Konspirationsteori – De åtta Covid-19-lögnerna på 11 minuter av Dr Michael Yeadon

De åtta Covid-19-lögnerna på 11 minuter av Dr Michael Yeadon på engelska, levererade av Öystein Rönne som kommenterar saken. Konspirationsteorin verkar inte vara utan grund, men vara en väl underbyggd teori med goda evidens, som pekar på en sannolik och potentiellt farlig konspiration. Rönne levererar bl.a. även länkar till originalet på 11-minutersvideon: https://rumble.com/vsadbj-the-eight-covid-lies-dr-michael-yeadon-joins-reiner-fuellmich-to-discuss.html … samt […]

Konspirationsteori på 10-årsdagen för 11 september-attackerna

Konspirationsteorin om 11 september-attackerna från Wikipedia, med all sannolikhet sammanställd av ljusskygga svenska presstituerade som arbetar åt främmande makt för att höja dina försäkringspremier, är förbluffande enfaldig, men visst! Läs den gärna! Vill ni ha mer intressanta teorier om sannolika konspirationer som ligger bakom och reflektioner kring detta så tag gärna del av Corbetts 5-minuters […]

Kritik & analys av Sion Vises protokoll – Evidens, slutsats & uppmaning

Jag har nu översatt de extremt ordrika Sion vises protokollen från engelska till svenska, efter bästa förmåga och återkommer nu till att svara på de frågor som jag ställde i förordet samt några till frågor: 1. Hur väl har målen i protokollen uppnåtts? Min bedömning är att de ekonomistiska psykopaternas mål har uppfyllts till åtminstone […]

Vetenskap & Medicin – Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande

Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik vid Linköpings universitet, skriver i Läkartidningen att ”fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande”. Det är en intressant artikel, men ännu mer intressant blir den givetvis p.g.a. kommentarerna från fler kompetenta individer med erfarenhet. Det är människors vars åsikter besvarar en hel del frågor som jag har haft. Det […]

Konspirationsteori – Estoniakatastrofen – En Nato-ubåt som rammade?

Om man betänker att de människor som drunknade och frös ihjäl i Estoniakatastrofen var en hel mängd polismän (63 av 68 har jag för mig) varav många säkerligen var sossar på fackmöte, som ev. samtalade om Dekorimamannen som, ganska snart efter mordet på den demokratiske socialistiske statsministern och partiledaren Olof Palme, fick riksdagsplats i Moderaterna, […]

11:e September – En ironisk konspirationsteori, dagen till ära, från James Corbett

Denna ironiska konspirationsteori om 911 (5 minuter 13MB) går att ladda ned. Spionerande Javaskript måste inte köras. Bravo Corbett! Så ska det se ut! Jag har nu sparat den här ironiska konspirationsteorin på min dator och kan nu visa den för vem som helst när som helst utan uppkoppling. Jag hurrar mer än 5 stycken […]

Konspirationsteori – Visar omslaget på The Economist 2015 att fåtalet människor har planerat Covid-19 sedan länge?

En hel del besvärande saker tyder på en Covid19-konspiration när man betraktar omslaget till The Economist 2015. Hela bilden i hög upplösning fann jag på archive.org. Här min förra spekulation från 2016. Här min nya spekulation: En kinesisk polis med munskydd och handskar På märket på hans keps ser det ut som ett öga överst. […]

Konspirationsteori – Varför döljer Frankrike en billig testad Covid19-läkning?

En ganska väl underbyggd konspirationsteori som, om den är sann, kanske kan få den f.d. Rothschild-bankiren Emmanuel Macron giljotinerad av Gula västarna? Vad vore moralfilosofiskt felaktigt med att göra det? ”Man kan nog påstå att den franska regeringen hjälper den stora läkemedelsindustrin att profitera på Covid-19 pandemin” ”The French government is arguably helping Big Pharma […]

KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL – Konspirationsteori eller verklighet? – Förord

Förord Sion Vises protokoll som professor Sergius A. Nilus, publicerade i Ryssland 1901, har länge utsatts för kontrollorden ”antisemitism!” och ”konspirationsteori!” samt det nedsättande påståendet att den ska vara skapad av elaka ryssar. Allt som utsätts för kontrollord eller någon slags dominant hets mot ett folk eller en nation är särskilt intressant att titta närmare […]