Översättning – Hans Blix – En regel-baserad eller USA-baserad internationell ordning för Iran?

En översättning av A rules-based or US-based international order for Iran?

En regel-baserad eller USA-baserad internationell ordning för Iran?

Av Hans Blix som är f.d. utrikesminister och generaldirektör Emeritus för IAEA.

Det finns för närvarande en risk för en fullskalig amerikansk militär attack på Iran. Detta får medierna och allmänheten att glömma att ett annat amerikanskt angrepp redan har genomförts – enligt säkerhetsrådets och FN:s stadga.

Både media och regeringar anger rutinmässigt att USA har ”dragit sig tillbaka” från ”avtalet” om det iranska kärnkraftprogrammet, den gemensamma övergripande handlingsplanen (JCPOA). Detta är vilseledande.

USA ”drog sig tillbaka” från Parisavtalet om klimatförändringar, i enlighet med en klausul som uttryckligen gav rätt att dra sig tillbaka.

Detta beklagades av hela världen, men det var ändå lagligt. Kina, Frankrike, Tyskland, Ryssland, Storbritannien, USA och Iran tecknade emellertid inte ett ”avtal” som innehöll en återkallningsklausul.

De undertecknade inte något dokument alls. De kom snarare, efter tio år av förhandlingar, fram till en gemensam detaljerad handlingsplan som avsåg en viktig nedskärning, samt stark inspektion av Irans kärnvapenprogram, samt IAEA:s upphävande av ekonomiska sanktioner mot Iran.

Självfallet kunde sju medlemmar i FN inte häva sanktioner som FN:s säkerhetsråd beslutat om, bindande för alla FN-medlemmar, ensamma. Vad de kunde göra – och gjorde – var att lägga fram sin plan inför säkerhetsrådet för övervägande, godkännande och beslut som skulle vara bindande för alla FN-medlemmar, inklusive dem själva.

De obligatoriska bestämmelserna, om upphävande av FN-sanktioner, är som en lag. De innehåller inga riktlinjer som tillåter någon att ”dra sig tillbaka”, men lovar utarbetade rutiner för hantering av klagomål.

USA:s regering utnyttjade inte dessa rutiner, utan återinförde omfattande sanktioner unilateralt. Med andra ord ”drog de sig inte tillbaka” från ett avtal. De bryter mot ett säkerhetsrådsbeslut som var rättsligt bindande.

Inte bara det, de uppmanade alla andra FN-medlemmar att deltaga i att bryta mot det beslut som de var skyldiga att respektera (enligt regel 25 i FN-stadgan) och klargjorde att de var redo att använda sitt eget finansiella system för att bestraffa företag som gjorde affärer med Iran, samt förlitade sig på säkerhetsrådets beslut, samt JCPOA för att häva sanktioner.

Vad vi har bevittnat är i själva verket att Washington har för avsikt att ersätta FN:s säkerhetsråd. Och vad är världens reaktion?

Mot bakgrund av Rysslands handlingar i Ukraina har det förekommit mycket tal i Europa och i USA om behovet av att respektera den ”regel-baserade internationella ordningen”, inklusive, utan tvivel, FN-stadgan.

USA:s regering, som är en av de högsta arkitekterna i denna ordning, är nu uppenbarligen direkt engagerad i att undergräva den.

De flesta regeringar – inklusive Kina, Ryssland och EU – har funnit det här chockerande och har inte anslutit sig till återupptagandet av illegalt införda sanktioner.

En finansiell mekanism, som skapats av europeiska regeringar, visar deras goda vilja att skydda fortsatt handel med Iran, men USA:s makt i global finans är så stor att det, i stort sett, inte är möjligt att skydda privata företag som önskar fortsätta sina affärer med Iran, men som inte vågar, i rädsla för ekonomisk bestraffning av USA.

Europeiska, samt andra regeringar, har bett diplomatiskt att USA ska ändra sin kurs, men det har varit förgäves. De har också vänt sig till Iran och uppmanat till att överväga eventuella medgivanden till USA, samt bett dem att fortsätta att fullt ut respektera det säkerhetsråds-myndiga JCPOA, trots berövandet av avsedda fördelar.

Faktum är att vissa europeiska regeringar faktiskt verkar hota Iran med sanktioner, om Iran skulle avvika det minsta – till exempel genom att överskrida den föreskrivna maximala lagrade kvantiteten av 300 kg låganrikat uran – från JCPOA, vilket USA redan nästan helt har förstört.

Det är sant att Iran inte har något praktiskt behov av att överskrida de fastställda gränserna, men man kan undra hur meningsfullt ett sådant hot är, när, i praktiken, sanktioner redan har återinförts på företag i Europa, genom USA:s åtgärder.

I tillägg är en bister ironi, mot USA:s ”realpolitik”, att Washington insisterar på att säkerhetsråds sanktioner, som ålagts Nordkorea, bör genomföras av alla.

Man skulle vilja förstå de riktiga (i stället för de olika angivna) skälen varför USA:s regering har valt att göra Iran handikappat, genom olagliga sanktioner, och varför, som i fallet med Irak 2002 och 2003, det har samlas militära styrkor redo att attackera. Vad avser dessa påtryckningar uppnå?

Som i fallet med Irak, så påstår USA att Iran kan tänka sig att utveckla kärnvapen och att JCPOA är en otillfredsställande barriär. Medan man inte kan utesluta möjligheten att ett hotat Iran en dag skulle kunna använda sin kärnkraftskompetens och infrastruktur för att inleda ett vapenprogram, så har Iran hittills helt och hållet följt handlingsplanen för att minska sitt kärnkraftprogram och har helt och fullt accepterat högst påträngande IAEA-kontroll.

Inte ens den israeliska militären verkar ha varit för en militär åtgärd mot det nuvarande iranska nukleära programmet. Som i fallet med Irak så kan USA främja påstådda nukleära problem eftersom allmänheten är benägen att godkänna åtgärder mot ytterligare spridning av kärnvapen.

Är Iran, som påstås av USA, ett hot mot USA eller mot internationell säkerhet, och en som USA känner att de måste stoppa?

Det är sant att resultatet av inbördeskriget i Syrien är ganska positivt för Iran och negativt för USA och dess vänner, och att iranska allierade gör bra ifrån sig i Jemen, men det gör knappast Iran till ett land som är benäget till frontala militära åtgärder mot sina grannar.

Snarare är det Iran, med Israel, Saudiarabien och UAE beväpnade till tänderna, samt USA, som håller en stor amerikansk flottbas i Bahrain; en stor flygbas i Qatar; två hangarfartyg i gulfen och amerikanska markstyrkor i Irak, som är under ett aktivt hot om attacker från luften.

Men åtgärder för att förstöra iranska kärntekniska anläggningar kan vara problematiska med tanke på offentliga internationella reaktioner och eventuell hämd av Iran mot kärnkraftverk i Abu Dhabi.

Anfall på militär, industri och infrastruktur skulle knappast leda till ett dämpat Iran, utan skulle riskera att utvecklas till en stor konflikt vid en tidpunkt då president Trump kanske inte vill se amerikanska väljare distraherade av ett annat Mellanöstern-krig.

Är USA så oroad över mänskliga rättigheter och brist på demokrati i Iran? Så genomsyrad av minnen av ockupationen av den amerikanska ambassaden 1980 att det är angeläget att hota med militära handlingar för att störta regimen? Inte troligt.

Många av oss i väst är inte förälskade i en auktoritär regim som är en av de mest energiska användarna av dödsstraffet. Men det är svårt att tro att människorättshänsyn skulle vara en lockande orsak till att USA hotar eller tar till väpnade åtgärder. När allt kommer omkring så odlar USA ett nära samarbete med Saudiarabien, en stat som till och med har använt ett konsulat som en plats för en av sina många avrättningar.

President Trump har upprepade gånger kommit ut och föreslagit att Iran kallar in honom för att ta luften ur situationen, lösa alla meningsskiljaktigheter och låta honom hjälpa Iran att bygga en briljant framtid – även utan regimförändring. Om han var uppriktig – och det finns ingen anledning att tro att han är det – så är den hållning, som han verkar villig att presentera, en bild av en välvillig kejsare av ett allsmäktig USA som erbjuder ledaren i ett avlägset mindre område att komma fram inför honom för att förklara vilka problem det finns och sedan vänta på den mäktiges anvisningar.

Kanske är hans verkliga avsikt att göra det möjligt för honom att i en kris säga att han har erbjudit en generös förlikning och att hans olivkvist blev avvisad.

Till skillnad från några av hans rådgivare så vill president Trump förmodligen inte ha en väpnad konflikt. Inte heller verkar Saudiarabien, UAE och Israel vara angelägna om en oförutsägbar krigs- och regimförändring i Iran.

Det skulle vara förståeligt om de oroade sig för att Iran skulle expandera ekonomisk makt och inflytande, snarare än statens militära makt, och om denna spekulation är rätt, kan deras primära ambition vara att hålla tillbaka Irans ekonomiska utveckling så länge som möjligt.

I ett sådant scenario skulle koncessioner eller förlikningshandlingar av Iran inte avvärja den nuvarande situationen. Spänning kan vara den sak som önskas som en rationell anledning för sanktioner, vilket leder till en dålig ekonomisk utveckling, snarare än några specifika politiska förändringar.

Men i ett mer optimistiskt scenario så kan vissa förlikningshandlingar av Iran göra det möjligt för Washington att förklara seger och återvända till det regel-baserade internationella systemet.

—-

Mer intressant:
https://www.alliansfriheten.se/a-rules-based-or-us-based-international-order-for-iran-europeanleadershipnetwork-org/
https://www.globalpolitics.se/vad-innebar-usas-hantering-av-iran-avtalet-enligt-margot-wallstrom-och-enligt-hans-blix/

Annonser

Olika former av lögn – Del 2 – Kontrollord som du kan börja skratta åt

S.k. ”kontrollord” har skapats för att kontrollera dig så att du inte tänker självständigt, men lyder likt en hund eller ett barn som lyder Mamma eller Pappa. Så om du är motiverad att tänka självständigt, eller vill delta i en debatt, så är det naturligtvis viktigt att känna till hur dessa kontrollord fungerar.

Allmänt

Kontrollorden upplevs som skrämmande för den som inte vet hur det hela fungerar. Man kan känna rädsla för kontrollorden, eller att få dem påklistrade på sig, eller så kopierar vi medvetet medierna och klistrar på orden på andra, i våra försök att passa in eller dominera andra, kanske i rädsla av att de annars kommer dominera oss. Rädslan kopplar förbi långsiktigt tänkande och logik och leder bort från hövlighet och vetenskapligt tänkande.

Den del som kan aktiveras i din hjärna när ett kontrollord används kallas ibland för ”reptilhjärnan” och denna mer primitiva del kan koppla ur de högre sociala funktionerna som tillhör högre stående däggdjur, inkl. människan, vilket vid reptilbeteende gör att människor förfaller in i blind underkastelse, eller rituellt beteende som känns tryggt, vilket kännetecknar de lägsta beteendena hos djuren. Rädsla vidmakthålls ofta genom sekteristiska ideologier eller religion, men även genom politiska partier, repititioner av hot genom medier eller genom andra organisationer.

Vetenskapen försöker minska effekterna av reptil-tänkande genom vetenskaplig metod, vilket har potentialen att minska reptil-beteendet. Även meditation har en god effekt på att minska rädsla, minska reptilbeteende och höja  medvetandets nivå till en högre kosmisk nivå.

Kom ihåg att den som använder kontrollord ALLTID har förlorat argumentationen i sak! Man kan göra satir av det, men också vara hövlig och vänlig mot den som förlorat argumentationen och visa medkännande.

Exempel 1

Kontrollordet ”Konspirationsteorier!”, ett koncept som naturligtvis alltid behövs när man letar efter brottslingar i en brottsutredning, även när dessa brottslingar finns inom politiken, medier, medicin, polis, rättssystem eller underrättelsetjänst.

Men kontrollordet ”konspirationsteorier!” är alls inget att vara rädd för, men enbart en teori om en konspiration som uppkommer genom att man ser vissa samband, något som ofta sker människor med högt IQ, vilket gör att man skapar sig en teori om verkligheten som har falsifierbarhet.

Det finns många konspirationsteorier som är fullkomligt galna, men även avslöjade konspirationer som också visat sig vara både sanna och fullkomligt galna. Alla människor är nämligen inte mentalt friska.

Om man ex. misstänker att Obama är samma muslimske skådespelare som Obama så kan konspirationsteorin falsifieras enkelt med insamlade DNA från hårstrån från Obama och någon ur Bin Laden-familjen som skickas för analys i ett laboratorium. Närbesläktat kontrollord med ”Konspirationsteorier!” är ”Foliehatt!”. Den som använder kontrollordet har förlorat argumentationen, eftersom det inte är något argument eller någon falsifiering av teorin.

Exempel 2

Kontrollordet ”Antisemitism!” används ofta när Israels Rothschild-sionism och etniska rensning kritiseras. Ordet fungerar som en anklagelse om rasism, när det som kritiseras i själva verket är mycket värre än ev. känslor av rasism som är fullt normala att ha.

Exempel 3

Kontrollordet ”Rasism!” används ex. när någon är för stoppad massinvandring, även om ras inte nämns, samt även om individen tydligt visar sin välvilja för andra raser, ex. till förmån för att avhjälpa grundproblemen lokalt och ekologiskt hållbart,  för anledningen till migrationen kan ex. även bero på imperialismens krig, dåliga handelsavtal, korruption, överbefolkning p.g.a. villfarelser, eller missväxt.

Exempel 4

Kontrollordet [religionens namn] + ”o” + ”fobi!” kan ex. användas när någon helt icke-fobiskt, t.o.m. med livet som insats, med fullgoda evidens ur sektens strofer eller sektens agerande, framför religionskritik mot sekten eller dess utövare.

Ordet lär användas i flera varianter för varje sekt, beroende på hur sekten eller dess medlemmar benämner sig. Den som använder ordet anspelar ofta samtidigt på kontrollordet ”Rasism!”, och har allra oftast förlorat diskussionen, eftersom den som kritiserat sekterismen sällan har kritiserat någon ras eller har någon ”fobi” mot sekten, snarare har den som kritiserar modet att kritisera, vilket faktiskt är motsatsen till ”fobi”.

För att vara en ”fobi så måste den fobiska känsla som en s.k. ”fobiker” drabbas av, under eller innan exponeringen inför sekten, vara orimlig eller överdriven i intensitet.

En sekt-fobi handlar alltså om att personen reagerar med rädsla inför sekten eller en sekt-situation, som vanligtvis inte betraktas som farlig, eller att fobin som uppkommer är mycket intensiv. Om en person får djup ångest vid åsynen av en sekteristisk byggnad, symbol eller en utövare, så kan man alltså tala om ”fobi”, inte annars.

Exempel 5

Kontrollordet ”Kommunism!” ”Socialism!” eller ”Bolsjevism!” kan användas mot människor som är för mer jämlikhet i samhället. Det är vanligt att kontrollorden associeras med diktatur i ljugande medier med kapitalistisk agenda, fastän alla orden är delar i olika demokratiska system. I Kina har man ex. demokratisk centralism och på Kuba något liknande. I Sovjet var bolsjevisterna en del av det demokratiska parlamentet. Sovjetunionen upplöstes genom folkomröstning.  I Venezuela har man demokratiska presidentval.

Exempel 6

Kontrollordet ”Populism!” . Vanligtvis används det som ett nedsättande uttryck, exempelvis för att antyda en form av extremism, eller att påstå att företrädare för andra partier söker förenklade lösningar på svåra problem, d.v.s. är inkompetenta eller har låg intelligens. ”Populism!” är alltså likt ett ohövligt ”Du är dum!”

Det är ofta lätt för betraktren att genomskåda vem som saknar kompetens om fakta, vad som är hållbara argument eller vad som är argumentationsfel, särskilt när man lärt sig flera av dem, eller om debattören som angrips av dem klargör argumentationsfelet. (Jag kommer ta upp fler argumentationsfel i denna serie.)

En individ med hög kompetens använder aldrig, eller mycket sällan, ordet ”populism” mot en politisk motståndare, eftersom det är att visa att man har förlorat argumentationen. Hövliga argument som håller för gransking är naturligtvis självklara vinnare över storvulna kontrollord.

Om kontrollordet är sant

Om vi håller med om kontrollordet, och vi råkar ha ett problem med kontrollordet, så har vi något att tänka över och kanske förändra. Om vi INTE håller med så bör det heller inte leda till någon reaktion, vad gäller vår egen självuppfattning. Kontrollordet tappar då sin effekt och du blir då fri att tänka självständigt. Du kan t.o.m. klistra på dig kontrollordet om du vill det. Läser du ex. på om ”kommunism” och identifierar dig med begreppet, varför skulle du inte kunna kalla dig för ”kommunist”? Känner du rasism så så kan du naturligtvis kalla dig rasist om det faktiskt är så du känner.

Avslutningsvis

Kontrollorden uttalas eller skrivs oftast med nedsättande eller aggressiv ton, ofta tillsammans med andra olika nedsättande ord och har oftast repeterats och associerats i olika negativa sammanhang, så att de har blivit laddade för åhörare och läsare.

Dessa ord kan därför användas bestraffande och kontrollerande, ungefär såsom man uppfostrar en hund, när man gör hunden medveten om vad om är tillåtet och vad som är otillåtet.

Är du en hund? Inte? Varför ska du då reagera likt en hund på olika kontrollord? Låt dig inte provoceras! Svara hövligt, skratta åt provokationen, eller svara med att du är osårbar för osanna eller laddade kontrollord! Ge inte tillbaka! Gå snabbt över till hållbara argument som slår sönder försöket att härska med dig!

Är andra människor som hundar för dig? Nåväl. Använd kontrollorden mot dem då, men några hållbara argument har du inte för ditt storvulna beteende. Då är du enbart en tom tunna som bullrar och kommer förmodligen snart betraktas som allt mer bisarr och  irrelevant, ungefär som det ljugande DN.

Känner du tacksamhet för mitt arbete om sanning kan du uttrycka denna tacksamhet på flera olika vis. Ex. kontakta mig för att donera pengar, eller berätta om partiet och denna text för dina vänner och bekanta, enligt Soldathandbokens principer, eller bli aktiv medlem gratis, eller skapa ett eget parti som valsamverkar med Vetenskapliga partiet.

För att bli mer sann, så lär dig fler former av lögn i denna serie om sanning!

Norge i chock över tillståndet i Sverige

Enligt Avpixlat är hela Norge i chock över tillståndet i Sverige

Reportaget i NRK, norska motsvarigheten till SVT, från Rinkeby där svensk lag inte längre gäller och polisen tappat kontrollen över situationen väcker känslor i Norge där Sverige nu ännu en gång används som skräckexemplet på hur illa det kan gå ifall invandringspolitiken och den politiska korrektheten tillåts löpa amok.

Enligt den norska Nettavisen blev NRK-profilen Anders Magnus intolerant bortjagad från ett kafé och stenar kastades hela tiden efter honom då han gjorde reportage för att belysa problemematiken med parallell-samhällen.

”Hot fick vi hela tiden – till och med då vi var med polisen”

Vetenskapliga partiet anser att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet förmodligen är de två partier i riksdagen med störst potential att kunna få ordning på problemet. Sverigedemokraterna genom att få stopp på invandringen och påbörja repatrieringen av sekteristiskt våld, kriminella och icke-flyktingar. Vänsterpartiet genom att sänka arbetslöshet och utanförskap genom 6-timmars arbetsdag. Win-Win.

Utmaningen är att få de båda partierna att inse poängen med att rädda Sverige på ett konstruktivt intelligent vis. Om inte genom samverkan i alla fall genom att anta de intelligentaste delarna av varandras politik.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Friheten till ditt eget medvetande genom rätt val av programvara

Vilka kontrollerar dig, din kunskapsbas och vilken information du får tag på idag?

Det beror helt enkelt på var du spenderar majoriteten av ditt fokus.

Jag tror det finns en logisk anledning att ex. Facebook och Twitter är förbjudna i olika länder och den anledningen heter inte diktatur i dessa länder.

För ska vi vara ärliga är INTE vår eget sk. ”folkstyre” direkt styrt av folket som ex. Schweiz direktdemokrati, så har vi egentligen rätt att kalla ex. Kina för en diktatur? Jag är tveksam.

Jag tror helt enkelt att förbudet mot vissa sociala programvaror, i de länder som kallas diktaturer av västlig media, handlar om att dessa sociala programvaror kan användas som ett instrument för att styra människors fokus och eventuellt destabilisera ett helt land. Att destabilisera ett land som ex. Kina eller Ryssland kan givetvis få förödande konsekvenser. Det behöver man inte vara kärnvapen-raket-ingengör för att inse.

Ditt eget fokus och ditt eget medvetande idag kan alltså bero på vad några få maktfullkomliga individer vill att du ska se, följdaktligen tänka och följaktligen göra. Betänk att dessa programmerares uppgift inte nödvändigtvis är att göra det bästa för framtidens generationer!

Dessa programmerare och programvaror kontrolleras alltså sannolikt direkt av vissa herrar som med stor sannolikhet tyvärr lyder under det militärindustriella komplexet.

Dessa herrar dyrkar med stor sannolikhet tyvärr även det absurda ordet ”tillväxt”. Detta gravt sinnesförvirrade gäng har naturligtvis inte genom historien stått för mentalt och moraliskt försvarbar politik eller demokratiska och moraliska handlingar, tvärtom.

Handlandet är de facto så gravt mentalt stört att man är förvånad att de inte också har motoriska problem som en bieffekt av den första störningen. Så fråga dig helt stilla varför dessa individer skulle bete sig moraliskt, långsiktigt och vetenskapligt just nu om de aldrig tidigare lyckats med den saken!

Så. De av makten kontrollerade sociala programvarorna kan givetvis filtrera information, lägga till och dra ifrån, utan att du som användare informerats om detta förfarande. Det är ungefär som att släppa in en okänd programmerare i ett direktdemokratiskt parti och göra omröstingen anonym och overifierbar. Komplett galet och det förstår vilken tolvåring som helst.

Jag har själv sökt alternativ till Google och nu bytt till Duckduckgo för HTML för Google filtrerar numera sökresultat och kommer sannolikt, alldeles strax, som om detta inte vore nog, också rangordna sökresultat enligt maktens egen agenda enligt hur viktigt makten tycker att innehållet är för dig.

Samtidigt som denna förslavning av folks medvetande sker kommer de sannolikt aldrig undvika att kritisera andra länder med glåpord, länder som smart nog väljer att censurera bort dessa gravt styrda programvaror och sökmotorer.

Alternativet till ovanstående styrda sociala medier och annan massproducerad styrd media heter fria ”forum” och ”bloggar” som dessutom oftast går att använda med ex. Firefox och dessutom med javascript avstängt om man nu vill det.

Twitter och Facebook kan lustigt nog inte användas utan javascript påslaget. Man undrar helt stilla varför det inte finns helt vanliga enkla HTML-varianter av dessa programvaror… Jag tror anledningengen är att det ligger en hund begraven i själva javascriptet.

Personligen tror jag att javascript används i spionsyfte och att det är anledningen att just dessa spion-programvaror kräver att javascript är påslaget. Dessutom tror jag att många operativsystem och olika virusskydd har spionprogramvaror inbakade i sig.

Fördelen med bloggar och forum som ex. Flashback är att du kan vara anonym. Det finns ingen spion-programvara som frågar vem som är din kompis eller vem du har relaioner med eller vilken typ av relation det var. Du har kontrollen över din blogg och ditt eget arsle.

Yttermera har du verifierbarhet. När du postat på forumet eller bloggen ser du att din text finns med på forumet eller bloggen. Den kan inte filtreras bort eller döljas för andra användare såsom sker i ex. Facebook eller Google. Anonymitet och verifierbarhet samtidigt alltså. Otroligt bra.

En annan fördel med en blogg, som du ex. kan registrera gratis på WordPress.com, är att det du skriver garanterat kan läsas av alla precis som på ett forum och dessutom att andra människor inte behöver logga in för att kommentera eller läsa din blogg, vilket man måste på ett socialt forum som ex. Twitter eller Facebook.

På din egen blogg har du dessutom möjligheten att själv moderera kommentarer så att ex. hövlighet och vetenskaplighet blir hög. Du kan även ställa in din blogg så att du förhandsgranskar alla kommentarer innan de publiceras.

Med en blogg ger du alltså precis alla sökmotorer dina alster och kan låta dem göra dig precis så relevant de anser att du är.

Jag har valt att använda ex. Facebook och Twitter, men mer passivt. Via min blogg på wordpress.com har jag ställt in så att mina alster automatiskt postas på mina Facebook- och Twitter-konton. Jag behöver själv egentligen aldrig mer besöka Twitter eller Facebook och kan när jag vill besluta mig för att helt lämna dessa filtterande spion-programvaror i glömska, men ändå vara synlig för de som fastnat i deras nät.

Om du vill kontrollera din programvara och bidra till att kontrollen kommer tillbaka i dina egna och andra användares händer kan du ex. byta till operativsystemet Linux och webläsaren Firefox. Dessa programvaror är öppna programvaror som kontrolleras av ideella programmerare, eller dig själv, eftersom programkoden som styr programmen är transparent och kan analyseras och förbättras av vem som helst som vill det. Själv kan jag varmt rekommendera Linux Unbuntu, vilket är en av de mest använda Linux-versionerna.

Om du idag använder ett annat operativsystem bör du känna till att Linux idag är väldigt lätt att använda och att support och bra hjälp finns via Linux olika forum i fall du vill ställa frågor. Tag gärna hjälp där direkt när du funderar på att byta operativsystem! Ibland är det enkelt att köra både Linux och Windows parallellt tills du blivit van vid Linux.

Numera vill jag inte ha Windows alls eftersom jag kan använda en billigare eller äldre dator med Linux och att Windows drar ner prestandan och dessutom att Windows självt inte ens liknar Windows längre. Linux liknar på så vis äldre Windows-varianter mer än Windows självt i många avseenden.

Jag har nu länge funderat på hur jag kan byta ut Googles egen mail som heter Gmail till något bättre men har ännu inte hittat något bra alternativ. Hushmail.com kanske? Kom gärna med tips och förslag!

Med vänlig hälsning
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Har du hemlig elektronik inplanterad i din hjärna? – Fullt möjligt.

Genom den utmärkta svenska Newsvoice , och sedan även genom Vaken.se finner jag en föreläsning från Robert Näslund om mindcontrol. Denna video går in på hur elektroderna kommer in direkt i hjärnan utan att borra hål i skallen.

Jag kan personligen bekräfta att denna forskning pågår i Sverige. Jag känner en kvinna som arbetar med inplantat av elektroder i hjärnor för att via elektroder direkt kunna styra utrustning med viljans kraft snabbare och effektivare, så att det pågår annan forskning betvivlar jag inte alls, men det som Näslund kommer med är shockerande för mig för jag anser att det är mycket oetiskt.

Att svenska militärer eller läkare inte slagit larm är förbluffande.

Jag undrar hur omfattande dessa implantat är och hur mycket de väljer att påverka med denna inhumana beteendevetenskap? Vi måste kanske magnetröntga människor och ta bort implantat som inplanterats av dessa s.k. ”forskare” i lönndom så att vi kan införa demokrati, eller för den delen direktdemokrati, igen?

Om det är sant att 30% av alla människor redan har dem måste vi agera snabbt. För hur kan vi ha tillit till en representativ demokrati igen om dessa implantat skett i lönndom genom våra politiker. läkare och FOI?

[Edit 2018-07-20 Jag rekommenderar att den som misstänker implantat låter sig röntgas hos tandläkare , samt medtager en symbol som syns på röntgenbilder, samt sedan granskar bilderna för att kunna upptäcka ev. implantat! Syns det inget så är det förmodligen det egna psyket som spelat er ett spratt.]

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

PS.Vi har valt det mest seriösa presentationsverktyget vi kunde finna och det blev WordPress.com Annonserna du ibland kan se nedan finansierar WordPress.com och gynnar inte Vetenskapliga partiet ekonomiskt.