga drunkningsdöden på Medelhavet och de anhörigas tårar.

Johansson påstår även att Sjöstedt menar att den lagligt valde presidenten Maduro ska lämna sin post, eftersom Venezuela ”behöver mer demokrati”, när direktdemokratiska val av representanter faktiskt ÄR själva grund-definitionen av ”representativ demokrati” såsom vi känner den.

Johansson menar att Sjöstedt och Vänsterpartiet är ett stöd till USA:s maktpolitiska ambitioner. Johanssons slutsats är att det Kommunistiska partiet därför har sin givna plats i Sverige.

Jag håller med Johansson på alla punkter, men vill påminna Johansson om att KP sannolikt måste valsamverka om KP ska kunna komma över 4% och utgöra en växande vänsterkraft mot Vänsterpartiets svek. Det gäller inte enbart KP, men faktiskt för alla partier som är för fred eller är emot EU.

Låser Johansson och andra kommunister in sig i en bubbla av egen förträfflighet, så kommer de enbart gnälla på det problem som de själva är medskapare till. Bli superintelligenta istället! Gör det möjligt för fler att kunna rösta på KP!

Kritik – Tänk på Barnen, kära kommunister! – Deltag i EU-valet! – Valsamverka brett!

Jag förstår Marcus Jönssons, Robert Mathiasson och andra kommunisters känsla av uppgivenhet inför den tyranniserande EU-korruptionen. Uppgivenheten är mänsklig efter en lång ljusfattig vinter, men jag väljer inte uppgivenheten, eftersom den är ologisk. Den är dessutom tråkig och dessutom känslomässigt inkorrekt om vi tänker på barnen.

Deras uppgivenhet är resultatet av ett vanligt mänskligt tankefel. Tankefelet bottnar i en vilja att försöka trolla bort den obehagliga verkligheten, genom konstruktionen av en behaglig inre fantasi, en sekterism av blind tro, eller en drog. Botemedlet är att se fantasi som fantasi,  vilket kommer avslöja att denna fantasi varken är nödvändig eller tillfredställande. Positivitet och aktivitet är nämligen resultatet av rätt mental aktivitet och den tillfredställer oss på riktigt.

Röd krage eller blå krage, eller en känsla av rasism eller anti-rasism, saknar betydelse. De flesta förstår att någonting är väldigt fel med EU. Konflikterna ökar. Alla som inte förlorat luktsinnet känner doften. Skit luktar förmodligen skit för att det är skit. Vi måste bry oss tillsammans och ta hand om den här skiten! Direktdemokratiska val med jämna mellanrum är en av de friheter vi tillskansat oss som har potential att avhjälpa EU-tyrrannin.

voltaire_80x80
”Så länge folket inte bryr sig om att utöva sin frihet, kommer de som vill tyrannisera göra det; för tyranner är aktiva och flitiga, och kommer hänge sig i guds namn eller under namnet av vilka andra gudar som helst, religiösa eller icke-religiösa, för att sätta handfängsel på sovande människor.”
/ Voltaire

”So long as the people do not care to exercise their freedom, those who wish to tyrannize will do so; for tyrants are active and ardent, and will devote themselves in the name of any number of gods, religious and otherwise, to put shackles upon sleeping men.”
/ Voltaire

Lidandet under EU är ofta gemensamt och väl utbrett, men människor reagerar olika på detta lidande som EU medfört. Inte konstigt alls, eftersom vi är olika genetiskt och har råkat ut för olika uppfostran och olika händelser, men bojkott i protest, mot den skit vi ogillar doften av, är tyvärr en av de saker som gör skiten stinker ännu värre i hela Europa.

Ingen fulmedia, ägd av konfliktskaparna, kommer heller uppmärksamma bojkotten mot den konfliktskapande EU-skiten. Det är som om kommunisterna vill gå runt det stinkande EU-bajset. Beteendet kommer ignoreras, kanske mörkas, eller i bästa/värsta fall fördömas. Nej. Skiten måste plockas upp i påse och allra helst tryckas upp i nyllet på de korrumperade skurkarna som är ansvariga för EU-bajset!

Föreställ er en stor samlad folkstorm av nya alternativa icke-korrumperade partier som protesterar tillsammans på olika vis!

Det är därför jag välkomnar ALLA, inkl. kommunister, som är oeniga med ledningen i sitt parti, till att skapa ett nya valsamverkande partier. Kalla dem för vad ni vill, men mitt förslag till kommunisterna är ”Aktiva kommunister” i kontrast till de som väljer passiviteten!

Gå till val med era partier under Valsamverkanspartiet, där alla EU-protesterande partier är varmt välkomna! Listan är öppen! Ni kan anmäla kandidater och beställa era Valsamverkansparti-valsedlar genom Valsamverkanspartiet!

Bred valsamverkan skulle kunna bli enormt mycket större än att inte synas alls.

Tänk om det ger ert parti mandat! Tänk om mandatet blir så stort att detta rentutav kan ersätta EU-korruptionen som vi ser idag! Om så än enbart med en enda människa i Bryssel inledningsvis! Det skulle kunna inspirera fler kommunister i fler länder! Det skulle kunna ge ännu fler röster som protesterar!

Sluta ljuga för er själva och för andra!

Kommunisterna har INTE pratat med verkliga EU-motståndare och har INTE agerat gemensamt för att ställa upp på en bred lista för att möjliggöra för människor att få rösta mot hela EU-projektet!

Jag vet att de som säger detta far med osanning, för den listan EXISTERAR och heter Valsamverkanspartiet och jag är samordnare för den. Kommunister har INTE pratat med mig om detta, möjligtvis enbart med infiltratörer i Nej till EU eller i kommunisterna, vars verkliga uppgift är att kyla ned motståndet, infiltratörer som underkastat sig den korrumperade EU-makten, men de har INTE agerat gemensamt för att ställa upp på en bred lista för att möjliggöra för människor att få rösta mot hela EU-projektet! Varför ljuger de för er?

Visst är det besvärande att folket röstade för EU-medlemskapet förra valet, eftersom de inte röstade för Swexit-partier, men en stor del av folket kan känna sig lurade nu, eftersom den frågan knappast togs upp av illusionisternas fulmedier, och folket vill kanske rösta emot EU nu i EU-valet? Acceptera detta! Ge folket en chans! Ge folket ett alternativ som inte kommer kunna ignoreras!

Valsamverkanspartiets blommiga logotype

NEJ bäste Jönsson och kommunister! Det finns INTE bara två binära alternativ. Det är en trångsynt negativ sekteristisk tankegroda som förlorat kontakten med verkligheten. När både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ev. backar från sitt tidigare EU-motstånd, så är det en stor möjlighet för alla nya eller små partier att verkligen kunna växa likt en bukett blommor, särskilt om de inser sin egen belägenhet vad gäller 4%-spärren och inser alla hållbara argument för bred valsamverkan.

Att inte ställa upp är inte enbart negativt, men faktiskt ryggradslöst, i min mening. EU:s syfte styrs av de politiker som medverkar i EU. Det är INTE att spela med i EU-korruptionen att försöka avskaffa korruptionen med en ordentlig ryggrad, om man försöker göra detta så effektivt man kan. Det är farligt OCH kräver därför ryggrad.

I Bryssel kan en kommunist ex. motverka förflyttningen av makten till Bryssel, underlätta för utträdet av nationer ut ur EU. Kommunisten kan kan medverka till mindre korruption. Kommunisten kan exponera korruptionen, exponera alla monopolkapitalister och lobbyister som springer där, samt berätta för folket vad som pågår.

De överdrivna EU-arvodena kan spenderas på det egna partiet, vilket kan ge uppmärksamhet t.o.m. i en extremkapitalistik tidning som Dagens Industri. En viktig signal om rättvisa för varje kapitalist som ser hur korruptionen och monopolkapitalismen gör kapitalismen orättvis för den lille kapitalisten också.

Med Mathiasson och Jönssons argumentation mot EU-valet så skulle det inte vara en plikt att ens ställa upp i Riksdagsval eller Landstingsval, eftersom dessa tar bort en stor del av makten från kommunernas självstyre, men det är lätt att bli sekteristisk och blint följa ledaren och det är lätt för ledaren att förblindas av alla ja-sägare. Tyskland 1933-1945 visade oss vart sådant kan leda, så tänk självständigt kära kommunister! Då blir ni farliga för kapitalet på riktigt!

h_l_mencken_80x80
”Den farligaste mannen för vilken regering som helst är den man som är i stånd att fundera ut saker på egen hand, utan hänsyn till rådande vidskepelser och tabun.”
/H. L. Mencken

”The most dangerous man to any government is the man who is able to think things out for himself, without regard to the prevailing superstitions and taboos.”
/H. L. Mencken

Det är sant att varje röst höjer valdeltagandet men kommunisternas lilla andel kommer inte påverka det talet nämnvärt. Men det är osanning att det inte finns några partier att rösta på som står för ett utträde. Vetenskapliga partiet finns och vi är ungefär lika vänster som Olof Palme. I flera andra småpartier som jag listat på Valsamverkanspartiet finns också EU-negativa partier.  I SD och V finns massvis med människor som är för ett utträde ur EU också. De måste uppmärksammas och räknas för annars ljuger man och lögn skapar ingen trovärdighet.

Fler exit-partier inom EU ger givetvis ingen som helst legitimitet till EU, men givetvid legitimitet för en avskaffad union. Då buntas inte aktiva EU-motståndare ihop med en grå anonym massa av soffliggare i statistiken, men kommer sticka ut som en tydlig och väl definierad protest mot EU. 1000 gånger bättre än motsatsen.

Hur skulle det kunna vara negativt att Kommunistiska partiet skapar en svensk kommunistisk miljonär, som villigt ger kommunisterna välbehövliga tillskott? Litar ni inte på alla era medlemmar som under decennier motverkat idiotin helt ideellt? Det borde ni faktiskt göra! Jag kan inte föreställa mig bättre och hederligae människor än många av era egna kamrater.

Mathiasson menar att vi som är motiverade att ställa upp diskvalificerar oss själva. Är det en passande attityd att diskvalificera människor som gör sitt allra bästa, innan man ens ställt sig skeptisk till sina egna sanningar eller bemött våra argument? Något öppet kommentarsfält existerar ju inte i Proletären och min pingning kommer sannolikt inte publiceras, men för varje kommunist som inte vill tro blint på ledaren, finns nu denna kritik att läsa ändå, MED KOMMENTASFÄLT. Grattis till er nya yttrandefrihet!

Mathiasson anser att det måste bli slut på att välja det näst värsta, men ändå leder Kommunisiska partiets ovilja att valsamverka brett till taktikröster på Vänsterpartiet som han kritiserar. Den bojkott, som han talar om, kan leda till ett extra mandat till det parti han ogillar allra mest, ett mandat som hade kunnat gå till hans eget parti, ett mandat som hade kunnat stå i tydlig opposition till den monopolkapitalism som sliter sönder samhället. Det skulle kunna bli ett vågmästarmandat som är skillnaden på imperialistiskt krig eller fred i världen där miljoner barn kommer tacka för att de fått behålla armar och ben.

Så tänk på Barnen, kära kommunister! Valsamverka!

Proletären levererar insikter i hur vänstern kan ha manipulerats genom argumentationsfelet Guilt by association

Robert Mathiasson, Kommunistiska partiets partiledare, beskriver i sin text fenomen, som tyder på att stora delar av vänstern vilseleds medelst argumentationsfelet ”Guilt by association” (skuld genom sammankoppling), d.v.s. en av flera former av osanning som minskar intelligensen vid analyser och beslutsfattande.

Guilt by association är ett välkänt argumentationsfel som kan exemplifieras med att om Jimmie Åkesson skulle komma fram till att vegetarianism är trevligt så kommer vänstern, eftersom de bestämt sig för att Jimmie Åkesson är en raktigenom ondskefull människa, plötsligt vilja sammankoppla vegetarianism med ondska och per automatik börja anse att köttätande är godhet, vilket givetvis är en befängd sammankoppling och en befängd slutledning. Tanken på att Åkesson kan tycka något som är bra för arbetarklass, världen eller för människor i andra nationer accepteras inte ens som någon reell möjlighet.

Av samma orsak så lyssnar kanske inte vänstern på röster som Johannes Regell, Bassam Al-Baghdady, eller invandrarkvinnor som upplyser om problem, men tror helt felaktigt att de är arbetar åt högern eller åt SD, vilket förmodligen inte alls är fallet.

Jag finner det INTE osannolikt att vänstern kan ha vilseletts av hatretorikens anti-rasism genom olika medier, men även internt av monopolkapitalets dominanta infiltratörer som använder retoriken repetetivt. Detta kan ha kopplat om hjärnorna på medlemmarna till ett primitivare tankesätt av kamp, flykt, dominans och underkastelse.

I det felaktiga tankesättet finns ingen plats för en mer vetenskaplig, mer objektiv analys eller förståelse vilket skulle kunna leda till mer balanserade och mer korrekta slutsatser, men enbart valet mellan två extremer.

Utan att jämföra Vänstern med Hitler, vilket vore ett argumentationsfel som kallas för ”Nazistargumentet” eller Reducio ad Hitlerum”, så leder detta oss rakt till Hitlers och Bushs felaktiga retorik om att ”De som inte är med oss är emot oss”, en s.k. ”svartvit argumentation”, eller ”falsk dikotomi”, alltså att alla möjligheter utom två är uteslutna, fastän man kan vara emot hela, eller delar av, deras politik, samtidigt som man är för alla USA:s medborgares eller alla tyska medborgares väl.

Bild på Robert Mathiasson
”Plötsligt är det ”vänster” och ”progressivt” att stödja EU. Att bekämpa EU är ”högerextremt” och ”reaktionärt”. Med andra ord står WTO, IMF, EU-eliten och USA:s dåvarande president Obama, som alla kampanjade mot Brexit, på den progressiva sidan mot arbetarklassen som är reaktionär.”
/ Robert Mathiasson Källa: http://proletaren.se/artikel/nagonting-har-hant-ett-nytt-politiskt-landskap

Eftersom SD är emot EU av högernationella skäl så vill vänstern kanske inte längre vara emot EU, fastän de hade kunnat vara det av fullt rimliga vänsternationella skäl, eftersom den globalistiska frihandelns ”race to the bottom” skapar en snedvriden konkurrens och ett ojämlikt samhälle där mordfrekvensen ökar och monopolföretagen enkelt kan konkurrera ut mindre företag och därigenom sko sig.

Bild på Robert Mathiasson
”Ställda inför detta [uppkomsten av en en elitistisk sociokultur, där rättigheter för utsatta och minoriteter kom att värderas högre än majoritetens uppfattningar och vilja] tystnade vänsterkritiken. 68-vänsterns syn blev liktydig med vänsterns syn i allmänhet. All kritik uppfattades nu som en kritik från höger.”
/ Robert Mathiasson Källa: http://proletaren.se/artikel/nagonting-har-hant-ett-nytt-politiskt-landskap

Med argumentationsfelet Guilt by association, kan alltså vänstern ha uppfattat ärliga vänstermänniskors kritik internt som en kritik från höger, fastän det var och är en kritik från vänster.

Kritiken kan också ha uppfattats som rasism, vilket det givetvis kan ligga viss sanning i, eftersom psykologer har evidens för att människor som känner sig allt mer otrygga har ett ökat beteende av stam-känslor och nationalism.

Felet är i min mening att fördöma de känslorna som kan vara både naturliga, goda och vänsternationella, samt innehålla en vilja att hjälpa andra folk, ex. genom bistånd, vilket kan visa sig vara både effektivare, mer ekologiskt och humanare på lång sikt, vilket i så fall, helt evident, blir mindre rasistiskt än dagens vänsterpolitik.

En mer accepterande och tolerant syn från vänstern på olika former av nationalism hade säkert kunnat få majorietens stöd, samt hade kunnat stärka hela vänstern totalt sett, men säkerligen också kunnat minska rasismen.

Det är ännu tid att gör det, ex. genom fler fraktioner som använder mycket hållbara och demokratiska skäl för valsamverkan, men det kräver mod av de individer som insett vad som måste göras. Det kräver modet att starta nya partier och modet att samverka fastän man har olika uppfattningar i olika frågor, för även detta kommer mötas av argumentationsfelet ”Guilt by association”.

Konstruktiv kritik – Så kan den ”alternativa vänstern” lyckas lära av SD:s enorma framgångar

Arne Nilsson skriver via Global politics om vänsterns svårigheter att bekämpa SD. Det är när jag möter sådan relativt hög intelligens som det blir lockande att gå med i KP, SKP eller Vänsterpartiet, men taktiken ”att bekämpa SD” har inte fungerat. Tvärtom.

Det beror i min mening på att det är feltänk. I en demokrati ska vi inte bekämpa varandra, men lyssna på varann, ta in, analysera och ev.  ändra oss när vi har fel, men även hjälpa andra att ändra sig på ett hövligt sätt. Det skapar ett enhetligt samhälle som kan lyckas.

Dessa ”vänsterpartier” är fulla med människor som vill väl, men de är ibland mindre självkritiska. Så är inte fallet med Nilsson som gör ett mycket gott försök, som jag har all respekt för. Det är också mänskligt att som vänstermänniska ha en så stor altruism att denna, likt ett stort ego, fördunklar verkligheten för sektmedlemmen.

Det är ex. lätt att tro sig ha visat ”elementär solidaritet” med ”flyktingar” från imperialistiska krig och ”växande klimatkatastrofer” och klappar sig själv på axeln och tro att man är godheten personifierad med ”hjärtat på rätta stället”, d.v.s. till vänster.

Men hur står det egentligen till med de här s.k. ”flyktingarna”, den ”växande klimatkatastrofen” och den här godheten? Är vi egentligen goda i ”vänstern”? Låt oss se på verkligheten! Det kan vara nämligen vara helt sant, som Nilsson skriver:

Bild på Arne Nilsson
”Att sakligt bemöta SD är svårare för då måste man börja kritisera den politik man själv har drivit.”
/Arne Nilsson

Det är också, helt evident, ett MYCKET dåligt betyg till vänstern:

Bild på Arne Nilsson
”att nästan 60 % av väljarna röstade på något av de fem öppet borgerliga partier; L, C, M, KD eller SD.”
/Arne Nilsson

Följande analys av Nilsson är dessutom ett, till synes sant, porträtt av svensk politik:

Bild på Arne Nilsson
”Inför höstens val hade vi en socialdemokrati som närmast kan liknas vid de tidiga moderaterna från 1970-talet. Ett Vänsterparti som lite god vilja kan kvala in som socialdemokratisk höger från samma tidsperiod. Miljöpartiet har sålt sin själ i utbyte mot några statsrådsposter och är ännu mera flum än tidigare. Dessutom uppfattas dessa tre partier med rätta tillsammans med Alliansen som ansvariga för tillståndet i Sverige.”
/Arne Nilsson

Hur kunde det gå så här och vad är lösningen? Hur kan vänstern lyckas vända på det här? Ska utvecklingen vändas eller ska vi anpassa oss till situationen? Så här ser jag på saken:

1. Att SD och AfS är ytterligare två högerpartier som vuxit är evident enligt val.se, men se verkligheten i vitögat! De här partierna är ändå inte så mycket höger som S & MP är idag. S & MP är idag tvättäkta högerpartier socialpolitiskt, eftersom de medverkat till finanskapitalets EU-kreation och till ”racet mot välfärdsbottnen”. S & MP är i EU-positiv höger-maskopi med Alliansen. SD och AfS är inte ansvariga för den EU-politiken. Tvärtom så vill SD och AfS ut ur EU.

Problemet: Vänstern fokuserar inte på problemet. Vänstern drev inte Ut ur EU i valet, med ett argumentationsfel som grund, nämligen att de inte ville bli sammankopplade med SD. Argumentationsfelet heter ”Guilt by association”, vilket kortfattat kan jämföras med att man inte vill bli vegetarian för att Hitler var det.

Istället drev vänstern frågor som är frånstötande för en stor majoritet av folket, nämligen extremfeminism och HBTQ, fastän de allra flesta, inkl. feminist-arbetare, HBTQ-arbetare, såväl som mer kristligt eller konservativt lagda arbetare, alla skulle gynnas av att vi står enade och går ur EU, med respekt för varandras olikheter vad gäller åsikter om detta, men utan fokus på det.

Lösning: Sluta använda argumentationsfel! Fokusera på Ut ur EU för att DET ÄR NUMMER ETT för ett verkligt vänsterparti! Det går nämligen inte att bedriva vare sig vänsterpolitik, eller nationell demokrati, utan att gå ut ur EU, p.g.a. frihandelns ”race to the bottom”, där monopolkapitalet investerar där skatt och löner är som lägst.

Gör detta FAKTUM djävligt klart för folket! Hamra in det överallt och ständigt! Medverka INTE till att sätta högerpartier som S eller MP till makten! Attackera dem! Låt höger-MP pch höger-S samverka med högern! Ställ er INTE vid deras sida som alibin för deras högerpolitik! Sätt ljuset på den! Endast så blir vänstern ett äkta missnöjesalternaiv åt folket! Prioritera ned det som är frånstötande för konservativa människor! Endast så kan de lockas tillbaka in i Vänstern.

Texten"Pedofilen skänker ämhet och kärlek" på en HBTQ-flagga.

HBTQ är frånstötande för en stor majoritet av folket. Pedofili ingår.

2. Inse att ordet ”populism” är ett nedsättande kontrollord/skällsord mot helt vanlig demokrati, d.v.s. att faktiskt representera sina väljare, vilket SD faktiskt gör ganska väl för ca 1 miljon svenska väljare, vilka f.ö. kan vara invandrare, mörkhyade, eller f.d. muslimer, likt Bassam, Atiqa, Ayaan eller Mona Walter, som befriat sig från sekterismen. Detta är människor av en helt annan etnicitet än den nordeuropeeiska OCH de är alla varmt välkomna i SD. Är det verkligen ”rasism”?

Problemet är att ”den alternativa vänstern” i stort sett inte tycks förstå den verkligheten. Jag tror att det är fulmedias förvillande agenda-journalistik som förvirrat vänstern och den verkar ha smittat ned många vänstertidningar också. Det kan givetvis vara helt vanlig CIA-korruption också, såsom Ulfkotte beskrev.

Lösningen är att sluta lyssna på, samt sluta använda, fulmedias kontrollord, sluta betrakta fulmedier ägda av monopolkapitalister eller de fulmedier som är uppenbart vilseledda, eller korrumperade till att ljuga, samt att lyssna på alternativa medier, vilka som faktiskt redovisar osanningar, samt lyssna på vad SD och andra partier faktiskt säger, analysera det, samt ev. implementera det som är intelligent och korrekt in i vänsterns politik, samt givetvis skrota det som faktiskt är helt vanlig högerpolitik.

Ställ ex. några enkla frågor och försök besvara dem! Vad är ex. Islam? Vad är Sharia? Lyssna på apostaterna, inte på sektmedlemmarna! Varför är det dödsstraff för apostasi i islamistiska länder? Hur kommer det sig att så pass många islamister gillar IS och Hitler? Är kritik av sådan islamism verkligen en ”fobi”?

Om nu islam är en ”fredlig religion”, varför lever då så många av islams apostater och kritiker under dödshot? Om man inte gillar nazismen eller sionismen, varför ska man då gilla islamismen? Hur gör vi för att aprogrammera de indoktrinerade effektivt från extrema sekter? Är verkligen s.k. ”mångkultur” svaret? etc. etc.

3. Det som sker idag har skapats av det fascistiska finanskapitalet. Krigen, misären, flyktingsmugglandet, asylbaronsindustrin, segregeringen, islamiseringen under beteckningen ”mångkulturalismen”, medföljande balkongflygningar och konflikter etc. Ju längre Vänstern väntar med att vakna up ur sin slummer desto mer hjärtlös kommer naturligtvis den tragikomiska satiren fortsatt att bli.

Bild på Georgi Dimitrov
”Fascismen är den öppna terroristiska diktaturen från finanskapitalets mest reaktionära, chauvinistiska och imperialistiska element”
/Georgi Dimitrov

Problemet för vänstern idag är att de är medskyldiga, medvetet eller omedvetet, till att skapa och stärka SD, när vänstern istället hade kunnat diversifiera sig, likt alla de andra högerpartierna, samt valsamverka sig till fler mandat, och på så vis FÅNGA UPP MISSNÖJET genom vår demokrati, helt utan mobbning av ca 1 miljon svenska arbetare, vilka faktiskt inte getts så mycket annat val än SD. (undantaget Vetenskapliga partiet)

Endast högerpartierna har flexibelt fångat upp och profiterat på det missnöje som de själva skapat genom sin högerpolitik. Det har de gjort genom högerpartierna SD och AfD, men även genom Alliansen och högerpartierna S och MP.


”Kapitalismen är väldigt anpassningsbar. Det kan vara en rosa kapitalism, det kan vara en brun kapitalism. Den kan vara demokratisk eller den kan vara diktatorisk. Den är oerhört anpassningsbar därför att den bygger på kapitalets intresse och det är att göra profit. Profiten hittar alltid nya vägar om några stängs.”
/Kajsa Ekis Ekman (Källa: Proletärens utmärkta intervju av Kajsa Ekis Ekman, här kommenterad. Citatet  finns översatt och förevigat på engelska på sidan Citat om Demokrati)

Lösningen: Sluta vara en del av stödet för den hycklande politikeradel som frotterar sig med monopolkapitalet! Sluta stödja karriärister ur MP:s och S:s politikeradel, d.v.s. exakt de som arbetarklass borde bekämpa, till förmån för glada amatörer! Anpassa vänstern till situationen! Starta ex. nya vänsternationella partier, med de medlemmar i ditt parti som förstår att de själva varit en del av problemet! Erkänn problemet!

Valsamverka sedan med andra partier brett i en Regnbågsallians! Små partier bör givetvis valsamverka mot den 4%-spärr som de stora monopolkapitalistiska partierna odemokratiskt har skapat för att kväsa nya demokratiska initiativ!

Krossa de ohållbara argument som monopolkapitalet eller vanlig dumhet skapat mot valsamverkan! Var inte så djävla fega och ängsliga för att bli sammankopplade med vilseledda högerpartier eller s.k. ”rasister”! Tala med dem! Palme talade med alla slags människor dagligen. Varför kan inte Vänstern göra det?

Olof Palme, då partiledare för Socialdemokraterna, som var för en nationell demokratisk socialism, precis som Vetenskapliga partiet, ville på 1970-talet INTE ta emot 1 200 kvotflyktingar från Vietnam, enligt Petterssons blogg, med motiveringen att:

olof_palme_80x80
”deras kultur skiljer sig så avsevärt från vår att det skulle få oanade följder.”
/Olof Palme

Palme var för Vienams folks frigörelse och skrek naturligtvis inte glåpord mot de han ville övertyga. Då var Socialdemokraterna ett stort parti. FNL, ANC och Olof Palme var vänsternationella, d.v.s. imperialismens, globaliseringens, monopolkapitalets och korruptionens största fiender.

Våga sluta hunsas av monopolkapitalets fulmedier! Börja förutsättningslöst lyssna på vad folket faktiskt tycker, särskilt SD:s och AfS:s medlemmar! Lyssna på vad de råkat ut för och hur de känner! Propagera för det som folket vill ha! DET är demokratins kärna.

4. Visst finns det riktiga flyktingar och riktiga barn med riktiga problem, men invandringen har INTE varit nyttig för svensk arbetarklass. Den har INTE hjälpt andra etniciteter eller nationer effektivt och de flesta som kommer är INTE ”flyktingar” och är INTE ”barn”, men sociala turister. Inse faktum!

Bild på Göran Persson
”Fri rörlighet för arbetskraft vill vi ha, men inte social turism. Där får vi inte vara naiva…”
/Göran Persson (Källa:  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/01/12/till-forsvaret-av-socialdemokraterna-angaende-migrationskatastrofen/ )

Nej. Naivitet är naturligtvis INTE i svensk arbetarklass intresse, lika lite som det är det för resten av medborgarna, eller ens för monopolkapitalets söner och döttrar, men heller inte i de sociala turisternas bästa intresse, eftersom detta skapar kriminalitet och konflikt mellan olika etniciteter av arbetarklass i Sverige och Europa, helt i onödan, vilket skapar motsättningar som gör att Sverige inte längre framstår som något ljus eller inspirationskälla i det monopolkapitalistiska mörkret.

Det kan t.o.m. skapa etnisk rensning och världskrig. Då var de utsatta eniciteterna inte muslimer, men andra folkgrupper. I Israel är det, generellt sett, numera den muslimska arabiska och den semitiska folkgruppen som rensas etniskt, inte p.g.a. etnicitet, men p.g.a. finanskapitalets vinst på aggressiv sekterism. Lär er av historien och av samtiden!

Bild på Davidsstjärna kombinerad med ett hakkors

Friedrich Engels varnade arbetarklassen för ett sådant scenario som sedan kom och Karl Marx var heller ingen s.k. ”kulturmarxist”. Massinvandring till nordliga länder är ej heller i miljöns intresse, vilket monopolkapitalets lakejer försöker påskina.

Vänstern har enbart förvärrat problemet genom att skrika ”rasism” mot människor som INTE ens ser sig själva som ”rasister”, men ibland faktiskt anser sig vara utsatta för ”rasism” och som har fått nog av den politik som gör dem fattigare, diskriminerar dem, skapar ojämlikhet, skapar konflikter, samt ökar våldet i samhället.

S, V och MP har varit med på den politiken. SKP och KP har ställt sig utanför, helt medvetet, eftersom de inte valsamverkar brett och de har hetsat på med ”rasism”-epitetet MOT vilseledd arbetarklass, samt fortsätter att göra det.

Det är FÖR DJÄVLIGT! Detta leder givetvis till rasism mot riktigta flyktingar, mot riktiga barn och en ny slags rasism mot de svenskar som känner sig utsatta för att de är svenskar, ex. under lögnen ”positiv särbehandling”. IS-krigare, som borde dömas för krigsförbrytelser, får med denna rasistiska politik starta eget-bidrag, medan laglydiga intelligenta svenskar, samt assimierade invandrare, inte får det, såvida de inte är oanställningsbara.

Klart som fan att mången svensk arbetarklass, samt assimilerad invandrare, då överger denna tokvänster! Lögnretoriken håller ju inte på något plan för de skötsamma medborgare som besitter normalintelligens. Den är ologisk och den är osann. Den är inte ens känslomässigt korrekt mot någon alls. Inte mot någon, inte ens för påläggskalvarna som det strösslas pengar över.

Lösning: Sluta linda in ekonomiska eller sekteristiska migranter i ”positiv särbehandling”! Tag steg i den riktning som folket vill se, nämligen repatriering av icke-barn, icke-flyktingar, kriminella och i övrigt inkompatibla sekter!

DET vore MYCKET behjärtansvärt mot riktiga politiska flyktingar och mot de som flytt sekterismen, men även rätt mot svensk och assimilerad arbetarklass. Hjälp istället de som verkligen behöver vår hjälp effektivt och lokalt om då det är möjligt!

5. Ordet ”nationalism” attackeras nu av monopolkapitalets fulmedier, eftersom de vill ha fortsatt globalistiskt ”race mot bottnen”, samt göra EU till en kopia av USA:s nerknarkade kriminella kaos, men för den som slår upp ordet så uppenbarar sig även ordet ”vänsternationalism”.

Problemet för vänstern är att de köper monopolkapitalets förvrängning av ordens verkliga innebörd.

Lösning: Slå upp alla ord som monopolkapitalet angriper! Diskutera alltid ordens verkliga innebörd med varann och med folket! Så undviker vi osanning och käbbel. Käbbel är motsats till hövlig diskussion och hövlig diskussion är demokratins själ, med ett undantag. Mot demokratins fiender ska vi inte vara hövliga. Monopolkapitalet, deras fulmedier och deras fulpolitiker är folkets och demokratins verkliga fiender, inte SD:s alla medlemmar eller alla de som röstat på SD.

Det är lögnare och sekter som motarbetar vetenskapliga evidens och demokrati som 2018 bör låsas in på mentalsjukhus!

6. Den GRUNDLÄGGANDE förklaringen till att SD erhöll drygt 17% av rösterna kan INTE vara ”nedmonteringen av välfärden, privatiseringar och den ökande ojämlikhen till följd av sänkta skatter”, för då hade de rimligen röstat på V, KP eller SKP i en enorm omfattning. Det gjorde inte folket.

Jag anser att den grundläggande förklaringen är att Vänstern, p.g.a. att den varit vilseledd, INTE varit trovärdiga. Vänstern har utgjort ett alibi till nedmonteringen, eftersom de inte stått i bestämd opposition till högerpolitiken och inte valsamverkat effektivt med partier som lyssnar på folket. Vänstern har därför genom sitt ”rasism”-fokus och frotterande med höger- S & höger-MP, gynnat de mest välbeställda, d.v.s de som profiterat på korruptionen.

7. Visst kan man, likt vänstern, sticka under stol med att den ökade invandringen har skapat problem i välfärden. Det har många i vänstern gjort, men denna lögn skapar givetvis inte den trovärdighet som politiska partier behöver för att få röster. Visst kan det lura lättlurade, men knappast mer än så. Går man sedan ifrån lögnen så förlorar man självfallet även en del av den arbetarklass som man indoktrinerat med lögner.

Det tycks vara helt sant, som Nilsson skriver, att ”de etablerade partierna har:

Bild på Arne Nilsson
”spelat bollen rakt i famnen på SD då man stämplat partiet som fascistiskt och nazistiskt”
/Arne Nilsson

Det beror sannolikt på att när man ljuger på ett ohövligt vis så framstår man lätt som en ohövlig lögnare.

Lösning: Sluta låta er vilseledas och sluta ljuga! När lögnen inses så pudla kvickt! Be om ursäkt! Förklara er! Endast så kan framtida troärdighet återskapas. Det kommer ta tid och det kommer kräva byte av galjonsfigurer.

Det är ex. osanning att SD pekar ut invandrare som den huvudsakliga orsaken till de problem som vanligt folk brottas med. SD pekar ut 7-klöverns massinvandringspolitik, vilken dödar massvis med människor i Medelhavet, OCH det är en mycket stor skillnad. Det här vill inte vänstern erkänna … än.

SD har inget emot riktiga flyktingar som är kompatibla med Sverige. SD vill faktiskt INTE att alla icke-europeer ska repatrieras. Att högerpartiet SD inte pekar ut monopolkapitalet som huvudproblemet är naturligtvis för att det är ett högerparti som gillar en extrem nivå av kapitalism precis som S, MP och Alliansen.

Lösning: Peka på att SD, S, MP och Alliansen sitter i ungefär samma högerbåt! Angrip inte specifikt SD! Bombhögerns och sossarnas frotterande med monopolkapitalets bombhöger, som massmördat massvis med människor av andra etniciteter, är faktiskt mer nazistisk och fascistiskt än SD någonsin har varit. Det kan förändra sig, men man ska inte döma människor på förhand.

Nilsson avslutar med att:

Bild på Arne Nilsson
”Merparten av den utomparlamentariska vänstern draperar sig i olika lenininistiska dräkter och blir därmed helt ointressanta för vanligt folk.”
/Arne Nilsson

Jag vet faktiskt inte om det alltid är sant, men visst finner jag själv ofta väldigt bra och tänkvärda citat från Stalin, Lenin och Marx m.fl., men jag tror att vad som ändå avses av Nilsson är att vi själva bör se till att kommunicera på folkets villkor, på ett intressant enkelt och tydligt vis, inte använda gamla tänkare likt sekterisktiska slags gudsbevis, men snarare diskutera innehållet i vad de sagt, öppet och kritiskt, men samtidigt inte göra det jämt och ständigt.

Låt mig även kommentera att Anders Åberg har rätt i kommentarsfältet till artikeln!

Åberg menar att lösningen för Vänstern är teoretiskt oerhört enkel och han anser att vi måste skapa nya organisationer! – Jag är enig. Det är även viktigt att dessa nya organ samverkar effektivt och prestigelöst.

Åberg frågar sig hur man skapar en vilja att organisera sig när många i arbetarklassen tycker sig ha hittat en företrädare i SD? – Jag anser att man poängterar hövligt att SD är ännu ett högerparti i raden av högerpartier, samt pekar på ett vänsternationellt alternativ som kan utmana SD. Man kan även peka på Jeremy Corbyn som tar Labour vänsterut och som därför blivit oerhört populär i Storbritannien, samt den chokladtårtade men mycket populära  Sahra Wagenknecht för vänstern (Die Linke) i Tyskland.

SD-vänliga mediers styrka ligger i att de oftast har öppna kommentarsfält. Vänsterns jouralister är oftast för högfärdiga för att våga svara på allmänhetens frågor eller ta diskussioner med vanligt folk, samt för prestigefyllda för att erkänna när de har fel. De föredrar istället att förlora alla diskussioner genom att bli ohövliga.

Att hålla på med ”rasism”-tjafset, mot över en miljon svenskar, kommer sannolikt enbart förvärra problemet i takt med att fler människor, deras vänner och deras familjer, feminister, såväl som HBTQ-personer, råkar ut för konsekvenserna av den okontrollerade massinvandringen i kombination med extrem högerpolitik. Den som skriker ”rasism” mot SD gör då istället reklam för SD och mer högerpolitik.

Mer intressant:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/08/20/far-ung-vanster-betalt-av-afs-och-sd-for-att-skrika-korruption-eller-brist-pa-intelligens/
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/09/10/valanalys-diagram-genom-palme-politik-far-socialdemokraternas-tillbaka-sina-valjare/
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/09/21/desinformation-riktat-mot-den-riktiga-vanstern-av-finanskapitalets-slipade-infiltrator-och-operator/

Intervju med Thomas Larsson i Direktdemokraterna som ökade 250% trots fulmedias mörkning

Jag har intervjuat Direktdemokraternas talesperson Thomas Larsson. Partiet är för Digital direktdemokrati och flera av medlemmarna funderar nu enligt Larsson på valsamverkan för att höja chansen att få mandat redan nästa val. Självfallet rekommenderade jag då Valsamverkanspartiet där Vetenskapliga partiet ingår.

Intervjun på 29 minuter med Larsson finns att ladda ned som en ogg-fil på 22MB från Web Archve. Citat ur intervjun:

Bild på Thomas Larsson
”Jo, vi ökade ju med 250 procent.”
/Thomas Larsson

Den som är tacksam för att slippa scripts och reklam kan gärna donera en slant till Web Archive. De förtjänar verkligen stöd för sin fina tjänst.

Larsson nämner också partiet Enhet, som på sin hemsida informerar om fulmedias mobbning mot småpartierna:

Bild på Vitek Ronovsky
”Dessa stora media som jag nämnde ovan valde i år att inte informera om partierna utanför riksdagen. Så oavsett om ett parti fick 150 000 eller 6000 röster i förra valet så har partiet ingen chans att uppmärksammas av media – så även Enhet som har blivit nekat från medierna flera gånger (sist från Aftonbladet) med hänvisning till intern policy att ”bara rapportera om partier i riksdagen”.”
/Vitek Ronovsky, styrelseordförande i Enhet

Även partiet Initiativet nämns av Larsson. Initiativet fick hela 615 röster i valet, även om det var det första valet för dem, och de leds av ex-advokaten Michael Wernstedt som skriver följande på partiets hemsida:.

Bild på Michael Wernstedt
”Från höger har vi hämtat värden som självbestämmande, autonomi och entreprenörskap. Från vänster gemenskap, sammanhang och solidaritet. Dessutom har vi hämtat flera värden från den gröna rörelsen, som att vi måste leva inom de planetära gränserna. Vi anser inte att de här frågorna behöver ställas mot varandra.”
/Michael Wernstedt

Jag nämner att människor inom Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kommunisterna (d.v.s. Sveriges Kommunistiska Parti och Kommunistiska partiet) också önskar sig mer direktdemokrati, samt att Youtube-postaren ”Arg Blatte Talar” har hjälpt Direktdemokraterna med PR. Han är helt övertygad om massivt valfusk och gör gärna politisk satir av etablerade politiker,

Vi talar även om internetsäkerhet, mobilt bank-ID och blockkedja (blockchain), samt massmedias märkliga beteenden i vår s.k. ”demokrati”. DN och TV4 kritiseras. Jag tror att ägarförhållanden styr det klandervärda beteendet från medierna, men Larsson har en annan teori om att journalisterna själva styr bort DD-diskussionen som de inledningsvis ansåg vara mycket intressant.

Larsson nämner dessutom hur politikerna försöker undergräva folkinitiativ i kommunerna med alla medel som de kan.

Desinformation riktat mot den riktiga vänstern av finanskapitalets slipade infiltratör och operatör?

Tack till Anders Romelsjö som uppmärksammar oss alla på denna intervju med den f.d. brittiske ambassadören Peter Ford. Den stora nyheten för mig, är INTE att Vita hjälmarna är en propaganda-organisation för al-Qaida som t.o.m. fått en Oscar för sitt skådespeleri. Nyheten är snarare att i vi i Romelsjös kommentarsfält får se hur en medlem i SKP till synes desinformerar åt Al-Qaida, Israel-lobbyn och finanskapitalet.

Denna person gör allt för att misskreditera intervjun genom att fokusera på journalistens person, val av alias, eller kontakter med andra organisationer, vilket är argumentationsfelet ”skuld genom sammankoppling” (Guilt by association), vilket används för att flytta fokus.

Skuld genom sammankoppling” (Guilt by association) används f.ö. av fulmedier mot Wikileaks, ex. genom ett envetet fokus på Assanges privatliv, inte på vad Julian Assange och Wikileaks grävande journalistiska arbete, vilket det militärindustriella komplexet och finanskapitalet givetvis vill flytta bort fokuset ifrån.

Skuld genom sammankoppling” (Guilt by association) har använts mot Granskning Sverige, där man inte fokuserar på de intressanta intervjuer som de gjort, men flyttat fokus genom olika beskyllningar som saknar grund.

Skuld genom sammankoppling” (Guilt by association) användes även av Jonas Sjöstedt, inför valet, vad gäller frågan om Ut ur EU, som Vänsterpartiet inte valde att driva i valet, med motiveringen att de inte ville bli sammankopplade med Sverigedemokraterna, som också vill ta oss ut ur EU p.g.a. att EU är dåligt för Sveriges demokrati, fastän Vänsterpartiet är för exakt samma sak och istället borde använda det för att locka röster från de partier som förstör Sveriges demokrati.

EU har undergrävt de ingående nationernas demokratier, skapat oreda inuti flera av nationerna, ex. i Grekland, sänkt välfärden och sänkt förmögenheten för ca 90% av oss, så att den numera tillhör ca 10%, samt är under kontroll av en liten klick politikeradel, bankirer och mediemoguler som träffas regelbundet utan insyn på Bilderberggruppen. Varje vänsterindivid som är för EU är sannolikt också i maskopi med finanskapitalet, grundlurad av fulmedia eller under någon annan form av korrumperad utpressning.

Läs gärna mer om andra osanningar som makten använder mot folket!

Nu till saken!

Att individen, i Romelsjös kommentarsfält, valt att bli medlem i Sveriges Kommunistiska Parti och genom detta misskreditera de krafter som verkar för harmoni, nationell självständighet, vår välfärd och demokrati i varje land, mot imperialism, diktatur, terrorism, kalifat, extremism, USA:s regim och dess marionetter, är förmodligen ingen slump. För att övertyga en grupp, i detta fallet vänsterfolk, så är givetvis individens spelade tillhörighet viktig.

Att Sveriges Kommunistiska Parti och Kommunistiska partiet splittrats i två falanger, som inte valsamverkar med andra folkliga organisationer, är förmodligen heller ingen slump, men är förmodligen en medveten strategi för att söndra den vänsternationella demokratiska socialismen i Sverige.

Nästa Oscar kommer kanske inte gå till Vita hjälmarnas skådespelande, men kanske kommer gå till den här individen? Individen  har ändå genomfört ett ganska bra skådespel, under en mycket lång tid, anser jag. T.o.m. Romelsjö verkar ha svalt betet och han är inte så lättlurad. En utmärkt bedrift. Hoppas att individen får riklig belöning från sina arbetsgivare.

Det finanskapitalet inte vill att vi ska se, ska vi givetvis se! Så se absolut intervjun med Peter Ford som kommer med viktiga pusselbitar, om du är motiverad att förstå situationen i Syrien vad gäller kemiska vapen, eller vill veta lite mer om propaganda-organisationen Vita hjälmarna!

Två helt olika versioner av Vita hjälmarna:
https://edition.cnn.com/2017/02/26/us/white-helmets-oscar/index.html
https://www.rt.com/news/378695-oscar-white-helmets-win/

Avgör själva vilka som ljuger och vilka som talar sanning!

Varför torgför etablissemanget NMR och mörkar andra demokratiska alternativ?

Har ni funderat på varför NMR tas upp i alla fulmedier och av alla fulpolitiker? Lars Bern formulerar saken på ett utmärkt vis.

Bild på Lars Bern”Etablissemanget behöver
nazisterna för att odla myten
om sin egen godhet.”
/Lars Bern

(Källa: https://anthropocene.live/2018/07/07/kampen-for-att-aterinfora-demokratin/#comment-36379)

Personligen tror jag även att det kan vara ett sätt att mörka andra demokratiska alternativ. För den som ev. söker alternativ till etablissemanget så vill jag därför inte repetera etablissemangets klandervärda taktik att enbart nämna NMR, vilket kan liknas vid en dålig Hitlerhälsning.

Därför vill jag rekommendera att de av er som söker alternativ till etablissemangets partier söker i den lista av partier som Valsamverkanspartiet tagit fram och lagt i sin högerspalt!

Låt mig för enkelhetens skull lista några av dem här, även om de inte tagit sitt förnuft till fånga mot 4%-spärren än, såsom Vetenskapliga partiet har gjort. Kortfattad beskrivning kommer upp om muspekaren hålls över dem.

Har ni fler förslag på partier eller har frågor så är kommentarsfältet öppet. Vill ni stödja en valsamverkan mellan dessa eller andra nya partier så rösta gärna på Valsamverkanspartiet och meddela gärna oss och något av dessa partier om den saken, så kanske polletten trillar ned och de blir mer motiverade att valsamverka i framtiden?