Medeltid i Europa 2017 – Konvertiter i Afrika hotas av muslimer från Europa

Islam, ”fredens religion”, visar ett annat ansikte genom tidningen Nya Tider – Konvertiter i Afrika hotas av muslimer – från Europa.

”Han säger att han är i trubbel eftersom han övergav islam och blev kristen. I tre separata filmer tagna med mobilkamera, hotas han av unga män i Tyskland som uppmanar olika muslimska aktivistgrupperingar, så kallade Mujahedin, att döda Dinooz.”

Frågan uppstår med god grund vad man egentligen bör göra med wahhabismens extrema doktrin i Sverige innan Sverige hamnar i Syriens situation? Förbjuda den? Avvisa den? Deportera den? Mentalvårda den? Eller är jag islamofob nu för att jag inte vill ha sådana medeltida sekteristiska sällskap i mitt eget land?

Godhetens självmotsägelser – Lista på speciellt dumma politiska oxymoroner

Nedan har jag tagit upp sju oxymoroner. Anledningen att jag tar upp fenomenet oxymoroner, d.v.s. självmotsägelser, är ett Youtubeklipp från SwebbTV där Karl-Olov Arnstberg, professor i Etnologi, Jan Tullberg, Docent i Företagsekonomi och Jan Sjunnesson, fri skribent och folkbildare, med intressanta internationella erfarenheter, mycket hövligt poängterar några oxymoroner i svensk politk.

Även ett Youtube-klipp om ”pladdermajanAnnie Lööf från den f.d. socialdemokraten Jan Milld som belyser saken på ett logiskt men hårt vis är intressant. Men för balansens och objektivitetens skull är den första och sista oxymoronen som jag presenterar nedan förhoppningsvis oxymoroner som även herrarna ovan kan ha nytta av att känna till och kanske meditera på?

Men jag inser, tack vare de förnuftiga herrarna ovan och även genom Annie Lööfs floskler och oxymoroner, samt genom meditation i stillhet, att de oxymoroner som de tagit upp gravt infiltrerat både fulmedia och den politiska retoriken så till den milda grad att svenska politiker visserligen framstår som ”känslomässigt goda”, men naturligtvis samtidigt framstår som mindre kompetenta i att applicera sin ”godhet” förnuftigt.

Till ”pladdermajornas” försvar ligger att de åtminstone försöker vara, eller åtminstone försöker framstå som ”känslomässigt goda”, men det finns således en uppenbar obalans i svensk fulmedia och inom politiken. Förnuft och känsla måste sannolikt balanseras bättre om vi inte ska landa i det kaos som Janne Josefsson så modigt varnar för i detta Youtube-klipp!

Så. Vad betyder oxymoron? – Oxymoron betyder självmotsägelse och kommer av grekiskans ”oxy” som betyder typ ”skarp” eller ”vass” och ”moron” som betyder typ ”dum” eller slö, och möjligtvis anspelar på europers åsikt om morernas dumhet. Oxymoron betyder således ”Skarpdum” eller möjligtvis ”spetsfundigt dum”.

Här har jag gjort en liten lista på speciellt intressanta oxymoroner med allvarliga politiska konsekvenser:

1. Hållbar tillväxt – En väl repeterad oxymoron. Men hur många vet egentligen att det är en oxymoron? Birger Schlaug och jag vet, även om endast väldigt få driver ett parti som tar tag i saken, i princip endast Vetenskapliga partiet.

Oxymoronen ”hållbar tilväxt” verkar ha blivit ett blint religiöst/ekonomiskt mantra i svensk politik, p.g.a. människans oförmåga att tänka ekologiskt långsiktigt. Girigbukar som ser på miljöpåverkan i njutånger har förmodligen skapat oxymoronen för att lura sig själva.

Men tanken på evig tillväxt och hållbarhet samtidigt är naturligtvis naivt absurd och det faktumet försvinner inte p.g.a. en uppfunnen oxymoron. En matematiker förstår det genom att räkna på det och ge talande exempel ur verkligheten. En biolog ser självmotsägelsen i naturen där saker tillväxer till en viss punkt för att sedan nedväxa, likt lodjurens och hararnas populationsnivåer.

En arkeolog ser oxymoronen i utgrävningar från utdöda civilisationer som först vuxit exponentiellt för att sedan försvinna tillsammans med träden och utrotandet av djurarter.

En schackintresserad persisk kung/kalif/imam såg förmodligen inte oxymoronen innan det var för sent även om uppfinnaren av schackspelet hade en mycket upplysande intelligent önskan.

Många intelligenta människor ser populationstillväxtens ohållbarhet även om den blint religiöse eller ekonomiskt indoktrinerade nationalekonomen naturligtvis har svårare att inse problemet.

2. Religionsfrihet – En nästan helt fridlyst oxymoron. Så länge religionen medger att människor får tro vad de finner trovärdigt så står naturligtvis inte religion i motsats till frihet. Möjligheten till frihet från religion existerar i harmoni med religionsfriheten. Kristendomen i Sverige står ex. inte mot människors frihet idag i någon större utsträckning, förutom kanske genom tvångsdöpandet och tvångsanslutningen av barn.

Visserligen kan flitig indoktrinering i hem och kyrka bli ett handikapp för individen i ett modernt samhälle, men barnet har naturligtvis rätt att gå ur kyrkan när barnet vill det och riskerar inte dösstraff i dagens kristendom. Att en familj tror på något icke-materiellt inkräktar således inte nämnvärt på någons annan människas frihet även om religiös indoktrinering givetvis kan motverka ett vetenskapligt tankesätt.

Men om religionens påbud påverkar samhället så att demokratiska friheter hotas så blir naturligtvis ordet religionsfrihet en oxymoron. Så är det idag och det beror, som vi alla vet, främst på extrema islamister. Detta är en tro som givetvis inte hör hemma i ett fritt demokratiskt samhälle men förmodligen passar bättre i Saudiarabien eller möjligtvis på mentalsjukhus då det kan vara samhällsfarligt.

Men så länge varje individ kan välja att vara fri från religionstvång, samtidigt vara fri att tro vad den själv finner trovärdigt utan påtryckningar av religiösa sekter, samt att individen känner frihet att agera hur den vill, utan att allvarligt skada någon annan människa, då kan man tala om religion och frihet i samma ordkombination.

Friheten för religionens ledare att förtrycka kvinnan har ex. inget med ”frihet” att göra för kvinnan, men är ett förtryck. Samma sak med barngifte. Det är religion som tar ifrån barnen deras frihet. En religion som förbjuder tvivel på olika gudars existens, förbjuder uttryck av ateism eller direkt förtrycker andra troende har naturligtvis heller inget med ”frihet” att göra.

3. Alla människors lika värde – Varje individ värderar sin omgivning. Värderar man olika individer kommer man nästan alltid fram till att olika individer har olika värde i olika avseenden. Värdeomdömet är personligt och beror av hur vi viktar olika egenskaper hos andra människor.

Vill man att samhället ska åstadkomma absolut lika värdering av alla människor ekonomiskt så eftersträvar vi naturligtvis kommunism, d.v.s. benämningen på det tillstånd i samhällsutvecklingen där klasserna och staten upplösts och produktionsresultatet fördelas åt alla efter behov, men det är knappast detta som ”den goda” Centerpartisten eller icke-socialistiske S, MP eller Allianspolitikern menar när de använder oxymoronen.

Likväl använder ofta politikerna olika oxymoroner som absoluta sanningar ändå för att framstå som goda. Vi kan även titta på oss själva. Avgör inte våra egna tankar om vad som är ”godhet”, våra intentioner och våra handlingar, hur vi värderar oss själva innan vi somnar varje kväll? Utgör inte vårt eget värdeomdöme, om oss själva, själva huvudkudden?

Är vi inte olika värdiga ett gott eftermäle när vi dör beroende på våra handlingar när vi levde? Är det inte en stor skillnad på individen Olof Palme som verkade för fred och demokrati i världen och på Quisling som agerade medlöpare till en utländsk invasionsarmé som krossade flera demokratier? Jo. Självklart värderar vi dessa två människor olika.

De journalister och politiker som idag agerar medlöpare till världens i särklass största kriminella företag, som alls inte respekterar ”alla människors lika värde”, tycker naturligtvis illa om sig själva innerst inne. Hur skulle de kunna göra något annat?

De går kanske den moraliskt felaktiga vägen av egen girighet, kanske p.g.a. underkastelsen under en partipiska, kanske p.g.a. hot eller olika former av utpressning, men de vet att de gör fel. Historien är relativt tydlig med hur dessa individer kan komma att dömas och värderas i framtiden.

Ökar vår inre värdering av ”vår godhet” om vi röstar på partier som möjliggör att vi spenderar våra gemensamma skattepengar på asylbaroners försäljning av boenden eller ökar vårt ”goda värde” mer om vi hjälper långsiktigt och lokalt för att lösa de grundproblem som människor flyr ifrån?

Problemen som människor flyr ifrån kan ex. vara religiöst sekteristiska invasionsarméer, understödda av de som vill störta demokratier. Problemet kan vara handelsavtal eller diktaturer som gör människor fattiga. Problemet kan vara sekteristiska religioner som leder till barnavel in-absurdum, påföljande överbefolkning och fattigdom.

4. Man ska inte ställa människor mot varandra – Den oxymoronen syns nästan inte, den låter faktiskt riktigt bra, men politik är de facto viljan att ställa olika demokratiska intressen mot varandra. Bakom dessa intressen finns människor. Socialism står i motsats till kapitalism. Demokrati står i motsats till handelsavtal som sänker demokratin, ex. EU och TTIP.

Demokrati står i motsats till religiösa kalifat och till diktatur. När politikerna sänker välfärden och ökar arbetslösheten i samhället och samtidigt skuldsätter landet för att finansiera asylbaroners boendeindustri och extremistiska imamers religösa byggnadsverk så ställer de naturligtvis människor mot varandra. I politiken ställs människor mot varann.

Två andra oxymoroner som kan vara intressanta att fundera på i sammanhanget är naturligtvis:

5. Horder av ensamkommande migrerande barn –
Kan ”horder” vara eller komma ”ensamma”? Är det verkligen rimligt att anta att alla dessa ”barn” verkligen är både föräldralösa och släktlösa eller är det i 99% av fallen frågan om s.k. ”ankarbarn” eller ens ”barn”?

6. Vuxna barn
– När ett ”barn” har kraftig skäggväxt, likt en ”vuxen”, är det då ett ”barn”?

7. Socialkonservatism – Vad för slags oxymoron är det? Sverigedemokraterna brukar kalla sig detta. Är det en oxymoron? De ”konservativa” och ”nykonservativa” anses tillhöra borgerligheten, d.v.s. de som vill nedmontera demokrati, socialism och vill sänka skatter på bekostnad av välfärd.

De konservativa var emot kvinnans frigörelse och de är emot sänkt arbetstid, medan de som vill skapa mer social välfärd för folket, genom skatter som bekostar välfärd, brukar kalla sig ”social” eller ”socialister”.

Den demokratiska socialismen skapade den goda välfärden, enligt Stefan Jarl i hans film
Godheten. ”Socialkonservatism” framstår således som oxymoronen Moderatkommunism, vilket här parodieras av Peter Wahlbeck.

Kan vi läka problemet med oxymoronerna? – Jag tror att enda sättet att läka ut detta politiskt korkade oxymoron-fenomen är att synliggöra oxymoronerna och att tillåta oss att tala om dem på ett förnuftigt och känslomässigt korrekt sätt. Endast så kan diskussionen bli värdig en demokrati igen. Så vill du läka Sverige från politiska oxymoroner så dela genast med dig av denna bloggpost!

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mer om oxymoroner:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxymoron
https://sv.wiktionary.org/wiki/oxymoron
https://www.flashback.org/t1478807
http://www.aspergerforum.se/oxymoroner-t19817.html
http://www.lexiophiles.com/svenska/oxymoron-%E2%80%93-en-enkel-paradox
http://www.oxymoronlist.com/

Nationalistiska, Socialistiska, Demokratiska Beväpnade Stolta Kvinnor som bekämpar ondskan

Kvinnornas försvarsenheter är den kvinnliga brigaden inom vänstermilisen Folkets försvarsenheter i Rojava. Gruppen är lierad med det frihetligt socialistiska Demokratiska unionspartiet och beräknas ha ungefär 7000 medlemmar, alla kvinnor mellan åldrarna 18 och 40.

Folkets försvarsenheter spelade en viktig roll i att befria det belägrade Kobane. De samverkar med Peshmerga.

Bild från Wikipedia på några av de beväpnade kvinnorna.

I enheterna ingår även jezidi-kvinnor, enligt Nya Tider. En av Jezidi-krigarna säger till Nya Tiders journalist:

Vi skulle aldrig flytta till Europa. Ni släpper in krafter som vill er och er kultur illa, ni göder er egen undergång och sedan väntar ni tills den förgör er och ert land. Här ser vi fienden och kämpar mot ondskan, vi stannar här. Vi skulle aldrig fly.

Den undersökande journalisten på Nya Tider skriver:

Ett tjugotal meter från IS-territorium sticker benpipor upp ur marken. En skalle ligger på en sten. I en badhuspool ligger närmare hundra skelett av kvinnor och barn, och en flickas hår är fortfarande välbevarat. I denna massgrav ligger resterna av kvinnor som vägrade konvertera till islam då IS intog staden år 2014.

Det är undersökande journalism på hög nivå som säkert inte kommer belönas av någon Bonnier-familj på någon bankett riggad för den stora gruppen köpta presstituerade. Samtidigt som jag läser artikeln hör jag över axeln en TV skvala på Tyska med en muslimsk troende eller ljugande kvinna som tagit av sig slöjan och tror hon kommer kunna reformera Islam. Jag suckar och skrattar samtidigt. Hon verkar inte vilja förstå eller förmedla sanningen om vad som står skrivet i dessa våldsamma skrifter och att detta naturligtvis är orsaken att IS kunnat våldta och slaktat så många oskyldiga försvarslösa kvinnor.

Den tyska presstituerade massmedian spelar med i sitt skönmålande utan att inse att det faktiskt finns stora problem med islam. Det inser vem som helst som undersöker problemet. En extrem buddhist eller en extrem kristen kommer kanske sluta med hyckleriet och bete sig alltmer likt Jesus eller Buddha, d.v.s. följa profetens/filosofens exempel. En extrem islamist kommer naturligtvis följa Muhammeds exempel och precis däri ligger naturligtvis  problemet. Kanske 5-25% av muslimerna blir lätt extremt våldsamma eftersom deras profet var en krigsherre och alls ingen fredlig profet.

Den undersökande journalisten fortsätter:

Vi åker förbi en bergstopp där ett fyrtiotal unga jezidikvinnor tog sitt liv efter att ha hamnat i IS fångenskap. Efter brutala våldtäkter ansåg sig kvinnorna inte ha något att leva för även om de mot alla odds skulle bli frisläppta, så de kastade sig utför berget tillsammans.

Dåligt beslut, anser jag. De kunde tagit med sig fler våldtäktsmän i döden genom kamp, men detta förklarar givetvis det ökade antalet våldsbrott och våldtäkter i Sverige och det svenska folkets reaktioner genom att bränna ner de boenden där dessa individer nu gömmer sig tillsammans med andra migranter som snart kommer avvisas och tvingas utvandra eftersom de nu saknar flyktingskäl.

Freden har nämligen börjat sprida sig i Syrien och Irak, tack vare dessa kvinnor, män och det Ryska flygvapnet. Det är bara de sista skäggiga snuskgubbarna som måste raderas från Mellanöstern nu. Sedan kommer den demokratiska våren till Mellanöstern.

De sovande navia proppsar med naiva kärleksargument envist på fortsatt dyr social dumpning av icke-flyktingar på Sverige och på Europa för ett liv där de extrema islamisterna ska leva i ett kallt nordligt klimat och där Wahhabisterna ska få radikalisera fritt och där den ökande barnaveln in-absurdum och den ökande konsumtionen kommer innebära mer miljöförstöring, när vi istället behöver nedväxt. De sovande naiva tror på fred utan vapenmakt. Kvinnofrid mot ondskans män kan endast skapas med vapenmakt. Att Ak-47:an behövs vet kvinnorna i Syrien och det vet även vissa kvinnor i Afrika.

Den undersökande journalismen står där som ett ljus i det intellektuella mörkret och visar vad som behövs. Mer vapen till kvinnor och män som försvarar sig mot den extrema islamismen och att vi hjälper dem att släcka ner den extrema islamismen överallt där den slagit rot, göra den sekulär likt kristendomen, för att sedan kunna skapa ett vetenskapligt samhälle.

Jag ser på Wikipedia ett ljus i mörkret. Granatgevären Carl-Gustav och AT4 är enligt Wikipedia i händerna på Peshmerga.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Meditation – Lucia är egentligen den 21:e december på Tomas tvivlarens namnsdag

Lucia är den ceremoni som firar midvintern med ljus i hår. Midvintern inträffar numera på Tomas tvivlarens namnsdag.

Tomasevangeliet har gått mig förbi förrut.

Teorierna om dess uppkomst innefattar i synnerhet tiden när det ska ha skrivits och här finns två klart skilda positioner som delar forskarvärlden. Enligt den ena är Tomasevangeliet äldre än flera, måhända alla, bibliska evangelier och kan därmed vara det äldsta kända evangeliet.

… Tomasevangeliets världsbild skiljer sig … genom att inte hävda existensen av en lägre skapargud … och genom att inte vara explicit dualistisk. Men Tomasevangeliets uppmaning till meditation och inåtskådande måste ha tilltalat gnostiker …( gnosis betyder insikt eller kunskap)

I Tomasevangeliet framträder Jesus som vishetslärare, ej som Messias. Texterna kom möjligen därför att avvisas av den framväxande kyrkan. Huvudtanken i ”evangeliet” är att Guds rike finns mitt ibland oss och i oss själva – tanken om självkännedom blir därför av central betydelse – och den som söker han skall finna.

Tomasevangeliet koncentrerar sig således inte så mycket på Jesus själv som på Riket, även benämnt Faderns rike. På ett fåtal ställen i texten nämns himmelriket. Benämningen ”Guds rike” finns inte alls i texten.

Tomasevangeliet nämner inte med ett ord hur Jesus ser ut, var han är född, vart han beger sig, och så vidare, utan presenteras som en gudsmanifestation och uppenbarare som helt saknar personliga drag.

Jesus är rikets förmedlare; människans mål är att söka och finna riket, vilket finns inom oss. När människan väl funnit det, förlorar allt annat i världen sitt värde. Riket finns inom oss och utom oss och har ingen jordisk konkretion. Betoningen på här och nu är markant och framtiden på jorden eller efter kroppens död tas nästan inte upp alls. Bäst kan det beskrivas som ett nytt perspektiv på tillvaron och en ny livshållning.

Mycket intressant ur Vetenskapliga partiets perspektiv, men givetvis även intressant för de som underkastar sig kristendomen! Verkligen! Meditera på saken duktigt! ;-)

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Pjäsförfattare som Alfred Nobel bjuds in på Vetenskapliga partiets riktigt nobla bankett

Jag läser om att Sverigedemokraterna portats av Nobelstiftelsen. Jag beklagar högerns frihandel som förstör Europa och Sverige, samt är besviken på att det krigförande natolandet Norge utdelat fredspriset till det krigförande natolandet USAs president, vilken sedan ökade antalet trupper i världen, men varför portas egentligen ett högerparti som röstat för fred i riksdagen?

Jag ställer mig frågan om vilken typ av människor som bäst kan hedra Alfred Nobel och hur? Kan detta ens ske genom Nobelstiftelsen eller Nobelbanketten? Vad som är relevant i testamentet är följande:

Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiserade till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en del den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäck eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser. Prisen för fysik och kemi utdelas af Svenska Vetenskapsakademien; för fysiologiska eller medicinska arbeten af Carolinska institutet i Stockholm; för litteratur af Akademien i Stockholm samt för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer som väljas af Norska Stortinget. Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarne intet afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej.

Alfred Nobels testamente nämner inget om just Sverigedemokrater, politik, SD-tolerans eller liknande, ej heller någon Nobelbankett eller inbjudningar till en sådan.

Att Sverigedemokraterna röstat för fred i riksdagen vad gäller Afghanistankriget, till skillnad från S, MP och Alliansen, borde verkligen vara en fördel för Sverigedemokraterna i bedömningen, anser jag, men samtidigt vill han inte att något ”afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet”.

I denna aspekt kan kanske Sverigedemokraterna anses vara oönskade av Nobelstiftelsen? Är det en rimlig tolkning? Knappast. Sverige har länge varit nationellt och fredligt, ungefär fram till Palmemordet och EU-medlemskapet, och alla olika partiers representanter har väl alltid bjudits in?

Om satsen antyder att Alfred Nobel vill verka för tolerans eller nationalism framgår inte, utan saken handlar utesutande om hur stiftelsen ska finna pristagarna, inte om huruvida de bör agera politiskt konfliktskapande vid inbjudning till någon Nobelbankett.

Jag letar vidare om Alfred Nobel och vad finner jag? Jo. Alfred Nobel har skrivit en pjäs som heter Nemisis som bygger på verkliga händelser. Legationsprästen i svenska församlingen i Paris, Nathan Söderblom, lät i samråd med dödsboet makulera hela upplagan utom tre exemplar. Orsaken om varför framgår inte, men jag tror inte att detta var Alfred Nobels vilja alls. Tvärtom tror jag han ville visa människors vidrighet.

Pjäsen Nemisis handlar om Beatrice Cenci, vars fader våldtog henne och andra kvinnor i familjen. Familjen lejde en av faderns egna män för att döda honom och slippa hans terror. Avrättandet av våldtäktsmannen avslöjades men folket i Rom vädjade till myndigheterna att skona den unga vackra Beatrices liv. Den kristet religiöse påven Clemens VIII nekade benådning.

Alla som var inblandade i att ta livet av våldtäktsmannen för att skona familjen avrättades på mycket bestialiska vis enligt engelska Wikipedia, utom den yngste brodern, den tolvårige Bernardo som istället sändes till fängelse, efter att varit tvungen att bevittna de bestialiska avrättningarna. Vad han råkade ut för i fängelset kan man endast spekulera i…

Den tolvårige Bernardo, som var den ende överlevande i familjen, fick all sin egendom konfiskerad av påvens egen familjDet beslutades att Bernardo skulle bli galärslav för resten av sitt liv, men han släpptes ett år senare.

Beatrice blev sedan en symbol för folket i Rom för deras motstånd mot den arroganta aristokratin, och en legend uppstod. Det berättas att varje år på natten före årsdagen av hennes död, kommer hon tillbaka till bryggan där hon avrättades, bärandes sitt egna avhuggna huvud.

Historien är intressant ur ett feministiskt perspektiv, samt ur ett perspektiv på vad som ligger bakom åtminstone en del av kristna stiftelsers ägande, samt ur ett perspektiv på dagens huvudlösa relgioner, men även i synen på den korrupta aristokratin. Kanske är det även intressant att man även utan dynamit kan begå bestialiska handlingar? Var det detta han ville förmedla?

Kan man spekulera i att Alfred Nobel av denna anledning ville att priset skulle gå till de människor som gjort något verkligt bra för framtidens generationer? I detta sammanhang måste jag ändå påpeka att Sverigedemokraterna, trots att de är ett kristet högerparti (hur motsägelsefullt detta faktum än är med tanke på kristus vilja att dela brödet lika och utsagor om kameler och nålsögon) ändå försökt gynna fred i världen och försökt behålla freden inom Sveriges gränser också.

Sverigedemokraterna ska nog istället glädja sig över att återigen få uppmärksamhet i konfliktskapande media, samt sympatiröster från det sovande folket som inte ännu förstått att Sverigedemokraterna är ytterligare ett borgerligt parti. -Kuckeliku!

På Vetenskapliga partiets riktigt nobla banketter inbjuds endast riktigt nobla vetenskapliga människor som mediterar duktigt. Alfred Nobel verkade vara en sådan hyvens vetenskapsman som helt tydligt ville uppmärksamma oss alla på både dåliga människor och bra människor.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

F.d. muslimen Mona Walter talade inför publik i Rinkeby om Islam

F.d. muslimen Mona Walter och andra demonstranter talade inför publik i Rinkeby om Islam, enligt Avpixlat, och lever fortfarande gott.

Mona Walter kom till Sverige för 20 år sedan från Somalia, och har en egen blogg. Det är verkligen tufft att uppmana troende muslimer som vill ha Sharialagar i Sverige att flytta till Saudiarabien, men kanske är hon rätt kvinna att göra det?

Enligt Samtiden hade demonstranterna skyltar med bilder på människor som drabbats hårt av Islam. På bilderna fanns män som fängslats eller avrättats för att de ifrågasatt eller haft en önskan om att lämna Islam. Demonstranterna hade även med sig bilder på kvinnor som avrättats för att de velat gifta sig med en icke-muslim.

Mona Walter är med i en mycket human grupp som heter ”Set my People Free som anordnar aktiviteter som den i Rinkeby. Gruppen verkar för yttrandefrihet, åsiktsfrihet, samvetsfrihet och trosfrihet. Gruppen vill därför avvisa alla medeltida fascistiska hädelselagar som många muslimer aktivt eller passivt underkastar sig och därmed aktivt eller passivt upprätthåller, även om vi nu lever i en upplyst tidsepok.

Själv ser jag Vetenskap och meditation som det som rimligen bör få denna medeltid att försvinna. Om vi människor andas djupt och lugnt kommer vi ha bättre förmåga att se sanningen. Använder vi sedan hypotetsik deduktiv metod när vi skaffar oss en tro och talar hövligt med varann så kommer sannolikt till slut en relativt ömsesidig tro och ömsesidig respekt att uppstå.

Visserligen kommer det finnas människor som kommer vilja tro på saker som Jultomten eller Det Flygande Spaghettimonstret, eller den abrahamitiske guden, ibland även föreställa sig guden som en äldre man i skägg likt Jultomten, men jag tror att detta synsätt kommer växa bort på en eller två generationer, precis såsom, inkvisitionen försvann, häxbränneri försvann och slöja försvann från kristendomen, kristendomen som blev sekulär och sedan ledde, speciellt de nordiska länderna, till minskad dogmatisk religiositet och ökad vetenskaplighet.

När Mona Walter blir vetenskaplig och lämnar kristendomen är hon varmt välkommen som medlem i Vetenskapliga partiet. Mediterar hon duktigt, eller som det kallas inom kristendomen kontemplerar, på Jesus liv är jag säker på att hon strax kommer gå med i vetenskapliga partiet, eftersom vår avgudadyrkan är sanning, ren kärlek och enhet som leder till välstånd för alla människor på lång sikt.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Mer om saken:
http://www.varldenidag.se/nyhet/2015/10/05/Mona-Walter-vill-upplysa-om-religionsfrihet/
http://www.pressen.se/4965798.html
Youtube – Krissamtalet efter SVT-reportaget med Mona Walter i Rinkeby

Glada Nyheter – Den f.d. muslimska kvinnan Mona Walter bränner sin slöja

Jag har tidigare skrivit om hur Mona Walter hjälper Sverige att vakna. Idag hittar jag detta youtubeklipp i vilket Mona Walter bränner sin slöja på slutet. Mona tar även upp att kristendomen som mer medeltida religion också har haft liknande inflytande på människor förr i tiden. Var kommer det sluta? Kommer det skapas en kvinnlig slöjbrännardag?

För mig är ”Gud”, det jag tror på, tillbedjer och spenderar all min tid på det samma som enhet, ren kärlek, sanningsökande som leder alla olika folk och naturens alla djur och växter till välstånd och jag tror att Vetenskapliga partiet leder till detta.

Att kristendomen fortfarande har ett medeltida beteende på många områden har inte alla ännu upptäckt, men kanske blir det nästa aha-upplevelse för många som lämnat Islam för kristendomen? Vem vet? All upplysning kan kanske inte komma på en gång. Men kanske är ändå steget till en kärleksfull religion något positivt så länge man är öppen för balans med naturen samtidigt?

Kanske kommer hon inte finna motivationen att bli helt vetenskapligt lagd? Kanske kommer hon inte finna motivationen att rösta på Vetenskapliga partiet? Kanske kommer hon i framtiden istället tro på Russels Tekanna, Det Flygande Spaghettimonstret eller Den Osynliga Rosa Enhörningen? Eller kommer hon mot förmodan sälla sig till Kristdemokraterna som inte kan låta bli att lägga sig i alla kvinnors underliv? Vem vet?

Oavsett vilket har jag full respekt för människor som förändrar sin tro när de har möjlighet till det. Förändrar man sin tro till något mer trovärdigt är man intelligent, anser jag. Då är man sannolikt strax inne på vetenskaplig metod som ett sätt för att skapa sig en tro, sedan även Hypotetisk-deduktiv metod.

Med varmaste lyckönskningar till alla människor som vill befria sig från förtryck och skapa en kärleksfull värld som är det bästa för framtidens generationer.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet