Vetenskap – Pseudovetenskap om att stoppa spridningen av cancer?

Genom en av Vetenskapliga partiets bästa vänner får vi reda på att tidningen Illustrerad Vetenskap skrivit om en ny upptäckt kan stoppa spridningen av cancer. (Illustrerad Vetenskap är en populärvetenskaplig tidskrift som utges av Bonnier Publications International.)

Inte mindre än fem gånger har den ”populärvetenskapliga” tidningen använt ordet ”blockera”, samt två gånger jämfört fett med ”bensin”, en gång i MYCKET STOR stil, MEN när man tittar lite närmare på saken ser man att det inte gäller fett generellt, men s.k. palmolja, med ett mer vetenskapligt namn, hexadekansyra, samt att denna palmolja med stor sannolikhet blivit upphättad och raffinerad.

Palmitinsyra eller hexadekansyra är en organisk fettsyra med 16 kolatomer och en av de vanligaste mättade fetterna i växter och människor. Den är vit och fast och smälter vid 62,9°C. Dess kemiska formel är CH3(CH2)14COOH. (Källa: Wikipedia)

(Mer om oljan finns också på Engelska Wikipedia Palmitic_acid.)

Så populärvetenskaparna påstår alltså att ett av de allra vanligaste mättade fetterna (ca 21–30% av mänsklig fettvävnad), som även finns naturligt i växter och djur, ett fett med en relativt lång kolkedja, således skulle vara som ”bensin” (typ drivmedel) för cancer?

Märkligt. Synnerligen märkligt faktiskt. Här verkar det definitivt ligga en hund begraven. Jag undrar stilla vad det är som forskarna och den ”populärvetenskapliga” tidningens ägare i sådana fall vill sälja in och åt vem?

Jag tittar först på tidningens chefredaktör Sebastian Relster. Han har tydligen skrivit historia åt Bonnierfamiljen om hur allting var under andra världskriget också. Intressant. Nu spekulerar jag friskt, men med tanke på ägarförhållandena i Bonniermedierna får man väl lugnt gissa att Sebastian Relsters ”populära” slutsatser och presenterade evidens sannolikt måste kunna ifrågasättas enbart med tanke på ägarförhållandena?

Ojsan! Nu får jag nog inte vara med i Sverigedemokraterna eftersom jag ifrågasatt en möjlig propaganda-kanals ägarförhållanden, men grattis till alla läsare, här har ni ett parti som inte är till salu och inte lyder politikeradelns eller fulmedias pekpinnar.

Men nu till till själva rapporten på den ”populärvetenskapliga” portalen Nature.com från USA, med liknande inbakade fenomen i portalen, vilken den ”populärvetenskapliga” tidningen angett som källa. Här ett försök till översättning av den vetenskapliga texten:

”Det faktum att identiteten hos de celler som initierar metastaser i de flesta humana cancerformer är okänd, hämmar detta utvecklingen av antimetastatiska terapier. Här beskriver vi en under-population av CD44bright-celler i humana orala karcinom, vilka inte överuttrycker mesenkymala gener, har långsam cykel, uttrycker höga nivåer av fettsyrareceptorn CD36 och lipidmetabolism-gener, och är unika i sin förmåga att initiera metastas. Palmitinsyra eller en fettrik kost ökar specifikt metastatiska potentialen för metastas-initierande celler av typen CD36+ på ett CD36-beroende sätt. Användningen av neutraliserande antikroppar för att blockera CD36 resulterar i nästan fullständig hämning av metastaser i immunbrist- eller immun-orthotopiska musmodeller av mänsklig munhålecancer, utan biverkningar. Kliniskt har närvaron av metastas-initierande celler av typen CD36+ ett samband med med en dålig prognos för många typer av karcinom, hämningen av CD36 försämrar också metastas, åtminstone i mänskliga melanom- och bröstcancer-härledda tumörer. Sammantaget visar våra resultat på att metastas-initierande celler främst förlita sig på kostfetter för att främja metastas.”

”The fact that the identity of the cells that initiate metastasis in most human cancers is unknown hampers the development of antimetastatic therapies. Here we describe a subpopulation of CD44bright cells in human oral carcinomas that do not overexpress mesenchymal genes, are slow-cycling, express high levels of the fatty acid receptor CD36 and lipid metabolism genes, and are unique in their ability to initiate metastasis. Palmitic acid or a high-fat diet specifically boosts the metastatic potential of CD36+ metastasis-initiating cells in a CD36-dependent manner. The use of neutralizing antibodies to block CD36 causes almost complete inhibition of metastasis in immunodeficient or immunocompetent orthotopic mouse models of human oral cancer, with no side effects. Clinically, the presence of CD36+ metastasis-initiating cells correlates with a poor prognosis for numerous types of carcinomas, and inhibition of CD36 also impairs metastasis, at least in human melanoma- and breast cancer-derived tumours. Together, our results indicate that metastasis-initiating cells particularly rely on dietary lipids to promote metastasis.”

Således inte ett ord om fettlösliga vitaminers antioxidativa effekt, vilket får mig att spekulera i att forskarna förmodligen använt raffinerad palmolja helt fri från vitaminer i sina försök… förmodligen på stillasittande råttor i bur… Inte undra på resultatet.

Samtidigt påstår forskarna självsäkert att den ”anti-kropp”, vilket jag tolkar som någon form av lösningsmedel, vilket de använt är helt ”biverkningsfri”. Hur kom de till den slutsatsen? Intervjuade de råttornas egna upplevelser?

Förmodligen är detta ett utmärkt exempel på illusionistiskt forskningsfusk och pseudovetenskap åt läkemedelsindustrin som förmodligen redan har den blockerings-medicin på gång som, likt bensin, förmodligen kommer lösa upp fett i kroppen på folk och förmodligen istället ge dem andra nervsjukdomar som kräver andra mediciner som de förmodligen också säljer.

För den som vill äta balanserade mängder av oraffinerad palmitinolja, tillsammans med nyttiga vitaminer, så finns detta naturligt i välsmakande ekologiskt smör, ost, mjölk och kött. Ät gott oraffinerat och nyttigt, rör på er och må bra!

Vetenskapliga partiets tips är att undvika lättmjölk och mellanmjölk! I lättmjölk och mellanmjölk har det naturliga fettet ersatts med raffinerad palmitinolja som förbundits med alkohol i form av vitamin A. Köper du mjölk köp då ekologisk gammaldags mjölk! Särskilt viktigt med bra mjölk tycks det vara för barn som växer.

Förutom att oraffinerad palmitinolja, genom ekologisk naturlig mat från Sverige, förhindrar skogsskövling i tropikerna, där raffinerad palmitinolja utvinns ur vulgärt förvuxna palm-plantage för produktionen av billigt fett till skräpmat, så verkar den också verka som ett ”försköningsmedel för kroppen i sin helhet och särskilt för frisyren”, samt även ge ”glid i sexuallivet”, enligt Shenet.se.

Använd den kunskapen för att attrahera intelligenta ekologiska partners och skaffa intelligenta ekologiska vetenskapliga barn så att samhället utvecklas positivt i framtiden, helst helt utan sprängningar, dödsskjutningar, våldtäkter och bilbränder naturligtvis! Vore det inte intelligent? Lycka till!

Mer intressant om cancer:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/12/05/forskning-cancer-hammas-av-ketogen-kost/

https://anthropocene.live/2017/01/21/kommer-vi-att-kunna-bota-cancer/
http://kurera.se/goda-matvanor-bidrar-till-langre-livslangd/
http://annikadahlqvist.com/2016/12/05/cancergatan-ar-lost/
http://www.tv-helse.se/2017/01/08/behandling-av-aggstockscancer-med-c-vitamin/
http://fof.se/artikel/svarta-loper-hogre-risk-att-forlora-familjemedlem

Mer intressant om D-vitamin:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/11/29/darwinism-medicin-d-vitamin-tolerans-manniskans-anpassning-till-sin-omgivning/
http://www.kostdoktorn.se/d-vitamin

Annonser

Forskning – Cancer hämmas av ketogen kost

Via läkaren Annika Dahlqvist får jag reda på att Cancer hämmas av ketogen kost

Anna Böhlmark har publicerat en film med professor Thomas Seyfried, som har funnit att en ketogen kost motverkar cancer. Tumörceller använder endast socker som bränsle, och när man minskar tillgången på socker, och i stället använder ketoner som bränsle, svälter cancercellerna. Detta fann redan Otto Wahrburg på 30-talet, men hans fynd har trängts bort därför att de har varit obekväma i fettfobins tidevarv. Jag såg en länk till ytterligare en film med Tomas Seyfrid

Thomas Seyfrid är professor i biologi

 

Kan man få cancer och missfall av icke-ekologisk mat?

Personligen tror jag att risken för cancer och missfall av icke-ekologisk mat ökar. Därför väljer jag att odla ekologiskt själv och att köpa ekologiskt i så stor utsträckning som möjligt. Det känns dessutom bättre att göra det och jag sover dessutom bättre av att göra det. Hela Vetenskapliga partiets centralkommitté är essutom eniga. Vi skriver härmed under på den kampanj mot glyfosat som Skiftet lagt upp. De skriver:

”Världshälsoorganisationen WHO har klassat glyfosat som potentiellt cancerframkallande och svenska experter har gått i bräschen för att begränsa Roundup och glyfosat i det svenska jordbruket.”

Jag har själv ingen tillit till ”Världshälsoorganisationen WHO” som låtit sig mutas vad gäller svininfluensan som gav alltför många människor narkolepsi, men det finns starka indikationer på att just glyfosat giftet är särskilt olämpligt. Några mycket tvivelaktiga källor anges i länkar längre ner i texten, men rent allmänt så hör naturligtvis inga onaturliga kemiska coctails hemma i våra kroppar, lika lite som genmodiferade organismer (GMO) gör det. Det behöver man inte vara raketingenjör för att förstå.

Personligen tror jag mer på att skiftet ska satsa på att ange mer vetenskapliga men omutade källor om kemikaliers potentiella effekter, och om de inte finns så ange gärna jordbrukare med egna upplevelser som också naturligtvis utgör bevisbörda. Jag litar ofta mer på människors egna upplevelser som ex. grisfarmaren Pedersen från Danmark:

”När jag använde GM foder såg jag symptom på svullenhet, magsår, höga nivåer av diarré … men när jag bytte [till icke GM-foder] försvann dessa problem, vissa inom några dagar”, säger Pedersen.”

“When using GM feed I saw symptoms of bloat, stomach ulcers, high rates of diarrhea … but when I switched [to non GM feed] these problems went away, some within a matter of days,” said Pedersen.”

Nyttigt vore sannolikt att kontakta och fråga politikerna om vad de anser om glyfosat och andra kemikalier, men naturligtvis även vad de anser om den frihandel som gör att allsköns kemikalier kan passera fritt över gränserna. Nyttigt vore att publicera vilka politiker som är för glyfosat i Sverige och vilka som är emot. Det kommer utgöra en mycket mer massiv påtryckning inuti partierna. Trycket kan nämligen komma att göra många av dem arbetslösa efter 2018, men även påverka poliken på miljö-området efter 2018.

Är du intelligent men ännu inte skiftat till att äta ekologiskt? Gör då detta redan innan förbudet blivit verklighet i Sverige och EU! Då slipper du riskera ökad risk för cancer från ex. glyfosat i din egen mat! I det fall politikerna skulle mutas av industrin kan du alltid äta ekologiskt i alla fall.

Miljöpartiet och många andra partie är infiltrerade av hycklande mutkolvar och miljöbovar. Rösta istället för att slippa GMO och gifter i valet 2018!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Forskning – Kost & Hälsa – Lars Bern – Kritik av Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden

Lars Bern – Teknisk fysiker examinerad från Chalmers med intresse av miljö och medicin – Ju större rädsla du skapar ju större blir bytet

”Motståndet är kompakt mot att på allvar satsa stora resurser på att beforska sambanden mellan sjukligheten och vår livsstil, våra kostvanor och vår närmiljö. Jag upplevde själv detta när jag häromåret som huvudman i Hjärt-Lungfonden försökte få tillstånd en satsning på forskning om samband kost/hälsa. Detta stämplades som ett hot mot fonden och jag sparkades ut som huvudman.”

”Cancerfonden uppstod en gång ur Riksföreningen mot cancer som var starkt inriktad på propaganda mot rökning. När fondens styrelse för några år sedan föreslog en alternativ kampanj för lämplig kost för att förebygga cancersjuklighet, visade det sig symtomatiskt att det inte fanns någon relevant forskning på området. Visserligen förekommer det en massa rekommendationer från samhället rörande kosten, men nästan alla dessa visar sig vid närmare granskning sakna den nödvändiga vetenskapliga evidensen. Man drog dock ingen lärdom av detta. Forskning rörande cancerprevention förblev lågprioriterad. Den av Big Pharma hårt styrda inriktningen på patenterbara preparat och metoder för behandling av de redan sjuka fortsatte att vara viktigast.Man drog dock ingen lärdom av detta. Forskning rörande cancerprevention förblev lågprioriterad.”

Undvikandet av forskning inom kost och hälsa skulle kunna betecknas som forskningsfusk. Eller skulle som vanligt en kritiker av den väl etablerade Hjärt-lungfonden eller Cancerfonden kunna avfärdas som konspirationsteoretiker utan falsifierande bevis, men nu är det så att Lars Bern har relevant utbildning och erfarenhet inom det forskningsfält och de fonder han berör.

Vi lägger till honnom i högerspalten. Trevlig läsning!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Kost & hälsa – Livsmedelsverket kan komma att fråntas sitt uppdrag att ge kostråd

Genom tidningen Newsvoice, som funnit informationen genom ETC, finner jag artikeln: ”Docent: Livsmedelsverket bör fråntas sitt uppdrag att ge råd kring kost och hälsa”.

Det är Docent Ralf Sundberg, som skrev boken Forskningsfusket, (här i ett youtubeklipp om forskningsfusket) som nu gör direkta kopplingar mellan livsmedels- och läkemedelsindustrin och nationella myndigheter.

Docent Ralf Sundberg anser att Livsmedelsverket inte längre bör ge råd kring kost och hälsa och det p.g.a. att flera individer i Livsmedelsverkat befinner sig i olika beslutsituationer som kan tänkas påverka deras opartiskhet i olika bedömningar, s.k. jäv, ett ord som ännu inte förvrängts av Wikipedias politruker.

Det handlar dessutom om politik och statens ekonomi, för hälsa sparar massvis med pengar, inte enbart inom vården, men även genom att vi alla kan leva friskare och längre och tillföra samhället mer goda ting, ex. genom att vi delar på de jobb som fortfarande finns kvar, engagerar oss för goda saker, samt att det framförallt ger oss en högre livskvalitet.

Det handlar dessutom om miljö, för den som analyserar matens näringsinnehåll kommer upptäcka en hel del intressanta saker, nämligen att ekologiskt sannolikt har mer anti-oxidanter än kemikaliskt framställt foder.

En stor grupp människor kan alltså tänkas gynnas av att kostråden inte längre utförs av livsmedelsverket, såsom ex. människor med diabetes, men även människor som idag ännu inte känner till sanningen kring forskningen men ändå, trots livsmedelsverkets felaktiga rekommendationer, fortfarande är hälsosamma.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Ralf Sundberg – Ny studie slår fast att lågkolhydratkost är bättre för diabetiker även på längre sikt.