Presstitution – Kaviarvänstern och monopolhögern har sålt sig till monopolkapitalet och därför förlorat sin trovärdighet

Aktivister för fred skriver att vänsterpressen måste sluta svika fredsrörelsen. Jag tror personligen att orden ”kaviarvänstern” och ”monopolhögern” förmodligen kan beskriva orsaken ganska väl och att orden kan utgöra viktiga murbräckor, eftersom de förmodligen har sålt sig till monopolkapitalet (1%) kortsiktigt för flärd och kaviar istället för att arbeta för folket (99%). De arbetar inte längre för vårt gemensamma nationella intresse av sanning, balans, enhet och fred, fastän de vet riskerna med splittring, lögner, obalans, krigshets och nationella krig för hela folkets väl, såväl för rik som för fattig.

Islam och nazism är samma sak, menar Överstelöjtnant som sympatiserar med Sverigedemokraterna

Jag har inte sett några pedofila inslag i nazismen som ideologi. Yttermera finns det inte några flygade hästar, eller 72 jungfrur för martyrer inom nazismen, vad jag vet, så ”samma sak” är det alls inte, men visst finns det likheter, såsom att båda ideologierna vill ta över världen och ser sin egen förträfflighet och ser andra som underlägsna, denna fascism finns f.ö. också inom judendomen.

Vad är Tystnad? – Ett ökat medvetande om den politiska korrektheten och dess skränande motsats

Men vad som också är viktigt att förstå är att många motståndare till den ”politiska korrektheten”, ex. bloggare och alternativa mediakanaler som skränar negativt och politiskt inkorrekt som någon slags motvikt blott fungerar likt vargar som skrämmer fårflocken tillbaka in i flocken, vilken då medvetet eller omedvetet lever kvar i sina villfarelser.

Platsar William Engdahl under beteckningen ”vetenskapsman”?

Jag såg ett Youtube-klipp om den dolda agendan bakom genetisk manipulation av William Engdahl från Minnesota, USA som ledde till att jag ville ställa några enkla frågor till honom. Han har ännu inte svarat. Jag kommer tills vidare att plocka bort hans länk ur länklistan trots att han har intressanta konspirationsteorier och synpunkter. Inte för […]

Konspirationsteori – Gudrun Schyman och Rick Falkvinge hemliga agenter för Moderaterna eller Sverigedemokraterna

Detta är min egna konspirationsteori och vad som pekar för att teorin är sann och den kom till mig i en djup meditation när jag frågade mig själv vissa grundläggande självklara frågor. 1. Vem gynnas och missgynnas av Fi’s existens. 2. Varför valsamverkar inte Fi mot 4%-spärren? 3. Vem gynnas och missgynnas av Piratpartiets existens.…

Varför bloggportaler väljer att censurera

Alla ni som bloggar mycket vet att plötsligt kan man bli censurerad i bloggportalernas presentationer. Om man råkar ut för detta undrar man givetvis varför denna censur sker och hur. Hur exakt detta går till är det väldigt få av oss som egentligen känner till. Meddelanden om när det sker eller varför existerar heller inte, […]