Vetenskap – Pseudovetenskap om att stoppa spridningen av cancer?

Genom en av Vetenskapliga partiets bästa vänner får vi reda på att tidningen Illustrerad Vetenskap skrivit om en ny upptäckt kan stoppa spridningen av cancer. (Illustrerad Vetenskap är en populärvetenskaplig tidskrift som utges av Bonnier Publications International.)

Inte mindre än fem gånger har den ”populärvetenskapliga” tidningen använt ordet ”blockera”, samt två gånger jämfört fett med ”bensin”, en gång i MYCKET STOR stil, MEN när man tittar lite närmare på saken ser man att det inte gäller fett generellt, men s.k. palmolja, med ett mer vetenskapligt namn, hexadekansyra, samt att denna palmolja med stor sannolikhet blivit upphättad och raffinerad.

Palmitinsyra eller hexadekansyra är en organisk fettsyra med 16 kolatomer och en av de vanligaste mättade fetterna i växter och människor. Den är vit och fast och smälter vid 62,9°C. Dess kemiska formel är CH3(CH2)14COOH. (Källa: Wikipedia)

(Mer om oljan finns också på Engelska Wikipedia Palmitic_acid.)

Så populärvetenskaparna påstår alltså att ett av de allra vanligaste mättade fetterna (ca 21–30% av mänsklig fettvävnad), som även finns naturligt i växter och djur, ett fett med en relativt lång kolkedja, således skulle vara som ”bensin” (typ drivmedel) för cancer?

Märkligt. Synnerligen märkligt faktiskt. Här verkar det definitivt ligga en hund begraven. Jag undrar stilla vad det är som forskarna och den ”populärvetenskapliga” tidningens ägare i sådana fall vill sälja in och åt vem?

Jag tittar först på tidningens chefredaktör Sebastian Relster. Han har tydligen skrivit historia åt Bonnierfamiljen om hur allting var under andra världskriget också. Intressant. Nu spekulerar jag friskt, men med tanke på ägarförhållandena i Bonniermedierna får man väl lugnt gissa att Sebastian Relsters ”populära” slutsatser och presenterade evidens sannolikt måste kunna ifrågasättas enbart med tanke på ägarförhållandena?

Ojsan! Nu får jag nog inte vara med i Sverigedemokraterna eftersom jag ifrågasatt en möjlig propaganda-kanals ägarförhållanden, men grattis till alla läsare, här har ni ett parti som inte är till salu och inte lyder politikeradelns eller fulmedias pekpinnar.

Men nu till till själva rapporten på den ”populärvetenskapliga” portalen Nature.com från USA, med liknande inbakade fenomen i portalen, vilken den ”populärvetenskapliga” tidningen angett som källa. Här ett försök till översättning av den vetenskapliga texten:

”Det faktum att identiteten hos de celler som initierar metastaser i de flesta humana cancerformer är okänd, hämmar detta utvecklingen av antimetastatiska terapier. Här beskriver vi en under-population av CD44bright-celler i humana orala karcinom, vilka inte överuttrycker mesenkymala gener, har långsam cykel, uttrycker höga nivåer av fettsyrareceptorn CD36 och lipidmetabolism-gener, och är unika i sin förmåga att initiera metastas. Palmitinsyra eller en fettrik kost ökar specifikt metastatiska potentialen för metastas-initierande celler av typen CD36+ på ett CD36-beroende sätt. Användningen av neutraliserande antikroppar för att blockera CD36 resulterar i nästan fullständig hämning av metastaser i immunbrist- eller immun-orthotopiska musmodeller av mänsklig munhålecancer, utan biverkningar. Kliniskt har närvaron av metastas-initierande celler av typen CD36+ ett samband med med en dålig prognos för många typer av karcinom, hämningen av CD36 försämrar också metastas, åtminstone i mänskliga melanom- och bröstcancer-härledda tumörer. Sammantaget visar våra resultat på att metastas-initierande celler främst förlita sig på kostfetter för att främja metastas.”

”The fact that the identity of the cells that initiate metastasis in most human cancers is unknown hampers the development of antimetastatic therapies. Here we describe a subpopulation of CD44bright cells in human oral carcinomas that do not overexpress mesenchymal genes, are slow-cycling, express high levels of the fatty acid receptor CD36 and lipid metabolism genes, and are unique in their ability to initiate metastasis. Palmitic acid or a high-fat diet specifically boosts the metastatic potential of CD36+ metastasis-initiating cells in a CD36-dependent manner. The use of neutralizing antibodies to block CD36 causes almost complete inhibition of metastasis in immunodeficient or immunocompetent orthotopic mouse models of human oral cancer, with no side effects. Clinically, the presence of CD36+ metastasis-initiating cells correlates with a poor prognosis for numerous types of carcinomas, and inhibition of CD36 also impairs metastasis, at least in human melanoma- and breast cancer-derived tumours. Together, our results indicate that metastasis-initiating cells particularly rely on dietary lipids to promote metastasis.”

Således inte ett ord om fettlösliga vitaminers antioxidativa effekt, vilket får mig att spekulera i att forskarna förmodligen använt raffinerad palmolja helt fri från vitaminer i sina försök… förmodligen på stillasittande råttor i bur… Inte undra på resultatet.

Samtidigt påstår forskarna självsäkert att den ”anti-kropp”, vilket jag tolkar som någon form av lösningsmedel, vilket de använt är helt ”biverkningsfri”. Hur kom de till den slutsatsen? Intervjuade de råttornas egna upplevelser?

Förmodligen är detta ett utmärkt exempel på illusionistiskt forskningsfusk och pseudovetenskap åt läkemedelsindustrin som förmodligen redan har den blockerings-medicin på gång som, likt bensin, förmodligen kommer lösa upp fett i kroppen på folk och förmodligen istället ge dem andra nervsjukdomar som kräver andra mediciner som de förmodligen också säljer.

För den som vill äta balanserade mängder av oraffinerad palmitinolja, tillsammans med nyttiga vitaminer, så finns detta naturligt i välsmakande ekologiskt smör, ost, mjölk och kött. Ät gott oraffinerat och nyttigt, rör på er och må bra!

Vetenskapliga partiets tips är att undvika lättmjölk och mellanmjölk! I lättmjölk och mellanmjölk har det naturliga fettet ersatts med raffinerad palmitinolja som förbundits med alkohol i form av vitamin A. Köper du mjölk köp då ekologisk gammaldags mjölk! Särskilt viktigt med bra mjölk tycks det vara för barn som växer.

Förutom att oraffinerad palmitinolja, genom ekologisk naturlig mat från Sverige, förhindrar skogsskövling i tropikerna, där raffinerad palmitinolja utvinns ur vulgärt förvuxna palm-plantage för produktionen av billigt fett till skräpmat, så verkar den också verka som ett ”försköningsmedel för kroppen i sin helhet och särskilt för frisyren”, samt även ge ”glid i sexuallivet”, enligt Shenet.se.

Använd den kunskapen för att attrahera intelligenta ekologiska partners och skaffa intelligenta ekologiska vetenskapliga barn så att samhället utvecklas positivt i framtiden, helst helt utan sprängningar, dödsskjutningar, våldtäkter och bilbränder naturligtvis! Vore det inte intelligent? Lycka till!

Mer intressant om cancer:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/12/05/forskning-cancer-hammas-av-ketogen-kost/

https://anthropocene.live/2017/01/21/kommer-vi-att-kunna-bota-cancer/
http://kurera.se/goda-matvanor-bidrar-till-langre-livslangd/
http://annikadahlqvist.com/2016/12/05/cancergatan-ar-lost/
http://www.tv-helse.se/2017/01/08/behandling-av-aggstockscancer-med-c-vitamin/
http://fof.se/artikel/svarta-loper-hogre-risk-att-forlora-familjemedlem

Mer intressant om D-vitamin:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/11/29/darwinism-medicin-d-vitamin-tolerans-manniskans-anpassning-till-sin-omgivning/
http://www.kostdoktorn.se/d-vitamin

Annonser

Miljö & Hälsa – Naturskyddsföreningen & Doktor Annika Dahlqvist Rekommenderar Ekologiska Fritt Betande Kossor

Naturskyddsföreningen skriver att kossor som betar fritt är bättre för miljön än kossor som äter kraftfoder. Värt att nämna är att gräsbetandet dessutom gör att kossorna blir nyttigare att äta, samt att frånvaron av industriella processer gör mjölkprodukter nyttigare och sparar energi likaså.
Naturskyddsföreningen rekommenderar att vi måste äta mindre kött per person för att klara CO2-målen som satts upp. Detta är bra för då kan surhetsgraden i haven sänkas, vilka bevisligen stigit med höjda CO2-nivårer i luften. (Effekten av CO2 på klimatet är minst sagt omdiskuterat och huruvida det finns ett ”klimathot” är också omdiskuterat)

LCHF läkaren Annika Dahlqvist, som gör sitt bästa för att rekommendera nyttig kost speciellt för diabetiker, menar att kossan som klimatmarodör är en stor miljöbluff samt att det är det det nyttiga fettet vi bör inrikta oss på att äta mer av för god hälsa och minska på kolhydraterna.

Jag menar att vi kan leva både nyttigare och miljövänligare, samt sänka CO2-halten i luft och hav. Om vi blir färre människor i Sverige och på planeten som dessutom äter LCHF-kost kommer vi alla tillsammans bli både hälsosammare och miljövänligare. Desto färre människor och färre kossor, desto fler älgar, vargar och andra rovdjur kommer det då dessutom finnas utrymme för, något som jag vet intresserar naturintresserade människor i naturskyddsföreningen.

Även den kända forskaren Jane Goodall m.fl. verkar vara eniga med mig på den punkten.

jane_goodall_80x80
”Det är vår befolkningstillväxt som ligger bakom nästan varenda ett av de problem som vi har tillfogat planeten. Om det endast fanns några få av oss, så skulle de otäcka saker som vi gör egentligen inte spela någon roll och Moder Natur skulle ta hand om det – men det finns så många av oss.”
/ Jane Goodall
Källa: Citat om population

Vetenskapliga partiet är det enda parti i Sverige som är för mänsklig nedväxt till en balans med naturen. Vi menar rentutav att det är en förutsättning för att kunna kalla sig ”grön” eller naturskyddare, med de vetenskapliga fakta som finns vid handen.

Sveriges befolkningsnedväxt är således något bra och vill vi hjälpa andra folk till hälsa och en god miljö bör vi således hjälpa dem med förändringar lokalt som sänker deras överbefolkning och påså vis även skyddar deras natur för framtidens generationer.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Glad nyhet – TTIP kan kanske stoppas till slut

Jag läser här att Blueshift vill stoppa TTIP.

TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership – är i princip ett avtal som nu skapas fram till 2016 i syfte att öka miljövidrig handel mellan EU och USA och minska demokratin, dvs. folkets kontroll över egen välfärd. Det som det samtalas om är i princip endast mängden GMO och hormon-kött du ska erbjudas i din egen mat i framtiden.

– Så. Hur stoppar vi TTIP?

Jodå, kanske kan man tala vett med Socialdemokratiska politiker, kortsiktigt, såsom Blueshift menar, men man måste också fråga sig om man kan göra mer än så långsiktigt!

Så Först frågar jag mig helt stilla:

– Hur får Storfinansen igenom ett sådant avtal?

Några av de taktiker jag kan komma på:

1. Mörda dess farligaste fiender. (Olof Palme och Anna Lindh är redan väck, d.v.s. personer för välfärd och demokrati). Skräm resten av politikerna i riksdagen till tystnad genom att placera den skäligen misstänkte Dekorimamannen i riksdagen och låt Reinfeldt tala om ”ska kulan komma inifrån”…

2. Fösvaga varje enskiljt lands möjlighet att föra en balanserad välfärdspolitik genom en union med frihandel, dvs. EU, alltså typ en kopia av USA.

3. Köp upp all media som läses ivrigt av de stora massorna inkl. Socialdemokrater så att de kan kontrolleras effektivt.

4. Infiltrera de stora partierna med lojala lakejer som enbart ges positiv mediauppmärksamhet av den media kapitalet redan äger.

5. Smutskasta de politiker med moral som säger nej till kapitalets agenda i denna media.

6. Träffas en gång om året för att staka ut riktningen med mördaren Henry Kissinger som ordförande och ett glas av bästa champagne. (Bilderbergruppen där givetvis Mona Sahlin och Stefan Löfvén lydigt deltagit)

7. Omnämn aldrig verkliga alternativ till den politik som förs eller länka aldrig till alternativ media som erbjuder alternativa ståndpunkter. Tag bort länkar med blogginlägg och kommentarer från de egna internetsidorna för att ytterligare dölja lögnen och den dolda agendan för folket.

8. Öka invandringen och arbetslösheten samtidigt så att landet splittras i missriktad nationalism och missriktad anti-nationalism. Tala om att skapa fler jobb, aldrig om att dela på de jobb som finns! Att skapa en balanserad rättvis välfärd för alla människor i den egna nationen får nämligen aldrig komma på fråga.

9. Försök skapa splittring i varje alternativ organisation som startas som en motreaktion. Varje försök till effektiv organisering av alternativ måste infiltreras och övertygas om att något så mentalt friskt som samarbetsförmåga, ex. valsamverkan genom ex. Valsamverkanspartiet, inte är bra för att ta över makten och påbörja reparationerna av landet.

10. Stödj eller skapa alternativ, såsom ex. SD, som erbjuder olika lösningar på skapade problem, men som inte ifrågasätter frihandeln som skapat det verkliga problemet. SD stöjs de facto av varje parti som utåt bespottar dem och av varje media som ger dem utrymme. Beviset är att Opinions-siffrorna stiger för det frihandelsförespråkande SD.

Därav följer följdfrågan:

– Hur stoppar vi då storfinansens miljövidriga och människorfientliga agenda?

Jag har några förslag:

1. Sluta läsa och länka till deras media! Vill du omnämna något de skrivit, länka då gärna till andra vakna bloggar eller ex. wikipedia som omnämner saken istället! Vi som förstår problemet måste samverka!

2. Rösta på deras värsta fiender, dvs. de människor som förespråkar en politik som är emot deras miljöförstörande och välfärdsförstörande frihandel, alltså Vetenskapliga partiet eller andra liknande initiativ!

3. Upptäck och läk ut de infiltrationer som redan skett i din egen organisation, och om de inte kan läkas, starta då om med en organisation som garanterat kan hålla riktningen för valsamverkan så att din organisation har chansen att komma in i riksdagen!

4. Även om du inte gillar allt som ex. Vetenskapliga partiet kommit fram till, med vår inriktning att göra det bästa för framtidens generationer, länka i alla fall till oss och andra organisationer som erbjuder ett alternativ som åtminstone försöker lösa problemet!

5. Upplys andra partiers medlemmer eller deras f.d. medlemmar om situationen! Var medveten om att alla inte har eller läser på Internet. Tala med dina grannar också! VIKTIGT! – Ta inte allt på en gång! Avprogrammering av lögnaktig medias programmering fungerar bäst när personen har motivation inifrån att verkligen vilja veta sanningen. Börja med ex. en promenad, yoga eller annan aktivitet och inbjud sedan till en frivillig meditation på slutet som ökar personens medvetande!

6. Försök skapa enhet mellan människor! Fördöm ENDAST indirekt religioner, ideologier och kulturer som separerar männskor eller är bestialiska, OCH gör det på rätt sätt! Det är alltså bättre att citera eller länka till en f.d. muslim som fördömmer Islam som ex. Mona Walter, än att en SD-politiker gör det, och för att fördömma SD-politik är det bättre med en f.d. SD-politiker som får uttala sig än ex. en feminist osv. Detta angreppsätt ökar istället förståelsen och enheten mellan människor och minskar skyttegravskrigsliknande debatter.

7. Skapa tolerans mot intolerans! Intoleransen är ett resultat av den politik med invasionskrig, svält och överbefolkning som skapats genom felaktig politik och felaktig religion, som i sin tur skapat en extrem typ av invandring till ex. Sverige, vilket i kombination med samtidig välfärdssänkning kan skapa en ilska och olika typer av intolerans, som i sin tur skapar olika syndabockar hos olika människor beroende på tillhörighet, tillgänglig information och olika förmåga att tänka rätt i flera steg. Tolerans kan alltså inte skapas genom intolerans mot intolernas. Tolerans kan endast skapas genom förändring till en bättre politik och det kan endast inträffa genom fler nya partier i riksdagen som tar människors känslor på allvar men också upplyser folket om de verkliga orsakerna. Fler partier som är emot frihandeln och kommer in i riksdagen kan ex. skapas genom Valsamverkanspartiet.

Så. TTIP kan kanske stoppas till slut, men det hänger på oss alla att organisera oss effektivt. Välkommen med ditt eget bidrag!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet