Några upplyftande citat för för de som låtit sig nedslås av kontrollordet ”Konsprationsteoretiker!”.

För de av er som inte är så duktiga på engelska har jag tagit mig tid att översätta två citat av Michael Parenti ur de Youtubeklipp som jag länkade till i mitt förra inlägg.

Bild på Michael Parenti
”De som håller sig till oskyldighetsteorin vill få oss att tro att orättvisa sociala arrangemang och orättfärdiga politiska åtgärder är tillfälliga avvikelser. Således finns det en tillfällig avvikelseteori. Det finns inkompetensteori. Det finns oavsiktlig konsekvensteori. Det finns oskyldig kulturell predispositionsteori. Och förresten. De sakerna finns. Jag menar att det finns oavsiktliga konsekvenser, det finns kulturella influenser och allt det där, men förklarar de … orsakerna till våra ledares politiska beslutsfattande? Bevis och sunt förnuft tyder på att de rika och de mäktiga inte är omedvetna om sina intressen och inte lämnar saker till slumpen. Oskyldighetsteoretiker avfärdar dem som ser ondska och onda handlingar som paranoida. ”
/ Michael Parenti

”Those who hold to innocense theory would have us believe that unjust social arrangements, wrongful policies, are momentary aborrations. So there is momentary aborration theory. There is incompetence theory. There is unintended consequences theory. There is innocent cultural proclivities theory. And by the way, be sure. Those things exist. I mean, there are unintended consequences, there are cultural influences and all that, but do they explain … the reasons for the policy descisions of our leaders? Evidence and common sense suggest that the rich and powerful are not oblivious to their intrests and do not leave things to chance. The innocense theorists desmiss those who see evil and evildo as paranoid. ”
/ Michael Parenti Source: Youtube – ”Can you face the truth you TV and Smart-phone Junkie ! – Michael Parenti – The Face of Imperialism” @24.17 (Ladda ned som MP4)

Bild på Michael Parenti
”Det handlar om att styra människor överallt i världen, hemma och utomlands, att ge de dem så lite som möjligt, så att fåtalet på toppen blir så rika som möjligt. … Ju fattigare du är, desto hårdare kommer du att arbeta för mindre och mindre, och det är det som världen handlar om, tyvärr. Och för dig att tro att våra ledare är dumma, för att du ska tro att de människor som äger denna värld, de människor som har byggt hundratals och hundratals militärbaser och kontrollerar och får människor att döda andra människor, för att främja och skydda intressen hos den här toppliten. Om du tror att dessa människor är dumma, så är du lite dum. Om du tror att din ledare är dum eftersom han felstavar vissa ord, så är du lite dum. Om du tror att din ledare är upplyst och intelligent och har ditt intresse i sitt hjärta för att han inte uttalar ord felaktigt och han är en smidig och artikulerad talare, så är du också dum.”
/ Michael Parenti

”It is about controlling people everywhere in the world, at homa and abroad, giving them as little as possible, so that the few at the top will get as rich as possible. … The poorer you are, the harder you will work for less and less, and so that’s what the world is all about, unfortunately. And for you to think that our leaders are stupid, for you to think that the people who own this world, the people who have built hundreds and hundreds of military bases and are controlling and getting people to kill other people in order to advance and protect the intrest of this top elite. If you think that theese people are stupid, you’re being a bit stupid. If you think your leader is stupid because he mispronounces certain words, you are bing stupid. If you think your leader is enlightened and intelligent and has your intrest at heart because he doesn’t mispronounce words and he is a smooth and articulate speaker, you’re being stupid also.”
/ Michael Parenti Source: Youtube – ”Michael Parenti Conspiracy and Class Interest” @6:58 (Ladda ned som MP4)

Folket är inte dumt generellt sett. IQ är oftast tillräckligt högt för logiskt resonemang i några steg och de är heller inte elaka, tvärtom oftast välvilligt inställda mot båden miljön och mot andra människor, heller inte orimligt giriga, men betalar gärna skatt om pengarna går till gemensamma, rättvisa och nyttiga saker.

Våra ledare, de ledare folket har valt, är inte heller alltid dumma, i vart fall inte dummare än de som valt dem. Om ledarna framstår som dumma i huvudet så beror det sannolikt INTE på mentalt handikapp, snarare på att både ledarna och folket är drabbade av västs massmediala masspsykos som skapats av fåtalet människor som äger både massmedia och resten av denna värld, d.v.s. samma människor som har byggt hundratals och hundratals militärbaser och får människor att döda andra människor.

Eftersom vilseledning genom massmedial dominant masspsykos tycks vara problemet, precis som i Hitlertyskland, vilket förhindrar folkets eget tänkande och intelligens, så är nya medier, samt bloggar med kommentarsfält, samt samtalet människor emellan, enligt Soldathandboken, om de olika former av osanning som används för att manipulera folket, samt nya partier som valsamverkar i en regnbågskoallition, vägen till läkning, tror jag.

Frågor till dig som läser detta: Vad vill du ha? Vad tror du och vad gör du själv? Letar du nytt parti? Bildar du nytt parti? Stödjer du ett nytt parti? Valsamverkar ditt parti? Om inte, varför inte det?

Michael Parenti & Christian Parenti – Imperialismens ansikte, miljöförstöring och kapitalism

Michael Parenti, med doktorsgrad i samhällskunskap, beskriver hur imperialismen ser ut och hur alltihop hänger samman i sin bok ”The Face of Imperialism”. Parenti har även mer material om verkliga konspirationer, vilket han visar med mycket goda evidens, medan han gör narr av de som försöker dölja dem med ordet ”konspirationsteorier”.

Youtube – ”Can you face the truth you TV and Smart-phone Junkie ! – Michael Parenti – The Face of Imperialism” (Ladda ned som MP4)

Youtube – ”Michael Parenti Conspiracy and Class Interest”(Ladda ned som MP4)

Michael Parenti är också en god vän till Bernie Sanders, som han kritiserar för att han inte ställer sig emot USA:s utrikespolitik, men han spekulerar också om orsaken till detta, vilket är mycket intressant och påminner mig om mordet på Olof Palme, som sannolikt föregicks av olika hot, eftersom Palme upprätthöll den nationella demokratin, för att gynna det svenska folket, i strid med monopolkapitalisters vilja att utnyttja oss. Youtube – ”Michael Parenti on Bernie Sanders”(Ladda ned som MP4)

För den som vill ha en försmak av Michael Parentis stil, eller inte vill transportera papper från USA över Atlanten, eller inte har råd att köpa boken, eller vill köra Parentis texter i en digital översättare, så finns följande artiklar att läsa på http://www.michaelparenti.org/

What’s a Slum? January 2014

The JFK Assassination: Defending the Gangster State November 2013

I Have a Dream, a Blurred Vision November 2013

Requiem For A Dominatrix April 2013

The Nobel Peace Prize for War October 2012

Reflections on Politics and Academia: An Interview with Michael Parenti June 2012

Iran and Everything Else 2012

Free Market Health Care: True Stories January 2012

Free Market Medicine: A Personal Account December 2011

Occupy America November 2011

Class Warfare Indeed October 2011

Profit Pathology and Disposable Planet February 2011

The Mafia and Me January 2011

Money Is Still the Name of the Game December 2010

Pedophiles and Popes: Doing the Vatican Shuffle May 2010

What Do Empires Do? February 2010

Italian American Identity: To Be or Not To Be October 2009

The Honduras Coup: Is Obama Innocent? July 2009

North Korea: ”Sanity” at the Brink, June 2009

Afghanistan, Another Untold Story , December 2008

The JFK Assassination: Defending the Gangster State

Mother Teresa, John Paul II, and the Fast-Track Saints, October 2007 (revised)

The Stolen Presidential Elections, May 2007 (updated)

Good Things Happening in Venezuela, May 2005

Friendly Feudalism: The Tibet Myth, January 2007 (updated)

The Demonization of Slobodan Milosevic, December 2003

Media MomentsMay 2003

To Kill Iraq, May 2003 (updated)

Terrorism Meets Reactionism, October 2001

Monopoly Media Manipulation, May 2001

Defying the Sanctions: A Flight to Iraq, January 2001

The Media and their Atrocities, May 2000

The Super Rich Are Out of Sight, January 2000

Yugoslav Sojourn: Notes from the Other Side, January 2000

The Rational Destruction of Yugoslavia

Kozy with the Klan

Mer intressant:

Michael Parentis son Christian Parenti tycks vara grundlurad av (eller mutad av) monopolkapitalet att tro på klimatalarmismen som uppfunnits av monopolkapitalet.

The Economic Hitmen – YouTube (Ladda ned som MP4)

 

Kritik av Tommy Sundvall i Arbetaren som vill kunna känna igen sina nazister

”Jag skulle föredra ett parti fullt av konspirationsteoretiker, rasister, rättshaverister, kvinnohatare, arbetarhatare och gamla nazister framför ett som rensats upp och snyggats till. För det är ju ändå samma politik som förs” menar journalisten Tommy Sundvall via Arbetaren, med Storbritanniens flagga på armen, i sin artikel ”Jag vill kunna känna igen mina nazister”.

Bild på Tommy Sundvall

Det fanns en rasism i England som var parallell med den tyska i början av 1900-talet, men ok, Sundvall. Den svenska flaggan har sin egen lilla stormaktshistoria av imperialistiska, fascistiska och rasistiska upptåg och de flesta sjunger ändå med om ”fornstora dagar”, även om ca 80-85% av befolkningen helt uppenbart vill att svenska storstäder allt mer ska likna Islamabad och att förorterna ska täckas av wahhabism-moskéer, samt minareter i gudibehaglig förening med ett mångkulturellt berg av sopor och självutnämnda sharia-poliser.

Varifrån viljan till denna estetiska önskan kommer från har jag länge funderat på, Sundvall, men inte förrän på senare tid kommit fram till ett riktigt bra svar.

Först tänkte jag att folk var komplett galna, sedan tänkte jag att de ville uppleva andra kulturer eftersom de var för lata att ta sig utomlands för att uppleva dem, samt saknade medkänsla med de som vill leva i sin egen kultur, MEN så föll plötsligt pusslet på plats alltmer.

Det verkar som om folket blivit grundlurat av fulmediernas monopolkapitalistiska agenda som bygger på konflikt och olika typer av korruption, förmodligen även genom korruption genom George Soros. Det är alls inte gamla sossar som är ansvariga, men den nya typen av komplett ohederliga eller komplett fega politiker.

Det är t.o.m. möjligt att konfliktskaparen Ekeroth, precis som konfliktskaparen Dror Feiler från Vänsterpartiet är med i ap-spelet och försöket splittra arbetarklassen i Sverige i krokodil-likt huggande?

Kan det vara en slags hemlig sekteristisk plan i syfte att krossa vår välfärd och vårt samhälle? Jag håller det INTE för helt osannolikt, även om jag saknar evidens för den konspirationsteorin … än. Det jag behöver är läckor som kan evidensbasera den misstanken.

Visst. En krokodils hjärna är inte så stor, ungefär lite större än en ärta, likväl är krokodiler snabba och effektiva och har funnits på den här planeten längre än oss. Och det är därför vi sannolikt bör lugna ner oss och inse krokodilers tankesätt, men samtidigt INTE inte nedlåta oss till sådant ödlelikt krokodil-beteende med ödlehjärnan/ödlekomplexet, Sundvall!

Med ett lugnare sinnelag, kanske genom meditation, samt en tanke på framtida enhet och hövlighet i vårt samhälle, så erkänn Sundvall, att visst är det bra att åtminstone SD gjort sig av med ett av sina stora konfliktskapande problem, som försvårat en kreativ, positiv, konstruktiv och enhetlig politik för Sverige!

Visst är ”konspirationsteoretiker” ett intressant ord, Sundvall. Brottslighet förekommer bevisligen, även i konspirerande grupper, och i varje brottsutredning, så bör man givetvis ställa sig både öppen för möjliga samband, men även tillåta skepticism!

Men man bör givetvis även ställa upp rimliga hypoteser som sedan eventuellt kan falsifieras, inte snabbt förkasta alltihop, när det blir knivigt att tänka, bara för att man är lat!

De hypotetiska teorier som står overifierade kan vara rimligt att undersöka djupare tills men stöter på hållbara evidens. Här kortfattat om betydelsen av orden ”konspiration”, ”teori” och ”konspirationsteori”:

  • Konspiration – En hemlig plan av en grupp som ämnar göra något olagligt eller skadligt. Länk till kända avslöjade konpirationer här presenterade av Vaken.se.
  • Teori – Ordet betyder ”att titta på, vara medveten om, åskåda” och hänvisar till att grubbla och spekulera.
  • Konspirationsteori – En teori om en konspiration. Ofta används termen i nedsättande bemärkelse av mainstream-medias presstituerade, men kan även syfta på sakliga och väl underbyggda hypoteser, d.v.s. antagande om verkligheten, kring faktiska sammansvärjningar som ännu inte avslöjats eller accepterats av mainstream-media. Poliser ställer ofta upp konspirationsteorier baserat på de fakta som kommer fram i utredningar. Cui Bono, d.v.s. vem gynnas är oftast den viktigaste frågan.

Och på tal om vilka som gynnas i detta spel, så vad är egentligen fascism, Sundvall? Det finns många definitioner på fascism, men en som borde kunna ena oss arbetare är väl den här som Myrdal gav oss:


”Fascismen är den öppna terroristiska diktaturen från finanskapitalets mest reaktionära, chauvinistiska och imperialistiska element”
/Georgi Dimitrov

I den definitionen ingår alla partier som ställt sig på det imperialistiska USA:s och det nazistiska Israel:s sida och de monopolistiska extrema islamistiska diktaturernas sida mot demokratin i Syrien. Även Vänsterpartiet tycks ingå tyvärr.

År det inte märkligt, Sundvall, att Vänsterpartiet som traditionellt inte direkt har någon historik av att stödja extrema sekteristiska rörelser för våld och kvinnoförtryck, snarare det motsatta alltså en vilja att befria dem, plötsligt slutat citera självaste Karl Marx:

”Religiöst lidande är, på en och samma gång, ett uttryck för verkligt lidande och en protest mot verkligt lidande. Religionen är sucken från den förtryckta varelsen, hjärtat i en hjärtlös värld, och själen i själlösa förhållanden. Den är ett opium för folket.

Avskaffandet av religionen som folkets inbillade lycka krävs för deras verkliga lycka. Att uppmana dem att ge upp sina illusioner om sitt tillstånd är att uppmana dem att ge upp ett tillstånd som kräver illusioner. Kritiken av religionen är därför, likt ett frö, kritiken mot den dal av tårar i vilken religionen utgör glorian.

Kritiken har plockat bort de inbillade blommorna på kedjan, inte för att människan ska fortsätta att bära den där kedjan utan fantasi eller tröst, men så att hon ska kasta av sig kedjan och plocka den levande blomman.”

/ Karl Marx bidrag ur Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin , Introduktion …, s. 1 (1843).

”Religious suffering is, at one and the same time, the expression of real suffering and a protest against real suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.

The abolition of religion as the illusory happiness of the people is the demand for their real happiness. To call on them to give up their illusions about their condition is to call on them to give up a condition that requires illusions. The criticism of religion is, therefore, in embryo, the criticism of that vale of tears of which religion is the halo.

Criticism has plucked the imaginary flowers on the chain not in order that man shall continue to bear that chain without fantasy or consolation, but so that he shall throw off the chain and pluck the living flower.”

/Karl Marx Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Introduction…, p. 1 (1843).

Citat som dessa hatas säkerligen av religionernas förespråkare. Samma vilja till en slagpåse som religionerna har, har även du, Sundvall, helt evident, precis som den konfliktskapande Ekeroth, Feiler, NMR eller AFA.

Det tänkandet aktiverar ödlehjärnan/ödlekomplexet och gör att folk och partier ställer sig i orimliga och korkade motpositioner till varann, mister sitt lugn och sin medkänsla, använder osanna ord, hatar, samt därför inte använder hela sin känsla eller hela sitt förstånd för att söka sanning, breda acceptabla och långsiktiga lösningar som både kan hjälpa och skapar fred.

mahatma_gandhi_80x80

”Evolution av demokrati är inte möjlig om vi inte är beredda att höra den andra sidan.”
/ Mahatma Gandhi

”Evolution of democracy is not possible if we are not prepared to hear the other side.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80
”Demokrati, disciplinerad och upplyst, är den finaste sak i världen. En demokrati fördomsfull, okunnig, vidskeplig, kommer att landa i kaos och kan blir självförstörande.”
/ Mahatma Gandhi

”Democracy disciplined and enlightened is the finest thing in the world. A democracy prejudiced, ignorant, superstitious, will land itself in chaos and may be self-destroyed.”
/ Mahatma Gandhi

mahatma_gandhi_80x80
”Intolerans, oartighet och hårda ord….. är tabu i alla goda samhällen och strider helt klart mot demokratianda.”
/ Mahatma Gandhi

”Intolerance, discourtesy and harshness….. are taboo in all good society and are surely contrary to the spirit of democracy.”
/ Mahatma Gandhi

Men ok, Sundvall. Låt oss rent hypotetiskt anta att Sverigedemokraterna lider av rasism i högre utsträckning än andra människor! Hur ska vi rimligen kunna hjälpa dem ur det lidandet? Det är en känsla som sannolikt har med hormoner att göra.

Ska vi utrota svensk kultur och vår demokrati genom import av salafister och Wahhabi-islamism från kvinnoförtryckande extrema stater söder om ekvatorn och öka på statistiken av fullbordade våldtäkter?

Är det kvinnokärlek av våra s.k. ”feminister” som drivit fram den politiken? Oavsett vilket, tror du verkligen att den statistiken kommer minska eller öka Sverigedemokraternas eller andra människors känslor av rasism, Sundvall, eller tror du att det kommer det leda till fler kvinnliga svenska eller tyska hjälparbetares vilja att arbeta med att hjälpa dem?

Rasism och rasism förresten? Religion och hederskultur är ju ingen ”ras”. Jag möttes av en chilensk kvinnlig Sverigedemokrat på stan häromsistens. Hon såg inte så väldigt arisk ut och Mpundu ser vare sig rasistisk eller arisk ut.

Slutsats: Vänstern använder förmodligen fel ord och fel taktik mot SD och det uppfattas nog som lögnaktigt. Vem vill egentligen rösta på uppenbart lögnaktiga politiker?

SD:s migrationspolitik är en styrka, vilket du upptäckt, Sundvall. Den attraherar folk i vår demokrati. Använder vänstern detta faktum? Nej, inte många, men de intelligenta som gör det ex. Amineh Kakabaweh eller Sahra Wagenknecht, utsätts för repression och hat.

Men låt mig nu istället berätta om SD:s svaghet, Sundvall! SD:s svaghet är att de är ett socialpolitiskt högerparti. SD:s svaghet är att de inte driver Ut ur EU-frågan hårdare. Detta borde vara vänsterns givna paradfråga, men det är den inte.

Är det i själva verket västern som blivit ”skogstokiga fascister”, frågar jag mig? Vänsterpartiet har öppet mål på hela det politiska höger-spektrumet som skapat eländet, men utnyttjar inte läget. Varför? Mina funderingar på varför gör mig till en undrande ”konspirationsteoretiker”.

Det är inte mitt fel att jag funderar. Förklaringar på idiotin saknas. En konspiratorisk idé fick jag senast igår. Vänstern vill kanske skapa grekisk nyliberalistisk kannibalism så att folket får svälta och i svälten plötsligt antas blir ”vänster”, men inte ”rasistisk”, fastän vänstern då faktiskt blir medskyldigt till EU-svälten?

Och Fredrik ”Öppna era hjärtan” Reinfeld-tiden är nog knappast över för Moderaterna så länge Reinfeldt inkasserar rådgivararvode i Bank of America där George ”open society” Soros var storägare.

Monopolkapitalisten Soros lär ha svensk politikeradel på lager, sannolikt med väldigt ”stora hjärtan” som vill krossa arbetarnas välfärd i hela EU. Var det för konspiratoriskt för dig?

Problemet med att önska sig en clown som ”slagpåse”, som kanske liknar KKK i tydlig vit strut, eller kanske med blond kalufs och atomkrigs-trut, är att ”slagpåsen” kan gå och bli ledare för ett helt land, t.o.m. en hel union, om man inte förstår hur man knockar clownen retoriskt, enligt konstens alla regler, och det förstår inte vänstern … än.

För det behöver man inte enbart retorisk förmåga, men både känsla och förstånd. Problemet är naturligtvis att förstå sin egen kompetensnivå, som John Cleese helt riktigt satt fingret på. God Morgon.

Vetenskap – Geoengineering pågår sannolikt inte än

Geoengineering pågår sannolikt inte än, i alla fall inte med skadliga ämnen, och om skadliga ämnen använts i så fall inte i någon större skala. Om det sker en storskalig geoengineering idag så sker det i sådanana fall förmodligen endast med vatten eller möjligtvis med svavelsyra, med vätesulfid eller svaveldioxid som ändå spys ut i stora mängder av industrin och därför inte kan upptäckas.

76 av 77 forskare i ett forskarteam publicerar den 10 augusti 2016 att de inte kan påvisa en generell storskalig besprutning med skadliga ämnen: Quantifying expert consensus against the existence of a secret, large-scale atmospheric spraying program. Endast en av de medverkande forskarna anser sig ha kunnat påvisa en generell storskalig besprutning med skadliga ämnen. Andra forskare borde kunna repetera samma undersökning om så önskas.

Denna artikel skriver jag p.g.a. alla tokiga konspirationsteoretiker som är ute och jagar kondensstrimmor från passagerarflygplan, sväljer vad helst som lagts upp på Youtube och helt verkar sakna kompetens att skeptiskt ifrågasätta bilder och videoupptagningar med enkel logik.

Följande citat är översatta från ett tal som enligt CIA är förberett för CIA-chefen, John O. Brennan vid Council on Foreign Relations i Washington, DC. Här finns hela talet från CIAs hemsida om geoengineering.

Ett annat exempel är uppsättningen av teknologier – ofta kollektivt kallade geoengineering – som skulle kunna bidra till att vända uppvärmningseffekterna av den globala klimatförändringen. En som har fått min personliga uppmärksamhet är aerosol injektion av stratosfären eller SAI, en metod för sådd av stratosfären med partiklar som kan hjälpa att reflektera solens värme, ungefär på samma sätt som vulkanutbrott gör.

Another example is the array of technologies—often referred to collectively as geoengineering—that potentially could help reverse the warming effects of global climate change. One that has gained my personal attention is stratospheric aerosol injection, or SAI, a method of seeding the stratosphere with particles that can help reflect the sun’s heat, in much the same way that volcanic eruptions do.

Förmodligen avses med SAI Stratosfärisk Aerosol Injektion, ex.1 eller ex.2. Länkarna innehåller relevanta källhänvisningar.

Ett SAI program skulle kunna begränsa globala temperaturökningar, vilket minskar vissa risker som är förknippade med högre temperaturer och ger världsekonomin ytterligare tid för att övergå från fossila bränslen. Processen är också relativt billigt – National Research Council uppskattar att ett fullt utbyggt SAI program skulle kosta ca $ 10 miljarder årligen.

An SAI program could limit global temperature increases, reducing some risks associated with higher temperatures and providing the world economy additional time to transition from fossil fuels. The process is also relatively inexpensive—the National Research Council estimates that a fully deployed SAI program would cost about $10 billion yearly.

John O. Brennan verkar således mena att geoengineering inte pågår idag, i någon större skala, men skulle kunna aktiveras för ca. 10 miljarder dollar årligen.

Så lovande som det kan vara, att gå vidare med SAI skulle ge upphov till ett antal utmaningar för vår regering och för det internationella samfundet. På den tekniska sidan måste reducerade utsläpp av växthusgaser fortfarande medfölja SAI för att adressera andra klimatförändringseffekter, som exempelvis försurningen av haven, eftersom SAI ensamt inte skulle ta bort växthusgaserna från atmosfären.

As promising as it may be, moving forward on SAI would raise a number of challenges for our government and for the international community. On the technical side, greenhouse gas emission reductions would still have to accompany SAI to address other climate change effects, such as ocean acidification, because SAI alone would not remove greenhouse gases from the atmosphere.

Helt riktigt. John O. Brennan har helt rätt. Den CO2 som redan lett till en ökad mängd kolsyra som redan försurar haven måste bort. Vi måste således ställa om till hållbar energi som inte försurar.

På den geopolitiska sidan kan teknikens potential att ändra vädermönster och gynna vissa regioner på bekostnad av andra utlösa kraftiga motstånd från vissa länder. Andra kommer kanske fånga SAIs fördelar och backka bort från sitt engagemang för minskningar av koldioxid. Och som med annan banbrytande teknologi, så saknas globala normer och standarder för att styra spridningen och genomförandet av SAI.

On the geopolitical side, the technology’s potential to alter weather patterns and benefit certain regions at the expense of others could trigger sharp opposition by some nations. Others might seize on SAI’s benefits and back away from their commitment to carbon dioxide reductions. And, as with other breakthrough technologies, global norms and standards are lacking to guide the deployment and implementation of SAI.

John O. Brennan påstår här indirekt att det INTE pågår en koordinerad aktivitet med (eller kontroll av) geoengineering, men efterlyser detta. Det är kanske vettigt eftersom den gode Bill Gates enligt denna artikel från The Guardian tydligen vill finansiera ett projekt för att öka vitheten av himlen genom att skapa snökristaller på himlen för att reflektera solljuset:

En USA-baserad forskarorganisation, Silver Lining, som har fått 300000 dollar från Herr Gates, utvecklar maskiner för att omvandla havsvatten till mikroskopiska partiklar som ska sprutas in i moln. Forskare tror att detta kommer öka vitheten, eller albedon, hos moln och öka deras förmåga at reflektera mer solljus tillbaka ut i rymden, och därmed reducera global uppvärmning.

A US-based research body, Silver Lining, which has received $300,000 from Mr Gates, is developing machines to convert seawater into microscopic particles to be sprayed into clouds. Scientists believe this will increase the whiteness, or albedo, of clouds and increase their ability to reflect more sunlight back into space, reducing global warming.

Storföretag och rika människor kan således redan idag spruta vad de vill i syfte att åstadkomma vad de önskar sig, ex. att regnet faller på det egna jordbruket, på andra jordbruks bekostnad. Ett stort byggföretag lett av en psykopat kan således försöka förstärka en storm för att öka förstörelsen som sedan leder till blligare uppköp av land, samt fler byggkontrakt.

Ett försäkringsföretag kan således försöka mildra en storm för att slippa betala ut ersättningar för förstörda hem vilket måste anses vara en mer moralfilosofiskt acceptabel besprutning, precis som Gates projekt. Individer kan få för sig att spruta ut Mjältbrand för att reducera befolkningsmängder för att naturen ska komma i balans på ställen där balansen är allvarligt hotad, etc. etc.

John O. Brennan ber alltså om officiella satsningar för att kunna införa globala normer och standarder för geoengineering. Vettigt. Får man gissa att CIA-chefen i hemlighet röstar på Jill Stein, speciellt då även hon tror på ”klimathotet”/klimatbluffen, precis som Brennan, till skillnad från klimatforskarna själva.

Enkel logik rörande kondensstrimmor i ett försök att hjälpa stackars obildade konspirationsteoretiker bort från den värsta kontraproduktiva idiotin som huserar på Youtube, ofta till konspiratorisk musik:

1. Att det är många kondensstrimmor tyder på att många flygplan passerat. Exempelvis så kan kondensstrimmorna ha bildats vid en flygplats.

2. Att kondensstrimmorna går i kors beror naturligtvis på att flygplanen har olika destinationer och därför måste färdas i olika riktningar.

3. Att kondensstrimmorna ligger parallellt kan bero på att flygplanen har färdats på samma flygrutt.

4. Att kondensstrimmorna är olika tjocka och ligger kvar olika länge kan bero på att de kan ha skapats av olika stora flygplan som färdas på olika höjder i olika fuktig luft med olika temperaturer.

5. Man kan inte se på en kondensstrimma i fall någon sprutat kemikalier eller ej. Således är det meningslöst att försöka uttyda något ur kondensstrimmor alls, i alla fall som privatperson.

6. För att veta om det rör sig om en besprutning måste den som undersöker saken ha utrustning som kan nå kondensstrimman/besprutningen och ta prover samt utrusting med vilken man kan utröna vilken kemikalie det kan handla om.

7. Om det handlar om vatten som sprutats för att bilda snökristaller som ökar vitheten (albedo), vilket Bill Gates vill göra, så kommer detta inte kunna uppmätas, men man måste då inspektera flygplanets besprutnings-utrustning och eventuella vattentankar.

Ekonomi & Komedi – Djupare analys av hela kollaget från The Economist 2016

Jag har redan tidigare gladeligen känt tacksamhet för The Economist kreativa omslag från 2016. Nu går jag djupare, men med helhetsbilden. Detta har inget med vetenskap att göra, och är personliga funderingar, men kan givetvis vara av intresse ändå för den som har pengar att investera och inte är redo att donera hela sin förmögenhet till partiledaren för Vetenskapliga partiet.

Två versioner av bilden
Jag har redan tidigare noterat via reddit att det finns en version av bilden som verkar vara föregångare till det slutgiltiga omslaget. Denna andra bild är dubbelt så stor och innehåller mer intressanta saker.

Varför The Economist inte tagit in det som verkar vara originalbilden och sedan klippt in Hillary Clinton i den avskurna bilden till omslaget samt tagit bort killen med blå keps kan man undra.

Kanske bad Hillary själv om att få vara på den högra sidan, kanske i en snyftande bön?

Hillary lär ha försökt finna en synthes mellan Methodism och liberal religiös politisk filosfi (kanske John Locke?) och Michael Lerner’s läror? Möjligtvis för att försöka komma runt ”den sovande själens sjukdom” som är förhärskande i den nyliberalism och konservatism hon representerar rent politiskt, eller i allafall för att ge intrycket av att hon gör det? Det är förmodligen nödvändigt för att ens ha en chans i USA trots att nyateismen och socialismen växer.

Kanske tog många som befinner sig på den vänstra sidan så pass illa vid sig att vara placerade på just den vänstra sidan att tidningen helt enkelt valde att klippa bort den vänstra delen för att undvika problem?

Det verkar ganska logiskt att tidningen inte vill stöta sig med de religiösa läsarna eller med de ekonomer och politiker, vilka helt utan minsta logik, är för absurd tillväxt. Eller är det ett förtäckt mordhot mot killen i keps som man vill komma ut med men ändå inte vill publicera?

I vilket fall som helst, hur komisk och talande bilden än är, behöver man inte köpa tidningen för att få en bild av vad de menar med de ingående delarna. Deras hemsida är nämligen full med artiklar där delar av symboliken ingår. Tag gärna en titt själva!

Det centrala – Två grupper som delas på mitten
Det som delar bilden underifrån och upp är cirkeldiagrammet med den redovisade befolkningsexplosionen, en krigare med Kalasjnikov ak-47 i turban som liknar Nicolas Cage, en hand med en cigarett mot ett grönt buskigt underlag och ett kinesiskt torn med Don Qijote ovanpå.

Generell analys av det centrala
När man tittar till höger och vänster om denna mittlinje ser man att det på vänster sida verkar stå politiker, ekonomer och religiösa människor som är för den korkade befolkningstillväxten och den vettlösa ekonomiska tillväxten. På höger sida står det människor som är betydligt mer intelligenta som sannolikt är för en nedväxt som kommer skapa balans med naturen, ex. Bill Gates som jag skrev om tidigare. Även Bill Clinton är förespråkare för nedväxt av populationen.

Både Bill Clinton och Angela Merkel är att betrakta som nyliberaler som för en kapitalistisk politik. Delningen är sannolikt inte politiskt höger och vänster, men står kanske mellan galen ekonomism, och religiös tillväxt gentemot intelligent nedväxt, eller s.k. grön tillväxt, där naturen får tillväxa, d.v.s. det som är vetenskapliga partiets viktigaste fråga?

Krigaren med Kalasjnikov ak-47
Krigaren liknar Nicolas Cage i Turban och kommer säkerligen från den nya komedin Army of One som handlar om en amerikansk civilist som letar efter terroristen Usama bin Laden, en mycket mycket intressant historia som bygger på Gary Faulkners verkliga jakt på Usama bin Laden.

Det man slås av är att om Gary Faulkner hade haft lika mycket intelligens som han har mod och handlingskraft att han kanske hade letat efter terroristen Usama bin Laden lite närmare Barak Obama, men kanske även sökt sambandet till fem firande flyttkarar och konststudenter utklädda till araber, samt kanske följt pengarnas väg, eller kanske noterat vad Fidel Castro, som befriade sitt land från den kortsiktiga kapitalismen, har att säga om saken, såsom man brukar göra i varje polisiär utredning. D.v.s. fråga sig ”vem gynnas”, ”Qui Bono” och lyssna på olika trovärdiga vittnen.

Vem som kommer spela Usama bin Laden i filmen har jag verkligen ingen aning om? Men varför skulle inte Obama kunna spela Usama åt CIA när väl Hillary tar över? De har onekligen många likheter. Historien om att han avrättades verkar dessutom omgärdas av en vulkan av lögner.

Till saken. Denna film antyder förmodligen att terrorismen kommer te sig likt en civil komedi som delar både makthavare och folket i två läger, men kan också ses som en lösning på den uppenbara konflikten mellan den intelligens som står i bjärt kontrast till trögfattad frihandel, ekonomism och blind religion.

För med den vettlösa migrantström av vuxna icke-flyktingar som härbergerar fröet till LIC-krigföring på allt fler platser i världen, samt den flyktingström som välkomnats på ett mycket märkvärdigt sätt, finns det ändå i bilden en potential att lösa problemet för alla ingående parter och då menar jag inte utvandring tillbaka, som givetvis borde vara det långsiktigt rimliga alternativet, men jag menar det som ex. kreatören kan avse i bilden.

Ekonomin kan nämligen fortsätta tillväxa kortsiktigt, de religiösa kan fortsätta med absurd barnavel och populationen kan kanske delvis kontrolleras genom att LIC-terrorismen intensifieras till rent krig såsom i Libyen och Syrien genom den extremism, som invaderar världen, den extremism som så många olika apostater varnar för. (Salman Rushdie är en av de mer välkända apostaterna, en annan är Ayaan Hirsi Ali. I Sverige har vi Mona Walter.)

Men får denna extremism fotfäste runtom i världen, ex. genom utstuderat planerad barnavel, sekterism och våld, kan den kanske ersätta mer fredliga kulturer, folk och tankesätt, allt i ekonomismens kortsiktiga intresse tills allt då förvandlas till total öken såsom Jared Diamond funnit i Påskön i arkeologiska utgrävningar.

Men försvagas alla dessa tankemönster, sekter och religioner som är en stor del av tillväxt-problematiken, d.v.s. cancern i vårt samhälle, kommer det kanske börja ske gudibehagliga saker som varken den kortsiktigt ekonomiska eller den kortsiktigt religiösa makten vill ha. Vi kommer då ha mer potential till allt mer långsiktigt tänkande människor, yttrandefrihet, demokrati på riktigt och på så vis kunna skapa en nedväxt till balans med naturen.

(Det är förresten inte konstigt att det är just påläggskalven Nicolas Cage som spelar in åter en film. Folk är nu så trötta på honom att det skapas satiriska bilder av Nicolas Cage p.g.a. att han ständigt medverkar i en strid ström av filmer med diskutabel kvalitet, även om jag tror att just denna film kan bli en riktig höjdare där hans utseende och karaktär verkligen borde passa perfekt för rollen)

Men nåväl. Nicolas Kalashnikov av modell ak-47 i bilden pekar på vad som liknar en blond kille med blå bakvänd keps.

Killen med den bakvända blå kepsen
Killen har en ak-47 riktad mot huvudet och vad som liknar en vit enhörning ovanpå kepsen.
Kan denne kille symbolisera de förvirrade naiva religiösa konspirationsteoretikerna inkl. ex. William Engdahl som fördömer varje försök att lösa ekvationen, och i ren islamonaivitet tycks vilja importera mer av problemet, men som p.g.a. hur den extrema islamismen kommer yttra sig givetvis kommer drabbas av det problem de själva skapar? Mycket möjligt. Satiren är mycket passande.

Enhörningen
Enhörningen på killens blå keps är en symbol för sagornas värld och för oskuldsfullhet. I kristen symbolik är enhörningen ibland en symbol för den obefläckade avlelsen.

Don Quijote
Don Quijote som står på toppen av det kinesiska tornet är en satir av riddarromanerna, där man gör narr av den ädle riddaren Don Quijote som saknar verklighetsförankring och är samtidigt ett av de mest kända exemplen på pikareskromanen som genre. En pikareskroman är en roman bestående av kortare episoder snarare än en enhetlig berättelse.

Handlingen hålls samman av exempelvis en kringresande munter och äventyrslysten vagabond som kämpar mot olika skurkar. Är detta en varning om att de som vill lösa problematiken, dvs. de till höger i bild, kommer att avfärdas som att de slåss mot väderkvarnar, trots alla vetenskapliga bevis om det mycket verkliga hotet?

Det kinesiska tornet
Kina har gått från ettbarnspolitik till tvåbarnspolitik men ekonomin tillväxer fortfarande. Miljön, det gröna under tornet, har försämrats i Kina tillsammans med denna enorma tillväxt. Att det Kinesiska tornet står på en grön yta likt ett babels torn är således kanske ingen slump. Kina har nedvuxit kraftigt i population och kommer sannolikt fortsätta att sakta nedväxa i population till rimligare nivåer, men vad kommer ske med miljön?

Detta fenomen står således som en delare och ett bevis för att tillväxt är möjlig med sjunkande population på miljöns bekostnad, men ettbarnspolicy och tvåbarnspolicy är sannolikt något som både terrorister, religiösa och ekonomer till vänster kommer fördöma.

Kinas och Rysslands presidenter
Kinas och Rysslands presidenter är avbildade i färg och står på de religiösas och de vettlösa ekonomernas sida. På förra omslaget 2015 var de båda avbildade i svartvitt. Varför avbildas de nu i färg och varför står dessa individer på de religiösas sida och inte på Marx sida? Är det p.g.a. att Putin är religiöst förbunden med tillväxtekonomerna och accepterar de religiösas barnavel in absurdum i Ryssland? Kanske är det p.g.a. att Kina tillväxer som Kinas president placerats här?

Janet Yellen, amerikansk centralbankschef
Till höger bakom Angela Merkel finner vi Janet Yellen som är amerikansk centralbankschef som anses vara mer av en duva än en hök, bland ekonomer, vilket betyder att USAs ekonomi sannolikt kommer favorisera en ekonomi som försöker sänka arbetslösheten vilket sannolikt kommer innebära inflation för dollarn och stigande priser på aktier, samtidigt noterar jag att de valt en bild på henne där hon ser irriterad ut och har en tutande mun.

Hillary Clinton & Bill Clinton
Även Hillary Clinton har en tutande mun. Hon är förmodligen den person The Economist förutspått kommer bli president eftersom den demokratiska socialisten Bernie Sanders mörkats av kapitalisterna i nästan all massmedia ägd av Wall street, så även till synes av tidningen The Economist, förutom då de kan påskina att ett faktum fastslagits om hans nederlag. fastän Bernie Sanders har mer stöd än drottningen av kaos.

Alan Greenspan eller Rupert Murdoch
Alan Greenspan som är tidigare centralbankschef befinner sig ev. i bilden likt en tecknad figur till vänster om Bill Clintons axel framför en spelautomat, en s.k. bandit, i såfall sannolikt för att han lär ha planerat krashen 2008 som krossade George W. Bush och gjorde att Obama blev president. Det kan också röra sig om att Rupert Murdoch ställt sig på den intelligentare sidan, ex. genom sin son James Murdoch, för att hjälpa planeten genom ex. Ebola-virus och vacciner, att alltså tjäna pengar på den nedväxt av populationen som behövs i de fall där ointelligenta religiösa människorna inte själva förstår varför vi behöver nedväxt.

George W. Bush
En arm som drar i banditen med numret 2008 sticker upp ur tidningen The Economist årgång 2006 med något som liknar George W. Bush på omslaget. När jag tittar in på The Economist hemsida finner jag inget sådant omslag från 2006. Men jag finner ett omslag som antyder att presidentens makt krymper från den 11:e november 2006, i vilken en förkrympt karikatyr av George W Bush står i stora amerikanska cowboystövlar. Kan det vara så att the Economist antyder att vem som blir president saknar betydelse?

Den röda stapeln
Något som är värt att notera är att det finns en röd stapel som växt sig upp i skyn. Den verkar antyda att värdet på aktier kommer gå i höjden för att sedan kollapsa. Kanske är det därför den lille djävulen ser så nöjd ut nere till höger i bild med sin portfölj? Har denne förutsett detta?

Banditen med numret 2008
Under årgångarna 2008 av the Economist finns det intressanta omslagsbilder speciellt Nov 22 och Oct 11. Den dalande valutan finns med i bilden uppe till vänster. Det ser ut som om det handlar om dollarn.

Den lille djävulen med portfölj
Bankiren, investeraren tror väl knappast på religion och han går med ett leende och tittar sannolikt i riktning mot bryåkraten nere till höger som som verkar sitta på samma planka som två ensamma barn. Han tittar kanske också på det som dinglar i fingrarna på en man. Det liknar hus. Kommer det byggas boenden febrilt p.g.a. krig, migranter etc.?

Den röda flaggan med den tvehövdade örnen
Detta är Albaniens flagga och den tvehövdade örnen brukar assoccieras med imperie. Kommer något ske med Albanien under året? ”Freedom” på skylten under flaggan betyder frihet och det ser ut att vara ungdomar som kräver det. Värt att notera i sammanhanget är att Albanien har en hederskultur som skulle kunna lösa en hel del av överbefolkningen.

Karl Marx
Karl Marx står till höger i bilden, sannolikt för att han uttalat sig om religion likt ett opium för folket i en hjärtlös grym värld och att religion inte är lösningen. Eller kan det vara att han återigen får rätt om kapitalismens problem? Citat av Karl Marx

Påven och den orthodoxe prästen
De står till vänster om tornet på motsatt sida av Marx. De är för den fortsatta obefläckade aveln som leder till absurda kvantiteter människor och miljöns förstöring.

AIDS
Ordet står på höger sida i bilden, kanske som ett förslag på lösning också. De som fått AIDS eller HIV skaffar sannolikt färre barn för att inte riskera barnets hälsa?

Den amerikanska gayflaggan
Flaggan befinner sig till vänster i bild och liknar en korsning mellan gayflaggan och USAs flagg. HBTQ löser heller inte problemet. Adoptioner och insemination motverkar de positiva effekter som homosexualitet annars skulle kunna ha på nedväxten till balans med naturen.

Olympiska ringarna
Fokus på sport, likt en religion, löser naturligtvis inte problemet.

Hippien på cykel
Killen i hippie-stil som cyklar löser givetvis inte heller problemet.

Mannen i ett ufo
Mannen som betraktar de religiösa och har sitt fokus på ufon löser naturligtvis inte heller problemet.

Har du läst så här långt och tittat på bilden så har du kanske egna tolkningar? Kommentera gärna!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Konspiration inom Frimurarna? – En acceptabel lösning på problemet?

Först låt oss fråga oss: Vad är en konspiraionsteori och vad är en konspiration?

– I negativ mening är en konspirationsteori en fantasifull teori som saknar bevis, en galen hypotes som ingen ens vill undersöka. Ordet ”konspirationsteoretiker” är ofta använt för att förlöjliga den som framlägger teorier som motsäger den allmäna uppfattningen.

– I positiv mening är en konspirationsteori en mer eller mindre sannolik teori, vilken är mer eller mindre underbyggd av fakta som motsäger den allmäna uppfattningen om vad som är sanningen.

Vad skiljer konspirationsteorin från sanningen?

– Om en konspiration avslöjas och blir allmänt accepterad, vilket ofta skett, är det inte en ”konspirationsteori” längre, men blir då istället en avslöjad olaglig handling som dessutom blir allmänt accepterad som sanning.

Varför förlöjligas människor som har konspirationsteorier om verkligheten trots att det visat sig finnas verkliga konspirationer?

– Den som försöker förlöjliga människor som ”konspirationsteoretiker” kan givetvis vara någon som mentalt inte kan acceptera att den presenterade teorin faktiskt kan vara mer sannolik än den allmänt accepterade teorin pga. att den ex. får dem att känna sig mindre trygga eller mindre harmoniska. De vill förtränga teorin.

Men det kan givetvis även vara ett betalt internettroll som är anställd att dölja en sanning av de kriminella, eller kan det vara de kriminella själva som gynnas ekonomiskt av att sanningen inte kommer fram, eller så kan det givetvis vara en person som har en sadistisk läggning.

Nu till den allmäna uppfattningen om Frimurarna.

Det är ganska välkänt att Frimurarna är en organisation sammansatt av människor i olika maktpositioner som dessutom har anknytning till tron på ett högre väsen och strävar efter makt i samhället.

Frimurarna har skapat ett rituellt beteende för att skapa lojalitet inom gruppen, precis som vilken religion som helst. Frimurarna har skapat ett rituellt beteende med svärd riktade mot nya medlemmars hjärtan och rituella begravningar har skapats för att skrämma nya medlemmar med döden och på så vis stärka lojaliteten mellan medlemmarna.

Att skrämma sektmedlemmar med döden är vanligt i förvirrade religiösa sekter och bakom detta ligger givetvis ett mentalt sjukt beteende och i förlängningen en överdriven egen rädsla för döden.

En Norrman som själv eller i grupp utförde mord var frimurare.

När en journalist från Danmark försökte få Frimurarnas skrämsel-riter sända i dansk TV agerade Frimurarna mot honom och mot dansk television på olika vis. Till slut lyckades journalisterna kringå Frimurarnas vilja att hemlighålla sina ritualer genom en direktsändning där skådespelare utförde de numera välkända frimurar-riterna.

Hittills har jag hållt mig till allmänt kända sanningar och allmänt accepterade fakta, dvs. inga konspirationsteorier.

Nu till den konspirationsteori som jag snubblade över i ett youtubeklipp, som jag har privata teorier om, nämligen att det verkar finnas en konspiration inom frimurarna, dvs. att människor med kriminella hjärnor konspirerar inom frimurarna för att genomdriva sin egen agenda, en agenda som kanske inte ens alla inom Frimurarna känner till.

Frågan är vd de pysslar med högre upp i hierarkierna?

För de riter som orden har känner givetvis inte alla till, inte ens inom ordern. Det kan faktiskt finnas så bestialiska riter som omskärelse av könsorganen, och vem vet, kanske även barn blir utsatta för sådana hemskheter? Ingen kan med säkerhet veta. Hur långt riterna går i en hemlig urgammal hierarkisk organisation kan man enbart ha teorier om.

Men det samband jag tycker mig se är förenad på punkt efter punkt med en mycket rasistisk sekt som anser att den står högre än andra människor och högre än andra sekter och som också vill kontrollera hela världen och undertrycka alla andra sekter, eller raser som de själva ser saken. Så frågan om vilket högre väsen de de facto knäböjer inför tål att fundera på!

Triangeln som symboliserar en pyramid finns i denna religiösa orgnisations centrum och en annan triangel som pekar nedåt finns också i denna symbol. Tillsammans bildar de två trianglarna en stjärna. Detta är min privata konspirationsteori och förklarar varför ex. Netanyahu kan stå som talare i USAs kongress och få mer applåder än Obama.

Detta folk murade enligt historien pyramiderna, sannolikt med vinkelhake och passare och numera ”murar” de kanske ”fritt”? Vissa av dem kanske murar, enligt de äldsta heliga skrifterna och andra med både de nya och de gamla skrifterna?

Jag frågar mig konspiratoriskt om det är dessa människor som styr de händelser som förstör demokratier, skapar skadliga tillsatser i vår mat, injecerar vacciner i barn som skapar sjukdom, möts på möten där insyn saknas som ex. Bilderbergruppen?

Nästa fråga är vad de planerat härnäst?

Personligen tror jag att planen är ökade konflikter där desssa individer profiterar på krig, gör sig av med fredliga politiker som Olof Palme och Anna Lindh, yttermera kan det vara en plan för extremreligiös invandring från en annan sekt in i EU, vilket kommer leda till allt fler terrordåd mot oskyldiga, vilket dessutom kommer leda till en motreaktion mot denna andra sekt.

Enligt min egen konspirationsteori har stor del av vänstern lurats eller korrumperats att vara för denna motstående extremreligiösa sekt och detta har splittrat vänstern i många länder. Detta i sin tur gynnar den kriminella agenda som profiterar på ojämlikhet, frihandel och kriminalitet.

Jag tror att fler partier har startats för att splittra vänstern, såsom Sverigedemokraterna, Piratpartiet och Feministiskt initiativ, vilka inte vill inse fördelarna med vare sig vänsterpolitik eller valsamverkan.

Faktumet att dessa partier inte har motivationen att valsamverka får mig att tro att de medvetet leds av samma agenda, detta enbart för att splittra en fredlig människovänlig vänster som skulle kunna leda till fred, lokal balans med naturen, mer jämlikhet, mindre kriminalitet och därmed mindre övervakning.

Jag tror dessutom att vi strax kommer får se ett litet kärnvapenkrig mellan Israel och Iran och att det är planerat. Idag är det få som håller på Netanyahu, men Netanyahu kommer sannolikt få rätt, nämligen att det är korkat att ge en extrem våldsam sekt atomvapen.

Det är synnerligen riskabelt, oavsett vilken mulla som kommer ta över raketerna och avfyra dem och oavsett om sekten Israel kommer skjuta först, eftersom Koranen och Hadditherna är ganska tydliga angående om vad som ska ske med judar och andra som inte tror på rätt sätt, oavsett vilken mulla som läser dem.

Jag tror att denna konflikt kommer utgöra det skapade problem som kommer få folket att vilja se en lösning och en räddare. De tänker använda kriget som de själva nu skapar till att skapa en vilja att bli totalt övervakade av elektronik och drönare.

Detta kommer i slutändan leda till en liten sekts totala ägande ochtotala kriminella kontroll över allt och alla och renutav en riktad masslakt av människor där deras egen sekt kommer stå som överlevare och där andra, mer fredliga sekter kommer få utgöra löneslavar i en orättvis kapitalism.

Befinner man sig i detta läge i atomkrigets område får man väl sannolikt gömma sig i en brunn och kanske riskera att bli kallad för ”Imam Martin” när man kravlar upp ur densamma, skämt åt sido. :-) Jodå. Det finns människor som på allvar tror att den nye ”messias” kommer kravla upp ur en brunn i Iran när Islam har förlorat och att denne kommer förkunna den nya religionen.

Nästa fråga är vad vi kan göra för att rädda framtidens generationer från ovanstående och skapa en bättre framtid redan innan atomkrig utbryter?

Vetenskapliga partiet har planer på att lösa ekvationen bättre än den kriminella delen av den hemliga oganisationen och deras blint lojala politiker. Så här gör vi, anser jag:

* Förbjud sekter som har våldsamma eller rasistisk strofer som kan radikalisera medlemmar av sekterna! Utvisa sektmedlemmarna ur landet eller spärra in på mentalsjukhus! Förbjud bestialiskt beteende såsom skärande i barns genitalier eller interna hot eller hotfulla ritualer!

* Se till att rösta på fredliga partier som försöker ena vänstern och gärna valsamverkar, såsom ex. Vetenskaliga partiet! Se till att hela vänstern unisont öppet bojkottar riksdagen tills den är tömd på skäligen misstänkta mördare såsom ex. Dekorimamannen och de som ansvarar för hans placering där, samt politiker som deltagit på Bilderbergruppens hemliga odemokratiska möten, såsom Mona Sahlin och Stefan Löfvén!

* Se till att personer som idag profiterar på krig förlorar och att individer som profiterar på fred och miljö vinner! Se till att välja in rikligt med fredliga politiker till riksdagen i Olof Palmes och Anna Lindhs kaliber!

* Stoppa extremreligiös invandring från kända, farliga och rasistiska sekter! Endast invandring med reella flyktingskäl, såsom ex. Salman Rushdie eller konvertiter till den mer fredliga ateismen, till den mer fredliga Jesus eller Buddha, samt människor som accepterar vetenskaplig metod för sanningsökande.

* Höj intelligensen i samhället med riktade politiska åtgärder. Öka jämlikhet och harmoni i samhället!

* Stoppa korrumperade eller korkade politiker som är för införseln av extremreligiösa sekter!

* Rösta för Ut ur EU, för tullmur som skyddar Sverige och rösta för hederlighet.

* Starta nya partier som styrs likt Vetenskapliga partiet och inser fördelarna med mer jämlik politik och valsamverkan!

* Bojkotta öppet varje land och regering som innehar kärnvapen, oavsett om det är ditt eget land eller ej!

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Glada Nyheter – Nu kan du öka både din anonymitet och din påverkanskraft

Vi, folket, är den kraft som kriminella makthavare fruktar mest av allt och riktig demokrati är det medel vi kan använda för att koncentrera vår kraft på rätt sätt, anonymt eller öppet.

Strax till lösningen men nu till problemets kärna!

P.g.a. att olika sociala medier (sociala filter), såsom de välkända Facebook och Twitter, samt olika bloggportaler, har olika politiska och ekonomiska agendor och olika grad av hederliga avsikter kan vi tyvärr inte garantera att Vetenskapliga partiets inlägg alltid visas för dig genom sådana sociala filter, ej heller att de visas korrekt.

Detta gäller givetvis inte enbart Vetenskapliga partiet men även alla andra bloggare som skriver kontroversiella bloggposter som ogillas av den sittande makten.

Dagens makthavares agenda och den media som är deras lydiga verktyg är nämligen varken sanningsökande, vetenskaplig eller human ännu, ej heller legitim. De blandar medvetna lögner med sanningen för att dölja sitt brott mot mänskligheten och gynna olika intressenter som betalar för sin egen publicering.

Deras gemensamma agenda är inte att betraktas som demokratisk ännu pga. flera olika faktorer, ex. polisens missriktade utredning av palmemordet, Dekorimamannens placering i riksdagen, Socialdemokratiska polisers ouppmärksammade död i Estoniakatastrofen, intern borgerlig skrämsel-retorik om ”ska kulan komma inifrån?”, svenska ledande politikers deltagande i den hemliga Bilderbergruppen, fyraprocentspärren som försvårar för nya initiativ i svensk politik, frånvaro av direktdemokratiska folkomröstningar som dessutom inte är bindande, orättvisa och lögnaktiga kampanjer vid folkomröstningar, odemokratisk mandatfördelning efter valen där små partier får färre eller inga mandat än de stora partierna, etc. etc.

Pga. detta odemokratiska beteende från makthavarna kan vi ej heller lova att dina prenumerationer på partiets utskick garanterat kommer till dig via din gratis web-mail som kontrolleras, direkt eller indirekt, av just sådana makthavare.

Så nu till lösningen!

Var positiv! Vi har ännu fria val. Du kan alltid titta in direkt i Vetenskapliga partiets blogg, gärna via en länk som du har på din egen blogg! Kommentarer i bloggen som du kan läsa har vi bevisligen tagit del av.

Var glad för du kan dessutom vara helt anonym. Vill du vara anonym när du kommenterar, vilket kan vara brukligt om du vill skydda familj, vänner eller anställning, skaffar du dig helt enkelt ett alias (dvs. ett påhittat namn) och en anonym e-mailadress innan du kommenterar eller prenumererar på våra utskick.

Det är en glad nyhet att du dessutom kan vara extremt anonym om du vill det. Vill du ha ännu högre grad av anonymitet kan du helt enkelt logga in på en separat dator för anonymitet som du köper anonymt.

Tejpa då gärna för kameran och koppla gärna ur mikrofonen samt installera en passande Linuxversion som du sedan inte uppdaterar! Var dock väl medveten om att det kan finnas ytterligare hemliga mikrofoner och dold hårdvara i moderna datorer! Tre lager aliminium med plast emellan kan dock emellertid skärma av den anonyma datorn likt en ”Faradays bur” när du lagrar den i ditt hem eller ännu hellre på en annan plats långt ifrån din eller andra vänners mobiltelefoner. Detta kan dessutom skydda din dator mot solstormar.

För en hög anonymitet kan du desutom logga in via olika hotspots och gärna bära olika typer av maskering för att undvika övervakningskameror, samt undvika din egen mobiltelefon när du gör detta. Då ökar dina chanser för anonymitet och det är dessutom lite spännande.

Undvik dessutom kontakt med människor under dessa sessioner! Använd dessutom en annan vokabulär än vad du normalt använder på nätet, för även detta kan säkra din anonymitet!

Vi rekomenderar att självsäkra människor med mod att deltaga med full kraft med verkligt namn och bild eftersom mängden av sådana individer stärker mod, styrka och handlingskraft hos fler, vilket vi anser i sin tur stärker demokratin och yttrandefriheten långsiktigt.

Genom direkta länkningar/trackbacks/pingningar från en egen blogg, istället för att använda sociala medier, ökar du dessutom relevansen i sökmotorer som inte filtrerar dina sökresultat, som ex. DuckDuckGo.com en utmärkt sökmotor som dessutom har en renodlad html-variant.

Du minskar dessutom samtidigt relevansen för styrd dålig media genom att inte länka till den. Styrd dålig media styrs nämligen ofta av omedvetna idiologiskt hjärntvättade eller rädda människor, samt av fåtalet kriminella aktörer.

Dessa aktörer undanhåller de versioner av sanningen som exponerar kriminaliteten, ofta med kontrollord som ex. ”konspirationsteoretiker” för att du inte ska undersöka olika mer eller mindre sannolika versioner av sanningen. Men var vaksam! Dessa aktörer publicerar dessutom fullkomligt makabra och osannolika konspirationsteorier anonymt eller genom agenter just för att kunna vederlägga och kritisera ”konspirationsteoretiker” och leda dig tillbaka till den allmäna lögnen med till synes gångbara argument.

Men söker du sanningen kritiskt och metodiskt och mediterar regelbundet kommer du dock se att sanningen enkelt slår hål på många av de lögner dessa aktörer vill upprätthålla.

Kan mainstream-media verkligen vara så jävliga att de ljuger? Jodå. De kriminella makthavarna och deras lydiga lakejer styr de lättledda fåren som ännu inte funnit modet att frigöra sig och de lockar dem till ondska genom olika former av belöningar och bestraffningar. Rädsla är det som möjligör denna typ av styrning. Därför är regelbunden meditation, vilket ökar mod och vakenhet, ett krav för alla medlemmar i Vetenskapliga partiet.

Så nu, gott folk! Välkommen att finna ert mod!

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet