Jens Ganman – Intervju med tre kvinnor som arbetar på asylboende/HVB-hem för ensamkommande

Jens Ganman har under våren träffat och intervjuat tre kvinnor på olika platser runt om i Sverige. Kvinnorna arbetar på asylboende/HVB-hem för ensamkommande. Deras vittnesmål skildrar det svenska asylsystemet inifrån. Kvinnorna har enligt Ganman valt att medverka anonymt, eller som en kvinnorna uttryckte saken:

”Jag har min inkomst och min familj att tänka på… min kritik av systemet kommer i värsta fall att avfärdas som förtäckt ‘rasism’. Fast de som säger så förstår inte att de lägger krokben för att skapa ett bättre system som i slutändan skulle gagna alla inblandade. Eller så skiter de i det. Jag vet inte vad som är värst.”

Det är en mycket intressant och kritisk artikel av Ganman som tycks ge insyn i olika saker som kan pågå i Sverige, saker som du som skattebetalare sannolikt betalar för. Ganman tror att ”DET HÄR KOMMER ATT SPELA SD RAKT I HÄNDERNA…” men faktum är att det kan fungera som en väckarklocka för hela Sverige. Att ett borgerligt parti som SD får makten tillsammans med moderaterna behöver inte nödvändigtvis förbättra situationen.

Vetenskapliga partiet har varit vaket länge och vi är både ekologiska och socialistiska samtidigt som vi tydligt varit emot massinvandringen precis som många andra intelligenta Socialdemokrater genom historien. Till skillnad från riksdag och regering brukar vi i Vetenskapliga partiet ofta ha tur när vi tänker, en egenskap som vi hoppas ska smitta av sig på både riksdag och regering så att våra pengar används intelligentare och effektivare för att lösa de problem vi alla, helt uppenbart, står inför.

Invandringspolitik och handikapp – Intervju med två svenska systrar i sommarsolen

Systrarna Sofie Chavez och Sandra Bengtsson från Sverige har politiska åsikter som de gärna vill dela med sig av via Youtube. Bengtsson är handikappad och Chavez är hennes personliga assistent. Chavez har tidigare röstat på Kristdemokraterna, men vi upplyser henne om den krigspolitik som Alliansen är ansvarig för tillsammans med Socialdemokraterna.

Bengtsson kritiserar invandringspolitiken
eftersom hon noterat att handikappade fått stå tillbaka. Bengtsson tänker därför INTE rösta på Stefan Löfvens parti Socialdemokraterna. Om systrarna tänker rösta på Vetenskapliga partiet genom Valsamverkanspartiet återstår att se. Jag hoppas det givetvis. Ett stort tack till Sofie och Sandra för intervjun.

Kritik – dåliga fakta och källgranskning från Bakom kulisserna, Cornelia Dahlberg och Parnassen

Det är med förnuft och känsla som Vetenskapliga partiet för fram denna kritik idag och samtidigt tillfälligt tar bort RSS-feed från Bakom kulisserna, Cornelia Dahlberg och Parnassen p.g.a. att de INTE, trots våra vänliga önskningar, varit motiverade att faktagranska sina inlägg. Vi kan inte påpeka detta gång efter gång utan åtgärd tyvärr.

Vi begär inte perfektion av någon, vare sig av medborgarjournalister eller vanliga journalister, men vi begär en god intention att vilja förmedla så sanningsenligt som möjligt och vi hoppas att de kritiserade nu är motiverade att ta till sig kritiken och ange framtida goda intentioner och på så vis komma tillbaka in i vår lista i högerspalten. Vi har i dagarna noterat att vissa av mainstream-journalister nu påbörjat försök till att hålla sig till journalismens yrkesetiska regler, vi hoppas att även andra medborgarjournalister försöker med det.

Vi har inget emot alster som ”Dagens Brage” om denne herr Brage Norin har hänvisningar till källor och åtminstone försöker framställa saken så objektivt han kan och att ev. journalister analyserar inläggen kritiskt, men när detta saknas och texterna framförs med ett självsäkert slags ”så här är det bara” likt någon slags Carl Bildt, samt blandas med obekräftade eller duktigt ”debunkade” teorier huller om buller kan vi tyvärr inte längre länka till det.

Kritik mot Bakom kulisserna
Tyvärr har Bakom Kulisserna publicerat en historia om en MI5-agent som är en debunkad nyhet. Om det är ett försök att dra ner trovärdigheten för det Youtube-klipp om mordet på Diana som bifogats är oklart, men detta videoklipp är naturligtvis betydligt mer intressant trots sin uppenbara partiskhet. Bakom kulisserna tillåter heller inga kommentarer på det inlägget. Det är ett annat krav vi har på de vi lägger upp i vår RSS-feed. Vi tycker att detta är synd för vi har också funnit väl underbyggda inlägg på bloggen Bakom kulisserna. Vi tror att faktagranskningen kan bli betydligt bättre.

Kritik mot Cornelia Dahlberg
Dahlberg publicerar människor som borde kunna ha sina egna bloggar, eller enbart presenteras i en RSS-feed eller nämnas i ett PS eller liknande. Visserligen får man kommentera och säga emot i kommentarsfältet, men det blir faktiskt tröttsamt när beteendet upprepar sig. Själv får vi sällan veta vad Dahlberg analyserat och kommit fram till, vilket givetvis är det vi vill veta när vi prenumererar på Dahlbergs blogg. Vi tycker att detta är synd för vi vet att Dahlberg kan använda både förnuft och känsla om hon är motiverad till det.

Kritik mot Parnassen (Helena Palena)
Det är samma kritik som till Dahlberg. Vid framförande av kritiken framför Helena följande:

”Källa på det? Tröttsamt! Brage är källan! Take it or leave it! 😛”

Vi tycker detta visar på bristande förnuft och en bristande känsla att förmedla saker som helt saknar underbyggnad eller faktakontroll och ange personen som förmedlar tyckandet som sin källa. Vi är ett sanningssökande parti först och främst, inte ett sensations-sökande parti även om den sannolika sanningen ibland kan vara helt sensationell.

Lögn, förbannad lögn och statistik – Kritik mot Hans Roslings retoriska argumentationsfel i Globen

Jag betraktar Hans Roslings framträdande i Globen. Han gör sig som vanligt skyldig till Konfirmeringsbias (d.v.s. att han plockar russinen ur kakan). Rosling är visserligen inte längre med oss i jordelivet och kan inte försvara sin ståndpunkt, men läsarna får givetvis försvara hans ståndpunkt om så önskas i kommentarsfältet. Visserligen har Rosling rätt i en sak, anser jag, nämligen att världssamfundet borde hjälpa UNHCR att hjälpa syrierna i lokalområdet med mer pengar, men nu till kritiken!

Bild på Mark Twain.
”Det finns tre sorters lögn: lögn, förbannad lögn och statistik
/Mark Twain
”There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.”
/Mark Twain

Rosling kritiserar kriget, men inte de svenska bomb-politiker som faktiskt stödjer kriget genom att vara på Europas, USA:s, Israels, Qatars, Saudiarabiens och de sponsrade terroristernas sida mot demokratin i Syrien. Rosling kritiserar heller INTE alla de politiker som, mot alla rimligt förstånd, mot FN:s regler, fördömer den demokratiskt valde Assad.

Sedan, trots att Rosling förespråkar mer pengar till UNHCR, vilket är förnuftigt och visar på en frisk medkänsla, så tar han inte konsekvenserna av det resonemanget, d.v.s. att kostnaden för de syriska migranterna (som INTE längre har asylskäl när de väl befinner sig ex. i Turkiet) faktiskt hade kunnat leda till mer pengar till UNHCR istället för svenskt indraget bistånd till andra behövande i de drabbade områdena.

Jag noterar också att Rosling enbart valt ut syrier i sitt resonemang, men flyktingkrisen består inte enbart av flyktingar från Syrien, men även massvis med icke-flyktingar från många andra länder i MENA-länderna och Afrika söder om ekvatorn, flyktingar som helt saknar asylskäl och därmed belastar budgeten helt i onödan.

Avvisar/deporterar vi dem, vilket lagen tillåter, eller får dem att frivilligt utvandra ex.genom att erbjuda dem ett hållbart liv ex. en ekologisk odling, samt utbildning och exponentialfunktionens effekt på populationer och vikten av preventivmedel, så kommer vi ha pengar till UNHCR samtidigt som välfärden och toleransen kan tryggas på lång sikt för både svenskar och de fåtalet individer som verkligen har riktiga asylskäl.

Rosling tar även upp kärlek som ett skäl till uppehållstillstånd, men jag antar att det är passion som avses och inte den kärlek/medkänsla som ex. Jesus talar om. Jag anser då att det är rimligt med tillfälligt uppehållstillstånd för de som har en svensk partner, men även att detta leder till permanent uppehållstillstånd då man får barn med en svensk partner om personen inte har en religion som går stick i stäv med landets värderingar om yttrandefrihet och demokrati. Detta kan öka integrationen på ett förnuftigt sätt med medkänsla.

Kritik – Fejkade nyheter från tidningen Journalisten – Vägrar Nya Dagbladet genmäle

Fejkade Nyheter från etablerade tidningar är inget nytt fenomen. DN har länge varit en välkänd förvillare. Det har pågått länge. Nu är det Journalistens chefredaktör Helena Giertta som tydligen är ute på hal is enl. Nya Dagbladet:

Nya Dagbladet begärde ett genmäle efter felaktiga anklagelser och påståenden från Journalistförbundets tidning där Nya Dagbladet i en artikel anklagades för att sprida “falska nyheter” utan att det gavs några konkreta exempel på detta.”

Jag återkommer idag till artikeln för att se om tillståndet förändrats. Det har det inte. Journalisten har blivit ytterligare en i raden av lögnmedier.

Altruism, Empati och Förstånd – Vi måste hjälpa barnen och kvinnorna

Igår tittade jag på en engelsk video om Sverige från ”Angry Foreigner” (Arg utlänning). Han sätter fingret på vad som verkligen är Altruism, Empati och Förstånd och om hur man INTE hjälper barn. Det är viktigt för att kunna förstå HUR man hjälper barn på riktigt, d.v.s. hur man blir god på riktigt.

Den enda kritiken jag har mot Angry Foreigner (och mig själv) är väl att vår ilska förmodligen är dåligt för att övertyga de som tror att de är goda när de faktiskt är onda. Ilska är släkt med att vara ledsen på något. När man är arg kan det således vara bättre att visa att man är ledsen, men även jag har syndat idag på den punkten. Jag återkommer till det.

En bild på ett svältande barn från Jemen

Ett svältande riktigt barn från Jemen från den arge utlänningens video.

Bilden i videon på det svältande barnet, samt vetskapen om orsaken, samt viljan till indraget bistånd till barn som detta, samt orsaken till det, gör att jag mår dåligt och känner skam över politikerna och de människor som valt in krigspolitikerna i Socialdemokraterna , Miljöpartiet och Alliansen, d.v.s. de som röstar på politiker som vill ta maten ur munnen på svältande barn, eller stödjer den diktatur och de fascistiska sanktionerna som är den direkta orsaken till att barnet svälter.

Regeringen och den borgerliga s.k. ”oppositionen” har stöttat denna fascism genom sitt stöd av det massmördande USA, genom att samverka med Nato och genom sitt stöd för diktaturen Saudiarabien ex. genom vapenförsäljning. Samtidigt har regeringen försökt ställa in biståndet till barn som verkligen behöver hjälp, detta för att bekosta omhändertagandet av vuxna som faktiskt saknar asylskäl.

”Internationellt bistånd minskar med fyra miljarder kronor – för att klara de ökade utgifterna på grund av flyktingsituationen.” (Aftonbladet 13 april 2016)

Jo. Det är tyvärr på riktigt när jag kontrollerar saken och jag skäms för mitt lands politiker och de som valt dem, men hur kunde det gå så här? Och varför fortsätter det? Varför kan de fortsätta? Varför avslöjar inte människor den massmediala lögnen? Varför röstar de inte mer eftertänksamt?

Idag talade jag åter med en korpulent svensk kvinna som såg ut att vara i trettioårsåldern. Hon menade att svenska män våldtar mer än utländska män. Det föreföll väldigt motsägelsefullt med den information jag har om saken så det gjorde mig intresserad. Jag frågade efter hennes källa. Hon sade då Statistiska Centralbyrån. Då blev jag både förvånad och glad för sist jag letade statistik där var den dold. Äntligen riktig statistik som kan visa att jag har fel, tänkte jag.

Kvinnan började dock bli otrevlig och undrade argsint vad jag hade för rätt att be henne om källor för hennes påståenden och ännu mer arg när jag svarade att jag frågade henne för att medierna ljuger om allt möjligt och att vi givetvis bör använda bra underlag när vi skaffar oss åsikter om något. Hon blev så otrevlig att jag kände mig nödgad för hennes egen skull att skälla ut henne ordentligt. Samtidigt var jag inte arg inuti.

Det var min bedömning att hon behövde en utskällning, men kanske var det fel, för jag tyckte faktiskt mest synd om henne. Hon var sannolikt vilseledd av massmedia och hennes ilska kom sannolikt ur den plötsliga vetskapen därom. Jag ska därför själv inte visa ilska nästa gång har jag bestmt mig för, men visa sympati och ledsamhet, för det är egentligen vad jag känner. Jag är verkligen ledsen för att människor inte försöker vara goda på riktigt.

Väl hemma sökte jag ändå på SCB om våldtäkter för att kunna se om hon ljög eller verkligen talade sanning, men hittade ingenting på SCB. Informationen verkade fortsatt vara dold, så jag sökte på nätet efter fakta och fann den till slut och hon verkade tala osanning. Hur ser Våldtäktssverige ut på riktigt? Män födda i Norden våldtar, hette artikeln, en artikel som försökte bevisa det kvinnan hade sagt. I artikelns kommentarer fann jag till slut en källa som antyder att hon hade helt fel:

”Katrin Lainpelto forskare och lektor i processrätt har tittat på samtliga domar i hela Sverige från 2010. Då visade det sig att 147 av dom dömda var svenskar och 166 var av utländsk härkomst. Det är i vart fall vad jag skulle vilja kalla överrepresentation. Och eftersom invandrare med svenskt medborgarskap räknas som “svenskar” så kan ju faktiskt den reella skillnaden eventuellt vara ännu större här.”

Invandrare är alltså med stor sannolikhet överrepresenterade i statistiken redan 2010! Det är med stor sannolikhet ännu värre idag 2017. Den slutsatsen drar jag p.g.a. andra evidens som jag också fann i artikelkommentarerna. Dessa evidens kan belysa var vi kanske ligger i den statistiken idag och de kommer från en forskande organisation som heter WomanStats. Orsaken verkar vara både kulturella skäl och socioekonomiska skäl.

Bild på WomanStats projektteam

WomanStats projektteam av forskare.

Förklaringen ligger nog även en liten aning i denna video från TED på engelska där den engelske politikern David Miliband, som sannolikt varit med och skapat krigen och massmorden mot sekulära muslimer och andra minoriteter i Syrien, samt sannolikt medverkat till det svältande barnet på bilden, framstår som godheten själv, men jag håller ändå med honom om EN sak, men bara EN sak, d.v.s. att det nu handlar om allas vår KARAKTÄR.

Resten av Milibands resonemang bygger helt och hållet på massmediala lögner, floskler och självmotsägelser, anser jag. Med tanke på hans egen politiska insyn tror jag alls inte på att Miliband tror på vad han själv säger. Således är det högst sannolikt att han ljuger medvetet och således måste leva med skammen av att vara en medlöpare till massmord av både barn och kvinnor i världen.

Det finns således med stor sannolikhet en ondskefull, girig och djävulsk agenda mot människorna, en ondska som även tycks ha tagit sig in på TED direkt eller indirekt, en ondskefull slags väl dold rasism som bygger på att visa upp altruism och empati för att lura västvärldens demokratier, även om förståndet vid en djupare titt på alla detaljer och några logiska steg i tankeprocessen säger att godheten finns på helt andra ställen.

Karaktär är, enligt min egen mening, att undersöka på djupet, tänka med förnuft, känna efter och sedan verka i en riktning som man själv anser vara bra för framtidens generationer.

Klandervärt – Det är lätt att bli Stalinist när man åker med Skånetrafiken

12:e juni 8:58. Köper en biljett till Växjö i Kristianstad på tågstationen. Går på tåget som går mot Hässleholm ovetandes om att det står något annat tåg gömt någonstans, ev. bakom det andra tåget, vad vet jag? Ingen varning om förväxlingsrisken finns någonstans, varken på skyltar, i tidtabeller eller på biljetten. Varken mannen som sålt biljetten eller konduktören upplyser mig om den saken heller.

Något försenad, med några mellanstopp och snigelfart ibland kommer tåget till Hässleholm. jag går raskt upp och läser tavlan och rusar mot nästa avgående tåg. Ett SJ snabbtåg. Något annat tåg finns inte i närheten på tavlan.

Jag misstänker att biljetten inte gäller på snabbtåget men jag frågar ändå om saken eftersom utvecklingen möjligtvis kan ha gått framåt med kapitalismen. Det har den inte. De rike är fortfarande mer värda än andra i landet där “alla människor har lika värde” och de ska tydligen få åka dyr och snabb gräddfil.

Jag ser samtidigt att det andra tåget på perrongen bredvid rullar iväg. Det var förmodligen borttaget från tavlan redan innan de stängde dörrarna. Hade jag sprungit hade jag kanske hunnit, men hur skulle jag veta att det ens var där? Så jag nynnar i revolutionär anda en trudelutt i tanke på att jag INTE har tid att köpa en ny biljett med SJ innan det tåget går:

“Bourgeoisie, tjocka feta svin, kaviar och champagne å så vita dukar. Jag ska piska er era svin å hänga upp er i era k….”, nynnar jag.

Jag mår genast bättre och känner mig snart snällare strax efter att jag föreställt mig något från franska revolutionen som förmodligen skulle gynna 99% av befolkningen enormt. Å se där! Det kommer ett “snälltåg” som någon slags belöning tänker jag. Det låter verkligen snällt och hoppingivande.

Den snälle konduktören upplyser mig om att de inte samverkar med SJ eller Skånetrafiken. Jag upplyser den snälle konduktören om att jag tänker ta Sverige ut ur EU, nationalisera järnvägen, samt avskaffa kapitalismen så att järnvägen börjar fungera vettigt igen, men att han ska få ha jobbet kvar med både 30-timmars arbetsvecka och jämlik lön, d.v.s. en reallönehöjning, d.v.s. ”stalinism” enligt de flesta borgare, sverigedemokrater, socialdemokrater och miljöpartister som naturligtvis INTE gillar tanken på ordentlig progressiv beskattning av det kapital som de själva dragit in med sin ytterst märkliga EU-vurm och sina förvuxna riksdagslöner.

Jag meddelar även konduktören att den 1% som varit medlöpare till införseln av monopolkapitalismen på vår gemensamma järnväg med stor sannolikhet kommer hamna i arbetsläger i grottsystem under marken, i alla fall om folket som råkat ut för resultatet får bestämma, även om jag personligen anser att giljotinen vore betydligt mer humant.

Jag sätter mig framför informationstavlan igen. Jag har nu förstått att jag ska på ett ”Öresundståg”. Det ska komma ett sådant visar tavlan, visserligen något försenat, sedan ännu mer försenat, sedan passerar ett godståg under mina fötter. När jag återigen tittar upp på tavlan är det försenade tåget försvunnet från listan. I ankommande tåg-lista finns det kvar försenat. De har ställt in min resa. Min resa! Jag som egentligen förtjänar privat limousine och egna groupies likt Mao Zedong! Jag försöker givetvis direkt kontakta personalen.

Men vad nu? Finns det ingen betjäning i en av Sveriges största järnvägsknutpunkter längre? Jodå. Pressbyrån har tagit över, ni vet stället med monopolkapitalets lögntidningar i de monopoliserade tidningshyllorna, där bara deras egna s.k. ”sanning” (Pravda som det heter på ryska) får presenteras.

Som nybliven Stalinist imponeras jag visserligen av det, men tänker mig en helt annan “sanning” med journalismens yrkesetiska regler, färre floskler, självmotsägelser och argumentationsfel, vetenskapligt evidens och källhänvisningar, i stället för monopolkapitalets lögnaktiga agenda-journalistik. Nåväl.

Av pressbyrån får jag veta att jag ska kontakta Skånetrafiken, men att jag måste göra det på min egen mobil. Tur man har mobilen, tänker jag och tänker på en Comviq-jingel från den tiden då kapitalismen fortfarande såg relativt oskyldig ut och min moster blev av med jobbet på Telia. Jag får numret och ringer upp Skånetrafiken. På ca. två minuters väntetid inser jag att väntetiden verkar vara en halvtimme, lägger på, och tänker att den kapitalistiska tortyren kanske inte är över än och att det kanske är bättre att upplysa dem om deras belägenhet senare.

Men så ser jag nästa tåg på listan och ber till till den store Stalin att han skall uppfylla min önskan så att detta tåg fungerar lika bra som hans T-34:or, d.v.s. de tanks som befriade Östeuropa från Hitlertysklands imperialistiska invasion, en imperialistisk världsinvasion som på ett makabert vis liknar Nato:s, EU:s, västs och Saudiarabiens monopolkapitalistiska och militära invasion av världen idag, och jag tänker på Hitlers dans med jordgloben i en komedi av Mel Brooks.

Mitt skratt avbryts i tankar på annat lidande dessa monopolkapitalister skapat, och som vidriga svenskar stöttat genom att rösta på alla de partier som ställt sig på Saudiarabiens, Qatars och terroristernas sida, ex. barn som frågar när de ska få tillbaka sina armar, illegala migranter som suttit i överfyllda rangliga gummibåtar, illegala migranter som kämpat sina sista timmar i det allt för kalla Medelhavet, illegala migranter som låtit sig luras av drömmen om den välfärd som monopolkapitalisternas krig skapat.

Det är människor som snart, med stor sannolikhet, antingen kommer få bli den nya religiöst lallande underklassen, jollrande IS-soldater eller kommer häktas och deporteras tillbaka till den misär som väst skapat, såväl som den misär som frihandeln och den kulturellt betingade överbefolkningen skapat i sin kortsiktiga tillväxt-iver, vilken med matematiskt bevis och arkeologiskt evidens leder käpprätt åt helvete.

Tåget rullar in. Jag kliver på och resten av resan går som på räls, d.v.s. precis som det var tänkt. Biljetten gäller t.o.m. på Länstrafikens bussar i Växjö. Min Stalinism mildras något och jag föreställer mig någon slags balans, ex. demokratisk socialism som vi hade fram till ungefär 1990, innan vi blev lurade av monopolkapitalets medier och sittande politikeradel att privatisera precis allt i samhället.

Jag vill ändå meddela Skånetrafiken om dess belägenhet så jag kontaktar dem från Växjö. Efter en timmas väntetid får jag tala med en ung tjej som tror att alla resenärer läst in sig på deras information om hur allt fungerar på internet. Hon har inte fått lära sig att kunden alltid har rätt. Det har vi kunder givetvis inte, men man lär oftast kapitalistiska försäljare det. Varför då? Jo, för i konkurrensen om kunder så är det oftast bättre att ge dem rätt på lång sikt.

Antingen lägger Skånetrafikens egen lakej på innan vi är färdiga eller så bryts samtalet. Stalinism och giljotinering som i franska revolutionen är kanske inte så dum ändå, tänker jag. Inte ens kapitalismen verkar fungera som det var tänkt. Hur ska vi behandla dessa medlöpare? Räcker det med bojkott av Skånetrafiken? Jag ska kanske cykla eller lifta nästa gång? Det går förmodligen snabbare. Eller måste det bli medeltid här innan de förstår vilken respekt jag och många av folket förtjänar?

Nåväl. Några dagar senare får jag tid att följa hennes råd och vill fylla i en klagan via nätet. Sidan fungerar inte med Firefox. Det går inte att fylla i min e-postadress. Ok. Här går gränsen. Jag kommer vidtaga åtgärd mot detta klandervärda företag tills de ber om ursäkt. Jag ska be till Stalin om goda förslag. Konsumentombudsmannen säger Stalin inledningsvis. Börja där! Där finner jag Marknadsföringslagen. Strax finner jag något lovande ”svarta listan”, men även att konsumentverkets varningslista tas bort.

Företag och deras psykopater gillar inte att bli exponerade när de begår sina klandervärda vidrigheter. Nåväl. Här har ni min egen upplevelse och kritik av Skånetrafiken och den monopolkapitalism som gett den fritt spelrum att bete sig på detta vis. Godmorgon!