KRITIK & ANALYS AV SION VISES SION VISES PROTOKOLL 6 – ÖVERTAGNINGSTEKNIK

PROTOCOL 6 – TAKE-OVER TECHNIQUE PROTOKOLL 6 – ÖVERTAGNINGSTEKNIK Reservoirs of riches – Destruction of goy aristocracy – Vicious circle of rising prices Reservoarer av rikedom – ödeläggelse av gojernas aristokrati –  En ond cirkel av stigande priser 1. We shall soon begin to establish huge monopolies, reservoirs of colossal riches, upon which, even large […]

KRITIK & ANALYS AV SION VISES SION VISES PROTOKOLL 5 – DESPOTISM OCH MODERN UTVECKLING

PROTOCOL 5 – DESPOTISM & MODERN PROGRESS PROTOKOLL 5 – DESPOTISM OCH MODERN UTVECKLING Centralised Government – Gulfs separating States – Sham eloquence to overcome public opinion – Super-Government Administration Centraliserat styre – Djupa klyftor som separerar stater – Falsk vältalighet för att betvinga folkopinionen – Överstatlig administration 1. What form of administrative rule can […]

KRITIK & ANALYS AV SION VISES SION VISES PROTOKOLL 4 – MATERIALISM ERSÄTTER RELIGION

PROTOCOL 4 – MATERIALISM REPLACES RELIGION PROTOKOLL 4 – MATERIALISM ERSÄTTER RELIGION Stages of a Republic – Gentile masonry a screen – International speculation of industry – Cult of Gold En republiks stadier – Hedningarnas frimureri är en rökridå – Internationell industriell spekulation – Guldkulten 1. Every republic passes through several stages. The first of […]

KRITIK & ANALYS AV SION VISES SION VISES PROTOKOLL 3 – METODER FÖR ERÖVRING

PROTOCOL 3 – METHODS OF CONQUEST PROTOKOLL 3 – METODER FÖR ERÖVRING The Symbolic Snake – ”People’s Rights” – Liquidation of the Goyim – ”Sovereign Lord of the World” – Universal economic crisis – ”Ours they will not touch…” – Secret masonic agents. Den symboliska ormen – ”Folkets Rättigheter” – Likvidationen av Gojerna – ”Värdens […]

Kritik – Birger Schlaug frustrerad på Miljöpartiet och trött på en massa saker

Birger Schlaug beskriver tillståndet i Miljöpartiet som ”frustrerande” och ställer en viktig fråga, som jag gärna vill besvara så hövligt jag bara kan, som f.d. medlem i Miljöpartiet. Det är så jag anser man bör göra i en demokrati, OM man nu vill ha fortsatt fred och demokrati, och inte vill arbeta för konfliktskapande i […]

KRITIK & ANALYS AV SION VISES PROTOKOLL 1 – DEN GRUNDLÄGGANDE DOKTRINEN

PROTOCOL 1 – THE BASIC DOCTRINE PROTOKOLL 1 – DEN GRUNDLÄGGANDE DOKTRINEN Right lies in Might – Politics versus Morals – The End justifies the Means – ”Liberty, Equality, Fraternity” – The New Aristocracy. Rätten ligger Styrkan – Politik vs. Moral – Ändamålet berättigar Medlen – ”Frihet, Jämlikhet, Broderskap” – Den Nya Aristokratin. 1. Putting […]