Klimat – Petteri Taalas – Finländaren och generalsekreteraren för FN:s WMO blir hatad av sekteristiska klimatalarmister?

Sekteristiska klimatalarmister känner sig nu angripna av en f.d. helig galjonsfigur för det skadskjutna klimatalarmist-skeppet, nämligen Petteri Taalas från FN:s världsmeteorologiska organisation. Anders Persson har tittat närmare på saken:

”Man får numera vara väldigt försiktig när man yttrar sig om klimatet. Tycker man inte “som man ska” riskerar man att bli uthängd på Expressens löpsedel eller på annat sätt lyftas fram för allmänt belackande. Nyligen blev jag uthängd på Global Politics där kommentatorer ställde mina ord emot vad WMO (FN:s världsmeteorologiska organisation) och i synnerhet vad dess generalsekreterare, finländaren dr Petteri Taalas ansåg.”, skriver Anders Persson på https://www.lindelof.nu/wmo-petteri-taalas-och-klimatfragan/

Vad har då Taalas sagt , enligt Anders Persson? Inget särskilt anmärkningsvärt alls, om man jämför vad extrema klimatförnekare och extrema klimatalarmister har sagt hittills.

Bild på Petteri Taalas
”Det har varit en massa snack hit och dit. Man bör noga fråga sig vad som är förnuftiga åtgärder i Finland.”
/ Petteri Taalas

Jag är enig med Taalas. Lösningen kan enbart vara nationell och förmodligen enbart demokratisk, eftersom de flesta diktaturer styrs av ytliga psykopater som inte bryr sig om miljön eller framtidens generationer, snarare vill att deras ägande och deras kontroll skall vara global och icke-demokratisk, enligt forskaren Jakob Nordangård, här via den nationalkapitalistiska propagandamedian SwebbTV, där han sannolikt inte mörkas, eftersom hans forskningsresultat gillas av nationalkapitalisterna, vilka medelst denna, i fullt utblommad konfirmeringsbias, tror att fortsatt absurd tillväxt-ekonomism är jordgubbstårta, samt att kritikerna gör sig skyldiga till kontrollordet ”malthusianism”, trots att Malthus hade rätt i att varna.

Bild på Petteri Taalas
”Vi står inte inför världens slut, världen blir bara gråare. På en del av planeten blir levnadsförhållandena svårare, men människor har levt under svåra förhållanden förut”, säger Taalas.
/ Petteri Taalas

Vi vet INTE om det kommer bli varmare eller kallare i framtiden, eller när världen tar slut, bara att världen har varit varmare och sannolikt kommer bli kallare, samt har tagit slut förut, samt att vi hotas av det ständigt, på olika vis. Det tycks evident. Således är det helt ovetenskapligt av Taalas att påstå att världen INTE kommer ta slut.

Mitt förslag är att efter ett utträde ur EU satsa på ekologisk hållbarhet, sol- och vind-driven omvänd osmos för vatten, samt nedväxt och beredskap, samt asteroidforskning inriktad på olika former av prevention, eftersom det har funnits stora asteroidnedslag i planetens historia.

Bild på Petteri Taalas
”Den finska medieatmosfären har spätt på detta. Det senaste som sägs är att man inte ska få föda barn. Till exempel är jag bekymrad över unga mödrar som redan har att tampas med många bördor. Denna oro ökar på det lass de bär.”
/ Petteri Taalas

Barnavel som ökar populationen är inte ekologiskt hållbart i längden. Det förstår en normalintelligent tolvåring efter en hamster-video på 1 minut. Matematiken bakom är inte heller svår i sig, men oförmågan att förstå den är ändå stor.

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett

”The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.”
/ Albert Bartlett

Om man genom olika folkomröstningar, i olika stater, fastställer vilken standard som önskas av folk, samt genom biologer fastställer vilken mänsklig population man kan ha med denna standard, så kan man räkna ut hur många barn varje kvinna bör föda i genomsnitt och anpassa politiken därefter

Taalas fru som har valt att föda fem barn har förmodligen förvärrat situationen, i den aspekten, men hennes barn behöver inte göra samma misstag, men kan tvärtom bli en del av lösningen.

Bild på Petteri Taalas
”Kampen mot klimatförändringar kan ske med gott humör. De stora sakerna görs på statsnivå. Om du börjar leva som en schemamunk, kommer det inte att rädda världen”
/ Petteri Taalas

100% enig. Att bli munk eller nunna är heller inte nödvändigt för familjeplanering i en modern tid. Den ekologiska hållbarheten är hotad och de fossila bränslena används upp i en accelererande takt.

Länder, där överbefolkning och imperialistiska krig har lett till kaos, vilket i sin tur har lett till förflyttning av dessa människor, som levde i ett energisnålt klimat, till ett arktiskt klimat med högre utsläpp, är ingen lösning. Vi är på väg år fel håll.

Politikeradeln gör fel och folket röstar inte rätt. Enskilda individer, som lever likt schemamunkar, kan INTE lösa problemet, medan andra tillåts skaffa 12-barnsfamiljer.

Bild på Petteri Taalas
”Klimatproblemet löses med privata investeringar, inte bara med offentliga pengar. Jag tror på win-win-metoder. På att det ska vara ekonomiskt lönsamt att investera i klimatvänliga lösningar. Så att konsumenten kan gynnas ekonomiskt, och även genom hälsosam mat och motion.”
/ Petteri Taalas

I en frihandel drabbas varje nation, som satsar på dyrare energi, av den kortsiktiga ekonomismens mål i en konkurrensutsatt situation. Fenomenet kallas för ”race to the bottom”.

För att skapa den ekologiskt hållbara situationen som sänker CO2, som en ren bieffekt, bör alla stater i världen bli mer lokalt och nationellt självständiga. Då kan privata och offentliga investeringar leda till win-win, istället för win-lose. Kärnvapenkrig, som är lose-lose, är f.ö. ett evident hot. Varför demonstrerar ingen för ekologisk hållbarhet eller mot kärnvapen idag? Jag tror att jag vet orsaken.

Bild på Petteri Taalas
”I Finland, liksom i världen, är nyckeln till att lösa problemet att ge upp fossil energi, att sluta använda olja, kol, naturgas och torv. Det är den centrala saken”.
/ Petteri Taalas

Enig. Ett accelererande uttag av allt mer fossil energi leder till en accelererande utarmning av tillgängliga resurser, enligt exponentialfunktionens logik.

Bild på Petteri Taalas
”Unga människor har intresse av att fatta positiva beslut. Du kan se det på dina egna barn. När de hos oss är i tur att laga maten, äter vi vanligtvis vegetarisk mat.”
/ Petteri Taalas

Visst är ofta ungdomar ofta hederligare och intelligentare än vuxna, men inte ens påtvingad veganism kan stoppa exponentialfunktionens effekt, men sannolikt enbart fördröja den effektn något.

Bild på Petteri Taalas
”De sakkunniga attackeras med kravet att vi borde vara mycket mer radikala. Man hotar med världens undergång, man kräver extrema handlingar.”
/ Petteri Taalas

Anders Persson skriver att:

”Mycket mer radikala klimatåtgärder än i dag krävs till exempel av Extinction Rebellion eller Elokapina Climate Movement, som kräver nollutsläpp redan 2025 och ‘sanningsenlig’ klimatinformation från regeringar. IPCC-rapporterna används som något slags helig bok. Och de läses på samma sätt.” https://www.lindelof.nu/wmo-petteri-taalas-och-klimatfragan/

Att de vill ha sanningen är intressant. Det tyder på intelligens. De vet att de inte får sanningen och de vill ha den. Jag tycker mig sitta allt mer på sanningen, samtidigt som jag blir allt mer osäker på vad jag egentligen vet, snarare allt mer säker på att jag ingenting vet.

Bild på Petteri Taalas
“Man söker sådana avsnitt i rapporterna som stödjer de egna extrema tankarna. I det finns drag av religiös extremism,” säger Taalas.
/ Petteri Taalas

Konfirmeringsbias är ett fullt normalt tankefel i alla gruppolariserade grupperingar och ofta nödvändigt om man skall vara en del av en politiskt-sekteristiskt tänkande grupp och inte bli utfryst. Detta gäller även högerpopulister som motsätter sig alla slags utsläppsminskningar och klimatpolitik, eftersom ekonomismens sekterism är tillväxt. Inte för inte sade Mark Twain följande:

Bild på Mark Twain.
”I religion och politik är människors tro och övertygelser i nästan varje fall införskaffade i andra hand, och utan undersökning, från auktoriteter som själva inte har granskat frågorna i fråga, men har tagit dem i andra hand från andra icke-granskare, vars åsikter om dem inte var värda en mässingsprutt.”
/ Mark Twain (I reviderad utgåva, kapitel 78, sid. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

”In religion and politics, people’s beliefs and convictions are in almost every case gotten at second-hand, and without examination, from authorities who have not themselves examined the questions at issue, but have taken them at second-hand from other non-examiners, whose opinions about them were not worth a brass farthing.”
/ Mark Twain (In revised edition, chapter 78, p. 401, The Autobiography of Mark Twain, 1959, Charles Neider, Harper & Row.)

 

Bild på Petteri Taalas
”Vi behöver ett slags klimatets Korpilampi. Man skulle på ett sakligt sätt placera forskare, politiker, företag och dem som förespråkar biologisk mångfald vid samma bord. Där skulle sedan övervägas vad som i ett finländskt perspektiv är förnuftigt.”
/ Petteri Taalas

Enig. Även i Sverige behöver vi ha ett sådant samtal, men kommer det bli förnuftigt? Där är jag mer tveksam. Vill mutade kortsiktiga psykopater vara förnuftiga? Varför skulle förnuft vara politikeradelns högsta prioritet när falsk känsloargumentation, för att framstå som godheten, tycks ha högsta prioritet? Vetenskapliga partiet kommer sannolikt inte vara inbjudet för att kunna påtala vilka argument som är lögn.

Bild på Petteri Taalas
”I demokratiska länder och säkert också i Kina är detta en känslig sak. Förbudspolitik drabbar lätt beslutsfattarna i nästa val. Man behöver fråga hur man får med sig folket” … ”Det behövs absolut åtgärder, men det finns skäl att noga överväga vad som är förnuftigt för Finland. Här behövs samspel mellan olika samhällsaktörer.”
/ Petteri Taalas

Jag tror att folket kan samverka genom att minska populationen, med olika rationella och medmänskliga åtgärder, men knappast genom att man stjäl deras välfärd samtidigt. Någon gång slår folket bakut, även om eliten tenderar att försämra successivt för att undvika revolutioner.

Bild på Petteri Taalas
”Också gentemot våra egna experter behöver man förhålla sig med viss försiktighet. Vi är ibland våra egna promototers.[sic] Detta gäller också i skogs- och livsmedelsfrågor.”
/ Petteri Taalas

Beundransvärd poäng. Kanske det som allra mest får sekterister att gå i taket, tror jag, eftersom detta tvingar dem till skepticism mot egna auktoriteter och övertygelser, vilket sekterister hatar. De vill ha tillit till sina sektledare, inte med öppenhet och skepticism titta på data och diagram. De förstår dem inte och kan inte dra slutsatser från dem, eller vill inte.

Bild på Petteri Taalas
”Globalt löses problemet med investeringar i icke-fossila lösningar för kraftproduktion, transporter och byggnader. Förändringar gällande markanvändningen och livsmedelsekonomin kan ge ytterligare effekt. Den offentliga sektorn bör skapa ramverket, men resurserna kommer i huvudsak från annat håll.”
/ Petteri Taalas

Enig till ca 33%. Minskad population, vilket leder till minskad konsumtion utan standardförsämringar för folket, behövs som lösning i en demokrati, vilket jag ser som 67% av lösningen.

Dagens EU:s odemokratiska och oetiska race mot bottnen, samt den fortsatta globaliseringens konsekvenser för miljö och demokrati, kan heller inte vara en del av lösningen såsom EU är konstruerat.

Mellan sekteristiska stater är lösningen sedan länge konventionellt krig och 72 jungfrur i himmelriket. Båda lösningarna är givetvis möjliga på olika platser, med olika upplysningsnivå.

Ansvaret för att lösa populationsproblemet kan inte heller ligga enbart på individerna, men på beslutsfattarna, bidragsnivåerna och lagarna i dessa samhällen, som måste anpassas till varje lands kultur och miljö, där varje land med fördel försöker skapa en enhetlig kultur, i vilka populationen balanseras med lokal miljö.

På så vis kräver inte kampen för ekologisk hållbarhet (vilken har bieffekten sänkta utsläpp) någon sänkt levnadsstandard.

Bild på Petteri Taalas
”Lösningarna finns inom ekonomin och teknikområdet. Det var budskapet i IPCC-rapporten i oktober. Att leva med de negativa effekterna kommer enligt bedömningar att bli 20 gånger dyrare än kostnaden för de investeringar som krävs för att lösa problemet, säger Taalas.
/ Petteri Taalas

Malthus tid kom lösningarna, som sköt problemet på framtiden, ur teknikområdet. På Tikopia kom lösningarna ur konsumtionsförändringar och migration bort från ön. På Påskön kom inte någon lösning, men katastrof.

Är GMO eller omvänd osmos en hållbar långsiktig lösning? Nej. Är jakten på 0,01% CO2 en lösning. Jag tvivlar.  Dessa lösningar skjuter katastrofpunkten på framtiden, men adresserar inte en av huvudfaktorerna. Population.

Bild på Petteri Taalas
“Detta är vad som har hänt i EU och utsläppen har minskat stadigt.”
/ Petteri Taalas

Om Kina, Ryssland och USA skiter blankt i utsläppen och vi frihandlar med dem, samt vi samtidigt ska ha höga energikostnader, så kommer EU förlora racet mot bottnen. Detta kommer heller inte sänka utsläppen, men förflytta dem till Kina, Ryssland och USA, samt öka transporterna som också ökar fossilanvändning och utsläpp. I Sverige, som har haft befolkningsökning, har inte utsläppen minskat, trots satsningar på sänkt CO2.

Bild på Petteri Taalas
”Med kärnkraft kan den grundläggande energin produceras. Med den kan till exempel fossil energi i Kina och Indien ersättas”, säger Taalas.
/ Petteri Taalas

Finlands utsläpp av CO2 är en femtedel lägre än 1990, enligt Anders Persson, och samtidigt har Peter Eriksson i Miljöpartiet fått ett potentiellt Tjernobyl i Finland, i närheten av sin egen hembygd i Sverige. Det är en ekologiskt ohållbar kraft, som inte ens är lönsam längre, trots att den inte ens betalar sina egna försäkringskostnader.

Fantasier om småskaliga kärnkraftverk är olämpliga på flera olika plan, inte minst vad gäller totalförsvar och beredskap, men även ekonomi.

Bild på Petteri Taalas
”Om vi tittar på världens tillstånd, och bortser från klimatförändringarna och befolkningstillväxten, lever vi mänsklighetens bästa tid enligt många måttstockar: den ekonomiska situationen, hälsoläget och även kvinnans ställning är bättre än någonsin. Den här helhetsbilden förmedlas inte till människor.”
/ Petteri Taalas

Varför ska vi bortse från befolkningstillväxten, när det är en stor utmaning och en av huvudfaktorerna för den ekologiska ohållbarheten, samt bästa skyddet mot utrotade djurarter.

Positivitet är bra, men boken Factfulness, av den framlidne svenske professorn Hans Rosling, visar att även skepticism och falsifiering av alltför positiva tolkningar av statistik har sin plats inom vetenskapen.

Bild på Petteri Taalas
“Det står inte rätt till i fråga om de globala klimatförändringarna och befolkningstillväxten, men också de är saker som kan lösas.”
/ Petteri Taalas

Vi måste börja med att söka sanningen och att meditera.

Beröm och kritik av Svenska Freds

Till skillnad från lortar så har Svenska Freds varit aktiva för framtidens generationers väl. Det läser jag om i senaste nytt från dem. Svenska Freds visar också tacksamhet för mitt engagemang för hållbar fred under året som gått. Mycket rart, tycker jag. Det har annars bara medlemmar gjort som jag diskuterar totalförsvar med.

Jag tycker därför att de som vill skapa världsfred, inte enbart ska donera enorma mängder pengar till Vetenskapliga partiet, men även ska ge enorma mängder pengar till Svenska Freds, så att även de kan få lön för det fortsätta arbetet för världsfred. Freden måste komma först, som Tage Danielsson helt riktigt poängterade.

Svenska Freds arbete för att omvända girigbukar och psykopater, som leder lortmedier, lortföretag och lortpartier, som inte talar sanning, samt är bombliberala, är förmodligen viktigt, även om det naturligtvis är en mycket svår uppgift att övertyga narcissistiska psykopater att rösta för fred, när det finns så mycket pengar för dem i det militärindustriella komplexet.

Det är naturligtvis både intention och resultat som räknas och goda intentioner har Svenska Freds, men hur är det med resultaten? Men visst. Resultatet hänger ju även på att vi andra agerar och inte förblir lortar som läser fulmedier eller röstar på fulpolitiker.

Svenska Freds meddelar nu att svensk politikeradel drar tillbaka alla gällande utförseltillstånd för krigsmateriel till Turkiet efter regimens väpnade offensiv i norra Syrien. Vilka röstade för och vilka emot i Riksdagen? Sådan kunskap är naturligtvis oerhört viktigt att poängtera om folk ska kunna rösta rätt i Sverige och i resten av världen!

Om tillbakadragandet berodde på plötslig minskad lort i hjärnan på svensk politikeradel är svårt att veta, men ett litet steg i riktning världsfred kan det kanske vara, särskilt om även psykopatregimer, med enorm vapenexport till Turkiet, skulle ta intryck och göra likadant. Då skulle Turkiet kanske t.o.m. dra tillbaka trupperna helt?

Turkiets president Erdoğan, såväl som USA:s president Trump och Israels president Netanyahu är demokratiskt valda presidenter i suveräna stater, men det har inte stoppat dem från krigsförbrytelser mot demokratin i Syrien, där den demokratiska presidenten Al-Assad leder regeringskoalitionen Nationella Progressiva Fronten.

USA, Israel och Turkiet har, märkligt nog, gått i allians med en av världens värsta wahhabi-diktaturer, Saudiarabien, samt olika extrema terrororganisationer, som numera satiriskt brukar kallas för ”godhetens axelmakter” tack vare krigsförbrytaren Bushs användning av benämningen ”ondskans axelmakter” mot de som är emot USA:s planer på världsherravälde och total underkastelse.

Dessa demokratiers vilseledda lortfolk fortsätter att rösta för de lortregimer som genomför fortsatta krigsförbrytelser. Det är verkligen mystiskt, när de faktiskt har politiker som som major Tulsi Gabbard, general Ya’ir Golan och liknande fredliga alternativ att rösta på. Gör Svenska Freds reklam för dem eller för mig? Varför inte? Det måste jag kritisera!

Åh. Jag glömde att EU:s och Sveriges lortfolk också ofta har stöttat krigsförbrytare, lortmedier och lortpolitiker fastän det valsamverkande Vetenskapliga partiet faktiskt finns att uppmärksamma, stödja och rösta på. Vad alla goda människor i Svenska Freds håller på med har jag ingen aning om? För mycket dålig media-konsumtion kanske?

Det är mystiskt med tanke på Svenska Freds officiella goda intentioner i övrigt. Eller är de kanske vilseledda av krigsintressenters storvulna infiltratörer, så att de radikaliseras genom gruppolarisering till extrema felaktiga tankemönster och därför inte kan tänka rätt och modigt om bred fredlig valsamverkan? Hur är det egentligen? Kanske är det värt att meditera fredligt och lugnt på en stund, om nu verkligen intentionen är världsfred? Eller?

Men ändå. Svenska Freds drar fram macheten för att slå sig framåt genom den massiva djungeln av vapenexport. Nästa mål är tydligen den omfattande vapenexporten som står på tur till Förenade Arabemiraten och krigets Jemen.

Dollartecken är sannolikt målade på ögonlocken på en mängd svenska lortar, som säkerligen inte har något emot att barn av andra raser slits i bitar med hjälp av svenska vapen, eller dör drunkningsdöden i Medelhavet i migrationen bort från krigens misär, där svensk signalpolitik från 7-partiet hjälper till med motivationen. Rasism!

Vilka var det som var nere och sålde drönare, som likt Tomten och hans renar, levererar den rika diktaturens paket till barnen i Jemen? Var det inte svenska ministrar i slöja som underdånigt neg likt påskkäringar för någon av diktaturerna där nere också?

Är det kanske dags att sluta hugga sig fram genom djungeln av vapenexport och diktaturer och klättra upp i en trädkrona och spana öppet och kritiskt i vilken riktning världsfreden faktiskt ligger? – Jag bara undrar?

Så läser jag om ”PACIFISTISK TEATER I SÄLEN” med stora bokstäver, på ett ”högfjällshotell”… I publiken satt lort-medias journalister, lort-försvarspolitiker och ”forskare”(Vilka forskare?) … Hur kan det leda till ett mer ”inkluderande och nyanserat samtal” om säkerhet? – Ingen aning. Tror Svenska freds att lort-psykopaternas moral kommer ändra sig genom att det är så hälsosamt och stärkande i fjällen?

”Upp till ett sporthotell, bland våra höga fjäll, jag ställde färden för att roa mej en påsk. Ty, jag i pressen såg, där är moralen låg, och man besväras ej av hämmningar och pjosk. Jag utan skidor va’, men de’ va’ lika bra, ty sådant där är blott i vägen tycker jag. Ett pensionat jag fann, där alla gäster brann, av längtan att få börja flirta med varann.

Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen, och över vidderna man tydligt hörde smällen, när någon sportklädd pinuppa fick på munnen en puss, och några välinledda klappar på sin stuss. För den som lider utav splinis sexapellen, är det så hälsosamt och stärkande i fjällen. Det står en doft av erotik omkring vår högfjälls socitet där ligger fröknarna von Palen nog i lä.

Det kändes jämt en pust, av kind och last och lust, i varje vrå satt där ett par av skilda skön. När deras kraft tog slut, då fick dom bäras ut, och piggas upp med lite rullande i snön. Det var ett kramande, som var förlamande, när man om livet på varandra satt och höll. Jag hade tur som blott, fick några revbensbrott, när som en dam i mina armar villigt föll.

Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen, fast man får blåmärken på åtskilliga ställen. Vi börja da’n med en cocktail gjord på Vermouth och Gin, det är av sådana som solbrännan blir fin. Vi konstatera när vi satt omkring buteljen, det är så hälsosamt och stärkande i fjällen, och ska vi någonsin förflytta oss till Åreskutans topp, så måste kyparen ta baren med sej opp.

Från huvudstaden kom, där upp ett sällskap som, bestod av stjärnor från Pufilias parnass. Och när som divorna, fick syn på drivorna, så skrek dom till: “Å, herre gud så mycke’ glass!” Champagnekorkar small, varenda gäst var knall, när fram på förmiddagen vi raglade till lunch. I full dilerium, vi gick från rum till rum, och alla möblerna fernissade vi med punsch.

Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen, ifall man bara stannar inne på hotellen. Jag med en konsul drack tur skål ur en flaska chateruse, och konsulinnan hon var knall och måste le’s. Vi bytte fruar med varandra fram på kvällen, ty det är hälsosamt och stärkande i fjällen, och det finns inget annat ställe där moralen vågar stå, på en så sjunkande och angenäm nivå.”

Svenska Freds har tydligen även använt de viktiga donationerna till att resa till vapenmässan IDEX i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten, för att ”granska och dokumentera vapenindustrins marknadsföring”.

”Emirat kallas ett område där statschefen har titeln emir. Statsskicket förekommer i princip endast i muslimska länder. Emirvärdigheten är normalt ärftlig, varför emirat brukar betraktas som monarkier eller absoluta monarkier.” https://sv.wikipedia.org/wiki/Emirat

Jag antar att de viktiga donationerna då kanske gick till diktaturens lyxhotell? Nåväl. Det positiva var tydligen att Saab i alla fall togs på bar gärning med fingrarna i syltburken. Saab marknadsförde sig mot en framväxande diktatorisk militärindustri, trots den svenska regeringsöverenskommelsen att inte exportera krigsmateriel till de krigförande parterna i Jemen. Både Saab och den svenska ambassaden i diktaturen tycktes ha missat den lilla fredliga detaljen. Märkligt. Bra av Svensk Freds att påminna dem om deras belägenhet.

Donationerna har tydligen även gått till en enda aktie i SAAB för att vara EN kritisk röst. Varför inte hundra aktier och hundra kritiska röster från fredliga Stockholmare som ändå bor i närheten? Men skulle det hjälpa mot SAAB-psykopatins vilja att sälja till diktaturer och massmord? Tveksamt.

Jag tror mer på samtal med folket på stan. De som kanske har någon moral undangömd i sitt inre någonstans, trots tre decennier av psykopatisk fulmedia-indoktrinering, om hur de ska ta för sig. Men en bättre moral kanske ändå finns och kan väckas, till skillnad från hos de som har drabbats av psykopati? Det är trots allt en hel del frågor som skulle kunna ställas till folket av moralfilosofisk natur!

Så ”EUROPEAN PEACE PROJECT”, med stora bokstäver, som om EU-projektets krigsförbrytelser mot suveräna stater går ut på ”fred”… Jisses…

– När blev ”EU:s” imperialistiska krig värt att ”rädda” för ”Svenska Freds”?

Min kritiska fråga beror på att ”Svenska Freds” ställer sig bakom ”Save the European Peace Project” – en kampanj för att stoppa militariseringen av EU och få EU-länder att sluta exportera vapen till länder i konflikt, när det är EU som, genom sin konstruktion, försvagar vår demokrati och underlättar för ökad imperialism, konflikt och dålig form av militarisering i världen.

EU är naturligtvis inget ”fredsprojekt” och ska naturligtvis inte ”räddas”, men avskaffas, genom att man stödjer organisationer och partier som medverkar till att vi går ur EU-eländet! Stödjer Svenska Freds det? Varför inte då? Gör en lista på organisationer som är bra för världsfred åt folket!

Ett upprop som skulle innebära att folk röstar ”för ett EU som står upp för fred och mänskliga rättigheter”, innebär givetvis att man skulle lista partier och kandidater om är för utträde ur dagens imperialistiska EU och att folk skulle förbinda sig att rösta på dem när de skriver på uppropet!

Svenska Freds har gjort en ”PROTEST MOT VAPENMÄSSA” eftersom flera av världens största vapenföretag kom till Stockholm för att marknadsföra sina produkter på Stockholmsmässan. Svenska Freds protesterade genom att informera besökare och förbipasserande utanför mässan, samt medverkade även i Sveriges Radios Studio Ett. De drev dessutom kravet genom artiklar om att Stockholm stad, som majoritetsägare av Stockholmsmässan, borde neka vapenhandlare att hyra deras lokaler. Gör man inte skillnad på vapenhandlare och vapenhandlare?

Gör sådan extremism att Svenska Freds förlorar stöd för världsfred? Det borde Svenska Freds nog fråga folket om och fundera på, tycker jag! Vissa defensiva vapen skulle ju faktiskt kunna skydda fred och demokrati i världen, utan att hota andra länder. Det tror åtminstone jag.

Svenska Freds har varit på plats ett internationellt möte om FN:s vapenhandelsavtal Arms Trade Treaty (ATT) i Genève, Schweiz. Bra! Om någon organisation någon gång skulle kunna leda till världsfred så är det väl ändå något som liknar FN, men GIVETVIS utan att krigsförbrytare har vetorätt och immunitet mot domar, vilket givetvis är helt orimligt.

Det är dessutom utmärkt att Svenska Freds, tillsammans med Greenpeace, IKFF, Kristna Freds och Svenska Läkare Mot Kärnvapen, under våren arbetade hårt för att Sverige ska underteckna FN:s kärnvapenförbud. Ännu bättre vore givetvis att tillfråga politiska partier och deras kandidater om de ställer upp på detta och sedan lista de som ställer upp, så att folket kan rösta på dem! Då skulle vi nog få se att Sverige skriver på sådana avtal, tror jag.

Man skulle t.o.m. kunna skapa ännu tuffare avtal som blockerar kärnvapenmakter att ens bedriva handel med fredliga länder, vilket skulle kunna leda till nedrustning av det allvarligaste hotet mot mänskligheten som någonsin har existerat, d.v.s. det som idag är huvudanledningen till en god beredskap.

Svenska freds gräsrotsfinansierar världsfreden genom kampanjen Kickstart World Peace. Bra.  Det påstås att det finns en kampanjfilm. Den finns inte att se på kampanjens hemsida, men visst hittar jag den genom att söka efter ”campaign youtube kickstart world peace svenska freds”.

Förslag: Lägg upp den på öppet fritt ogv-format i olika upplösningar på Internet Archive och länka dit istället! Plocka bort videon från det skrämmande Google/Youtube, som är en av finanskapitalets alla plattformar som är en del av problemet, vad gäller yttrandefrihet och demokrati i världen, samt även vad gäller utvecklingen av skrämmande krigsrobotar! Genom Internet Archive skyddar ni dessutom fredliga användare från ofria icke-triviala skripts som spionerar på människor utan att fråga dem om lov.

Noterar med stort intresse att TV4 rapporterat om att svenska vapen används i kriget i Jemen och låtit Svenska Freds kommentera detta i TV4 Nyhetsmorgon. Bra ledarskap av TV4 och Svenska Freds! När slutade TV4 gå girigbukarnas ärenden? Vad kan ligga bakom denna godhet? Casten Almqvist? Han ser väldigt snäll ut i alla fall.

Svenska Freds har även fått in flera debattartiklar i svensk fulmedia (märkligt nog), samt drivit en e-post-kampanj för att sätta press på svenska beslutsfattare, så att de stoppar vapenexporten till de krigförande parterna i Jemen. Utmärkt.

Svenska Freds bistod journalister och andra aktörer med fakta och har pekat på felaktigheter via webb och via finanskapitalets olika sociala media-plattformar. Ganska bra ävenom öppna fria plattformar är bättre. Sanningen är givetvis de imperialistiska krigens största fiende. 99% av folket är nämligen inte psykopater, enbart godtroget vilseledda av dem.

Humanism – Vad har humanism att göra med förtal eller klimatdemonstrationer?

En intressant artikel från Humanisternas Anna Bergström, men vad har humanism med olagligt förtal eller klimatdemonstrationer att göra?

”Igår var jag en av de närmare 60 000 personer som deltog i manifestation för klimatet i Stockholm. Den kraft och gemenskap som fanns där, lika så den som aktiverades under metoo-kampanjen och som också synts under rättslösa-manifestationerna, som uppmärksammar hur sexualbrottsoffer behandlas av rättssystemet, är ett tecken på att vi just nu kanske lever i en tid där aktivism fått ett nytt liv.”
/ Anna Bergström

Jag antar att Bergström menar att psykopatiska kvinnor, som förtalar män vitt och brett, har mer rätt för att de är kvinnor och därför kan skita i lagen, samt springa runt och förtala vilka män de vill hur som helst? Är inte det en inhuman sexism och dålig respekt mot svenska rättsprinciper? Kvinnan kan väl precis som mannen polisanmäla brott och åklagare kan väl driva fallen om vittnesuppgifter och bevisning håller.

Vad har klimatdemonstrationer med humanism att göra? Bryr de sig om den torterade Julian Assange? Bryr de sig om världsfred? Bryr de sig om jämlikhet människor emellan i våra olika nationer, vilket sänker mordfrekvensen enligt vetenskapliga metastudier? Demonstrerar de för ett Svexit och bort från den imperialistiska globalismen som skapar så mycket lidande i världen? – Varför inte då?

Per Olsson i den sexistiska käringvänstern angriper den styrande ”sexistiska gubbhögerns” och SVT:s attacker på Greta Thunberg

Personligen tror jag INTE att klimatstrejkernas genomslag gynnar vänstern alls, men vänsterkäring Olsson rör i vart fall på sig, till skillnad från herr Fingal Olsson. Jag fortsätter inte med konstgreppet eftersom Olsson endast behöver veta hur det sura äpplet smakar en gång. Sexism och åldersdiskriminerande uttalanden från Olsson leder naturligtvis inte till att någon lyssnar på verkliga sakargument, eller ens på hans känsloargument. Det finns förresten inga ”kärringar” eller ”gubbar”, enbart kära herrar och kära damer, naturligtvis.

Namnet ”Erika Bjerström”, antyder dessutom att Bjerström som analyserade talet i SVT, till käre herr Olssons stora förtret, sannolikt alltså är ”käringhöger”, alltså INTE en höger-herre.

Unga fröken Thunberg (oavsett politisk färg) ljuger inte. Hon ser, helt sonika, att något inte stämmer med elitens påståenden. Hon drar ner brallorna på höger-eliten. Klimatpolitiken, som eliten unisont alarmerar om, den politiken existerar inte i realiteten. Politikeradeln påstår att vi behöver vidta åtgärder mot den, samt vill ta ut höga skatter för den, medan de sänker sina egna skatter (ex. värnskatten) och höjer sina egna arvoden(!!!), samt fortsätter att strössla slantar på EU-korruptionen i Bryssel.

Politikeradeln vurmar för EU och globalism i tillväxt-kör, ihop med sekterister och ekonomister, så att transporterna av allsköns skit, krig, terror, sekterism och migranter ökar. Folket gör heller ingenting positivt för Thunberg eller naturen i realiteten. De bänkar sig framför dumburkarna, med chips och går sedan och röstar på de idioter som presenteras/bespottas, eller så kastar de bort rösterna på icke-valsamverkande partier som ex. RS, eller avlar horder med barn.

Eller så förflyttar politikeradeln horder av migranter (icke-barn och icke-flyktingar) till arktiskt klimat, gärna reaktionära sekterister, får dem att skaffa massvis med barn medelst flerbarnstillägg och visar dem reklam för masskonsumtion i TV, vilket ÖKAR CO2-utsläppen!!! Folket stödjer det i val efter val, likaså. ”Grön tillväxt” kallas det tydligen, men det har naturligtvis INTE med ekologisk hållbarhet att göra alls. Tvärtom. Det är t.o.m. definitionen av folkförräderi enligt brottsbalken mot alla folk i världen dessutom. Förmildrande är naturligtvis att folket röstar för folkförräderiet, utom ev. på Kuba.

Den hårda vikingatjejen från Sverige har rätt:


”Det finns hopp. Men det kommer inte från regeringar eller företag. Det kommer från folket.”

Visst skulle man kunna kalla det för ”vänsterpopulism”, om folket skulle förstå att ENBART folk som Thunberg, samt Vetenskapliga partiet, är beredda att lösa NEDVÄXT-uppgiften trovärdigt, samt kommer sänka CO2. Vetenskapliga partiet är ju faktiskt rödare än vänsterpartiet, samt för ökade inslag av direktdemokrati, vilket eliten nedsättande brukar kalla för ”socialism” och ”populism”. Varför är då eliten emot demokrati?

meg_greenfield_80x80
”Alla är för demokrati i princip. Det är bara i praktiken som saken orsakar kraftiga protester.”
/ Meg Greenfield

”Everybody’s for democracy in principle. It’s only in practice that the thing gives rise to stiff objections.”
/ Meg Greenfield

Till skillnad från eliten är folket populister, i alla fall då de röstar i stora antal på saker som de själva gynnas av, men eliten missgynnas av. Det är den verkliga definitionen av populism, men populister är inte nödvändigtvis socialister, även om det vore i deras eget intresse. Folket röstar ex. idag till 99% på 8 st EU-vurmande monopolkapitalistiska partier för mer tillväxt, varav 5 är för massmigration av barnavlande kulturer till arktiskt klimat. De tre andra är konservativa eller ”kristna” partier för svenskars massavel och precis lika okristligt absurd ekonomisk tillväxt, men förmodligen helt utan sharia-lagar som tycks vara snäppet mer tillväxtskapande.

albert_bartlett_80x80
”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
/ Albert Bartlett

”The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.”
/ Albert Bartlett

De 8 partierna är således  högervridna och smutsiga, i min mening, så även de 99% som röstar på dem, så även människor i RS som INTE är för en vänster-valsamverkan som ger RS mandat och därför istället, i realiteten, kastar bort sina kära vänster-medlemmars röster varje val och därigenom ser till att korrupta politiker, bedragare, tjuvar och förrädare blir invalda istället.

Bild på George Orwell
”Ett folk som väljer korrupta politiker, bedragare, tjuvar och förrädare är inte offer … men medbrottslingar”
/ George Orwell Källa: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims… but accomplices”
/ George Orwell Source: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

Associationsskulden som SVT utsätter Thunberg för:

”Hennes budskap idag applåderas av Kina”.

…var kanske inte tänkt som klander genom association? Kanske var det ”honour by association”? Det kan ju faktiskt vara så att reportern gillar att kineserna faktiskt har börjat applådera henne, när hon läser lusen av Västs elit och talar om att hoppet ligger hos folket?

Kanske tänker både reportern och kineserna, som befinner sig i en nedväxande situation populationsmässigt samt säljer billiga solceller, att Thunberg är på rätt spår, när hon avslöjar elitens lögner i Väst? Eller är kineser i allmänhet helt enkelt mentalt friska vuxna som applåderar den unga Thunberg?

Dessutom kan det vara så att vi faktiskt har att göra med en riktig ”vänsterkäring” på SVT som vill göra reklam för Kina, medelst Thunberg? En honour ”by association” åt andra hållet?

Skulle Kinas ledare frukta att klimatkampen ska få större spridning? Varför då? Kineserna skulle förmodligen kunna bli elektrifierade i ett nafs och skulle nog gärna elektrifiera världen. De skulle nog dessutom göra något betydligt mer intelligent än svensk vänster, nämligen lyssna på folket och genomföra vad folket vill.

Skulle kineserna, likt bortkollrad svensk kär vänster, låta sig luras av Rockefellers, samt andra charlataner, om 0,01% av den genomskinliga gasen CO2:s farlighet, fastän beredskap är det mest logiska hur klimatet än blir? – Nej. Förmodligen inte, men kanske jag överskattar kineser?

Kanske vet våra kära kineserna något som vi inte vet? Kanske är det kolpartiklarna som färgar planeten svart, eller är kanske kondensstrimmorna som isolerar planeten på natten det verkliga problemet? Att temperaturen inte stiger på södra halvklotet är ju ex. en sådan där oförklarlig grej, eftersom CO2-halten är lika stor överallt. Kanske är kinesernas fantastiska höghastighetståg lösningen som gör att vi slipper både kolpartiklarna och kondensstrimmorna i framtiden?

Kommer kineserna tillåta att USA använder billigt kol till sina industrier, på en fri världsmarknad, om Kina inte tillåts göra det? Förmodligen inte. Kineserna är nog inte lika korkade som EU:s alla landsförrädare som ränner på  Bilderberggruppen med USA:s bankir-maffia för polkagrisar på skaft. Jag tror heller inte att kineserna vill andas in vare sig kolpartiklar eller radioaktivt damm, likt Japanerna eller vitryssarna. De är helt enkelt smartare än Trump och andra kärnkrafts-trutar, tror jag.

Kommunistpartiets Beijing News har dessutom rätt.Visst är det sant att Greta Thunberg bedriver ”politisk teater”. Hon är dessutom duktig på det. Retorik kallas det för. Varje ledare som håller tal använder denna ”politiska teater” för att trollbinda massorna. Olof Palme, min idol, var en stor mästare i retorik. Vilken lyssnare vill ha motsatsen? – Klart att man vill höra briljanta tal som ex. Thunbergs tal i FN!

Agendan bakom retorik kan vara kortsiktigt girig, såsom den överarvoderade elitens och säkert många nyrika kinesers retorik är idag, d.v.s. de de som har satt sig ovanpå våra kära folk. Retorik kan också vara långsiktig och altruistisk, såsom Thunbergs och Vetenskapliga partiets, fastän vi har olika syn på de vetenskapliga evidensen vad gäller just 0,01% CO2, samt olika stor rädsla.

P.g.a. meditation är Vetenskapliga partiets centralkommitté alls inte rädd. Meditationen förhindrar elitens skrämseltaktik, som består av storvulna repetitioner och kontrollord, blandade med flera andra olika former av lögn. Meditationen gör att man blir mer uppmärksam och förhindrar att man gräver ner sig i en av de sekteristiska skyttegravarna, där allt förstånd försvinner. Meditationen hjälper att upptäcka sanningen, d.v.s. att båda skyttegravarna ljuger.

Det är dessutom att kasta sten i glashus att kalla kinesernas medier för ”diktatur” när Västs medier och politikeradel faktiskt håller på som de gör dygnet runt:

Bild på Paul Craig Roberts
”När ett lands regering och media inte gör något annat än ljuger dygnet runt, hur kan då demokrati existera?. Klart att den inte kan det.”
/Paul Craig Roberts (Källa: OpEdNews 12/5/2017)

”When a country’s government and media do nothing but lie 24/7, how can democracy exist? Clearly, it cannot.”
/Paul Craig Roberts (Source: OpEdNews 12/5/2017)

Bild på Noam Chomsky
”Båda partierna har växlat ordentligt åt höger, Republikanerna är nästan utanför spektrumet. Den respekterade konservative kommentatorn Norman Ornstein beskrev dem, trovärdigt, som ett ”radikalt uppror” som i stor utsträckning har övergivit parlamentarisk politik. Demokrater är nu mestadels vad som brukade kallas för ”återhållsamma republikaner”. Det finns gott om bevis för att de flesta i befolkningen, i den nedre delen av inkomstspektrumet, effektivt berövas sin rösträtt – deras representanter uppmärksammar inte deras åsikter. Går man uppför inkomststegen ökar inflytandet långsamt, men det är endast vid den verkliga toppen som det har verklig inverkan. Plutokrati maskerad som demokrati.”
/ Noam Chomsky (Källa: Salon.com)

“Both parties have shifted well to the right, the Republicans almost off the spectrum. Respected conservative commentator Norman Ornstein described them, plausible, as a ‘radical insurgency’ that has largely abandoned parliamentary politics. Democrats now are mostly what used to be called ‘moderate Republicans.’ There’s ample evidence that most of the population, at the lower end of the income spectrum, is effectively disenfranchised – their representatives pay no attention to their opinions. Moving up the income ladder, influence increases slowly, but it’s only at the very top that it has real impact. Plutocracy masquerading as formal democracy.”
/ Noam Chomsky (Source: Salon.com)

Visst. Thunberg kan, medvetet eller omedvetet, vara en del av Väst-elitens försök att stoppa Kinas utveckling, även om jag INTE tror att Thunberg är med på detta. Ser man vilka geopolitiska och ekonomiska intressen som ligger bakom understödet av det politiska organet IPCC och Thunberg, via monopolistiska fulmedier, så är det väl alls ingen osannolik konspirationsteori att de utnyttjar henne i eget syfte?

Jo. Visst är det märkligt att SVT påstår att ”Thunberg står i Pekings sold”. Är det verkligen sant? Det är i min mening förtal och olagligt enligt brottsbalken, så vida inte evidens finns för påståendet, vilket skulle vara en mycket stor nyhet.

Högerfolkets spottande på en tonåring, som kämpar för vad hon tror på, med orden ”en ungjävel” eller ”det var ett löjligt val”, beror på ren inkompetens och på att de är känslomässigt störda.

Att en mycket intelligent och mentalt frisk tonåring, för sin ålder, har ett inre kall, samt kämpar för vad denne tror på, är utmärkt och skall givetvis berömmas! När Thunberg är 18 så är hon välkommen som kandidat på Vetenskapliga partiets lista. Hon har inte kunskapen att analysera klimatdata och vet om det. Det är mer än vad de flesta förstår. Hon har dessutom känsla och driv. Det är högintelligent.

Det har ingen betydelse om det politiska organet IPCC:s hypotes om klimatet håller i framtiden. Många tonåringar tror på IPCC nu. Det är inte konstigt. De läser ljugande fulmedier, precis som så många vuxna gör. Det är fulmedier som INTE har ett vetenskapligt angreppssätt. De är INTE öppna för andra hypoteser än den politiskt fastslagna av IPCC. De är INTE skeptiska till sina egna hypoteser. De källhänvisar INTE. De håller sig INTE till sanningen. Varför folket läser dem övergår mitt eget förstånd. Förklara gärna nedan om du själv läser dem!

Personligen tror jag INTE att klimatstrejkernas genomslag gynnar vänstern alls, såsom ex. demonstrationer för världsfred, ekologisk hållbarhet, Nej till Nato eller Ut ur EU skulle göra. Resultatet av sådana demonstrationer skulle kunna frigöra pengar till välfärden och stoppa frihandelsracet mot bottnen, samt slå hårt mot den krigförande bankmaffian, om det fick genomslag i politiken. En bieffekt vore sänkt CO2.

För att inte mobba ut s.k. ”sexistisk gubbhöger” ur demonstrationstågen, vilket vore ett stort tapp av äldre män med gott om tid, ofta med en typiskt svensk skojfrisk fri kultur, ofta generösa modiga män med bra pensioner, som alls inte rår för radikalfeminismen eller den olagligt förtalande metoo-hysterin, samt generellt sett INTE kräver tafsnings-armband för att hålla tassarna borta från kära flickor och kära kvinnor, utom ev. vid organisk personlighetsstörning, så kan man nöja sig med att konstatera att olika länders ledare, oavsett kön, från Thatcher till Trump, arbetar åt sig själva, samt för en viss andel av den kortsiktiga ekonomistiska plutokratin i sina egna länder.

Vår käre Olsson i RS-vänstern skulle f.ö. kunna skärpa sig en aning, tillsammans med den redaktör som släpper igenom alstren, anser jag. Dessutom så skulle RS, så här år 2019, faktiskt kunna ha ett kommentarsfält och inte låta sig manipuleras via monopolkapitalets shadowbannade skript-skadade odemokratiska plattformar!

”Demokrati är en anordning som säkerställer att vi inte skall regeras bättre än vi förtjänar.”
/ George Bernard Shaw

”Democracy is a device that ensures we shall be governed no better than we deserve.”
/ George Bernard Shaw

Kritik – FiB/k – Mats Parner – ”Jimmie Åkessons SD är inte ett vanligt parti”

Jag kan inte hålla med Mats Parner i FiB/k. Jimmie Åkessons SD ÄR ett ganska vanligt parti, ett slags Moderaterna minus folkförräderi. Åkesson framstår som en sympatisk partiledare för ett parti som växer gott på att bli bespottade osakligt. Den sympatiskapande draghjälpen är väl kanske det ovanliga? Mats Parner hjälper SD ytterligare. Tänk om Vetenskapliga partiet fick sådan draghjälp?

Parner använder argumentationsfelet ”Nazistargumentetmot SD och Åkesson, utan bevisföring, vilket gör att alla som idag röstar på SD slutar läsa. Jag förstår dem. Det är att förtala ca 20% av svenska folket, som proteströstar mot tre decennier av vanstyre, detta oftast ENBART i brist på vettigare vänsteralternativ. Argumentationsfel är dessutom lögn och övertygar heller ingen intelligent människa.

Skulle man associera dagens politikeradel med Hitler (men försöka göra det sakligt) bör man rimligen göra jämförelser med Hitlers invasionslusta, som ledde till ca 56–60 miljoner döda. Då hamnar siktet ev. på alla i politikeradeln som ex. röstade för svenska krigsförbrytelser mot Libyen, med uppskattat 20’000-30’000 döda och kanske 5’000 döda i följderna av den stenålder som skapades av ”godhetens axelmakter”, p.g.a. gullandet med islamismen och ev. gullandet med nazi-sionismen om nu Israels sionister låg bakom, ex. genom barnsex-hållhakar på politiker som medverkade. Men för att vara ärliga så är detta massmord bara en alkoholfri kopp glögg jämfört med hela Hitlers julbord av massmördande.

Att välja ut Åkesson och SD som enda hackkyckling är dessutom mobbning och dubbelmoral. Åkesson och SD röstade emot krigsförbrytelsen i Libyen och Åkesson framstår därför INTE som ett diktatoriskt kreatur, inte heller när han fördömer antisemitism, även om det givetvis gillas av svensk nazi-sionistisk media när man stödjer Israels etniska rensning på det viset.

Jag lär mig att Parner har varit FNL-aktivist, likt Olof Palme, som ställde upp för det vietnamesiska folket. Verkligen lovande. Vänsternationalism. Frågan som uppstår är då vad som är fel med att vänstern värnar sitt eget folk, svenskarna, såsom vietnameserna värnade sitt folk, med svenskt vänsternationellt stöd? Det handlar ju alls inte om trångsynthet. Vi hjälper ju gärna andra folk i ex. FNL och i ANC, trots att de är av annan etnicitet/kultur.

Hur vore det med några rejäla doser demokratisk vänsternationalism, i vårt folks befrielse från globalisthögerns tre decennier av USA-dynga och EU-dynga, istället för att vänstern nu jollrar tämligen barnsligt, underställda tonårsflickan Thunberg mot 0,01% CO2, ett narrativ som av en ren händelse tycks drivas på av Rockefellers m.fl. monopolkapitalister, trots att vi, helt evident, inte har en blekaste aning om framtida klimat, men vet att beredskap genom ett starkt totalförsvar förmodligen är mycket intelligent.

Vänstern har stått vid öppet mål, framför 6 partiers ”ansvarslösa invandringspolitik” och annan ansvarslös politik, utförd av dessa partier medelst fascistisk imperialism. Vänstern har stått vid öppet mål framför falsk känsloargumentation som resulterat i drunkningsdöd, gruppvåldtäkter och balkongflygningar i Sverige, samt bortkastade pengar på icke-flyktingar och icke-barn, som hade kunnat satsats effektivare i lokala flyktingläger. T.o.m. ett fokus på världsfred hade varit ett skott i krysset. Främsta sättet att framstå som humanitär är naturligtvis att föra en humanitär politik, men politiken från dessa 6 partier har ju inte varit det.

Vår förra statsminister, Fredrik ”öppna era hjärtan” Reinfeldt, är numera ”senior rådgivare” på Bank of America Merril Lynch där George ”open society” Soros tidigare var storägare. Fattar ni? Den riktiga vänstern är grundlurad p.g.a. sina stora naiva hjärtan som de öppnade för Reinfeldt och hans bankir-kompisar, vilka han sannolikt lärde känna på bankirernas Bilderberggruppen!

Hade Vänstern INTE dillat om ”invandringens nyttighet”, vilket blev ett självmål inför både svenskar och invandrare som lever i verkligheten, så hade vänstern istället kunnat skjuta en helt mjuk bredsida mot högerns vidöppna korrumperade icke-ekologiska tillväxt-mål, som står och lutar betänkligt utan vetenskapliga stödben, utan konsekvensutredningar.

Jag växte upp i ett Sverige, som var ett funktionellt och väl sammanhållet folkhem med den patrullerande konstapeln, som vi (riktiga) barn hade stor respekt för. Det var inte som när Lamotte besöker Trollhättans knarklangande ”baarn” precis. Nej. Det var ringa brottslighet, ofta olåsta cyklar. De vänsternationella Socialdemokraterna var inte för massmigration alls.

Arbetslösheten var 2%. Ungdomslönerna var hyggliga. Folket delade på jobben. Knarkare strök inte omkring överallt. Vapen och granater vällde inte in över gränsen till kriminella gäng. Vi hade en fungerande tullverksamhet. Totalförsvaret och hemvärnet hade vapnen. Sverige trafikerades heller inte av stöldligor från Östeuropa.

IS-resenärer skar inte sönder barnens fotbollar med kniv om de råkade dimpa in i fel trädgård. Gruppvåldtäkter fanns inte på kartan. Jo. Ett sådant Sverige har faktiskt funnits. Paradiset är inte helt förlorat, även om det ser väldigt jobbigt ut i särskilt utsatta områden.

Åkesson minns Folkhemsepoken. Han talar sanning om detta folkhem, anser jag. Jag minns den epoken. Den är inget falskt minne, även om Åkessons lösning inte får full poäng, eftersom han inte hedrar den vänsternationelle Olof Palme, lika lite som Parner gör det, märkligt nog.

Olof Palme mördades 1984 och högersossar tog strax över partiet. Novemberrevolutionen, den gigantiska pengarullningen i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, blev inträdet in i permanent hög arbetslöshet och EU:s frihandels-”race mot bottnen”. Åkesson var då ca 11 år och jag var då 18 år. Jag var redo att bli politiskt aktiv. Klart att vi såg hur Sverige förändrades.

Jag och Jimmie såg hur det blev svårt att få jobb utan att ha kontakter eller att gå ner i lön. Åkesson såg kanske inte att det var ännu värre för invandrarna? Åkesson upplevde sannolikt en ökad otrygghet och då blev hans egna folk en trygghet, men han förstod sannolikt inte grundorsaken till den nya otryggheten som han kände, d.v.s. högersvängen, eftersom den utfördes av människor som kallar sig socialdemokrater, men är fascister som stödjer finanskapitalets öppna chauvinistiska terror, säljer vapen till diktaturer och köper vapen av världens i särklass mest kriminella ledarskap som någonsin har existerat. Åkesson lever i förnekelse, medvetet eller omedvetet.

Själv så försökte jag, och försöker fortfarande, påverka Miljöpartiet att fokusera på ekologisk hållbarhet, istället för CO2 och globalismens öppna gränser, men helt tydligt förgäves. Utträdeskravet ur EU togs bisarrt nog bort ur det s.k. ”Miljöpartiet”. MP blev därmed ett icke-ekologiskt och icke-socialistiskt parti och jag gick då ur. Vid den tidpunkten utgjordes SD typ av sprayfärg med ”BSS” och varningar (som jag aldrig lade märke till) för det som sedan tyvärr blev verklighet för många offer.

Att vilja förändra partier ”i grunden” är det fullt möjligt att vilja. Jag vet, för jag har velat det, samt har ibland gjort det och har ibland misslyckats med det. ”Politik är att vilja”, som Olof Palme sade. Olof Palme förändrade Sverige och hela världen, så varför skulle inte Åkesson kunna förändra SD? Klart att han skulle kunna göra det och klart att han kan ha gjort det.

Att en 15-åring, eller en 34-årig partiledare, inte kan, eller inte vill, eller inte får, minnas saker som skadar självbilden eller partiet är inte problematiskt. Det är mänskligt. Det är lika mänskligt som att en traumatiserad gruppvåldtagen kvinna röstar på NMR och ska få göra det. Hon ska få tycka att ”Sverige slits isär” och att ”den enskilt främsta orsaken till detta är en extrem och ansvarslös invandringspolitik”, även om det inte är hela sanningen. Hon kan dessutom ha fått HIV, d.v.s. precis det som dåtidens SD varnade för:

BIld på SD:s gamla valaffisch

Hur många i SD stödjer den affischen idag även om den säkerligen skapades i omtanke med svenska folket? Är den ens laglig? Sanningen gör inte ont. Vi ska försöka se verkligheten som den är, förklara sambanden mellan ojämlikhet och kriminalitet, sambandet mellan mångkultur, segregation och konflikt. Vi ska INTE raljera mot gruppvåldtagna kvinnor!

Vi ska inte raljera mot de människor som är skeptiska eller varnar, även om de uttrycker sig såsom SD gjorde förr! Vi ska lyssna på deras känslor och deras argument. Vi ska undersöka fakta och vidta rimliga åtgärder tillsammans med folket, så humant och långsiktigt vi kan, inte ställa oss i osunda motpositioner med argumentationsfelet associationsskuld som grund!

Att samtala och lyssna på varann är grunden för varje demokrati. Finns det ett samband mellan någon sekterism och olagligt beteende så ska vi vara öppna för det också, inte gulla med den reaktionära sekterismen!

Bild på Johannes Regell
”Våra pionjärer fängslades för de drev med präster och gud och dagens vänster bugar för präster som är minst lika reaktionära. Bara att de kommer från en annan del av världen.”
/ Johannes Regell (Källa: https://nyheteridag.se/plus/socialisterna-i-vastervik-om-vansterns-installning-till-boneutrop-man-sviker-sin-rorelses-historia/)

I det krigsdrabbade Vietnam, där USA:s militärer torterade, bombade, brände och besprutade folket med Agent Orange urskiljningslöst, så hade väl alla vietnameser ett flyktingskäl. T.o.m. USA:s tvångsinkallade soldater hade det, men hur hade Vietnam vunnit kampen om alla vietnameser hade flytt den kampen?

Olof Palme, ville på 70-talet inte ta emot 1 200 kvotflyktingar från Vietnam, enligt Petterssons blogg, med motiveringen att:

Bild på Olof Palme
”deras kultur skiljer sig så avsevärt från vår att det skulle få oanade följder.”

Är det därför SD:s budskap har fått ett så kraftfullt gensvar i väljarkåren? SD:s attityd liknar Palmes. LO-medlemmar ser sig nog inte som nazister eller krigsförbrytare, säkerligen heller inte ansvariga för klimat eller s.k.”klimatflyktingar” från kulturer, som skapar horder med barn som tar i anspråk så mycket vatten att sjöar försvinner, vilket till stor del har en enkel matematisk förklaring, vilket gör att klimatet förändras lokalt, vilket skapar öken, som ex. vid Tchadsjön, eller Aralsjön.

Parner tycks mena att det är inhumant att ”stänga dörren och kasta nyckeln i Öresund”, att det ”skulle innebära att vi agerade lika ovärdigt”, men är det verkligen ”humant” mot det svenska folket att öppna gränserna på vid gavel för precis den tillväxten? Även det får ju hjärtskärande inhumana konsekvenser, för att inte tala om ekologiskt ohållbara konsekvenser.

Inget är så obehagligt som att människor, i strid med vetenskapsmäns och matematikers varningar, förstör sin miljö likt getter. Föreställ dig en överbefolkad flock getter som vill in i visthusboden och vill tömma mat- och vattenförrådet! Varför kan man inte stänga dörren till visthusboden, ransonera och ev. mata getterna med p-piller istället? Bör man öppna dörren? Vad är ”humant” med konsekvenserna av det? Tror du att det plötsligt skall regna manna från himlen?

Mänskligheten kan INTE längre skylla på att de inget visste, likt getterna som faktiskt inget vet. Människorna propsar för mänsklig tillväxt, med envist stängda ögon och envist stängda kommentarsfält, som inte tål obehaget av motståndet mot sanningen, så även FiB/k:

”Tycker din kommentar [om getter i visthusboden] är obehaglig och kan ge konstiga reaktioner. Kommer inte publicera.”
/Knut Lindelöf, redaktör på FiB/k

Obehaget kommer av motståndet, inte av sanningen självt. Sanningen vill hjälpa oss bort från det get-beteende som skapar problemen.

Hade getterna fortsatt med det katastrofala beteendet om de hade den vetenskapliga medvetenheten? -Nej. Sannolikt inte. De hade nog gladeligen familjeplanerat. Varför? – De har inga sektledare eller ekonomister som talar om för dem att tillväxa utom kontroll. De har inga sekttävlingar i syfte att nå världsherravälde. De har inga ekonomister, brödraskap eller politiker som sjunger tillväxt i kör.

Kuba är ett av fåtalet länder som tycks ha förstått vad ekologisk hållbarhet faktiskt betyder. Populationen nedväxer sakta. Skogen tillväxer. Thunberg har också förstått i sitt tal till FN. Albert Bartlett, Jared Diamond, Sir David Attenborough, Dalai Lama, biologer, matematiker, arkeologer och jordbruksforskare förstår. Vad är det du och FiB/k inte förstår?

Konsekvensen av tillväxt och överbefolkning är INTE humanism alls. Inte det minsta. Konsekvensen är djävulsk. Miljöförstöring, fattigdom, svält, kriminalitet, konflikt, krig och kannibalism. Det är människor som tillåter och uppmuntrar att det sker, genom att inte våga presentera sanningen. Djävulsdyrkarna döljer denna evidenta sanning.

Människor flyr dessa get-kulturer på riktigt, ex. Bassam Al-Baghdady som översatte God Delusion av Dawkins till arabiska. Hans lugn i Sverige hotas nu av exakt den sekt som han tvingades fly och har mordhotas av. Läs hans blogg!

Sekter påstår oftast att de dyrkar en Gud, men det är kanske en märklig och blodtörstig ”gud”? Kanske en kortsiktigt girig och narcissistisk ulv i fårakläder med horn och bockfot?

Bild på Richard Dawkins
”Gamla testamentets Gud är förmodligen den mest obehagliga karaktären i all fiktion: avundsjuk och stolt över det; ett småsint, orättvist, oförsonligt kontrollfreak; en hämndlysten, blodtörstig etnisk rensare; en misogynistisk, homofobisk, rasistisk, barnamördande, folkmördande, hedersmördande, plågande, storhetsvansinnig, sadomasochistisk, oberäknelig ond mobbare.”
/ Richard Dawkins

”The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.”
/ Richard Dawkins (Source: Richard Dawkins on Wikiquote)

Åkesson och SD tänker kanske också likt getter, vad gäller tillväxt, men anklagas av Parner för att vara ”illiberala”. Illiberal demokrati är, enligt Engelska Wikipedia, ett system där, även om val äger rum, så är medborgarna avstängda från kunskap om de aktiviteter som utövar den verkliga makten, på grund av bristen på medborgerliga friheter.

Är det SD som gömmer brottsstatistiken under hemliga koder? -Nej. Är det SD som undanhåller sanningen om sina folkmord? -Nej. är det SD som utsätter journalister för tortyr? -Nej. Är det SD på ca 20% som möjliggör media-monopolet allena? -Nej. Är det nationalkapitalismens-medier allena som står för dagens konstanta lögner? -Nej.

Bild på Paul Craig Roberts
”När ett lands regering och media inte gör något annat än ljuger dygnet runt, hur kan då demokrati existera? Klart att den inte kan det.”
/Paul Craig Roberts (Källa: OpEdNews 12/5/2017)

”When a country’s government and media do nothing but lie 24/7, how can democracy exist? Clearly, it cannot.”
/Paul Craig Roberts (Source: OpEdNews 12/5/2017)

Sverigedemokraterna kännetecknas INTE av illiberal demokrati hittills. Det är istället 7-partiet som, helt evident, ligger bakom illiberalismen, sannolikt i paniken över att SD växer. Om/när SD blir Sveriges största parti, så är det vänsterns egen förtjänst. Jimmie Åkesson kommer tacka och bocka artigt, som den typiskt svenske konservative demokrat han är. Det är jag säker på.

Vänstern kommer sannolikt fortsätta med samma taktik mot SD. Varför? – Jag tror det beror på Dunning-Kruger-effekten som är en kognitiv bias, som innebär att den som är inkompetent också är oförmögen att förstå att denne är inkompetent. Skulle någon i vänstern, mot förmodan, vara ganska intelligent och förstå vänsterns inkompetens, så står ett helt köttberg av inkompetenta i vägen för varje förändring.

Till sitt förfogande har vänsterns köttberg ett helt batteri av lögner, chokladtårtor etc. för att stoppa varje logiskt taktikbyte. Det enda logiska, om vi vill få välfärden tillbaka är därför, i min mening, att de intelligenta tar ledarskapet, fraktionerar och valsamverkar brett, så att SD och högern utmanas från vänster med riktiga argument och vetenskapliga evidens, INTE med ”Rasism!” eller ”Nazism!”, eftersom det är förtal. Det är olagligt enligt brottsbalken att kalla människor sådant inför andra, om jag har tolkat brottsbalken rätt. I min mening är det särskilt olämpligt eftersom man skall tala sanning!

Demokrati – Den lojale Socialdemokraten Olle Svenning tänker överge arbetarklassen

Genom Ulf Nilssons ”Vad ska S med arbetarklassen till i Proletären så uppmärksammas jag på Olle Svennings artikel ”Arbetarklassens extrema högersväng” i Aftonbladet.

Svenning tror att:

”Försvaret för demokratin och de mänskliga rättigheterna kan bli socialdemokratins sista stora strid”

Båda artiklarna är intressanta, men jag ska inte återge innehållet här.


Olle Svenning föddes mitt i hitlertysklands ambitioner på världsherravälde 1942, är nu alltså respektabla 77 år. Svenning arbetade åren 1965–1968 i statsrådsberedningen under statsminister Tage Erlander. Åren 1968–1980 var han ledarskribent i Aftonbladet. Därefter arbetade han som utrikeskorrespondent i Paris för tidningen Arbetet. Åren 1989–91 var han press- och kulturråd vid svenska ambassaden i Madrid. Åren 1991–2012 arbetade han på Aftonbladet, bland annat som utrikeskrönikör.


Jag tror att Svenning är ”vilseledd av massmedia” (Palmes ord om Vilhelm Moberg angående en artikel i DN), eller helt enkelt alltför lojal mot de som är ansvariga för Socialdemokraternas fall.

Det är INTE min åsikt att arbetarklassen gör en extrem högersväng. Det är Socialdemokraterna som efter Palmemordet har gjort en extrem högersväng. Det hela började med att Ingvar Carlsson satt i TV ihop med Carl Bildt och berättade för svenska folket hur bra bankirmaffians EU skulle bli för folket. Jag var inte gammal, men som Nej till EU-förespråkare redan då så minns jag chocken. Jag visste ju att Socialdemokraterna var delade i frågan.

Trots att EU-spektaklet har lett till ett välfärds-”race to the bottom” i tre decennier, så har ändå INTE Socialdemokraternas välavlönade kanslihushöger någonsin ens funderat på att byta taktik och nu plockar de även bort sin egen värnskatt i hop med resten av högerpartiernas politikeradel.

Arbetarklassens flykt till Sverigedemokraterna beror på hela vänsterns oförmåga att fånga upp arbetarklassens missnöje trovärdigt och effektivt. En röst på Sverigedemokraterna började som en protest, som möttes med raljanta ”kontrollord” som förorättade och förtalade arbetarklassen. Sossarna har ännu inte insett sitt misstag, än mindre bett om ursäkt.

Nedsättande ord som ”primitiv nationalism” och ”rasism” haglar fortfarande lögnaktigt mot en arbetarklass, av alla möjlig härkomst och bakgrund, som samlas i Sverigedemokraterna. Hur trovärdigt blir det? Kallar någon i Socialdemokraterna Tage Erlander eller Olof Palme, som var vänsternationella, för sådant? Varför inte då? – Enkelt. Det är inte hövligt och helt enkelt inte sanningen. Det är förtal. Ett lagbrott. Därför ska man inte säga det.

Då det är sant att någon är allvarligt drabbad av rasistiska känslor, så bör man heller inte stämpla eller skymfa dem. Varför inte? – Är det inte uppenbart? Det kan bero på ett trauma, ex. våld eller våldtäkt, och de drabbade eller deras familjer och vänner kan lida svårt av dessa känslor. De kan lida så svårt att de luras in i extremhögern, eller vid en extrem inverterad motreaktion, ex. in i extremvänstern, eller in i radikalfeminismen, vilket gynnar den bankmaffia som lever på arbetarklassens interna konflikt.

Socialdemokraterna, och andra i den extrema högern, har unisont och reaktionärt vurmat för finanskapitalets öppna terror mot suveräna stater, t.o.m. deltagit, vilket lett till slaveri och tortyr. Socialdemokraterna har även gullat med sektledare som själva spottar på kvinnors, flickors, apostaters, andra migranters och svenskars mänskliga rättigheter, t.o.m. importerat de som utförde halshuggningarna och kasten av homosexuella från höghus.

Det här är ofta sektledare och sektmedlemmar vars egna kultur är en skymf mot ”skapelsens” ekologiska restriktioner. Socialdemokraterna och V har gått så långt att de har uteslutit sina egna lojala kvinnor för att skydda sekteristerna … och undrar sedan varför de själva överges av arbetarklassen …

”Man bekämpar inte högerextremism genom att imitera den.” sade den franske folkförrädaren Léon Blum som genom sin politik försvagade Frankrike och fick sitta i tyskt koncentrationsläger.

Citatet är ett argumentationsfel som kallas för associationsskuld, även ”nazistargumentet”. Bygger man sitt tänkande på sanningen istället så blir förmodligen även resultatet bättre.

Sanningen är att Socialdemokraterna har försvagat demokratin genom att vara för EU i tre decennier och att Socialdemokraterna har kränkt de mänskliga rättigheterna genom att stödja USA:s krigsförbrytelser i tre decennier. Att köpa in ett föråldrat och dyrt Patriot-robotsystem under Trump-regimens styre är enbart pricken över i.

Fortsätt du vara en lojal sosse, Svenning, men blanda för Guds skull inte ihop det med anständighet, fred, demokrati, socialism, mänskliga rättigheter eller arbetarklass!

 

 

 

Kritiska frågor till Rättvisepartiet Socialisterna

Rättvisepartiet Socialisterna är, precis som Vetenskapliga partiet, emot imperialismens plundring och militarism och för en mer jämlik värld i fred och frihet för alla nationers folk, men klandervärt nog saknar RS ett  kommentarsfält år 2019…

Jag ställer därför några kritiska men rättvisa frågor här:

  • Vad har människors rätt att leva i sina egna nationer att göra med massinvandringen av Sverige?
  • Jag är enig i att vi ska motverka rasistiska känslor och skuldbeläggningen av riktiga flyktingar, men hur motverkas rasistiska känslor genom massinvandring av icke-flyktingar, icke-barn, andra kriminella och sänkt välfärd för alla svenska medborgare samtidigt? Stiger inte både de rasistiska känslorna och röstetalet för SD när man håller på så?
  • Hur blir det fler jobb, välfärd och bostad åt alla i Sverige genom massinvandringen av välfärdsflyktingar?
  • Jag är enig i att vi bör låta storföretag, banker och rika betala högre skatter för att bekosta välfärden, genom progressiva skatter, men är inte risken stor att de byter land inom EU om enbart Sverige beskattar dem hårt? Är RS för ett utträde ur bankmaffians EU? Ska vi gå ur EU INNAN de beskattas hårdare? Hur kommer vi ut ur EU rent praktiskt? Valsamverkan?
  • Vem kriminaliserar lokala stöd- och räddningsinsatser som ofta är effektivare per satsad krona?
  • Är inte det att arbeta för globalistmaffians bankirer, mot svensk arbetarklass intressen, att försöka avskaffa nationsgränserna? De demokratiska revolutionerna måste väl ändå ske i nationerna, med stöd av folket i varje nation? Vem ska genomföra de revolutionerna om inte unga enade män?
  • Är det inte att arbeta stick i stäv mot ekologisk hållbarhet att överbefolka Sverige med välfärds-flyktingar från reaktionära barnavlande kulturer, samt massimportera människor som ser ner på svensk fri jämställdhets- och jämlikhets-kultur?

Alla svar som håller sig inom kommentarsreglerna godkänns.