Mental dysfunktionalitet har skapat religionerna

I denna youtube-video som heter ”Dr. Robert Sapolsky’s lecture about Biological Underpinnings of Religiosity” beskrivs hur religionerna sannolikt har uppstått pga. schizofreni‎, schizotyp störning och tvångssyndrom, sk. OCD. Kathleen Taylor, en neurologist vid Oxford University, har sagt att utvecklingen inom forskningen verkar peka på att vi snart kommer kunna behandla religiös fundamentalism och andra former […]

Kristdemokraterna ersätts av partier som står närmare Gud

Att vara ateist är inte det givna skriver Kristdemokraternas Tuve Skånberg i SVD. Jag anser att han hjälper till att spika igen kistan duktigt på Kristdemokraternas gamla läckande kista med borgerliga segel. Att skippa blind dogmatiskt tro är underbar ateism. Egna upplevelser av en högre kollektiv medvetenhet, en altruistisk kraftfull kärlek till djur, natur och […]