9:e Mars Köpenhamn – Symposium och invigningen av Institutet för Vetenskaplig Frihet

Symposiumet kommer handla om varför det nya institutet behövs, hur medicinska journaler blivit en del av marknadsföringen för läkemedelsindustrin, rättsprocesser som ett instrument för att tysta visselblåsare, hur ett ABC TV-program om depressionspiller ställdes in genom internt grupptryck, lärdomar från kliniska studier om oseltamivir för influensa och HPV-vacciner, hur WHO är hjärnan bakom systemet, hur vaccinologin handskas med fundamentala motsägelser i nuvarande policy, olika former av vetenskaplig censur inom psykiatrin, psykiatrins samvete, mordhot, licenciering, vetenskaplig frihet, akademiskt förtryck, andra hinder, nutrition och en visselblåsares död.

Lördagen den 9:e Mars Köpenhamn. Program och anmälan.

Kortfattat om varför det nya institutet anses behövas för att ersätta Nordic Cochrane Center:

Expulsion from Cochrane

Gøtzsche who had been elected to the Governing Board in 2017[29] was expelled from the Board and the organization after a 6 to 5 vote of the 13-member board at the annual meeting at Edinburgh, Scotland in September 2018.[30] The Board announced the step on September 26 expelling Gøtzsche because of an ”ongoing, consistent pattern of disruptive and inappropriate behaviours …, taking place over a number of years, which undermined this culture and were detrimental to the charity’s work, reputation and members.”[2] The Board had also commissioned a legal review of his activities in the context of his relationship to Cochrane and found transgressions.

Gøtzsche, critical of big pharma and its influence on medicine, expressed concern about ”growing top-down authoritarian culture and an increasingly commercial business model” at Cochrane that ”threaten the scientific, moral and social objectives of the organization””[29] He stated that ”Cochrane no longer lives up to its core values of collaboration, openness, transparency, accountability, democracy and keeping the drug industry at arm’s length.”[31] After the expulsion, four members of the Board resigned and two had to leave to restore a balance between appointed and elected members throwing the organization into turmoil.[30]

Gerd Antes of Cochrane Deutschland interpreted the situation as a ”governance crisis” and called for ”the strict orientation on the objectives and fundamental principles of Cochrane” naming ”(s)cientific rigour, knowledge with minimal bias, maximum trust and consistent safeguarding against interest-driven influence on the evidence” as primary .[32]

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_C._G%C3%B8tzsche#Expulsion_from_Cochrane

Kommentar i all välmening:

Efter egna erfarenheter av föreningar, ex. Miljöpartiet som numera INTE svarar på dessa 14 frågor, samt Direktdemokraterna, som plockade bort grundarnas visioner om öppenhet och transparens, så vill jag föreslå att Institutet för Vetenskaplig Frihet, försöker införa intelligent ledarskap från början och INTE väljer direktdemokratisk interndemokrati som metod för förändringar inom den nya organisationen, men använder centralkommitté och konsensus som metod vad gäller förändringar av föreningen och denna centralkommitté, för annars är psykopatin snabbt tillbaka igen, tror jag. Det är ok att starta om ibland, när psykoatin tagit över, men det är tröttsamt att starta om för ofta.

Dessutom kanske det vore bra att ange kostnaden även i dollar, svenska kronor, norska kronor och euro, samt tänka särskilt på säkerheten kring personerna som medverkar?

Annonser

Är vegetarianer och veganer mer CO2-skapande än tillväxtekonomer eller pescatarianer?

Det är vegetarianen Bjørn Lomborg, som er direktör för Copenhagen Consensus Center och adjungerad professor vid Copenhagen Business School, som tydligen gjort det till sin ”business” att påstå att det är vilseledning att vegetarianer skulle sänka CO2-halten markant på planeten genom sin livsstil.

Oavsett vem som finansierat forskningen, och oavsett om 0,0001% extra CO2 kan anses vara bra eller dåligt, oavsett om uppvärmning anses vara dålig eller skapad av människan, eller är en naturlig fluktuation, så är givetvis fakta, sakinnehåll och argumentation intressant ändå.

Jag vill idag tillföra några argument i samma riktning, som ger evidens och bevis om att vegetarianer och veganer, i allmänhet, sannolikt INTE sänker CO2-halten på planeten, som ”de goda och ädla” vegetarianerna och veganerna säger sig vilja göra, oftast ”för djuren skull”, vilket ändå får anses vara känslomssigt mentalt friskt.

Vegetarianer och veganer, i allmänhet, tenderar att tro på klimatalarmismen, samt därför rösta på Miljöpartiet de Gröna. De röstar idag således för mer globalisering och fler transporter, samt förflyttningen av människor från lågkonsumerande klimtzoner till mer högkonsumerande klimazoner där mer CO2 skapas av varje individ.

För att försöka kompensera för detta så har vegetarianer och veganer, i allmänhet, godkänt 30 år till med kärnkraft i Sverige, men trots denna miljörisk, som leder till skapandet av mer nukleärt radioaktivt och hälsovådlgt material, så har inte CO2-produktionen minskat i Sverige.

Yttermera bidrar vegetarianer och veganer, i allmänhet, även till införseln av en mycket barnavlande extrem kultur, vilket skapar en exponentiell tillväxt av nya konsumenter, som naturligtvis kommer skapa en accelererande mängd CO2.

Vegetarianer och veganer, i allmänhet, propagerar heller inte för ettbarnspolitik i allmänhet, likt Population Matters.

Eftersom vegetarianer och veganer, i allmänhet, bidrar till s.k. ”mångkultur” genom införseln av just extrema våldsamma kulturer in i moderna samhällen, så bidrar de även till konflikter såsom i Kosovo och i Syrien, konflikter som i sin tur kan resultera i fler miljlförstörande krig, vilka idag ofta innefattar stridsspetsar med nukleärt radioaktivt och hälsovådlgt material, men naturligtvis även livslångt lidande för både människor och djur.

Vegetarianer och veganer, i allmänhet, är naturligtvis inte ensamma om det här beteendet. Samma tillväxt drivs på av monopolkapitalets filé-ätande tillväxt-ekonomer och deras lojala korvätande tillväxt-politikeradel, som alla unisont önskar sig tillväxt, fastän detta enligt arkeologer, jordbruksforskare och matematiker är ohållbart, men kanske kommer det vara svårt för världen att förstå om inte intelligentare pescatarianer ex. ersätter dem alla på något vis, men utan att fiska ut haven i processen? Tål att fundera på.

Mer info om vilka som finansierar Copenhagen Consensus Center:
https://www.desmogblog.com/2014/06/25/millions-behind-bjorn-lomborg-copenhagen-consensus-center
https://www.desmogblog.com/2015/02/05/exclusive-bjorn-lomborg-think-tank-funder-revealed-billionaire-republican-vulture-capitalist-paul-singer

Tack för tipset går till:
https://jennypiper.blog/2018/12/01/att-vara-vegetarian-ar-inte-battre-for-klimatet/